На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Дослдження комерцйної дяльност на пдприємств «Gloria jeans»

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 04.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст 

ВСТУП               4
РОЗДІЛ1.Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг, шляхи її удосконалення.                       
      Комерційна діяльність в умовах ринкової економіки.                                    6                                  
1.2 Порядок укладання та розірвання договорів постачання.     8
        1.3. Організація комерційної діяльності на підприємстві «Gloria jeans».  20
РОЗДІЛ2.Дослідження комерційної діяльності на підприємстві «Gloria jeans»    
2.1Характеристика підприємства «Gloria jeans» та основні напрямки його діяльності.                                                                                                                21
2.2 .Організація закупівлі товарів підприємству«Gloria jeans».                             27                                                       
        2.3. Характеристика основних постачальників.   28
       Висновки та рекомендації                                                                                            33            Список використаних джерел                                                                                  34           
 
 
 
 
 
 

ВСТУП
    Ринкова економіка передбачає становлення  і розвиток підприємств різних організаційно - правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, поява  нових власників як окремих громадян, так і трудових колективів. З'явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем товарів, необхідних споживачеві. Вона має регулярний характер і відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів і методів діяльності. Нарешті, комерційна діяльність чітко орієнтована на здобуття прибилі, чим в умовах розвиненої конкуренції досягається і задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах комерційної діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не лише від наданої підприємствам і необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї долі прибилі, яка залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити та економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти , отримувати прибуток, знижувати витрати. Підприємство як господарський суб'єкт, що займається тим або іншим виглядом діяльності, повинно мати певну систему організації колективу працівників, свою структуру, технологію і порядок управління. Сьогодні підприємства здійснюють свою діяльність в різних сферах і галузях господарства (промисловості, сільському господарстві, торгівлі і ін.). Вони можуть займатися як одним видом діяльності, так і декількома.Темою моєї курсової роботи є:”Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг, шляхи її удосконалення”, а саме на підприємстві “Gloria jeans”.Саме підприємства виробляють, реалізують товари, здійснюють роботи і послуги або інші види комерційної діяльності. Все це говорить про те, що підприємство є первинною, основною ланкою суспільного виробництва. При обговоренні питань, пов'язаних з успіхом або невдачею підприємства на ринку, необхідно пам'ятати, що покупець - господар положення. На жаль, у нас покупець доки повністю не користується своїми правами і не вважає  себе господарем  положення.  Це є наслідком неповного віддзеркалення нових ринкових стосунків в системі економічних стосунків в Україні. Продавець знаходиться в конкуренції не лише зі своїми прямими “колегами”, виготівниками ідентичного товару,  але і з виробниками всіляких його замінників.  Окрім цього, підприємство має бути в змозі поставляти товари  кращої якості за нижчою ціною або надавати послуги кращі, ніж у конкурентів. Грамотна організація комерційної діяльності дозволяє підприємству бути щось більшим, ніж сумою його окремих компонентів - капіталу і співробітників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    РОЗДІЛ1.Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг, шляхи її удосконалення.
      Комерційна діяльність в умовах ринкової економіки.
    Два слова “підприємництво” і “ринок”  зв'язано нерозривними узами. Найкоротше і ємке визначення ринкової економіки  звучить просто: ”Економіка вільного підприємництва” . Ринкова, капіталістична  економіка завжди характеризувалися  як світ бізнесу. А бізнес і комерційна діяльність по суті одне і те ж. Перехід будь-якої іншої економіки до ринкових стосунків неминуче пов'язаний із становленням і розвитком підприємництва. Отже, кажучи об економіки взагалі і про ринкову економіку зокрема,  неминуче доводиться концентрувати увагу на підприємництві, як невід'ємній складовій частині економічної діяльності. Комерційній діяльності властиві загальні межі будь-якої економічної діяльності. В той же час вона характеризується  певним вмістом, спрямованістю, послідовністю процедур, що проводяться підприємцем.
      Розглянемо загальну схему підприємництва, що дає уявлення про те, як воно здійснюється.
      Підприємець покликаний задовольнити запити певного круга споживачів в кінцевому продукті, продаючи їм товар і отримуючи за це грошову виручку .  Кінцевий продукт комерційної діяльності, що реалізовується споживачеві у вигляді товару може бути найрізноманітнішим. Це все те, чого потребує споживач і що здатний продати йому підприємець: будівлі, споруди, житло, майнові цінності, споживчі товари. Щоб реалізувати товар, треба його мати. Тому підприємець набуває товар і здійснює його просування для продажу споживачеві, покупцеві. Процес здобуття підприємцем продукту, необхідного споживачеві вимагає для здійснення наявність ряду чинників комерційної діяльності. Це все те, що використовує підприємець в своїй діяльності,  тобто засоби виробництва і звернення товарів у вигляді робочої сили, матеріальних, інформаційних, фінансових ресурсів, використовуваних для виробництва, транспортування, продажу товарів. Частково підприємець може сам володіти такими чинниками. Якщо ж він ними не володіє, то набуває чинників у їх володарів, власників за грошову суму і з їх допомогою виробляє, отримує, дістає і продає споживачеві товар. Комерційна діяльність організовується так, щоб всі дії здійснювалися за певний час, для цього підприємництву необхідний високий рівень організації. Тривалість операції надає значний вплив на її ефективність, прибутковість. Зазвичай чим коротше період операції, тим вище її ефект для підприємця. З одного боку, знижуються витрати,  а з іншого, збільшується оборотність грошових коштів і тому менше грошей зв'язується в обігу. Таким чином, є підстави стверджувати, що і час є чинник підприємництва.
    Комерційна  діяльність представляє сукупність послідовно  або паралельно, операцій, що одночасно проводяться. Кожна  бізнес-операція - це один завершений цикл підприємництва.  По відношенню до такої  операції допустимо застосовувати  термін  “бізнес-операція”. При  цьому операція розуміється зовсім не як таємна протизаконна  змова. У  бізнесі під  операцією розуміється  засноване на письмовому договорі або  усній угоді взаємодія два  або декількох господарських  суб'єктів, осіб на користь здобуття взаємної вигоди. У комерційній діяльності підприємець виступає в ролі комерсанта, торговця, продаючи готові товари, придбані їм в інших осіб, споживачеві, покупцеві. У такому підприємництві чинником  є сам товар , а прибуток підприємця утворюється шляхом продажу товару за ціною придбання. Відзначимо, що якщо товар отримується на законних підставах, то торгівельно-комерційне підприємництво не слід називати спекуляцією і на цій підставі засуджувати. Лише коли спостерігається протизаконна, з порушенням правил торгівлі перепродаж, можна говорити про заборонену, злочинну спекуляцію. Економічний вміст комерційної діяльності як основного елементуринкових послуг полягає в посередницькій діяльності по просуванню товарів від виробників до споживачів за допомогою купівлі продажу. Відповідно до економічної теорії послуги подібного роду не створюють нової споживчої вартості і не збільшують вартість товару, але відшкодовуються за рахунок чистого продукту, створеного в інших галузях економіки. В той же час ряд послуг в комерційній діяльності пов'язаний з продовженням виробництва у сфері звернення, наприклад послуги з транспортування товарів, їх зберіганню, розфасовці, упаковці. Ці послуги також не створюють нової споживчої вартості, але беруть участь в створенні вартості товару. Таким чином можна сказати, що комерційна  діяльність - це перш за все інтелектуальна діяльність енергійної і ініціативної людини, яка, володіючи якими-небудь матеріальними цінностями використовує їх для організації бізнесу. Отримуючи користь для самого себе підприємець діє на благо суспільства. Успіх в комерційній діяльності досягається знаннями, практикою, необхідними матеріальними засобами і психологічними якостями особи. 
        
    1.2 . Порядок укладання та розірвання договорів постачання
Складання договору купівлі-продажу, постачання (товару, продуктів, устаткування, техніки, будматеріалів)
 Договір  купівлі-продажу – угода між  сторонами, по якій одна сторона  зобов'язалася передати річ (товар)  у власність іншій стороні,  а покупець зобов'язався прийняти  цей товар і сплатити за  нього певну грошову суму.   Істотною умовою договору купівлі-продажу  є предмет (товар). Умова договору  купівлі-продажу про товар вважається  погодженою, якщо договір дозволяє  визначити найменування і кількість товару. Товаром за договором купівлі-продажу можуть бути будь-які речі, якщо вони не вилучені із звороту або не обмежені в звороті. Договір може бути поміщений на купівлю-продаж товару, що є в наявності у продавця, а також товару, який буде створений або придбаний продавцем в майбутньому. Останні умови, включаючи ціну, якість, асортимент товарів, вимоги до їх тари, упаковки, термінів доставки, можуть бути визначені на основі критеріїв, встановлених законом.
Одним з найважливіших моментів в договорі купівлі-продажу варто виділити перехід права власності на товар. Власникові належать права володіння, користування і розпорядження майном. В той же час, він несе тягар  вмісту майна, що належить йому. На власнику лежить і ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження  майна, якщо інше не передбачене законом  або договором. Відповідно в договорі має бути чітке вказаний, коли товар  переходить покупцеві.
Так само необхідно звернути увагу на умови  про якість товару, по-перше, законодавство, регулююча якість товару достатня обширний і знати його все не фахівцеві  практично не можливо, по-друге, якість певних товарів не встановлюється законом, а регулюється угодою сторін.
Різновиди договору купівлі-продажу договір  роздрібного купівлі-продажу; договір  постачання товару; постачання товарів  для державних потреб; договір  контрактації; договір енергопостачання; договір продажу нерухомості; договір  продажу підприємства. «Грандбізнеськонсалт»  надає послуги із складання договорів  і допоможе Вам скласти договір  будь-якої складності. 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
N _____________________ "__" _________ 20__ г.
(место  заключения)
___________________________________________, именуем_ в дальнейшем
(наименование  таможенного органа)
Заказчик, в лице ___________________________________, действующего
(должность,  фамилия, имя, отчество)
на основании ___________________________________, с одной стороны,(положения, доверенности)
и _______________________________________________________________,
(наименование  предприятия, учреждения, организации)
именуем_ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________,
(должность,  фамилия,имя, отчество)
действующего  на основании _____________________________________, (Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с основание для заключения договора
_________________________________________________________________
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
--------------------------------
Основанием  для заключения договора является решение
Конкурсной  комиссии (в случае закупки продукции  у единственного
источника необходимо согласование этой закупки  с Минэкономразвития
Украины).
1. Предмет  договора
1.1. В  соответствии с настоящим Договором  Поставщик обязуется
поставить Заказчику __________________________ (далее - продукция)
(наименование  продукции согласно решениюКонкурсной комиссии)
в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к настоящемуДоговору), а Заказчик принять и оплатить продукцию в соответствии с Протоколом согласования договорной цены на поставляемую продукцию (приложение 2 к настоящему Договору).
В отдельных  случаях оплата продукции может  производиться
в соответствии с Протоколом согласования договорной цены на
основании графика финансирования (приложение ___ к настоящему
Договору).
2. Сумма  договора и порядок расчетов 
-------------------------------
В зависимости  от вида поставляемой продукции в  настоящем
разделе может быть указан иной порядок расчетов.
2.1. Продукция  оплачивается Заказчиком в строгом  соответствии
с объемами и источниками выделенных бюджетных  ассигнований по
ценам, отраженным в Протоколе согласования договорной цены
(приложение 2 к настоящему Договору).
2.2. Сумма  настоящего Договора составляет
_________________________________________________________________,
(сумма  цифрами и прописью)
в том  числе НДС __% _____________________________________________.
(сумма  цифрами и прописью)
2.3. Оплата  по настоящему Договору производится  путем
перечисления  денежных средств на расчетный счет Поставщика в
следующем порядке:
1) авансовый  платеж в размере __% от общей  суммы Договора
составляет: __________________, в том числе НДС __% ______________
(сумма  цифрами (сумма цифрами и прописью)
осуществляется  в течение __ дней после заключения Договора;
2) последующая  оплата в сумме ______________, в том  числе НДС
(сумма  цифрами и прописью)
__% __________________________ осуществляется в течение __ дней  на
(сумма  цифрами и прописью)
основании __________________________________________________.
(счета-фактуры,  счета или иных документов, подтверждающих выполнение поставки) --------------------------------
В настоящем  разделе может быть предусмотрен третьим
подпунктом  окончательный расчет. В отдельных  случаях оплата
продукции возможна по факту поставки. В зависимости  от вида
продукции договорные цены за единицу продукции  обосновываются
Поставщиком справочно-калькуляционными материалами.
2.4. Цена  продукции на период действия  Договора является
фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.5. Стоимость  доставки продукции, тары, упаковки  и маркировки
входит  в стоимость продукции по настоящему Договору. Если доставка
продукции не входит в стоимость продукции  и в случаях, когда
такая доставка осуществляется:
а) Поставщиком - указать, что оплата производится в течение __
дней  на основании __________________, представленного  Поставщиком.
(указать  вид
документа)
б) самовывозом  Заказчика - указать, что доставка
осуществляется  силами и средствами Заказчика (Грузополучателя).
3. Условия  и сроки поставки
В зависимости  от вида поставляемой продукции в
настоящем разделе могут быть указаны дополнительные условия
поставки, в том числе требования Заказчика  к таре, упаковке,
маркировке  продукции и соответствии ее определенным ГОСТам или
техническим условиям и т.д.
3.1. Поставка  продукции производится в соответствии  со
Спецификацией (приложение 1 к настоящему Договору) и Разнарядкой
(приложение __ к настоящему Договору).
3.2. Поставщик  обязуется поставить Заказчику  продукцию в
течение ______ дней (месяцев) с _________________________________.
(даты  заключения Договора, даты перечисления авансового платежа с лицевого счета Заказчика, даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика и т.д.)
3.3. Изготовление, приемка и оценка качества  продукции
осуществляется  в полном соответствии с ___________________________
_________________________________________________________________.
(ТУ  и другие документы, утвержденные  и согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
С каждым комплектом продукции поставляется (при
необходимости):___________________________________________________
(паспорт,  гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация на русском языке, копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию)
3.4. Упаковка  продукции должна обеспечивать  ее сохранность при
транспортировке и хранении.
3.5. Грузополучателем  продукции является ____________________.
(наименованиетаможенного  органа и егоместонахождение)
3.6. Продукция  доставляется Поставщиком на  склад Заказчика
(Грузополучателя) ____________________ транспортом или самовывозом
(указать  видтранспортировки)
Заказчика (Грузополучателя).
4. Обязательства  сторон 
Обязательства Сторон уточняются и формулируются  в зависимости от вида поставляемой продукции.
4.1. Поставщик  обязуется:
4.1.1. Поставить  продукцию в соответствии с  условиями настоящего Договора.
4.1.2. В  письменной форме известить Заказчика  (Грузополучателя) о готовности  продукции к отгрузке не позднее  чем за _____ дней до _______.
4.1.3. Поставщик  гарантирует соответствие поставляемой  продукции техническим условиям  при ее использовании и хранении  и несет все расходы по замене  или ремонту дефектной продукции,  выявленной Заказчиком в течение  гарантийного срока, если дефект  не зависит от условий хранения  или неправильного обращения.
4.1.4. Поставщик  обязуется обеспечить гарантийное  обслуживание поставляемой продукции  в соответствии с гарантийными  обязательствами (приложение _________ к Договору), являющимися неотъемлемой  частью настоящего Договора.
4.2. Заказчик  обязуется:
4.2.1. Принять  и оплатить продукцию в соответствии  с условиями настоящего Договора.
4.2.2. В  течение ___________ дней после получения  извещения Поставщика о готовности  продукции к отгрузке, но не  позднее ____ дней до наступления  периода поставки, направить Поставщику  отгрузочную разнарядку.
Отгрузочная разнарядка применяется в случае, когда Заказчику необходимо дать указания Поставщику об отгрузке продукции  нескольким грузополучателям.
4.3. Поставщик  по согласованию с Заказчиком  имеет право на досрочную поставку  продукции.
4.4. Стороны  не вправе передавать свои  права и обязательства по настоящему  Договору третьей стороне без  письменного согласия другой  Стороны.
5. Порядок  приемки продукции 
Порядок приемки продукции уточняется и согласовывается сторонами в зависимости от вида поставляемой продукции.
5.1. Порядок  приемки продукции Заказчиком  по количеству и качеству регулируется  действующими Инструкциями о  порядке приемки продукции производственно-технического  назначения и товаров народного  потребления по количеству, утвержденной  Постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции  производственно-технического назначения  и товаров народного потребления  по качеству, утвержденной Постановлением  Госарбитража при Совете Министров  СССР от 25.04.1966 N П-7.
5.2. Датой  поставки продукции считается  дата подписания Сторонами (или  их представителями) акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.
Акт устранения недостатков составляется в случае несоответствия поставляемой продукции  условиям Договора.
5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается  непоставленной.
6. Ответственность  сторон
6.1. При  нарушении сроков поставки продукции  Поставщик уплачивает Заказчику  пеню в размере _____% стоимости  не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки,  но не более __% указанной стоимости.
6.2. При  несоблюдении предусмотренных настоящим  Договором сроков платежей Заказчик  уплачивает Поставщику пеню в  размере __% не перечисленной в  срок суммы за каждый день  просрочки, но не более __% указанной  суммы.
6.3. Поставщик  несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемой  продукции, а также за недопоставку  продукции.
6.4. Заказчик  не несет ответственность за  несвоевременную оплату поставляемой  продукции, связанную с несвоевременным  поступлением денежных средств  из бюджета.
6.5. Ответственность  Сторон в иных случаях определяется  в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
6.5. Уплата  неустойки не освобождает Стороны  от исполнения обязательств по  настоящему Договору.
7. Действие  обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни  одна из Сторон не несет  ответственность перед другой  Стороной за неисполнение обязательств  по настоящему Договору, обусловленное  действием обстоятельств непреодолимой  силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых  при данных условиях обстоятельств,  в том числе объявленная или  фактическая война, гражданские  волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,  пожары, землетрясения, наводнения  и другие природные стихийные  бедствия, а также издание актов  государственных органов.
7.2. Свидетельство,  выданное соответствующим компетентным  органом, является достаточным  подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона,  которая не исполняет обязательств  по настоящему Договору вследствие  действия непреодолимой силы, должна  незамедлительно известить другую  Сторону о таких обстоятельствах  и их влиянии на исполнение  обязательств по Договору.
7.4. Если  обстоятельства непреодолимой силы  действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий  Договор может быть расторгнут  любой из Сторон путем направления  письменного уведомления другой  Стороне.
8. Порядок  разрешения споров
8.1. Все  споры или разногласия, возникающие  между Сторонами по настоящему  Договору или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров  между ними.
8.2. В  случае невозможности разрешения  разногласий путем переговоров  они подлежат рассмотрению в  арбитражном суде согласно порядку,  установленному законодательством  Российской Федерации.
9. Порядок  изменения и расторжения договора 
Порядок изменения и расторжения договора уточняется и согласовывается Сторонами  в зависимости от вида поставляемой продукции.
9.1. Любые  изменения и дополнения к настоящему  Договору имеют силу только  в том случае, если они оформлены  в письменном виде и подписаны  обеими Сторонами.
9.2. Досрочное  расторжение Договора может иметь  место в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора либо по  соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации.
9.3. Сторона,  решившая расторгнуть настоящий  Договор, должна направить письменное  уведомление о намерении расторгнуть  настоящий Договор другой Стороне  не позднее чем за ____________ дней  до предполагаемого дня расторжения  настоящего Договора.
10. Прочие  условия 
В зависимости  от вида поставляемой продукции в  настоящем разделе могут быть указаны иные условия и приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью.
10.1. С  момента подписания Сторонами  настоящего Договора все предыдущие  переговоры и переписка по  нему теряют силу.
10.2. Настоящий  Договор вступает в действие  с __________ и действует до _____________ (или до исполнения Сторонами  своих обязательств и завершения  всех взаиморасчетов по Договору).
10.3. В  случае изменения у какой-либо  из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего  она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об  этом другую Сторону, причем  в письме необходимо указать,  что оно является неотъемлемой  частью настоящего Договора.
10.4. Настоящий  Договор составлен в 3 (трех) экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую  силу, 2 (два) из них находятся  у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.
10.5. Следующие  приложения являются неотъемлемой  частью настоящего Договора:
- приложение 1. Спецификация на поставку продукции  на _____ листах.
- приложение 2. Протокол согласования договорной  цены на __ листах.
- и др.
10.6. Другие  условия по усмотрению Сторон _____________.
10.7. Вопросы,  не урегулированные настоящим  Договором, разрешаются в соответствии  с действующим законодательством  Российской Федерации.
11. Местонахождение  и банковские реквизиты сторон --------------------------------
Данный  раздел необходимо располагать целиком  на одном листе без разрыва  с текстом. 
 
 
 

1.3 . Організація комерційної діяльності на підприємстві «Gloria jeans»
    Послуги – невід'ємний елемент комерційної  діяльності, який створює корисний результат, що не має речової форми, але що задовольняє певну потребу  людини. Ринкові послуги є об'єктом  купівлі-продажу, витрати по ним  покриваються цілком або значною  мірою за рахунок виручки від  їх реалізації. Найбільше значення в комерційній діяльності мають  послуги оптової і роздрібної торгівлі, підприємств масового живлення, всіх видів транспорту, зв'язки, побутові, охорона здоров'я і ін. Економічний  вміст торгівельної послуги як основного  елементу комерційної діяльності полягає  в посередницькій діяльності по просуванню товарів від виробників до споживачів за допомогою купівлі-продажу. Розглядаючи організацію комерційної діяльності на підприємстві, спочатку необхідно виділити первинний елемент цієї діяльності, оскільки його вивчення дозволить зрозуміти логіку розвитку всього об'єкту як складовій частині цієї системи. Таким первинним об'єктом в комерційній діяльності можна рахувати торгівельне підприємство. Торгівельне підприємство – це первинна, ланка торгівлі, її  самостійний господарюючий суб'єкт з правом юридичної особи, створений для закупівлі, зберігання, реал
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.