На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Акцизний податок як форма специфчних акцизв, алгоритм розрахункв та перспективи розвитку Україн

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 10.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний  університет 
 
 
 
 

Кафедра фінансів 
 
 
 
 
 
 
 

Курсова робота
з дисципліни «Податкова система України»
на тему: «Акцизний податок як форма специфічних акцизів, алгоритм розрахунків та перспективи розвитку Україні» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2010

 
Зміст
        Вступ…………………………………………………………………...............3
     Розділ 1. Основи оподаткування акцизними  зборами……………………….6
               1.1. Сутність акцизів……………………………………………………..6
       1.2. Платники, об’єкти оподаткування і ставки ………………..............8
       1.3. Правове забезпечення стягнення  акцизного збору в Україні…...15
     Розділ 2. Методики нарахування акцизних зборів…………………………..21
               2.1. Розрахунки сум акцизного збору………………………………….23
           2.2. Оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
               2.3. Податкова звітність………………………………………………….28
     Розділ 3. Перспективи розвитку оподаткування  акцизних зборів в Україні..35
               3.1. Посилення фіскальної ролі акцизних зборів……………..………35
               3.2. Посилення контролю за сплатою акцизних зборів ……………..40
        Висновки………………………………………………………………………..46
        Список використаних джерел…………………………………………………51
        Додатки 
 
 
 
 

     Вступ
     З часу здобуття незалежності України  питання вдосконалення оподаткування  знаходиться в центрі уваги наукової та громадської думки. Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів. Відсутній аналіз фінансових зв’язків в економіці, потреб держави у фінансових ресурсах для виконання нею функцій регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки, підтримання на належному рівні суспільного добробуту, обороноздатності, систем державного управління.
     В економіці України непрямі податки  відіграють надзвичайно важливу  роль. Вони становлять значну частку дохідної частини державного бюджету і виступають одним з істотних засобів перерозподілу національного доходу. Непрямі податки включаються до ціни товару або послуги, а тому є одним із важелів впливу держави на споживання, а отже й на виробництво товарів та послуг. В умовах економічної трансформації в Україні справляються такі непрямі податки: податок на додану вартість (ПДВ) – універсальний акциз, акцизний збір (специфічний акциз), та мито.
     Акцизний  збір один із найдавніших податків. Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи  акцизний збір на тютюнові та горілчані вироби, держава  добивається обмеження їх споживання. При акцизному  оподаткуванні імпорту здійснюється захист власних  товаровиробників. Оподаткування предметів розкоші має на меті  перерозподіл доходів між різними верствами населення. Застосування акцизного збору дає змогу вилучати частку прибутку підприємств – монополістів з виробництва окремих товарів.
     За  своєю економічною сутністю акцизний збір – фінансовий інструмент перерозподілу доходів між різними верствами населення і підприємницькими структурами. Як правило,  ставки акцизного збору встановлюються в твердих сумах з одиниці товару. Це дає змогу ефективніше впливати на процес виробництва та реалізації товарів.
     Досвід  застосування в оподаткуванні акцизного  збору підтверджує, що необхідно  дуже обережно підходити до визначення  об’єму оподаткування, ставок податку тощо.
     Високі  ставки  акцизного збору зумовлюють зростання тіньової економіки, ухилення від оподаткування та появу великої кількості неякісної фальсифікованої продукції. На сьогодні відповідно до чинного законодавства підакцизними товарами є: тютюнові вироби; спирт етиловий; алкогольні напої; деякі транспортні засоби; пиво солодове; нафтопродукти.
     Теоретичне  значення роботи – показати норми згідно яких здійснюється стягнення акцизного збору, сутність цього податку, а також значення цього податку для податкової системи.
     Практичне значення – визначити сутність акцизного збору, дослідити ставки акцизного збору, розкрити принципи податкової звітності, а також визначити шляхи реформування стягнення акцизного збору в Україні.
       Метою курсової роботи є детальне ознайомлення з закономірними тенденціями надходження акцизного збору до зведеного бюджету України, виявлення основних шляхів вдосконалення акцизного оподаткування в Україні.
     Основними завданнями цієї роботи є: детально розкрити економічну сутність та значення акцизного збору; проаналізувати надходження акцизного збору до зведеного бюджету України; зазначити основні шляхи вдосконалення акцизного оподаткування в Україні.
     Предметом дослідження – є фінансові відносини, які виникають між державою та платниками акцизних зборів, принципи за якими вони взаємодіють, нормативна база на яку вони спираються.
     Об’єктом  є система стягнення акцизного  збору, та роль податку, як наповнювача  державного бюджету.
     Основні джерела – це чинні нормативні акти, праці різних науковців, статистичні дані Міністерства статистики України. Цю тему досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені такі, як: В. Андрущенко, О. Василик, А. Гальчинський, П. Гензель, А. Гропеллі, А. Даниленка, О. Данілов, Т. Єфіменко, В. Загорський, В. Зимовець, А. Ісаєв, Дж. Кейнс, А. Крисоватий, І. Кулішер, Ф. Лассаль, А. Лаффер, І. Лукінов, І. Луніна, К. Макконел, В. Мельник, П. Мельник, Ф. Меньков, Н. Мікеладзе, М. Мітіліно, В. Найдьонов, Є. Нікбахт, С. Огородник, І. Озеров, В. Опарін, А. Пігу, А. Поддєрьогін, Г. П’ятаченко, Д. Рікардо, Д. Робінсон, П. Самуельсон, А. Соколовська, М. Сивульський, А. Сміт, М. Соболев, А. Соколов, В. Степаненко, А. Столерю, В. Суторміна, Л. Тарангул, Л. Шаблиста, В. Федосов, Н. Фліссак, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер, С. Юргелевич, С. Юрій, Л. Яснопольський та ін.
     Методи які були використанні в ході дослідження: системно-функціональний – для узагальнення сучасних теоретичних й методологічних концепцій створення та функціонування механізму акцизного оподаткування; аналізу та синтезу – для вивчення предмету дослідження в цілісності, єдності, взаємозв’язку його складових частин; економіко-статистичні – при вивченні та узагальненні статистичної інформації; розрахунково-аналітичний – при виконанні аналітичних розрахунків в ході прогнозування та моделювання; графічний – для графічного відображення отриманих результатів; порівняння – для порівняння статистичних даних попередніх років з теперішніми показниками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ 1. Основи оподаткування  акцизними зборами
            1.1. Сутність акцизів 
     Акциз (від француз. Accise, лат. Accido – відрізаю) – один з видів непрямих податків, переважно на предмет масового споживання (сіль, цукор, сірники та ін.,) а також комунальні, транспортні та інші розповсюджені послуги) [11,ст.46].
     В широкому розумінні акциз - це непрямий податок на продаж товарів і послуг на внутрішньому ринку. На відміну від податку з обороту, цей податок вилучається не з усієї вартості товару, а лише з її приросту на кожній наступній стадії виробництва та його реалізації. Оподаткуванню підлягає різниця між виручкою, отриманою компанією від реалізації товарів і послуг, і витратами на закупівлю сировини, напівфабрикатів та оплату послуг.
     Акцизний  збір – це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом  як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).
     У дореволюційній Росії акцизний збір разом з винною монополією давали у 1904 р. – 47,5% загальної суми бюджетних доходів. У СРСР система акцизного збору існувала до 1930 р. і була відмінена податковою реформою цього року.
     Акцизний  збір в Україні було введено одночасно з податком на додану вартість у 1992 р. на підставі Закону України від 18 грудня 1991 р. «Про акцизний збір», Декрету кабінету Міністрів України № 18-92 від 26.12.1992 р. «Про акцизний збір». Відповідно до Декрету, Інструкції про порядок нарахування і сплати акцизного збору, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України № 24 від 22 червня 1993 р., платниками акцизного збору є громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які виготовляють і реалізують (обмінюють, передають) підакцизні товари, а також імпортують, розмитнюють (переадресують) імпортні підакцизні товари (продукцію).
     Акцизний  збір нараховується у відсотках  до вартості товарів у відпускних цінах, а для імпортованих товарів  – до митної вартості плюс митний збір і мито за ставками, визначеними залежно від виду підакцизного товару[10,ст.25]. 

     Відповідно до чинного законодавства підакцизними товарами є:
   тютюнові вироби;
   спирт етиловий;
   алкогольні напої;
   деякі транспортні засоби;
   пиво солодове;
   нафтопродукти
     Не  підлягають оподаткуванню акцизними  зборами при ввезені (пересилці) на митну територію України:
  Горілчані вироби в кількості 1 л.;
  Вино в кількості 2 л.;
  Тютюнові вироби в кількості 200 сигарет (або 200 грамів цих виробів);
  Транспортні засоби, ввезені на територію України до 1 січня 1996 р. або придбані до цієї дати (за підтвердженням консульської установи) громадянами України, які працюють в дипломатичних представництвах, консульствах України за кордоном і в міжнародних організаціях, розміщених за межами України [13,ст.39].
     Цей податок встановлюється на високорентабельну  продукцію. Особливістю акцизного збіру є яскраво виділена регулююча функція податку: коригування попиту і пропозиції про підвищенні ціни товару за рахунок включення до неї акцизного збіру. 
   Держава акумулює кошти, одержані від сплати акцизного збіру, і використовує їх на фінансування соціальних та інших програм. 
   Акцизний збір подібний до податку на додану вартість: вони збільшують ціну товару, оскільки входять до неї у вигляді надбавки на стадії реалізації
     Але існують певні відмінності між  Акцизним збором і податком на додану вартість (табл.1.1) [12,ст.32]. 
 

     Таблиця 1.1.
Відмінності між АЗ та ПДВ
АЗ  ПДВ
Обкладаються  тільки товари Обкладаються  не тільки товари, а роботи і послуги як виробничого, так і невиробничого призначення
Обкладаються  невелика група товарів, які називаються  підакцизними Обкладаються  майже всі товари
Різні види ставок, що залежать від групи  товарів 
  Передбачає  дві ставки:
   ·        Нульову
   ·        20 відсотків
Нараховується і сплачується один раз при  первісній реалізації виробленої продукції  або при ввезенні підакцизних  товарів на територію України  Нараховується і сплачується на кожному етапі  виробництва і продажу товару
Споживачами підакцизних товарів є більш вузькі верстви населення Має універсальний  характер і справляється майже з  усіх споживачів

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.