На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Прогнозування незалежного попиту випадкових споживачв. Формулювання варантв сукупного плану та розрахунки витрат за варантами сукупного плану. Графчне порвняння варантв сукупних планв та вибр оптимальної стратегї сукупного планування.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 25.07.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
на тему: «Визначення потреб виробництвах у матеріалах»
Студентки 6 курсу, групи оооооо
Залікова книжка № оооооооо
ВИКЛАДАЧ доц. ооооо.
КИЇВ -- 2009р.

ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Операційний менеджмент» студенту о курсу ооІ, групи ооооооооо

Тема роботи: Визначення потреб виробництва у матеріалах

Варіант завдання: літера М, № 4 (Залікова книжка № оооооо

Завдання на роботу: Згідно з обраним варіантом визначити потреби у виробах на 5-й і 6-й місяці та спланувати розподіл потреб у матеріалах в часі за такими умовами:

Складальна схема виробу:

Вихідні дані:

Попередні місяці
Поточний місяць
Планові місяці
Елемент
Цикл виконання замовлення
Наявний запас
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
6
A
1
110
Попит на А
120
170
240
290
160
170
310
450
400
260
250
300
B
1
100
Замовлення А
215
306
C
1
200
D
2
50
E
1
100
F
2
150
Показники витрат
Показники витрат
Показники витрат
Місячні витрати на зберігання одиниці продукції, грн
25
Вартість найму та навчання одного робітника, грн
80
Погодинна тарифна ставка (в ос-новний робочий час), грн
8
Місячні втрати, обумовлені де-фіцитом одиниці продукції, грн
5
Витрати на звільнення одного робітника, грн
130
Запас готової продукції на початок січня, одиниць
240
Вартість одиниці продукції, отриманої за субпідрядом, грн на одиницю продукції
90
Трудомісткість одиниці продукції, нормо-годин
7
Резервний запас продукції, % від місячного попиту
10
Календарний графік виконання роботи:
Дата видачі завдання: 15.09.09
а) Ознайомлення з методикою і вихідними даними: 15.09.09-22.09.09;
б) Прогнозування …: 23.09.09-13.10.09;
в) Оформлення роботи: 14.10.09-19.10.09;
г) Термін закінчення i кінцева дата здачі роботи на перевірку: 14.10.09 (вівторок)
Підпис студента _______________________
Викладач __ Доц. оооооо.__
Зміст
Розділ 1. Прогнозування незалежного попиту
1.1 Визначення параметрів лінійного тренду
1.2 Прогнозування незалежного попиту випадкових споживачів
1.3.Розрахунок загального обсягу незалежного попиту
Розділ 2. Сукупне планування виробництва
2.1 Формулювання варіантів сукупного плану та розрахунки витрат за варіантами сукупного плану
2.2 Графічне порівняння варіантів сукупних планів та вибір оптимальної стратегії сукупного планування
Розділ 3. Планування потреб у матеріалах (MRP)
3.1 Основний план виробництва (MPS)
Список літератури
Розділ 1. Прогнозування незалежного попиту
Обсяг незалежного попиту складається з прогнозу попиту випадкових споживачів і твердих замовлень споживачів, які вже надійшли і відомі на момент планування. Таким чином, спочатку необхідно спрогнозувати попит випадкових споживачів, який виконується в такому порядку:
1. Обирається метод прогнозування.
2. Визначаються параметри тренду.
3. Прокладається тренд в минуле и майбутнє (статистичний ряд позбавляється циклічності та сезонності).
4. Обирається метод врахування сезонності (циклічності) та визначаються її параметри.
5. На основі трендових значень з урахуванням сезонних (циклічних) коливань складається прогноз на весь горизонт прогнозування.
1.1. Визначення параметрів лінійного тренду
У цій роботі використовується для прогнозування попиту метод лінійного тренду, який для опису функції використовує лінійну функцію
(1),
де Х - номер часового періоду (планового або прогнозовано) відносно базового.
За базовий період (Х = 0) зручно обрати поточний період, останній перед першим прогнозуванням, (в цій роботі найзручнішим є 12 місяць); а і b це параметри тренду, які визначаються за даними статистичного ряду за формулами:
; (2),
де - значення статистичного ряду; - кількість значень статистичного ряду згідно із завданням.
Підставивши отримані значення а і b в рівняння тренду (1) та обравши відповідні значення Х, розрахували прогнозні значення попиту на наступні 6 місяців.
Таблиця 1
Розрахунок сум статистичних рядів по виробу А
Місяць
Х
X2
Y
X.Y
1
-11
121
320
-3520
2
-10
100
400
-4000
3
-9
81
500
-4500
4
-8
64
480
-3840
5
-7
49
440
-3080
6
-6
36
300
-1800
7
-5
25
260
-1300
8
-4
16
250
-1000
9
-3
9
300
-900
10
-2
4
370
-740
11
-1
1
520
-520
12
0
0
440
0
Суми
-66
506
4580
-25200
Виходячи з табл. 1 визначаємо параметри а і b для виробу А:
;
;
де N = 12 - кількість значень статистичного ряду (12 місяців).
Таким чином, рівняння тренду приймає вигляд
(3)
1.2 Прогнозування незалежного попиту випадкових споживачів
Для формування прогнозу попиту випадкових споживачів спочатку необхідно визначити показники тренду в минулому і майбутньому. Для цього в рівняння тренду (3) підставляємо значення X для відповідного місяця. Результати виконаних розрахунків для виробу А зведені в табл. 2 в колонку 4.
Наступний крок - це розрахунок методу прогнозування циклічності. У цій роботі скористаємося "наївним" методом, за яким спочатку розраховуються щомісячні індекси коливань на статистичному інтервалі, і, виходячи з мультиплікативності моделі, ці індекси переносяться на майбутні місяці, де визначаються прогнозні показники.
На статистичному інтервалі індекси коливань визначаються за формулою:
,
де і - порядковий номер місяця на статистичному інтервалі.
За такою формулою розраховуємо індекси для кожного місяця. Згідно з «наївним» методом індекси статистичного інтервалу переносяться у відповідні місяці прогнозного інтервалу і за ними обчислюються прогнози попиту в майбутніх місяцях.
Значення отримаємо у табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок прогнозованого попиту
Місяць, і
Х
Попит, Y
Тренд, Т
Сезонність, І
1
2
3
4
5
1
-11
320
382
0,84
2
-10
400
382
1,05
3
-9
500
382
1,31
4
-8
480
382
1,26
5
-7
440
382
1,15
6
-6
300
382
0,79
7
-5
260
382
0,68
8
-4
250
382
0,66
9
-3
300
381
0,79
10
-2
370
381
0,97
11
-1
520
381
1,36
12
0
440
381
1,15
1
1
319
381
0,84
2
2
399
381
1,05
3
3
499
381
1,31
4
4
479
381
1,26
5
5
439
381
1,15
6
6
299
381
0,79
Отримані прогнозні величини для виробу А вносимо в нижню частину колонки 3 табл. 2 і за ними будуємо графік руху попиту та відповідний тренд (рис. 1).
Рис. 1. Прогноз попиту на виріб А
1.3 Розрахунок загального обсягу незалежного попиту
У цьому розділі приводяться розрахунки загального обсягу незалежного попиту за місяцями планового горизонту. Для цього користуємося даними табл. 2 по незалежному попиту та вказані у завданні значення твердих замовлень. У табл. 3 показані розрахунки.
Таблиця 3
Розрахунок загального обсягу незалежного попиту
 
Місяць планового горизонту
1
2
3
4
5
6
Прогноз попиту
319
399
499
479
439
299
Тверді замовлення
0
0
0
0
110
140
Загальний обсяг незалежного попиту
319
399
499
479
549
439
Розділ 2. Сукупне планування виробництва
2.1 Формулювання варіантів сукупного плану та розрахунки витрат за варіантами сукупного плану
У цьому розділі визначаємо:
– виробничі завдання на кожний місяць планового горизонту;
- витрати для трьох варіантів сукупного плану, складених за чистими стратегіями, вибираємо з них оптимальний.
Зведемо задані дані у табл. 4.
Таблиця 4
Вихідні дані для сукупного планування
Показники
Місяці
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Загалом
Незалежний попит
319
399
499
479
549
439
2684
Місячна кількість робочих днів
22
20
21
21
20
21
125
Місячні витрати на зберігання одиниці продукції
25 грн на одиницю продукції на місяць
Місячні витрати, обумовлені дефіцитом одиниці продукції
5 грн на одиницю продукції на місяць
Вартість одиниці продукції, виготовленої по субпідряду
90 грн за одиницю продукції
Витрати на найм і навчання одного робітника
80 грн на одного робітника
Витрати на звільнення одного робітника
130 грн на одного робітника
Трудомісткість одиниці продукції
7 нормо-годин на одиницю продукції
Погодинна тарифна ставка (в основний робочий час)
8,00 грн за годину
Запас на початок першого (стартового) місяця (січня)
240 одиниць
Резервний запас
10% місячного попиту
До складання планів розрахуємо чисті місячні обсяги виробництва продукції, які визначають місячні виробничі завдання (табл.5). Для цього розрахуємо резервні запаси. Створення резервних запасів необхідно для зменшення ймовірності невиконання замовлень випадкових споживачів, оскільки на початок місяця детальної інформації про їх попит завжди не вистачає. Резервний запас розраховується за відсотком до прогнозованого попиту (у даній роботі - 10%), який встановлюється підприємством по статистичним даним. Потім розраховуємо місячні виробничі завдання виходячи з незалежного попиту, резервного запасу і запасу на початок місяця. Після цього визначаємо запас на кінець поточного місяця, який водночас є запасом на початок наступного місяця. Зазначимо, що в процесі планування резервні запаси ніколи не використовуються, тому запас на кінець місяця завжди дорівнює резервному запасу поточного місяця.
Таблиця 5 Виробничі завдання
Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Запас на початок місяця
240
32
40
50
48
55
Незалежний попит
319
399
499
479
549
439
Резервний запас
32
40
50
48
55
44
Виробниче завдання
111
407
509
477
556
428
Запас на кінець місяця
32
40
50
48
55
44
Розрахуємо 3 варіанти сукупного плану.
План 1: Обсяги виробництва відслідковують місячні виробничі завдання, що досягається виключно варіацією чисельності робітників повністю зайнятих тільки в основний робочий час 8-годинного робочого дня. Реалізація такої стратегії передбачає щомісячне додаткове наймання або звільнення робітників, що можливе лише за погодженням з профспілковою організацією.
Розрахунки наведемо у табл. 6.
Таблиця 6
Розрахунок витрат за планом 1
< и т.д.................


Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Всього
Виробниче завдання
111
407
509
477
556
428
Трудомісткість виробничого завдання
776
2849
3563
3339
3892
2996

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.