На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Еколого-Економчний потенцал розвитку регонального розмщення втроенергетики в свт

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 08.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?Київський Національний Торговельно-Економічний Університет
Кафедра міжнародної економіки
 
 
Курсова Робота з Регіональної Економіки
На тему:
Еколого-Економічний потенціал розвитку і регіонального розміщення вітроенергетики в світі
 
 
 
 
 
 
 
 
Студентки 14 гр., І курс, ФЕМП
Шпиг Юлії Анатоліївни
Науковий керівник: Бохан А.В
 
 
 
 
 
 
 
 
КИЇВ 2009

Зміст
                                                                                                                                ст.
Вступ ......................................................................................................................3
1.      Сутність та значення вітроенергетики у формуванні еколого-економічного потенціалу країн світу ........................................................5
2.      Характеристика структури вітроенергетики ............................................7
3.      Особливості регіонального розміщення вітроенергетики в світі ..........10     
4.      Позитивні та негативні аспекти розвитку вітроенергетики. Міжнародні програми підтримки проектів формування вітроенергетики щодо формування еколого економічного потенціалу ......................................20
5.      Перспективи розвитку вітроенергетики ..................................................29
Висновок ...............................................................................................................36
Список використаної літератури ........................................................................38
Додатки  .................................................................................................................40

Вступ
  Сьогодні, мабуть, кожному з нас важко уявити своє життя без прояву
будь-якого виду енергії. Адже ми рухаємось, споживаємо їжу, розумово
працюємо і при цьому також виробляємо енергію.
  Основою життєдіяльності сучасного цивілізованого суспільства є енергетика. За рівнем і повнотою використання природних ресурсів можна судити про технологічні можливості і навіть про морально – етичні норми суспільства.   
  Для видобутку природних багатств і виробництва енергії людина витрачає величезні інтелектуальні і фінансові ресурси; ведуться численні війни за можливість розпоряджатися цими багатствами.
У зв'язку з повільним вичерпанням ресурсів основних енергоносіїв, людство вже давно займається пошуками і дослідженнями альтернативних енергоносіїв? Виявляється, що енергія якою ми користуємось впродовж багатьох років, наближається до своєї реальної межі. Адже світових запасів нафти та газу вистачить не більше, як на півстоліття, а вугіллям ми
покористуємося близько 3-х століть.
  Одними з самих екологічних видів альтернативних джерел енергії є енергія вітру. Вона невичерпна і існуватиме вічно.
  Людство використовує енергію вітру більш ніж 5 тис. років. Спочатку вітер використовувався для того, щоб приводити у рух човни, потім - щоб молоти зерно та підіймати воду. Але з часом, у зв’язку з науково-технічним прогресом, значення вітру набувало все меншого значення.
Все в світі рухається по колу. І тому знову, опісля сотні років, вітер набув важливого значення. І вже сьогодні вітер використовується для видобутку електроенергії.
  Ще однією з причин актуальності вітроенергетики є те, що вона більш екологічно чистою.
Альтернативна енергетика – це дитя, яке бореться за місце під Сонцем із маститими батьками – енергетикою на викопному пальному. Хтозна, можливо спорудження новітніх вітроелектростанцій призведе до того, що вітрову енергію ми вважатимемо не альтернативною, а звичною.
Переваги вітроенергетики  безперечні. Вітрова енергія рясна, чиста, безпечна і надійна як ресурс для виробництва електроенергії.
Мета: Досконало вивчить роль та значення вітроенергетики у формуванні світової енергетики.
Об’єкт дослідження: розвиток еколого-економічного потенціалу та регіонального розміщення вітроенергетики в світі
Предмет дослідження: значення вітроенергетики у формуванні еколого-економічного потенціалу
Основні завдання:  Дослідити та вивчити сутність еколого-економічного потенціалу розвитку і регіонального розміщення вітроенергетики в світі.
Методи дослідження: Аналітичний, історичний, політичний.
Інформаційні джерела: Підручники, журнали, Інтернет.


1 Сутність та значення вітроенергетики у формуванні еколого-економічного потенціалу країн світу
 
Ми живемо в епоху невизначеності енергії. Дні дешевих і доступних джерел енергії вже промайнули.Залежність багатьох країн від імпорту викопного палива, стала загрозою для економічної стабільності через збільшення цін на паливо та на електроенергію. Енергія, якою ми користуємось наближається до своєї межі. Світових запасів палива нам залишилось не на довго.
Тому необхідність використання альтернативних джерел енергії стає все більше актуальним. Саме енергія вітру є джерелом, котрими забезпечені всі країни світу.[3]
Вітроенергетика сьогодні перестала бути фантастикою і є самою швидкорослою галуззю серед альтернативних джерел енергії. Вітер є незвичайним енергоносієм, невичерпним, але який має безліч складних і слабо передбачених фізичних параметрів для кожного окремо взятого географічного місця.
Ціна виробництва електрики на вітрових станціях і установках постійно знижується .У теперішню епоху високих цін на паливо можна думати, що енергія вітру буде більш конкурентоспроможниою за вартістю і зможе брати участь в задоволенні потреби країни. [1]
Вітроенергетика надає електроенергію набагато ближче до споживача, що знижує її витрати. [8]
Енергія вітру не тільки зможе внести свій внесок у забезпечення енергетичної незалежності багатьох країн світу, в майбутньому вона могла б також звернути серйозну проблему енергопостачання. [14]
Вітроенергетика – це відповідь світовим кризам .
В світлі  трьох  світових  криз,  з  якими  сьогодні  зіткнулося  людство  –
енергетичний,  фінансовий  і  екологічний  –  стає  все більш і більш
очевидним, що саме вітроенергетика дає відповідь всім цим глобальним викликам пропонуючи місцевий, надійний, доступний за ціною і екологічно чисте джерело енергії. [12]
Вітроенергетика – «генератор» робочих місць.
Одна  з  фундаментальних  переваг  вітроенергетики  полягає  в  тому,  що
засоби,  що витрачаються  в  традиційній  енергетиці  на  те, що імпортується,  в більшості випадків,  викопне  паливо  або  ядерні  енергоносії,  у  вітроенергетиці  прямують  на  такі  статті  як  «зайнятість  населення»  і  «робоча сила».
Вітроенергетичний сектор світу  став  основним  «генератором»  робочих  місць.  Протягом лише  трьох  років  число  робочих місць в  світовій  вітроенергетичній  галузі практично   подвоїлося з  235’000  у  2005  до 440’000  у  2008. [Рис.1]
Ці  440’000 людей, що працюють сьогодні в
світовій  вітроенергетиці,  причому  більшість  з  них  –  висококваліфіковані фахівці,  вносять  свій  вклад  до річного  виробництва  електроенергії, що досягло 260 Твт•ч.[2]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Рис.1 Кількість робочих місць у вітроенергетиці світу [2]

2.Характеристика структури вітроенергетики
Вітроенерге?тика — галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру. Цей вид джерела енергії є непрямою формою сонячної енергії, і, тому, належить до відновлюваних джерел енергії. Використання енергії вітру є одним із найдавніших відомих способів використання енергії із навколишнього середовища, було відоме ще в давні часи.[4]
Вітрова електростанція (ВЕС)  — електростанція, яка за допомогою вітрової турбіни перетворює механічну енергію вітру на електричну.
Типи вітроелектростанцій:
·           Наземна
·           Прибережна
·           Офшорна
  Наземна вітроелектростанція. В даний час самий поширений тип вітрових електростанцій. Вітрогенератори встановлюються на горбах або височинах.
Промисловий вітрогенератор будується на підготовленому майданчику за 7—10 днів. Здобуття дозволів регулюючих органів на будівництво вітряної ферми може займати рік і більш.
  Для будівництва необхідна дорога до будівельного майданчика, тяжка піднімальна техніка з винесенням стріли більше 50 метрів, оскільки гондоли встановлюються на висоті близько 50 метрів. Електростанція з'єднується кабелем з передавальною електричною мережею.
Слід сказати, що така техніка дуже не дешева.
Найбільшого поширення в світі набула конструкція вітрогенератора із трьома лопатями і горизонтальною віссю обертання, хоча подекуди ще зустрічаються і дволопастні. Були розроблені і впроваджені в електроенергетику вертикально-осьові (ортогональні) вітряки. Відмітна особливість таких вітростанцій - вертикальні вони здатні вловлювати вітер з будь-якого боку без врахування складності вітрового потоку, яких-небудь пристосувань до напрямку і типу вітру. Це дозволяє не враховувати при експлуатації станції «троянду вітрів» і інші параметри, а тільки енергетичний потенціал вітру. Вважається, що такі вітряки мають перевагу у вигляді дуже малої швидкості вітру, необхідної для пуску роботи вітрогенератора. Головна проблема таких генераторів - механізм гальмування. Через цю і деяких інших технічних проблем ортогональні вітрові електростанції (ВЕС) не набули практичного поширення у вітроенергетиці.[7]
Вітроелектростанції можуть випускатися різній потужності:
·           малі 0.3 - 5 кВт,
·           середні 10-20 кВт
·           великі 20кВт і більше (в розробці станції до 100 кВт).[10]
Прибережні вітряні електростанції будують на невеликій відстані від берега моря або океану. На побережжі з добовою періодичністю дме бриз, що викликане нерівномірним нагріванням поверхні суші і водоймища. Денний, або морський бриз, рухається з водної поверхні на сушу, а нічний, або береговий — із захололого побережжя до водоймища. Відстань від води повинна бути не більше 25-30м.[11]
Офшорні вітряні електростанції будують в морі: 10— 12 кілометрів від берега.
Офшорні електростанції будують на ділянках моря з невеликою глибиною.     Башти вітрогенераторів встановлюють на фундаменти з паль, забитих на глибину до 30 метрів. Електроенергія передається на землю по підводних кабелях.
Офшорні електростанції більш дорожчі в будівництві, чим їх наземні аналоги. Для генераторів потрібні вищі башти і масивніші фундаменти. Солона морська вода може наводити до корозії металевих конструкцій.
 
Також розробляються і випробовуються плаваючі вітрогенеретори для офшорних електростанцій.[7]
  Офшорна вітроенергетика з її величезним потенціалом розглядалася від перших днів розвитку вітроенергетичної галузі як логічний крок уперед. По-перше, морські вітри набагато сильніші й триваліші від вітрів на суходолі. По-друге, густонаселеній Європі та Південно-Східній Азії море "пропонує" набагато більше простору, ніж суша, а отже й більше можливостей для мультигігаватної вітроенергетичної експансії. Та незважаючи на очевидні переваги, офшорна вітроенергетика розвивалася набагато повільніше від наземної. Таке відставання можна пояснити низкою причин, серед яких і складність робіт у морських умовах, і висока ціна на "морські" вітротурбіни, і відсутність чіткої урядової підтримки, і чималі витрати на підключення офшорних вітропарків до енергомережі. Та попри все неможливо зупинити розвиток, продиктований часом і необхідністю.[6]
  У конструкції сучасних вітрових електростанцій закладені новітні наукові і експериментальні розробки використання кінетичної енергії вітру, що дозволиляють добитися високої ефективності, надійності експлуатації і низької вартості електроенергії, що виробляється.[15]

3.Особливості регіонального розміщення вітроенергетики в світі
  Всього  80  країн  світу  використовують  сьогодні  енергію  вітру  на  комерційній  основі. Новачками в списку сталі дві азіатський країни – Пакистан і Монголія, в яких вперше були встановлені великі вітротурбіни, приєднані до енергомережі.[12]
  Але для того, щоб будівництво вітроелектростанцій виявилося економічно виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість вітру в даному районі складала не менше 6 метрів в секунду. [Додаток 3]
Піонером вітроенергетики стала Данія. Дуже швидко її відсунула на друге місце Німеччина. Через якийсь час Данії довелося поступитися і другим місцем — його зайняла Іспанія. Нідерланди, Велика Британія й Італія виглядають вельми скромно порівняно з трійкою лідерів. У Франції, що зробила ставку на «мирний» атом, вітроенергетика перебуває в зародковому стані.Але вже сьогодні на п’яти європейським країнам наступають США та Китай. [21] [Додаток 1]
 
Лідери вітроенергетичного ринку 2008
Лідерство  на  світовому  вітроенергетичному ринку  за результатами  2008  року належить  США  і  Китаю,  причому  США  зайняли  перше  місце  в світі,  випередивши Німеччину, а Китай вперше випередив Індію, зайнявши положення, що лідерує, в Азії. [Додаток 2]
США  і  Китаю  припадає  на частку 50,8%  від  світових  продажів  вітротурбін  в  2008 році. І якщо восьми вітроенергетичних ринків, що лідирують, припадає на частку майже 80% світового ринку вітроенергетики, то 80% від світових продажів вітротурбін доводиться лише на п'ять ринків. Данія країна-піонер вітроенергетики, знизила свій  рейтинг  серед  вітроенергетичних  країн  світу,  зайнявши  всього  9  місце  по
показнику сумарної встановленої потужності, хоча 4 роки назад протягом ряду років вона займала 4 позицію в рейтингу.[Рис.2] Проте, враховуючи той факт, що доля вітроенергетики в національному виробництві електроенергії країни складає 20%, Данія залишається першою вітроенергетичною країною.

Рис.2 Країни -лідерів вітроенергетичного ринку 2008 [2]
 
Вітроенергетика на континентах
  Якщо говорити про розподіл вітроенергетичних потужностей по континентах, то також  можна  відзначити  продовження  процесу  диверсифікації:  в цілому,  центр вітроенергетичного  сектора  зміщується  з  Європейського  континенту  до  Азії  і Америки.  Доля  Європи  в  сумарній  світовій  встановленій  вітроенергетичній потужності скоротилася з 65,5% в 2006 до 61% в 2007, з подальшим пониженням  до 54,6% в 2008. [Рис. 4]
  Всього  чотири  роки  тому  Європейський  ринок  домінував  в світі,  встановлена потужність  нових  вітрогенераторів  на  континенті  складала  70,7%.  Проте  в  2008 ситуація змінилася і, вперше, доля Європи (32,8%), Північної Америки (32,6%) і Азії  (31,5%)  у нових  встановлених  вітрогенераторах практично  вирівнялася. [Рис. 3] У цей час, Європейський континент як і раніше залишається найбільш сильним, хоча доля Північної Америки і Азії нестримно збільшується. [2]
  Доля  країн Південної  Америки  і  Африки  складає  сьогодні  лише 0,6%  і  0,5%  від спільної  встановленої  потужності  світової  вітроенергетики.  Скоротилися  і показники по нових введених потужностях за 2008 рік, на сьогодні всього - 0,4% і 0,3% від нових введених потужностей в світі. [2]

Рис.3 Нові встановлені потужності на континентах[2]
                                                                          Рис. 4 Встановлена потужність на континентах[2]
                   
Африка
Не дивлячись на  величезний  вітроенергетичний потенціал,  характерний для  всієї території  континенту, при цьому кращі в світі вітрові майданчики розташовані на півночі і півдні, вітроенергетика все ще грає  незначну роль в енергозабезпеченні      континенту,  її  сумарна потужність досягла 563 Мвт. [Рис.5]
  Декілька  промислових  вітростанцій  можна  знайти  в  таких  північно-
африканських  країнах  як  Марокко, Єгипет або Туніс.                                                Рис.5 Потужність вітроенергетики Африки[2]                                                 
  У 2009 і 2010 роках  очікується  значне  підвищення  реалізації  числа  вітроенергетичних проектів, що знаходяться сьогодні на стадії розвитку. Проте до теперішнього часу, становлення  місцевої  вітроенергетичної  промисловості  в  країнах  Африки знаходитися  на    найранішому  етапі  і  донорським  організаціям  слід сфокусувати  свою  увагу  насамперед  на  створення  ринків,  які сприяли б розвитку галузі.
  У  регіоні,  розташованому  на південь від  пустелі  Сахара,  справжнім  проривом  була установка  першої  вітростанції  в Південній  Африці,  що належить  незалежному енерговиробнику. Уряд ЮАР  готує  введення «зеленого»  тарифу, що дозволить створити  справжній  ринок  стимулюючий  незалежних операторів інвестувати в галузь, граючи, таким чином, ключову роль у вирішенні питань, пов'язаних з енергетичною кризою, що переживає сьогодні країна.
  З точки зору  середньострокових  планів  розвитку,  малі,  децентралізовані  і неподключені  до  енергомережі  вітроустановки  у поєднанні з  іншими
поновлюваними джерелами енергії стануть ключовими технологіями в процесі сільської  електрифікації  величезних  територій  Африканського  континенту, не використовуваних  до  теперішнього  часу.  Перші кроки  сьогодні  можна  спостерігати всього у ряді місць, основним стримуючим чинником є відсутність доступу до ноу-хау, і фінансових джерел. [2]
Азія
  Враховуючи  той  факт,  що  на  Азіатському континенті знаходяться дві ведучі  вітроенергетичні країни
світу – Китай і Індія, а встановлена  потужність континентальної
вітроенергетики  досягла  24’439  Мвт,      Рис.6 Потужність вітроенергетики Азії
може  найближчим часом  перетворитися  на  світовий вітроенергетичний «локомотив».[Рис. 6]  Китай  знов подвоїв  сумарну  потужність  своїх вітроустановок, а китайські  виробники вітротурбін вперше почали експортувати  свою  продукцію. Можна чекати,  що в найближчому майбутньому китайські  і  індійські  виробники  вітротурбін  будуть  серед  лідерів міжнародних постачальників.
  Вітроенергетичний  ринок  Індії  в  2008  році  продемонстрував  тверде  і
стабільне зростання. Вітроенергетична галузь країни вже добре розвинена і грає істотну і все зростаючу роль на світових ринках.
  Такі країни Азії,  як Південна Корея  (темпи зростання галузі склали 45% в 2008 році),  почали  широкомасштабні  інвестиції  у  вітроенергетичний сектор,  все більше  і  більше  компаній  працюють  над  створенням  вітротурбін,  встановлюючи свої  перші  прототипи.  Природно  тому  що  паралельно  із  зростанням національного  вітроенергетичного ринку  можна  чекати  і  появи  в  країні все більшого  числа  нових  виробників  вітротурбін. Конференція  Усесвітньої вітроенергетичної  асоціації,  яка  відбудеться  в  червні  2009  року  в  Південній Кореї  на  острові  Чеджу,  стане  ще  одним  поштовхом  для  розвитку  національної вітроенергетики.
  У 2008 році перша вітростанція була встановлена і в Пакистані, а уряд
країни  націлений  на  подальше  будівництво  вітростанцій  в  недалекому
майбутньому. [2]
Австралія і Океанія
Багатообіцяючі темпи зростання вітроенергетичного сектора демонструє і цей регіон  світу,  сумарна  встановлена  потужність  якого  досягла  1’819  Мвт  до кінця 2008 року, правда, в основному завдяки Австралії. [Рис.7]
Зобов'язання,  узяті  урядом Австралії по посиленню боротьби із зміною  клімату  і  розвитком відновлюваної  енергетики  дають надії на те, що і найближчими роками
вітроенергетичний  ринок  Австралії  демонструватиме  стабільне, міцне зростання.            Рис.7 потужність вітроенергетики Австралії та Океанії[2]
У Новій Зеландії, після зміни  уряду,  перехід  на відновлювану енергетику,  можливо, буде відкладений.[2]
 
Європа
Європейський  континент  втратив  свою домінуючу  роль  ринку  нових вітроенергетичних  потужностей,  але  по показнику  сумарної  встановленої потужності  -  66’160  Мвт  - Європа  своє лідерство зберегла.[Рис.8 ]    Рис.8 Потужність вітроенергетики Європи[2]
Німеччина і Іспанія  залишилися  ринками, що лідирують,  що продемонстрували  стабільне зростання.  Найбільш  динамічними вітроенергетичними ринками  Європи   за підсумками  2008  року  були  Ірландія (що встановила  440  Мвт  нових  потужностей,  що  відповідає  55%  темпам зростання) і Польща (196 Мвт нових потужностей, темп зростання склав 71%) що стала першою країною з Східної Европи з істотним розвитком  вітроенергетики.
Та все ж,  загалом і в цілому,  для європейського  вітроенергетичного сектора  в  2008  році  були  типові  стагнаційні процеси, з невеликим  річним приростом нових вітроенергетичних потужностей  з  8’607  Мвт  до  8’928 Мвт.  Очікується,  що  Німеччина,  що є найбільшим  ринком  після набирання  чинності з  січня  2009  року  змін  до Закону  по  поновлюваній  енергетиці,  продемонструє  в  2009  році  найбільші темпи зростання галузі. Зміни сталися і в Сполученому Королівстві:  уряд  країни  оголосив  про  введення  зеленого  тарифу  для проектів по відновлюваній енергетиці, що реалізовуються місцевими общинами. Проте,  існуюче обмеження потужності устаткування до 5 Мвт є головною перешкодою тому вітро-енергетичний ринок Великобританії демонструватиме помірні темпи зростання.
  Необхідно  відзначити,  що більшістькраїн-членов  ЄС  повинно  встановити
додаткові  стимули  розвитку  вітроенергетики,  такі  як  вдосконалене  тарифне  законодавство, інакше Європейський Союз можливо не зможе
виконати свої цілі по відновлюваній енергетиці до 2020 року. [2]
Південна Америка
 
У  2008  році  багато  вітроенергетичних ринків  Південної  Америки знаходилися  в стані  стагнації,
сумарна  встановлена потужність вітроенергетики  Південної  Америки
досягла  667  Мвт,  що  відповідає   Рис.9 Потужність вітроенергетики Пд.Америки[2]
всього  0,5%  від  світової  вітроенергетики.[Рис. 9]  І  лише  в  Бразилії та
Уругваї  відбувалося  будівництво нових  вітростанцій.  Такий  повільний  розвиток  вітроенергетичних технологій особливий небезпечно з точки зору  перспектив  економічного  і  соціального  розвитку  регіону,  оскільки  в
багатьох  країнах  вже  велике  число  людей  страждає  від  дефіциту  енергії,  інколи доступ  до  енергії  повністю  відсутній. У  теж  час  хорошу  надію  на  2009 рік дає той факт, що у країнах, таких як Аргентина, Бразилія, Чилі, Коста-Ріка і Мексика сьогодні реалізовується декілька вітроенергетичних проектів. [2]
Північна Америка

У  2008  році  Північна  Америка  показала  дуже  високі  темпи  зростання вітроенергетичної галузі, більш ніж  подвоївши  встановлену  потужність
                                                                 Рис.10 Потужність вітроенергетики Пн.Америки[2]
в порівнянні з  2006  роком  до  27’539 Мвт.[Рис.10]  Побивши  два  світові  рекорди,США стали новим світовим лідером і в області введених за рік в дію
потужностей  і  по  показнику  сумарної  встановленої  потужності вітроенергетики.  Все  більше і більше штатів Америки встановлюють у себе    законодавство, сприяюче  розвитку  вітроенергетиці, і намагаються
приваблювати  інвесторів  до  створення  виробничих потужностей.
  Можна  чекати, що  нова  адміністрація  президента Обами  значно  виправить політичну базу для розвитку національної вітроенергетики,  особливо для тих інвесторів, які практично були виключені з схеми  виробничого  податкового кредиту, наприклад  фермери  малі компанії або  проекти  общин.  Проте фінансова  криза  може  викликати  деяку  затримку  в  розвитку  проектів  найближчим часом.
  Уряд  Канади  знаходиться,  швидше за все,  в стані  роздуму.  Хоча
такі  провінції  країни  як  Квебек  і  Онтаріо  демонструють  істотне
прагнення до прискореного впровадження  вітроенергетики. У час  і після
Усесвітньої вітроенергетичної конференції, що відбулася  в Кінгстоні,
провінція Онтаріо, в червні 2008 року, Уряд Онтаріо прийняв  ряд
зобов'язань  по  прискореному  розвитку  поновлюваної  енергетики  і  готується  до обнародування  проекту  Закону  по  Зеленій  енергетиці,  до  якого увійде система тарифів для різних джерел відновлюваної енергетики, включаючи і вітер.У Квебеке, були підписані  контракти по нових проектах сумарною встановленою потужністю 2’000 Мвт, перший  з  яких  має  бути  введений  в  експлуатацію  до 2011 року.[2]
Офшорна Вітроенергетика
Від 1991 року, від появи першої офшорної вітростанції, у п'яти країнах світу — Швеції, Данії, Ірландії, Нідерландах і Сполученому Королівстві – сумарна потужність офшорного вітроенергетичного парку зросла до 770 МВт
Данія
Саме в цій країні у 1991 році було споруджено першу в світі офшорну вітроелектростанцію (ВЕС) Віндебі (Vindeby). Десятьма роками пізніше Данія відкрила нову сторінку в офшорній вітроенергетиці, встановивши поблизу Копенгагена першу в світі велику вітростанцію потужністю 40 МВт – Мідделгрунден (Middlegrunden), а згодом – ще дві 160-мегаватні станції: Хорнс Рев (Horns Rev) і Ністед (Nysted). Ці дві офшорні ВЕС вивели Данію з її 380 МВт у світові лідери за потужністю офшорної вітроенергетики. Та й за показником встановлених офшорних вітроенергетичних потужностей на душу населення поки що немає рівних Данії.
  Нині, після певного застою, що тривав у країні кілька років, офшорна вітроенергетика знову заявила про себе — започатковано проект Хорнс Рев II (Horns Rev II), завдяки якому потужність національної офшорної вітроенергетичної галузі зросте ще на 200 МВт.
Нідерланди
Як і Данія, Нідерланди вважаються піонером у галузі офшорної вітроенергетики. На початку  1990-х у прибережних водах цієї країни в експлуатацію ввели кілька невеликих офшорних вітростанцій. Сьогодні, після десятирічної перерви, у країні розпочалася нова фаза розвитку офшорної вітроенергетики. Наприкінці 2006 року почала діяти 108-мегаватна офшорна вітростанція Егмонд і Зі (Egmond and Zee), на якій уперше в Нідерландах застосовано мультимегаватні вітроагрегати. Наприкінці 2007 року завершиться реалізація ще одного проекту – станції QP-7 потужністю 120 МВт. За прогнозами уряду Нідерландів, реальний потенціал офшорної вітроенергетики країни дорівнює 6000 МВт, з яких 3000-5000 МВт потужностей уже зараз серйозно досліджуються.
Бельгія
Завдяки Бельгійській компанії Econcern, національна офшорна вітроенергетична галузь робить перші кроки. На 2009 рік заплановане будівництво першої офшорної вітростанції Блай Бенк (Bligh Bank) потужністю 330 МВт.
 
 
Німеччина
Попри успіхи у сфері наземної вітроенергетики, офшорний сектор розвивається в країні повільними темпами. На сьогодні встановлена лише одна офшорна вітротурбіна. Одна із причин, що пояснює таку ситуацію, – відносно невелика територія, придатна для розвитку офшорної вітроенергетики - коротка берегова лінія Німеччини.
Швеція
Маючи репутацію лідера у сфері екології, Швеція останнім часом стала виявляти інтерес і до офшорної вітроенергетики. Свою першу офшорну ВЕС країна побудувала у 1997 році. У 2001 році були реалізовані ще два офшорних проекти. Однак ці проекти були невеликими, тому актуальна потужність національної офшорної вітроенергетики становить лише 23 МВт. Найбільший реалізований на сьогодні проект – 108-мегаватна станція Ліллгрунд (Lillgrund) – складається з 48 вітротурбін. Очікується, що будівництво завершиться наприкінці 2007. Необхідно відзначити, що компанія Vattenfall, яка здійснює будівництво ВЕС, розглядає цей проект як початок майбутнього масштабного вітроенергетичного розвитку, плануючи в 2008-2009 роки започаткувати створення офшорного вітропарку Крігерс Флек (Kriegers Flak) потужністю 540-600 МВт. [17]
Сьогодні вітроенергетика розвивається, досить високими темпами, у багатьох країнах світу. Але першість все ж таки належить ветеранам цієї справи. [8]
4.Позитивні та негативні аспекти розвитку вітроенергетики. Міжнародні програми підтримки проектів формування вітроенергетики щодо формування еколого економічного потенціалу
Енергія з відновлювальних джерел може стати важливим внеском у боротьбі проти шкідливих екологічних наслідків зміни клімату. Це досягається завдяки зменшенню залежності від викопних видів палива, що таким чином сприяє зниженню рівня викидів парникових газів. Серед усіх технологій, в основі яких лежить використання відновлювальних джерел енергії, однією з найбільш розвинених є вітроенергетика, внесок якої у виробництво електроенергії зростає в усьому світі; причому у прибережених районах, окрім більш традиційних вітроенергоустановок, почали активніше встановлювати вітропарки морського базування.
  Однак виробництво електроенергії, включаючи використання відновлювальних джерел, усе-таки створює певний ризик негативного впливу на природу. Тому виникає необхідність збалансувати ризики та переваги розвитку вітроенергетики й мінімізувати різноманітні негативні наслідки цієї галузі для навколишнього природного середовища. [16]
Основні переваги вітроенергетики
Існує чимало переваг розвитку вітроенергетики, включаючи екологічні, економічні та практичні. Сумарна кінетична енергії вітру в світі може бути приблизно оцінена як у 80 разів вища від сумарного енергоспоживання людиною! І хоча для енергетичних потреб може бути використана лише певна частка від цього загального показника, майбутній розвиток самої технології має величезний потенціал.
Переваги для довкілля — відновлювальне джерело енергії, що зменшує залежність від викопного палива, скорочує рівень викидів парникових газів і сприяє боротьбі зі зміною клімату. [15]
Вітрогенератор потужністю 1 Мвт скорочує щорічні викиди в атмосферу 9 тонн сірчаного газу, 4 тонн оксидів азоту .[11]
За оцінками Global Wind Energy Council до 2050 року світова вітроенергетика дозволить скоротити щорічні викиди вуглекислого газу на 1,5 мільярда тонн[13].
Економічні переваги — енергія вітру доступна практично в будь-якій країні і не залежить від коливання цін на викопне паливо, запаси якого
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.