На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Розвиток мжнародного туризму в європейському туристичному макрорегон

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 08.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ  ТА ТЕХНОЛОГІЙ
 
 
 
Кафедра менеджменту
Напрям 6.030601 «Менеджмент»
 
 
 
КУРСОВА РОБОТА
 
Тема: Розвиток міжнародного туризму в європейському туристичному макрорегіоні
 
 
 
 
 Виконав: студентка V курсу, групи 10-07 Б1МОт-4,6
 ____________Любаківська Олена Володимирівна
 
 
 Науковий керівник: ____________________________
____________________________Шиманська В.В.
 
 
 
 
 
Житомир – 2012
ЗМІСТ
 ВСТУП
 РОЗДІЛ 1  Розвиток міжнародного туризму
1.1. Сутність міжнародного туризму
1.2. Тенденції розвитку міжнародного туризму……………………...
1.3. Розвиток міжнародного туризму в Україні
РОЗДІЛ 2 ОГЛЯД РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ
2.1. Ресурси європейського туристичного регіону
2.2. SWOT-аналіз туристичного регіону
2.3. Розробка туристичного маршруту
РОЗДІЛ 3 Шляхі вдосконалення міжнородного туризму
3.1. Прогнози розвитку міжнародного туризму
3.2. Перспективи розвитку та шляхи удосконалення міжнародного туризму в Україні
3.3. Інноваційні форми організації туристичної діяльності українських підприємств
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступ
Тема дослідження – це Європа - безперечний світовий лідер за рівнем розвитку туризму. На неї припадає 53 % від загальної кількості міжнародних туристичних прибуттів. Цьому сприяє спряжена дія кількох головних чинників. Потужний і багатоманітний туристичний природний і культурно-історичний потенціал: тисячі кілометрів морських пляжів, освоєні гірські системи, мозаїчність і різноманітність ландшафтів, рясна річкова й озерна мережа, багаті бальнеологічні ресурси, багатство різноманітних історичних, архітектурних і археологічних пам'яток, значна кількість культурних, сакральних і техногенних атракцій (мегаліти, монастирі, церкви, музеї, тематичні парки, аквапарки, розважальні заклади тощо), численні події, які використовуються в туристичній індустрії і формують значні туристичні потоки. Сприятливі соціально-економічні та суспільно-географічні чинники: високий рівень економічного розвитку більшості країн регіону, якісна транспортна і соціальна інфраструктура, тісне сусідство держав, давні та багаті культурні традиції, у тому числі напрацьована культура відпочинку і подорожі, релігійна й етнічна толерантність, яка притаманна населенню більшості країн Європи, відносно низький рівень злочинності і висока безпека життя, якісні трудові ресурси, традиційно високий рівень розвитку туристичної індустрії та якості обслуговування. Сприятливий політичний клімат: давні демократичні традиції суспільно-політичних устроїв, стабільність політичної ситуації в більшості європейських країн, функціонування Європейського Союзу, формування єдиної Єврозони і спрощення процедур в'їзду - виїзду туристів, що дозволяє безперешкодно відвідувати ряд країн. Перспективи розвитку туризму в Європейському регіоні пов'язані із ширшим залученням ресурсів східноєвропейських, особливо пострадянських країн, їх інтеграцією до єдиного туристичного простору і створенням сучасної туристичної інфраструктури.
Об’єкт дослідження - північноєвропейський туристичний регіон, обраний для вивчення на базі якого виконується курсова робота;
В даній курсовій роботі було зроблено  SWOT-аналіз північноєвропейського туристичного регіону. SWOT-аналіз - це аналіз в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії: Сильних (Strengths) і слабких (Weaknesses) сторін розвитку туризму, можливостей (Opportunities), що відкриваються в процесі розвитку та небезпек (Threats), пов'язаних з його здійсненням.
 Методологія SWOT-аналізу  передбачає спочатку виявлення  сильних і слабких сторін, можливостей  і загроз, після цього встановлення  зв'язків між ними, які в подальшому  можуть бути використані для  формулювання стратегії організації.
В третьому розділі був  розроблен цікавий туристичний  тур в країну північноєвропейського  регіону.
Джерела інформації, що використовувалися при написанні даної курсової роботи, це - Смаль І.В. Туристичні ресурси світу, Воскресенский В.Ю. Международный туризм, tourlib.net/books_ukr, country.turmir.com, dreamfrance.ru, lw1.ru, mandry-travel.lviv.ua та ін..
 Дана робота складається з 3-х розділів, 9 -ти підрозділів, кількість сторінок 40 і 2 додатка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 1 Розвиток міжнародного туризму
1.1 Сутність міжнародного  туризму
 Туристична діяльність  у розвинутих країнах є важливим  джерелом підвищення добробуту  держави. У 1995 році США від  реалізації туристичних послуг  іноземним громадянам одержали 58 млрд. дол., Франція й Італія - по 27 млрд. дол., Іспанія -25 млрд. дол.
 В даний час індустрія  туризму є однієї з найбільше  що динамічно розвиваються форм  міжнародної торгівлі послугами.  В останні 20 років середньорічні  темпи росту числа прибуттів  іноземних туристів у світі  склали 5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно даним всесвітньої туристичної  організації, у 1995 році у світі  було зареєстровано 576 мільйонів  прибуттів туристів, надходження  від міжнародного туризму досягло  372 мільярда доларів (без обліку  надходжень від міжнародного  транспорту). У цілому обсяги валютних  надходжень від туризму за  період з 1950 по 1995 рік виросли  в 144 рази.
За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму  буде продовжуватися і далі. По різних підрахунках, до 2008 року ця галузь стане  ведучою експортною галуззю у  світі. Очікується, що при збереженні сформованих темпів росту число  міжнародних подорожей до 2007 року досягне 900 млн. чоловік, а до 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік.
На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму  лежать наступні фактори:
Економічний ріст і соціальний прогрес привели до розширення обсягу ділових поїздок і поїздок  з пізнавальними цілями.
Удосконалювання усіх видів  транспорту здешевило поїздки.
 Збільшення числа найманих  робітників та службовців у  розвитих країнах і підвищення  їх матеріального і культурного  рівня.
 Інтенсифікація праці  й одержання працюючими більш  тривалих відпусток.
 Розвиток міждержавних  зв'язків і культурних обмінів  між країнами привело до розширення  міжособистісних зв'язків між  і усередині регіонів.
 Розвиток сфери послуг  стимулювало розвиток сфери перевезень  і технологічний прогрес в  області телекомунікацій.
 Ослаблення обмежень  на вивіз валюти в багатьох  країнах і спрощення прикордонних  формальностей. 
 Значення туризму у  світі постійно зростає, що  пов'язано зі зрослим впливом  туризму на економіку окремої  країни. В економіці окремої країни  міжнародний туризм виконує ряд  важливих функцій:
1. Міжнародний туризм - джерело  валютних надходжень для країни  і засіб для забезпечення зайнятості.
 Міжнародний туризм  розширює внески в платіжний  баланс і ВНП країни.
 Міжнародний туризм  сприяє диверсифікованості економіки,  створюючи галузі, що обслуговують  сфери туризму.
 З ростом зайнятості  в сфері туризму ростуть доходи  населення і підвищується рівень  добробуту нації.
 Розвиток міжнародного  туризму приводить до розвитку  економічної інфраструктури країни  і мирних процесів. У такий  спосіб міжнародний туризм варто  розглядати, співвідносячи з економічними  відносинами окремих країн.
 Міжнародний туризм  входить у число трьох найбільших  галузей , уступаючи нафтовидобувній  промисловості й автомобілебудуванню,  питома вага яких у світовому  експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний доход країн  світу від міжнародного туризму  складав 7% від загального обсягу  світового експорту і 3% від  світового експорту послуг.
 Значення туризму як  джерела валютних надходжень, забезпечення  зайнятості населення, розширення  міжособистісних контактів зростає.
 Міжнародний туризм  у світі вкрай не рівномірний,  що порозумівається в першу  чергу різними рівнями соціально-економічного  розвитку окремих країн і регіонів.
 Найбільший розвиток  міжнародний туризм одержав у  західноєвропейських країнах. На  долю цього регіону приходиться  понад 70% світового туристичного  ринку і близько 60% валютних  надходжень. Приблизно 20% приходиться  на Америку, менш 10% - на Азію, Африку  й Австралію разом узяті.
 Всесвітня організація  по туризму у своїй класифікації  виділяє країни, що є переважно  постачальниками туристів (США, Бельгія,  Данія, Німеччина, Голландія, Нова  Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і  країни що є, в основному,  приймаючих туристів (Австралія,  Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика,  Туреччина, Португалія, Франція,  Швейцарія). Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинило за собою створення численних міжнародних організацій, що сприяють поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. У їхнє число входять: спеціалізовані установи системи Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є головними в сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, міжнародні комерційні, національні і регіональні організації по туризму.
 До числа організацій  ООН, що займаються питаннями  розвитку міжнародного туризму  епізодично, відносяться Конференція  ООН по туризму і подорожам,  економічний і соціальна Рада (ЕКОСОС). Організація Об'єднаних  Націй з питань утворення, науки  і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація  праці (МАРНОТРАТ), Міжнародна асоціація  транспортної авіації (ІАТА).
1.2 Тенденції розвитку міжнародного туризму
Для сучасного міжнародного туризму характерна значна територіальна  нерівномірність. У найзагальніший вигляді вона відбиває різні соціально-економічні рівні країн світу: на економічно розвинені країни припадає 57 % туристських прибутків, на країни, що розвиваються,? 30 %, на країни з перехідною економікою ? 13 %. При подібній регіональній структурі туристських прибутків і доходів виділяються п’ять туристичних макрорегіонів світу:
1. Європейський (куди включають  країни Західної, Північної, Південної,  Центральної, Східної Європи, а також держави Східного Середземномор’я ? Ізраїль, Кіпр, Туреччину).
2. Американський (включає  країни Північної, Південної,  Центральної Америки, острівні  держави і території Карибського  басейну).
3. Азійсько-Тихоокеанський (включає країни Східної та  Південно-Східної Азії, Австралію  та Океанію).
4. Африканський (включає  країни Африки, крім Єгипту та  Лівії).
5. Близькосхідний (включає  країни Західної та Південно-Західної  Азії, Єгипет, Лівію)
Для всіх макрорегіонів характерна поступова динаміка розвитку, проте  темпи не однакові, як і не однакова кількість туристських прибуттів. (Діаграма 1.1)
 

Діаграма 1.1
Найбільша їх частка припадає на Європу (58 %). Це пояснюється наявністю  всіх видів рекреаційних ресурсів, стабільною економічною і політичною ситуацією в цьому макрорегіоні, наявністю розвиненої інфраструктури та вигідним географічним положенням. Проте відпочинок в Європі дорожчий, ніж в інших макрорегіонах, що негативно впливає на розвиток туризму в цьому регіоні. Другу позицію займає Азійсько-Тихоокеанський макрорегіон, частка туристських прибуттів у ньому складає 19 %. Це пояснюється наявністю унікальних та екзотичних видів рекреаційних ресурсів, високим рівнем сервісу. І все це на фоні нижчих цін і менших витрат, ніж, наприклад, в Європі або Америці. Проте негативний вплив на розвиток цього макрорегіону та на кількість туристських прибуттів чинить нестабільна політична ситуація, часті випадки природних катаклізмів, таких як землетруси, цунамі, повені. Третю позицію займає Американський макрорегіон. Дещо нижча частка туристських прибуттів у ньому пояснюється не зниженням туристичної привабливості Америки, а швидшим темпом розвитку туристичної індустрії в інших макрорегіонах. Цей регіон характеризується наявністю більшості видів рекреаційних ресурсів, розвиненою інфраструктурою. Проте нестабільна політична ситуація в країнах Південної Америки, природні катаклізми у США (урагани, повені) сприяють зниженню частки туристських прибуттів. На передостанньому місці, за часткою туристських прибуттів, перебуває Африканський макрорегіон. Африка – найдешевше місце відпочинку у світі, де зосереджені багаті природні рекреаційні ресурси, що сприяє збільшенню кількості туристських прибуттів. Проте недостатньо розвинута інфраструктура, низький рівень туристичного сервісу, відсутність значних культурно-історичних рекреаційних ресурсів негативно впливають на розвиток туристичної галузі. Близькосхідний туристичний макрорегіон характеризується найнижчою часткою туристських прибуттів, яка складає 2 %. Це пояснюється нестабільною політичною ситуацією в регіоні, відсутністю розвиненої туристичної інфраструктури. Проте тривалий туристичний сезон, наявність багатих рекреаційних ресурсів, як природних, так і культурно-історичних, близькість розвинутих Європейських держав позитивно впливають на розвиток туризму в регіоні і складають значну частку в його туристсько-рекреаційному потенціалі.
Фахівці Всесвітньої туристичної  організації визначили п’ять  найперспективніших видів туризму у ХХІ столітті:
1. Круїзи ? один із  найперспективніших та бурхливо  зростаючих видів туризму. Якщо  на початку 1980 р. кількість “круїзних” туристів складала 1,5 млн осіб, то нині ? 10 млн, і їхня кількість постійно зростає.
2. Пригодницький туризм  ? для любителів гострих відчуттів.  Постійно зростає попит на сходження на найвищі вершини світу та екскурсії по морських глибинах.
3. Культурно-пізнавальний  туризм ? активно розвиватиметься  в Європі, Азії, Близькому Сході, відповідно, зросте значення охорони пам’яток культури.
4. Діловий туризм ?  набув активного розвитку нині  і розвиватиметься і в майбутньому,  що пов’язано зі швидкими темпами розвитку світової економіки, поглибленням політичних та економічних зв’язків між різними державами світу.
5. Космічний туризм ?  за даними американських фахівців, забезпечить щорічний дохід у  розмірі 10 млрд доларів США.
1.3. Розвиток міжнародного туризму в Україні
В Україні туристичний  бізнес розвивається з переважною орієнтацією  на виїзд. Переважна більшість діючих у нас туристичних фірм воліють  займатися відправленням своїх  співвітчизників за рубіж, і лише невелика їхня частина працює на залучення  гостей в Україну - тобто усе робиться так, що капітал від тур. бізнесу  спливає за рубіж.
Розвиток туризму в  Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки.
 За підрахунками Всесвітньої  Туристичної Організації, у 2001 році за кількістю прибутне  іноземних туристів Україна займала  22 місце у світі (5,8 млн. осіб, що становить близько 1 % від  світових туристичних прибуттів). За прогнозними розрахунками  щодо розвитку в'їзного туризму  в Україні до 2005 року, його чи-сельність  зросте до 9,3 млн. осіб; прогноз  на 2010 рік-12,1 млн. осіб; прогноз на 2020 рік - 15,0 млн. осіб.
 Як і для багатьох  європейських країн, де найбільш  потужними є туристичні потоки  між сусідніми державами, так  і для України, на перспективу,  сукупна частка туристичного  обміну з Росією, Білоруссю та  Молдовою коливатиметься в межах  60 % в загальних обсягах тур потоків.
Окрім цього, сусідні країни забезпечуватимуть і потужні  потоки одноденних відвідувачів, зокрема  транзитних, чисельність яких щорічно  збільшуватиметься.
Аналізуючи перспективи  розвитку туристичної індустрії  в Україні на наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм - це та сфера економіки  і життєдіяльності суспільства  в цілому, яка в тій чи іншій  мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен  стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний  і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей  економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені.
 Стратегічною метою  розвитку туристичної індустрії  в Україні можна визначити  створення конкурентоспроможного  на світовому ринку туристичного  продукту, здатного максимально  задовольнити туристичні потреби  населення країни, забезпечити на  цій основі комплексний розвиток  територій та їх соціально-економічних  інтересів при збереженні екологічної  рівноваги та історико-культурного довкілля. Програма дій, зорієнтована на досягнення цієї мети, має бути синхронізованою із загальними темпами становлення ринкових механізмів і співвідносною з політикою структурних реформ в економіці. Вона повинна також враховувати накопичений досвід розвитку туризму у світі, що створює сприятливі умови доопрацювання та розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму.
Нарощування темпів та підвищення ефективності роботи підприємств сфери  туризму, становлення туристичної  галузі як однієї з провідних галузей  вітчизняної економіки стримується  невирішеністю низки питань, розв'язання яких потребує державного регулювання  та підтримки виконавчих органів  влади.
На думку одного з провідних  спеціалістів туризму Роберта А. Браймера, "у теперішній час найбільш гальмівним фактором у розвитку туризму  на суспільному рівні є відсутність  уваги та підтримки з боку політиків  та громадської влади. Коли на туризм не зважають, його доходи не визначені, відсутнє ретельне планування та, як наслідок, відсутній і розвиток. Як тільки буде глибока зацікавленість на законодавчому  рівні, поєднання зусиль для піднесення статусу індустрії туризму на більш високий рівень не тільки у  вигляді декларацій, а й конкретних заходів щодо встановлення та підтримки  економічних зв'язків, почне ефективно  діяти маркетинг у сфері туризму, відтоді можна розраховувати  на видимі результати".
Одне із ключових питань, яке необхідно вирішити в найближчий час, - питання оптимізації взаємодії  туризму і культури як на рівні  центральних органів влади, так  і на місцях. Культурна спадщина, музеї, театри в більшості країн  світу є винятково важливим фактором залучення туристів, генерації міжнародних  і локальних туристичних потоків. І в результаті цього, свого клієнта  отримують транспорт і громадське харчування, готелі, місцева промисловість  та ін.
Координація стратегічного  розвитку культурної сфери і туризму  на місцях повинна привести до більш  тісної співпраці місцевої влади  і реального бізнесу у вирішенні конкретних завдань по збереженню культурної спадщини, впровадження в практику діяльності музеїв, національних заповідників передової менеджерської практики, орієнтації для роботи в ринкових вимірах і координації діяльності з суб'єктами туристичної індустрії.
Перспективний розвиток туризму  в Україні суттєво вплине на зайнятість населення. Якщо в 2005 році кількість  працівників у туристичній галузі складатиме 169 тис. чол., а зайнятість в туризмі з урахуванням інших  галузей (транспорт, торгівля, зв'язок та ін.) та тимчасової зайнятості протягом активного туристичного сезону -2,79 млн. осіб, то вже в 2010 році ці показники  складатимуть, відповідно 220 тис. осіб і 3,63 млн. осіб.
Подальший розвиток демократії, політична стабільність, визначення пріоритетних напрямків економічного розвитку, майбутній вступ України  до НАТО та ЄС - все це забезпечить  створення високоприбуткової туристичної  галузі, яка задовольнить потреби  внутрішнього та міжнародного туризму, з урахуванням природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу країни, її національних особливостей.
Важливими факторами, що впливатимуть у подальшому на розвиток ринку туризму, є демографічні зміни, матеріальний та соціальний стан населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та багато інших чинників.
Демографічна структура  населення України та аналіз вікових  груп, які найбільше подорожують, ще раз підтверджують, що в Україні  найбільш активна частина населення  від ЗО до 40 років, на відміну від  економічно розвинених країн, де люди старшої вікової групи (55-60 років) відіграють все більш важливу роль у міжнародному туризмі. Тільки в 2001 році у світі зареєстровано майже 120 млн. прибуттів, здійснених людьми старшого віку. Основними постачальниками цієї категорії туристів є США, Канада, Японія та країни Європейського Союзу. Населення цих країн, незважаючи на швидкі темпи старіння, залишається фізично активним і, що не менш важливо, краще забезпеченим.
Одним із найважливіших чинників, що впливає на розвиток як внутрішнього, так і міжнародного туризму, є  добробут населення. Існує чіткий зв'язок між тенденцією розвитку туризму, загальним  економічним розвитком і особистими доходами громадян. Туристичний ринок  дуже відчутний до змін в економіці. За стабільних цін зростання особистого споживання на 2,5 % збільшує витрати  на туризм на 4 %, а зростання особистого споживання на 5 % - на 10%.
Щорічне збільшення доходів  громадян України приведе до більш  інтенсивної туристичної діяльності і, зокрема, до збільшення кількості  споживачів з високими доходами. В  майбутньому населення України  буде характеризуватися як таке, що має підвищену якість життя. Відпочинок, подорожі, мистецтво, культура стануть  основними елементами, які заповнять  вільний час людини.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 2 ОГЛЯД РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ
2. 1. Ресурси Європейського туристичного регіону
Європейський туристичний  простір виходить далеко за географічні  межі Європи. Власне "європейськими" є Північно- і Західноєвропейський  туристичні райони. До складу Південної  Європи включені Ізраїль, Кіпр і Туреччина, а до району "Центральна і Східна Європа" додані Росія, країни Середньої  Азії (Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан), Закавказзя (Грузія, Вірменія, Азербайджан) і Казахстан. Такий  підхід до районування туристичного простору є дискусійним і вимагає  змін та уточнень, але він запропонований Світовою Туристичною Організацією і є основою для статистичної звітності й аналітичних досліджень у планетарному і регіональному  масштабах. Він пояснюється як геополітичними й історико-культурними традиціями, так і тісними туристичними зв'язками між окремими країнами і районами. Тому дана регіоналізація - робочий  інструмент для вирішення певних питань практичного характеру.
 У межах Європейського  туристичного регіону провідну  роль за рівнем розвитку міжнародного  туризму відіграють Південна  та Західна Європа. Позитивну  динаміку зростання кількості  міжнародних прибуттів демонструють  країни Центральної і Східної  Європи, що пояснюється ліквідацією  "залізної завіси" між Заходом  і Східною Європою та СРСР  після розпаду останнього і  демократизацією суспільного життя.  Як наслідок - світ, завдяки туризму, "відкриває" для себе колишні  тоталітарні держави. 
 Незмінно потужним, на  рівні 450-500 млн візитерів щороку, лишається обсяг туристичного  потоку до країн Європейського  туристичного регіону. Такий стан  речей обумовлений впливом кількох  груп чинників.
 Потужний і багатоманітний туристичний природний і культурно-історичний потенціал: тисячі кілометрів морських пляжів, освоєні гірські системи, мозаїчність і різноманітність ландшафтів, рясна річкова й озерна мережа, багаті бальнеологічні ресурси, багатство різноманітних історичних, архітектурних і археологічних пам'яток, значна кількість культурних, сакральних і техногенних атракцій (мегаліти, монастирі, церкви, музеї, тематичні парки, аквапарки, розважальні заклади тощо), численні події, які використовуються у туристичній індустрії і формують значні туристичні потоки.
Сприятливі соціально-економічні та суспільно-географічні чинники: високий рівень економічного розвитку більшості країн регіону, якісна транспортна і соціальна інфраструктура, тісне сусідство держав, давні та багаті культурні традиції, у тому числі напрацьована культура відпочинку і подорожі, релігійна й етнічна толерантність, притаманна населенню більшості країн Європи, відносно низький рівень злочинності і висока безпека життя, якісні трудові ресурси, традиційно високий рівень розвитку туристичної індустрії та якості обслуговування.
 Сприятливий політичний клімат: давні демократичні традиції суспільно-політичних устроїв, стабільність політичної ситуації в більшості європейських країн, функціонування Європейського Союзу, формування єдиної єврозони і спрощення процедур в'їзду - виїзду туристів, що дозволяє безперешкодно відвідувати ряд країн.
 Перспективи розвитку  туризму у Європейському регіоні  пов'язані із ширшим залученням  ресурсів східноєвропейських, особливо  пострадянських країн, їх інтеграцією  до єдиного туристичного середовища  і створенням сучасної туристичної  інфраструктури.
Райони європейського макрорегіону:Південноєвропейський туристичний район, Північноєвропейський туристичний район, Західноєвропейський туристичний район, Центрально-східноєвропейський туристичний район.
Південноєвропейській туристичний регіон
Албанія - Андорра - Боснія-Герцеговина - Ватикан - Гібралтар - Греція - Ізраїль - Іспанія - Італія - Кіпр - Македонія - Мальта - Монако - Португалія - Сан-Марино - Сербія - Словенія - Туреччина - Хорватія - Чорногорія
Європейське Середземномор'я - один із найбільш популярних і відвідуваних туристичних районів світу. Тривалий часовий період із м'якими, комфортними  для відпочинку погодно-кліматичними характеристиками, тепле море зі зручними пляжами, ландшафтне і природне біологічне різноманіття, розвинута транспортна  і туристична інфраструктура та давні  традиції гостинності, надзвичайно  багата культурна спадщина перетворили  Південну Європу на "мекку" міжнародного туризму. Провідними туристичними державами  району є Іспанія й Італія, які  щороку обслуговують до 60 і 50 млн туристів відповідно.
 Північноєвропейський  туристичний район
Велика Британія - Гренландія - Данія - Ірландія - Ісландія - Норвегія - Фінляндія - Швеція
 Туристичний район  Північна Європа включає країни, які окрім географічної близькості  і розташування на півночі  Європи мають і ряд інших  загальних рис: культурно-історичну  спільність, високий рівень економічного  розвитку і добробуту, порівняно  невелику чисельність населення,  за винятком Великої Британії.
Західноєвропейський туристичний  район
Австрія - Бельгія - Ліхтенштейн - Люксембург - Нідерланди - Німеччина - Франція - Швейцарія
Західна Європа - традиційний  туристичний район світового  рівня, індустрія туризму якого  пропонує високоякісний і різнохарактерний туристичний продукт - від пляжно-купального відпочинку і гірськолижного туризму  до паломництва й екологічних  турів.
 Висока матеріальна  і духовна культура, яка проявляється  у вмінні оптимально організувати  життєвий простір, розмаїття природи  і "старого каміння", узвичаєна  століттями система гостинності,  високі гарантії особистої безпеки, політична стабільність, міжособистісна, міжетнічна і міжконфесійна толерантність, можливість вільного перетину державних кордонів перетворили Західну Європу на взірцевий туристичний простір. Безперечне лідерство за багатством туристичних ресурсів, їх різноманітністю і залученням до використання належить Франції та Німеччині.
Центрально-східноєвропейський туристичний район
Азербайджан - Білорусь - Болгарія - Вірменія - Грузія - Естонія - Казахстан - Киргизстан - Латвія - Литва - Молдова - Польща - Росія - Румунія - Словаччина - Таджикистан - Туркменістан - Угорщина - Узбекистан - Україна - Чехія
 Центрально-Східноєвропейський  туристичний район складається  з країн із різними рівнями  соціально-економічного розвитку  і несхожими культурами, які заселені  народами із відмінними ментальностями. На одному полюсі знаходяться  Чехія, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, країни Прибалтики й  ін. - держави, які неоднаково успішно  здійснили перехід від командно-адміністративної  до регульованої ринкової економіки  і стали членами Європейського  Союзу. На іншому боці - Туркменістан, Узбекистан, Киргизстан - типові азійські  держави із сировинно орієнтованими  економіками й авторитарними  політичними системами. Особливе  місце і в районі, і в усьому  світі посідає Російська Федерація  з її претензіями на геополітичну  винятковість й економічну роль  у Європі та світі. Специфічне  культурне й економічне середовище  формують республіки Закавказзя. Така ж строкатість характерна  і для ресурсної забезпеченості  індустрії туризму та специфіки  її розвитку в окремих державах.
2.2. SWOT-аналіз туристичного регіону
Основне призначення аналізу  зовнішнього середовища полягає  у визначенні можливостей і загроз, на шляху розвитку підприємства, а  також його стратегічних альтернатив. Аналіз зовнішнього середовища є  складовою так названого SWOT аналізу. Завдання аналізу полягає у віднайденні  реальних можливостей, для забезпечення конкурентних переваг підприємства.
 Можливості  - це позитивні  тенденції та явища у зовнішньому  середовищі, використання яких сприяє  зростанню обсягу реалізації  послуг. До них відносять: зниження  податків, зростання доходів населення  й підприємств, послаблення позицій  конкурентів, розвиток інтеграції, зниження розмірів платежів при  в'їзді до країни тощо.
 Загрози  - це негативні  тенденції і явища у зовнішньому  середовищі, які в разі відсутності  адекватної реакції підприємства  на них призводять до значного  скорочення обсягу реалізації  послуг. Це - зниження купівельної  спроможності населення й підприємств,  загострення конкуренції на ринку,  негативні демографічні зміни,  тиск з боку владних структур  тощо.
 Зовнішнє середовище  підприємств готельно-ресторанного  бізнесу складається з:
- макросередовища (віддалене  оточення);
- мікросередовища (безпосереднє  оточення).
Мікросередовище включає  зацікавлені угрупування, які прямо  впливають або перебувають під  безпосереднім впливом основної діяльності підприємства, а саме акціонери, постачальники, місцеві організації, конкуренти, споживачі послуг, кредитори, профспілки, торговельні та інші організації.
 Макросередовище  утворюють  загальні фактори, які не стосуються  прямо короткотермінової діяльності  підприємства, але можуть вплинути  на стратегічний план його  розвитку.
 Завданням аналізу  зовнішнього середовища підприємств  готельно-ресторанного бізнесу є:
- виявлення й оцінка  факторів, які становляють загрозу  або сприяють розвитку підприємства;
- вивчення змін, які впливають  на діяльність підприємств, і  визначення їх тенденцій.
 У межах макросередовища  діють такі фактори:
 Економічні  - визначаються  рівнем і особливостями ринкового  механізму: рівнем суспільного  економічного розвитку, бюджетом  держави, доступністю ресурсів, рівнем  доходів населення та безробіття, податковою політикою, інфляцією,  відсотковими ставками, продуктивністю  праці, величиною заробітної плати.
 Правові  - встановлюють  права, відповідальність і зобов'язання  сторін в процесі ділових взаємовідносин(відносини  підприємства із суспільством, обмеження  на окремі види діяльності, права  споживачів, порядок реєстрації  підприємств). Вивчення правової  частини макросередовища передбачає  вивчення змісту правових актів.
 Політичні  - представляються  органами державної влади й  конкуруючими партіями і групами.  Держава й ринок перебувають  у складних взаємовідносинах, які  визначаються пануючою системою  поглядів на розвиток суспільства,  особливостями етапів розвитку  держави, лідерами, які здійснюють  політику.
 Соціальні  - комплекс  соціальних явищ і процесів, які  визначаються чисельністю й структурним  складом населення, рівнем його  освіти й життя, звичаями й  традиціями, трудовою етикою, готовністю  терпіти нестатки, пов'язані з  реформуванням економіки. Соціальні  фактори впливають на ринок  робочої сили, на споживачів при  обранні послуг-конкурентів, попит  на послуги, витрати по їх  наданню тощо. Наприклад, надання  високоякісних послуг у певному  регіоні країни може не здійснитись  через відсутність відповідного  загального й професійного рівня  у місцевих працівників. Залучати  ж професіоналів з інших регіонів  є недоцільним.
 Технологічні  - визначаються  факторами розвитку науково-технічного  прогресу в сфері виробництва  послуг. Технологічні фактори виступають  основою створення й пропозиції  нових видів послуг.
Матрица SWOT-анализа отрасли  туризма  в південоєвропейського регіону. Додаток А.
2.3. Розробка туристичного  маршруту
Все більшу популярність набуває  в наші дні туризм з містичним  ухилом. Якщо в середні століття в привидів вірили і боялися, то тепер  багато хто не проти були б з  ними зустрітися, а якщо пощастить, то й сфотографуватися. Туроператори, відчувши у клієнтів тягу до містики, відразу ж стали організовувати тури в місця, де привиди мешкають «на 100%».
 Неперевершеним лідером  по частині примар є «країна  неляканих привидів» - Великобританія: що ні старовинний замок, яких  тут безліч, то свій таємничий  дух. Власники замків часу дарма  не втрачають і водять у  свої вотчини екскурсії. 
 Найбільше замків з  привидами в Озерному краї, розташованому  на північному заході Англії. Місця мальовничі - мільйони років  тому у величезному вулканічному  зводі льодовики створили глибокі  долини з крутими схилами і  вузькими довгастими озерами.  Однак багатьох туристів зачаровують  не природні краси, а можливість  зіткнутися ніс до носа з  привидом, а то й ... пополювати  на нього! «Мисливський» сезон  триває з вересня по березень - в цей час року духи особливо  активні. «Мисливці за привидами»  можуть залишитися в замку  на ніч. Починається все з  вечері при свічках, де гостям  демонструють фотографії й відеосюжети  страшних вбивств, що відбулися  в цих місцях. Офіціанти та  екскурсоводи загримовані під  ожилих мерців, ікластих вампірів  і зловісних ченців.
Опис туру
У турагентствах ми звикли бачити тури в жаркі країни. Потім  йдуть країни Європи. Але багато туристів навіть не знають, що є ще один вид туризму, так званий містичний  відпочинок. Існує дуже багато країн, які є загадкою для всього світу.  Життя в таких країнах просто не піддається опису, вона хвилююча, загадкова, містична, тому, не варто пропускати моменту й відвідати одну з  таких країн.
 Містичні тури - це  порівняно новий напрямок українського туризму. Поступово ставати модним і затребуваним.
 Містичні тури є  навчальними або ознайомчими  в залежності від категорії  клієнтів. Люди, які вперше їдуть  до Великобританії, щоб подивитися  місця пов'язані з привидами,  отримують лише уявлення про  них, знайомляться з традиціями  країни. Містика в таких подорожах  представлена ??у вигляді легенд і повір'їв, які розповідає гід при огляді визначних пам'яток.
 Містичний тур - це  відвідування того місця, де  колись, за легендою, відбувалися  загадкові події. Ці подорожі  не небезпечні, вони пов'язані  з загадкою і історією. Ніякої  натуральної містики там, можливо,  й ні.
 Наш тур «Містична  Великобританія» представляє собою  дуже незвичайну і досить складну  програму, що включає в себе  відвідування місць, які навряд  чи побачить простий турист, який  приїхав з екскурсійними цілями. У турі відбувається маса містичних  і абсолютно приголомшливих історій. 
 Через взаємодію з  відкритими природними просторами, особливо в місцях Сили, відбувається  відновлення організму, його психічного  й творчого потенціалів, розкривається  інтуїтивне сприйняття світу. 
 Це дуже дорогий,  але видовищний відпочинок для  любителів європейських легенд. Вартість за англійську казку  - від 700 до 1000 євро за 8-10 днів цілком  виправдана: відвідування магічних  графств Англії містичного Единбурга  з його відьмацької магазинами. Туристам можна запропонувати  заночувати в шотландських замках  із привидами. У цьому сезоні, так запевняють у українському союзі туріндустрії, відмов у візах туристам з України практично немає, а строки оформлення для турфірм - тиждень.
 Тривалість цих турів  різна і залежить від цілей  та виду поїздки (від 7 до 15 днів).
 Цільова аудиторія:  Містичні тури існують для  обраних. Це своєрідні програми, на які виїжджають люди, вже  в давно сформованих групах, добре  знають один одного. У цих турах  люди виїжджають в глухі віддалені  місця і живуть в екстремальних  умовах (ночівлю у замках), пов'язаних  найчастіше з ризиком для життя. 
 Ця програма також  може бути орієнтована на керівників, ділових людей, для того, кого  вже важко чимось здивувати. 
 Також знайомитися  з привидами, духами і вампірами  їдуть у студенти, надивившись  фільмів і начиталися жахів,  а також люди у віці від  25-40 років, які люблять екстремальне  проведення часу, середнього і  вищого класу, втомлені від  пасивного відпочинку.
 На основі проведеного  аналізу обраного сегмента ринку  містичних турів можна виявити  стратегію позиціонування туру  «Містична Великобританія». У  нашому випадку це буде стратегія  знаходження своєї ніші на  ринку м. Єкатеринбурга. Оскільки  в наше завдання входить розробити  концепцію нового турпродукту,  отже, нам необхідно зрозуміти,  яку нішу займе він на місцевому  ринку. Тому дана стратегія  позиціонування актуальна. 
 Об'єктивне позиціонування  являє собою вибір унікальних  характеристик у нашому турі. У зв'язку з цим, як і багато  інших турфірми, ми продемонструємо  ті унікальні місця, які зможуть  відвідати туристи, поїхавши в  наш тур. 
 Лондон, місто, від  глухих закутків на околицях  до всесвітньо відомих місць,  таких, як Тауер, Англійський  банк і Кенсінгтонський палац. 
 Фавориткою в рейтингу  англійських привидів вважається  привид Анни Болейн, другої дружини  Генріха VIII, що мешкає в замку  Бліклінт-хол в графстві Норфолк.  Корольова, звинувачена в подружній  і державній зраді, була обезголовлена ??19 травня 1536.  Привид Анни Болейн часто бачать, хто сидів у одній із спалень її родового замку, при цьому відрубана голова лежить у неї на колінах. Іноді королева прогулюється по кімнатах, тримаючи голову в руках. Бувають і більш страшні бачення: обезголовлена ??Ганна мчить в кареті ...
 Щороку в ніч під  Різдво в коридорах Букінгемського  палацу, гуркочучи ланцюгами, з'являється  людина в чернечому вбранні.  Це чернець-привид, з яким неодноразово  стикалися мешканці палацу. Виявляється,  в стародавні часи на місці Букінгемського палацу стояла лікарня для прокажених, побудована релігійним орденом. По всій видимості, дух одного з членів ордену і наводить жах на наших сучасників.
 І таких подібних  місць величезна кількість   Суб'єктивне позиціонування необхідно  для впливу на сприйняття споживачів. Для стимулювання цього сприйняття  ми можемо запропонувати рекламу  туру «Містична Великобританія»,  щоб створити імідж для цього  туру.
 «ЛЮБИТЕЛЯМ Полоскотати  нерви ...» 
 Тур «Містична Великобританія»  позиціонується як єдиний, свіжий (новий) тур по містичним місцях  до Великобританії на українському ринку. Тур актуальне на сьогоднішній день, тому що розпещена публіка все більше прагне гострих відчуттів.  Саме тому виникла ідея про створення нового турпродукту, що призведе до великої популярності «містичного туризму».
 Обгрунтування пропонованого маршруту, тривалості туру, рівня розміщення, набору послуг у пакеті, вибору трансферу
 Тисяча людей прагне  в місця, які користуються дурною славою, в надії зустрітися з примарами, вампірами і іншою нечистю. Найбільше екскурсій по місцях з привидами можна провести у Великобританії.
Історії та легенди містичної  Великобританії Додаток Б
 У розробці нашого  туру ми пропонуємо здійснити  тур до Великобританії, а саме  в Англії і Шотландії. Саме  Шотландія і Англія вважаються  найдавнішими рекордсменами за  кількістю привидів на квадратний  метр. Даний тур являє собою  лінійний маршрут. 
Тур починається з аеропорту  «Бориспіль» м. Київ. Виліт з Києва в аеропорт Лондона «Хітроу» (3,5 ч.) регулярним рейсом компанії Українські Авіалінії, тому що на напрями до Великобританії вартість квитків менше (від 3000 грн.), ніж у компанії British Airways (від 3800 грн.).
 У перший день туристи  відвідують Лондон, щоб повністю  зануритися в атмосферу містичної  Англії. У наступні дні туристам  важливо відвідати графства Англії - Сомерсет і Норфолк. Самі застрашливі  і кишать примарами місця. Туристи виїжджають до Шотландії, так як ця країна є дуже привабливою для них, перш за все місто Единбург із його середньовічним замком Марії Стюарт, музеєм мистецтв, старовинними будівлями, Королівським ботанічним садом.
 Після отриманого адреналіну  і насичених екскурсій туристам  буде приємно зануритися в  світ відпочинку і гармонії. Для  цього ми пропонуємо відвідати  Спа-центр Единбурга «One Spa». 
 Тривалість становить  8 днів 7 ночей. Це оптимальна кількість  днів для відвідування подібного  туру. Тому що турист встигне  повністю включитися в світ  привидів і не втомитися. Два  тижні буде занадто багато, щоб  втомити туриста і буде мати  більш високу вартість, яка влаштує  не всіх бажаючих поїхати в  цей тур, ніж програма на 8 днів.
 Ціна туру на одну  людину залежить від кількості  тур-днів. Чим тривалішою тур,  тим за інших рівних умов  він дорожче буде коштувати. 
 Для даного туру  рівень розміщення в готелі 3 *. Тому що туристи, які їдуть  в подібні подорожі більше  цікавляться самою програмою,  ніж умови проживання. Тому 3 * це  найбільш оптимальний варіант. 
 Трансфер по всій  території Великобританії здійснюємо  на комфортабельних автобусах  екскурсійних місткості 15-20 чоловік.  Трансфер з Лондона в Единбург  здійснюється за залізниці Британії, 2 класу комфортності.
 У тур пакет  включено:
 Переліт;  Трансфер;  Розміщення;  Екскурсійна програма;  Це основні та невід'ємні складові  туру; Відвідування СПА-центру.
 Оскільки тур є комбінованим, тому в розробку туру «Містична  Великобританія» ми додали цю  послугу. 
  Програма містичного  комбінованого туру до Великобританії (8дн./7н.)
 1день: виліт з Києва Прибуття в Лондон.  Зустріч в аеропорту «Хітроу» з представником приймаючої компанії. Трансфер в готель. Розміщення в готелі. Вільний час.
 2 день: сніданок в готелі. Екскурсія по місцях з привидами (на мікроавтобусі переміщуються від об'єкта до об'єкта): Лондонський Тауер, Букенгемскій палац, Віндзорський замок, Кенгсінгтонскій палац, Англійський банк, замок Вудсток. Нічна екскурсія в будинок на Берклі-сквер Королівський театр на Друрі лейн.
 3 день: сніданок в готелі. Від'їзд в графство Англії Сомерсет (замок Данстер з привидами) і Нортфолк (замок Бліклінт-хол). Прибуття в Лондон.
 4 день: сніданок в готелі. Трансфер на ж / д вокзал Kings Cross (час в дорозі 5ч.). Розміщення в готелі Единбурга. Вільний час.
5 день: сніданок в готелі. Екскурсія по замках Единбурга: замок Балморал, замки Гратс і Друм, замок Стерлінг. Нічна екскурсія в Единбурзький замок (Edinburgh Castle), прогулянка по Грассмаркет (Grassmarket), Greyfrias (церква і кладовище), Edinburgh Dungeon (підземелля Единбурга).
 6 день: сніданок в готелі. Екскурсії по містичним місцях: подвір'ї «Mary Kings Close» (поземною ланцюг вулиць), підвальне приміщення «Niddry street». Нічна екскурсія у підземелля Blair street vault ».
 7 день: сніданок в готелі.  Відпочинок в СПА-центрі «One Spa». Увечері Трансфер на ж / д станцію Единбурга в Лондон.
 8 день: сніданок в готелі. Трансфер в аеропорт. Виліт в Київ.
 У вартість туру входить:
Оформлення документів та візова підтримка;
 Авіаквиток Київ-Лондон-Київ, а / к Українські Авіалінії
 Розміщення в готелі  вибраної категорії зі сніданком; 
 Квиток на поїзд  Лондон-Единбург-Лондон (2 клас);
 Екскурсії по програмі  з професійним гідом; 
Транспортне обслуговування по програмі туру;
 Медична страховка. 
 Оплачується додатково: 
 Консульський збір  посольства Великобританії 
 Вхідні квитки в  замки в Единбурзі 
 При бажанні доплата  за ж / д квиток 1класс за  маршрутом Лондон-Единбург-Лондон 
Визначення постачальників послуг
 У зв'язку з розробкою  та організацією туру нам будуть  потрібні наступні постачальники  послуг.
 Транспортні послуги: 
. Київ-Будапешт.
 Авіакомпанія S7 Airlines.
 Квиток туди - назад  на 1 дорослого - економкласс. 
 Авіапереліт Київ-Лондон. Лондон-Київ.
 Авіакомпанія Українські Авіалінії.
 Квиток туди - назад  на 1 дорослого - економкласс. 
 Трансфер і послуги  екскурсовода.
 Транспортна компанія  «TourBas». 
 Залізничний переїзд  Лондон-Единбург-Лондон.
 Королівські Залізниці  - 2 клас.
 Розміщення:
 Готель Alexandria 3 * (Лондон).
 Номери середнього  розміру, в хорошому стані,  традиційні, оформлені в пастельних  тонах, з ванною середнього  розміру, в хорошому стані.  Традиційне будівлю. Вестибюль  середнього розміру, в дуже  хорошому стані. Готель ідеальний  для мандрівників. У номері: телевізор,  супутникове ТБ, прямий телефон,  фен, напруга: 240В 
 Готель Castle Apartments 3 * (Единбург).
 Готель Castle Apartments надає  комфортабельне розміщення в  апартаментах, які обслуговуються 24 години на добу. У готелі є  всі необхідні зручності, щоб Ви могли себе відчувати комфортно далеко від дому. Готель розташовується неподалік від вулиці Princes Street, станції Waverley, урядових офісів, а також, ресторанів, нічних клубів та магазинів. У номері: холодильник, телевізор, супутникове ТБ, радіо, прямий телефон, кава, чай, кухня, міні-бар, праска, сервіс в номер, напруга: 220 В, будильник, порт для комп'ютера. У готелі: бар, автостоянка, обслуговування цілодобово, пральня, кімната для некурящих.
Spa - салон «One Spa». 
Spa - салон «One Spa» надає  повний спектр косметологічних  послуг: догляд за шкірою обличчя  і тіла, програми для поліпшення  загального стану спини, преса,  ніг, а також гідромасаж, парафінотерапія  та апаратна косметологія, послуги  майстрів манікюру та педикюру.
 Екскурсійне обслуговування:
 Компанії «Brithish buro»  (у Лондон) і «Edinburg mait» (Единбург) надає туристичній групі українськомовного супроводжуючого. Домовляється про час проведення і ціною екскурсій. Послуги гіда-екскурсовода.
Ціноутворення
 Наш тур являє собою  кінцевий продукт, призначений  для споживача, тому ціни на  всі послуги - роздрібні. 
 Ціна туру залежить  від його виду. Ціна індивідуального  туру вище, ніж групового, тому  щоб наш тур «Містична Великобританія»  більш доступним для споживачів (туристів) ми робимо його груповим. Також на ціну турпродукту  впливає ще цілий ряд чинників: - клас обслуговування (ступінь комфортності  готелі - 3 *, ж / д Трансфер - 2 клас).
- Вид подорожі (авіаційний);
- Форми обслуговування (груповий  тур); - сезонний характер надання  послуг (з лютого по травень  і з жовтня по грудень).
 У нашому випадку  нам необхідно орієнтуватися  не на середнього туриста при  утворенні цін на тур, а на  певну типову групу (людей,  що мають велике бажання відвідати  місця з привидами). В умовах  сформованої ринкової економіки ми прагнемо не подаватися стихії ринку, тому в нашій розробці туру ми спробуємо самі сформувати вигідні нам, і споживачам ціни, тобто провести власну цінову політику. Тут доцільно використовувати гнучкий підхід до ціноутворення, тобто ціна на турпродукт повинна володіти маневреністю і динамічністю.
 Мета нашої цінової  стратегії, розрахована на завоювання  і підтримка лідерства на ринку,  в даному напрямку. Ця стратегія  розрахована для самих ранніх  стадій життєвого циклу турпродуктів - новачків, що характерно для  нашого розроблюваного туру. Ціна  буде розраховуватися на основі  точного визначення структури  витрат. Така стратегія дозволить  досить таки тривалий час працювати  з достатнім прибутком. Такі  ціни будуть доступні для нашої  цільової аудиторії і не викличе  бажання у конкурентів боротися  за лідируюче положення на  ринку. 
 Метод ціноутворення: ціноутворення з орієнтацією на попит. Даний метод заснований на вивченні бажань споживачів і встановлення цін, прийнятних для цільового ринку. Цей метод застосовується в тому випадку, якщо ціна є вирішальним чинником у придбанні турпродукту клієнтами. А так як тур дорогий, то ціна туру буде цікавити туриста не менше, ніж програма туру. При цьому виявляється стелю цін - максимальна сума, яку споживач буде готовий сплатити за дану послугу.
 Ціни туру:
 Супровід перекладача   Трансфер Хітроу (аеропорт) - Лондон (готель)   1400грн.
 Трансфер Гетвік (аеропорт) - Лондон (готель)   1000грн
 Трансфер з / д станція - Лондон (готель)   800грн
 Додатковий годину    320грн
 Прибирання ранні / пізні години (22.00 - 06.00)   300грн
 Тарифи на транспортне  обслуговування (групи)  Посадочна здатність автобуса, чол.  75
 Трансфер готель - ж / д вокзал   1400грн
 Трансфер Хітроу / Сіті (аеропорт) - Лондон (готель)   1600 грн
Трансфер Гетвік (аеропорт) - Лондон (готель)   2100грн
 Трансфер Стенстед / Льютон (аеропорт) - Лондон (готель)   2300грн  Трансфер Саутемптон (порт) - Лондон (готель)   4000грн
 Екскурсія по місту - 4 години   2100грн
 Екскурсія по місту - 8 годин   3600грн
 Вхідні квитки в  замки та музеї за програмою  оплачуються на місці, приблизно 940 грн;
Оформлення виїзних документів – 160грн;
Консульський збір - 1400 грн. (Оплачується туристом самостійно у  візовому центрі);
 Страховка від невиїзду - 20 у.о. (Є обов'язковою для всіх  турів з 01.04.08);
 Авіапереліт Київ-Лондон-Київ – 2480 грн;
Розміщення в готелі 3 *, номер стандарт + сніданок Sng 1040 грн, Twn 750 грн. у Лондоні;
 Розміщення в готелі 3 *, номер стандарт + сніданок Sng 900грн., Twn 700 грн. в Единбурзі;
 Відвідування СПА-салону «One Spa» - 400грн. 1 годину;
 Оренда мікроавтобуса 1 годину – 560 грн.
 Послуги гіда-екскурсовода 1 годину – 90 грн.
Висновки по конкурентоспроможності маршруту
 В результаті розробки  туру «Містична Великобританія»  можна зробити висновки, що тур  має низку факторів, що впливають  на його конкурентоспроможність.
 Якість і надійність  туру відповідає необхідним стандартам, а саме:
 відповідає призначенню  (відповідає очікуванням і фізичним  можливостям споживачів);
 точний і своєчасний  до виконання (обсяг, терміни  і умови обслуговування відповідають  вимогам, передбаченим у турі);
 комплексний (забезпечує  можливість здобути не тільки  основних, але і додаткових послуг);
 комфортний (тур надається  в комфортних умовах обслуговування)
 ергономічний (тривалість  обслуговування, протяжність і складність  туристського маршруту, використовувані  транспортні засоби, меблі та  інші предмети оснащення відповідають  фізіологічним і психологічним  можливостям туристів)
 обслуговуючий персонал  етичний (гарантія ввічливості,  доброзичливості і комунікабельності  персоналу).
 Даний тур є привабливим  і престижним для споживачів, він відповідає вимогам, що  передбачають додаткові зручності  для туристів (трансфер, надійні  авіакомпанії, комфортабельне проживання, професійні гіди, повноцінне харчування).
 Ми пропонуємо оптимальну  програму обслуговування. Вона враховує  потреби клієнтів і тематику  обслуговування (містичного туризму), з точки зору змісту, складу  послуг їх кількості та порядку  надання. 
 У зв'язку з проведеним  аналізом, можемо зробити висновок, що наші ціни конкурентоспроможні.  Тому що даний тур знаходиться  в середній ціновій категорії.  Цільова аудиторія підібрана  відповідно з попитом і ціною  туру.
 Містичний тур є  унікальним, не зустрічаються на  ринку України і за всіма критеріями є конкурентоспроможним.
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 3 Шляхі вдосконалення міжнородного туризму
3.1. Прогнози розвитку міжнародного туризму
Усвідомлення людиною  того, що вона є громадянином не тільки своєї країни, але і світу, веде до розширення туристичних поїздок, збільшення пропозицій на ринку різноманітних  турів, особливо цільових. На конференції  ВТО в Лісабоні за результатами дослідження "Tourism 2020 Vision" проголошені п'ять  перспективних туристичних напрямків XXI століття.
Пригодницький туризм. У  світі залишається все менше  не досліджених туристами регіонів. Справжніх романтиків приваблюють  найвіддаленіші куточки Землі, гірські  вершини і морські глибини. Нові туристичні потреби вимагають розробки відповідного туристичного продукту.
Круїзи. Цей сектор туризму  розвивається феноменально швидкими темпами. Якщо в 1997 році на круїзних суднах по морських і річкових маршрутах подорожувало біля 7 млн. чоловік, то вже в 2000 році кількість туристів зросла понад 9 млн. В світі будується 42 восьмипалубних круїзних теплоходи, місткістю до 6200 пасажирів кожен[20, с. 48].
Екологічний туризм. Головна  мета екотуризму - збереження навколишнього  середовища та забезпечення мінімального згубного впливу людини на природу. Можна  організовувати як тематичні пізнавальні  тури для любителів екотуризму, так  і тури для відпочиваючих на курортах, з відвідуванням національних заповідників.
Культурно-пізнавальний туризм. Найбільші потоки туристів, подорожуючих з пізнавальною метою, спостерігаються  в Європу, Азію та на Ближній Схід. Для невеликих груп туристів можна  організовувати пізнавальні тури у  вигляді одноденних екскурсій з  відвідуванням пам'ятників культури.
Тематичний туризм. Цей  вид туризму передбачає підвищену  зацікавленість до конкретного явища, наприклад до кліматичних умов певної місцевості або тематичних парків як місць відпочинку.
Передбачається, що при щорічному  зростанні на 8% кількість туристичних  прибуттів в Китай досягне  до 2020 року 137,1 млн. осіб.
Другим за популярністю туристичним  напрямком стануть США (102,4 млн.), далі - Франція (93,3 млн.), Іспанія (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.).
Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на авіаперевезення, збільшаться до 5 млрд. доларів у день.
За прогнозами ВТО, очікується бурхливий розвиток виїзного туризму. Найбільшими країнами-постачальниками  туристичних потоків стануть  Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія.
Економічна відсталість  нових політичних структур у Східній  Європі є реальним бар'єром для залучення  населення цих країн у міжнародний  туризм. Обсяг туризму між країнами Західної і Східної Європи буде зростати, в основному, в напрямку зі Сходу  на Захід.
І все ж таки разом з  економічним піднесенням країн  Східної Європи, розбудовою туристичної  інфраструктури, розвитком транспортних систем міжнародний туризм для країн, що розвиваються, стане джерелом не тільки надходження іноземної валюти, але і створення нових робочих  місць.
Звичайно, найважливіший  чинник, що визначає географію туризму  у світі, - економічний. З погляду  окупності капіталовкладень туристська індустрія входить у число  економічних форвардів, що дають  значний розмір доданої вартості. Туристичні послуги на світовому  ринку виступають як “невидимий”  товар, характерною рисою якого  є те, що значна частина цих послуг робиться з мінімальними витратами  на місці.
Узагальнюючи діяльність багатьох розвинутих країн у сфері  туризму, Комісія ЄС опублікувала прогноз  основних тенденцій розвитку туризму. Зокрема, у ньому відзначається, що[3, с. 45]:
1. У Європі потрібно  буде витримувати жорстку конкуренцію  за прибутки від туризму, що, в свою чергу, буде вимагати  від європейської індустрії туризму  підвищення якості наданих послуг.
2. Витрати на усі види  подорожей і, у першу чергу,  витрати на транспорт, будуть  збільшуватися швидше, а ніж інші  статті сімейного бюджету. Подорожі  стануть більш частими, але  менш тривалими, тому що витрати  на одну поїздку знизяться.  У цілому ж витрати на подорожі  зростуть за рахунок споживання  більш якісного відпочинку.
3. Число поїздок буде  збільшуватися за рахунок міжконтинентальних  подорожей із Європи в Америку,  Азію й Океанію.
4. Сезонні зміни ринкової  кон'юнктури в найближчому майбутньому  перестануть бути проблемою для  індустрії туризму, тому що  вдалий маркетинг буде сприяти  їхньому вигідному використанню. Для цього буде потрібно активне  співробітництво між державами  і приватними туристськими структурами.
5. Використання повітряного  транспорту буде розширюватися  швидше завдяки збільшенню числа  зручних прямих рейсів.
6. Групи, включаючи сімейні,  будуть зменшуватися і вибирати  усі більш гнучку програму  відпочинку.
7. В міру все більш  активного впровадження комп'ютерних  систем бронювання будуть зменшуватися  терміни бронювання.
8. Активніше інших будуть  подорожувати дві вікові групи:  люди літнього віку і молодь.
9. Буде продовжувати зростати  попит на туризм, зв'язаний із  відвіданням визначних пам'яток  культури, а також з активним  відпочинком.
10. Стан навколишнього  середовища стане одним із  домінуючих чинників у притягненні  туристів, особливо в сільських  і приморських районах.
11. Маркетингове сегментування  ринку стане більш чітко вираженим.  Пропозицію необхідно буде налагоджувати  під потреби кожної групи споживачів.
Географія ж міжнародного туризму буде визначати пріоритетні  для туристів чинники принадності  тих або інших регіонів, країн.
Якщо більш детально розглянути ці чинники, то дійдемо наступних  тенденцій:
А) Південноамериканський  регіон
Бразилія
1. Широкий розвиток екологічних  турів по Амазонії.
2. Екзотична природа.
3. Сучасна архітектура  і дизайн столиці країни.
Б) Європейський регіон
Франція, Англія, Німеччина, Фінляндія, Швеція
1. Висока концентрація  історичних і культурних визначних  пам'яток.
2. Спрощений візовий режим  (можливість широкого спектра  комплексних турів).
3. Високий рівень сервісу.
Україна, Росія, Болгарія
1. Висока концентрація  історичних і культурних визначних  пам'яток.
2. Спрощений візовий режим  (можливість широкого спектра  комплексних турів).
3. Досить невисокі ціни
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.