Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Характеристика Корпорацї Парус як найбльшого в Росї розробника систем управлння. Принцип роботи, внутршнє середовище органзацї, процес реструктуризацї компанї, її проритетн галуз. Цнова полтика, яксть та вдношення до потреб клєнтв.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Завдання
Основні питання, які необхідно висвітлити в завданні:
1. Описати сферу діяльності конкретного підприємства (організаційно-правова форма, кількість персоналу, основні види діяльності і т. ін.).
2. Навести характеристику внутрішнім змінам підприємства (цілі, ресурси, організаційна структура управління, завдання, технологія, співвідношення управлінців та робітників).
3. Охарактеризувати зовнішнє середовище функціонування підприємства, а саме:
а) фактори прямої дії (постачальники, закони, споживачі, конкуренти);
б) фактори непрямої дії (стан економіки, політичні, соціокультурні, технологічні фактори, відносини з місцевим населенням, міжнародне становище).
4. Зробити висновок про взаємодію зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
Питання 1

“Корпорація Парус” - найбільший в Росії розробник систем управління для державних установ, адміністрацій суб'єктів федерацій, муніципальних утворень, підприємств і страхових компаній. За даними рейтингового агентства “Експерт” ПАРУС входить до числа 50 найбільших компаній, що працюють на російському ринку інформаційних і комунікаційних технологій. Згідно рейтингу журналу “Профіль” і інтернет-видання Cnews.ru (РБК) - “Найбільші ІТ-компанії Росії” - корпорація увійшла до трійки лідерів на ринку розробки програмного забезпечення.
За своєю організаційно-правовою формою компанія «Парус» є корпорацією. Відноситься до великих підприємств. Займається розробкою систем управління для різних суб'єктів господарювання (як для державних корпоративних структур, так і для недержавних структур, у тому числі для малого та середнього бізнесу).
Питання 2

Внутрішнє середовище організації - сукупність факторів, що формують її довгострокову прибутковість і знаходяться під безпосереднім контролем керівників і персоналу організації. Внутрішнє середовище кожної організації формується під впливом, що безпосередньо впливають на процес виробництва продукції, надання послуг.
Головний принцип роботи Корпорації «Парус»: вся увага - клієнту.
Цієї ідеї відповідає як структура корпорації так і її діяльність:
1) корпорація прагне донести свої досягнення до кожного клієнта, для цього вона має регіональні відділення та дилерські представництва. І в кожному представництві чи відділені клієнтам пропонується єдиний корпоративний стандарт якості інформаційних систем і обслуговування;
2) система обслуговування займає одне із перших місць в Росії;
3) корпорація інвестує в перспективні дослідження та розробки більш 20% свого річного обороту;
4) інформаційні системи, які застосовуються для вирішення широкого кола управлінських завдань, відповідають усім сучасним стандартам, що пред'являються до систем автоматизації;
5) легкість та швидкість впровадження програмних продуктів вигідно відрізняє від інших поставщиків систем автоматизації.
Сконцентрувавши зусилля на 3-х ключових напрямах розвитку, корпорація провела серйозну реформу бізнесу, виробничої, кадрової і партнерської політики.
У вересні 2003 року повністю завершився процес реструктуризації компанії: весь бізнес був сегментований по ринках, що знайшло віддзеркалення в створенні трьох юридично самостійних центрів бізнесу. Їх структура формувалася виходячи з основних етапів роботи з клієнтом: просування (галузеве, регіональне, продуктове), продаж, впровадження, технічна підтримка. Це дозволило зосередити цикл обслуговування клієнтів під єдиним керівництвом, привести організаційну структуру в більшу відповідність з новими завданнями і ринковими реаліями, чітко визначити відповідальних за результати, у тому числі і фінансові.
Нова структура компанії і її процеси бізнесу підтримуватимуться корпоративною інформаційною системою управління. Важливо, що в єдине інформаційне середовище будуть включені і регіональні партнери. Це зробить бізнес корпорації прозорішим; дозволить удосконалити процес комунікацій з підрозділами і партнерами; забезпечить топ-менеджерів і власників «Паруса» принципово новою системою підтримки ухвалення рішення.
Що стосується змін у виробничій політиці, то вони такі - у виробничому центрі тепер три основні напрями: розробка інноваційних рішень, коректування тиражних рішень відповідно до змін в законодавстві, розробка галузевих рішень. На рівні менеджменту топа контроль за реалізацією нової виробничої політики доручений Борису Базарову.
Нова стратегія бізнесу спричинила за собою зміни і в кадровій політиці. До недавнього часу «Парус» готував кваліфіковані кадри в основному самостійно. Відзначимо, що за роки роботи в компанії створена сильна команда топ-менеджерів. Всі вони прийшли в корпорацію в першій половині 1990-х років. Сьогодні саме ці люди очолили основні напрями діяльності компанії.
Проте практика реалізації складних (комплексні системи державного управління федерального рівня) і інноваційних (електронні закупівлі і електронна торгівля, системи підтримки ухвалення рішень) проектів зажадала фахівців іншого класу. Сьогодні особливо затребуваний персонал з глибокими, фундаментальними знаннями в галузях народного господарства і наочних областях управління. Тому разом з перепідготовкою фахівців в провідних вузах країни (Академія народного господарства ім. Плеханова при Уряді РФ, Академія державної служби при Президенті РФ, МІРБІС, Російський державний Університет нафти і газу ім. І.М. Губкина і Вища школа економіки) корпорація веде активне залучення кваліфікованих кадрів з ринку праці.
Нова стратегія корпорації «Парус» виділяє основною метою вихід на такі сегменти ринка:
1) федеральні міністерства і відомства (1 сегмент);
2) державні установи Москви (2 сегмент);
3) територіальні корпоративні проекти: регіональні органи виконавчої влади - адміністрації і крупні галузеві відомства в суб'єктах Федерації і муніципальних утвореннях (3 сегмент);
4) територіальні партнерські проекти: адміністрації, галузеві комітети і вся підвідомча мережа решти суб'єктів РФ і муніципальних утворень (4 сегмент).
У найближчі 3 роки бізнес-центр корпоративних рішень сконцентрує зусилля у області створення інноваційних, спеціалізованих рішень для пріоритетних галузей.
Як такі вибрані:
1) нафта і газ.
2) харчова.
3) енергетика.
4) машинобудування.
5) хімічна.
6) оптова торгівля.
7) страхування.
На ринку корпоративних рішень (ЦКР) затребувані як комплексні інформаційні системи автоматизації, так і спеціалізовані рішення, побудовані на базі тиражних систем. Прагнучи задовольнити потреби клієнтів, центр корпоративних рішень планує розвивати спеціалізовані рішення для крупних підприємств, холдингів, торговельно-промислових груп і територіально-розподілених структур.
«Парус» продовжує здійснювати розробку спеціальних рішень.
Придбання спеціального програмного забезпечення забезпечить замовникам:
1) облік індивідуальних властивостей в тиражній корпоративній системі;
2) суттєво зменшить ризики і витрати при впровадженні корпоративних систем.
Також актуальним питанням на сьогодення є розробка систем для малого та середнього бізнесу. У останній час корпорація «Парус» особливу увагу приділяє цім користувачам програмного забезпечення.
Структурна побудова організацій - це їх поділ на підрозділи у відповідності з цілями та стратегією.
Здійснюючи організаційну діяльність, менеджер діє в умовах складної структури підприємства, головними компонентами якої є: формальна організація; неформальна організація; працівник; трудовий колектив; корпорація.
Формальна організація у специфічному розумінні - це каркас для розміщення окремих працівників, керівників всіх рівнів. Усяка формальна організація має свою структуру управління, під якою слід розуміти впорядковану сукупність органів (підрозділів), які дозволяють управляти організацією та взаємовідносинами в ній.
Складові організаційної структури управління:
1) ланки управління на відповідних рівнях;
2) розміщення, зв'язки та ієрархія ланок управління;
3) права, обов'язки, повноваження і відповідальність кожної ланки управління за виконання своїх функцій;
4) ступінь централізації і децентралізації функцій управління;
5) кількісний і якісний склад працівників управлінського персоналу.
Організаційні структури являють собою базові блоки, які є в основному усієї організації. Поєднання різних типів структур дає можливість спроектувати таку структуру, яка відповідає поставленим менеджером завданням.
Побудова організаційної структури управління підприємством залежить перш за все від його масштабів (обсягів виготовлюваної продукції, її видів, технологічної і конструктивної складності тощо). Саме масштабність виробництва визначає потребу у виділенні певних видів робіт у несоціальні напрями, які вимагають відповідної координації.
Структура управління Корпорації «Парус» є функціональною. Це можна побачити на схемі 1.1.
Функціональна структура управління базується на ієрархії органів, які забезпечують виконання кожної функції управління на всіх рівнях.
Функціональні структури - це такі базові форми побудови організації, у відповідності з якими працівники формуються у самостійні підрозділи, беручи до уваги подібність робіт, які вони виконують, чи видів діяльності, які закріплені за ними. Ідея, на якій базується функціональний принцип побудови орг и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.