Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


дипломная работа Курс проектирования

Информация:

Тип работы: дипломная работа. Добавлен: 11.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  ЗМІСТ
  Реферат………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………….……
  1. Аналітична частина
  1.1. Загальні  відомості про підприємство……………………………………………………………………………
    1.2. Коротка  характеристика водного господарства ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»………………………………………………………………………………
    1.3. Характеристика  водного об’єкту…………………………………...................................
         1.4. Очисні споруди  Інгулецької станції аерації  стічних вод……………………………….
         1.5. Очищення стоків дріжджового заводу ЗАТ «Надежда»………………………………
         1.6. Характеристика випуску  зворотних стічних вод…………………………………………..
         1.7. Ефективність роботи  очисних споруд…………………………………………………………..
         1.8. Мета та завдання проектування обьекту…………………………………………………….
    2. Розрахункова частина
    2.1. Вибір та  обґрунтування проектування первинного відстійнику з обертаючим ся водорозподільним пристроєм і біологічних прудів. Опис та принцип дії…
    2.2. Технічний  розрахунок первинного радіального  відстійника з обертаючимся водорозподільним пристроєм…………………………………………………………..……….
    2.3. Пропозиції  щодо переобладнання існуючих  очисних споруд і розташування  проектуємих об’єктів……………………………………………………………….………………...
    2.4. Ефективна  та безпечна експлуатація основних  очисних споруд………………..
  2.5 Техніко-економічна ефективність проектних рішень………………..................................
  Висновки  та пропозиції…………………………………………………….................................................
  Список  посилань………………………………………………………………………………………………………………
  Додатки………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  РЕФЕРАТ
       Пояснювальна  записка до курсового проекту містить:
  38 – сторінок тексту, 2 -  рисунків, 4 -  таблиць, 3 -  додатків, 9 -  літературних джерел.
       Об’єкт  проектування – очисні споруди стічних  вод міста Інгульця на станції аерації.
             Предмет проекту – радіальні  відстійники з водорозподільним  пристроєм, який обертається.
                   В аналітичній частині проекту  розглядаємо, загальні відомості про підприємство, водне господарство ВАТ «ІнГЗК» , очисні споруди Інгулецької станції аерації стічних вод, очищення стоків дріжджового заводу ЗАТ « Надежда» , даємо характеристику випуску зворотних стіних вод, і розглядаємо ефективність роботи очисних споруд.
                  В розрахунковій частині проекту розглядаємо, вибираємо та обгрунтовуємо проектування первинного відстійнику з обертаючимся водорозподільним пристроєм і біологічних прудів, опис та принцип дії, технічний розрахунок, пропозиції щодо переобладання існуючих очисних споруд і розташування проектуємих обєктів, ефективна та безпечна експлуатація основних очисних споруд.
                    Курсовий проект закінчується пропозицією щодо удосконалення технологічної схеми очищення комунально-побутових стічних вод на очисних спорудах є реальним і виконується на  Інгулецькій станції аерації. 

       ОЧИСНІ  СПОРУДИ, СТІЧНІ ВОДИ, ПЕРВИННІ ВІДСТІЙНИКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ.
 

  ВСТУП 

        В умовах інтенсивного розвитку всіх галузей  економіки – промисловості, енергетики, сільського і комунального господарства, значного збільшення водоспоживання і зростаючих вимог до якості води, великого значення набуває виробництво технічної і питної води. Це зумовлює будівництво нових систем і споруд водопостачання та водовідведення, розширення і реконструкцію наявних. Природні запаси прісної води обмежені і вже не можуть повною мірою задовольняти життєві потреби населення. Тому забезпечення потреб промисловості сільського господарства і населення водою – одна з найважливіших сучасних проблем, що потребує нагального вирішення.
        Важливу роль в охороні водних ресурсів від  забруднення шкідливими домішками  набувають різні способи очищення стічних вод, які дають можливість видаляти з води забруднюючі речовини і солі, утилізувати цінні компоненти як вторинну сировину і повертати  їх у виробництво.
        Вибір оптимальних технологічних схем очищення води – досить складне  завдання, що обумовлене переважним різноманіттям  домішок, що перебувають у воді, і  високими вимогами, пред'явленими до якості очищення води. При виборі способу  очищення домішок ураховують не тільки їх склад у стічних водах, але й вимоги, яким повинні задовольняти очищені води: при скиданні у водойму – ГДС (гранично допустимі скиди) і ГДК (гранично допустимі концентрації речовин), а при використанні очищених стічних вод у виробництві – ті вимоги, які необхідні для здійснення конкретних технологічних процесів.
        Для готування зі стічних вод технічної  води або забезпечення умов скидання очищених стічних вод водойм велике значення має техніко-економічна оцінка способів підготовки води. Економічну перевагу мають, як правило, замкнені системи водовикористання. Однак процес заміни сучасних виробництв безвідхідними, у тому числі й з повністю замкненою системою водовикористання, досить тривалий. Тому частину очищених стічних вод скидають у водойми. У цих випадках необхідно дотримувати встановлених нормативів для відносної концентрації шкідливих речовин в очищених стічних водах. Стічні води є чистими, якщо їх відведення у водні об'єкти не приводить до порушення норм якості води в контрольованому створі або пункті водовикористання. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  ПРО ПІДПРИЄМСТВО 

        ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» розташований на правому  березі річки Інгулець в 30 км на південь  від м. Кривого Рогу. По адміністративному  розподілу територія комбінату знаходиться в межах Широківського району Дніпропетровської області.
        ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» виготовляє товарну руду для постачання  металургійним  заводам і на експорт.
        До  складу комбінату входять такі основні цеха:
    рудник по добутку магнетитових кварцитів відкритим шляхом;
    дробарна фабрика з 4-ма стадіями подрібнення руди і дільницями конвеєрного тракту доставки руди з кар’єру на збагачувальну фабрику;
    збагачувальна фабрика № 2 з дільницями самоздрібнення № 3 з вивозом і доопрацюванням надлишку галі і скрапу;
    цех технологічного автотранспорту з перевозки руди до дробарок крупного подрібнення і перевозки розкривних порід на відвали і перевантажувальні пункти;
    залізничний цех, що здійснює відвантаження концентрату зі складу готової продукції і відправку його на станцію Інгулець, а також відправку кварцитів на греблю хвостосховища і розкривних порід у відвали;
    допоміжні цеха: автотранспортний господарських і спецмашин, технічного водопостачання і шламового господарства, енергетичний, мереж і підстанцій, технологічної диспетчеризації, ремонтно-будівельний, центральна заводська лабораторія і інші об'єкти допоміжного значення.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Коротка характеристика  водного господарства  ВАТ «ІнГЗК»
 
        Водозабезпечення цехів комбінату на технологічні й господарчі потреби здійснюється зі хвостосховища ВАТ «ІнГЗК» і господарчо-питного водопроводу комбінату. Згідно з норм водозабезпечення та водовідведення технічна вода використовується на:
   - добуток руди відкритим шляхом (зрошення доріг в кар’єрі, мийка автомашин, тепловозів, вагонів);
   - подрібнення (змив просипу в галереях, під конвеєрами привідних станцій і перевантажувальних вузлах, гідроущільнення в зумпфах);
   - збагачення (шарове здрібнення, самоздрібнення, розмив підвалу здрібнення, обладнання).
        На  технологічні потреби використовується також вода питної якості, що подається  “Кривбаспромводопостачанням”. Згідно з “Норм водоспоживання й водовідведення”  вона використовується на виробничі  потреби основного (буріння, кондиціювання, гідрообезпилювання) і допоміжного (заправка автомашин, підживлення теплових мереж і парових казанів, хімобробка, охолоджування компресорів і ін.) виробництв.
        Нормовані витрати питної води на виробничі  потреби складають в 2006 році 11470,115 тис. м3/рік, фактично використано 8404,0 тис. м3/рік. Нормовані витрати питної води на господарчо-побутові потреби комбінату в 2006 році складають 5478,549 тис. м3/рік, фактично використано 7628,0 тис. м3/рік.
        Водопостачання  усіх споживачів комбінату технічною водою здійснюється по повністю замкнутій зворотній схемі із зворотом основної витрати води через хвостосховище ІнГЗК. Потужність оборотного циклу комбінату в 2006 році склала 594 млн. м3. Вода зі ставка зворотного водопостачання подається на технологічні потреби комбінату і пройшовши виробничий процес у вигляді пульпи через аварійні ємності і пульпонасосні
  станції повертаються в хвостосховище ІнГЗК.
        Хвостосховище є водоприймачем, окрім пульпи, шахтних  і кар’єрних вод, поверхневого стоку  з території комбінату, дренажних вод, промислових і господарчо-побутових стоків м. Інгулець та Широковського району , а також джерелом промислового водопостачання.
        В зв’язку з вищезгаданим, проектом передбачено реконструкція та розширення очисних споруд господарчо-побутової каналізації (КОС) Інгулецької станції аерації стічних вод з 27,5 до 45 тис. м3/добу, глибока доочистка стоків і скидів надлишкових побутових стоків в р. Інгулець.
        Проектом  передбачено один випуск надлишку глибокодоочищенних стічних вод в р. Інгулець в  районі с. Могилівка. Прийнятий розсіювальний випуск з стальних труб діаметром 1200 мм. 
   
   
   
   

   1.3. Характеристика водного об’єкту
        Гідрологічна  характеристика р. Інгулець приводиться  по даним гідрологічних звітів ГПІ  “Укрводоканалпроект”, виконаних  у 1985 – 1995рр. для ТЕО водопостачання Кривбасу, розширення ВОС на Карачунівському водосховищі й будівництва хвостосховища в заплаві р. Інгулець. Річка Інгулець починається в с. Топило Кіровоградської області і впадає в р. Дніпро. Русло річки хвилясте, що деформується, береги помірно-круті, ширина заплави 0,5 – 0,6 км, ширина річки 30 – 40 м, глибина в межень 0,5 – 1,0 м, швидкість течії 0,2 – 0,8 м/хв., у повені до 1,5 м/с, в гідрологічному відношенні річка вивчена.
        Мінімальні  витрати р. Інгулець в районі ІнГЗК (с. Могилівка) складає 2,0 – 2,3 м3/с. Стік річки формується за рахунок природного стоку р. Інгулець і р. Саксагань вище балки Грушеватої (0,24 і 0,1 м3/с для маловодного місяця – зимова межень – року 95 % забезпеченості), скиду побутових стоків і фільтраційних вод ПівдГЗК (0,7 м3/с), шахтних вод й промстоків ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
        У створі випуску стічних вод ІнГЗК  нижче с. Могилівка ширина русла  річки зверху складає 45 – 50 м, ширина по дну – 20 м, ухил русла 0,0003, глибина  води при мінімальному природному стоці – 0,6 м, при витраті 5,3 м3/с – 1,1 м, швидкість води відповідно 0,1 і 0,27 м/с.
        Річка Інгулець нижче с. Могилівка використовується практично для цілей зрошення й культурно-побутового водокористування і є рибогосподарчим водоймищем II категорії.
        Іхтіофауна  річки – тарань, сазан, окунь. Місць  масового нересту, нагулу і зимівлі  риби в цьому районі немає, промислом  річка не освоюється.
        Аналіз  концентрацій забруднюючих речовин  в р. Інгулець у контрольному створі (500 м вище скиду стічних вод) свідчать про зверхнормативне забруднення річки і невідповідність вимогам, що висуваються до водоймищ рибогосподарського призначення (зважені речовини, БПКп, мінеральний склад, Cl, SO42-, Fe заг.).
        Для вивчення впливу скидів біологічно очищених стічних вод з очисних споруд ВАТ «ІнГЗК» на водний об’єкт (р. Інгулець) виконується контроль води в річці до скиду стоків і після скидів. В зв’язку з тим, що водоймище віднесене до рибогосподарської категорії водокористування,контрольний створ призначений 500 м нижче скидання зворотних вод [7].
        У табл. 1 наведено основні розрахункові данні річки Інгулець.
        Таблиця 1.
  Розрахункові  данні водного об’єкту – приймача стічних вод
  Назва водного об’єкту  
   р. Інгулець
  Створ
   Код
   Чер/Дніпро
   Тип
   КС
  Створ Вид водокористування в КС
   Рибогосподарський
  Період  часу розрахункових умов року 95%
   2006, січень
  Розрахункові  витрати води, м3
   Природні, мінімальні, середньомісячні
   0,73
   Середньорічні витрати
   4,2
  Мінімальна  швидкість течії при розрахункових  витратах води, м/с
   0,19
  Гідрологічна характеристика водного об’єкту Коефіцієнт хвилястості  русла
   1,5
   Середня глибина, м
   0,42
   Середня ширина, м
   25
  Коефіцієнт  шероховатості дна
   0,04
   Фонова якість води, мг/дм3
   Параметр
   фон
   ГДК
   1. рН
   7,4
   6,5 – 8,5
   2. Розчинений кисень
   4,0
   ? 4,0
   3. Зважені речовини
  45,1
   10,75
   4. Мінеральний склад
  3895,0
   1000
   5. Хлориди (Cl-)
  1536,6
   350,0
   6. Сульфати (SO42-)
  648,0
   500
   7. БПК пов
  10,7
   6,0
   8. Азот амонійний  (NH4)
  1.6
   2,0
   9. Нітрити (NO2-)
   0,4
   3,3
   10. Нітрати (NO3-)
  20,3
   45,0
   11. Фосфати
   0,5
   3,5
   12. Залізо заг.(Fe)
  0,35
   0,3
   13. СПАР
  0,02
   0,1
   14. Нафтопродукти
   0,6
   0,3
   15. Марганець (Mn2+)
  0,075
   0,01
   16. Мідь (Cu2+)
  0,02
   0,021
 
  Середні данні хіманалізу за 2006 рік (данні  лабораторії комбінату) приведені  в таблиці 2.
        Таблиця 2.
  Середні дані хімічного аналізу за 2006 рік
  Назва речовин
   Концентрація забруднень в мг/дм3
  500 м до  скиду стічних вод 500 м після скиду в місці скиду
  1.БПК пов.
   10,72
   9,7
   9,9
  2.Зваженні  речовини
   45,1
   37,8
   12,9
  3.Азот амонійний
   1,64
   1,56
   4,5
  4.Нітрити
   0,4
   0,4
   0,73
  5.Нітрати
   20,3
   22,3
   9,9
  6.Нафтопродукти
   0,6
   0,52
   0,5
  7.Фосфати
   0,4
   2,1
   6,0
  8.Мінеральний  склад
   3895
   4137
   1025
  9.Хлориди
   1536,6
   1047,2
   127,6
  10.Сульфати
   648
   706
   251
  11.СПАР
   0,2
   0,14
   0,65
  12.Залізо  заг.
   0,36
   0,35
   0,50
 
        Аналіз даних приведених в таблиці 2 свідчить про те, що:
   Фонова якість води в р. Інгулець не відповідає показникам рибогосподарчих водоймищ.
   Випуск біологічно очищених стічних вод з очисних споруд ВАТ «ІнГЗК» відноситься до категорії недостатньо очищених.
  1.4.  Очисні споруди Інгулецької станції аерації стічних вод 

        Об'єктами каналізації, які скидають стоки  на очисні споруди Інгулецької станції  аерації є житловий район міста  Інгулець, дріжджовий завод ЗАТ «Надежда», проммайданчик ВАТ «ІнГЗК», підприємства індустрії, автотранспорту, харчової промисловості. Перелік підприємств, що скидають стоки на очисні споруди, приведений в додатку 1, хімічний аналіз стоків підприємств – в додатку 2.
        Проектна  потужність очисних споруд 45,0 тис. м3/добу, коефіцієнт погодинної нерівномірності притоку стічних вод – 1,6 (згідно з СНіП 2.04.03 – 85).
        Фактичні  витрати стічних вод, які надходять  на очистку, визначається за допомогою  вимірювального лотка Паршаля і  за 2006 р. складає: 12050194 м3/добу, середньодобові витрати – 33014 м3/добу, середньо погодинні витрати – 1375 м3/год., максимально погодинні – 2200 м3/год.
        У зв’язку з проблемами, пов’язаними  зі складністю очистки дріжджових стоків та незадовільного технічного стану  споруд старого комплексу з аеротенками-змішувачами, на очисних спорудах прийнята розподільча схема очищення дріжджового стоку (близько 30 % загальної кількості на старих аеротенках-змішувачах) і основного об’єму господарчо-побутових стоків міста та комбінату (70 % загальної кількості на аеротенках освітлювачах).
        Така  схема дозволяє в теперішній час вирішувати питання відведення основної маси (7000 тис. м3/рік) стічних вод, які очищуються на очисних спорудах Інгулецької станції аерації, та скидаються в природне водоймище річки Інгулець.
        Біологічно  очищенні стічні води після очищення на спорудах старого комплексу скидаються в хвостосховище ВАТ «ІнГЗК». У зв'язку з його переповнюванням біологічно очищенні стічні води після аеротенків-освітлювачів скидаються в р. Інгулець. Згідно форми 2ТП – вода за 2006 р. в річку Інгулець скинуто 2597 тис. м3 недостатньо очищеної стічної води.
        Очисні  споруди господарчо-побутової каналізації  включають в себе:
   Споруди перед очищення промислових стоків дріжджового заводу.
   Блок споруд механічного очищення (проціджувачі, пісколовки).
   Споруди біологічного очищення І ступеня (аеротенки-змішувачі старого комплексу).
   Споруди біологічного очищення ІІ ступеня (аеротенки-освітлювачі з камерою вторинного освітлення та біореагентного доочищення).
   Біопруди (старого комплексу).
   Споруди переробки осаду (мулові майданчики).
   Хлораторна.
        Для господарчо-побутових стічних вод  передбачається механічна очистка  в проціджувачах, пісколовки, біологічна очистка – в аеротенках-освітлювачах із вторинною камерою відстоювання.
        Проціджувачі  передбаченні для вилучення з  стічної рідини крупнодисперсних включень. Затриманні включення скидаються на смуговий конвеєр зі скребків проціджувачів і подаються на шнековий прес, де частково обезводнюються та скидаються в контейнери-накопичувачі, в них знезаражуються хлорним вапном й вивозяться на полігон твердих побутових відходів.
        При розрахункових витратах стічних  вод 1600 м3/год проектом передбачено встановлення 3-х проціджувачів ПСЖ – 1200 з отвором 0,25 – 3 мм (два робочих, один резервний). Встановлена потужність одного 1,5 кВт.
        Для затримання піску передбаченні пісколовки O 6 м із збірного залізобетону з коловим рухом стічної рідини. Пісколовки являють собою коловий резервуар з конічним дном та кільцевим лотком, в середині якого знаходиться щільовий отвір, куди потрапляє пісок. Пісок з пісколовки видаляється за допомогою гідроелеватора по піскопроводу на мулові майданчики.
        Первинне  відстоювання передбачається двостадійним. На першій стадії виконується затримання жирних органічних сполук та малих  решток сирого осаду. Друга стадія первинного відстоювання передбачає більш глибоке освітлення стічних вод від мілкодисперсних решток.
        В якості відстійників першої ступені  використовуються первинні відстійники  №1 – №8 після капремонту. Подача на них стічних вод виконується  насосами СМ 250-200-400/6 потужністю 75 кВт. Після відстійників першої стадії стічні води самопливом потрапляють на другу стадію первинного відстоювання, в якості яких використовують реконструйовані чотири вторинних відстійника.
        Сирий осад з первинних відстійників І  стадії потрапляє в резервуар 11-2; з первинних відстійників ІІ стадії – по колектору спорожнення аеротенків-змішувачів в резервуар 12-1, з’єднаних з резервуаром 12-2, звідти насосами відкачується на мулові майданчики.
        Біологічна  очистка господарчо-побутових стічних  вод виконується в аеротенках-освітлювачах з вторинною камерою освітлення.
        Застосування  аеротенків-освітлювачів з камерою  вторинного освітлення дозволяє виконувати більш глибоку очистку по фосфатам (при підтриманні високої дози активного мулу до 7 г/л), а також  по зваженим речовинам (від 8 до 10 мг/л) при умові роботи двостадійного первинного відстоювання і отримати на виході БПК5 до 15 мг/л, ХПК до 30 мг, амонійного азоту більше 1,5 мг/л. Отримується це за рахунок підвищення робочої концентрації мулу в аеротенку-освітлювачі та насиченні киснем стоків в об’ємі споруд, покращення умов контактування забруднень стічних вод з активним мулом у вихровому зваженому шарі мулу і подальшої обробки в камері вторинного освітлювання з іммобілізованою на інертному завантаженні («йоржах») мікрофлорою.
        В камері вторинного освітлення проводиться  доочистка стоків; вона є біореактором з іммобілізованою на інертному  завантаженні («йоржах»), мікрофлорою, за допомогою якої відбувається доокислення  органічних і мінеральних забруднень і часткове зниження концентрації зважених речовин за рахунок біосорбції адгезії.
        По  проекту реконструкції та розширення очисних споруд каналізації ГПІ  Укрводоканалпроект на очисних спорудах Інгулецької станції аерації  побудовані 4 секції аеротенка-освітлювача  з такими характеристиками:
    довжина – 36,0 м, ширина – 27,0 м, робоча глибина зони аерації – 4,6 м;
    об’єм, займаємий мулом – 2000 м3;
    сумарна площа поверхні зваженого шару мулу – 400 м2;
    ширина камери вторинного освітлення – 4,5 м;
    робочий об’єм камери вторинного освітлення (завантаження) – 613 м3;
    сумарна площа поверхні камери вторинного освітлення – 285 м3.
         Розрахункові витрати повітря на аерацію однієї секції аеротенка складає 1560 м3/год [15].
        В 1 м3 завантаження камери вторинного освітлення міститься 150 п.м. “йоржей” діаметром 80 мм. Періодично (один раз в три місяці) виконується регенерація завантаження шляхом її продувки на протязі 10 – 15 хв. повітрям інтенсивністю 10 м32год. Витрати повітря на продувку – 1425 м3/год.
           Після біологічної очистки, стічні води підлягають знезараженню розчином хлорної води.
        Для роботи аеротенків-освітлювачів з урахуванням  періодичної продувки (регенерації) йоржевого інертного завантаження потрібно 4982 м3/год повітря, подача якого виконується однією робочою та однією резервною повітродувкою ТВ 80 – 1.6.
        Питомий приріст мула в аеротенках-освітлювачах при швидкості окислення 13 мг/л  складає 58 г/г БПКповн. (?п).
        Кількість надлишкового мулу вологістю 99,4 % визначається за формулою:


        Кількість надлишкової біомаси вологістю 99,2 %, яка з’являється в камері вторинного освітлення, складає:

  де n –  кількість надлишкової біомаси, дорівнює 9 мг/л.
        Сумарна кількість надлишкової біомаси складає 1,38 т/добу.
        Обезводнення надлишкового мулу виконується на мулових майданчиках. Для стічних вод міста Інгулець необхідно два мулових майданчика ? 350 м2 кожний при завантаженні 2 м32/рік.
        Після біологічної очистки стічні води знезаражуються хлором та відводяться  в р. Інулець. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.5. Очищення стоків дріжджового заводу ЗАТ «Надежда» 

       Відповідно  до рекомендацій НІКТІ ТХ передбачене  передочищення стоків дріжджового  заводу вапнуванням з доведенням рН 4 – 5 до 9 – 11, що повинне було забезпечити  ефективність подальшого біологічного очищення цих стоків спільно з іншими на аеротенках. Споруди передочищення стоків дріжджового заводу були передбачені до будівництва як першочергові і введені в експлуатацію в 1993 році.
       Проте практичне застосування методу вапнування для передочищення стоків дріжджового заводу не дозволило досягти проектних показників.
       На  очисних спорудах на даний момент ведеться розподільче очищення стоків дріжджового заводу і основної частини  стоків, що надходять на очисні споруди.
       Дріжджові стоки після передочищення проходять очищення на аеротенках-змішувачах з подальшим їх скиданням в схостосховище.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.