На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Лекции Сутнсть та визначення виробничої логстики. Основн положення логстичної концепцї органзацї виробництва. Мкрологстична система планування потреби в матералах та ресурсах її модифкацї. Ефективнсть застосування логстики в управлнн.

Информация:

Тип работы: Лекции. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Тема: Виробнича логістика

1. Сутність та визначення виробничої логістики

Виробнича логістика розглядає процеси, що відбуваються в сфері матеріального виробництва.
Метою виробничої логістики є оптимізація матеріальних потоків усередині підприємств, що створюють матеріальні блага або роблять такі матеріальні послуги, як збереження, фасування, укладання ін. Характерна риса об'єктів вивчення у виробничій логістиці -- їхня територіальна компактність. У літературі їх іноді називають "острівними об'єктами логістики".
Учасників логістичного процесу в рамках виробничої логістики зв'язують внутрівиробничі відносини (на відміну від учасників логістичного процесу на макрорівні, зв'язаних товарно-грошовими відносинами).
Логістичні системи, що розглядаються виробничою логістикою, звуться внутрівиробничими логістичними системами. До них можна віднести:
- промислове підприємство;
- оптове підприємство, що має складські спорудження;
- вузлову вантажну станцію;
- вузловий морський порт і ін.
Внутрівиробничі логістичні системи можна розглядати на макро- і мікрорівнях.
На макрорівні внутрівиробничі логістичні системи виступають як елементи макрологістичних систем. Вони задають ритм роботи цих систем, є джерелами матеріальних потоків. Можливість адаптації макрологістичних систем до змін навколишнього середовища в істотному ступені визначається здатністю вхідних у них внутрівиробничих логістичних систем швидко змінювати якісний і кількісний склад вихідного матеріального потоку, тобто асортимент і кількість продукції, що випускається.
На мікрорівні внутрівиробничі логістичні системи являють собою ряд підсистем, що знаходяться у відносинах і зв'язках одна з одною, що утворює визначену цілісність, єдність. Ці підсистеми: закупівля, склади, запаси, обслуговування виробництва, транспорт, інформація, збут і кадри, вони забезпечують входження матеріального потоку в систему, проходження усередині і вихід із системи. Відповідно до концепції логістики побудова внутрівиробничих логістичних систем повинне забезпечувати можливість постійного погодження і взаємного коректування планів і дій постачальницьких, виробничих і збутових ланок підприємства.
Логістична концепція організації виробництва містить у собі наступні основні положення:
- відмовлення від надлишкових запасів;
- відмовлення від завищеного часу на виконання основних і транспортно-складських операцій;
- відмовлення від виготовлення серій деталей, на які немає замовлення покупців;
- усунення простоїв устаткування;
- обов'язкове усунення шлюбу;
- усунення нераціональних внутрішньозаводських перевезень;
- перетворення постачальників із конфронтуючої сторони в доброзичливих партнерів.
На відміну від логістичної традиційна концепція організації виробництва припускає:
- ніколи не зупиняти основне устаткування і підтримувати будь-що-будь високий коефіцієнт його використання;
- виготовляти продукцію як можна більш великими партіями;
- мати максимально великий запас матеріальних ресурсів "про усякий випадок".
Зміст концептуальних положень свідчить про те, що традиційна концепція організації виробництва найбільш прийнятна для умов "ринку продавця» у той час як логістична концепція -- для умов "ринку покупця".
2. Виштовхуючі системи та системи, що тягнуть в управлінні матеріальними потоками у виробничій логістиці

Управління матеріальними потоками в рамках внутрівиробничих логістичних систем може здійснюватися різними способами, з яких виділяють два основних: виштовхуючий та що тягне, які принципово відрізняються друг від друга.
Перший варіант зветься " система, що штовхає," і являє собою систему організації виробництва, у якій предмети праці, що надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються. Матеріальний потік "виштовхується" одержувачеві по команді, що надходить на передавальну ланку з центральної системи управління виробництвом.
Моделі управління, що штовхають, характерні для традиційних методів організації виробництва. Можливість їхнього застосування для логістичної організації виробництва з'явилася у зв'язку з масовим поширенням обчислювальної техніки. Ці системи, перші розробки яких відносять до 60-м р. р., дозволили погоджувати й оперативно коректувати плани і дії всіх підрозділів підприємства, постачальницьких, виробничих і збутових, з урахуванням постійних змін у реальному масштабі часу. Результати впровадження даних систем образно характеризуються одною фразою: "Тепер ми можемо розробити план виробництва, на який нам були потрібні тижні, за кілька годин".
На практиці реалізовані різні варіанти систем, що штовхають, відомі за назвою "системи MRP" (MRP-1 і MRP-2). Можливість їхнього створення обумовлена початком масового використання обчислювальної техніки. Системи MRP характеризуються високим рівнем автоматизації управління, що дозволяє реалізовувати наступні основні функції:
- забезпечувати поточне регулювання і контроль виробничих запасів;
- у реальному масштабі часу погоджувати й оперативно коректувати плани і дії різних служб підприємства -- постачальницьких, виробничих, збутових.
У сучасних, розвинутих варіантах систем MRP вирішуються також різні задачі прогнозування. Як метод рішення задач широко застосовується імітаційне моделювання й інші методи дослідження операцій.
Другий варіант організації логістичних процесів на виробництві заснований на принципово іншому способі управління матеріальним потоком. Він зветься " система, що тягне," і являє собою систему організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої у міру необхідності.
Тут центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань. Виробнича програма окремої технологічної ланки визначається розміром замовлення наступної ланки. Центральна система управління ставить задачу лише перед кінцевою ланкою виробничого технологічного ланцюга.
На практиці до внутрівиробничих логістичним системам, що тягнуть, відносять систему JIT «Точно в термін», ««Канбан»» (у перекладі з японського -- картка), розроблену і реалізовану фірмою "Тоета" (Японія).
3. Мікрологістична система «планування потреби в матеріалах та ресурсах» і її модіфікації ( MRP, MRP-1, MRP-2, MRP- 3)

Базовими мікрологістичними системами, заснованими на концепції «планування потреб/ресурсів» у виробництві є системи:
MRP 1 (materials requirements planning)
MRP 2 (manufacturing resource planning).
Система MRP 1 була розроблена в США в середині 50-х, однак широке поширення одержала в 70-і р.р. у зв'язку з розвитком обчислювальної техніки. Мікрологістичні системи, подібні MRP 1 приблизно в той же період були розроблені і застосовувалися в СРСР у військово-промисловому комплексі.
Рис 1. Блок-схема системи MRP1

Блок-схема містить у собі наступну інформацію:
1) Замовлення споживачів, прогноз попиту на готову продукцію, графік виробництва - вхід MRP 1.
2) База даних про матеріальні ресурси: номенклатура й параметри сировини, напівфабрикатів і т.д.; норми витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції, що випускається; час їхніх постачань для виробничих операцій.
3) База даних про запаси: обсяг запасів на складах; відповідність наявних запасів необхідній кількості; постачальники; параметри постачань.
4) Програмний комплекс - заснований на систематизованих виробничих розкладах (графіках випуску продукції). Алгоритми. Закладені в програмні модулі системи, спочатку переводять попит на готову продукцію в необхідний загальний обсяг вихідних матеріальних ресурсів. Потім програми обчислюють ланцюг вимог на вихідні матеріальні ресурси, обсяг незавершеного виробництва, розміщають замовлення на обсяги вхідних матеріальних ресурсів для учасників виробництва з урахуванням специфікацій і часу доставки і т.д.
5) Вихідні машинограми - набір вихідних документів для виробничих і логістичних менеджерів (вимоги на матеріальні ресурси, зміни виробничого розкладу, схеми доставки матеріальних ресурсів, обсяги постачань, анульовані вимоги на готову продукцію і т.д.).
У даній системі типу, що штовхає, яка характеризується жорсткістю виробничих розкладів, важко запобігти збій у виробничому процесі. А також врахувати зміни попиту можна тільки за рахунок створення надлишкових запасів, що сповільнює оборотність оборотних коштів, веде до збільшення собівартості продукції.
Бажання усунути ці недоліки стимулювало разробку другого покоління систем MRP, що з початку 80-х років одержало втілення в системі MRP 2.
Перевагою системи MRP 2 є більш и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.