На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Управлння грошовими потоками на засадах бюджетв в умовах здйснення зовншньоекономчною дяльнстю

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 07.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства” на тему:
 
“Управління грошовими потоками на засадах бюджетів в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності”
 
 
 
Варіант №7
 
 
 
 
 
 
 
 
  Виконав:
 
Перевірила:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Львів 2011
 
МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
 
ЗАВДАННЯ
для виконання Індивідуальної контрольної роботи
з дисципліни “Бюджетування ЗЕД підприємства”
на тему “Управління грошовими потоками на засадах бюджетів в умовах здійснення зовнішньоекономічною діяльністю”
 
Показники
Умовні позначення
Значення показників,
од. вим.
Сальдо на поч. періоду, тис. грн.
V
16
Обсяг купівлі сировини у 1 місяці, тис. грн.
A
83
Обсяг купівлі сировини у 2 місяці, тис. грн.
B
82
Обсяг купівлі сировини у 3 місяці, тис. грн.
C
87
Обсяг купівлі сировини у 4 місяці, тис. грн.
D
82
Обсяг купівлі сировини у 5 місяці, тис. грн.
E
89
Обсяг купівлі сировини у 6 місяці, тис. грн.
F
88
Борг підприємства за придбану сировину, що підлягає платі у 1 місяці, тис. грн.
P
12
Відсоток від обсягу придбання сировини, що підлягає сплаті транспортній організації, %
G
11
Орендні платежі, тис. грн.
R
11
Комунальні платежі, тис. грн.
N
12
Рекламні платежі, тис. грн.
L
9
Витрати на ремонтно-обслуговуючі роботи, тис. грн.
W
6
Місячний фонд оплати праці, тис. грн.
S
68
Обсяг відвантаження готової продукції у 1 місяці, тис. грн.
T
151
Обсяг відвантаження готової продукції у 2 місяці, тис. грн.
Y
156
Обсяг відвантаження готової продукції у 3 місяці, тис. грн.
U
149
Обсяг відвантаження готової продукції у 4 місяці, тис. грн.
I
155
Обсяг відвантаження готової продукції у 5 місяці, тис. грн.
X
159
Обсяг відвантаження готової продукції у 6 місяці, тис. грн.
Z
163
Заборгованість за відвантажену у попередніх періодах продукцію, що надійде у 1 місяці планового періоду, тис. грн.
Q
21
Дата видачі завдання 28.12.2011 р.
Термін виконання 27.02.2012 р.
Підпис студента ___________________

Завдання видав (ла).

                                   (посада, прізвище, ініціали та підпис викладача )
 
 
Львів 2011
 
 
ХІД РОБОТИ
 
Для забезпечення необхідного рівня платоспроможності та запобіганню касовим розривам, що призводить до необхідності сплати додаткових штрафів, пені та різноманітних санкцій на ТзОВ “Ласунчик”, яке займається виробництвом кондитерських виробів, директором підприємства було прийнято рішення про розроблення на наступних 6 місяців з помісячною деталізацією бюджету руху грошових коштів. Залишок коштів у підприємства на початок планового бюджетного періоду становитиме V=16 тис. грн. При цьому відповідно до укладених контрактів на постачання сировини з-за кордону підприємство протягом шести місяців бюджетного періоду планує придбати сировини в обсягах A=83, B=82, C=87, D=82, E=89, F=88 тис. грн. відповідно. Відповідно до умов оплати за сировину воно повинно сплатити за придбання кожного обсягу сировини 50% у цьому ж місяці, 30% - у наступному та 20% - у другому місяці після отримання сировини. При цьому першого місяця планового бюджетного періоду підприємство планує сплатити за куплену раніше сировину P=12 тис. грн. Щомісяця підприємство планує сплачувати транспортній організації, яка його обслуговує, G=11% від обсягу придбаної сировини за надані послуги з перевезення вантажів. При цьому щомісяця підприємство планує сплачувати орендні платежі у сумі  R=11 тис. грн., комунальні платежі у сумі N=12 тис. грн., рекламні платежі – L=9 тис. грн., та витрачати на ремонтно-обслуговуючі роботи – W=6 тис. грн. Необхідно зазначити, що місячний фонд оплати праці на підприємстві у плановому бюджетному періоді становитиме S=68 тис. грн., при цьому планується здійснювати оплату праці таким чином: 40% виплачується авансом у тому ж робочому місяці, 60% виплачується на початку наступного місяця.
Також на засадах укладених з іноземними споживачами договорів, підприємство планує реалізувати щомісяця готової продукції на суми T=151, Y=156, U=149, I=155, X=159, Z=163 тис. грн. відповідно й згідно з умовами оплати отримати за відвантажену продукцію 60% суми у цьому ж місяці, 30% - у наступному місяці, 10% - у другому після відвантаження продукції місяці. При цьому у першому місяці планового бюджетного періоду підприємство планує ще отримати за раніше відвантажену продукцію Q=21 тис. грн.

План-графік надходжень грошових коштів від реалізації готової продукції

ТзОВ “Ласунчик” на ІІ півріччя 2011 р., тис. грн.

Показники

1 місяць
2 місяць
3 місяць
4 місяць
5 місяць
6 місяць
Всього

Надходження за відвантажену  у передплановому періоді продукцію

21
*
*
*
*
*
21
Надходження за місяцями:
 
 
 
 
 
 
 
1 місяць
90,6
45,3
15,1
*
*
*
151
2 місяць
*
93,6
46,8
15,6
*
*
156
3 місяць
*
*
89,4
44,7
14,9
*
149
4 місяць
*
*
*
93
46,5
15,5
155
5 місяць
*
*
*
*
95,4
47,7
143,1
6 місяць
*
*
*
*
*
97,8
97,8
Надходження усього
111,6
138,9
151,3
153,3
156,8
161
872,9
 
План-графік розрахунків за придбану сировину ТзОВ “Ласунчик” на
ІІ півріччя 2011 р., тис. грн.

Показники

1 місяць
2 місяць
3 місяць
4 місяць
5 місяць
6 місяць
Всього

Виплати грошових коштів за закуплену сировину у передплановому періоді

12
*
*
*
*
*
12
Виплати за місяцями:
 
 
 
 
 
 
 
1 місяць
41,5
24,9
16,6
*
*
*
83
2 місяць
*
41
24,6
16,4
*
*
82
3 місяць
*
*
43,5
26,1
17,4
*
87
4 місяць
*
*
*
41
24,6
16,4
82
5 місяць
*
*
*
*
44,5
26,7
71,2
6 місяць
*
*
*
*
*
44
44
Усього виплат
53,5
65,9
84,7
83,5
86,5
87,1
461,2

 

План-графік розрахунків з оплати праці на ТзОВ “Ласунчик” на ІІ півріччя 2011 р.,
тис. грн.

Показники

1 місяць
2 місяць
3 місяць
4 місяць
5 місяць
6 місяць
Всього
Виплати заробітної плати за місяцями:
*
*
*
*
*
*
*
1 місяць
27,2
40,8
*
*
*
*
68
2 місяць
*
27,2
40,8
*
*
*
68
3 місяць
*
*
27,2
40,8
*
*
68
4 місяць
*
*
*
27,2
40,8
*
68
5 місяць
*
*
*
*
27,2
40,8
68
6 місяць
*
*
*
*
*
27,2
27,2
Усього виплат
27,2
68
68
68
68
68
461,2
Бюджет руху грошових коштів ТзОВ “Ласунчик” на ІІ півріччя 2011 р., тис. грн.

и т.д.................


Показники

1 місяць
2 місяць
3 місяць
4 місяць
5 місяць
6 місяць

Сальдо на початок періоду

16
-0,23
-42,25
-91,22
-136,474
181,93
НАДХОДЖЕННЯ
111,6
138,9
151,3
153,3
156,8
161
Від реалізації готової продукції
111,6

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.