Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Глобальна проблема людства: перенаселення Земл

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 10.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Запорізький національний університет
     Факультет журналістики
     Спеціальність «...» 
 
 

     Індивідуальна робота
     На тему: «Глобальна проблема людства: перенаселення Землі» 

     Виконала ....
     Перевірила ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2010р.
 


     Зміст:
  Актуальність проблеми перенаселення Землі.
  Поняття «демографічна проблема» та «демографічний вибух».
  Сутність проблеми. Різні підходи до розуміння і рішення.
  Наслідки перенаселення Землі. Методи боротьби з голодом.
  Методи боротьби з перенаселенням: демографічна політика.
  Список використаної літератури.
 

     
   Актуальність проблеми перенаселення землі.
     Демографічна проблема є дуже актуальною у сучасному світі, тому що населення Землі бесперервно зростає, що приносить собою невиправні наслідки для природи: зменшення природних ресурсів, забруднення довколішньоо середовища, конфлікти між странами, тощо.
     На сьогоднішній день головна проблема стоїть перед наукою демографія, та й перед всією світовою спільнотою в цілому — перенаселеність Землі. Близько 1800 років треба було людству, щоб довести свою чисельність до одного мільярда, але всього лише за 100 років завдяки небаченому демографічному вибуху в XX столітті народонаселення Землі збільшилася більш ніж у 6 разів.
     Оптимальною вважається така кількість населення Землі, яку можна без шкоди для біосфери забезпечити енергією, достатньою для подальшого прогресу й нормального співіснування з Природою.
   Поняття «демографічна проблема» та «демографічний вибух».
     Демографічна проблема — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства. Найважливіші проблеми народонаселення, які загрожують украй негативними наслідками: стрімке зростання населення або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються.
     Демографічний вибух — різке прискорення кількісного зростання світового населення. Почався він у 1950-х pp. Коли зниження смертності значно випереджає зниження народжуваності, то це приводить до прискореного збільшення чисельності населення, неузгодженого з об'єктивними вимогами соціально-економічного розвитку суспільства. Перевищення числа народжень над числом смертей досягає великих розмірів. Оскільки сучасні високі темпи росту чисельності населення земної кулі значною мірою визначаються темпами його збільшення в країнах, що розвиваються (Азії, Африки та Латинської Америки, де проживає близько 70% населення світу), демографічний вибух у цих країнах перетворюється на світовий. За демографічного вибуху середньорічний приріст населення переви щує 1,8—2,0% . Демографічний вибух — явище тимчасове; з розвитком демографічного переходу порушена узгодженість типів народжуваності та смертності відновлюється, проміжний тип відтворення населення поступається місцем основному, і демографічний вибух припиняється. Але темпи демографічного переходу залежать від загального соціально-економічного розвитку, і коли він, як у більшості слаборозвинених країн, відбувається повільно, довго зберігається і проміжний тип відтворення населення. У багатьох країнах, що роз виваються, проводиться демографічна політика, спрямована на подолання перехідного характеру відтворення населення. Процес демо графічної стабілізації повсюдно завершиться наближенням до стану, характерного для постійного (стаціонарного) населення. У різних регіонах світу це відбудеться в різні строки, але в більшості країн, що розвиваються, — не раніше середини XXI ст.
   Сутність проблеми. Різні підходи до розуміння і рішення.                                                                                                                                                                                               
     Вперше проблему «можливого» перенаселення Землі підняв відомий економіст Томас Роберт Мальтус на прикінці XVIII ст. Це ім'я за два століття стало загальним, а головна праця Мальтуса "Досвід про закон народонаселення "зіграв у розвитку економічної науки і демографії не меншу роль, ніж"Математичні начала натуральної філософії" Ньютона і "Походження видів" Дарвіна в розвитку математики та біології.
     Головним постулатом своєї теорії Мальтус вважав таку закономірність: «населення, якщо не заважати його вільному відтворення, подвоюється кожні 25 років, інакше кажучи - в геометричній прогресії. У той же час обсяги ресурсів, необхідних для підтримки життя, ростуть лише в арифметичній прогресії ». Мальтус вважав, що спочатку сама людська природа змушує людей безоглядно плодити собі подібних.
     Іншим найважливішим принципом своєї теорії стала його знаменита фраза: «Не робити на світло дітей, яких вони не будуть в змозі прогодувати ». Він вважав, не треба допомагати бідним верствам населення тому що при поліпшенні життя бідноти збільшується її народжуваність, яка знову веде до бідності через занадто великого кількості споживачів матеріальних засобів до існування і ресурсів.
     Релігійні кола критикували Мальтуса: Церква вважала, що будь-яке штучне обмеження народжуваності (контрацепція, аборти, стерилізація тощо) є суть втручання у справи Господа, але вони, на жаль, не вдавались в ідеї священика Мальтуса, який вважав все вище перераховане тяжкими гріхами, а приймали за правду більше пізні вислови учнів Мальтуса.
     Але час йшов у вже до середини 60их років ХХ століття людство вперше замислився над проблемою перенаселення Землі і виснаження ресурсів. Ініціатором постановки, дослідження і знаходження шляхів виходу з кризи був так званий "Римський клуб» - спільнота найбільших світових бізнесменів, політиків і громадських діячів, об'єднаних ідеєю збереження природного середовища проживання людини на Землі. Діяльність «Римського клубу» призвела до появи цілих наукових концепцій, пов'язаних з проблемою керування чисельністю населення, його прогнозування та планування. На науковому небосхилі загорілися такі зірки як Джордж Уальд, Тайлер Міллер, Гаррет Хардін, Донеллою і Денніс Медоуз, Йорген Рандерс та ін.
     Багато в чому пояснення і шляхи виходу з ситуації, що ситуації у сучасних вчених збігалися з думкою Мальтуса, але тільки тепер дослідники, вільні від релігійного доктринерства, сміливо пропонували методи, геть заперечують як церквою, так і самим Мальтусом. У плані витоків проблеми перенаселеності Мальтус і сучасні дослідники збіглися в думках. Люди прагнуть продовжити свій рід; при поліпшенні якості і умов життя спочатку досить швидко падає смертність, а при кардинальному і стабільно високому покращення життя поступово падає народжуваність; що саме головне - цей процес досить довгий і часовий розрив між початком падіння смертності та початком падіння народжуваності може займати десятиліття.
     Наприкінці ХХ століття плеяди вчених грунтуються на проблеми нестачі ресурсів, яка і призведе до катастрофічного зниження чисельності людство з не менш катастрофічними наслідками для екології, додалася точка зору російського фізика ( Сергія Петровича Капіци, який стверджує, що причиною майбутнього різкого зниження чисельності населення стане інформаційний кризу, пов'язану з непомірним збільшенням інформації, що людина не зможе повністю переробити. У світовому господарстві на зміну економіки, що базується на обміні, приходить економіка, заснована на інформації. У інформації немає еквівалента, немає вартості, вона розмножується дуже швидко і без контролю, є незворотнім. Це нова економіка, побудована за принципом відкритої системи. «Стара» економіка відноситься до рівноважного, повільно розвивається суспільству, а нова - до дестабілізувалася, до суспільства, в якому немає порядку. Як ми впораємося з інформаційним вибухом і демографічних переходом, поки неясно.
     Існує також нове припущення про те, як далі буде розвиватися демографічна ситуація на Землі - біологічна. Професор В.Р. Дольник вважає, що людина, будучи біологічним виглядом, має власні біологічні регулятори життєдіяльності і розмноження. Як і на будь-якого іншого виду, на людину діє його зовнішнє середовище і, отже, при негативному впливі зовнішнього середовища його внутрішні процеси теж будуть погіршуватися, що спричинить за собою зниження життєздатності та плодючості.
  Наслідки перенаселення Землі. Методи боротьби з голодом.
     Наслідки перенаселення нашої планети ми можемо бачити вже сьогодні. Це і забруднення середовища, і голод в окремих країнах, черезмірне споживання природних ресурсів, особливо це загрожуе повним витраченням невідновлюючих ресурсів.
     На скільки чоловік розрахована Земля? Виявляється, на цей трохи дивне запитання екологи можуть відповісти цілком виразно. Справа в тому, що у пристрої біосфери дотриманий простий закон, що зв'язує розміри споживають органічну їжу видів з їх чисельністю. Головну роль у потоках речовини й енергії в біосфері грають дрібні організми, а великі --лише незначну, допоміжну. Головні споживачі в біосфері --мікроскопічні бактерії, гриби та найпростіші. За ними ідуть дрібні тварини - хробаки, молюски, членистоногі. Частка споживання дикими хребетними тваринами (земноводні, плазуни, птахи, ссавці) є дуже низькою - лише близько 1% продукції біосфери. Людина зі своїми домашніми тваринами і споживанням лісу повинен входити в цю групу великих споживачів, тобто споживати менше 1%, і то при цьому інші члени його групи будуть приречені на вимирання. Сучасна ж людина споживає (разом з домашніми тваринами та вилученням лісу) 7% продукції біосфери, тобто вийшла далеко за межі того, що в біосфері відведено для великих споживачів. Вона порушила закономірність. біосферного механізму. Але біосфера - саморегулююча система, і вона прагне повернутичисельність людей до дозволеного рівня. А він у 25 разів нижче сучасного - 200 млн. на всю планету (за рахунок постійного і відновлюваних джерел енергії можуть жити 500 млн. чол.). Вимирання потрібних людині тварин і рослин, падіння продуктивності найцінніших для нас екосистем, відторгненнявід біосферних кругообігів вироблюваних нами забруднень - все це можебути зрозуміле як дія зворотного зв'язку, Залежність існування людини від навколишнього середовища найбільш гостровідчувається в зв'язку з нестачею продовольства. При тому, що населення збільшується приблизно на 1 млн. щотижня у світі є близько півмільярда голодуючих, а десятки мільйонів щорічно вмирають від цього. (В 1999 опубліковані дані, що щорічно в світі від недоїдання і білково -калорійною недостатності гине 15 млн. чоловік.) У найбільш скрутному положенні знаходиться населення країн, що розвиваються. Усередньому у світі однією людиною споживається 30 кг м'яса на рік, але на одного нігерійця припадає 6, на китайця 21, жителя Росії-62, англійця -75, Американця 110 кг. Демографічні процеси в країнах, що розвиваються і посухи, які переодично повторюються, не сприяють поліпшенню ситуації. З кожним роком забезпечувати зростання сумарного врожаю стає все важче. Випереджальне зростання вкладень у виробництво продуктів харчування ясно видно з того, що пов'язане з ним споживання енергії зростає на 5% на рік, з часом подвоєння 14 років; споживання води зростає на 7%, подвоюючись кожні 10 років; виробництво добрив теж на 7% на рік, а отрутохімікатів --навіть на 10%.
     Проблеми дефіциту продовольства вирішується багатьма засобами. Однак найважливішим є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва: механізація, меліорація, застосування мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, кормових добавок. Всі перераховані вище методи ведуть до збільшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище, зміни природного кругообігу речовин у біосфері, зміни генетичної структури сільськогосподарських рослин і тварин, зростання їх захворюваності і, зрештою, не вирішує проблеми. У міжнародному науковому співтоваристві існує чітке розуміння того, що у взв'язку зі зростанням народонаселення Землі необхідно подвоєння або навіть потроєння світового виробництва сільськогосподарської продукції, що неможливо без застосування трансгенних рослин, створення яких багаторазово прискорює процес селекції культурних рослин, збільшує врожайність, здешевлює продукти харчування, а також дозволяє одержати рослини з такими властивостями,які не можуть бути отримані традиційними методами. Принцип створеннятранс генних рослин і тварин схожі. І в тому, і в іншому випадку в ДНК штучно вносяться чужорідні послідовності, які вбудовують,інтегрують генетичну інформацію виду. Основні об'єкти генної інженерії в рослинному світі: соя, кукурудза, картопля, бавовник, цукрові буряки. При цьому виробляється підвищена стійкість до колорадського жука, до вірусів, захист від комах, від всяких буровиків, сисун, забезпечує відсутність підвищених залишкових кількостей пестицидів. Можливо поліпшення комерційних показників: утоматів - збільшення термінів зберігання, у картоплі – підвищення крохмалистою, збагачення амінокислотами, вітамінами Шляхом генноїінженерії можливо підвищення врожайності на 40-50%. За останні 5 років в світі земельні площі використовуються під трансгенні рослини збільшилися з 8 млн. га до 46 млн. га. Потрібно відзначити, що жодна нова технологія небула об'єктом такої пильної уваги вчених усього світу. Все цеобумовлено тим, що думки вчених про безпеку генетичномодифікованих джерел живлення розходяться. Немає ні одного науковогофакту проти використання транс генних продуктів. У той же час деякіфахівці вважають, що існує ризик випуску нестабільного видурослин, передача заданих властивостей бур'янів, вплив на біорізноманіття планети, і головне потенційна небезпека для біологічних об'єктів, дляздоров'я людини шляхом переносу вбудованого гена в мікрофлору кишечникаабо освіту з модифікованих білків під впливом нормальнихферментів, так званих мінорних компонентів, здатних надаватинегативний вплив. Проте деякі вчені вважають, що через 20 років нам доведеться годувати надва мільярди чоловік більше, ніж зараз. А вже сьогодні хронічно голодують 750 мільйонів. Так що без трас генних продуктівне обійтися. 

     
   Методи боротьби з перенаселенням: демографічна політика.
     Демографічна політика — цілеспрямована діяльність державних органів та інших соціальних інститутів у сфері регулювання про цесів відтворення населення. Об'єктами демографічної політики може бути населення країни в цілому або окремих регіонів, соціально-демографічні групи населення, сім'ї певних типів або стадій життєво го циклу. Вона являє собою комплекс заходів економічних (оплачу вані відпустки і різні види допомоги при народженні дітей, допомога на дітей залежно від їх кількості, віку, типу сім'ї тощо), адміністративно-правових (законодавчі акти, які регламентують шлюби, розлучення, положення дітей у сім'ях, аліментні обов'язки і т. ін.), а та кож виховних і пропагандистських, покликаних формувати суспіль ну думку, норми і стандарти демографічної поведінки.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.