На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Характеристика та дяльнсть Лебединського вддлу освти, його фнансово-економчна ефективнсть. Нормативн документи, якими керується дана установа. Сучасн методи, форми органзацї та знаряддя прац в галуз управлння персоналом економкою прац.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 28.12.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Вступ

Базою, об'єктом практики є освітня установа «Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації», що знаходиться в місті Лебедин, Сумської області по вулиці Карла Маркса, буд. 2.
Змістом та метою практики є знайомство із характеристикою та діяльністю Лебединського відділу освіти, його фінансово-економічною діяльністю, нормативними документами, якими керується дана установа, сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі управління персоналом та економікою праці. Формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень. Планується ознайомлення з робочим місцем, ознайомлення з посадовою інструкцією. Також потрібно ознайомитьсь з нормативно-правовою базою діяльності даного відділу освіти.
Також вивчити специфіку роботи державної установи, її внутрішнього трудового розпорядку. Ознайомитися з договірною базою. Відвести належну увагу посадовій інструкції спеціаліста апарату управління. Ознайомитись з тарифікацією педагогічного персоналу, оформленням відпусток.
Всі ці практичні навички відіграють дуже важливу у формуванні спеціаліста з економіки праці та управління персоналом та в загалом освітньо-кваліфікаційного рівня людини.
1. Вивчення установчих документів установи - бази практики

Місцем проведення комплексної практики студентки Гусаченко Алесі Олександрівни є освітня установа «Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації», що знаходиться в м. Лебедин, Сумської області.
Відділ освіти Лебединської РДА є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворено головою районної держадміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації та управлінню освіти і науки Сумської області державної адміністрації.
Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, наказами та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів обласної та районної адміністрації, затвердженим головою районної адміністрації. Це положення є одним із установчих документів установи. Крім цього до установчих документів належать свідоцтва про реєстрацію в органі державної влади, в органі статистичного обліку, в податковій інспекції, в фондах соціального страхування.
Як зазначено в положенні про відділ освіти (Додаток 1), основними завданнями відділу є:
- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної середньої освіти;
- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться а межах відповідної компетенції і належать до сфери управління державної адміністрації, та координації цих навчальних закладів;
- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами;
- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.
Важливе значення для забезпечення навчально-виховного процесу має організація фінансово-господарської діяльності по закладах освіти району. Насамперед це забезпеченість коштами навчальних закладів для виплати заробітної плати працівникам освіти; на утримання в належному стані матеріальних цінностей (будівель, споруд, обладнання, інвентарю, технічних засобів лабораторій, майстерень); на функціонування опалення, водопостачання, електропостачання, харчування учнів та інше.
Очолює відділ освіти начальник, який призначається на конкурсній основі та погоджується з управлінням освіти області і затверджується головою державної адміністрації. Положення Про освіту, відділу РДА, зазначено функції та обов'язки начальника та інших посадових осіб. При виникненні обставин, що потребують внесення змін в Положення Про освіту, такі зміни вносяться з перезатвердженням головою райдержадміністрації.
Останнє таке затвердження відбулося у березні місяці 2009 року.
2. Вивчення і аналіз організаційної структури управління установою

Організаційна структура управління залежить від завдань, які повинна виконувати організація, їх обсягу, території розташування, кадрового забезпечення, матеріально-технічного стану та інших умов, які враховуються при оптимізації управлінського процесу.
Управління освітою як у державах так і на місцях має багатовікову історію, свої традиції. На Україні управління освітою на місцях, в умовах сьогодення, здійснюється відділами освіти міст і районів під безпосереднім керівництвом держадміністрацій. Як правило ці відділи були утворені після поділу Радянського Союзу на суверенні держави і базувалися на відділах РОНО. Але для відділу освіти Лебединської РДА була і своя особливість. А саме, у зв'язку з наданням м. Лебедин статусу місто обласного підпорядкування, повноваження районного відділу освіти були розділені на міський відділ освіти та районний відділ освіти.
Таким чином, після реорганізації структури управління освітою, до сфери управління відділу Лебединської РДА увійшли 23 заклади освіти, що розташовані в селах району, будинок дитячої та юнацької творчості, а також спортивна школа.
Перелік закладів освіти у додатку №2.
Для здійснення повноцінних управлінських функцій в відділі освіти району державна адміністрація за рахунок коштів державного бюджету призначає крім начальника відділу освіти, двох спеціалістів, що контролюють певні сектори навчально-виховного процесу.
Крім цього, при відділі освіти працюють централізована бухгалтерія, методичний кабінет, інженер з охорони праці та секретар-машиністка. Школи району очолюють дерик тори шкіл, в окремих є заступники директора.
Таким чином структура управління районною освітою не складна, одного рівня управління.
Утримуються всі працівники районного відділу освіти разом з навчальними закладами, крім начальника відділу та двох спеціалістів, за кошти місцевого бюджету. Така структур, в основному, задовольняє виконання навчальної програми, але зміни, які відбулися за останні роки, потребують і змін в управлінні. Якщо десяток років тому опалення сільських шкіл здійснювалося за рахунок котелень сільських господарств, або сільських рад, то на сьогодні всі школи району перейшли на індивідуальне опалення. Аналогічно, підвіз учнів з віддалених сіл, виділення продуктів на харчування, забезпечення шкіл водою, виконання ремонтних робіт і т.д. Також сьогодні господарства ліквідовані і всі господарсько-організаційні питання перейшли на вирішення навчальними закладам та відділом освіти. Проблема в цих змінах полягає в тому, що не були створені відповідні господарсько-технічні служби. В даних районах області при відділах освіти створені господарські групи, транспортні відділки, ремонтні бригади з відповідним кадровим та матеріальним забезпеченням. Але для їх створення в першу чергу потрібні кошти.
Аналізуючи фінансове забезпечення Лебединського відділу освіти, про що буде розглянуте в послідуючому розділі, можна констатувати, що на даному стані коштів для створення господарського забезпечення відділу освіти недостатньо. Тому на сьогодні ці питання вирішуються частково силами вчителів, батьків та спонсорів.
В той же час значна увага приділяється комп'ютеризації (створені комп'ютерні класи), виділені школам району вісім шкільних автобусів.
3. Ознайомлення із системою планування діяльності установи, зокрема його персоналу

Планування роботи відділу освіти здійснюється по двох напрямках. Це планування навчально-виховного процесу в районі по періодах навчальних років, що розпочинаються з першого вересня та фінансово-господарської діяльності по календарним роках.
Попередньо до складання планів навчально-виховної роботи, проводиться вивчення стану наявності дітей в сільській місцевості, складаються списки майбутніх учнів, формуються класи. Потім ці данні надходять у відділ освіти, де складається мережа навчальних закладів. Після затвердження мережі районною адміністрацією вона стає документом, навколо якого іде основне планування, а саме складання навчальних планів, підрахунок навчальних годин, забезпечення персоналом.
Слідуючи важливим моментом є проведення ротації, по суті це завершальний етап формування навчального процесу. В тарифікаційних листах зазначаються прізвища педагогів, класи, предмети, години навчання, класне керівництво, перевірка зошитів і навіть заробітна плата.
Здає тарифікацію по школі її директор, приймає спеціальна комісія створена керівництвом відділу освіти. Після затвердження, проведена тарифікація є запланованим обсягом навчального процесу. Одночасно вона є фінансовим документом, що передбачає планові видатки на зарплату. Крім цього планується робота с педагогічним підрозділами, де передбачається періодичне підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах, проведення семінарів, обмін досвідом і так далі. Чисельність та склад педпрацівників шкіл району.
Планування фінансово-господарської діяльності в бюджетних установах докорінно відмінне від планування в госпрозрахункових підприємствах.
Якщо в останніх головною метою планування є досягнення високих показників виробництва, (кількість, якість, конкурентоспроможність) при оптимальних витратах, і отримання прибутку, то в бюджетних установах, плануються видатки з запланованої на рік суми фінансування на передбачені кошторисом цілі.
По районному відділу освіти такими цілями є нарахування і виплата заробітної плати працівникам освіти, оплата використаних енергоносіїв, комунальних послуг, оплата транспортних витрат, капітальних та поточних робіт на основних засобах, та інші витрати. Завдання спеціалістів відділу освіти спланувати видатки для їх найефективнішого використання згідно з лімітами, нормами, проведеними тендерами, а потім проконтролювати їх використання.
Важливим елементом при плануванні є чисельність працюючих. Якщо кількість медперсоналу, як уже відмічалось, регламентується мережею та проведеною тарифікацією, то решта працівників, як бібліотекарі, молодший обслуговуючий персонал, працівники централізованої бухгалтерії, методисти, регламентуються штатним розписом. Головною умовою при плануванні всіх цих видатків, згідно з бюджетним Кодексом України, вони повинні бути в межах затвердженого бюджетного фінансування.
Крім поточного планування, відділ освіти здійснює планування бюджету на майбутній період. Такий бюджет складається на підставі прогнозних розрахунків і захищається в управлінні освіти і науки. Попередньо цей бюджет погоджується з фінансовим управлінням району.
Як правило, бюджетні розрахунки значно відрізняються від фактично затвердженого фінансування при його запровадженні. Так бюджетом на 2009 рік планувалися видатки по районному відділу освіти у сумі 22,4 млн. грн., а затверджено фінансування лише у сумі 17 млн. грн.
На протязі фінансового року в процесі здійснення навчально виховної роботи виникають непрогнозовані випадки, в тому разі вносяться корективи по видатках і надаються на розгляд чергової сесії районної ради для прийняття рішення по змінах у фінансуванні.
4. Дослідження системи управління персоналом установи

Система управління персоналом районної освіти відпрацьована на протязі десятків років і особливих змін цієї організації не відбувалося. Основний принцип керівництва (єдиноначальне). Тобто начальник відділу освіти здійснює управлінські функції особисто і несе за це відповідальність перед вище стоячим керівництвом районного та обласного значення. Безумовно для прийняття тих чи інших управлінських рішень начальник вивчає їх виникнення, обставини, характер, проводить відповідну роботу з залученням фахівців, при необхідності окремі питання вирішуються на нарадах. Після прийняття рішення підлеглі, яким доручено його виконання, повинні безумовно їх виконати. Начальнику відділу підпорядковані всі працівники районного відділу освіти, включаючи і мережу шкіл району, але для оперативності в роботі, начальник вирішує необхідні питання безпосередньо з дерик торами шкіл, будинків дитячої творчості та спортивної школи, головним бухгалтером, завідуючим методичним кабінетом, з ведучими спеціалістами, при необхідності залучає інших працівників. Так по вирішенню кадрових питань начальник спілкується с працівником, якому доречні вирішення даних, кадрових, питань, так як посада штатного працівника по кадрах у відділі освіти відсутня. Аналогічно вирішуються правові, технічні, господарські питання по яких теж немає штатних посадових осіб.
Складніші питання вирішуються через спеціалістів районної держадміністрації, спеціалізованих підприємств, майстерень, проектні організації та інше.
На рівні конкретних виконавців управління здійснюється працівниками, завідуючими структурних підрозділів, закладів. Так навчальними закладами (школами) керують директори шкіл. Централізованою бухгалтерією - головний бухгалтер, методичним кабінетом - завідуюча. В їх обов'язки входить розподіл функцій між співробітниками, контроль за їх виконанням. Як правило на кожного працівника розроблена посадова інструкція, згідно якої він і виконує свої обов'язки, але на практиці виникає і ряд таких робіт, які не передбачені інструкцією, в такій ситуації безпосередній керівник регулює її виконання.
Роботі з кадрами завжди приділялась підвищена увага. Немаловажним є досвід роботи, освіта, перспектива росту, психологія у відношеннях із співробітниками, а в такій галузі як освіта (для педагогів) творчий підхід, взаєморозуміння, достатній рівень знань, педагогічний талант. У зв'язку з цим для медпрацівників існують підвищені вимоги, які формуються у вищих навчальних закладах, постійно підтримуються в процесі роботи, періодично підвищується кваліфікація на курсах.
Зацікавленість працівників освіти (педагогів) стимулюється матеріально, в залежності від стану роботи, отриманої категорії, доплат за додаткові години, вислугу років та інше. Щорічно при наданні відпусток проводиться виплата коштів на оздоровлення, а в кінці року винагорода тим, хто працював рік. Більш детально про організацію праці по установі у наступному розділі.
При роботі з кадрами теж проводиться певна планова робота. Планується чисельність медпрацівників, вихователі, що потрібні на заміну вивільнених, планується підготовка вчителів у вищих навчальних закладах, а також курси підвищення кваліфікації.
Якщо розглядати забезпеченість Лебединського району педагогічними кадрами, то тут особливих проблем не існує, всі школи району укомплектовані висококласними педагогами. Хоча частина педагогів, долаючи незручності, їздять з міста до сільської школи, так як проживають у місті, а перспектив проїзду в село немає. І головна тут причина, це поступове закриття шкіл. Так у 60-70 роки, у кожному селі, хуторі були початкові, не повні середня школи. Потім по мірі скорочення дітей у сільській місцевості - початкові школи були закриті. В подальшому ішло об'єднання з переводом їх у більш перспективні місцевість. В цей період з 70 до 90-х років було побудовано ряд нових шкіл, обладнаних майстернями, спортивними залами, майданчиками, їдальнями, була покращена навчальна база, а поновлюваність шкіл учнями зменшувалась. Тоді з метою скорочення витрат, і почали створюватись НВК (навчально-виховні комплекси), до школи приєднувався місцевий дитячий садок, але і в цих об'єднаннях чисельність почала зменшуватись. У порівнянні із 60-ми роками, кількість закладів освіти на селі скоротилася у 2,5 рази і становить на сьогодні 23 одиниці в тому числі 13 навчально-виховних комплексів.
Таким чином в перспективі відбуватиметься подальше об'єднання шкіл, з підвозом учнів та зменшення потреби в педагогічних кадрах на селі.
5. Аналіз організації оплати праці, оцінки персоналу, управління кар'єрою працівників

Оплата праці працівникам освіти проводиться на підставі посадових окладів, відпрацьованого часу, умов доплат і премій. Посадові оклади визначаються відповідно до присвоєного працівникові розряду. Медпрацівникам оплата також здійснюється по розрядах, але розряди обов'язково відповідають присвоєній категорії при проведенні атестацій. Умови доплат педагогам мають свої особливості, вони пов'язані з якісними показниками навчання і обсягом фактично здійсненої роботи.
При відділі освіти є працівники, що отримують заробітну плату як державні службовці. Таких працівників три, це начальник відділу освіти та два спеціаліста. Оплата праці державних службовців складається з посадового окладу, доплат за ранг і вислугу років та премій за напруженість у роботі. При економії коштів, можливі і інші види преміювань.
Для решти працівників освіти основними документами по нарахуванню заробітною плати є «Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти» №102 від 15.04.93 року, затверджена Міністерством Освіти та Науки України. Згідно з цими документами заробітна плата працівникам освіти нараховується по шкалі тарифних розрядів, в залежності від зайнятої посади та інших умов.
Так педагогічним працівникам заробітна плата нараховується за кількість відпрацьованих педагогічних годин (норма тижневого навантаження 18 годин) по установленій тарифній ставці, яка залежить від педагогічної категорії (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії). Ці категорії, як відмічалося вище установлені педагогом по наслідках атестації, але визначальними умовами є стаж роботи, підвищення кваліфікації на курсах, набутий досвід викладацької роботи. Атестація проводиться спеціально створеною комісією.
При досягненні вчителем високої майстерності, що позначається на якості навчального процесу та вдосконалення викладацької методики, таким вчителям надається звання вчитель-методист з відповідною доплатою до тарифної ставки.
Вагомою стимулюючою доплатою вчителям є доплата за вислугу років. При досягненні стажу трьох років роботи вона становить 10% від нарахованої заробітної плати за викладацьку роботу.
При досягненні стажу роботи 10 років, таке підвищення становить 20%,
А 20 років - 30% від нарахованої зарплати за викладацьку роботу. Посадові оклади директорів шкіл та їх заступників, також підлягають підвищенню, залежно від стажу роботи.
Крім цієї доплати проводиться доплата за перевірку зошитів. Вона залежить від предмета, кількості учнів у класі і визначається у% до тарифної ставки. Частина вчителів виконують обов'язки класного керівника, за цю роботу теж проводиться доплата у відсотках, в залежності від кількості учнів у класі.
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2004 року №1096 «про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» з 1 січня 2001 року затверджено розмір доплати за и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.