На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


доклад Екологя мста Херсона

Информация:

Тип работы: доклад. Добавлен: 08.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА НА ТЕМУ:
«Екологія міста Херсона » 
 
 
 

Виконала: студентка групи 13120-1
спеціальності соціальна робота
Струк Олена Вікторівна
Перевірила: В.Ю. Зодорожня 
 
 

Запоріжжя, 2010
ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ  ПЕРШИЙ 

Вплив техносфери на навколишнє середовище Херсона
  Трансформація геологічного середовища та рельєфу Херсона
  Проблема питної води міста
  Стан ґрунтів міста
  Стан повітряного басейну
  Вплив міста на стан річки Дніпро
 
РОЗДІЛ  ДРУГИЙ 

Природний світ міста Херсона
  Стан зеленої зони міста
  Урбанофауна та її проблеми
 
ВИСНОВОК 

ЛІТЕРАТУРА
 

ВСТУП 

     В останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в  Херсонській області різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гострими стали екологічні проблеми всього краю. Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище досягло рівня, загрозливого для здоров'я людини і існування безпечного довкілля. Екологічний стан області можна охарактеризувати як напружений.
     Не  менш напруженішою є екологічна ситуація в самому обласному центрі. Місто Херсон – це місце, де найбільш сконцентрований прояв антропогенних впливів на географічну оболонку в процесі природокористування. Вплив на навколишнє середовище в найбільш загальному виді проявляється в таких напрямках:
  трансформація рельєфу, геологічного та гідрогеологічного середовища;
  перетворення ґрунтів в штучні утворення — техноземи;
  зміна речовинного складу атмосфери міст в результаті промислових та
транспортних  викидів;
  перетворення поверхневих вод, які протікають через або поряд з містом, в потоки розчинів солей, металів, штучних хімічних сполук;
  природний світ міста;
  виникнення урбанофауни.
      Дослідимо екологічний стан Херсона за вище наведеними критеріями і дізнаємось про причини та шляхи вирішення проблем, що склалися. 
 

РОЗДІЛ  ПЕРШИЙ
Вплив техносфери на навколишнє середовище Херсона 

  Трансформація геологічного середовища та рельєфу  Херсона
     Багаторічна експлуатація надр міста привела до їх повної трансформації та породила кілька вкрай негативних процесів. В першу чергу, це підтоплення значних площ – приблизно на 60%. Причиною цього процесу є низка антропогенних факторів, таких як трансформація компонентів водного балансу в місті по причині будівництва різних форм штучного рельєфу.
     Окремим чисто антропогенним фактором є  будівництво багатоповерхових будинків, зокрема, на Таврійському та Шуменському  мікрорайонах упоперек схилів, які  ведуть до балок та річок, де проходить  розвантаження підземного стоку.
     Інтенсивна  експлуатація рельєфу міста Херсона  привела до знищення місць розвантаження підземного стоку – балок та ярів. За винятком північно-східної частини міста (територія «Херсонського» поду), вся інша територія колись добре дренувалась річками Дніпро, Вірьовчина, а також балками та ярами.
     До  природних факторів підтоплення  Херсона слід віднести певні властивості  середньосуглинкових лесових порід, зокрема їх низьку водопроникність, а також збільшення кількості опадів в останнє десятиріччя. Зміна режиму випадання опадів є елементом глобальної зміни клімату, що на думку деяких вчених має антропогенне походження.
     Будівництво численних, споруд в місті – будинків, корпусів заводів, мостів, систем комунікацій об'єктивно збільшує навантаження на верхній лесовий шар геологічного середовища Херсона. Ущільнення ґрунту, а також розчинення і винос солей ґрунтовими водами на тлі його безперервного змочування ґрунтовими та поверхневими водами приводить до явища, що має назву суфозія, наслідком якого є просідання ґрунту. Просідання ґрунту викликають подальше піднімання ґрунтових вод, їх забруднення, руйнування будівель.
     Високий рівень ґрунтових вод в місті  викликає ще одне небезпечне геологічне явище – зсуви. Зсуви появляються на високих берегах річок, балок, ярів, якщо ґрунтові води знижують зчеплення гірських порід, а на поверхню тіла зсуву діє додаткова вага штучних споруд. Окрім цього, проявляються зсувні явища ще і при підрізці його підґрунтя, наприклад при будівельних роботах. В Херсоні зсувонебезпечним районом є правий високий берег річки Дніпро, Кошової та Вірьовчиної, бровки балок. Особливо небезпечна ситуація може виникнути при швидкому перезволожені глинистою шару, по якому сповзає тіло зсуву, що може бути при затяжних опалах або аваріях каналізаційних та водопровідних мереж.
     Природною причиною активізації в деяких частинах місця небезпечних процесів, пов'язаних з геологічним середовищем є те, що територія міста є зоною підвищеної неотектонічної активності. Космічним зондуванням території Херсона виявлена досить густа мережа субширотних та субмеридіональних розломів(шпар), в точках перетину яких проходить активізація ярів та балок, суфозії, зсувів, абразії берегів.
     Отже, двохсотлітня експлуатація надр та рельєфу міста Херсона на загал має тільки негативні наслідки. На території міста спостерігається тотальне підняття ґрунтових вод, їх забруднення, активізація зсувних процесів, суфозії.  

  Проблема  питної води міста
   Погіршення питної води в Херсоні за останні кілька десятиріч є результатом порушеного режиму підземних вод, який утворився внаслідок довготривалої, поза терміном амортизації, експлуатації артезіанських свердловин. Добування питної води проходить, як правило, з ділянок площею в кілька квадратних кілометрів кожна і при переексплуатації конкретного геологічного ярусу (в Херсоні. це найчастіше сарматський ярус неогенового горизонту) проходить притік небажаних інгредієнтів з інших горизонтів. Для артезіанських вод Херсона головними такими інгредієнтами є катіони та аніони легко розчинних солей, металів, а інколи - аміаку, нафтопродуктів, сполук азоту.
   Особливо  небезпечний просочування сильно забруднених вод з верхнього шару в цей горизонт. Ґрунтові води в місті, як зазначено вище, під впливом промислової діяльності та транспорту забруднюються нафтопродуктами, свинцем, кадмієм, нітратами. Отже, забруднення неогенового шару під Херсоном стає вже зараз небезпечним для його використання як джерела питних вод.
     Найбільш  непридатна для вживання вода, що добувається  в селищі Комишани. По 6 свердловинам в 2000 році мінералізація води коливалась в межах 3,8 – 4,2 г/л, що в 4 рази більше ГДК. Аналогічна ситуація спостерігалась в деяких свердловинах селища Степанівка. На свердловинах, що розташовані на території напірної станції №1 ВУВКГ (центр міста), мінералізація коливається, в межах 0,4 – 3,6 г/л (ГДК - 1 г/л), вміст хлоридів – 0,5 – 0,8 (ГДК – 0,35), сульфатів – 0,7 – 1,2 г/л (ГДК – 0,5).
     Група свердловин, що зосереджена на території  напірних станцій №3 (Шуменський мікрорайон), №4 (Таврійські мікрорайони) за даними спостережень має також високі значення мінералізації, вмісту хлоридів та сульфатів. В деяких свердловинах зафіксовано високий вміст аміачного азоту та нітратів.
     Обмеженим винятком із взагалі неякісної питної води нашого міста є вода свердловини, що знаходяться на Карантинному острові та в деяких районах центра міста - площа Свободи, бульвар Мирний, початок вулиці 40-років Жовтня. Тут загальна мінералізація становить 0,2 – 0,8 г/л, вміст хлоридів – 0,04 – 0,09 г/л, сульфатів – 0,01 -0,08 г/л. Вони мають гарні кондиції щодо вмісту важких металів та нітратів. Певну проблему на перспективу для забезпечення жителів Карантинного острова може скласти поява в воді сірководню, який зараз ще знаходиться в межах ГДК.
     Як  першочерговий етап по стабілізації водно-екологічного становища і санітарно-гігієнічних параметрів системи господарсько-питного водопостачання в місті, на думку фахівців, треба збільшити водовідбір на Верхньо-Антоновському водозаборі. Експлуатаційні запаси підземних вод тут складають 38,1 тис. м 3 /добу і є резерв порядку 50%. Певним резервом якісної питної води може бути освоєння ділянок в заплаві Дніпра. Це дозволить, при одночасній модернізації водонасосної станції № 1 міста, значно поліпшити стан господарсько-питного водопостачання в першу чергу в Суворовському районі, який споживає в даний час питну воду зниженої якості.
     Але слід відзначити, що корінним чином  вирішити проблему забезпечення м. Херсона  екологічно чистою питною водою на перспективу можна лише за рахунок  освоєння нових джерел, зокрема, використання водозаборів на лівобережжі області. 

  Стан ґрунтів  міста
     Двохсотлітня  активна діяльність людини в місті  не могла не вплинути на його ґрунти. На урбанізованих територіях людина стала важливим, якщо не головним, фактором ґрунтоутворення. Для фунтів міст характерні гак звані техноземи – ґрунти, що створені людиною в процесі або рекультивації порушених ділянок або при активній господарській діяльності – будівництві житла, промислових будівель, систем комунікацій, інших споруд. Техноземи частково наслідують властивості зональних ґрунтів (в випадку Херсона - темно-каштанових та алювіальних ґрунтів заплав), а частково вони мають інші непритаманні таким ґрунтам властивості, формуються під впливом людської діяльності. Ступінь перетворення зональних ґрунтів в техноземи залежить в загальному випадку від часу експлуатації території міста. Зокрема, в Херсоні найбільш перетвореними є ґрунти історичного центру міста, найменш - приміських селищ та зон паркових насаджень. Ґрунти найстаріших парків міста – є повнопрофільними і мають всі ознаки зональних темно-каштанових.
     Ґрунти  міста Херсона інтенсивно забруднюються. Причиною цього є велике скупчення автомобільного транспорту, виробництв, а також специфічний вітровий режим території міста, який сприяє осадженню забруднювачів із повітря на поверхню ґрунту. Іншим джерелом хімічного забруднення є витоки каналізаційних вод та ґрунтові води. Специфічною особливістю ґрунтів міста є наявність не тільки хімічного забруднення, а й забруднення будівельним сміттям (бетон, цегла, скло, кераміка тощо). Останні на загал хімічно інертні речовини, але дуже впливають на механічні та фізичні властивості ґрунтів, які визначають в значній мірі їх родючість.
     Але найбільш небезпечним є хімічне  забруднення ґрунтів, тому що вони є джерелом вторинного забруднення повітря, поверхневих вод, рослин. Висока кількість днів з вітрами в Херсоні приводить до наднормативної запиленості повітря, що до речі є звичайним для степової зони України. 3 поверхні ґрунту в приземні шари повітря видувається велика кількість токсичних речовин, зокрема важких металів, окислів сірки та фенолів. Частково, в берегових зонах, ці забруднювачі попадають і на поверхню річок.
     Ґрунтові  забруднювачі легко вимиваються  та розчиняються дощовими водами, при снігорозтаванні, поливах та змиваються в зливову каналізацію, яка практично без попередньої очистки попадає в водойми, що оточують Херсон-Дніпро, Кошову, Вірьовчину. З цими водами, крім важких металів, нафтопродуктів, окислів сірки, азоту , фосфору, можуть бути скинуті розчини кухонної солі, яка інколи використовується комунальними службами як засіб боротьби із ожеледдю.
     Дуже  небезпечним є попадання забруднювачів, особливо важких металів, з ґрунту в  рослини та тварини, а потім, з  продуктами живлення, в організм людини.
     Але в місті є райони, де вміст важких металів більший, ніж ГДК. Це насамперед міське звалище та ґрунти вздовж автомобільних доріг. Останні насичені свинцем та нафтопродуктами (бензином, маслами, дизельним паливом тощо).
     Слід  також відзначити, що, в зв'язку з високим рівнем ґрунтових вод на значній території міста, в ґрунтах йдуть досить інтенсивні процеси засолення. Окрім того, іншим джерелом солей в придорожніх ґрунтах, може бути високо мінералізовані розчини, які утворюються на дорогах та тротуарах взимку, коли використовують кухонну сіль для боротьби з ожеледдю.
     Отже, штучні техноземи міста Херсона слід віднести до помірно забруднених ґрунтів, за винятком окремих ділянок, де забруднення є помітним фактором сучасного ґрунтоутворення. А саме, дуже забрудненими є звалища, в т.ч. міське, та узбіччя доріг. 

  Стан повітряного  басейну
     Незважаючи  на відносну високу якість повітряного  середовища в місті (особливо в порівнянні з такими промисловими містами України, як Кривій Ріг, Маріуполь, Запоріжжя), на квадратний кілометр території м. Херсона в рік припадає 19 т забруднюючих речовин.
     Основний  вклад у викиди забруднюючих речовин  від стаціонарних джерел вносить АТ «Херсоннафтопереробка», при діяльності якого в атмосферу надходить більше половини всіх викидів в області. При чому «лідерство» цього підприємства непохитне протягом останніх багатьох десятиріч, незважаючи на різні соціально-економічні пертурбації. Склад забруднювачів повітря, що викидає АТ «Херсоннафтопереробка» такий: вуглеводні, сірководні, сірчаний газ, оксиди азоту, фенол. Іншим важливим джерелом забруднення атмосфери міста є Херсонська ТЕЦ - 232 тони викидів. Це, головним чином, оксиди азоту, сірчаний ангідрид, вуглеводні. До забруднюючих повітря виробництв слід в Херсоні віднести АТ «Херсонські комбайни»(феноли, хромовий ангідрид, луги, формальдегід, фтористі сполуки тощо), ВО «Дніпро» (сірчана кислота, фенол, хлористоводнева кислота тощо), завод скловиробів (сірчаний ангідрид, луги тощо).
     В той же час, аналіз стану атмосферного повітря в м.Херсоні показує, що в останні роки рівень забруднення атмосфери пилом та двоокису сірки майже не змінюється. А от забруднення оксидом вуглецю безперервно збільшується і це пов'язано із зростанням чисельності автомобілів в місті. Середньомісячні концентрації пилу та двоокису сірки спостерігалися на рівні 0,62-0,72 ГПК та 0,09-0,10 ГПК. А окису вуглецю - 0,36-0,45 ГПК.
     Деякі місця в Херсоні в конкретні моменти часу з точку зору екологічного стану повітря є вкрай небезпечними. Це території деяких виробництв, особливо АТ «Херсоннафтопереробка», та окремі вулиці та площі, де спостерігається велике скупчення автотранспорту. По деяким вулицям та площам міста Херсону в час пік за одну хвилину проходить кілька сотень автомобілів. Саме ці вулиці і площі мають найбільш забруднене повітря обласного центру - пл. Ганнібала, вул. К.Маркса (в районі Центрального ринку), вул. Лавреньова і, особливо, площа Перемоги. На площі Перемоги середньомісячні концентрації двоокису азоту пересічно перевищує ГПК у 1,9 разів, пилу в 1,3 рази і постійно спостерігаються підвищені концентрації двоокису сірки, окису вуглецю та бенз(а)пірену. Це пояснюється не тільки скупченістю автомобільного транспорту, що є результатом прорахунків міських архітекторів – через площу йде по суті єдине сполучення центра міста з великими «спальними» районами – Таврійськими, Північним, Шуменським, а також початок автомобільної магістралі на Миколаїв. На стан повітря тут впливають промислові та транспортні об'єкти, що знаходяться практично поруч меблева фабрика, ВАТ «Херсоннафтопереробка», автобусний парк, залізниця.
     Дещо  іншу картину дає врахування сумарного  забруднення атмосфери міста. В  багатьох випадках такий аналіз показує  про перевищення ГДК. Наприклад, в першому кварталі 2001 року в окремі дні для сполук S О 2 + N0 2 , зафіксовані концентрації, що перевищили ГДК по вул. Залаегерсег в 1,06 – 1,08 разів, по пл. Перемоги від 1,27 до 2,06 разів. Для сполук S О 2 + N02 + СО + фенол по вул. Лавреньова в 1,65 – 1,9 рази, а по по пл.Перемоги в 2,71 - 3,53 рази. А для S О2 + фенол сумарне забруднення на пл.Перемоги перевищує ГДК в 1,01 рази.
     Цікаво, що при врахуванні не концентрації окремої речовини, а суми забруднювачів  в повітрі, в деякі дні або  години забрудненими є навіть паркові  зони Херсона, наприклад, парк ім. Ленінського Комсомолу або парк Слави. В той же час, дніпровські плавні в межах міста, Гідропарк, селище Текстильників тощо мають поки що гарантоване чисте повітря протягом всього року.
     На  жаль, в Херсоні нема прямих спостережень за фотохімічним смогом, але метеорологічні умови міста влітку, характер хімічного забруднення та візуальні спостереження авторів в деяких районах міста вказують на наявність цього вкрай небезпечного для здоров'я людей явища.
     Отже, при загальному невисокому середньому забрудненні повітря в місті, окремі райони мають небезпечний вміст в повітрі двоокису сірки, окису вуглецю та бенз(а)пірену, продуктів фотохімічного смогу. Концентрація забруднювачів зростає до небезпечної межі в окремі години та дні, коли стоїть безвітряна погода.  

  Вплив міста  на стан річки Дніпро
     У місті спостерігається незадовільний стан річкових вод в пониззі Дніпра. Місто Херсон вносить помітну частку в його загальне забруднення. Слід виділити три складові такого забруднення. Це, по-перше, побутові та промислові стоки, які поступають по каналізаційним мережам на міські очисні споруди біологічної очищення, де після біологічних ставків скидаються в правий рукав Дніпра-Кошову через р.Вірьовчину. Другою складовою такого забруднення є води зливової каналізації, що безпосередньо поступають в Дніпро, Кошову та Вірьовчину без очищення. І третьою – скиди в ці річки з окремих виробництв з різною ступеню очистки вод та каналізаційних вод з приватних будинків без очищення.
     Через міські очисні споруди, що розташовані на правому березі річки Вірьовчиної, щорічно проходить 200 - 250тис.м 3 комунально-побутових та промислових вод міста, які після очищення і скидаються в цю річку. Певні проблеми технічного плану, що існують на очисних спорудах, зокрема, невчасне чищення біологічних ставків приводить до того, що велика кількість забруднювачів залишається в водах, які попадають в Вірьовчину. В 1999 році разом з умовно очищеними міськими комунально-побутовими та промисловими водами в цю річку попало близько 400 тон поверхнево-активних речовин (залишки миючих засобів), окисів азоту, сірки, фосфору, нафтопродуктів тощо. Але слід визначити, що в цілому якість цих вод пересічно вища, ніж якість води річки до моменту скидів з міських очисних споруд. Це пов'язано с тим, що в річку Вірьовчину скидаються ще і неочищені дощові води з Таврійських мікрорайонів, погано очищені промислові скиди з Чорнобаївської птахофабрики, АО «Херсоннафтоперєробка» (до 1998 року), дренажні скиди із зрошуваних систем та деяких частин міста Херсона тощо. Саме по цих причинах фонові концентрації забруднюючих речовин в місці впадання Вірьовчиної в Кошову перевищують ГДК для водойм комунально-побутового водокористування по амонійному азоту та біологічному споживанню кисню (БГ1К5).
     Певною  проблемою в роботі очисних споруд є накопичення-після біологічної  очистки великої кількості забрудненого мулу, який неможливо використовувати як органічне добриво через заперечення санітарно-епідеміологічного характеру. Велика кількість цього мулу безперервно сюіадається на території міських очисних споруд і може бути джерелом вторинного забруднення.
     Але найбільшою небезпекою для якості дніпровських вод є зливова (дощова) система каналізації міста Херсона, води якої поступають в річку без якогось чищення. Відведення зливових вод з міста здійснюється за допомогою 14 випусків, з яких 6 скидають воду в безпосередньо Дніпро (№1-6), 6 в протоку Кошову (№7-10, №13,14) і 2(№11,№12) в річку Вірьовчину. Крім безпосередньо території міста, в зливову каналізацію скидаються дощові води з великих підприємств – бавовняного  комбінату, заводу «Електромаш», «Дельта», біофабрики, заводу карданних валів тощо. Звичайно, опади, які випадають на місто, змивають з вулиць велику кількість нафтопродуктів, нітратів, фосфатів, органічних речовин різного походження. Сильно впливає на стан каналізаційних дощових вод загальний стан міста, зокрема, його засміченість. Велика кількість «диких» смітників є, на жаль, однією з візитних карток нашого міста.
     В момент попадання зливових вод в річку їх хімічний склад в багато разів перевищує ГДК. Лише велика водність річки, непересічна здатність її до самоочищення в якійсь мірі нейтралізує такий вплив міста на Дніпро. Але для більшості випусків зливових вод (зокрема, в районі Річкового порту, балки Молочної, Санітарного провулка тощо) потрібне їх доочищення, тому що фактичні концентрації забруднювачів води в річках в місці скидів перевищують ГДК по нітратам, фосфатам, нафтопродуктам та БСК5. Річкова вода тут набагато більше забруднена в порівнянні з загальним фоном. А тому для міста будівництво локальних очисних споруд на випусках каналізаційних зливових вод в Дніпро, Кошову та Вірьовчину є дуже нагальною проблемою.
     Більш катастрофічні ситуації виникають, коли через каналізаційну зливову  мережу скидають комунально-побутові та промислові води. Така ситуація буває  при аваріях на каналізаційних мережах, що буває дуже часто через виняткову зношеність устаткування локальних каналізаційних станцій, які підкачують і транспортують стоки, та каналізаційних трубопроводів. Хронічна відсутність коштів в водно-каналізаційному господарстві міста не дозволяє вчасно та якісно здійснити ремонт цих систем. В цьому випадку в річку викидається велика та неконтрольована кількість неочищених побутових та промислових стоків.
     Деякі підприємства Херсона мають власні очисні споруди та випуски різної ступені очищення промислових вод в річки. Це консервний комбінат (р.Дніпро), суднобудівні заводи (р.Дніпро, р.Кошова), бавовняний комбінат (р.Дніпро) тощо. Проте для вирішення водної  проблеми цього недостатньо. Необхідно реорганізувати виробництво підприємств таким чином, щоб вони зменшили об’єм викидів відпрацьованого матеріалу. 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  ДРУГИЙ
Природний світ міста Херсона 

  Стан зеленої  зони міста 
     Трохи більше двох століть тому нинішня територія міста Херсона була вкрита майже не зміненою природною рослинністю. З розвитком міста природна, корінна рослинність знищувалась, особливо степова, яка сьогодні представлена лише окремими трансформованими фрагментами на околицях міста. Менше постраждала рослинність заплави Дніпра, хоча теж зазнала певної трансформації. Рослинність долини річки Вірьовчиної значно змінилась, особливо в останні десятиріччя, коли річка практично перетворилась в стічну канаву для забруднених побутових та промислових стічних вод.
     Такі  ж негативні зміни відбулися  і в околицях Херсона, хоча характер їх дещо інший. Плакорні ділянки тут  повністю розорювались, природні ценози замінювались агропенозами.
     У Херсоні, як і в будь-якому сучасному місті, склались специфічні екологічні умови, а саме: підвищилось забруднення атмосферного повітря, різко змінюються коливання температури, радіаційних режимів, підвищився рівень шуму, вібрацій тощо.
     Звичайно, жива природа відповідно зреагувала на такі зміни. Деякі види рослин, тварин, грибів пристосовувались до існування в змінених, урбанізованих умовах, інші ж зовсім зникли. Це стосується аборигенних видів. Проте людина сприяла появі в місті інших рослин, як правило чужих, інтродукованих з інших місцевостей. В першу чергу це стосується дендрофлори. Декоративними деревами та чагарниками обсаджені вулиці, створені парки, сквери. Біля будинків, в дворах, на промислових та інших об'єктах висаджені культурні плодово-ягідні форми. В багатьох місцях створені зелені газони, квітники, висаджені виткі рослини вертикального озеленення.
     Оскільки  рослинний покрив відіграє значну роль у покращанні екологічного стану  урбанізованого середовища, то його оптимізації  приділяється багато уваги, адже він є основним джерелом кисню, рослини осаджують та поглинають пил і о труйні гази, збагачують атмосферу фітонцидами, пом'якшують клімат.
     Роль  біологічного фільтру рослин демонструють такі дані: в середньому за вегетаційний період зелені насадження Херсона можуть осадити до 40-60 тонн шкідливих речовин на один гектар. Зелені насадження виконують регуляційну функцію, найкращими в ньому відношенні з хвойних порід є види ялини, сосни, туя західна, з листяних - липа серцелиста, граб звичайний, бирючина, жимолость, шовковиця чорна і біла, в'яз, таволга та ін. Ці рослини поглинають 25% звукової енергії, а 75% - відбивають і розсіюють. Смуги дерев завширшки 2-5м знижують рівень шуму на 3-5 дБ, а завширшки 10 м - на 20 дБ при середньому рівні шуму на проїзній частині магістралі 75 дБ. Проте смуг такої ширини в Херсоні ще недостатньо. Для захисту від шуму найкраще проявили себе швидкоростучі, газостійкі, з великою кроною дерева. Враховуючи, що листяні породи ефективно виконують функцію шумозахисту лише півроку, необхідно ширше використовувати хвойні породи. На жаль, в Херсоні їх ще дуже мало.
     Зелені  насадження безперервно транспірують і випаровують воду, це сприяє підвищенню відносної вологості повітря. Влітку на вулицях, площах, в житлових районах  Херсона повітря дуже прогрівається, відносна вологість його знижується до 20%, а в місцях з зеленими насадженнями, в залежності від їх характеру, вона вища на 15-40%. В результаті проходження фізіологічних процесів дерева охолоджуються і прохолодне повітря, опускаючись донизу, витісняє нагріте і забруднене. Така циркуляція очищає і охолоджує повітря в літні спекотні безвітряні дні, кількість яких в Херсоні значна.
     Якщо  подивитись на карту міста, то ми побачимо, що в ньому є кілька зелених  оазисів. Це ботанічний сад, парки, сквери, бульвари, старі цвинтарі, стадіони з зеленими газонами. Зелені насадження є в дворах житлових будинків, палісадниках, на прибудинкових ділянках, на підприємствах, біля установ, деревами та чагарниками обсаджені практично всі вулиці.
     Як же виглядає Херсон відповідно до світових екологічних стандартів? Територія міста без приміських населених пунктів складає близько 6900га, населення - 35.3,4 тис. чоловік. Загальна площа зелених насаджень близько 2950га. На сьогодні на кожного мешканця Херсона припадає 83,5м озелененої території. Це більше встановлених світових норм.
     Проте озеленене місто нерівномірно, в  ньому мало масивних паркових насаджень, які найбільш ефективно змінюють мікроклімат окремих мікрорайонів в сприятливий для здоров'я  людини бік і добре виконують захисну функцію, очищаючи повітря від полютантів. Це стосується району Центрального ринку, районів, що прилягають до нафтозаводу та інших, особливо Таврійського мікрорайону.
     Ще  одним істотним недоліком в озелененні міста є мала кількість хвойних і вічнозелених листяних рослин, які мають велике екологічне значення, в час коли у листопадних форм майже на півроку настає безлистий період. Щодо вічнозелених листяних порід, то, зрозуміло, причиною їх відсутності є несприятливі зимові умови в Херсоні, коли мінімальна температура повітря може падати до —39С.
З парків чотири є парками-пам'ятниками садово-паркового мистецтва:
1. Ботанічний  сад Херсонського педагогічного університету.
2.Дендропарк  аграрного університету.
3.Дендропарк  Науково-дослідного інституту землеробства південних регіонів.
4.Казенний  сад (парк школи-інтернату №  2 ).
     Для покращання екологічної обстановки в Херсоні необхідно більше увага  приділити асортименту порід, які  використовуються для озеленення, та дослідити стан рослин, що вже довго ростуть в місті. Необхідно провести повну наукову інвентаризацію видового складу всіх зелених насаджень міста. Причому, важливий окремий підхід до кожного куточка Херсона, щоб підібрати такі види, які сприяли б покращанню екологічної обстановки саме в цьому куточку, а в цілому і в усьому місті, щоб кожна людина почувалася комфортно.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.