На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик План впровадження маркетингового менеджменту на пдприємств, способи органзацї та функцї маркетингової структури. Напрямки та завдання взаємодї мж пдроздлами пдприємства для досягнення комерцйних цлей, методи використання стратегй зростання.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 05.08.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


34
Курсова робота
з дисципліни: «Маркетинговий менеджмент»
на тему:
«Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ «Кераміка»»
Зміст
Вступ
1. План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві
2. Основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності
3. Спосіб організації та функції маркетингової структури підприємства
4. Напрямки та завдання взаємодії між підрозділами підприємства для досягнення комерційних цілей
5. Аналіз місії підприємства ТОВ «Кераміка»
6. Місія та цілі діяльності підприємства
7. Цілі маркетинг-міксу, його завдання, стратегія та тактика діяльності підприємства
8. Приклади використання стратегій зростання (за матрицею І. Ансоффа) на підприємстві
9. Аналіз бізнес-портфеля підприємства за допомогою матриці Бостонської Консультативної групи
10. Стратегічний аналіз середовища підприємства за допомогою SNW-аналізу
11. Стратегічне дерево цілей підприємства
12. Поточна маркетингова ситуація, програма дій та контроль підприємства
13. Бюджет реалізації маркетингової програми на підприємстві, оцінка її ефективності і контроль
14. Оперативно-календарний план відділу реклами підприємства
15. Аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій галузі підприємства
16. Перелік питань, на які необхідно відповісти під час проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
У сучасних умовах господарювання для підприємств стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом продукції. У зв'язку з цим актуальності набуває удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу.
Метою даної роботи є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань шляхом аналізу моделі маркетингового менеджменту на прикладі підприємства ТОВ «Кераміка».
Завданнями даної роботи є:
1) розробити план впровадження маркетингового менеджменту на підприємство ТОВ «Кераміка»;
2) визначити напрямок корпоративної філософії підприємства;
3) визначити функції маркетингової структури підприємства;
4) виконати аналіз місії компанії;
5) сформувати цілі діяльності фірми;
6) визначити цілі маркетин-міксу, а також тактику та стратегію діяльності ТОВ «Кераміка»;
7) проаналізувати бізнес-портфель фірми;
8) виконати стратегічний аналіз підприємства;
9) розробити стратегічне дерево цілей компанії;
10) розробити маркетинговий план та бюджет його реалізації;
11) виконати аналіз маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємства.
1. План впровадження маркетингового менеджменту на підприємстві
1. Удосконалення організаційної структури управління.
Так як, ТОВ «Кераміка» не має єдиного методологічного підходу до маркетингової концепції підприємства, то рекомендується створення на підприємстві єдиної служби маркетингу, яка забезпечить цілеспрямовану діяльність в області управління маркетинговою діяльністю.
Створення стратегічних цілей і планів підприємства, і лінійних підрозділів (визначення нинішніх і перспективних потреб споживачів).
Створення налагодженої системи «зворотного» зв'язку з покупцями товарів.
2. Уміння адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Оскільки зовнішнє середовище знаходиться в постійному русі, а воно являється ключовим при розробці відповідної маркетингової стратегії.
Створення гнучких організаційних структур (наприклад, тимчасових структурних підрозділів,які призначені для реалізації тимчасових програм).
Підвищення кваліфікації кадрів, їх навчання, перепідготовка (перерозподіл функціональних обов'язків).
Необхідність кадрового забезпечення кваліфікованими фахівцями.
Семінарські заняття на підприємстві.
Підготовка на робочому місці під керівництвом старшого за посадою.
Індивідуальні заняття з викладачами
Фахівці виявляють потреби різних контингентів споживачів, активно беруть участь у створенні товару, даючи промисловості конкретні замовлення, які зроблені на основі розробок власних дизайнерів, технологів. Підприємство виходить з того, що розробка товару - це не тільки технічні можливості, ресурси, технологія, мода, вподобання, але й комерційне рішення, яке залежить від потреб споживачів, від кон'юнктури і тенденцій розвитку ринку, інтенсивності попиту на аналогічні товари фірм-конкурентів, від очікуваного впливу нового товару на попит, від асортименту, що склався.
Більше того, розробка товару - це научно-технічне вміння використовувати новітні досягнення науки і техніки, здатність передвіщати їх вплив на виробництво товарів, які будуть випускатися на ринок і попит на них.
3. Застосування стратегічного підходу до управління.
Розробити нову тактику та стратегію діяльності підприємства ТОВ «Кераміка», виходячи з раціональних потреб зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей.
Створити на підприємстві попереджувальну систему управління, що передбачає посилення ролі прогнозування ситуацій на ринку керамічної плитки.
2. Основний напрямок корпоративної філософії підприємства та його основні корпоративні культурні цінності
Основний напрямок корпоративної філософії підприємства ТОВ «Кераміка» є філософія успіху, тобто досягнення успіху на ринку керамічної плитки України. Факторами успіху для підприємства є:
1) швидкість адаптації до змін у моді;
2) різноманітний асортимент керамічної плитки;
3) впровадження у виробництво керамічну плитку з новими малюнками та колористикою (рис.2.1)
Рисунок 2.1 -Фотографії керамічної плитки
Місією підприємства є задоволення потреб будівельних фірм і населення в кахельних матеріалах для обробки й облицювання камінів, саун, ванних кімнат, басейнів, фонтанів і т.д.
Мета створення підприємства ТОВ «Кераміка» - це впровадження господарської діяльності для отримання прибутку шляхом розвитку в Україні виробництва і продажу високоякісної керамічної плитки як на території України, так і за її межами. В майбутньому керівництво підприємств сприятиме розвитку таких напрямків розвитку:
- виробництво керамічної сантехніки;
- виробництво та реалізація керамічних будівельних матеріалів.
Основними корпоративними культурними цінностями ТОВ «Кераміка» є наступні:
1) ставлення до працівників підприємства (турбота про людей та їх потреби);
2) стабільність якості продукції, так як ТОВ «Кераміка»гарантує високу якість за справедливу ціну;
3) повага до індивідуальних прав (навчання, підвищення кваліфікації, кар'єрний ріст);
4) розробка і застосування ноу-хау, яке дозволяє зменшити собівартість;
5) відповідальність і виконання обов'язків в роботі з клієнтами і партнерами;
6) підтримка корпоративного духу підприємства та повага до кожного співробітника ТОВ «Кераміка»
Рекомендації щодо удосконалення концептуальної бази підприємства:
- потрібно розвивати наявний інтелектуальний і духовний потенціал підприємства ТОВ «Кераміка»;
- прагнути досягнути синергії трудових відносин, концентрацію творчого потенціалу, енергії робітників;
- необхідно завдати ритм та напрямки діяльності усього колективу;
- забезпечення соціальної захищеності персоналу ТОВ «Кераміка»;
- найважливішою складовою частиною корпоративної культури на підприємстві повинні бути моральні ціннісні орієнтації та норми.
- потрібно розробити нову схему організації системи виробничо-економічного навчання кадрів, залишаючи незмінними раніше впроваджену на заводі концепцію безперервності цього процесу та підхід до підвищення освітнього і фахового рівня персоналу як до довгострокових перспективних інвестицій, включає такі компоненти: випереджувальну підготовку кадрів; організація поглибленого навчання керівників і спеціалістів підприємства іноземним мовам; виявлення і просування так званої еліти виробництва - працівників, що показали себе талановитими спеціалістами;
- створити потужний центр підготовки фахівців і освоєння автоматизованих систем управління, а також посилити увагу до навчання і перепідготовки молодої зміни робітників і спеціалістів.
3. Спосіб організації та функції маркетингової структури підприємства
На даний час на підприємстві ТОВ «Кераміка» відсутня єдина служба маркетингу і цілеспрямована діяльність в області управління маркетинговою діяльністю. Тому пропонуємо підприємству функціональну організаційну маркетингову структуру (рис.3.1).
Рисунок 3.1 - Функціональна організаційна маркетингова структура підприємства
Розглянемо докладніше запропоновану структуру, а також функції відділів, функціональні обов'язки співробітників і зв'язок з іншими підрозділами підприємства. Основні принципи, що пропонується закласти при створенні служби маркетингу:
- служба маркетингу організовується у виді самостійного підрозділу;
- підрозділ маркетингу має у своєму складі відділи, що планують, організовують і контролюють виконання визначених маркетингових функцій підприємства;
- у процесі своєї діяльності служба маркетингу у функціональному відношенні підкоряються відповідні підрозділи підприємства.
Директор з маркетингу управляє департаментом маркетингу підприємства, організовує і управляє всією діяльністю підприємства в сфері маркетингу, реклами і стимулювання збуту.
Відділ маркетингового планування і контролю відповідає за стратегічне і поточне планування маркетингової діяльності підприємства. Фахівці цього відділу здійснюють контроль виконання маркетингових функцій підрозділами підприємства, що структурно не входять до складу департаменту маркетингу.
Відділ маркетингових досліджень відповідає за планування, організацію, збір інформації й обробку результатів маркетингових досліджень, проведених департаментом маркетингу. При цього, сферою досліджень може виступати будь-який елемент як зовнішнього так і внутрішнього маркетингового середовища підприємства.
Відділ розробки нових товарів і послуг відповідає за планування, організацію і контроль діяльності підприємства в області розробки і впровадження нових товарів і послуг, а також виведення з ринку товарів і послуг, життєвий цикл яких підходить до кінця.
Відділ економічного аналізу і цінової політики здійснює аналіз економічних показників діяльності підприємства. При цьому в задачі відділу не входять задачі фінансового аналізу і планування діяльності. Фахівці цього відділу визначають цінову політику підприємства, політику знижок, складають прас-листи підприємства.
Відділ управління товарними марками складається з менеджерів по товарних марках, у задачі яких входить координування всього комплексу маркетингу своєї торгової марки і визначення товарної політики підприємства по кожній товарній марці. Менеджери цього відділу можуть оперативніше реагувати на найменші зміни ситуації на ринку, вони краще інших співробітників департаменту маркетингу знають особливості свого ринкового сегменту і і свого продукту.
Відділ реклами і стимулювання збуту призначена для планування, організації і контролю рекламної діяльності підприємства, діяльності в області просівання товарів і стимулювання збуту. На цей же відділ покладають обов'язки по підтримці суспільних зв'язків підприємства.
4. Напрямки та завдання взаємодії між підрозділами підприємства для досягнення комерційних цілей
Необхідно зазначити, що потрібно встановити та підтримати тісну співпрацю як між маркетинговими підрозділами, так і між ними та іншими підрозділами підприємства ТОВ «Кераміка».
Основним напрямком у взаємодії між підрозділами підприємства - це створення атмосфери колективності виконуваної роботи між маркетинговими та іншими підрозділами підприємства.
Водночас необхідно заохочувати позитивні ініціативи структурних утворень, також стимулювати та заохочувати ентузіазм, індивідуальність та заповзятливість окремих працівників. Також, необхідний достатньо високий статус директора служби маркетингу, що дозволяє службі активно впливати на всю діяльність підприємства як на внутрішні, так і на зовнішні процеси.
Завданнями взаємодії між підрозділами підприємства є:
1) визначення цілей діяльності;
2) визначення напрямків дії на виробників та товарів;
3) розробка і проведення маркетингових заходів;
4) визначення поточних і перспективних потреб покупців;
5) вивчення вимог покупців до асортименту та якості товарів;
У процесі діяльності відділу маркетингу на підприємстві ТОВ «Кераміка» в функціональному відношенні підкоряються відповідні підрозділи підприємства, тобто, можна сказати, що відділ маркетингу виконує роль своєрідного «інтелектуального штабу» підприємства і деяким чином виконує розподіл функцій.
5. Аналіз місії підприємства ТОВ «Кераміка»
Місією підприємства ТОВ «Кераміка» є задоволення потреб будівельних фірм і населення кахельними плитками для обробки й облицювання камінів, саун, ванних кімнат, басейнів, фонтанів і т.д.
Цільовими орієнтирами діяльності підприємства є максимальне задоволення потреб будівельних фірм та населення з метою отримання прибутку.
Сфера діяльності ТОВ «Кераміка» - виробництво і реалізація продажу якісної керамічної плитки на території України.
Філософія реалізації комерційних зусиль полягає в цінностях, які прийняті на підприємстві (персонал, стабільна висока якість продукції, інноваційні технології на підприємстві, дисципліна, здатність домовлятися з партнерами).
Превагою даної місії підприємства ТОВ «Кераміка» є те, що підприємство орієнтується на потреби та запити споживачів, тобто в першу чергу воно орієнтується на покупця керамічної плитки. Недоліком даної місіє є те, що підприємство на робить великий акцент на виробництві високоякісної та ексклюзивної керамічної плитки.
Визначення місії потребує певних змін, а саме в тому, що підприємство виготовляє широкий асортимент керамічної плитки і задовольняє індивідуальні потреби покупців (підприємство надає можливість виготовлення керамічної плитки на замовлення з оригінальними і ексклюзивними малюнками).
Розглянемо стратегічні конкурентні переваги підприємства ТОВ «Кераміка» у керамічній галузі (табл.5.1)
Таблиця 5.1 - Стратегічні конкурентні переваги підприємства ТОВ «Кераміка» у керамічній галузі
Чого хочуть покупці?
(Аналіз попиту)
Як підприємство виживає в конкурентні боротьбі?
(Аналіз конкуренції)
Конкурентні переваги
ТОВ «Кераміка»
1.Низькі ціни
Високий рівень конкуренції
Швидкість адаптації до змін у моді
2.Попит залежить від якості і кольору
Помірна: всі фірми мають практично одинакові виробничі витрати, але можлива економія за рахунок транспортування великої партії одному покупцю
Ноу-хау, яке дозволяє зменшити собівартість продукції
3.Покупці готові додатково заплатити за ексклюзивність та якість
Конкуренція має як ціновий, так і неціновий характер.
Невеликі перешкоди на виході на ринок.
Різноманітний асортимент керамічної плитки,що включає в себе близько 30 різновидів продукції.
З початку 2009 року завдяки придбанню високотехнологічного обладнання - ротаційних друкарських машини суттєво покращиться якість та асортимент готової продукції. Ротаційні машини також дозволять підприємству виготовляти плитку різноманітних форматів, а саме 200*500 мм та 333*500 мм.
Таким чином, місія підприємства ТОВ «Кераміка» задає загальні орієнтири, напрями функціонування фірми, які виражають значення її існування.
6. Місію та цілі діяльності підприємства
Для підприємства ТОВ «Кераміка», яке займається виготовленням і реалізацією керамічної плитки, можна запропонувати наступну місію, сутність якої полягає у виготовленні високоякісної керамічної плитки населенню та будівельним фірмам, застосування новітніх технологій з метою задоволення потреб споживачів більш кращим шляхом, а також застосування індивідуального підходу до кожного покупця.
Тобто, місія підприємства - виробництво якісної керамічної плитки за допомогою застосування новітніх технологій, а також використання індивідуального підходу для задоволення потреб і запитів споживачів.
Конкретний перелік цілей підприємства залежить від проблем, які стоять перед підприємством.
Цілями діяльності підприємства ТОВ «Кераміка» є:
1) збільшення обсягу продажу керамічної плитки шляхом проведення заходів щодо інтенсифікації маркетингових зусиль;
2) покращення іміджу підприємства;
3) збільшення ринкової частки шляхом встановлення середньої ціни на керамічну плитку;
4) удосконалення товарної політики підприємства шляхом постійного підвищення якості керамічної плитки та періодичний випуск на ринок новинок.
7. Цілі маркетинг-міксу, його завдання, стратегія і тактика діяльності підприємства
Зробимо аналіз товарної, комунікаційної, розподільчої та цінової політики підприємства ТОВ «Кераміка».
Для ТОВ «Кераміка» оптимальною товарною стратегією є стратегія концентричної диференціації, що передбачає виробництво нових товарів, які за технологічними особливостями пов'язані з існуючими товарами. За допомогою цієї стратегії підприємство намагатиметься зайняти унікальне положення у своїй індустрії, шляхом надання продукту таких характеристик, які будуть оцінені більшою кількістю покупців. Логіка стратегії диференціації потребує, щоб підприємство в основу диференціації закладало такі атрибути продукції, які б вирізняли його від продукції підприємства-конкурента. Якщо підприємство хоче, щоб за його товари платили високу ціну, вони повинні бути дійсно унікальні.
Для підприємства ТОВ «Кераміка» вплив ціноутворення на прибуток має вирішальне значення. Для кожного підприємства важливим в стратегічному плануванні є вибір ціни, яка задовольнятиме споживача і буде приносити виробнику прибуток. Стратегічне ціноутворення визначає довгострокове позиціювання керамічної плитки ТОВ «Кераміка» на ринку.
Для нашого підприємства рекомендована стратегія ціноутворення - стратегія цін, встановлених нижче, ніж у більшості фірм. Ця стратегія оптимальна на даний момент, тому що підприємство ще не досить добре закріпилося на ринку. Тому, якість керамічної плитки буде висока, але ціна значно нижча, ніж у конкурентів. А поті, пропонуємо поступово підвищувати ціну.
Найбільш оптимальною комунікаційною стратегією для підприємства ТОВ «Кераміка» є стратегія протягування, яка спрямована на споживачів, тому що їх попит виявиться достатнім для того, щоб змусити посередників зробити закупки керамічної плитки
Головною метою розподільчої політики для підприємства є збільшення обсягів збуту керамічної плитки. Стосовно методів просування товару, то воно здійснюватиметься шляхом (рис.7.1):
Рисунок 7.1 - Методи просування керамічної плитки на ринок
Існує три стратегії конкурентних переваг: лідерство в ціні; диференціація і концентрація уваги на інтереси конкретних споживачів.
Для основного напрямку своєї діяльності - виробництво керамічної плитки - ТОВ «Кераміка» необхідно застосувати стратегію концентрації уваги на інтересах конкретних споживачів. Ця стратегія має на увазі зосередження основних зусиль компанії на конкретних споживачах. Для цього повинно бути чітко визначене для кого призначений даний продукт, які доходи в цього кола споживачів.
У цьому випадку споживачами керамічної плитки ТОВ «Кераміка» є сім'ї з середнім і вище середнього рівнем доходів. Тому вся маркетингова компанія повинна бути зосереджена саме на цьому колі споживачів. Загальнокорпоративною стратегією ТОВ «Кераміка» повинна стати стратегія росту.
8. Приклади використання стратегій зростання (за матрицею І. Ансоффа) на підприємстві
Підприємство ТОВ «Кераміка», яке займається виготовленням та реалізацією керамічної плитки використовує наступні стратегії зростання за матрицею Ансоффа.
Прикладом використання стратегії глибокого проникнення на ринок є продаж керамічної плитки, але збільшення прибутку відбувається за рахунок підсилення маркетингових заходів просування продукції на ринок керамічної плитки (рис.8.1).
Прикладом використання стратегії розвитку ринку є просування продукції підприємства не тільки в Київському регіоні, а й Сумській, Полтавській та Харківській.
Щодо використання стратегії розвитку продукту, то початку 2009 року завдяки придбанню високотехнологічного обладнання - ротаційних друкарських машини суттєво покращиться якість та асортимент готової продукції. Ротаційні машини також дозволять підприємству виготовляти плитку різноманітних форматів, а саме 200*500 мм та 333*500 мм. А також, підприємство почало виготовляти на замовлення плитку в українському стилі, а також надання такої послуги для клієнтів як замовлення не окремо керамічної плитки для підлоги та стін, а комплектом - разом з фризами (декоративними вставками у вигляді горизонтальної смуги для обробки верху та середини стін).
Прикладом використання стратегії диверсифікації є розпочате у цьому році виготовлення та реалізація керамічної сантехніки.
9. Аналіз бізнес-портфеля підприємства за допомогою матриці Бостонської консультативної групи
Побудуємо матрицю Бостонської консультативної групи (БКГ) для підприємства ТОВ «Кераміка». Етапи побудови матриці БКГ:
1) на основі стратегічного аналізу визначимо діапазон зміни розмірів ринку збуту підприємства. Дані про розміри ринків збуту наведені у табл.9.1. Прогноз розвитку ринків збуту встановив, що максимальне зростання ринку збуту становить 12%, а мінімальне - 7%, то цей діапазон відкладемо на вертикальній лінії матриці (але відкладемо з запасом на 10% для більшої наочності матеріалу, отже максимальне значення матриці - 22%, а мінімальне - -3%);
2) на горизонтальній лінії матриці відкладемо діапазон зміни відносної ринкової частки (ВРЧ) СГП підприємства в напрямку від найбільшого до найменшого (для зручності беремо від 2 до 0). Розрахунок ВРЧ СГП підприємства проводимо за формулою та дані заносимо в табл. 9.1:
де РЧФ - ринкова частка фірми,
РЧК - ринкова частка конкурента.
3) поле матриці необхідно розбити на 4 квадранти: горизонтальна лінія розподілу для матриці проходить через середнє для підприємства в цілому зміни росту ринку:
А вертикальна лінія розподілу матриці проходить через середнє значення ВРЧ, яке становить 1.
4) кожний СГП розміщується на полі матриці відповідно до значення його ВРЧ і темпу росту ринку (ТРР).
Таблиця 9.1 - Дані про підприємство ТОВ «Кераміка»
СГП
Обсяг реалізації, тис.грн
Питома вага,%
Темп зростання ринку
Ринкова частка,%
Відносна ринкова частка,%
Кераміка
Кармен
1. Кахлі камінні
420
32
12
21,4
19,2
1,11
2. Плитка керамічна оздоблювальна
350
28
10
12,8
12,9
0,99
3. Плитка керамічна для підлоги
340
27
7
19,8
18,3
1,08
4. Плитка керамічна тротуарна
110
13
8
5,2
5,6
0,93
Таким чином, можна зробити висновок, що СГП3 (плитка керамічна для підлоги) знаходиться в квадранті матриці - «Дійні корови». Даний СГП займає велику відносну частку ринку, але даний ринок звужується. Тобто, плитка керамічна для підлоги є саме той СГП підприємства ТОВ «Кераміка», що приносить підприємству великі приб и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.