На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Договр купвл-продажу транспортних засобв

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ  НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
Кафедра: цивільного та трудового права
 Реєстраційний  № ___________
Дата «___» _________  2011 р.
Курсова робота
Договір купівлі-продажу транспортних засобів. 

Рекомендовано до захисту                            Махинько Юрій Олексійович
 з оцінкою  _____________                            3-го курсу
Науковий керівник                                        денної форми навчання
Мацегорін Олександр Ілліч     Науковий Керівник
                                            Кандидат юридичних наук, доцент 
 

Київ  – 2011
Робота захищена «___» __________ 2011 р.
з оцінкою ___________                                            Зав. кафедрою
     _______________
 

ЗМІСТ
Вступ …………………………………………………………………………….3
Розділ  І. Система законодавства що регулює купівлю-продаж транспортних засобів..………………………………………………………   .5
   1.1. Цивільне законодавство…………………………………………………..5
   1.2. Про нотаріат,  і інші нормативно правові акти………………………….6
Розділ  ІІ. Особливості договору купівлі-продажу………………………….9
   2.1. Поняття транспортного засобу…………………………………………   9
   2.2. Зміст  договору………………………………………………………...…..10
   2.3. Купівля-продаж автомобіля через комісійний магазин ...………….. ...10
   2.4. Купівля нового автомобіля...…………………………………………….14
Розділ  ІІІ. Порядок укладення, виконання та припинення договору…..18
    3.1. Порядок  укладення ..…………………………………………………… 18
    3.2 Порядок виконання………………………………………………………21
    3.3. Порядок  Припинення ……………………………………………………24
Висновок……………………………………………………………….………..25
Список  використаної літератури ……………………………………………27
Додаток..………………………………………………………………………....28
 

Вступ
     Кожна людина у повсякденному житті  стикається з правовими питаннями, які, на жаль, не завжди може правильно  вирішити у зв’язку з браком знань, недостатньою обізнаністю з порядком правового регулювання певних правових відносин. У статті 41 Конституції України закріплено що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 1 Договір купівлі-продажу є одним з основних видів зобов'язань по передачі майна у власність або в інше майнове право. Відома нам історія правового регулювання цього договору нараховує майже 4 тисячі років. У процесі розвитку правових систем відбувався природний відбір правових норм про купівлі-продажу. Випадкові положення з часом відсівалися поступаючись місцем більш обґрунтованим і якісним, підвищувався рівень юридичної техніки. Правові норми спочатку регулювали купівлю-продаж поступово набули характеру загальних положень для інших цивільно-правових угод. Завдяки цьому інститут купівлі-продажу надав серйозний вплив на формування договірного права всіх правових систем. Договір купівлі-продажу відіграє провідну роль у опосередкування міжнародних економічних відносин. З часом розширюється коло видів купівлі-продажу. Як різновиди купівлі-продажу розглядається постачання, енергопостачання, контракція, продаж з використанням автоматів, біржова торгівля і т.д.
     У різних правових системах є свої особливості  у регулюванні купівлі-продажу. Однак у всіх правових системах найважливіше значення надається передачу права власності на речі (майно, товар) за договором купівлі-продажу та істотних умов даного договору: його предмету, ціною, відповідальності сторін за дотримання договірних умов, а також деяким додатковим умовам - про терміни, місце і порядок передачі товару, його перевезення та страхування, порядок розрахунків і т.д.
     Метою даної курсової роботи є характеристика правової природи договору купівлі-продажу  транспортних засобів.
 

1.Система законодавства що регулює купівлю-продаж транспортних засобів.
     1.1. Цивільне законодавство.
       Так, як договір купівлі-продажу  транспортних засобів  є одним  з різновидів договору купівлі-продажу то при посиланні на цивільне законодавство, потрібно розглянути договір купівлі-продажу загалом, так як в цивільному кодексі даний різновид договору не включений, а потім вже розглянути особливості договору-купівлі продажу транспортних засобів.
     Посилаючись на цивільне законодавство, глава 54 ЦК згідно зі ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.2 Також можна виокремити основні ознаки договору-купівлі продажу.
Ознаки:
1. є договір  спрямований на передачу майна  у власність
2. даний договір  є завжди оплатним договором  – при набутті майна у власність  покупець сплачує за нього  продавцеві ціну обумовлену в договорі
3. є договором  двостороннім – зумовлений взаємне  виникнення у кожної із сторін  Права і Обов’язки. З укладенням такого договору продавець приймає на себе О передати покупцеві певну річ і водночас набуває права вимагати її оплати, а покупець у свою чергу зобов’язаний здійснити оплату придбаної речі і водночас набуває права вимагати від покупця її передачі.
4. реальний –  коли передача товару продавцем  є підставою для укладення  дог купівлі – продажу.
5. консенсуальним  – коли сторони досягли домовленості між собою стосовно істотних умов договору і продавець зобов’язується передати покупцеві товар. Права і Обов’язки у сторін виникають з моменту досягнення ними згоди щодо істотних умов договору.
5. сторонами  договору є продавець і покупець
6. мета договору  – перенесення права власності  на річ, яка є товаром, покупцеві.
7. належить до  традиційних договорів у цивільному  праві
8. змістом якого  є переміщення матеріальних благ  у товарній формі.
9. поіменовані  договори – можливість укладення  яких прямо передбачена ЦКУ. 
Договір купівлі-продажу належить до найпопулярніших видів договорів, що використовуються в підприємницькій діяльності. В умовах ринкової економіки він є основним регулятором взаємовідносин між виробниками і споживачами, відносин у сфері розподілу й перерозподілу матеріальних благ, забезпечуючи вільний і оптимальний розвиток усіх форм власності, підприємництва і торгівлі. Цим договором опосередковуються відносини учасників цивільного обороту з обміну товарів на гроші. Характеристика договору купівлі-продажу: за договором купівлі-продажу продавець передає покупцеві майно (товар). 
Тлумачення категорії майно (товар), як предмета договору купівлі-продажу наводиться в ст. 656 ЦК України. Так, предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; майнові права; право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру.

 
             1.2 Про нотаріат,  і інші нормативно правові акти.
      Згідно зі ст. 55 Закону України "Про нотаріат" угоди щодо майна, що підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності на нього.3 Транспортні засоби є майном, що підлягає обов'язковій державній реєстрації, тому для його відчуження необхідно підтвердити право власності відчужувача на об'єкт відчуження та факт його державної реєстрації.
      Найчастіше  у провадженні зустрічається  посвідчення договорів відчуження автомобільного транспорту. Обов'язковість  державної реєстрації певних видів транспортних засобів установлено Законом України "Про дорожній рух". У ньому зазначено, що державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколясок здійснюється органами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ.4
     Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколясок, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388, які набрали чинності з 1 жовтня 1998 p., передбачають, що на зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію. Державна реєстрація цих транспортних засобів має чітко визначені строки: 10 діб після придбання або митного оформлення чи виникнення обставин, які стали підставою для внесення змін до реєстраційних документів.
     Посвідчення  договорів відчуження транспортних засобів можуть здійснювати як державні, так і приватні нотаріуси. Договори купівлі-продажу транспортних засобів не підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. Нотаріальне посвідчення є необхідним щодо договору дарування транспортних засобів
     У зв'язку з набранням чинності нового податкового кодексу України з 1 січня 2011 року продаж автомобілів, у порівнянні з 2010 роком, частково змінилася (оподаткування). У червні 2010 року набрав чинності одіозний закон № 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", коли товарні біржі не можуть реєструвати угоди купівлі-продажу автомобілів5. Продати автомобіль можна було за довідкою рахунок, або оформити угоду купівлі-продажу автомобіля в нотаріуса, де були свої мінуси (незалежна оцінка для нотаріуса, оплата податку на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та інше).  
З 01.01.2011 року за новим Податковим Кодексом продаж автомобілів буде більш прозорим, як для покупця, так і для продавця. Податок з доходів фіз. осіб при продажу одного з об'єктів рухомого майна (легкового авто, мотоцикла, моторолера) протягом року становитиме 1%. Дохід буде визначатися виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але за умови, що вона не нижче оціночної вартості такого об'єкта і не нижче 25% вартості такого ж самого нового об'єкта рухомого майна. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%, визначеної в пункті 167.2 статті 167 цього Кодексу.

 
 
 

2. Особливості договору  купівлі-продажу. 
     2.1. Поняття транспортного  засобу.
     Транспорт (від лат. trans — через і portare — нести) — сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
     Механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми (крім транспортних засобів, робочий об'єм двигуна яких не перевищує 50 куб. см), а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт; 7
   Поняття транспорту містить у собі кілька аспектів; грубо їх можна поділити на інфраструктурутранспортні засоби і керування. Інфраструктура включає транспортні мережі або шляхи сполучення (дороги залізничні коліїповітряні коридориканали,трубопроводи, моститунеліводні шляхи та ін.), а також транспортні вузли або термінали, де виробляється перевантаження вантажу чи пересадка пасажирів з одного виду транспорту на інший (наприклад, аеропортизалізничні станціїавтобусні зупинки).
   Транспортними засобами звичайно виступають автомобілівелосипедиавтобусипотягилітаки. Під керуванням розуміється контроль над системою, наприклад сигнали світлофора, стрілки на залізничних коліях, керування польотами тощо, а також правила (серед іншого, правила фінансування системи: платні дороги, податок на паливо та ін.)
   Категорії транспорту
     Транспорт поділяється на три категорії: транспорт  загального користування, транспорт  не загального користування і особистий або індивідуальний транспорт. Транспорт загального користування не слід плутати із громадським транспортом (громадський транспорт є частиною транспорту загального користування). Транспорт загального користування обслуговує торгівлю (перевозить товари) і населення (пасажирські перевезення). Транспорт не загального користування — внутрішньовиробничий і внутрішньовідомчий транспорт. Нарешті, особистий транспорт — це легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди, велосипеди, яхти, приватні літаки.
Персональний автоматичний транспорт утворює нову категорію, тому що поєднує в собі риси міського громадського транспорту і особистого автотранспорту.
   2.2. Зміст договору.
   Зміст договору купівлі-продажу полягає в тому, що разом з майном до покупця переходить право власності на нього; договір завжди оплатний і набуває сили з моменту укладання угоди між сторонами (між сторонами досягнуто згоди за всіма істотними умовами)8
   2.3 Купівля-продаж автомобіля через комісійний магазин.
     Комісійна торгівля автомобілями здійснюється на підставі договору комісії між комісійним магазином, який приймає товар на комісію, i громадянином, що здає автомобіль на комісію. За договором комісії громадянин доручає комісійному магазину продаж автомобіля за визначену винагороду. Громадянин доставляє автомобіль до комісійного магазину самостійно, якщо інше не передбачено договором комісії, i за ним залишається право власності на автомобіль, який прийнятий на комісію, до моменту його продажу покупцю.
     Комісійний  магазин повністю несе відповідальність за втрату або пошкодження автомобіля, прийнятого на комісію. Розмір i порядок  відшкодування збитків, нанесених громадянину в результаті втрати або псування автомобіля, зданого на комісію, визначаються за погодженням сторін, а у разі недосягнення згоди вирішуються у судовому порядку.
     На  комісію приймаються автомобілі вітчизняного та іноземного виробництва, як технічно справні, так i ті, що не на ходу, для продажу на території України, що зняті з обліку в РЕП ДАІ.
     При здачі автомобіля на комісію громадянин повинен подати до комісійного магазину паспорт громадянина України  чи документ, що його замінює, та техпаспорт з відміткою в ньому РЕП ДАІ про зняття з обліку в зв’язку з продажем.
     Не  приймаються на комісію автомобілі, техпаспорт на які відсутній, ідентифікаційні  номери їх знищено або підроблено, які переобладнено, i це не відображено  у техпаспорті в розділі «Особливі відмітки», а також не зареєстровано в РЕП ДАІ від інших суб’єктів господарювання на підставі довідок-рахунків.
     При прийнятті автомобіля на комісію  в присутності громадянина провадиться  візуальна перевірка пред’явлених документів на відповідність у них записів з фактичними ідентифікаційними номерами вузлів i агрегатів.
     Комісійний  магазин при прийнятті автомобіля на комісію виписує акт технічного стану та оцінки автомобіля у трьох  примірниках, який підписують відповідальна  особа магазину i його власник. Один примірник отримує громадянин, який здає автомобіль на комісію.
     Громадянин  на підставі заяви має право в  будь-який час забрати зданий на комісію автомобіль за наявності  акта технічного стану, оцінки автомобіля та техпаспорта, заплативши комісійному магазину обговорену в договорі плату за його збереження.
     Ціну  на автомобіль, що здається на комісію, та розмір комісійної винагороди визначають за погодженням сторін. Автомобіль надходить у продаж не пізніше  наступного дня після прийняття його на комісію. Якщо автомобіль не продано у термін, передбачений договором комісії, то його ціну за згодою власника автомобіля знижують.
     При продажу автомобіля комісійний магазин  видає покупцю акт технічного стану та оцінки автомобіля, техпаспорт, гарантійний талон (сервісну книжку) за наявності, довідку-рахунок, розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі. Одночасно у розділі техпаспорта «Особливі відмітки» робиться запис «Автомобіль проданий за довідкою-рахунком, серія, номер, дата». Запис підписується керівником комісійного магазину та скріплюється печаткою.
     Наявність довідки-рахунку є підставою для  реєстрації автомобіля в РЕП ДАІ. Довідка-рахунок заповнюється друкарським  способом або кульковою ручкою одним  почерком. Виправлення повинні супроводжуватися записом «Виправленому вірити» та бути завірені підписом та печаткою продавця. На один автомобіль видається лише одна довідка-рахунок.
     Якщо  немає можливості займатися продажем, обміном автомобіля самостійно, то можна уповноважити на це іншу особу, якій виповнилося 18 років. Для цього оформляється доручення на право відчуження транспортного засобу, що завіряється нотаріально.
     Законодавством  передбачено можливість відчуження автомобіля за посередництвом товарної біржі шляхом укладання угоди, яка реєструється на біржі. Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.
     Відповідно  до п. 12.3 ст. 12 Закону № 889-IV якщо об’єкт рухомого майна продається за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента, то така особа вважається податковим агентом (повинна утримувати та перераховувати податок до бюджету) платника податку щодо оподаткування доходів, отриманих таким платником податку від такого продажу.
     Таким чином, при отриманні продавцем коштів за продаж автомобіля комісійний магазин та товарна біржа мають утримати 13 % податку з вирученої суми.
     Приклад 2. За експертною оцінкою автомобіль «Honda Civic1,6», 1995 р. вип., має вартість 30 000 грн. При видачі довідки-рахунку посередник (комісійний магазин або товарна біржа) повинен утримати з продавця автомобіля та перерахувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб у сумі 3 900 грн. (13 % вартості автомобіля).
     При купівлі автомобіля у комісійному  магазині варто ознайомитися з наявними документами на автомобіль: договором комісії, техпаспортом з відміткою РЕП ДАІ про зняття з обліку у зв’язку з продажем, довідкою з РЕП ДАІ про те, що автомобіль не перебуває у розшуку, вантажною митною декларацією або посвідченням митниці із зазначенням назви, марки, номера i дати вантажної митної декларації, згідно з якою автомобіль було ввезено на територію України.
     Відповідно  до законодавства через комісійний магазин можуть продаватися автомобілі без техпаспорта, такі як безгосподарні, котрі перейшли у спадщину держави, конфісковані за рішенням суду та ті, що зняті з експлуатації та повернені з-за кордону державними організаціями чи установами. На зазначені автомобілі без реєстраційних документів надаються копії рішення суду, акти, довідки, посвідчення, а також довідки РЕП ДАІ про те, що ці автомобілі не перебувають у розшуку.
     Разом з автомобілем покупцю передаються  такі документи: розрахунковий документ, який засвідчує факт продажу; техпаспорт або копія рішення суду; акти; довідки; посвідчення щодо автомобіля, який не має техпаспорта; довідка-рахунок; сервісна книжка (за наявності).
     У техпаспорті у розділі «Особливі  відмітки» робиться відмітка «Автомобіль  проданий по довідці-рахунку, серія, номер, дата». При продажу автомобіля, що не має реєстраційних документів, на зворотному боці довідки-рахунку робиться запис: «Автомобіль прийнятий i проданий без реєстраційних документів», який завіряється та скріплюється печаткою продавця.
     При купівлі у комісійному магазині автомобіля, що побував в аварії, надається довідка РЕП ДАІ про дорожньо-транспортну пригоду.
     У разі продажу автомобіля, який має  дефекти, що загрожують безпеці дорожнього руху та життю громадян, комісійний магазин повинен у письмовій  формі повідомити покупця про існуючі дефекти та неможливості експлуатації автомобіля до їх усунення.
     2.4. Купівля нового автомобіля
     Купити  автомобіль може особа, якій виповнилося 18 років. Розрахуватися за автомобіль можна у безготівковому порядку  через установи банку або за готівку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та в іншому порядку відповідно до законодавства.
     Законність  придбання автомобіля підприємством  чи організацією підтверджується довідкою-рахунком, актом приймання-передачі транспортного  засобу підприємства-виробника або уповноваженим ділером, вантажною митною декларацією або копією, завіреною гербовою печаткою митниці. При купівлі автомобіля, завезеного на територію України, у довідці-рахунку повинен бути запис «У митному відношенні оформлено. Вантажна митна декларація від _____ № _____, імпортер ______».
     При продажу автомобіля покупцю надається  необхідна та достовірна інформація про найменування та адресу виробника (імпортера, продавця) i підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця, ремонт i технічне обслуговування, перелік основних технічних характеристик автомобіля, дату виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, термін служби автомобіля, правила та умови ефективного та безумовного використання, сертифікацію автомобіля.
     Інформація  про ціну автомобіля в грошовій одиниці  України надається за допомогою  ярлика цін (цінника), який підписується особою, відповідальною за формування, встановлення або застосування цін, i скріплюється печаткою підприємства чи організації, яка здійснює продаж, із зазначенням дати підписання.
     Разом з автомобілем покупцю видаються  розрахунковий документ, який засвідчує  факт продажу, інструкція про порядок експлуатації автомобіля, сервісна книжка або довідка про передпродажну підготовку, номерні знаки для разових поїздок у разі самостійної доставки автомобіля до місця реєстрації, акт приймання-передачі при придбанні автомобіля у виробника, довідка-рахунок при здійсненні купівлі у підприємства чи організації.
     Передпродажна підготовка автомобіля здійснюється продавцем, про що у сервісній книжці робиться позначка, в якій обов’язково зазначаються: дата проведення передпродажної підготовки, інформація про терміни проведення сервісного обслуговування, перелік сервісних центрів та їх адреси, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, підпис, скріплений печаткою продавця.
     На  придбаний автомобіль діє гарантійний  термін, який обчислюється з дня продажу покупцю автомобіля. Гарантійні зобов’язання можуть виконуватися згідно з договором.
     Покупець  при виявленні недоліків у  придбаному автомобілі протягом гарантійного терміну експлуатації має право  за своїм вибором вимагати від  продавця безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою, заміни на аналогічний товар належної якості, відповідного зменшення його купівельної ціни, заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни, розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.
     Безоплатне  усунення недоліків, виявлених в  автомобілі в період гарантійного терміну, здійснюється протягом 14 днів або за згодою сторін в інший термін.
     Заміна  автомобіля з недоліками провадиться негайно, а за необхідності додаткової перевірки якості – протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності автомобіля для заміни вимога покупця задовольняється у двомісячний термін з часу подання відповідної заяви.9
     Під час заміни автомобіля з недоліками на аналогічний належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться, а на такий самий  іншої моделі – провадиться виходячи з цін, що діяли на час обміну.
     При розірванні договору розрахунки з покупцем у разі підвищення ціни на автомобіль здійснюються виходячи з їх вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а у разі зниження цін – на час купівлі.
     Доставка  автомобіля продавцю для усунення недоліків  та його повернення покупцю здійснюються силами i засобами продавця.
 

 3. Порядок укладення, виконання та припинення договору.
      3.1. Порядок укладення.
     Продаж автотранспортних засобів дозволяється особам, які досягли 18 років, а мототранспортних засобів — особам, які досягли 16 років, з дозволу батьків чи піклувальників.
     За  загальним правилом договір купівлі-продажу  вважається укладеним, коли між сторонами  в потрібній, у належних випадках, формі досягнуто згоди з усіх істотних умов (ст. 638 ЦК України)
     Сторони підтверджують, що: вони не визнані  недієздатними чи обмежено дієздатними; укладення договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі; умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому Також Продавцю роз'яснено про звільнення від податку з доходів фізичних осіб, встановленого п. 12.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у сумах, передбачених п. 7.1. цього Закону, оскільки Продавцем до бюджету сплачено відповідне державне мито..
       Договір є укладеним з моменту нотаріального посвідчення, що відповідає вимогам ст. 639 ЦК України.
     Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає ст. 654 ЦК України.
     Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.