На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Банквська процентна ставка за вкладами

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 03.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реферат на тему:
«Банківська процентна ставка за вкладами»
 
 
 
 
 
 
Виконала:                                                                                             
Студентка 2 курсу                                                                                 
Групи 0509 а
Боштова Катерина
 
 
 
 
Донецьк-2011
Вклад(депозит)- це гроші,передані в банк їх власником для зберігання,та які залежно від умов зберігання числяться на тому чи іншому банківському рахунку. [1,с85]
Відсоткові ставки як один із фундаментальних економічних індикаторів постійно є об'єктом економічного аналізу як основоположників сучасних економічних  шкіл,  так  і  українських  економістів. Проте широта  постановки питань, пов'язаних із грошових обігом загалом і формуванням відсоткових  ставок  зокрема,  ставить  за  вимогу  більш  чітке  окреслення  механізму  їх формування та особливостей їх структури, яка визначає взаємозв'язки в межах єдиної системи відсоткових ставок, що і стало метою до написання цієї статті.
З іншого боку, досягнення цієї мети через призму реалій вітчизняної економіки накладає і додаткове завдання, що також вирішується у нашій статті, а саме – врахування в цьому процесі формування відсоткових ставок впливу трансформаційних економічних процесів у рамках становлення ринкової системи господарювання як у реальному секторі економіки, так і у фінансовому. Відсоткові ставки відіграють важливу роль в оцінці економічної ситуації та у прийнятті економічних рішень.[7]
   Визначальними чинниками при встановлені плати за строковими депозитами є розмір вкладу та термін,на які вносяться грошові кошти. Чим більші сума та строк користування вкладом,тим відповідно вищою буде ставка процента. При визначенні рівня доходів вкладників від розміщення їхніх грошових коштів банки використовують схеми нарахування простих і складних процентів.
    Так,при використанні схеми простих процентів базою нарахування відповідної процентної ставки за кожний встановлений період буде одна і та сама основна сума строкового вкладу.
     При використанні схеми складних процентів дохід за кожний період обчислюється не з первісної суми вкладу, а із загальної суми, яка включає основну (первісну) суму та проценти, що були нараховані за всі попередні періоди.
     Таким чином,використання складних процентів (за інших однакових умов) однозначно є вигідними для вкладників банку, оскільки забезпечує їм більший дохід.[1,с 88]
     Проценти на вклад (депозит), залучений відповідно до договору банківського вкладу (депозиту), якщо інше не передбачено договором, нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських металів, до дня, який передує поверненню грошових коштів або банківських металів вкладчику або списанню з вкладного (депозитного) рахунку вкладчика з інших підстав.
    Особливості залучення грошових коштів або банківських металів на вклади (депозити) регулюються внутрішніми положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України.
    Банки мають встановлювати основні умови залучення банківського вкладу (депозиту) відповідного виду. Зазначені умови мають бути оприлюднені банком шляхом розміщення відповідної інформації в установі банку в загальнодоступному для клієнтів місці. Ця інформація може додатково розміщуватися банком у засобах масової інформації.
    Банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору банківського вкладу (депозиту) між вкладником і банком. За договором банківського вкладу (депозиту) незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.
  Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу (депозиту) у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкладу (депозиту). Якщо договором не установлений розмір процентів, то банк зобов’язаний виплатити їх в розмірі облікової ставки Національного банку України.
чає кредитну політику і можливості національної банківської системи.
На кредитному ринку відсоткові ставки можна поділяти згідно термінів їх погашення (рис. 1). Серед банківських відсоткових ставок до відсотко-
вих ставок грошового ринку відносяться тільки короткотермінові відсоткові ставки до 1 року.

 
Рис 1.Термінова структура банківських відсоткових ставок за термінами користування[7]
 
Середня ставка за вкладами відображується у наступній таблиці:
 
Валюта
3 міс
6 міс
12 міс
USD
5,8%
6,5%
7,25%
EUR
3,5%
4%
4,6%
UAN
11,25%
12,4%
13,75%
XAU
4,25%
1,75
2,75%
 
Табл.1 Середня ставка за вкладами[5]
 
Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклад (депозит) на вимогу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення банком розміру процентів на вклад (депозит) на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу (депозиту), внесеного до повідомлення вкладника про зменшення процентів, через один місяць з часу надсилання відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.
  Установлений банком відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) розмір процентів на вклад (депозит) на строк або на вклад (депозит), внесений на умовах його повернення в разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законодавством України.
  Проценти на банківський вклад (депозит) виплачуються вкладникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у договорі банківського вкладу (депозиту).
  Якщо відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений вищий процент. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу (депозиту) із закінченням строку, установленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), внесеного на інших умовах повернення, то після настання визначених договором обставин договір уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
Оподаткування доходів від вкладних (депозитних) операцій юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.  визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений вищий процент.
Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу (депозиту) із закінченням строку, установленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), внесеного на інших умовах повернення, то після настання визначених договором обставин договір уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
Оподаткування доходів від вкладних (депозитних) операцій юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.
  Проценти на вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських металів,до дня,який передує поверненню грошових коштів або банківських металів вкладнику або їх списанню з вкладного рахунку вкладника. Таке нарахування здійснюють щомісячно відповідно до облікової політики банку. Суму нарахованих процентів за вкладом можна визначити за формулою:
П=Д*і*М/100*Р,де
П - сума нарахованих процентів;
Д – розмір депозиту;
і – річна процентна ставка;
М – кількість днів у місяці;
Р – кількість днів у році.
Банківська установа може ураховувати прості і складні проценти. У першому випадку проценти щомісячно нараховують на первинну суму,що була внесена на вклад. Процедура нарахування складних процентів передбачає, що нараховані в попередньому періоді проценти додають до первинної суми вкладу, і нове нарахування здійснюють вже від нової суми. Наприклад, умовами договору банківського вкладу передбачено, що депозит у сумі 10 тис. грн. внесено 1 вересня на термін до 1 грудня того самого року під 20 % річних. Для спрощення розрахунків приймемо, що нарахування процентів у банку здійснюється в останній день місяця ( Табл.2)
 
 
 
 
Період
Прості проценти
Складні проценти
З 02.09.2009до
30.09.2009
10000*20*29/
/100*365          =158,9
10000*20*29/
100*365           =158,9
З 01.10.2009 до 31.10.2009
10000*20*31/
100*365          = 169,86
(10000+158,90)*20*31/
100*365                      = 172,56
З 01.11.2009 до 30.11.2009
10000*20*30/
100*365           = 164,38
(10000+158,9+172,56)*20*30/
100*365                                 =169,83
Всього нарахованих процентів
493,14
501,29
 
Табл.2 Розрахунок суми нарахованих на вклад процентів[2,с 85]
 
  Безпосередній  вплив  на  процентні  витрати  мають  середні  залишки  по
оплачуваних  депозитах,  середня  процентна  ставка  по  них,  на  яку  впливають  такі чинники :
1)  ринковий  рівень  процентної  ставки  по  депозитах,  який  залежить  від
кон’юнктури грошового ринку;
2)  структура  депозитної  бази,  управління  якою  має  важливе  значення  для регулювання прибутковості та зниження очікуваних витрат.
Зростання  частки  дорогих  депозитних  інструментів  призводить  до  зростання процентних  витрат,  разом  з  тим,  висока  питома  вага  низькооплачуваних  ресурсів сприяє  підвищенню  рентабельності,  але  призводить  до  зниження  рівня  ліквідності балансу банку. 
Для  комерційного  банку  найбільш  привабливими  є  строкові  депозити,  що  є найбільш  стабільною  частиною  залучених  ресурсів,  вони  дозволяють  здійснювати кредитування  на  більш  тривалі  строки  і  відповідно  під  більш  високий  процент.  При встановленні  розміру  процентної  ставки  за  строковими  депозитами  визначальним чинником  є  термін,  на  який  розміщені  кошти.  Чим  триваліший  термін,  тим  вищі
процентні  ставки.  Процентна  ставка  за  строковими  депозитами  може  залежати  і  від частоти  виплати  прибутку:  чим  рідше  здійснюються  виплати,  тим  вищий  рівень процентної ставки. Рекомендований їх рівень у ресурсній базі – не менше 50% [4].
 
Період
Інтегральна ставка
                   У т.ч.:
В національній валюті
В іноземній валюті
2006
Грудень
10,7%
13,6%
8,4%
2007
Грудень
11,6%
13,7%
8,9%
2008
Грудень
14,9%
19,1%
11,2%
2009
Грудень
14,8%
20,8%
11,3%
2010
 
 
 
Січень
14,9%
20,8%
11,2%
Лютий
14,6%
20,6%
11,1%
Березень
14,4%
20,1%
10,8%
Квітень
13,6%
18,9%
10,0%
Травень
13,1%
18,2%
9,5%
Червень
12,9%
17,8%
9,2%
Липень
12,1%
16,6%
8,6%
Серпень
11,2%
15,5%
8,2%
Вересень
11,2%
15,6%
7,8%
Жовтень
10,7%
15,3%
7,5%
Листопад
10,6%
14,7%
7,3%
Грудень
10,9%
15,1%
7,5%
2011
 
 
 
Січень
10,8%
14,7%
7,3%
Лютий
10,3%
14,4%
7,25%
Березень
9,6%
13,8%
6,8%
 
Табл.3 Процентні ставки за строковими депозитами залученими банками у фізичних осіб.[5]
 
    Відомо, що рівень процентних ставок за операціями банку повинен
перебувати у залежності від стану кон’юнктури кредитного ринку. Будь-яке зростання попиту викликає підвищення ставок як за активними, так і за пасивними операціями банку.
    В останній час в Україні рівень депозитних та кредитних ставок занадто  високий, що  призводить скорочення  попиту на  кредитні послуги, оскільки, кредитні ставки мають бути достатньо низькими, щоб позичальник  звернувся до  банку. До  основних причин  такої тенденції можна  віднести: недостатній  рівень ліквідності  банків; збільшення облікової ставки Національним банком України, зниження довіру вкладників до банку.
Підвищення середньозваженої процентної ставки за депозитами, залученими у суб'єктів господарювання та фізичних осіб, було у вересні 2007 року і було забезпечене збільшенням вартості депозитів у національній валюті (з 8.0 до 8.3% річних). Це свідчило про підвищення попиту банків на ре­сурси в національній валюті, що надало б можливість пріоритетного на­рощування обсягів кредитування в національній валюті. При цьому ос­новною складовою такого зростання було збільшення вартості депози­тів суб'єктів господарювання. Це підтверджувало зацікавленість банків у переорієнтації коштів у бік дешевших (порівняно з депозитами фізич­них осіб) коштів суб'єктів господарювання. Водночас за депозитами в іноземній валюті середньозважена процентна ставка протягом місяця не змінилася, залишившись на рівні 5.6% річних.[8,с 40-41]
Серед зобов'язань за коштами, залученими у суб'єктів господарю­вання в національній валюті, найбільше подорожчання спостерігалося за короткостроковими депозитами. В середньому вартість короткостро­кових депозитів зросла на 1.6 процентного пункту до 7.0% річних, у то­му числі депозити зі строком до 1 місяця - на 1.8 процентного пункту, а довгострокові депозити дещо подешевшали - з 9.2 до 9.1% річних (за рахунок зменшення вартості депозитів до 5 років). Депозити зі строками залучення понад 5 років, навпаки, подорожчали (на 0.4 про­центного пункту до 9.3% річних), що підтверджувало актуальність дов­гострокових ресурсів для банків.
У вартості коштів, залучених на строкові рахунки суб'єктів гос­подарювання в іноземній валюті, спостерігалися інші тенденції. Так7 середньозважена процентна ставка за короткостроковими депозитами у вересні порівняно з серпнем зменшилася на 0.1 процентного пункту до 4.8% річних за рахунок зниження вартості депозитів зі строком залучення до 3 місяців. Вартість довгострокових депозитів зросла в се­редньому — на 0.5 процентного пункту до 7.6% річних, у тому числі за депозитами зі строками залучення від 1 до 3 років - з 7.0 до 8.4% річних.[8,с 42]
За регіонами у вересні 2007 року найвищий рівень процентних ста­вок за строковими депозитами суб'єктів господарювання зафіксовано в банківських установах Чернівецької області: в національній валюті -11.4% річних, в іноземній валюті - 9.0% річних.
На розмір середньозваженої процентної ставки за коштами, залуче­ними у фізичних осіб, вплинули різноспрямовані зміни вартості окре­мих груп депозитів.
Так, депозити фізичних осіб у національній валюті подорожчали на 0.1 процентного пункту до 8.4% річних, а в іноземній валюті- подешев­шали з 6.2 до 6.1%о річних. При цьому вартість строкових депозитів протягом вересня не змінилася й становила 13.4% річних у національ­ній валюті та 8.5% річних в іноземній валюті; депозитів на вимогу -знизилася на 0.1 процентного пункту (до 3.0% річних у національній ва­люті та 1.3% річних в іноземній валюті). Подорожчання короткострокових депозитів у національній валюті відбулося за рахунок збільшення вартості депозитів, залучених на строк від 3 до 12 місяців. Інші тенденції в зміні вартості довгострокових депозитів фізичних осіб у національній валюті привели до того, що в середньому за вересень процентна ставка не змінилася, залишившись на рівні 13.9% річних. Збільшення вартості депозитів у іноземній ва­люті зі с
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.