На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Роль невербального сплкування в робот вчителя

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 10.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  Освіти і Науки України
Севастопольський  міський гуманітарний університет 
 

          Кафедра української
          філології 
           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роль  невербального спілкування в  роботі вчителя 
 
 
 
 

         індивідуальна робота
         з риторики
         студентки групи УА-4
         Умерової  Зери 

         викладач: науковий
         керівник, доцент
         Бродська  Р.В. 
          
          
          
          
          
          
          

Севастополь 2011р.
       ЗМІСТ 

       ВСТУП……………………………………………………………………3
       І. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………..5
       ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
         2.1. Вираз обличчя  (міміка)……………………………………….7
         2.2. Візуальний контакт……………………………………………8
         2.3. Пози і жести…………………………………………………..10
         2.4. Простір у спілкуванні………………………………………..11
         2.5. Відповідь на  невербальне спілкування……………………..13
       ІІІ. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ……….15
       ВИСНОВКИ…………………………………………………………….22
       СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………23
 


       ВСТУП 

       В останнє десятиліття спостерігається  значне зростання інтересу вчених і  громадськості до проблем невербальної комунікації, до тих невловимих способів, за допомогою яких люди передають  свої почуття. Зазвичай люди не зважуються виражати свої почуття відкрито (у  мові), тому найчастіше вони виражають  їх у менш явних і розпізнаваних  формах. Прикладами цього є легкі  зміни мови, такі як описані Фрейдом  застереження, голосові характеристики мови, такі як сарказм, і всілякі  пози, рухи й жести.
       На  відміну від цілком певних систем кодів, що існують у мовах, коди цієї, більше невловимої комунікації залишаються  прихованими. Проте, в експериментальних  даних виявляється певна згода  й щодо кодування, і розшифровування  невербальних сигналів. У своєму вузькому й більше точному змісті поняття "невербальне поводження" відноситься  до дій, які відрізняються від  мови. Таким чином, сюди входять міміка, жести кисті й руки, пози, положення  тіла й різноманітні рухи тіла, або  ніг.
       Дослідники  відзначають, що ще не вироблено «чітких  правил для кодування й розшифровки  паралінгвістичних феноменів або  більш складних сполучень вербального  й невербального поводження, у  яких невербальні компоненти впливають  на зміст повідомлення».
       Проблема  інтерпретації невербальних аспектів міжособистісного спілкування має  багатовікову історію. Однак детально дана проблема стала розроблятися лише в останні десятиліття (починаючи  з 60-х рр. у роботах Дж. Фаста, А. Піза, М. Крічлі, Ч. Морріса, І.Н. Горєлова, В.А. Лабунської, О.О. Леонтьєва й  ін.). У зв'язку із цим, вона залишається  недостатньо вивченою.
       У наш час на сторінках психолого-педагогічної літератури велика увага приділяється проблемі спілкування в професійно-педагогічній діяльності. Одним з аспектів даної  проблеми є вивчення невербального  компонента спілкування педагога, зокрема  його емоційно-експресивних складників. Невербальний компонент спілкування відіграє істотну роль у процесі взаємодії вчителя з дітьми, оскільки відомо, що різні засоби невербального спілкування (жест, міміка, поза, погляд, дистанція) виявляються в деяких випадках більше виразного й діючими, ніж слова. Дуже важливим є відображення у невербальній поведінці вчителя емоційно-експресивного компонента.
       Емоційна  сфера особистості включає в  себе емоції та почуття. Емоції – це переживання людиною свого відношення до чого-небудь (в ситуації, до себе, до інших людей і т.п.) в даний  момент. Емоції поділяються на позитивні  і негативні, тобто приємні і  неприємні. Більш складні позитивні  емоції (радість, захоплення і т.д.) і  негативні (гнів, горе, страх і т.п.) називають почуттями.
       Експресивність  – властивість вираження людиною  власних емоцій через міміку, жести, голос, рухові реакції. Саме правильне  застосування даної властивості  дозволяє вчителю чітко передати власну думку та ставлення, стати  лідером колективу учнів. При  цьому досягається тісний контакт  з учнями, що є потрібною умовою спілкування і передавання інформації, активізації свідомості і закріплення  в них певних знань, умінь та навичок. Емоційно-експресивна сфера значним  чином впливає на поведінку особистості, накладаючи печатку на мову, жести, міміку і т.п. 
 
 
 
 
 
 
 

       І. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

       Ще  до засвоєння рідної мови дитина вчиться  розуміти невербальний контекст спілкування, який допомагає кодувати і декодувати мовні повідомлення. 
       Отже, невербальне спілкування — це вид спілкування, для якого характерне використання невербальної поведінки і невербальних комунікацій як головного засобу передавання інформації, організації взаємодії, формування образу, думки про партнера, здійснення впливу на іншу людину.
       Так, наприклад, вербальне послання типу «не чіпайте мене» може проявлятися в контексті сердитого тону, тону прохання, воно може супроводжуватися відштовхуючими рухами рук, виразом обличчя і розташуванням тіла в просторі.
       Мова  невербальних послань може безпомилково інтерпретуватися людиною, вихованим  в даній культурі і часто допомагає  правильно зрозуміти сенс вербального  послання і взагалі контекст відносин.
       Навколишнє  середовище, простір і час також можуть бути індикаторами невербального спілкування. Регулювання невербальних аспектів середовища, простору і часу означає регуляцію контексту спілкування.
       Культурне розмаїття завжди впливає на регуляцію  контексту спілкування та особливості  самої невербальної комунікації. Поряд з культурою, невербальна поведінка також обумовлена приналежністю людини до певних соціальних груп і такими характеристиками, як стать, вік, соціально-економічний статус, рід занять та специфіка навколишнього середовища.
       Головна мета невербального спілкування  – це досягнення міжособистісної синхронності. Міжособистісна синхронність означає узгодженість ритмічних рухів між двома людьми на вербальному і невербальному рівнях.
       Встановлено, що міжособистісна синхронність або  узгодженість досягається в тому випадку, коли невербальне спілкування між двома індивідами націлене на широту, унікальність, продуктивність, поступливість, спонтанність і коли має місце відкритий і спокійний обмін думками. Міжособистісна неузгодженість виникає тоді, коли невербальне спілкування між двома людьми стає утрудненим, стилізованим, з'являється ригідність, скутість, ніяковість, нерішучість, формальність і небезпека відкритого засудження чи образи.
       Міжособистісна  синхронність відображає зростаючу  симпатію, взаємне увагу, міцніючої  зв'язок, а міжособистісна неузгодженість – зростаючу антипатію, відкидання і байдужість.
       Педагогічне спілкування – це професійне спілкування викладача з учнями, що має певні педагогічні функції і спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату, а також на іншого роду психологічну оптимізацію навчальної діяльності і відносин між педагогом і учнями та всередині даного колективу.
       Недостатня увага до особистості учня в процесі навчання, переважна орієнтація застосовуваних методів навчання на діяльність учня на шкоду увазі до його особистості обертається великими педагогічними прорахунками. Оптимальне педагогічне спілкування – таке спілкування педагога з учнями в процесі навчання, яке створює найкращі умови для розвитку мотивації учнів і творчого характеру навчальної діяльності, для правильного формування особистості учня. 
 
 
 
 

       ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ  

       2.1. Вираз обличчя (міміка)
       Вираз обличчя – головний показник почуттів. Найлегше розпізнаються позитивні емоції – щастя, любов і подив. Важко сприймаються, як правило, негативні емоції – печаль, гнів і огида. Зазвичай емоції асоціюються з мімікою наступним чином:
   здивування – підняті брови, широко відкриті очі, опущені вниз кінчики губ, відкритий рот;
   страх – підняті і зведені над переніссям брови, широко відкриті очі, куточки губ опущені і трохи відведені назад, губи розтягнуті в сторони, рот може бути відкритий;
   гнів – брови опущені вниз, зморшки на лобі вигнуті, очі примружені, губи зімкнуті, зуби стиснуті;
   відраза – брови опущені, ніс зморщений, нижня губа випнута або піднята і стулити з верхньою губою;
   печаль – брови зведені, очі згаслі; часто куточки губ злегка опущені;
   щастя – очі спокійні, куточки губ підняті і зазвичай відведені назад.
       Художникам  і фотографам давно відомо, що обличчя  людини асиметрично, в результаті чого ліва і права сторони нашого обличчя можуть відображати емоції по-різному. Недавні дослідження пояснюють це тим, що ліва і права сторони обличчя перебувають під контролем різних півкуль мозку. Ліва півкуля контролює мову і інтелектуальну діяльність, права керує емоціями, уявою і сенсорноїю діяльністю. Зв'язки керування перехрещуються так, що робота домінуючої лівої півкулі відбивається на правій стороні обличчя і додає їй вираз, піддається більшому контролю. Оскільки робота правої півкулі мозку відбивається на лівій стороні обличчя, то на цій стороні особи важче приховати почуття. Позитивні емоції відбиваються більш-менш рівномірно на обох сторонах особи, негативні емоції більш чітко виражені на лівій стороні. Однак обидві півкулі мозку функціонують спільно, тому описані відмінності стосуються нюансів вираження.
       Особливо  експресивні губи людини. Всім відомо, що щільно стиснуті губи відображають глибоку задуму, вигнуті губи – сумнів або сарказм. Посмішка, як правило, виражає дружелюбність, потребу в схваленні. У той же самий час посмішка як елемент міміки і поведінки залежить від регіональних і культурних відмінностей: так, жителі півдня схильні посміхатися частіше, ніж жителі північних районів.
       Оскільки  посмішка може відображати різні  мотиви, слід бути обережним у тлумаченні посмішки співрозмовника. Проте надмірна усмішливість, наприклад, часто висловлює потребу в узгодженні або повагу перед начальством. Посмішка, супроводжувана піднятими бровами, висловлює, як правило, готовність підкорятися, в той час як посмішка з опущеними бровами висловлює перевагу.
       Особа експресивно відображає почуття, тому що говорить, звичайно, намагається  контролювати або маскувати вираз  свого обличчя. Наприклад, коли хто-небудь випадково стикається з вами або припускається помилки,він зазвичай має таке ж неприємне почуття, як і ви, і інстинктивно посміхається, як би висловлюючи тим самим ввічливе вибачення. У цьому випадку усмішка може бути в певному сенсі «заготовленою» і тому натягнутою, видаючи суміш занепокоєння і вибачення. 

       2.2. Візуальний контакт
       Візуальний  контакт є виключно важливим елементом  спілкування. Дивитися на мовця – означає не тільки зацікавленість, але й допомагає нам зосередити увагу на тому, що нам говорять. Під час бесіди говорить і слухає то дивляться, то відвертаються один від одного, відчуваючи, що постійний погляд може заважати співрозмовнику зосередитися. Як говорить, так і слухає дивляться один одному в очі не більше 10 секунд. Це, найімовірніше, відбувається перед початком розмови або після кількох слів одного із співрозмовників. Час від часу очі співрозмовників зустрічаються, але це триває значно менше часу, ніж затримує погляд кожен співрозмовник один на одному.
       Нам значно легше підтримувати візуальний контакт з мовцем при обговоренні  приємної теми, однак ми уникаємо його, обговорюючи неприємні або заплутані  питання. В останньому випадку відмова від прямого візуального контакту є вираженням ввічливості та розуміння емоційного стану співрозмовника. Наполегливий або пильний погляд у таких випадках викликає обурення і сприймається як втручання в особисті переживання. Більш того, наполегливий або пильний погляд зазвичай сприймається як ознака ворожості.
       Необхідно знати, що окремі аспекти взаємовідносин виражаються в тому, як люди дивляться один на одного. Наприклад, ми схильні дивитися більше на тих, ким захоплюємося або з ким у нас близькі стосунки. Жінки до того ж схильні на більший візуальний контакт, ніж чоловіки. Зазвичай люди уникають візуального контакту в ситуаціях суперництва, щоб цей контакт не був зрозумілий як вираз ворожості. Крім того, ми схильні дивитися на того, говорить більше, коли він знаходиться на відстані: чим ближче ми до мовця, тим більше уникаємо візуального контакту. Зазвичай візуальний контакт допомагає мовцеві відчути, що він спілкується з вами, і справити сприятливе враження. Але пильний погляд зазвичай створює про нас несприятливе враження.
       Візуальний  контакт допомагає регулювати розмову. Якщо мовець то дивиться в очі слухача, то відводить очі вбік, це означає, що він ще не закінчив говорити. По завершенні своєї промови говорить, як правило, прямо дивиться в очі співрозмовнику, як би повідомляючи: «Я все сказав, тепер ваша черга». 

       2.3. Пози і жести
       Установку і почуття людини можна визначити  за моториці, тобто з того, як він  стоїть або сидить, по його жестах і рухах.
       Коли  говорить нахиляється до нас під  час розмови, ми сприймаємо це як люб'язність, мабуть, тому, що така поза говорить про  увагу. Ми відчуваємо себе менш зручно з тими, хто в розмові з нами відкидається назад або розвалюється в кріслі. Зазвичай легко розмовляти з тими, хто приймає невимушену позу. Таку позу можуть приймати і люди з більш високим становищем, ймовірно, тому, що вони більше впевнені в собі в момент спілкування і звичайно не стоять, а сидять, причому часом не прямо, а відкинувшись назад або схилившись набік.
       Нахил, при якому сидять або стоять співрозмовники відчувають себе зручно, залежить від  характеру ситуації або від відмінностей в їхньому становищі та культурному  рівні. Люди, які добре знають один одного або співпрацюють по роботі, зазвичай стоять або сидять боком один біля одного. Коли вони зустрічають відвідувачів або ведуть переговори, то відчувають себе більш зручно в положенні обличчям один до одного. Жінки часто віддають перевагу розмовляти, дещо схилившись у бік співрозмовника або стоячи з ним поруч, особливо якщо добре знають один одного. Чоловіки в бесіді воліють положення обличчям один до одного, окрім ситуацій суперництва.
       Значення  багатьох жестів рук або рухів  ніг в певній мірі очевидно. Наприклад, схрещені руки (або ноги) зазвичай вказують на скептичну, захисну установку, тоді як не схрещені кінцівки висловлюють більш відкриту установку, установку довіри. Сидять, підперши долонями підборіддя, зазвичай, у задумі. Стояти, взявшись у боки, - ознака непокори чи, навпаки, готовність приступити до роботи. Руки, заведені за голову, висловлюють перевагу. Під час розмови голови співрозмовників знаходяться в постійному русі. Хоча кивання головою не завжди означає згоду, воно дієво допомагає бесіді, як би даючи дозвіл співрозмовнику продовжувати мову. Кивки головою діють на мовця схвально і в груповій розмові, тому що коли говорять зазвичай звертають свою промову безпосередньо до тих, хто постійно киває. Однак швидкий підйом чи поворот голови в бік, жестикуляція часто вказує на те, що слухач хоче висловитися.
       Зазвичай  мовцю і слухачу легко розмовляти з тими, у кого жвавий вираз обличчя і експресивна моторика.
       Активна жестикуляція часто відображає позитивні  емоції і сприймається як ознака зацікавленості й дружелюбності. Надмірне жестикулювання, однак, може бути вираженням занепокоєння чи невпевненості. 

       2.4. Простір у спілкуванні
       Важливим чинником у спілкуванні є міжособистісний простір – як близько чи далеко співрозмовники знаходяться по відношенню один до одного. Іноді наші відносини ми висловлюємо просторовими категоріями, як, наприклад, «триматися подалі» від того, хто нам не подобається або кого ми боїмося, або «триматися ближче» до того, в кому зацікавлені. Звичайно чим більше співрозмовники зацікавлені одне в одному, тим ближче вони сидять або стоять один до одного.
       Однак існує певна межа допустимої відстані між співрозмовниками, він залежить від виду взаємодії і визначається наступним чином:
   інтимна відстань (до 0,5 м). Може зустрічатися у спорті – у тих його видах, де має місце зіткнення тіл спортсменів;
   міжособистісна відстань (0,5 - 1,2 м) – для розмови друзів із зіткненням або без зіткнення один з одним;
   соціальна відстань (1,2 - 3,7 м) – для неформальних соціальних та ділових відносин, причому верхня межа більш відповідає формальним відносинам;
   публічна відстань (3,7 м і більше) – на цій відстані не вважається грубим обмінятися кількома словами або утриматися від спілкування.
       Зазвичай  люди почувають себе зручно і виробляють сприятливе враження, коли стоять або  сидять на відстані, відповідному зазначених вище видів взаємодії. Надмірно близьке, як і надмірно віддалене положення, негативно позначається на спілкуванні.
       Крім  того, чим ближче перебувають люди один до одного, тим менше вони один на одного дивляться як би в знак взаємної поваги. Навпаки, перебуваючи на відстані, вони більше дивляться один на одного і використовують жести для збереження уваги в розмові.
       Ці  правила значно варіюють залежно  від віку, статі та рівня культури. Наприклад, діти і люди похилого віку тримаються ближче до співрозмовника, тоді як підлітки, молоді люди і люди середнього віку віддають перевагу більш віддаленому положенню. Зазвичай жінки стоять чи сидять ближче до співрозмовника (незалежно від його статі), ніж чоловіки. Особистісні властивості також визначають відстань між співрозмовниками: врівноважена людина з почуттям власної гідності підходить до співрозмовника ближче, тоді як неспокійні, нервові люди тримаються від співрозмовника подалі. Суспільний статус також впливає на відстань між людьми. Ми зазвичай тримаємось на великій відстані від тих, чиє становище чи повноваження вище наших, тоді як люди рівного статусу спілкуються на відносно близькій відстані.
       На  відстань між співрозмовниками може вплинути стіл. Стіл зазвичай асоціюється з високим становищем і владою, тому коли слухає сідає збоку від столу, то відносини приймають вид рольового спілкування. З цієї причини деякі адміністратори і керівники вважають за краще проводити особисті бесіди, сидячи не за своїм столом, а поруч зі співрозмовником – на стільцях, що стоять під кутом один до одного.
       2.5. Відповідь на невербальне  спілкування
       Відповідаючи  на невербальне поведінка мовця, ми підсвідомо копіюємо його пози і вираз обличчя. Таким чином, ми як би говоримо співрозмовнику: «Я вас слухаю. Продовжуйте ».
       Як  же реагувати на невербальне спілкування  співрозмовника? Зазвичай слід відповідати на невербальне «повідомлення» з урахуванням всього контексту спілкування. Це означає, що якщо міміка, тон голосу і поза мовця відповідають його словам, то проблем ніяких немає. У цьому випадку невербальне спілкування допомагає точніше зрозуміти сказане. Коли, проте, невербальні «повідомлення» суперечать словам мовця, ми схильні віддавати перевагу першому, оскільки, як свідчить популярне прислів'я, «судять не за словами, а за справами».
       Коли  невідповідність між словами  і невербальними «повідомленнями» невелика, як це має місце, коли будь-хто  невпевнено запрошує нас кілька разів  куди-небудь, ми можемо відповідати  або не відповідати словами на ці суперечливі висловлювання. Багато чого залежить від учасників спілкування, характеру їх відносин і конкретної ситуації. Але ми рідко ігноруємо жести та міміку. Вони часто змушують нас відкласти виконання, наприклад, висловленого прохання. Іншими словами, розуміння нами невербальної мови має тенденцію спізнюватися.
       Отже, коли ми отримуємо від мовця «суперечливі сигнали», то можемо висловити відповідь  приблизно в такій формі: «Я подумаю» або «Ми повернемося з вами до цього питання», залишаючи собі час для оцінки всіх сторін спілкування  до прийняття твердого рішення.
       Коли  невідповідність між словами  і невербальними сигналами мовця  виражено яскраво, на «суперечливі сигнали» цілком доречна і вербальна відповідь. На суперечливі жести і слова співрозмовника слід відповідати підкреслено тактовно. Наприклад, якщо мовець погоджується що-небудь зробити для Вас, але проявляє при цьому ознаки сумніви, наприклад, робить часті паузи, задає питання або його обличчя виражає здивування, можливо таке зауваження: «Мені здається, що ви до цього ставитеся скептично. Чи не поясните, чому?» Це зауваження показує, що ви уважні до всього, що говорить і робить співрозмовник, і таким чином не викличете у нього занепокоєння або захисної реакції. Ви всього лише надаєте йому можливість виразити себе більш повно.
       Отже, ефективність слухання залежить не тільки від точного розуміння слів мовця, але й не меншою мірою від розуміння невербальних сигналів. Спілкування включає також невербальні сигнали, які можуть підтверджувати, а іноді і спростовувати усне повідомлення. Розуміння цих невербальних сигналів – жестів і міміки мовця – допоможе слухачу правильно інтерпретувати і слова співрозмовника, що дозволить підвищити результативність спілкування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ІІІ. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ 

       Змістом праці вчителя є сприяння психічному розвитку учня, а головним інструментом виступає його психічний взаємодія  з дитиною, педагогічне спілкування.
       Спілкування, згідно з А. А. Леонтьєвим, становить необхідну і спеціальну умову присвоєння дитиною досягнень історичного розвитку людства. Мова вчителя – основний засіб, що дозволяє залучити учнів до культурної спадщини, навчити їх як способів мислення, так і його змісту. При цьому вчитель повинен володіти високою мовною культурою, багатим словниковим запасом, володіти експресивними можливостями й інтонаційною виразністю мовлення, мати чітку дикцію. Як видно з наведеного визначення, основний акцент у ньому робиться на мову, то є вербальний компонент спілкування. Разом з тим, останнім часом з'являється все більша кількість публікацій, пов'язаних з різними аспектами невербального спілкування.
       Як  стверджує Л.М. Мітіна, «взаємодія учня і вчителя полягає, перш за все, в обміні між ними інформацією пізнавального й афективно-оцінного характеру. І передача цієї інформації здійснюється як вербальним шляхом, так і за допомогою різних засобів невербальної комунікації»
       Спілкуючись з учнями, вчитель значну частину  інформації щодо їх емоційного стану, намірів, ставлення до чого-небудь отримує  не зі слів учнів, а з жестів, міміки, інтонації, пози, погляду, манери слухати. «Жест, міміка, погляд, поза часом виявляються більш виразними і дієвими, ніж слова», - стверджує Є. А. Петрова.
       Невербальні аспекти спілкування відіграють істотну роль і в регулюванні  взаємовідносин, встановлення контактів, багато в чому визначають емоційну атмосферу і самопочуття як вчителя, так і учня.
       Слід  зазначити, що даний аспект педагогічного  спілкування перебував у полі зору і до досліджень вище зазначених авторів. Так, А. С.Макаренко писав, що для нього, у його практиці, «як і для багатьох досвідчених вчителів, такі «дрібниці» стали вирішальними: як стояти, як сидіти, як підвищити голос, посміхнутися, як подивитися». Однак тільки останнім часом він став все більше привертати увагу дослідників феномена спілкування.
       Вкажемо на те, що кошти невербального спілкування  завжди відповідним чином задіяні в ході навчально-виховного процесу, незважаючи на те, що, як правило, педагог не усвідомлює їхнього значення. Загальноприйняте, що у взаємодії вчителя з дітьми, як, втім, будь-яких суб'єктів спілкування, невербальне спілкування здійснюється по декількох каналах: міміка, дотик, жест, дистанція спілкування, візуальна взаємодія.
       Зупинимося  на розгляді кожної зі складових процесу  невербальної взаємодії в системі  «вчитель-учень».
       Як  було сказано вище, мімічна сторона  спілкування вкрай важлива – по обличчю людини можна іноді дізнатися більше, ніж він може або хоче сказати, а своєчасна посмішка, вираз упевненості в собі, схильності до спілкування можуть істотно допомогти у встановленні контактів.
       Практично нескінченне різноманіття мімічних рухів і їх поєднань (Є. А. Петрової відзначається, що їх всього понад 20000) дає можливість педагогу висловити  свій емоційний і відношення до певного учня, його відповіді або вчинку: відобразити інтерес, розуміння або байдужість і т.д. А.С. Макаренко писав з цього приводу наступне: «Не може бути гарним вихователь, який не володіє мімікою, не може дати своєму обличчю необхідного виразу або стримати свій настрій».
       Ряд досліджень показують, що учні віддають перевагу вчителям з доброзичливим  виразом обличчя, з високим рівнем зовнішньої емоційності. При цьому наголошується, що надмірна рухливість м'язів очей або особи, як і млява їх статичність, створює серйозні проблеми в спілкуванні з дітьми.
       Деякі дослідники відзначають, що багато вчителів вважають за необхідне створювати «спеціальний вираз обличчя» для впливу на дітей. Часто – це суворе обличчя з насупленим чолом, стиснутими губами, напруженої нижньою щелепою. Ця особа-маска, надуманий образ, нібито сприяє гарному поводженню і успішності учнів, полегшує керівництво, управління класом. Крім того, існує досить поширене явище - «певна особа для певного учня». Але, як професіонал, вчитель повинен володіти своєю поведінкою настільки, щоб цього уникати.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.