На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Звт про проходження технчно-економчної практики на пдроздлкомпанї ЗАТ «Галичина» в м.вано-Франквську

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 06.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
 
                            Міністерство освіти і науки  України
Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу
 
 
 
Кафедра менеджменту та адміністрування
 
 
 
 
 
З В І Т
про проходження технічно-економічної практики
на підрозділікомпанії ЗАТ  «Галичина»
в м.Івано-Франківську
 
 
 
 
 
 
ст.гр.МО-08-3
Гречанюк Ірина Степанівна
 
 
 
 
м.Івано-Франківськ
  2011
Зміст
 
 
Вступ 3
  Характеристика ЗАТ «ГАЛИЧИНА 5
  Ознайомлення з бізнес-планом 8
  Аналіз організаційної структури ЗАТ «ГАЛИЧИНА» 15
  Дослідження системи менеджменту і маркетингу ЗАТ «ГАЛИЧИНА» 17
  Сегментація ринку послуг і визначенняніші, яку займає ЗАТ «ГАЛИЧИНА» 19
  Характеристика вутрішнього і зовнішнього середовища ЗАТ «ГАЛИЧИНА» 22
  Організація системи планування на ЗАТ«ГАЛИЧИНА» 30
  Аналіз фінансового менеджменту 32
Висновок 34
Список використаної літератури 36
 


Вступ

 
Згідно з законом України  «Про освіту» та галузевою складовою дер-жавного стандарту України з вищої освіти, обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти є практична підготовка.
Сучасний ринок праці  в економічній сфері потребує молодих кваліфікованих спеціалістів. Тому виробнича практика для студентів  є невід’ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки. Це усвідомлюють не тільки студенти та міністерство освіти, але й роботодавці. На сьогодні існує безліч програм  для студентів безкоштовного  стажування та проходження практики в різних фінансових установах та підприємницьких організаціях.
Метою практичноїпідготовки є насамперед опанування методів, форм організації та знарядь праці в економічній галузі; формування на базі одержаних знань професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових та виробничих умовах; застосуваннянапрактицінабутихтеоретичнихзнань, їхпоглибленняівдосконалення.
Завданням технічно - економічної практики є набуття професійних умінь за спеціальністю, закріпленняі систематизаціяотриманихвуніверситетітеоретичних знань на основі вивчення діяльності конкретного комерційного підприємства, вивчення основ організаційної діяльності в умовах трудового колективу.
Об’єктом дослідження  виступає підприємницька та комерційна діяльність підрозділу компанії ЗАТ «Галичина» в м.Івано-Франківську, який є базою практики.Предметом дослідження є особливості методів, форм організації та знарядь праці, що застосовуються в діяльності даного підприємства.
Отже, основне завдання та практична цінність виробничої технічно-економічної практики полягає в умінні пов’язати теоретичні знання з практичною діяльністю, формуванням навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання.
 


  Характеристика підприємства
Підприємство, що слугувало місцем проходження моєї практики, є підрозділом ЗАТ «Галичина» в містіІвано-Франківську, зареєстроване в 2003 році.ЗАТ «Галичина» - українська молочна компанія, заснована у 1998 р., зареєстрована в м. Львів, свідоцтво (ідентифікаційний код) № 18570601. Основним виробничим майданчиком компаніїєРадехівський молокозавод, що знаходиться в Львівській області. Його потужність складає 350 тон молока на добу.На сьогодні „Галичина“ — займає 7% ринку цільномолочної продукції і входить по п’ятірки найпотужніших вітчизняних виробників. Основнимиторговими марками компаніїє«Галичина», «Мої корівки», «12 вітамінів», « Молочар», добре відоміукраїнськимспоживачам.
За формою власності підприємство належить до приватної власності, управлінняздійснюєтьсятрьомавласниками. Підприємствомає43 підрозділи, географічнорозташовані по всійтериторіїУкраїни. Філійчипредставництвпідприємства за кордоном не зареєстровано.Потужнийтрудовий коллектив компанії  на сьогодніналічуєпонад 3500 працівників.
Функціонуванняпідрозділу, у якому я проходила практику, забезпечуєтьсяроботою 33 працівників. Серед них 1 керівникпідрозділу – виконавчий директор, головний бухгалтер ібухгалтер. До торговоговідділу належать 2 офіс-менеджери, 2 комірники, 10 експедиторів, 2 мерченджайзера. Склад обслуговують 3 вантажника. Роботу експедиторівзабезпечуютьвідповідно 10 водіїв. За належнийтехнічний стан робочихавтомобіліввідповідає 1 механік.
Безперечно, основною стратегічною ціллю діяльності підприємства ємаксимізація прибутку при чесному веденні бізнесу та максимально якісному виконанні своїх зобов’язань перед споживачем. Це реалізується шляхом ведення комерційної діяльності, що полягає у продажікисломолочноїпродукціївласноговиробництва практично по всійтериторіїУкраїни. Підрозділ в Івано-Франківськувідповідає за збутпродукції, виготовленої на Радехівськомумолокозаводі, в Івано-ФранківськійіЗакарпатській областях. Весь ассортимент продукціївиробляється на сировині, придбаній у національнихвиробників, співробітництво з закордоннимипостачальниками не відбувається. Особливимєтакож те, щокомпаніябере участь у підтримці розвитку молочних господарств Львівщини, які мають чотири і більше коріві, скуповуючи у них молоко, отримуєблизько 25 тонн молока для переробки на добу.
Підприємство, в якому я практикувалась, реалізуєпродукцію, отриману прямо з заводу в Радехові, як великим вітчизняним супермаркетам, таким як «Метро», «Велика кишеня», так іменшим («Фаворит», «Велес 555»), а також невеликим приватнимпідприємцям-власникамлокальнихмагазиніввобласті. Такожвідбуваєтьсяроздрібнаторгівлязі складу окремимспоживачам.Тобто, підприємствомає справу з перепродавцями (підприємствами оптової й роздрібної торгівлі, що купують продукти у фізичній формі й перепродають їх знову без якої-небудь переробки з метою одержання прибутку)івласнеспоживачами, безперечно, на реалізаціюпродукціїокремимспоживачамприпадаємізерначастка обороту. Характернимє той факт, що у 2009 році ЗАТ «Галичина» буловизнанокращимпостачальником «Метро».
Отже, предметомдіяльностіпідрозділуЗАТ «Галичина» вІвано-Франківськуєоптоваторгівлякисломолочноюпродукцієювзахіднихобластях, роздрібна торгівля цієюжпродукцією, авідповідноведення бізнесу на чесних засадах, постачання якісних товарів.   Компанія «Галичина» займається реалізацією товарів першої необхідності, тому ціни на її продукцію встановлюються з урахуванням державного регулювання. Водночас менеджерами з продажу проводяться різноманітні маркетингові дослідження споживачів та потреб ринку, відбувається фактична оцінка ринкових даних, врахування даних щодо цінової політики конкурентів. Звичайно, значноюмірою на рівеньцінвпливаєвартістьсировини та допоміжнихзасобів. Прийняттям рішень щодо встановлення цін займається бухгалтерія та торговий відділ, рішення затверджується генеральнимдиректором підприємства. Загалом всі рішення на підприємстві повинні бути узгоджені з гендиректором, що убезпечуєїх правомірність. Рада директорівздійснюєплануваннявеличинивитрат, обсягівдіяльності та прибуткунаосновіданих торгового відділу та бухгалтерії.
Загалом ЗАТ «Галичина» реалізовуєпродукціюторгових  марок, добре відомихукраїнськомуспоживачу, роблячи акцент на надійності та високій якості.Детальнішуінформаціюпронеїможнаотримати на інтернет-порталіwww.galychyna.com.ua.
 
2.Ознайомлення з бізнес-планом
 
Резюме
Справжній проект є планом розширення вже існуючого виробництва  ВАТ "Галичина" по випуску молочної продукції.
Асортимент продукції, що випускається : йогурти, маслянки,  традиційні молочні продукти. Технологія виробництва передбачає використання спеціальних рецептурвиробництва. товарної номенклатури.
Товарний асортимент ЗАТ  «Галичина» представлено у таблиці 2.1:
Таблиця 2.1
Товарний асортимент  ЗАТ «Галичина»
Назва товару
Характеристика товару
Молоко «Галичина»
Це традиційні молочні  продукти у сучасній ПЕТ-упаковці: об’ємом 0.5 та 1.0 л.
Кефір «Галичина»
Це традиційні молочні  продукти у сучасній ПЕТ-упаковці об’ємом  0.5 л. та 1.0 л., з ароматами гірських трав і лісів. Кефіри багатші на вітаміни групи В, володіють чудовими антибактеріальними властивостями, майже не спричиняють алергічних реакцій.
Йогурт «Галичина»
Багаті на вітаміни, мінерали та корисні молочнокислі бактерії.
До складу входять цінні  для організму людини молочнокислі бактерії L.casei, L.acidophilus та Bifidobacterium. Вони покращують травлення та пригнічують  розвиток хвороботворних мікроорганізмів.
Окрім корисних молочнокислих  бактерій та натурального молока, йогурти «Галичина» містять шматочки фруктів, злаків чи шоколаду. А натуральний йогурт без цукру та наповнювачів дозволяє створити використати його для заправки салатів. Це традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковціобємом0.5 л.
Різновиди йогуртів: вишневий, персиковий, малиновий, полуничний, біойогурти.
Маслянка «Галичина»
Містить вітаміни В1, В2, В6, В12, Е та аскорбінову кислоту. За словами  лікарів-дієтологів, вона багата на біологічно активні речовини, що мають антисклеротичну  дію, нормалізують рівень холестерину. З мінеральних речовин у маслянці є кальцій, магній, калій, натрій, мідь.СучаснаПЕТ-упаковка об’ємом 450 г
Сир кисломолочний «Галичина»
М’який сир: Вітаміни – А, В1, В2, РР
Мінеральні речовини: калій, магній, кальцій, натрій. Сучасна пірамідна  та прямокутна упаковка.
Твердий сир: Вітаміни – А, В1, В2, РР
Мінеральні речовини: калій, магній, кальцій, натрій. Сучасна герметична кпаковка
Масло «Галичина»
Вітаміни – А, Е, D, В1, В2, РР
Мінеральні речовини: натрій, калій, кальцій, фосфор. Сучасна економ-формат упаковка об’ємом 100 г
Сметана «Галичина»
Вітаміни – А, Е, D, В1, В2, РР
Мінеральні речовини: калій, магній, кальцій, натрій, фосфор, залізо, мідь, йод, цинк, фтор
Це традиційні молочні  продукти у сучасній ПЕТ-упаковці об’ємом  0.5 л.

На підприємстві затверджена  політика з якості, яка чітко визначає цілі підприємства та його відповідальність перед споживачем. Політика з якості підтримується керівництвом підприємства. Основна задача політики з якості – це задоволення потреб споживача  в високоякісній та безпечній  молочній продукції. Регулярно проводиться  зовнішній та внутрішній аудит підприємства, по результатам якого складаються  плани першочергових дій.
Стратегія ЗАТ «Галичина» – виробляти молочні продукти у тому регіоні, де вони споживаються. Програма розвитку компанії припускає  збільшення кількості саме регіональних підприємств.
Сировинна база Львівської області максимально сприяє розвитку виробництва молоко продукції: доступність і відносно низька вартість основних компонентів. Річне виробниче споживання (молоко, олія, цукор,злаки) 4255 тонн.
Планований обсяг випуску  продукції - 3425,25 тонн на суму 20516,4 тис. грн. Ринком збуту продукції є підприємства оптової і роздрібної торгівлі, власна торгова мережа.
Загальна вартість проекту  по введенню в лад виробничого  цеху 13366,328 тис. грн., з яких 3000 тис. позикових. Персонал фірми укомплектований висококваліфікованими фахівцями. Конкурентоспроможність фірми забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами.
Термін окупності проекту - близько трьох років,не враховуючи можливі форс-мажорні обставини.
 
Стратегія маркетингу
Підприємство ЗАТ "Галичина" є великим виробником молочної продукції в Львівській області. Воно робить молоко, вершки, олію, сметану, сир і безліч інших продуктів. Асортимент цього підприємства налічує більше 50 найменувань молочної продукції
Основна ідея проекту - розглянути можливість збільшення обсягів виробництва  молочної продукції на ЗАТ "Галичина". 
Молочна продукція, що випускається на молокозаводі, має властивості, що вигідно відрізняють її від продукції інших виробників і реалізаторів в в Львівській області :
  високий рівень смакових якостей, у тому числі одна з важливих характеристик якості, яка хоче мати велика частина споживачів - м'якість смаку;
  якість і привабливість упаковки - високоякісний пакувальний папір з пропілену, що збільшує термін зберігання продукту, її художнє оздоблення.
  Доступний рівень цін. Так ціни на цю продукцію молокозаводу на 0,1-0,2 грн. нижче, ніж на аналогічну продукцію, вироблювану конкурентами.
Аналіз конкурентів  і визначення конкурентної політики.
Приймаючи рішення про  організацію виробництва молокопродукції  в с. Радехів, нами були вивчені і  проаналізовані три групи конкурентів :
  Оптові і дрібнооптові постачальники з країн Східної Європи. (Польща і інші.)
  Оптові і дрібнооптові постачальники з країн Західної Європи. (Росія, Білорусія.)
  Вітчизняні підприємства - виробники аналогів(таблиця 2.2)
Таблиця 2.2
Вітчизняні підприємства - виробники аналогів продукції
з/п
Характеристики продукції
ЗАТ «ГАЛИЧИНА»
1
 Якість продукції
висока
низька
Середньо низька
Середньо висока
2
Привабливість упаковки
висока
середня
середня
висока
3
Ціна
висока
низька
середня
низька
4
Займана частка ринку,%
11.54
29.23
43,84
15.39

 
Ціна і цінова політика
Як вже згадувалася, стратегія  маркетингу молокозаводу в області  цін являється цінова конкуренція: політика підприємства будується на принципах встановлення цін реалізації готової продукції на 10-15 % нижче  середньо ринкових. Це досягається  шляхом зниження усередині виробничих витрат, а також в силу таких  причин як:
1. Львівська область в достатньому об'ємі має в розпорядженні необхідний для виробництва сировиною : незбиране і сухе молоко, олія, цукор, злаки.
2. Наявність власних холодильників. 
3. Для цілей транспортування  сировини і готової продукції  підприємство має в розпорядженні  власний транспорт, що також  забезпечить додаткову економію  накладних витрат.
4. У фірми є багатий  комерційний досвід і налагоджені  канали оптового збуту сільськогосподарської  продукції власного виробництва. 
5. Близько 30 % морозива  в рік реалізовуватиметься через  власну збутову мережу. Це дасть  економію витрат звернення, а  також дозволить залишити в  розпорядження підприємства усю  суму роздрібної торгової націнки  з вказаного об'єму продукції.         
Рівень роздрібних цін, які  планує встановити Львівський молокозавод  на свою продукцію залежить від сорту, ринку збуту.
Таким чином, ціни на продукцію  молокозаводу будуть на рівні, надзвичайно  близькому до найнижчих цін місцевого  ринку, тоді як якість задовольнятиме найвимогливішим.
Просування продукту на ринок
Даний проект зажадає заходів  щодо просування і закріплення продукту на ринку. Одним з основних способів просування товару на ринок буде реклама - найпотужніший стимулятор попиту на молочну продукцію.ЗАТ «ГАЛИЧИНА» планує використовувати такі канали розповсюдження реклами:
  рекламні вивіски в точках роздрібної торгівлі;
  реклама в засобах масової інформації;
  реклама на транспортних засобах;
  реклама на упаковці продукції.
Стратегія рекламної компанії . ЗАТ «ГАЛИЧИНА» наступна: під час випуску продукції необхідно поширювати інформацію про товар серед покупців і потенційних споживачів. Буде проводитися робота з виготовлення рекламних вивісок, які перебуватимуть у вітринах магазинів та інших торгових точках з метою залучення уваги перехожих
Засоби масової інформації є одним з найбільш ефективних засобів реклами. Для оптових покупців передбачається розміщувати рекламу в тижневиках, де містяться відомості про комерційну та виробничудіяльность.
Загальний розмір витрат на рекламу в засобах масової  інформації - не більше 8000 грн
Крім реклами в засобах  масової інформації планується також  розмістити інформацію про товар  на громадському транспорті в тролейбусах і автобусах центральних маршрутів.
Очікуваний розмір витрат - 2000 грн.
Разом - рекламні витрати - 10000 грн.
 
 
Аналіз каналів  збуту
Збут продукції буде здійснюватися  за допомогою реалізації товарів, як оптовим покупцям, так і через  власну торговельну мережу. Тобто  основними каналами розподілу виробленого  продукту будуть:
1. Підприємство-виробник -> Оптова торгівля -> Роздрібна торгівля -> Споживач;
2. Підприємство-виробник -> Споживач;
3. Підприємство-виробник -> Дрібнооптова торгівля -> Споживач;
4. Підприємство-виробник -> Експорт в країни ближнього  зарубіжжя -> Оптова торгівля -> Споживач.
План виробництва
При розробці плану виробництво  продукції принципове значення має  такий фактор як попит на готову продукцію.
Попит на продукцію носить яскраво виражений сезонний характер і схильний до значних коливань протягом року: у зимовий час попит складає  приблизно 25-30% від рівня річного  попиту; в міжсезонне 50-70%. Це передбачає побудову плану виробництва, що враховує такі сильні коливання споживчого попиту.
Програма інвестування
Для повної реалізації проекту  буде потрібно 13560 тис. грн. З них: 8500 тис. грн. передбачається взяти з нерозподіленого прибутку минулих років;
2000 тис. грн. передбачається отримати через випуск прав на участь в капіталі і прибутку підприємства, тобто акцій;
3000 тис. грн. - Шляхом отримання позик в комерційному банку під 60% річних.
При цьому термін окупності  проекту - більше 3 років . Аналіз сумарних доходів і витрат доводить доцільність  здійснення проекту.
 


3.Аналіз організаційної структури підприємства
Як уже зазначено вище, приватне підприємство ЗАТ «Галичина» є власністю трьох акціонерів. Управління здійснюється радою директорів із трьох власників, при чому один із них посідає посаду генерального директора, йому прямо підпорядковані всі функціональні підрозділи підприємства. Підрозділ в м.Івано-Франківську підпорядковується виконавчому директору, який здійснює керівництво на підприємсті, строго дотримуючись вказівок «зверху».
Управління фінансовою діяльністю ЗАТ «Галичина» покладене на головного бухгалтера. Разом з генеральним директором він несе відповідальність за фінансовий стан підприємства. У підрозділі, в якому я проходила практику, фінансовоюзвітністюіфінансовоюроботоюзаймаються два бухгалтера: головний бухгалтер ібухгалтер.
Задляведеннябухгалтерськогооблікупідрозділобладнанийдвомаперсональнимикомп’ютерами. Основнінеобхідніоперації (управлінняпроцесами продажу, облікдоходів та витрат, оборот коштів, капітал та фінансовіоперації) здійснюються бухгалтерами за використаннянадійноїіперевіреної роками програми 1С. Протечималоділянокоблікузалишаютьсянеавтоматизованими. Тобто, якщопроводитиоцінкурівнякомп'ютеризаціїбухгалтерськогообліку, то можнасказати, щовінвимагаєвдосконалення, можливонавіть є необхідністьрозробкипевноївласноїпрограми, яка б більшевідповідалавимогам конкретного підприємствазадляведенняефективногообліку, роботи з клієнтами.
Два менеджера здійснюютьуправління і контроль над роботоювсіхпрацівниківпідрозділузадлязабезпечення  максимально ефективної і продукттивноїроботи. На них покладеніорганізація, мотивація, комунікація, управління, процесирозробки  і прийняттярішень, контроль. Водночас до їхобов’язків входить збутово-маркетингова діяльність, пошукновихклієнтів, менеджери, контролюючи роботу 10 експедиторів, водночасрозробляютьїммаршрути, за якимитіобслуговуютьторгівельні точки замовників. Тобто, загаломменеджеризаймаютьсяаналізом і прогнозуваннямринківзбуту, аналізомконкуренції і конкурентноспроможностівласноїпродукції. Дані, отримані в ходіїхдосліджень і результатианалізуподаються до центрального офісу, де менеджери з продажу підбиваютьпідсумки, здійснюютьдодатковиймоніторинг і спільноізгенеральним директором вибудовуютьрішення про напрямокподальшоїдіяльності, про ціновуполітику, про необхідністьабовідсутністьнеобхідностіпроведенняпевнихрекламнихакцій, застосуванняпіар-ходів і т.п.
 
Організаційна структура  ЗАТ «Галичина» виглядає так (рис  3.1)


 
 
 
 
 
 
Рис.3.1 – Організаційна структура управління підприємства ЗАТ «Галичина»
На складі головними є два комірника, щопрацюютьпозмінно (одна зміна – один тиждень). Коженкомірникпротягомтижняведеоблікпродукції, щонадійшла на склад і проданоїпродукції, відпущеноїзі складу, щодняпідбиваютьсязалишкипродукції на складі. Післятижняроботивсірезультатиоблікупродукціїпередаютьсявід одного комірникаіншому, тому, якийзаступає на зміну. Один раз в місяцьвідбуваєтьсяповнаревізія складу. Комірник на складікеруєукомплектацієюпродукціївідповідно до списків замовників. Власнеукомплектацієюзаймаються 3 вантажника. Замовленнякомірникотримуєвідекспедиторів, якібезпосередньопрацюють з торговими точками-замовниками. В кінці кожного дня комірникподає дані про наявність-відсутність товарів на складі до бухгалтерії, де вони бухгалтером вносяться до офісного комп’ютера. На основіцихданих, а такожпрогнозування про імовірнонеобхіднукількістьпродукції для продажу на наступний день менеджер формуєзамовлення, яке надсилає до головного офісу в м. Радехів. Там продукція прямо з заводу укомплектовується і зранкунаступного дня доставляється на склад у підрозділ. Укомплектована продукція до місцяпризначеннядоставляєтьсядесятьмаводіями. Коженводійпрацює в парі з одним екседитором, відповідно доставка  замовленоїпродукціївідбуваєтьсяодночасноіззборомзамовлень.
4.Дослідження системи менеджменту і маркетингу
Сьогодні боротьба на ринку  кисломолочної продукції ведеться не тільки за для нових клієнтів, але і для утримання існуючих, а це, у свою чергу, вимагає як зміцнення своїх позицій, так  і вдосконалення та розвиток підприємства, особливо в сфері обслуговування та якості продуктів. Конкуренція на ринку постійно загострюється, а  спектр послуг що надаються різноманітними молочними компаніями – розширюється. Щоб втриматись в такій ситуації на ринку потрібно, крім постачання продуктів харчування використовувати менеджмент і маркетинг, які будуть спрямовані на якісне поліпшення компанії у свідомості потенційних клієнтів.Тому на ЗАТ «ГАЛИЧИНА» доцільно використовують систему маркетингу і менеджменту, які здійснюють:
  збільшення обізнаності основних цільових аудиторій про фонд і його діяльність;
  залучення потоку клієнтів ЗАТ «Галичина»;
  відбудова від конкурентів;
  впровадження впізнаного позиціонування;
  формування позитивного образу ЗАТ «Галичина» в сприйнятті цільових аудиторій.
На підприємстві затверджена  політика з якості, яка чітко визначає цілі підприємства та його відповідальність перед споживачем. Політика з якості підтримується керівництвом підприємства. Основне завдання політики з якості – це задоволення потреб споживача  у високоякісній та безпечній  молочній продукції. Регулярно проводиться  зовнішній та внутрішній аудит підприємства, за результатами якого складаються  плани першочергових дій.
У січні 2010 року підприємство пройшло перевірку білоруських  спеціалістів. В ході інспекції експерти відзначили високий рівень виробничого  процесу та відповідність продукції  нормам якості. На даний момент підприємство вивчає білоруський молочний ринок  та аналізує можливості для експорту туди цільномолочної продукції.
ЗАТ «Галичина» має намір  інвестувати в сировинну зону 15млн грн. Інвестиції будуть спрямовані або на розвиток приватного сектору  та сільськогосподарських підприємств, або в «дуже серйозні державні програми». Крім того, генеральний директор ЗАТ «Галичина» Володимир Петрина  повідомив, що ведуться роботи з реконструкції  заводу компанії в м.Радехові Львівської обл.
Проте не завжди люди обирають саме продукцію «Галичина», тому що деякі з них не смакували її, або ж привикли до іншого виробника. Тому, проведення ретельно спланованої  рекламної або ПР-кампанії може змінити  існуючу ситуацію – перевагу отримають  ті підприємства, які першими усвідомлять  перспективи цілеспрямованого впливу на масову свідомість
ЗАТ «Галичина» при нагоді використовує деякі засоби ЗМІ для  розповсюдження інформації про діяльність, а також бере активну участь у  різноманітних рейтингах, тендерах та конкурсах. Зараз неодноразово можна  побачити і почути про йогурти  «Галичина» на телебаченні, про їх вишуканий  смак та види. Перевагами такої реклами  є високий аудіовізуальний вплив  на споживачів, низька вартість реклами в розрахунку на одного телеглядача. дозволяють використовувати широкий набір спецефектів для впливу на підсвідомість споживача: звук, музика, слово, мікшірування, візуальні ефекти, комп'ютерна графіка й анімація і т.д.
ЗАТ «Галичина» співпрацює з таким періодичним виданням як «Галичина», а також багато статей про економічну діяльність підприємства публікують в інформаційному щомісячнику  «Пропозиція», у яких публікуються фінансові показники діяльності даної компанії. Перевагами такого піару є велике географічне охоплення  та вибірковість аудиторії. Компанія також  використовує спеціалізовані он-лайнові  видання, які спеціалізуються на новинах, для яких головне – написати якісний інформативний прес-реліз. Розміщення реклами саме в спеціалізованих  галузевих газетах сприяє створенню  визначених відносин між конкурентами і партнерами у харчовій промисловості. Серед цих сайтів такі як: портал харчової промисловості «Харчовик» (http://www.harchovyk.com/), «Радехівський інформаційно-розважальний сайт» (http://radekhiv-city.org.ua/), «Все Вести.com» (http://vsevesti.com/) та інші. Компанія також  розробила свій власний сайт, у  якому міститься вся необхідна  інформація про діяльність, фінансові  показники і молочну продукцію  фірми.
Завдяки інструментам менеджменту і маркетингу ЗАТ «Галичина» лідирує у Західних регіонах, а у Києві за даними AC Nielsen питні йогурти та біо-кефіри ТМ «Галичина» входять до десятки лідерів. Фактично, «Галичина» перетворилася з регіональної компанії в потужного „національного гравця”.

5.Сегментація ринку продукції і визначення ніші, яку займає ЗАТ «ГАЛИЧИНА»

Сегментація ринку – це розбиття ринку на чіткі групи  покупців, для кожного з яких можуть потрібно окремі товари і/або комплекси  маркетингу. Підприємство визначає різні  способи сегментації ринку, складає  профілі отриманних сегментів та оцінює ступінь привабливості кожного  з них. Кінцева задача грамотної сегментації передбачає створення такого товару (такої послуги), який (яка) має свої відзнаки та який (яка) на певний сегмент ринку.
Існує чотири  принципи сегментації  споживчих ринків.
  Сегментація за географичним принципом передбачає розбиття ринку на різні географічні одиниці: держави, регіони, округа, міста, общини.
  Сегментація за демографічним принципом передбачає розбиття ринку на групи на основі деморафичних змінних: стать, вік, етап життєвого циклу сім’ї, рід занять, рівень доходів, освіта, раса, національність, релігійні переконання.
  При сегментації психографічного ринку покупців поділяють на групи по ознаках принадлежності до суспільного класу, способу життя і/або характеристик особи.
  При сегментації за поведінковим принципом покупців поділяють на групи залежно від їх знань, стосунків, характеру використання товару, реакції на товар. Виділяють такі поведінкові змінні: привід для здійснення покупки, інтесивність споживача, статус користування, шукані вигоди, ступінь прихильності, відношення товару, ступінь готовності покупця до сприйняття товару.
Сегментація ринку обраної  товарної групи представлено у таблиці  5.1
Таблиця 5.1
Сегментація товарної групи йогурти у ПЕТ-упаковках  «Галичина» ЗАТ «Галичина»
Принцип сегментації
Характеристика сегменту
Особливості для даної  товарної групи
Географичний принцип
В усіх обласних центрах 
Йогурти в даному звіті розглядається в межах Івано-Франківської області.Акцент продажів йогурта робиться на міста областей, тому що виробник прагне створити бренд.

 
Етап життєвого циклу  сім’ї
Рівень доходів
у середньому від 1000 – 2500грн
Завдяки густонаселеності в  даному регіоні великим попитом  користують товари швидкого вжитку, такі як йогурти, що виробляються підприємствами.
Рівень заробітної плати середній в Україні, тому  ціна продукції споживачів цілком влаштовує.
Психографічний принцип
Спосіб життя
Споживачі вважають за краще  вживати натуральні та корисні продукти
Поведінковий принцип
Інтенсивність споживача:
  Кожного дня
  Часу від часу
  Ніколи
 
Відношення товару
Практично у всіх містах Івано-Франківська інтенсивно користуються обраною товарною групою.
Йогурти відносяться до корисної товарної групи, які містять необхідні  для вживання вітаміни.

Сегментація ринку показала, що товарна група – йогурти у ПЕТ-упаковках «Галичина»,  користуються попитом на території всієї України та серед крупнихпідприємствах, які виробляють молочну продукцію, орієнтується на споживачів з рівнем доходіву середньому від 1000 – 2500грн, для котрих головне – це натуральний молочний продукт та які дуже інтенсивно споживають його. Щодо ринкової
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.