На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Розробка системи менеджменту у ТПВ «Бзнес-центр»

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 02.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
 
 
 
 
 
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Менеджмент»
на  тему:
Розробка  системи менеджменту у    ТПВ «Бізнес-центр» 
 
 

 

АННОТАЦІЯ

 
    У курсовій роботі розроблено та раціоналізовано  відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації  «Бізнес-центр», яка спеціалізується на продажі всіх видів послуг – обов’язкових і добровільних. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту в компанії; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту. 
 
 
 

    ANNOTATION

 
      In course job is developed and is rationalized according to changes of environment(Wednesday) functioning system of management of organization "Бізнес-Классик", which specializes on sale of all kinds of services - obligatory and voluntary. Thus the technology of management is developed in view of expected changes, that is is generated functions of management in organization; the applications and role of methods of management in the company are characterized; is opened features of development and realization of the administrative decisions in organization, the process of development of the rational administrative decisions is shown with the purpose of the decision of problems, existing at the enterprise; is characterized the communications in organization; is determined features of formation and functioning of formal and informal groups in a society(community); is proved application of the approaches to a management(manual) of the managers of organization; the efficiency of actual and rational systems of management is determined. 
 

 

ЗМІСТ

   стор.
Вступ…......................................................................................................................          
Розділ 1. Загальна характеристика організації......................................................  
Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві............................
    2.1. Планування......................................................................................................
    2.2. Організування.................................................................................................
    2.3  Мотивування...................................................................................................
    2.4. Контролювання...............................................................................................
    2.5. Регулювання....................................................................................................
Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації................................
Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації...................................................................................................................
Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві...........................................
Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації...................................................................................................................
Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва..............................
Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту...................................
Висновки...................................................................................................................
Список  використаної літератури......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

               Підприємство «Бізнес-центр» надає висококваліфіковані послуги у сфері бізнесу за такими основними напрямами: незалежна оцінка майна, майнових прав та бізнесу, а також у сфері антимонопольного законодавства.        
   Архітектурна майстерня, яка входить  до складу нашого підприємства, висококваліфіковано виконує роботи  на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту будинків та споруд у відповідності із діючими нормативними документами з використанням сучасних технологій та матеріалів.           
  Крім того, група наших рієлтерів надає професійно якісні послуги з купівлі-продажу нерухомості. 23 лютого 2006 року підприємство «Бізнес-центр» розпочало свою офіційну діяльність на ринку бізнес послуг.        
   Наші фахівці мають багаторічний  досвід роботи в Фонді державного  майна України, Антимонопольному комітеті України, Київський міський державній адміністрації та співпраці з кращими підприємствами та архітектурними майстернями України.        
   Керівник підприємства є членом  Королівського Інституту сертифікованих  сюрвейерів - The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) - однієї з найбільш поважних в світі асоціацій, яка представляє інтереси спеціалістів в галузі оцінки, нерухомості, будівництва та землевпорядкування.        
   Фахівці мають кваліфікаційні  документи Фонду державного майна  України, Державного комітету  земельних ресурсів України, Українського  товариства оцінювачів. Фахівці  підприємства є членами Українського  Товариства Оцінювачів та Асоціації фахівців з нерухомості України.        
   «Бізнес-центр» здійснює свою діяльність на підставі Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності від 03.04.2009 р. № 8459/09 та Ліцензії на будівельну діяльність (проектні роботи) від 09.08.2007 р. № 347876.
              Отже, об'єктом дослідження у курсовому проекті є компанія «Бізнес – центр», яка спеціалізується на наданні бізнес  послуг юридичним та фізичним особам. На сучасному етапі компанія досить ефективно функціонує на ринку і навіть планує розширення  своєї діяльності відкриттям філій в регіонах. На сьогодні в «Бізнес – центр» працює 125 осіб, вона  надає всі види послуг, середня заробітна плата працівників підприємства становить 1270 грн.
      Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв'язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.
           Місія нашої компанії – допомогти у підвищенні рівня ефективності та прибутковості підприємств шляхом надання інформаційних, консультаційних  послуг, послуг з підбору та навчання персоналу.
              Компанія надає послуги з підбору та навчання персоналу. Головна оцінка якості нашої роботи – успіхи Ваших нових працівників. “Люди – це ключ для досягнення цілей компанії”. Ми знаємо як підбирати ключових людей.
Всі досягнення і успіхи компанії – це заслуга  тих, хто працює на її благо!
НАШІ ПОСЛУГИ:
  Професійний підбір кваліфікованих працівників та надання консультацій з питань кадрового менеджменту
  Навчання та вдосконалення навичок Вашого персоналу шляхом проведення різноманітних бізнес-тренінгів та навчальних семінарів
  Розробка спеціалізованих тренінг-програм відповідно до специфіки діяльності конкретної фірми
  Інтенсивний курс вивчення бухгалтерського обліку та робота з програмою “1С:Бухгалтерія”
  Інтенсивний курс “Ведення діловодства на комп’ютері”
  Навчання за програмою “Офіс-менеджер на сучасному підприємстві”
  Впровадження системи управління персоналом та фінансовий менеджмент
  Бухгалтерське обслуговування
  Клуб бухгалтерів
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
Загальна  характеристика організації наведена у таблиці 1.

Загальна  характеристика ТПВ  «Бізнес-центр»

             Таблиця 1
Параметр, який характеризується Зміст та особливості Основні відмінності від  інших організацій Законодавча база заснування та функціонуван-ня організації Участь  у ЗЕД
1 2 3 4 5
 
Форма підприємства
Товариство  з повною відповідальністю. Акціонери ТПВ свої акції розповсюджуються серед обмеженого кола осіб на відміну від ВАТ – де юридична особа ,яка крім певної статутної діяльності може продавати і купувати акції. 1.Закон України  «Про консалтинг» від 07.03.96р 2. Закон України «Про ОСЦПВВНТЗ» ВІД 01.07.04.Р.
3. Закон України  «Про підприємництво» від 07.02.97р.
4. Закон України  «Про підприємство в 
Згідно з  Законом України «Про зовнішньоекономічну  діяльність» від 16.04.91р. ТПВ  «Бізнес-центр» як юридична особа , що здійснює певні види ЗЕД , є суб’єктом ЗЕД та може самостійно у визначених законодавством межах здійснювати ЗЕД, при цьому форма підприємства дозволяє бути його засновниками іноземцями.
Профіль Надання всіх видів  бізнес послуг. Специфіка полягає  у наданні значного переліку видів бізнес послуг ,які надаються фізичним та юридичним особам. Україні» від 10.05.93р. Бере участь в ЗЕД шляхом надання бізнес послуг.
Види  діяльності Видами діяльності ТПВ «Бізнес-центр» є надання бізнес послуг: - Професійний  підбір кваліфікованих працівників та надання консультацій з питань кадрового менеджменту
- Навчання та  вдосконалення навичок Вашого  персоналу шляхом проведення  різноманітних бізнес-тренінгів  та навчальних семінарів
- Розробка спеціалізованих тренінг-програм відповідно до специфіки діяльності конкретної фірми
- Інтенсивний курс вивчення бухгалтерського обліку та робота з програмою “1С:Бухгалтерія”
- Інтенсивний курс “Ведення діловодства на комп’ютері”
- Навчання за програмою “Офіс-менеджер на сучасному підприємстві”
-Впровадження системи управління персоналом та фінансовий менеджмент
- Бухгалтерське обслуговування
- Клуб бухгалтерів
Особливістю даної  компанії є як індивідуальне так і колективне . Співпраця з туристичними фірмами , банками , автосалонах та іншими організаціями.    
Форма власності Колективна  форма власності – це власність, яка виникає на підставі добровіль- ного об’єднання майна громадян і  юридичних осіб. Право колективної  власності здійснюють вищі органи управління власністю(у даному випадку –збори акціонерів). Право колективної  власності не може бути передано у  спадщину    
1 2
Внутрішнє середовище: І.Цілі: Довгострокові (5-10р.): створення бізнес  філій на території України (Східна частина України). Середньоатюкові (1-5 р.): відкриття банку Короткострокові(до року): оновлення колективу, розширення діяльності, відкриття філій  на Заході. Цілі  є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховують вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність організації.
2.Структура  управління організацією — лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення. На сьогодні у підпорядкуванні директора є 6 заступників, фактично існує 6 управлінських служби., фактично є 7 підрозділів.
3 Завдання: розміщення оголошень про наявність вакантних посад;
4. Технологія залучення нових клієнтів, навчання бізнес агентів
5.Працівникн – директор -  вік від 30 років, вища освіта, стаж роботи у бізнесу не менше 5 років; заступник директора – вік від 25 р, стаж роботи не менше 3 років у бізнесу, в/о; заступники директора – вік від 25 років, стаж 4 р, в/о; спеціаліст або офіс – менеджер – вік від 20 років, стаж хоча б 1 рік, знання ПК, комунікабельність. З метою розширення філій проводиться новий набір кадрів.
6.Ресурси – Мала центр компанія «Бізнес-центр» з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому кваліфікованими кадрами здійснює оплату за навчання для деяких студентів, а також щомісячно відраховує 7% від прибутків у резервний фонд для здійснення негайної оплати за вимогами. Слід зауважити, що підприємство максимально використовує наявні організаційні ресурси та потребує їх залучення ззовні.
Зовнішнє  середовище: Фактори зовнішнього середовища прямого впливу: 1.Споживачі. У своїй діяльності  орієнтується на забезпеченні потреб споживачів, тому вона використовує працю висококваліфікованих  спеціалістів, новітню техніку та технологію, що підвищує репутацію даної серед споживачів. При цьому основними групами споживачів є такі: населення міське та сільське; туристичні фірми; іноземні організації; суб'єкти ЗЕД; індивідуальні замовники з високим рівнем доходу. У зв'язку із розширенням видів діяльності  планується, що коло споживачів поповниться такими групами: індивідуальні власники авто; бізнесмени та туристи з високим рівнем доходу тощо..
2. Конкурентами   «Бізнес-центр»  у галузі  є АТ “Гарант”,  “PZU”, СГ , які надають бізнес послуги в межах України та за кордон.
3. Державні органи влади розробляють, формулюють і затверджують засади функціонування організацій в державі, зокрема, Державна податкова адміністрація контролює діяльність "Бізнес-центр".  керується у своїй діяльності правовими актами, що розробляються та затверджуються місцевими та всеукраїнськими органами державної влади..
4. Законодавчі акти визначають можливі вили діяльності , вказують на обов'язки і права  тощо.  Вони безпосередньо впливають на  «Бізнес-центр» ,  оскільки його діяльність базується на засадах таких законів, як Закон України "Про власність".
  Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу: 1.Міжнародні події мають значний вплив на організацію оскільки вона функціонує на міжнародному ринку   бізнесу.   Так,   наприклад,   після   входження   Польщі   до   ЄС   кількість   людей,   які користуватимуться послугами фірм, які надають автотранспортні пасажирські перевезення, збільшиться так само і збільшиться продаж. Тобто вплив цього фактора відбувається через споживачів, конкурентів, має негативний вплив у зв'язку з проблемами безпечності транспортування.
2.  Політичні обставини на організацію впливають позитивно, оскільки політична нестабільність у державі зумовлює ріст попиту на послуги тощо. Вплив фактора на організацію відбувається переважно через споживачів, державні органи влади та законодавчі акти.
3.   Соціально-культурні обставини, їх вплив, на жаль, е негативним через низькі доходи населення і відсутність високого рівня культури. Впливає через споживачів, конкурентів, державні органи влади, законодавство тощо.
4.   Рівень техніки та технології. Високий рівень техніки та технології на міжнародних ринках зумовлює  необхідність  оновлення кадрів  організації.   Переважно  вплив  фактора на організацію відбувається через конкурентів, інфраструктуру, законодавчі акти.
5.  Стан економіки характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших країн співпрацювати з підприємствами цієї держави, наявність конкурентів у даній галузі. Відсутність  низької якості обслуговування, незадовільний стан інфраструктури не приваблюють іноземних партнерів. Вплив цього фактора відбувається через конкурентів, споживачів,  інфраструктуру, систему економічних відносин у державі тощо.
 
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА
   ТПВ  «Бізнес-центр»
2.1. Планування
Існує два види планування:
  стратегічне планування;
  поточне планування;
Характеристику  етапів процесу стратегічного планування у ТПВ   «Бізнес-центр» відображено на рис.1.
  Етап 1 Інформаційне  забезпечення стратегічного планування
   
  Етап 2
  Встановлення місії та цілей організації
     
  Етап 3 Вибір методів аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища
     
  Етап 4 Оцінка та аналіз факторів зовнішнього  середовища
     
  Етап 5 Оцінка та аналіз факторів внутрішнього середовища
   
  Етап 6
  Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства
   
  Етап 7
  Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень
   
  Етап 8 Формування  варіантів стратегій 
   
  Етап 9
  Вибір стратегії  на засадах формування управлінського рішення
   
  Етап 10 Оцінка стратегії  на предмет відповідності установленим критеріям
 
      Рис. 1. Модель стратегічного планування у ТПВ « «Бізнес-центр»
      Розглянемо  ретельніше зміст кожного із етапів моделі стратегічного планування у ТПВ  «Бізнес-центр».
    Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.
    Передбачає  збір та обробку відповідними підрозділами (бухгалтерією, підрозділом медичного  відділу, транспортного, фінансового тощо) та відповідальними особами (юрисконсультом, заступником директора, заступником директора з роздрібних продаж, головним бухгалтером, спеціалістами) інформації про фінансово-господарський стан підприємства, конкурентоспроможність його послуг, ринкові можливості, несприятливі впливи, зміни в законодавстві та нормативній базі функціонування підприємства тощо.
    Етап 2. Установлення місії  та цілей організації.
    Місія — забезпечення потреб різних груп споживачів шляхом надання якісних  бізнес послуг.
    Цілі:
    1.  Довгострокові (5 - 10 р.): створення  бізнес філій на території України (Схід)
    2.  Середньострокові (1-5 р.): відкриття банку.
    3 Короткострокові (до 1 року): оновлення  колективу, розширення діяльності, відкриття філій на Західній  Україні.
    Етап 3. Вибір методів  аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього  середовища. У даному випадку доцільно використовувати метод статистичного і соціологічного дослідження і порівняння , економічного аналізу та метод експертних оцінок. При цьому для реалізації останнього методу (експертних оцінок) буде використовуватись інформація, отримана шляхом застосування попередніх методів аналізу. Необхідно зазначити, що використання методу експертних оцінок як комплексного та узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картину щодо середовища функціонування , її шансів та можливостей, сильних та слабких позицій.
    Етап 4.Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього  середовища.
Передбачає  оцінювання та аналіз факторів зовнішнього  середовища групою експертів, у яку  входять працівники організації (директор, юрисконсульт, головний бухгалтер, спеціалісти, бізнес агенти). Фактори оцінюються за шкалою, при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на , 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Отже, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, політичні обставини у державі. При цьому необхідно зауважити, що більшість з аналізованих факторів здійснюють негативний вплив на діяльність організації, а найбільш негативно діючими чинниками є, законодавчі акти, рівень техніки та технології, конкуренти.
    Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.
    Проводиться цією ж групою експертів за шкалою, при цьому 0 демонструє нерозвинутість, невираженість, відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища, оцінка 5 демонструє високий рівень розвитку, виваженості відповідного фактора. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Отже, найбільш розвиненим фактором внутрішнього середовища є висококваліфіковані працівники підприємства, на однаковому рівні відбувається вплив структури та ресурсів на діяльність організації, найбільш негативно впливають на діяльність не-структурованість завдань та використання застарілих технологій.
    Етап 6. Прогнозування  умов функціонування та результатів виробничо-господарської  діяльності.
    Для прогнозування переважно використовуються якісні формальні методи, а саме: різних видів індивідуальних оцінок, та метод опитування клієнтів (споживачів) бізнес послуг. Також використовуються неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації. На базі узагальнення отриманої інформації вище переліченими шляхами прогнозується, що найбільш негативний вплив на діяльність  будуть здійснювати конкуренти та державні органи влади шляхом регулювання бізнес тарифів, незважаючи на це, умови для досягнення встановлених цілей будуть досить сприятливими.
    Етап 7. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних  рішень.
    Для підготовки проектно - кошторисної  документації на даному підприємстві необхідно створити спеціальний  комітет з працівників бухгалтерії, відділу канцелярського постачання ( блокноти, папки, ручки та ін).
    Етап 8. Формування варіантів  стратегій. Можливими варіантами стратегій є: диверсифікаційна, регіоналізації та організаційних перетворень.
    Етап 9. Вибір стратегії  на засадах формування управлінського рішення.
    Стратегія організаційних перетворень забезпечить ефективну роботу організації, враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, але вона не забезпечить підприємству стійких конкурентних переваг і не повністю відповідає місії та цілям організації.
    Стратегія регіоналізації повністю враховуватиме потреби   у ремонтно-обслуговуючих послугах, отже вона буде  відповідати місії та цілям організації, і зможе забезпечити її ефективну роботу.
    Стратегія диверсифікації, враховуючи можливу діяльність  у різних галузях бізнесу, найбільше з усіх можливих стратегій відповідає його місії та цілям; крім того вона враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечує наявність порівняно стійких конкурентних переваг та ефективну роботу підприємства.
    Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет відповідності установленим критеріям. Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям організації, оскільки вона планує розпочати діяльність у інших сферах бізнесу. Вона також враховує вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і створить стійкі конкурентні переваги. Логічним продовженням стратегічного планування в  «Бізнес-центр» є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування. Схематична модель поточного планування в  «Бізнес-центр»  наведена на рис. 2.
  Етап 1 Інформаційне забезпечення оперативного планування
   
  Етап 2 Оцінювання та аналіз сильних та слабких сторін організації
     
  Етап 3 Вибір та формування планових параметрів на засадах стратегії
     
  Етап 4 Підбір на альтернативних засадах  заходів щодо досягнення планових параметрів
     
  Етап 5 Бюджетне планування
   
  Етап 6 Вибір адміністративних важелів досягнення планових параметрів
   
  Етап 7 Формування поточного плану
     
  Етап 8 Деталізація поточного плану за центрами виконання 
 
        Рис. 2. Модель поточного планування в ТПВ  «Бізнес-центр»
    Розглянемо  ретельніше зміст кожного з етапів поточного планування.
     Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування. Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про диверсифікаційні та ринкові можливості підприємства, його конкурентоспроможність, можливе місце розташування банку, фінансово - господарський стан підприємства, який утримується з внутрішніх та зовнішніх джерел і обробляється відповідними підрозділами (бухгалтерією, підрозділом медичного, транспортного, фінансового тощо) та відповідальними особами (юрисконсультом, заступником директора, заступником директора з роздрібних продаж, головним бухгалтером, спеціалістами)
    Етап 2. Оцінювання та аналіз сильних та слабких  позицій організації.
      Сильні позиції: ТПВ   «Бізнес-центр» має позитивний імідж у споживачів та сильні позиції у специфічних ринкових сегментах. Підприємство намагається володіти найбільш повною і достовірною інформацією про новітні досягнення у бізнесу, стан підприємства на ринку. Наявність конкурентних переваг, які полягають у розвиненій системі менеджменту в організації, гнучкій організаційній структурі управління; у використанні сучасної системи інформаційного забезпечення та високій кваліфікації персоналу.
    Слабкі  позиції: Проблемами є непродумана рекламна кампанія, високі тарифи на деякі види послуг.
    Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та ін. показників). Економічні показники: зростання прибутку на 9%, зростання рентабельності бізнес послуг на 4,5%, зменшення собівартості бізнес тарифів на 14%.
    Технологічні  показники: збільшення витрат на інновації на 5%.
    Соціальні показники: збільшення середнього заробітку на 16,5%, збільшення витрат на соціальний розвиток на 3%.
    Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів  щодо досягнення планових параметрів.
    Досягнення  визначених показників потенційно можливо досягнути на засадах реалізації цілого переліку альтернативних заходів, оптимальними з яких обрано: розширення сфери обслуговування за рахунок нових технологій; залучення інвестицій для реалізації проектів; удосконалення деяких видів бізнес продуктів; впровадження інтегрованих управлінських систем.
    Етап 5. Бюджетне планування.
    I стадія. Інформаційне забезпечення бюджетного планування. Передбачає підбір інформації бюджетним комітетом про місію, цілі, стратегію, тактику та політику ; визначальні показники, яких прагне досягнути організація в наступному періоді; умови функціонування організації, очікувані зміни; кадровий потенціал, виробничі потужності, наявність обмежувальних факторів тощо.
    II стадія. Вибір методів бюджетного планування.
    На  «Бізнес-центр» використовують такі методи бюджетного планування:
    1.  За порядком розроблення  бюджету - послідовне бюджетне планування, яке полягає в логічній послідовній розробці розпису надходжень та видатків об'єктів бюджетного планування з метою формування зведеного бюджету організації.
    2.  За рівнем централізації  бюджетного планування  тут застосовують  "комбіноване", або зустрічне бюджетне планування. Передбачає передання зверху вниз орієнтовних бюджетів, їх опрацювання центрами відповідальності та передачу у зворотному порядку для формування бюджету усієї організації.
    3.  За способом розрахунку  планових бюджетних  показників —  нормативний метод, який базується на засадах обчислення планових бюджетних показників відповідно до основних норм використання ресурсів, структури та розподілу капіталу.
    4.  За рівнем пристосування  бюджетного планування  до змін внутрішнього  та зовнішнього  середовища функціонування  підприємства - гнучке бюджетне планування, яке має наметі одночасну розробку декількох варіантів бюджету із врахуванням песимістичних та оптимістичних прогнозів.
    III стадія. Визначення видів, кількості, форм та структури бюджетів організації. На  «Бізнес-центр» як середньому підприємстві немає необхідності у формуванні значного переліку бюджетів, тому в організації формуються бюджети замовлень на бюджетний баланс, бюджети конкретних інвестиційних проектів, бюджет усієї організації, бюджет руху грошових коштів.
    IV стадія. Консолідація бюджетних показників. Передбачає формування моделі консолідації (узгодження, зведення) показників проміжних бюджетів, установлення взаємозв'язків між ними, виконання відповідних розрахунків з метою формування зведеного бюджету організації.
    V стадія. Формування бюджету організації. Зведений бюджет організації є узагальненим розписом надходжень та видатків за усією організацією.
    Етап 6. Вибір адміністративних важелів (політики, правил тощо).
    Політика  - надання якісних та надійних бізнес  послуг.
    Правилом  є порядок підписання договорів, правила поведінки з клієнтами.
    Етап 7. Формування поточного плану. Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає:
    - перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація  в межах реалізації обраної  стратегії діяльності, які повинні відображати усі сфери діяльності підприємства;
    - перелік заходів, реалізація яких  сприятиме досягненню визначених  показників, економічні ефект та ефективність від впровадження планових заходів; - бюджет організації.
    Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності).
    У  є такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків та центри інвестицій, їх характеристику та участь у реалізації поточного плану розглянуто за допомогою табл. 2.    
Види  та характеристика центрів відповідальності
 Таблиця 2
Види  центрів відповідальності Підрозділи  організації, що належать до конкретних центрів  відповідальності Функціональна характеристика центрів  відповідальності Участь  у реалізації заходів  щодо досягнення планових показників на засадах бюджету
Центри  вартості Банк Виробничий  підрозділ, що створює нову вартість. Він належать до моделі "вхід - вихід", оскільки можливо підрахувати усі  затрати на їх діяльність та отримані результати у натуральних та кількісних показниках. Розширення  сфери обслуговування за рахунок внесків акціонерів
Центри  видатків бухгалтерія, підрозділ  фінансового відділу Підрозділи, результати діяльності яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку та аналізу не дозволяють установити за короткий термін залежність між розміром витрат на функціонування таких підрозділів та покращанням загальних результатів. Удосконалення технології
Центри  інвестицій Директор, заступник  директора, заступник директора з роздрібних продаж, головний бухгалтер. Це керівники  інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють  вартість та результати вкладених активів. - Залучення  інвестицій для реалізації проектів. - впровадження інтегрованих управлінських  систем.
          Як вказувалось вище, тактичне планування на підприємстві передбачає крім поточного ще й оперативне планування, яке спрямоване на формування вузьких, деталізованих, короткотермінових планів, що присвячені конкретним питанням діяльності підприємства та формуються у розвиток поточних планів. В  використовується широкий перелік оперативних планів у різних сферах. У сфері фінансового планування розробляються платіжний календар, касовий план тощо; у плануванні робочого часу — фонд робочого часу, графік робочого календаря, табель робочого часу тощо; у сфері надання бізнес послуг – удосконалення, розумовість справи і індивідуальний підхід до кожного клієнта тощо.
2.2. Організування
    Організаційна структура управління  «Бізнес-центр» наведена на    рис.3.  Характеристику працівників  відповідно до фактичної структур управління розкрито у табл. 3.


 


                           


                           

    Рис.3. Фактична організаційна структура  ТПВ «Бізнес-центр» 
 
 
 
 

    Організаційна структура управління  «Бізнес-центр» наведена на    рис.4.  Характеристику працівників  відповідно до раціональної структур управління розкрито у табл. 4.

    
 
 
 
 

                            
 

      
 
 
 
 

    Рис.4. Раціональна організаційна структура  ТПВ «Бізнес-центр» 

    Чисельність і функції посадових  осіб в
  «Бізнес-центр» (фактична)
Таблиця 3
Посади  працівників Чисель- ність, чол. Функції (види діяльності працівників) Відповідальність  і повноваження
1 2 3 4
Директор 1 Визначає стратегію, тактику та політику організації, координує  та скеровує діяльність працівників, контролює  результати діяльності товариства, приймає  рішення щодо розширення та реорганізації  компанії, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно із чинним законодавством, приймає рішення та видає накази щодо діяльності товариства, які є обов'язкові до виконання усіма працівниками тощо Несе відповідальність перед Зборами Акціонерів за результати роботи товариства, використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів, співпрацю з органами державної влади
Заступник директора з роздрібних продаж 1 Управляє та навчає працівників призначених на посади директорів агенцій, також спеціалістів, бізнес агентів. Працює здебільшого в районах і населених пунктах, де вже відкрилися агенції. Підбирає приміщення для офісів. Відповідає  перед директором компанії за якість та дотримування навчання майбутніх працівників. Підбір оргтехніки.
Заступник директора із загальних  питань 1 Управління  процесами оформлення необхідної документації, керівництво над спеціалістами  різних відділ, контроль за наявністю  бізнес полісів. Відповідає перед директором підприємства за вчасне оформлення необхідної документації та офісним контролем.
Начальники  відділів 4 Управляють  процесом роботи підлеглих працівників  певного відділу  Відповідає  перед заступником директора  з роздрібних продаж за раціональне використання
Головний  бухгалтер 1 У його підпорядкуванні  функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності. Крім того він керує процесами  планування економічної та фінансово-кредитної діяльності, оплати і матеріального стимулювання праці тощо Відповідає  перед директором підприємства за фінансове  планування діяльності організації, ведення  бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне формування податкової та статистичної звітності, контролювання фінансових результатів
Бухгалтери 5 Їх функціями  є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету  товариства та контроль за його дотриманням, ведення бухгалтерського, статистичного  і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності Відповідають  перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичної звітності, її відповідність  первинній документації
Рекламний відділ 17 Дослідження ринку, розробляє рекламну компанію , вивчає потреби споживачів Відповідає  перед заступником директора  з загальних питань, пошук нових  партнерів
Головні спеціалісти 2  
Здійснює  переговори з основними клієнтами, слідкують за кількістю заключних договорів агентами.
Відповідає  перед заступником директора  з загальних питань про діяльність роботи офісу, про Здійснюють успішність агентів, про місячні звіти.
Секретар-референт 1 Формує картотеку  інформаційних карток про основних ділових партнерів підприємства, здійснює підготовку необхідної директору інформації, забезпечує  листування компанії по електронній пошті тощо Відповідає  за наявність потрібних документів у компанії.
 
                        Продовження таблиці 4
1 2 3 4
Юрисконсульт 1 Здійснює систематичний  моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує організація, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності, їх оподаткування та оптимізацію податкових і митних платежів  Перед директором  компанії несе адміністративну  відповідальність. Відповідає за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах
Спеціалісти 26 Здійснюють  продаж бізнес полюсів, звітністю документів Відповідає  перед керівництвом за звітність, за точність та узгодженість.
Агенти 45 Проводять активний пошук нових клієнтів, продають бізнес полюси. Відповідає  перед начальством за проведену  роботу
Заступник директора з ЗЕД 1 Займається  зовнішньо-економічною діяльністю Відповідає  перед директором компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Відділ  ЗЕД 9 Займається зовнішньо-економічною діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Заступник з маркетингу 1 Займається  маркетинговою діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх працівників.
Заступник з економіки 1 Займається  планово-економічною діяльністю, а  також фінансовою діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Відділ  маркетингу 8 Займається  маркетинговою діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Всього  по плану  125 осіб
 
 
Чисельність і функції посадових  осіб в
  «Бізнес-центр» (раціональна)
Таблиця 4
Посади  працівників Чисель- ність, чол. Функції (види діяльності працівників) Відповідальність  і повноваження
1 2 3 4
Директор 1 Визначає стратегію, тактику та політику організації, координує  та скеровує діяльність працівників, контролює  результати діяльності товариства, приймає рішення щодо розширення та реорганізації компанії, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно із чинним законодавством, приймає рішення та видає накази щодо діяльності товариства, які є обов'язкові до виконання усіма працівниками тощо Несе відповідальність перед Зборами Акціонерів за результати роботи товариства, використання майна  та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних  ресурсів, співпрацю з органами державної влади
Заступник директора з роздрібних продаж 1 Управляє та навчає працівників призначених  на посади директорів агенцій, також  спеціалістів, бізнес агентів. Працює здебільшого в районах і населених пунктах, де вже відкрилися агенції. Підбирає приміщення для офісів. Відповідає  перед директором компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників. Підбір оргтехніки.
Заступник директора із загальних  питань 1 Управління  процесами оформлення необхідної документації, керівництво над спеціалістами різних відділ, контроль за наявністю бізнес полісів. Відповідає  перед директором підприємства за вчасне оформлення необхідної документації та офісним контролем.
Продовження таблиці 4
1 2 3 4
Начальники  відділів 4 Управляють  процесом роботи підлеглих працівників певного відділу Відповідає  перед заступником директора  з роздрібних продаж за раціональне  використання
Головний  бухгалтер 1 У його підпорядкуванні  функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності. Крім того він керує процесами планування економічної та фінансово-кредитної діяльності, оплати і матеріального стимулювання праці тощо Відповідає  перед директором підприємства за фінансове  планування діяльності організації, ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне формування податкової та статистичної звітності, контролювання фінансових результатів
Бухгалтери 5 Їх функціями  є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету товариства та контроль за його дотриманням, ведення бухгалтерського, статистичного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності Відповідають  перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичної звітності, її відповідність первинній документації
Рекламний відділ 17 Дослідження ринку, розробляє рекламну компанію , вивчає потреби споживачів Відповідає  перед заступником директора  з загальних питань, пошук нових партнерів
Головні спеціалісти 2  
Здійснює  переговори з основними клієнтами, слідкують за кількістю заключних  договорів агентами.
Відповідає  перед заступником директора  з загальних питань про діяльність роботи офісу, про Здійснюють успішність агентів, про місячні звіти.
Секретар-референт 1 Формує картотеку  інформаційних карток про основних ділових партнерів підприємства, здійснює підготовку необхідної директору  інформації, забезпечує  листування компанії по електронній пошті тощо Відповідає  за наявність потрібних документів у компанії.
Юрисконсульт 1 Здійснює систематичний  моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує організація, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності, їх оподаткування та оптимізацію податкових і митних платежів  Перед директором  компанії несе адміністративну  відповідальність. Відповідає за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах
Спеціалісти 36 Здійснюють  продаж бізнес полюсів, звітністю документів Відповідає  перед керівництвом за звітність, за точність та узгодженість.
Агенти 60 Проводять активний пошук нових клієнтів, продають бізнес полюси. Відповідає  перед начальством за проведену  роботу
Заступник директора з ЗЕД 1 Займається  зовнішньо-економічною діяльністю Відповідає  перед директором компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
                                                                                                                                                                  Продовження таблиці  4
1 2 3 4
Відділ  ЗЕД 4 Займається  зовнішньо-економічною діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Заступник з маркетингу 1 Займається  маркетинговою діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх працівників.
Заступник з економіки 1 Займається  планово-економічною діяльністю, а  також фінансовою діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Відділ маркетингу 13 Займається  маркетинговою діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Відділ  економіки 5 Займається  планово-економічною діяльністю, а  також фінансовою діяльністю Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх працівників.
Заступник з АГР 1 Займається  адміністративно-господарською роботою Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Відділ  АГР 4 Займається  адміністративно-господарською роботою Відповідає  перед директором  компанії за якість та дотримування навчання майбутніх  працівників.
Всього  по плану 160 осіб
 
 
 
2.3. Мотивування
      Коротка характеристика змістових  та прецесійних теорій мотивування й обґрунтування можливості їх застосування у «Бізнес-центр»  наведено у табл.5.                                       
Застосування  теорій мотивування  у  «Бізнес-центр» 

Таблиця 5
Теорії  мотивування Короткий  зміст та особливості застосування Обґрунтування можливості застосування в організації Елементи  системи матеріального  стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія
1 2 3 4
                  Змістовні теорії
Теорія  потреб М. Туган-Барановсь- кого 1 . Виділяються  фізіологічні, статеві, симптоматичні, альтруїстичні потреби і потреби практичного характеру. 2. Особливе значення  відіграє приналежність до народностей, моральні і релігійні погляди.
Цю теорію можна  застосовувати на  «Бізнес-центр»  до усіх працівників, враховуючи пріоритетність задоволення певних груп потреб у працівників та вдало використовуючи незадоволені потреби для формування мотивів щодо забезпечення необхідної поведінки. Також теорія сприятиме успішній діяльності ТПВ на міжнародному ринку, оскільки враховує міжнаціональні особливості. У цивілізованому суспільстві матеріальні стимули (заробітна плата, премії, надбавки, доплати подарунки тощо) сприяють якіснішому задоволенню фізіологічних потреб та потреб практичного характеру. При цьому також створюються умови для задоволення альтруїстичних потреб, народження та виховання дітей, створення сім'ї тощо.
Теорія  потреб А. Маслоу 1 . Потреби  діляться на первинні і вторинні. 2. Поведінка  людей визначається потребами нижчого порядку.
3. Після задоволення 
Ця теорія чітко визначає пріоритетність потреб людей, на що повинні орієнтуватись керівники при формуванні мотиваційних систем. Оскільки, якщо керівництво не створить умови для забезпечення Можливості  для задоволення первинних потреб працівників  «Бізнес-центр»  створює заробітна плата, цінні подарунки (одяг, автомобіль тощо). При цьому чим вищий
Продовження таблиці 5
1 2 3 4
  певних потреб їх мотивуюча дія припиняється. первинних потреб працівників, то марно чекати від  підлеглих ініціативності, раціоналізаторських пропозицій та належної віддачі.
статус працівника, чим вища його посада за службовою ієрархією, тим більші можливості з матеріальної точки зору відкриваються перед працівником.
Теорія  потреб Д. Мак-Клелланда
1 . Три потреби,  які мотивують людину; влада, успіх, причетність. 2. Увага на  потреби високого порядку, оскільки  потреби нижчого порядку вже  задоволені.
Цю теорію в  організації доцільно застосовувати тоді, коли керуюча система уже забезпечила на достатньому рівні задоволення первинних потреб, і увага вже акцентується на вторинних (духовних) потребах. Як правило, влада, успіх та причетність до суспільно-значимих проектів передбачають збільшення меж повноважень та відповідальності, що зумовлює зростання рівня оплати праці та більше визнання з боку оточуючих у формі надання більш привабливих пропозицій щодо роботи, оплати праці
Теорія  очікувань      В. Врума 1 .  Передбачає  такі очікування: "затрачені зусилля — очікування певного рівня результатів", "отримані результати - очікування певної винагороди", "очікування цінної винагороди, яка здатна задовольнити потреби". 2. Невід'ємність  урахування усіх видів очікування.
Створює значні мотиваційні можливості у будь-якій організації шляхом дослідження індивідуальних очікувань працівників та їх урахування при формуванні диференційованих стимулюючих механізмів. Передбачає  використання усієї розгалуженої системи матеріальних стимулів для якнайкращого врахування очікувань працівників, формування мотивуючих механізмів, одночасно вигідних для  «Бізнес-центр» та його працівників.
Теорія  справедливості С.Адамса 1 . Дотримування  принципів справедливості та об'єктивності при установленні та розподілі винагород. 2. Врахування  можливої реакції працівників  на несправедливе мотивування.
Є необхідною умовою формування системи стимулювання у  «Бізнес-центр». Неврахування теорії справедливості може призвести до падіння ефективності діяльності організації за рахунок зменшення віддачі працівників, які вважають, що їхня робота та затрачені зусилля недостатньо та несправедливо оцінені. Передбачає   застосування різних форм та систем оплати праці, диференційованих розмірів основної та додаткової заробітної плати за групами працівників, залежно від освіти, стажу, досвіду, спеціальних вмінь та знань, умов роботи, затрачених зусиль тощо.
Теорія  результативної валентності Дж. Аткінсона 1 . Стверджує,  що будь-яка людина прагне досягнути  успіху, самоствердитись, реалізувати  власний потенціал.  2. Мотивація  діяльності залежить від прагнення індивіда досягнути успіху чи уникнути негативної оцінки.
Передбачає  вивчення прагнень працівників досягнути успіху чи уникнути невдач, диференціацію їх на групи відповідно до виявлених прагнень та орієнтацію на індивідуальні характеристики щодо формування необхідних мотивів. Для того, щоб  повністю реалізувати здібності  працівників необхідно забезпечити  у  «Бізнес-центр»  можливість підвищення заробітної плати за виконання престижних робіт, що викликатиме в індивіда бажання досягнути успіху і, відповідно, принести успіх компанії.
 
 
Результати  розрахунків заробітної плати для працівників «Бізнес-центр»   наведені у табл. 6.
Результати  розрахунків фактичної  заробітної плати  працівників
  «Бізнес-центр»
Таблиця 6
 
 
Посадові  особи
 
 
Чисельність, чол.
 
 
Посадовий оклад, грн.
Надбавки, доплати Премії Величина  місячної заробітної плати одного працівника, грн.
 
Характер
 
Величина, грн.   (%)
 
Характер
 
Величина, грн.   (%)
Директор 1 4000 За високі досягнення у праці 800 (20%) За перевиконання  планових показників 800 (20%) 5600
Заступник директора з роздрібних продаж 1 4000 За відмінне навчання 400 (10%) - - 4400
Заступник директора із загальних  питань 1 4000 - - За дисциплінарне ставлення до роботи 400 (10%) 4400
Начальники  відділів 4 1800 - - - - 1800
Головний  бухгалтер 1 3000 - - За внесення пропозицій щодо
фінансового управління
900 (30%) 3900
Бухгалтери 5 1200 - - - - 1200
Рекламний відділ 17 1000 За роботу у  вечірній та нічний час 100(10%) - - 1100
Головні спеціалісти 2 2800 - - - - 2800
Секретар-референт 1 1500 - - За відмінну роботу з клієнтами 300(20%) 1800
Юрисконсульт 1 1101 - - - - 1101
Спеціалісти 26 1800 - - - - 1800
Агенти 45 1000 За відмінну роботу з клієнтами 250 (25%) - - 1250
Заступник директора з ЗЕД 1 3500 - - - - 300
Відділ  ЗЕД 9 800 За класність 200  (21%) - - 1000
Заступник з маркетингу 1 2800 - - - - 2800
Заступник з економіки 1 2800 - - - - 2800
Відділ  маркетингу 8 1200 - - - - 1200
Місячний ФОН, грн. = 158750 грн..
Середня заробітна плата, грн. = 1270 грн.
 
Результати  розрахунків заробітної плати для працівників «Бізнес-центр»   наведені у табл. 7.
Результати  розрахунків раціональної заробітної плати  працівників 
  «Бізнес-центр»
Таблиця 7
 
 
Посадові  особи
 
 
Чисельність, чол.
 
 
Посадовий оклад, грн.
 
Надбавки, доплати
 
Премії
Величина  місячної заробітної плати одного працівника, грн.
 
Характер
 
Величина, грн.   (%)
 
Характер
 
Величина, грн.   (%)
Директор 1 7000 За високі досягнення у праці 1400(20%) За перевиконання  планових показників 1400 (20%) 9800
Заступник директора з роздрібних продаж 1 7000 За відмінне навчання 700 (10%) - - 7700
Заступник директора із загальних  питань 1 7000 - - За дисциплінарне  ставлення до роботи 700 (10%) 7700
Начальники  відділів 4 5000 За виконання  особливо важливої роботи 500 (10%) - - 5500
Головний  бухгалтер 1 7000 - - За внесення пропозицій щодо
фінансового управління
700 (10%) 7700
Бухгалтери 5  
1000
- - За відмінне ставлення до роботи 100(10%) 1100
Рекламний відділ 17 1000 За роботу у  вечірній та нічний час 140(14%) - - 1400
Головні спеціалісти 2 3000 - - - - 3000
Секретар-референт 1 1000 - - За відмінну роботу з клієнтами 200 (20%) 1200
Юрисконсульт 1 1000 - - За виконання  своїх прямих обов’язків 100 (10%) 1100
Спеціалісти 36 1500 - - За якісну відповідальні-сть  юридичної документації 150 (10%) 1650
Агенти 60 800 - - За дисциплінарне  ставлення до роботи 200 (821%) 1000
Заступник директора з ЗЕД 1 4000 - - - - 4000
Продовження таблиці 7
Відділ  ЗЕД 4 1000 - - За дисциплінарне  ставлення до роботи 500 (50%) 1500
Заступник з маркетингу 1 7000 За виконання  особливо важливої роботи 700 (10%) - - 7700
Заступник з економіки 1 3000 - - За внесення пропозицій щодо
фінансового управління
300 (10%) 3300
Відділ  маркетингу 13  
1000
- - За відмінне ставлення до роботи 600(60%) 1600
Відділ  економіки 5 1000
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.