На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Звт практики на баз ТзОВ «Зевс»

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 11.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


    Зміст
    Вступ……………………………………………………………………….3
    РОЗДІЛ 1
    Характеристика  підприємства
    1.1 Історична довідка……………………………………………………..5
    1.2 Місце розташування підприємства…………………………………..5
    1.3 Організаційна форма………………………………………………….8
    1.4 Маркетингова діяльність підприємства……………………………11
    1.5 Планово-економічний віділ…............................................................15
    1.6 Віділ організації праці та  заробітної плати………………………...19
    1.7 Матеріально технічне забезпечення………………………………..20
    1.8 Звіт про фінансову діяльність  підприємства……………………...21
    1.9 Маркетинговий план………………………………………………...23
    РОЗДІЛ  2
    Зміст практичних завдань, що виконувались під  час проходження          практики ………………………………………………………………………33
    РОЗДІЛ 3
    Висновки  про результати практики і пропозиції щодо поліпшення маркетингової та економічної діяльності підприємства……………………36
    4. Список використаної літератури…………………………………….42
    5.Додатки…………………………………………………………………43 

    Вступ
    Звіт  є результатом практики на базі ТзОВ «Зевс».В роботі використано знання , отримані в процесі вивчення ряду економічних дисциплін. Ціль практики - закріплення раніше отриманих знань на практиці.
      Відповідно до мети основними  завданнями виробничої практики є:
   навчитися використовувати теоретичні знання про методи та прийоми маркетингової діяльності на практиці;
   оволодіти навичками самостійного збирання економічних фактів і даних та їх наукового узагальнення й дослідження, обґрунтування на його основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розв’язання певних актуальних маркетингових проблем;
   зібрати фондові матеріали для написання і оформлення звіту про виробничу практику;
   ознайомитися з альтернативними способами вирішення конкретних маркетингових проблем в інших організаціях (установах), на підприємствах.
   ознайомитись з призначенням, функціями, виробничою і управлінською структурами підприємства;
   вивчити організації профільної діяльності, ознайомитись з методами організації маркетингових процесів, технологією, засвоєння прийомів техніко-економічних розрахунків;
   оцінити техніко-технологічної бази основної діяльності, матеріальних активів, обігових коштів, персоналу;
   ознайомитись з економічними аспектами забезпечення конкурентоздатності профільної діяльності підприємства;
  оволодіння методами маркетингової діяльності, ознайомлення із здійсненням товарної та цінової політики, організацією просування товарів, плануванням маркетингу та його контролем;
  розуміння виконаних розрахунків, складених документів, кошторисів (на рекламу, збут і т. п.);
   розробити рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльності підприємства;
   запропонувати маркетинговий план діяльності підприємства – бази практики;
   збір і аналіз інформації по проблемі, самостійно обраній студентом, для подальшого опрацювання в курсових і наукових роботах.
    Отже  підприємство на якому я проходила практикуТзОВ «Зевс»"- одне з багатьох підприємств оптової торгівлі. Його було засновано у 1999році на приватній власності його власника з правом найму працівників.
    Метою діяльності підприємства є ведення  виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на створення нових робочих місць, на отримання прибутку на вкладений капітал; а також на задоволення на її основі соціально-економічних інтересів власника та членів трудового колективу підприємства, участь в благодійницькій діяльності, виконання, у випадках передбачених законодавством, державних програм і замовлень, здійснення посередницької діяльності.
    Місією  ТзОВ «Зевс» є об’єднання всіх ресурсів засновників для здійснення господарської  діяльності та одержання прибутку на основі забезпечення фізичних, юридичних осіб виробництвом та поставкою сухарів-грінок, роздрібною та оптовою торгівлею даним видом продукції.
    Предметом діяльності підприємства є:
    - помол зерна;
    - випічка хлібобулочних виробів;
    - реалізація. 
 
 

«РОЗДІЛ 1»
    Характеристика підприємства
    1.1Історична  довідка
    В 1999 році. Коли кількість державних  підприємств почала різко зменшуватись, трьома братами Свистун Орестом, Ярославом та Володимиром було відкрито ТзОВ « Зевс»,згідно Закону України „Про Підприємництво в Україні” від 28.05.1998., та рішення Радехівської Районної Державної адміністрації від 26.01.1999р.  Вони викупили приміщення,яке в минулому було приміщенням котельні, купили обладнання та запустили млин. Дане підприємство  стало прибутковим. Тому через чотири роки  вони вирішили його розширити і відкрили пекарню і взявши технологію виробництва сухарів-грінок у Луцьку вирішили випікати власні. Спочатку вони реалізовували свою продукцію у Радехові. Згодом  вже у Львові та у всій Львівській області (зокрема у Червонограді, Моршині, Красному, Новому Роздолі, Перемишлянах, Трускавці, Стрию, Жидачеві, Бродах, Дрогобичі та інших) .
    В даний час ця фірма  займає лідируючі  позиції з виробництва сухарів- грінок у Львові та області.
    1.2 Місце розташування  підприємства
    Місцезнаходження юридичної особи :
    80252,Львівська  обл..,Радехівський р-н, с.Вузлове. 
    Дата  проведення державної реєстрації: 26 січня 1999 рік.
    МФО 306614
    Код ЗКПО 30124127
    Індивідуальний  податковий номер 301241213267
    Свідоцтво № 18570871
    Тел. 3-11-87, факс 3-11-87
    Отже  ТзОВ «Зевс» було засноване 6 лютого 1999року  на приватній власності його власника з правом найму працівників.
    Для забезпечння діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників  створюється статутний фонд у  розмірі (сто вісімдесят тисяч гривень).
    Вклад кожного з Учасників становить:
    1 Свистун Орест Степанович                        60000 грн. (33.3%)
    2.Свистун  Ярослав Степанович                    60000 грн. (33,3%)
    3.Свистун  Володимир Степанович               60000 грн (33,3%)
    Основним  продуктом,який виготовляє ТзОВ «Зевс» є сухарі – грінки здобні, (див таб 1.1.2).
    «Таблиця 1.1.2»
    Продукція ТзОВ «Зевс»
    № п.п.     Штрих – код товару     Найменування  товару     Вага, місткість     Виробник     Ціна,грн. б/ПДВ     Ціна,грн. з/ ПДВ
    1.     4820066020011     Сухарі-грінки     200 гр.     ТзОВ «Зевс»     3,75     4,50
      За 2010 рік було виготовлено і  реалізовано 17,2 тони сухарів-грінок, для випічки яких було використано  186 тон муки власного помолу. Випічка  сухарів грінок здійснюється  щоденно крім вихідних у кількості  450 упаковок за зміну.
    В 2010 року ТзОВ «Зевс» війшло в рейтинг «10 найкращих товарів України».
    Товариство  має право змінювати (збільшувати  або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду  може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх  вкладів.[1.ст13]
    Зменшення статутного фонду при наявності  заперечень кредиторів товариства не допускається.
    Рішення Товариства про збільшення розміру  статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру, а при зменшенні розміру  статутного фонду – не раніш як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це в установленому порядку.
    Додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаному в цьому статуті  і в установчому договорі.
    Учасник Товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному, чи кільком учасникам цього Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини). Учасник, який її відступив, пропорційно їх часткам в статутному фонді або в іншому погодженому між ними розмірі. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. Частка учасника товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати її іншим Учасникам або третім особам в строк, що не перевищує 1-го року.
    По  одностайному рішенню зборів всіх учасників, Товариство має право здати в  оренду, продати або подарувати набуте майно товариства як основних, так і обігових коштів другим юридичним, або фізичним особам.
    При виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна  Товариства, пропорційна його частці в статутному фонді.
    Джерелами формування майна Товариства є:
    • вклади Учасників в Статутний фонд;
    • прибуток, одержаний від реалізації власної продукції, робіт і послуг та інших видів господарської діяльності;
    • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
    Учасники  Товариства є власниками майна, внесеного ними в Товариство, отриманих прибутків, а також іншого майна, одержаного або придбаного Товариством за іншими підставами, не забороненими чинним законодавством України.
    Порядок розподілу прибутків визначається Договором про створення і  діяльність Товариства.
    Трудовий  колектив підприємства складається  з 12 осіб, які зайняті в діяльності на основі трудового договору.
    Підприємство  володіє значним інтелектуальним  потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, облік і управління діяльністю здійснюються при допомозі комп'ютерної мережі. 

    1.3 Організаційна форма
    Очолює  підприємство директор, в безпосередньому підпорядкуванні якого знаходиться: заступники директора, головний бухгалтер, заступник бухгалтера, менеджер, експедитор, мірошник, мельник та пекарі.(див таб 1.1.3).
    «Таблиця1.1.3»
    Штатний розклад ТзОВ «Зевс» на 2011рік 

    № п/п     Посада     П.І.Б.     Посадові  оклади, грн.     Граничні  розміри посадових окладів
                                                             Адміністрація
    1.     Директор     Свистун Орест Степанович     1600     2500
    2.     Заступник директора     Свистун Ярослав Степанович     1300     2000
                                                             Бухгалтерія
    1.     Головний  бухгалтер     Свистун Галина Ярославівна     1300     2000
    2.     Заступник головного бухгалтера     Муран Валентина Яківна     1000     1500
    3.     Менеджер     Хміль Ольга Орестівна     1000     1500
                                                           Виробництво
    1.     Пекар     Магир Марія Володимирівна     950     1050
    2.     Пекар     Лотоцька  Галина Павлівна     950     1050
    3.     Пекар     Холонівська Оксана Володимирівна     950     1050
    4.     Пекар     Федина  Марія Петрівна     950     1050
    5.     Експедитор     Сокоцький Любомир Ігорович     950     1050
    6.     Мірошник     Свистун Петро Степанович     1300     2000
    7.     Мельник     Свистун Генадій Михайлович     950     1050
 
    Заступник директора здійснює оперативне планування, реалізацію поставлених завдань, вносить відповідні корективи та здійснює контроль за процесом виконання плану. Взагалі, економічна служба побудована на принципі максимального врахування динаміки навколишнього середовища. Виходячи з цього, комерційний директор здійснює ціноутворення, прогнозування, економічний аналіз та управління персоналом. Свою діяльність, виходячи з стратегії розвитку підприємства, що визначає генеральний директор, він будує на основі інформації, отриманої від фінансового директора, менеджера по збуту та головного бухгалтера.
    Управління  фінансовою діяльністю здійснює директор,він  несе відповідальність за фінансовий стан підприємства. Збутово-маркетингова діяльність належить менеджеру по збуту. Облік діяльності фірми здійснює головний бухгалтер.
    Пекар-  він стежить за машинним розподілом тіста, витримкою тіста перед саджанням у піч, визначає його готовність. Таким чином, основнимобов'язком пекаря є контроль за формуванням, розшаруванням і випіканням виробів.Повинен знати Технологію виробництва хлібобулочних виробів і виробів з тіста, роботу пекарного устаткування, вимоги до якості, державні стандарти, біологічну цінність продуктів, ознаки їх доброякісності, терміни зберігання..
    Експедитор-  відповідає за основні транспортні перевезення.  розглядається як комплексна система доставки, що включає перевезення товару від виробника до споживача i виконання пов’язаних з нею вантажно - розвантажувальних робіт, пакування, складування, зберігання, страхування, ведення розрахунків тощо. Він є основною сполучною ланкою між вантажовідправником, перевізником i вантажоодержувачем.
    Організаційна структура постійно вдосконалюється, все більше пристосовується до ринкових умов господарювання, але головним напрямком вдосконалення є перехід до стратегічного менеджменту. В зв'язку з цим в перспективі все більше приділятиметься уваги управлінню маркетингом, що включає в себе не тільки прогноз розвитку ринку, але і можливість впливати на майбутнє.
    1.4 Маркетингова діяльність підприємства
    На  підприємстві ТзОВ «Зевс»відділу маркетингу, як такого не існує, існує група маркетингу, яка входить до відділу матеріально-технічного постачання, збуту та маркетингу. Керівником групи є заступник директора.
    В завдання відділу входить: вивчення та аналіз ринку сировини та матеріалів та ринку потенційних споживачів, а також пошук нових покупців, рекламна кампанія.
    Портфель  замовлень здійснюється виходячи з  виробничої потужності підприємства, наявних можливостей цехів, робочої  сили, стану обладнання, після чого йде пошук організацій, які цікавлять підприємство і котрі теж бажають співпрацювати з ним.
    Угоди на підприємстві укладаються за зразком  стандартного договору, де з двох сторін обумовлюються умови договору: вимоги до якості, вказується ціна продукції  чи послуг, терміни виконання, об’єми продукції , чиїм транспортом буде здійснюватись перевезення, чия погрузка та інше. Угоди візуються головним бухгалтером, головним економістом та юристом.
    Для розрахунку ціни продукції необхідні наступні документи:
норма витрат сировини і матеріалів;
технологічна  карта;
норми часу виробітку і розцінки;
розрахунок  розміру накладних витрат
    Основним  показником, який впливає на ціну продукції є собівартість, вона включає в себе такі витрати:
вартість  матеріалів
паливо  і електроенергія
основна заробітна плата
загальновиробничі витрати
адміністративні витрати
витрати на збут
інші  операційні витрати
    Крім  того в собівартість занесено прибуток на кожен вид продукції він  різний в середньому від 20% до 30%.[6.cт 657]
Основними клієнтами підприємства є ТзОВ «Зевс»:
-ТзОВ  «Галицька здоба»;
-ТзОВ  ТВК «Львівхолод»;
-Приватне  виробничо-комерційне підприємство  «Дельта»
-СП  «Київ-Захід» у формі ТзОВ
-ТзОВ  «Торговий Дім «Аванта» (див. додаток  3).
    Через свою високу якість, високий смак, свіжість, відсутність добавок продукт знайшов своїх споживачів.
    Як  такої реклами у фірми немає, але коли фірма виходила на ринок  вона проводила масові дегустації для  завоювання своїх споживачів і своїх  позиції на ринку.
    Маркетингова  діяльність на підприємстві являє собою  систему з 3-х елементів: організаційно-управлінського, дослідницького та контрольного. Завдання організаційно-управлінського елементу - забезпечення необхідною інформацією та координування роботи з орієнтацією на вимоги ринку. Функції: збір, обробка та зберігання інформації, підготовка даних для прийняття управлінських рішень, формування попиту і стимулювання збуту продукції.
    Маркетингові  функції на підприємстві виконує  менеджер по збуту, та сам генеральний  директор. Основні функції маркетингу можна виділити, як:
    -   аналіз та прогнозування ринку  збуту;
    -   аналіз конкуренції, попиту, цінової  політики в галузі;  
    -   оцінка конкурентоспроможності  продукції;
    -   обґрунтування та проведення  рекламних заходів.
    Управління  діяльністю розділяється на 3 рівні: стратегічний, тактичний та оперативний. Вид стратегії, тактики та оперативні рішення розробляються менеджером по збуту і затверджуються генеральним директором.[7.ст 675]
    Стратегією  маркетингової діяльності  є завоювання лідируючих позицій на ринку постачання сухарів-грінок, довіри споживачів.
    Вивчення  попиту на продукцію здійснюється шляхом його аналізу на ринку міста і  регіону.
    Оперативне  вивчення ринку та прогноз розвитку його потреб здійснюється систематично, взаємопов'язане і узгоджено, щоб  одна інформація доповнювала іншу. Тільки це сприяє ефективній діяльності, швидкому обігу та повному споживанню.
    Аналіз  ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію  в різний період часу дає можливість визначити сезонну продукцію  і на основі цього максимізувати прибутки.
    Отже, виходячи з аналізу маркетингової  діяльності підприємства, можна сказати, що на сьогоднішній день роль маркетингової  діяльності значно зросла а конкурентоспроможність продукції підприємства на внутрішньому ринку досить висока.
      Логістика
    ТзОВ  «Зевс» є підприємством з прямим каналом руху. Так, як ринок споживачів є концентрованим,тобто споживачі розміщені в одному регіоні,і обсяг замовлень дає змогу ефективно використовувати транспортні засоби,то наявність каналу нульового рівня для даного підприємства є вигідним.
    Свою  продукцію-сухарі-грінки- ТзОВ  «Зевс» продає у торгових точках м. Львів,  Дрогобич ,Радехів, Червоноград, Камянка-Бузька, Золочів, Старий Самбір,Сокаль ,Жидачів, Буськ, Самбір ,Красне ,Новий Розділ, Моршин, Добротвір, Моршин, Трускавець, Стрий, Пустомити, Перемишляни, Жидачів, Винники, Броди, Великі Мости, Миколаїв, Новояворівськ, Яворів, Золочів.
    Основні конкуренти:.
1.ГОРОХІВХЛІБ, ВАТ Юридична адреса: 45700, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Франка, 12
Телефони: (03379) 21030, (03379) 21850
Факс: (03379) 21030
Електронна  пошта: info@gorohovhleb.com.ua
Продукція: Устаткування для хлібопекарської  промисловості / Печі ротаційні / Печі промислові / Машини формувальні / Вироби хлібобулочні
Галузі:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання
Виробництво макаронних виробів
2. КОНЦЕРН ”ХЛІБПРОМ”, ВАТ Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2
Телефони: (032) 2977270, (032) 2977271
Факс: (032) 2977271
Електронна  пошта: info@hlibprom.com.ua , nshpak@hlibprom.com.ua
Сайт:  www.hlibprom.com.ua
Продукція: Хліб / Здоба / Кондитерські вироби / Макаронні  вироби
Галузі:
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної  промисловості
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Оптова  торгівля іншими продуктами харчування
3. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ, ДОЧП АТ ”КИЇВХЛІБ”Юридична адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Голубина, 11
Телефони: (04563) 53589, (04563) 53264, (04563) 53078
Факс: (04563) 53264
Електронна  пошта: info@bcxk.com.ua
Сайт:  www.kyivkhlib.ua
    Продукція: Хліб / Батони / Булочні вироби / Здобні вироби / Тісто заморожене / Сушки / Соломка / Сухарі / Хлібні палочки / Печиво / Сухарі панірувальні / Короваї / Пасхальні  вироби / Пироги / Пиріжки
Галузі:
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберіганн
    Також конкуренцію ТзОВ «Зевс» складають  польські товаровиробники сухарів-грінок.
    1.5 Планово економічний віділ
    Організацією  роботи по діяльності підприємства в  галузі економіки з метою ефективного  працевикористання доведення планових завдань по виробництву і обліку результатів виробничої діяльності, дотрнимання режиму економії, досягнення найвищих результатів при найменших затратах матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, розробці виконанню заходів по удосконаленню організації і нормуванню праці, управління виробництвом і використання трудових ресурсів, здійснення обліку і складання звітності займається економічна служба. У галузі служби створено планово-економічний відділ і відділ організації праці і заробітньої плати, а також інформаційна група на базі двох персональних комп’ютерів.
    В сучасних умовах розвитку ринкового  середовища необхідний особливий підхід до здійснення плануавання його діяльності на перспективу для цього на підприємстві складаються стратегічні плани, здійснення сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт по визначеннб довгострокових цілей та напрямків діяльності на визначений період. Система стратегічних цілей, враховуючи постійну зміну зовнішнього середовища, повинна бути багаторівневою, неоднорідною за періодом часу, неоднозначною за об’єктом характеристики. Щоб правильно розробити і реалізувати цілі стратегічного планування, необхідно визначити стратегічну місію, сформулювати стратегічні цілі, проаналізувати зовнішнє середовище і оцінити актуальність та реальність діяльності підприємства, провести аналіз потенціалу підприємства і перспектив його розвитку.
    Для забезпечення виконання виробничих планів підприємства, здійснюється оперативно-виробниче планування, яке є завершальною ланкою в системі планування та засобом виконання планів. Цехові плани детально розбиваються на плани окремих дільниць, бригад на зміну, добу, тиждень, декаду. При цьому розробка планів поєнюється з організацією їх виконання іпоточного регулювання. Так розробляються оперативні плани та графіки випуску продукції тобто здійснюється календарне планування втому числі міжцехове та внутрішньоцехове. Другим напрямком є диспеччиризація — роботи, необхідні для безперервного оперативного обліку, контролю і регулювання оперативних планів та ходу виробництва.
    Оперативне  плануваня вирішує такі завдання як виконання плану в термін при  рівномірній ритмічній роботі всіх підрозділів, встановлення ефективного режиму роботи, максимально можливе скорочення виробничого циклу і обсягів незавершеного виробництва.
    Ефективне функціонування підприємства у великій  мірі залежить від структури цін  на промислову продукцію. На оптові ціни виликий вплив має собівартість випуску продукції, яка включає в себе прибуток ця сума і є оптовою ціною. Є й інший метод, коли ціна розраховується виходячи із попиту споживчого ринку на продукцію підприємства і цін на аналогічну продукцію конкурентів таким чином є можливість ставити оптову ціну вище собівартості, що трапляється рідко, а інколи коли приходиться занижувати.
    Підвищення  продуктивності праці є однією із найважливиших умов подальшого розвитку виробництва. Для її визначення застосовується цілий комплекс показників. Зокрема виробітка продукції на одного працівника промислово-виробничого персоналу, яка характеризує рівень продуктивності праці у вартісному виразі і визначається відношенням осягу товарної продукції, виробленої за певний період у співставних оптових цінах до середньорічної чисельності працівників промислово-виробничого персоналу, крім того аналогічно визначається виробітка продукції на одного працюючого у вартісному виразі. Поряд із вартіснимипоказниками на окремих процесах виробітка може вираховуватись у натуральному чи трудовому виразі, тобто трудомісткістю виготовлення одиниці виробу. Трудомісткість – це час необхідний для виготовлення одного виробу і показником оберненим до середньої виробітки. При зменшенні трудомісткості виробіток на одного працівника збільшується і навпаки. Річна продуктивність праці визначається відношенням обсягу товарної продукції за рік до середньорічної чисельності працівників.
    Денна продуктивність праці визначається діленням річної продуктивності праці на кількіть робочих днів за рік, або відношенням обсягу продукції за певний період до кількості відпрацьованих людиногодин за цей період.
    Годинна продуктивність праці — це відношення денної продуктивності праці до тривалості зміни, або обсягу виготовленої продукції за зміну до кількості відпрацьованих людиногодин.
    Для аналізу ефективності трудової діяльності також використовуються такі показники  як: індекс затрат робочого часу, індекс продуктивності праці, коофіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту середньої зарплати.
    Визначемо продуктивність праці у вартісному вираженні по підприємству ї за останні  роки і розглянемо їх динаміку. (див таб 1.1.5).
    «Таблиця1.1.5»
    Показники продуктивності праці
         Показники     Од.виміру     2008     2009     2010
    1     Обсяги  товарної прод-ї     Тис.грн.     1702,7     1628,8     1785,0
    2     Сер.спискова чисельність     Чол.     493     597     763
    3     Прод-ть праці     Грн.     3454     2728     2339
    4     Темпи росту прод-ті праці     %     100     79,0     67,7
     
Як  бачимо з талиці, продуктивність праці  протягом трьох звітних років  зменшилась на тритину.
    Однак без налізу структури виробництва, врахування зміни складу сировини і  матеріалів, витрачених на виготовлення продукції, а також зміни відносин із замовниками (перхід на давальницькі умови виготовлення товарно продукції) неможливо визначити підвищилась чи знизилась.
    1.6 Віділ організації  праці та заробітної  плати
    На  підприємстві діє дві форми лплати праці відрядна і погодинна.Відрядна застосовується для основних робітників її суть заключається в тім, що працівник отримує зарплату в залежності від кількості виготовленої ним продукції, із системи всіх відрядних на підприємстві діє тільки одна — пряма відрядна.
    Друга форма оплат праці, яка застосовується на підприємстві це погодинна, її застосовують для оплати праці допоміжних робітників, керівників, спеціалістів, служюовців. Її суть полягає в тому, що працівник отримує платню в залежності від фактично відпрацьованих ним годин і застосовується на підприємстві проста погодинна система оплати праці при якій заробітня плата визначається множенням кількості відпрацьованих годин на тарифну ставку відповідного розряду.
    Для нормування праці на підприємстві застосовують технічно-обгрунтовані норми виробітку та часу — це такі норми, які пройшли перевірку і підтвердились в результаті здійснення декількох (не менше трьох) фотографій робочого дня, не враховуючи хронометражі.
    Основою для нарахування зарплати основних робітників служать відомість обліку виготовленої продукції та табель виходу на роботу.
    Премії  працівникам підприємства виплачуються у випадку володіння підприємством  вільними коштами і їх розмір залежить тільки від розміру цих коштів.
    Фонд  оплати праці працівників підприємства формується виключно з прибутків від виробничо-госпродарської діяльності підприємства.
    1.7 Матеріально-технічне  забезпечення
    ТзОВ  «Зевс» складається з млина і  пекарні.
    Млин: Р6АВМ- 15, КДУ, Могильов- Подільський  машинобудівний завод.
    Пекарня: піч електрична ПЕР ( 36 кВт), тісномісильна машина, «розстойка для тіста, мукопросіювальна машина.
    У зв’язку з тим, що підприємство у  процесі виробництва використовує різні матереіально-технічні та енергетичні  ресурси, які в процесі виробництва  перетворюються в готову продукцію, запаси їх потрібно постійно поповнювати. Для організації безперебійної ритмічної роботи основних виробничих цехів відділом матеріально-технічного забезпечення, збуту і маркетингу розробляється план матеріально-технічного забезпечення. Розробка плану включає визначення потреби в ресурсах  залежно від планованого обсягу виробництва та норми витрат сировини на певний вид продукції. Виходячи з банку даних, який розроблено групою маркетингу проводиться пошук потенційних постачальників та укладаються угоди про купівлю та доставку сировини і матеріалів.
    Поопераційний контроль якості продукції здійснюється відділом технічного контролю, який організовує  виконання робіт по контролю якості продукції, що виготовляється відповідно до вимог стандартів і технічних  умов.
    Необхідний рівенья кості продукції відділ технічного контролю відображає у таких документах:
карти технічного процесу;
нормативно  технологічні документи.
    Також підприємство має велику кількість  постачальників , які постачають ресурси  для нормального та безперебійного виробництва продукції.
    Постачальники ТзОВ «Зевс»:
-ПАТ  «Львівгаз» Радехівське УЕГГ(постачальник  природного газу);
-ЗАТ  «Ензим»(постачальник дріжджів і  дріжджового концентрату);
-ТзОВ  «Імпап»
-ТзОВ  «В.Д.В»
-ТзОВ  «Тотал-Пак»
    Ці  постачальники діють на основі договорів ( див. Додаток 3). 

    1.8 Звіт про фінансову  діяльність підприємства 

    Звіт  про фінансовий результат підприємства за 2010 рік
    (див  таб 1.1.8) 
 
 
 
 
 

    «Таблиця1.1.8»
    Звіт  про фінансову  діяльність підприємства
                                                       
    Доходи:                                                 тис.грн. 

    Від основної діяльності     469,2
    Інші  операційні доходи     0,2
    ПДВ     78,2
    Чистий  дохід     391,2
 
 
    Витрати:
    Стаття витрат 
    
    всього     У тому числі по кварталах     тому  чиє
    лі  по кварта
    дах
    
    I          II          III          IV     
    Матеріали (за вирахуванням відходів)     166,9     38,7     43,5     35,3     49,4
    Витрати на оплату праці напівфабрикати     141,8     35,2     35,7     34,4     36,5
    Паливо  й енергія на технологічні потреби     10,7     2,3     2,4     3,0     3,0
    Відрахування на соціальні заходи     50,1     11,9     12,1     12,6     13,5
    Амортизація основних засобів     6,7     1,9     1,7     1,6     1,5
    Податки і зборисі      5,7     1,3     1,4     1,5     1,5
    Витрати на організацію і управління виробництвом     0,2     0,1     0,1     -     -
    Разом     382,1,     91,4     96,9     88,4     105,4
    Фінансовий  результат- прибуток 9,1 тисяч грн. 
 

    1.9.План  маркетингу
    Короткий  огляд і зміст  плану
    ТзОВ  «Зевс» є фірмою у сфері виробництва  сухарів-грінок з метою задоволення  потреб населення переважно .Львівської області в якісному продукті харчування. Основними видами продукції підприємства є сухарі-грінки масою200грам за ціною 4.50 з ПДВ,попит на які задовольняється повністю. Тому ринкову нішу для такого товару можна вважати перспективною.
    Конкурентними перевагами пропонованих для внутрішнього ринку виробів можна вважати  швидку адаптацію до зміни кон’юнктури ринку, використання спеціальної упаковки і постійну наявність у торговельній мережі, що обслуговуватиметься ТзОВ «Зевс». До цього важливо додати, що види продукції є продуктами підвищеної якості, оскільки виробляються з екологічно чистих і висококалорійних компонентів. На виробництво та продаж виробів ТзОВ «Зевс» отримано ліцензію місцевого органу влади.
    Сегмент ринку на який націлений об’єкт - роздрібна торгівлясухарами-грінками, оптова торгівля ними,. Цей ринок  призначений забезпечувати природні (фізіологічні) потреби людини продуктами харчування..Фабрика обрала для себе стратегію росту, зокрема зосередила свою увагу на поглибленні ринку та на розробці нового товару. Стратегія просування на ринок спрямована на споживача і заснована на принципах "все для клієнта" та "клієнт завжди правийи.
    Ситуація  на ринку
    Протягом  останніх років стан хлібопекарської  галузі характеризується спадом обсягів  виробництва хліба та хлібобулочних  виробів, що пов’язано зі скороченням  споживання, демографічною ситуацією в країні та збільшенням обсягів випікання хліба невеликими пекарнями, супер- та гіпермаркетами, а також домашніми господарствами (ці обсяги не обліковуються офіційними статистичними даними). У 2009 році, за попередніми даними, вироблено 1755 тис.т хлібобулочних виробів, що на 11,3% менше, ніж у попередньому році (Рисунок 1.). За 7 місяців 2010 року обсяг виробництва хліба становив 975 тис.тонн (на 3,7% менше, ніж торік).
«Ри1.9.1»
    Динаміка  обсягів виробництва  хліба та хлібобулочних виробів в Україні, тис.тонн 

    Таке  велике зниження виробництва хліба  та хлібобулочних виробів майже  в усіх регіонах України значною  мірою зумовлене зменшенням закупівлі  пшениці та спаданням виробництва  борошна (за 2006 – 2011 рр. відповідно на 54 % і 32 %). До цього можна додати кількаразове скорочення випуску діабетичних хлібобулочних виробів за браком таких необхідних компонентів, як ксиліт і сорбіт, що раніше поставлялися з Росії та Узбекистану.
    Важливим  чинником, що негативно впливає на економіку хлібопекарного виробництва, є стрімке та в багатьох випадках економічно необгрунтоване зростання цін на борошно й готові хлібобулочні вироби. За 2006 – 2011 рр. оптові ціни на борошно в Україні зросли в 27300 разів, а роздрібні ціни — у 46300 разів. Саме це призвело до підвищення роздрібних цін на хліб та хлібобулочні вироби за останні п`ять років у 44100 разів, а за один тільки 2011 р. — у середньому в 1,4 раза.
    До  основних конкурентних переваг продукції  ТзОВ «Зевс» належать: добре розроблена та узгоджена за всіма елементами маркетингова система; спеціальна оригінальна упаковка для тривалішого збереження свіжості грінок; унікальні смакові та абсолютно безпечні для здоров’я споживачів властивості продукції, які забезпечуються використанням у процесі виробництва екологічно чистих і висококалорійних компонентів, включаючи воду та різні вітамінні добавки; помірні відповідно до рівня якості ціни .
    Опрацьовані результати анкетування покупців щодо обсягу та якості споживаних сухарів-грінок дають змогу зробити такі висновки:
  середньорічне споживання сухарів-грінок пересічною сім’єю в районі опитування становить: 1 кг сухарів-грінок,більшість споживачів віддає перевагу купівлі сухарів-гріноку магазинах (торговельних точках), що розміщені в місцях проживання або на транспортних лініях з місця роботи додому;
  покупці більше задоволені якістю продукції місцевих хлібозаводів (хлібокомбінатів), ніж продукцією приватних фірм (індивідуальних підприємців), батонами «Турецькими» і «Французькими» тощо;
  з-поміж сукупності вимог і побажань споживачів сухарів-грінок слід особливо наголосити на таких: подальше підвищення якості хлібобулочних виробів з ширшим використанням молочної сироватки і різноманітних вітамінних добавок; забезпечення встановленого та звичного для покупців графіка завезення хлібобулочних виробів у магазини (торговельні точки); підвищення естетичності зовнішнього вигляду (пишніший, підрум’янений тощо); запровадження сучасної упаковки (бажано паперової, а не целофанової).
      Запитання для анкетування покупців щодо обсягу та якості хлібобулочних виробів, котрі споживають їхні сім’ї вказано у додатку 1.
    Про достатню здатність фірми «Зевс» конкурувати на внутрішньому ринку (районному) свідчать підсумкові показники складеної за відомою процедурою матриці конкурентного профілю (див додаток 2).
    З метою визначення загальної місткості  сегмента районного ринку було узагальнено  та проаналізовано його забезпечення хлібобулочними виробами на основі відповідних  розрахунків по трьох торговельних точках, розміщених на вул. Грінченка (двох гастрономах і одному спеціалізованому магазині «Хліб»). Підсумкові розрахункові показники подано в( Додатку 2) 

    Товарна політика.
      До особливостей хлібобулочних виробів фабрики належать: сумісність товару; простота; відносні переваги; випробовність товару. На даному етапі товар стає відомим і привертає до себе нові групи споживачів. Але хоча обсяги збуту зростають відчувається вплив конкурентів.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.