На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Основн цл, завдання та принципи взаємодї з дловими партнерами. Особливост етапв процесу вибору партнерв по каналу збуту. Проведення аналзу сформованої системи взаємин постачальникв пдрядникв органзацї на приклад ТОВ ТД Дуслик.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Кафедра економічного аналізу
Реферат на тему
"Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи"
Київ 2010
План

1. Основні цілі та завдання системи взаємодії з діловими партнерами
2. Основні принципи забезпечення взаємодії з діловими партнерами
3. Аналіз сформованої системи взаємин з діловими партнерами в ТОВ ТД "Дуслик"
4 Аналіз системи взаємодії з постачальниками і підрядниками організації
5. Розробка рекомендацій з формування системи взаємодії з постачальниками і підрядниками ТОВ ТД "Дуслик"
1. Основні цілі та завдання системи взаємодії з діловими партнерами

Процес вибору партнерів по каналу збуту можна розділити на три етапи: визначення доступності учасників каналу, проведення первісної оцінки учасників, докладний аналіз учасників
Перший етап - визначення доступності учасників каналу. Для того щоб дізнатися про потенційних оптовиків і роздрібних торговців, можна звернутися до рекламних оголошень спеціалізованих торгових виданнях. Також цю інформацію можна отримати на торгових ярмарках і виставках. Одним з джерел можуть бути і рекомендації неконкуруючих виробників, клієнтів і постачальників.
Але навіть якщо ви дізнаєтеся про наявність якого-небудь посередника, це не означає, що він вам доступний. Деякі з посередників пред'являють особливі вимоги до постачальників, інших не мають можливості брати на себе розповсюдження нових товарів. Наприклад,деякі роздрібні торговці не хочуть реалізовувати товари, що конкурують з тими, які вони вже продають.
Другий етап - проведення початкової оцінки учасників.
Для проведення первісної оцінки можна використовувати анкету. Ця анкета надається потенційним посередникам, заповнюється ними і надсилається по факсу назад до виробника. Подібний метод допомагає швидко отримати найбільш важливу інформацію про кожному посереднику. Анкета включає наступні питання: технічне відповідність, розмір компанії-посередника, список продаваних на даний момент товарів, чисельність технічного персоналу і кредитний рейтинг компанії.
Для подальшої перевірки придатності посередника проводять інтерв'ю. Попередня стадія первісної оцінки може слугувати базою для проведення інтерв'ю, з якого виробник може отримати додаткову інформацію про що продаються посередником товари, що обслуговуються ринках і його технічного персоналу.
Після проведення інтерв'ю виробник здійснює контрольну перевірку потенційних посередників, використовуючи розроблену систему оцінок. Ця система оцінок включає питання, відповідь на кожен з яких передбачає певну кількість балів, що в сумі дають характеристику кожному з потенційних посередників. Виробник повинен визначити мінімальний прохідний бал, який відповідатиме належному рівню посередника.
Таким чином, беручи до уваги взаємозалежність учасників каналу збуту, процесу вибору партнерів по каналу необхідно надавати особливу значимість. Дотримуючись запропонованої стратегії вибору та використовуючи зазначені методики оцінки потенційних партнерів, можна знизити ризик збутової діяльності і підвищити ефективність системи збуту.
2. Основні принципи забезпечення взаємодії з діловими партнерами

Партнерство - форма добровільного ділового (підприємницького) взаємодії з врівноваженим комплексом взаємних інтересів (вигоди, користі) членів-учасників співтовариства. Одночасно партнерство виступає як засіб колективного протидії механізму впливу з боку зовнішнього середовища.
Партнерами, членами - учасниками співтовариства виступають як фізичні, так і юридичні особи. Партнери беруть участь у спільній діяльності не з абстрактного почуття колективізму, а лише тоді, коли це економічно вигідно.
Партнерство є досить ризикованою формою ділової взаємодії, тому що пов'язано, перш за все, з можливістю часткової або повної втратою самостійності. Саме по собі партнерство вразливе, принаймні, у двох напрямках. По-перше, кожен партнер повинен усвідомлювати, що відносно нього надходять справедливо, тобто він отримує справедливу частку спільної вигоди. Це гарантує згоду кооперуються до спільноти і забезпечує його внутрішню стійкість, тобто позитивно впливає на міцне партнерство. По-друге, загроза партнерству пов'язана із зовнішніми факторами, що впливають на співтовариство, і, в кінцевому рахунку, що проявляються у вигляді фінансового результату.
Таким чином, можна зробити висновок, що під співпрацею в рамках міжфірмових відносин розуміється спільна, пов'язана з собою діяльність фірм, побудована на договірних відносинах і орієнтована на досягнення значущих цілей. Поглиблення міжфірмового співробітництва об'єктивно призводить до нового рівня взаємодії - партнерства, а міжфірмовий зв'язку еволюційно переростають в партнерські відносини.
Під співробітництвом у рамках міжфірмових відносин розуміється спільна, пов'язана з собою діяльність фірм, побудована на договірних відносинах і орієнтована на досягнення значущих цілей.
Співпраця, як правило, має чіткі межі спільну діяльність і на практиці виражається у формі укладення відповідних договорів.
Співпраця є класичною (традиційну) модель побудови ділової взаємодії на договірних відносинах з опорою на власні ресурси, реалізовуючи мета максимальної віддачі наявних ресурсів. Контракт (договір) закріплює досягнуті угоди між двома і більше фірмами на співпрацю, в якому вони усно або письмово висловлюють наміри робити або не робити що-небудь. Така угода стає легальним, коли сторони проходять певні стадії взаємодії: визначили предмет співробітництва, встановили обов'язки сторін та умови, за яких діє (чи не діє) угоду. Взаємовідносини такого роду складаються на вільному ринку, як правило, між фірмами-конкурентами у вигляді разових угод за стандартними умовами. Контракт (договір) суттєво змінює стан справ у взаєминах суб'єктів ринкової економіки і переводить їх у прямі контакти.
Сьогодні відсутня чітка грань у розумінні партнерства і співпраці. На погляд автора, різницю між співпрацею і партнерством слід знаходити виходячи з критерію глибини розвитку міжфірмових відносин. Співпраця слід розглядати як початковий рівень розвитку цих відносин, характеризуються встановленням взаємозв'язків при участі в спільної мети. Партнерство виникає в міру розвитку взаємозв'язків (розширення і поглиблення) і досягає рівня взаємодії.
Ставлячи питання про семантику партнерства як своєрідною категорії ділової взаємодії, виходимо з наступних вистав.
По-перше, сам процес вживання, як і процес сприйняття терміна партнерства в актах наукового та ділового спілкування відбувається як складний процес вибору потрібного значення з усього семантичного поля.
По-друге, поняття партнерства, виконуючи свої функції у діловому спілкуванні, має вказувати на строго певний стан міжфірмових відносин, не допускаючи перетину семантичних полів інших понять, що відображають інші аспекти міжфірмових відносин (наприклад, співробітництво).
По-третє, зміст поняття партнерства як економічної категорії має висловлювати стійку складову узагальнень міжфірмових відносин.
По-четверте, форми міжфірмових відносин динамічні, структури їх мінливі і одночасно є константні ознаки їх прояву
Виділення константних (утворюють) ознак партнерства розглядається як можливість привнесення сенсу в цю категорію і закріплення його у формі модельного подання. Семантична оцінка поняття партнерства будується на найбільш часто виділяються у професійному середовищі його ознак: добровільність, рівність, колективність, вигідність, компромісність.
Спираючись на метод семантичної оцінки, а також використовуючи математизувати подання процедур вироблення колективних рішень. Побудуємо модельне подання партнерства. Модельне подання по суті визначає "ядро" смислового поля і дозволяє висловити поняття лаконічно і без втрати сенсу, що зніме невизначеність у сприйнятті економічної категорії.
3. Аналіз сформованої системи взаємин з діловими партнерами в ТОВ ТД "Дуслик"

Коротка характеристика діяльності організації
Компанія ТОВ "Торговий Дім" Дуслик "м. Набережні Човни утворений 21 грудня 1995 року. Спочатку компанія займалася створенням дрібнооптових магазинів.
У грудні 2009 року компанії виповнилося 14 років. За цей час компанія пройшла шлях від дрібнооптового роздрібного магазину "Олімп", відкритого в грудні 1995 року, до великої торгової бази зі складськими площами понад 10000 км 2.
На даний момент реалізована система "сучасний Євросклад" з осередкова зберіганням і відвантаженням від комірки, побудовані холодильні та морозильні камери, для роботи з продуктами що потребують особливих умов зберігання. Відкрито 11 магазинів економ класу - "дискаунтер" закам "розташовані не тільки в м. Набережні Човни, а так само в Нижньокамську, Бугульмі, Азнакаево. Закуплено і працює понад 20 одиниць спецтехніки від а / м Газель до а / м КамАЗ, що дозволяє швидко і якісно обслуговувати не тільки міських, але й обласних клієнтів.
Керівництво компанії особливу увагу приділяє професійному розвитку торгового персоналу власної мережі, торгових представників, офісних працівників. Для досягнення цієї цілі регулярно проводяться тренінги та семінари спрямовані на поліпшення якості роботи як з клієнтами, так і з кінцевим споживачем.
Найближчим часом ТОВ "ТД" Дуслик "планує подальше облаштування складських площ, де буде налагоджено своє виробництво ТНП, а також якісне і кількісне розвиток власного роздробу" дискаунтер "закам".
Загальна кількість торгових представників 80 чоловік, у тому числі ексклюзивні команди за контрактами: "Лебедянський ЕКЗ", "Сибірський Берег", "Мікоян", "Атяшево", "Мівімекс", "Кухня Без Кордонів", "Олександра і Софія", " Об'єднані кондитери "(" Рот Фронт "," Бабаевский "," Червоний Жовтень ")," Пелфорд ", Кондитерська Фабрика" Зоря ".
Для досягнення цілей своєї діяльності товариство має право створювати свої філії і представництва як на території України, так і за кордоном. Суспільство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.
Метою діяльності товариства є насичення споживчого ринку в продукції, товари і послуги, а також отримання прибутку на користь учасника товариства. Предметом діяльності є:
- Виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- Оптова, роздрібна та комісійна торгівля;
- Здача в оренду рухомого та нерухомого майна;
- Закупівля, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції;
- Надання проектних послуг;
- Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій і виробів.
Таким чином, метою діяльності ТОВ ТД "Дуслик" є насичення споживчого ринку в продукції, товари і послуги, а також отримання прибутку на користь учасника товариства. Предметом діяльності є: виробництво товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення; оптова, роздрібна та комісійна торгівля; здача в оренду рухомого та нерухомого майна; закупівля, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції, надання проектних послуг та виробництво будівельних матеріалів, конструкцій і виробів.
4. Аналіз системи взаємодії з постачальниками і підрядниками організації

Значна питома вага в складі джерел коштів підприємства займають позикові, у тому числі кредиторська заборгованість. Відносне збільшення кредиторської заборгованості справляє двоякий ефект. З одного боку, це явище є сприятливим, оскільки у підприємства з'являється додаткове джерело фінансування. З іншого боку, надмірне збільшення кредиторської заборгованості надзвичайно небезпечно, оскільки підвищується ризик можливого банкрутства.
Етапи експрес-аналізу кредиторської заборгованості співпадають з етапами експрес-аналізу дебіторської заборгованості. На першому етапі аналізу характеризується зміна питомої ваги кредиторської заборгованості у загальній сумі джерел фінансування та у величині всіх зобов'язань на підставі даних бухгалтерського балансу.
Таблиця 1 Аналіз частки короткострокових зобов'язань у пасивах підприємства ТОВ ТД "ДУСЛИК" за 2008-2009 рр..
Показники
2008
2009
Абсолютне відхилення
1Довгострокові зобов'язання, тис. руб.
1068,5
814,5
-254
2. Короткострокові зобов'язання, тис.руб.
5661,1
4830,8
-830,3
3. Разом позикових коштів, тис. руб. (пок.1+пок.2)
6729,6
5645,3
-1084,3
4Усього пасиви, тис. руб.
48088,5
52929,1
+4840,6
5. Частка короткострокових боргів у пасивах,% (пок.2: пок.4 x
11,77
9,13
-2,64
6. Частка короткострокових боргів в позикових коштах,% (пок.2: пок.3 100%)
84,12
85,57
+1,45
За 2009 рік на підприємстві ТОВ ТД "ДУСЛИК" короткострокові зобов'язання знизилися на 830,3 тис. руб .. Частка короткострокової кредиторської заборгованості у загальній величині джерел фінансування підприємства знизилася з 11,77% до 9,13%. З точки зору поточної платоспроможності та ліквідності така динаміка сприятлива для аналізованого підприємства, тому що вона свідчить про те, що в нього було достатньо власних коштів для здійснення поточних платежів.
На наступному етапі аналізу кредиторської заборгованості проводиться вивчення її складу і структури за даними II розділу активу бухгалтерського балансу.
Таблиця.2 Аналіз структури кредиторської заборгованості ТОВ ТД "ДУСЛИК" за 2008-2009 рр..
Розрахунки з дебіторами (склад дебіторської заборгованості)
2008р.
2009р.
Зміна за 2009 рік
сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Суми, тис. руб.
Уд. ваги,%
1. Короткострокові фінансові зобов'язання
17,5
0,31
14,5
0,30
-3
-0,01
1.1 Інші короткострокові фінансові зобов'язання
17,5
0,31
14,5
0,30
-3
-0,01
2. Короткострокові торговельні зобов'язання
3020,3
53,35
2273,2
47,06
-747,1
-6,29
2.1. Зобов'язання по торговим рахунками
2935,1
51,85
1764,8
36,53
-1170,3
-15,32
2.2. Аванси отримані
85,2
1,50
508,4
10,53
+423,2
+9,03
3. Короткострокові нараховані зобов'язання
2623,3
46,34
2543,0
52,64
-80,3
+6,3
3.1. Зобов `язання з оплати праці
1470,5
25,98
1959,0
40,55
+488,5
+14,57
3.2. Зобов `язання персоналу за іншими операціями
6,2
0,11
6,8
0,14
+0,6
+0,03
3.3 Зобов'язання по страхуванню
1,6
0,03
21,1
0,44
+19,5
+0,41
3.4. Зобов'язання за розрахунками з бюджетом
933,0
16,48
19,3
0,40
-913,7
-16,08
3.5 Зобов `язання засновникам та іншим учасникам
54,0
0,95
123,5
2,56
+69,5
+1,61
3.6. Інші короткострокові зобов'язання
157,9
2,79
413,2
8,55
+255,3
+5,76
4. Разом короткострокові зобов'язання
5661,1
100
4830,8
100
-830,3
Х
Як видно з таблиці 2, на аналізованому підприємстві ТОВ ТД "ДУСЛИК" протягом 2009 року спостерігається зниження вартості короткострокової кредиторської заборгованості 830,3 тис. руб. Дане зниження головним чином викликане погашенням у звітному періоді зобов'язань за торговими рахунками, в результаті чого їх частка знизилася на 15,32%, а результативний показник у підсумку знизився на 1170,3 тис. руб. Значно вплинуло також і зниження вартості зобов'язань щодо розрахунків з бюджетом, частка яких знизилася на 16,08%, що зумовило зниження короткострокових зобов'язань на 913,7 тис. руб. У звітному періоді спостерігається зростання зобов'язань з оплати праці. Питома вага даного показника збільшився у звітному періоді на 14,57%, викликавши зростання короткострокових зобов'язань на 488,5 тис. руб. Частка фінансових боргів у загальній величині короткострокової кредиторської заборгованості знизився на 0,01%, частка торгових зобов'язань знизилася на 6,29%. У той же час збільшилася частка нарахованих зобов'язань на 6,3%.
Таким чином, можна зробити висновок, що аналізованого підприємства протягом звітного періоду в якості основного джерела фінансування активів короткострокові нараховані зобов'язання. Нараховані, але не виплачені заробітна плата, інші короткострокові зобов'язання можуть бути тимчасово використані як джерела фінансування, причому безкоштовно, тому що на відміну від банківських кредитів, за їх використання не потрібно платити відсотки. Однак слід враховувати, що підприємство не може повністю контролювати такі нарахування, оскільки терміни їх виплат регулюються зовнішніми факторами, у тому числі чинним законодавством, зміна яких не залежить від планів і можливостей підприємства.
На третьому етапі аналізу короткострокової кредиторської заборгованості дається характеристика її оборотності. Для цього розраховується число обертів і середній період регулювання рахунків до оплати (оборотність кредиторської заборгованості у днях) за звітний рік, які в подальшому порівнюються з аналогічними показниками за попередній рік. Існує декілька способів визначення показників оборотності кредиторської заборгованості, що розрізняються по використаної для розрахунків базі. Зокрема, число обертів може бути розраховано як відношення доходу від продажу або собівартості продажів до середньої величини кредиторської заборгованості. Розрахунок даних показників двома методами, здійснений на підставі даних бухгалтерського балансу та Звіту про фінансові результати, представлений у таблиці 3.
Таблиця 3 Аналіз взаємодії з постачальниками та підрядчиками в ТОВ ТД "ДУСЛИК" на 2008-2009 рр..
и т.д.................


Показники
2008
2009
Зміна
1.. Дохід від продажів, тис. руб.
39823,9
51378,9
+11555

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.