На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Поняття, вимоги та функцї менеджера. Загальна характеристика, сутнсть, функцї та роль пдприємництва. Поняття пдприємця як суб'єкта пдприємницької дяльност. Менеджер пдприємець, їх взаємозв'язок та вдмнност у професйнй дяльност.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 09.11.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


31
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА
на тему: Відмінності між менеджером і підприємцем

)
Київ - 2010
Зміст

Вступ
Розділ 1 Менеджер: поняття і сутність
1.1 Поняття менеджера. Вимоги до менеджера
1.2 Функції менеджера
Розділ 2 Загальна характеристика підприємництва
2.1 Сутність, функції та роль підприємництва
2.2 Поняття підприємця як суб'єкта підприємницької діяльності
Розділ 3 Менеджер і підприємець, їх взаємозв'язок та відмінності
3.1 Менеджер і підприємець, їх взаємозв'язок
3.2 Відмінності між менеджером і підприємцем
Висновки
    Список використаних джерел

Вступ

В даний час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого значною мірою залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, сільського господарства і т.п. в результаті безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних соціальних процесів.

Менеджмент у спрощеному розумінні - це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент - цє «управління» - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від слова «менеджер» - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу з управління.

Термін менеджер трактується досить широко, тому будь-яке його визначення буде недостатньо повним. З деяким ступенем наближення можна сказати, що менеджер - це людина, яка становить систему поточного та перспективного планування, прогнозування і орієнтації виробництва, реалізації продукції та послуг з метою отримання прибутку. Іншими словами, менеджер - людина планує організацію, мотивацію і контроль виробництва для максимального швидкого досягнення цілей.

Отже, менеджер повинен володіти певними якостями, умінням вміло керувати колективом, найбільш повно використовувати творчі здібності кожного з працівників, забезпечуючи тим самим гнучкі вимоги замовників.

Роль менеджерів не обмежується їх присутністю лише у величезних багаторівневих і розгалужених корпоративних структурах управління або у державному апараті. У ринковій економіці не менш важливий малий бізнес і підприємництво.

Менеджер і підприємець - це не одне і те ж. Менеджер обов'язково займає постійну посаду, у його підпорядкуванні знаходяться люди. Більш приватний випадок бізнесу є - підприємництво. Цей вид діяльності ще більше пов'язується з особистістю людини - підприємця, який здійснює бізнес, затіваючи нову справу, реалізуючи деякі нововведення, вкладаючи власні кошти в нове підприємство і приймаючи на себе ризик. Відмінності між менеджером і підприємцем будуть дуже великі, якщо менеджер тяжіє до бюрократичного стилю керівництва, але вони певною мірою стираються, якщо він дотримується підприємницького стилю управління. Вирішити це протиріччя поки вдається далеко не всім фірмам.

Метою цієї роботи є аналіз сутності, характерних функцій та відміностей менеджера і підприємця.

Мета роботи дозволила сформулювати завдання, які вирішувалися в даній роботі, а саме:

1. Розглянути поняття менеджера як керівника;

2. Розкрити сутність підприємництва;

3. Дати характеристику відмінностей менеджера і підприємця.

Розділ 1 Менеджер: поняття і сутність

1.1 Поняття менеджера. Вимоги до менеджера

Менеджер в сучасному розумінні - це керівник або керуючий, що займає постійну посаду і наділений повноваженнями в області прийняття рішень щодо конкретних видів діяльності фірми, що функціонує в ринкових умовах. Передбачається, що рішення які приймаються менеджером є обгрунтованими і виробляються на базі використання новітніх методів управління: багатоваріантних розрахунків за допомогою комп'ютерної техніки.

Термін "менеджер" має досить широке поширення і вживається стосовно:

* до організатора конкретних видів робіт у рамках окремих підрозділів або програмно-цільових груп;

* до керівника підприємства в цілому або його підрозділів (управлінь, відділів);

* до керівника по відношенню до підлеглих; до адміністратора будь-якого рівня управління, що організує роботу відповідно до вимог сучасних методів.

Властиві ринку ризики і невизначеності ситуації вимагають від менеджерів самостійності та відповідальності за прийняті рішення, які сприяють пошуку оптимальних організаційних і науково-технічних рішень щодо нововведень.

До менеджеру будь-якого рівня пред'являються наступні вимоги:

* наявність загальних знань в області управління підприємством;

* компетентність у питаннях технології виробництва в тій галузі, до якої належить фірма по виду і характеру своєї діяльності; володіння не тільки навичками адміністрування, але і підприємництва, уміння володіти ситуацією на ринках, виявляти ініціативу та активно перерозподіляти ресурси фірми в найбільш вигідних сферах застосування;

* прийняття обгрунтованих і компетентних рішень на основі узгодження з нижчестоящими керівниками і працівниками;

* наявність практичного досвіду і знань у галузі аналізу економічної ситуації на основних ринках або їх сегментах, на яких вже працює або має намір працювати;

* вміння аналізувати діяльність фірм-конкурентів;

* вміння передбачати тенденції розвитку господарської кон'юнктури, особливості попиту, заходів державного регулювання економіки у своїй країні та в інших країнах, на ринках яких фірма прагне посилити або утримати свої позиції.

І все ж найважливішим вимогою до менеджера будь-якого рівня є вміння керувати людьми. Сюди відносяться:

* досконалє знання своїх підлеглих, їх здібностей і можливостей;

* знання умов, що зв'язують підприємство і працівників; захист інтересів тих і інших на справедливій основі;

* усунення нездатних працівників з метою утримання єдності і правильності функціонування фірми.

Ринкова економіка викликає потребу в керівниках, які відносяться до справи творчо, добре інформовані, вміють найкращим чином використовувати ресурси фірми.

Незаперечним фактом в менеджменті є розуміння кожним менеджером і, перш за все керівником вищої ланки управління того, що їхня фірма здійснює свою діяльність в ринкових умовах і цілком залежить від ринку.

Фірма, існуюча завдяки роботі своїх співробітників, повинна проявляти турботу про задоволення життєвих потреб не тільки клієнтів-споживачів, а й своїх власних працівників.

Головна рушійна сила менеджера - використання наявних ресурсів. Він зобов'язаний вибирати критерії оцінки діяльності організації, налагоджувати систему планування та контролю. У здійсненні свого або чужого задуму менеджер враховує безліч думок і факторів, з метою зменшення ризику. Його сприйняття орієнтоване на тривалу перспективу. При використанні ресурсів менеджер перш за все зацікавлений у виконанні умов, поставлених власниками бізнесу, і в створенні стабільної системи розподілу ресурсів. Взагалі, універсальні схеми і процедури істинний менеджер прагне створити у всіх сферах своєї діяльності, не виключаючи й особисте життя. «Менеджер - це той, хто вміє організувати свою роботу так, щоб вона укладалася в розклад" з 9 до 18 "; він вміє поставити справу так, що воно не розвалюється з його відходом у відпустку і не зупиняється з його від'їздом до важливого відрядження; він знає все, що йому необхідно знати, і знає, у якого фахівця він може з'ясувати те, що йому самому знати необов'язково; він працює з організацією справи, а не з самою справою.

Для менеджера важливий його статус і обсяг повноважень, розмір матеріальної винагороди.

Помилки менеджерів:

- Прагнення якомога швидше піднятися службовими сходами, не пов'язуючи його з реально досягнутими результатами;

- Заклопотаність символами свого становища, наприклад розміром кабінету або моделлю мобільного телефону;

- Турбота перш за все про свої інтереси, тоді як хороший керівник піклується і про своїх людей;

- Прагнення до самоізоляції.

Якщо спробувати скласти портрет ідеального менеджера, вийде приблизно таке: внутрішня свобода, ініціатива, раціональність і критичність, логічність і цілісність, відкритість для інформації, динамічність, широкий кругозір, високий професіоналізм, здатність викликати довіру і керувати увагою людей, орієнтація на досягнення цілей.

Можна виділити декілька ролей, в яких виступає менеджер:

Менеджер-дипломат

Серед навичок і вмінь менеджера - здатність ведення переговорів виступає як значуща властивість. Зараз менеджери вищої ланки витрачають велику частину свого часу на встановлення контактів.

Менеджер-інноватор

Продуктивність праці набагато простіше підвищити на базі нової техніки і технологій, ніж постійно ремонтувати старе устаткування.

Менеджер-керуючий

Від нього зокрема потрібно:

* наявність загальних знань в області управління підприємством;

* компетентність в питанні технології виробництва в тій галузі виробництва, до якої належить фірма по виду і характеру своєї діяльності;

* володіння не тільки навичками адміністрування, але і підприємництва, уміння володіти ситуацією на ринках, виявляти ініціативу й активно перерозподіляти ресурси фірми в найбільш вигідних сферах застосування;

* прийняття обгрунтованих і компетентних рішень на основі узгодження з нижчестоящими керівниками і працівниками та розподіл участі кожного в їх виконанні.

Відмінною рисою менеджера повинна бути підвищена працездатність, вміння працювати напружено, не приносячи себе в жертву і не стаючи «трудоголіком» (в передових компаніях вважається поганим тоном для вищих керівників затримуватися в офісі після закінчення трудового дня).

Менеджер повинен берегти сили для головного, не розтрачувати їх, вміти відпочивати, в тому числі і під час відряджень. Менеджер повинен бути комунікабельним, контактним, спрямованим на зовнішній світ, що виявляють інтерес до оточуючих. Він повинен уміти розташовувати до себе людей, слухати і розуміти їх, переконувати у своїй правоті.

1.2 Функції менеджера

Щоб бути хорошим менеджером вам треба бути психологом. Бути психологом - значить знати, розуміти людей і відповідати їм взаємністю. У цьому багато в чому допоможе мова жестів і рухів тіла. Вивчивши цю мову менеджер зможе краще розуміти людей, їх дії, ніж вони обгрунтовані, зможе домогтися взаємної згоди, довіри людей, а це найголовніше. Це сприяє укладенню вигідних угод і багато чому іншому.

Крім того, хороший менеджер повинен бути і організатором, і другом, і вчителем, і експертом у постановці завдань, і лідером, і людиною, яка вміє слухати інших ... і все це тільки для початку. Він повинен знати досконало своїх прямих підлеглих, їх здатності і можливості щодо виконання конкретної доручєної їм роботи. Менеджер повинен знати умови, що зв'язують підприємство і працівників, захищати інтереси тих і інших на справедливій основі, усувати нездатних з метою утримання єдності і правильності функціонування фірми.

Таким чином, функціями менеджера (керівника) є:

1. Міжособистісна роль. Полягає в тому, що керівник виконує роль лідера, тобто він відповідає за мотивацію, набір, підготовку працівників і т.д. Також менеджер є сполучною ланкою між своїми працівниками. Головний керівник виконує роль - головного верховного керівника.

2. Інформаційна роль. Будучи приймачем інформації, керівник отримує різноманітну інформацію і використовує її з метою організації. Ця роль також укладає в собі поширення інформації серед членів організації.

3. Представницька роль. Менеджер представляє інтереси фірми на різних заходах, передає інформацію про організацію при зовнішніх контактах.

4. Управлінська роль. Керівник (менеджер) виступає в ролі підприємця, розробляє і контролює різні проекти по вчиненню діяльності організації. Також він виступає в ролі людини, що усуває порушення у діяльності організації. Керівник є розподільником ресурсів своєї організації. До того ж він є особою, які ведуть переговори з іншими організаціями від імені своєї організації.

Виконуючи свої повсякденні обов'язки, менеджер спілкується з різними категоріями осіб. Перш за все це партнери. Іноді вони можуть бути досить неприємними, що висувають безглузді вимоги і навіть загрозливі, але в будь-якому випадку спілкуватися з ними потрібно коректно, не показуючи роздратування. Інша категорія людей, з якими доводиться спілкуватися, - керівники різного рангу. У розмовах з ними висловлюватись потрібно чітко і недвозначно, дотримуватися тільки фактів або власних міркувань, коротко викладати думки. Ставлячи якусь проблему, найкраще відразу ж запропонувати варіант її рішення, щоб бос не займався нею від початку до кінця. Взагалі, краще всього велику частину його роботи взяти на себе - він цього не забуде. З підлеглими спілкування повинно бути у вищій мірі довірчим і доброзичливим - від них, як відомо у вирішальному ступені залежить доля менеджера. І нарешті, менеджер постійно спілкується з колегами - керівниками інших підрозділів. Прямого впливу на них він зробити не може і тут в особливій мірі потрібно вміти вести переговори, торгуватися і переконувати.

У процесі спілкування менеджеру доводиться виконувати три основних ролі.

По-перше, це роль координатора, що зв'язує одну групу людей з іншою і спрощує діалог між ними. Цю роль у зовнішньому світі фактично може грати номінальний глава фірми, він забезпечує і надихає дії людей, спрямованих на досягнення цілей фірми; комунікатор, який створює можливість надійних безперервних контактів між співробітниками.

По-друге, це роль інформатора, що забезпечує прийом, передачу та обробку різного роду інформації. Цю роль може грати контролер, що стежить за роботою підлеглих, що порівнює її з поставленими цілями. Її може взяти на себе розповсюджувач ідей, який в курсі всіх змін, що впливають на роботу співробітників, що інформує їх про це, що роз'ясняє політику фірми. Це і представник, що роз'ясняє значення і характер проблем іншим підрозділам або партнерам.

По-третє, це роль, пов'язана з прийняттям рішень. Її грає підприємець, який шукає нові шляхи досягнення цілей і бере на себе всю відповідальність за ризик, пов'язаний з ними. Її грає менеджер, відповідальний за розподіл ресурсів фірми. Її, нарешті, грає представник фірми, що веде переговори з партнерами.

Менеджери вищої ланки фірми звичайно є номінальними главами, координаторами, представниками, визначають цілі й основні принципи діяльності. Менеджери середньої ланки частіше усього виступають у якості генераторів ідей, представників на переговорах, координаторів діяльності своїх підлеглих, визначаючи їх функціональні обов'язки і цілі, удосконалюють виробничий процес. Менеджери нижчої ланки - майстри - знаходяться ближче до безпосередніх виконавців. Цілі для них формуються на найближчу перспективу безпосередніми керівниками й орієнтовані на підвищення продуктивності праці, кваліфікації окремих робітників, зниження браку. На відміну від попередніх категорій управлінців вони вирішують питання не «Що робити?», А «Як робити?»

По своєму відношенню до роботи менеджери діляться на пасивних і активних. Пасивні використовують, як правило, принципи діяльності, вироблені іншими, замикаються переважно на своїх підлеглих, намагаючись контролювати всі їхні дії. У повсякденній роботі такі менеджери обмежуються рішенням вузьких проблем, причому з рутинних позицій. Вони беруться лише за те, що служить на користь їхній кар'єрі і дозволяє «набрати очки», та й тут, боячись ризику, діють лише за схемою «так, щоб напевно», не намагаються розширити кругозір, а брак знань та ідей поповнюють їх крадіжками у своїх підлеглих.

На противагу пасивному керівник активного типу не сидить на місці, прагне до випробувань, повністю віддає себе роботі. Він володіє чіткими життєвими установками, вимогливий до себе і оточуючих, прагне до досконалості. Такий керівник постійно знаходиться в гущі життя, безперервно виробляє і переглядає відповідно до обстановки принципи діяльності для себе і для інших. Він прагне конструктивно використовувати будь-які, навіть конфліктні, ситуації, не боячись ризику і відповідальності. Активний менеджер шукає і встановлює строкові контакти з оточуючими, заохочує їх самостійність, дає можливість висунутися. У активного менеджера є всі необхідні задатки для того, щоб стати лідером колективу, що суміщає в собі офіційне визнання керівництва і неофіційне підлеглих.

Оточуючі, як вважають психологи, сприймають лідера за чотирма основними моделями: 1) «Один з нас»; 2) «Кращий із нас - зразок для наслідування»; 3) «Втілення чеснот»; 4) «Виправдання всіх очікувань», відповідно з цим і будують своє ставлення до нього, дозволяють лідеру поширювати свій вплив на колектив.

1.3 Менеджер як фактор виробництва та управління бізнесом

Менеджер - головна фігура в управлінні фірмою. Це насамперед людина, яка організує конкретну діяльність підлеглих йому працівників і одночасно сама виконує певний обсяг управлінських функцій.
Менеджером можуть виступати: генеральний директор і управляючий, заступники директора, завідуючі відділами і керівники структурних підрозділів. Це ті службовці, які працюють у виконавчих органах підприємницьких структур і від яких значною мірою залежить ефективність функціонування виробництва. В Україні інститут менеджерів почав впроваджуватися в останні два роки і в основному на підприємствах бізнесу.
В індустріальне розвинених країнах поняття „менеджер" часто ототожнюють з поняттям „бізнесмен". Проте бізнесмен і менеджер -це не одне і те саме. Бізнесмен - той, хто „робить гроші", власник капіталу, що перебуває в обороті та приносить доход, чи великий власник, який не займає ніякої постійної посади ворганізації, але є власником акцій і може бути членом її правління. Менеджер - обов'язково займає постійну посаду, у нього є підлеглі.
Окремий вид бізнесу - підприємництво. Воно є елементом бізнесу і разом з тим має самостійне значення як підприємницький бізнес. Основний його суб'єкт - підприємець, який здійснює цей вид бізнесу. Він вкладає кошти в справу, яку організовує, бере на себе особистий ризик. Підприємець і менеджер - поняття не тотожні. Підприємець -людина, здатна щось розпочинати робити (корисне і на законній основі). Він може несподівано для інших зробити відмінний комерційний хід. Інакше кажучи, підприємець - людина неординарна До того ж, неординарність грунтується на конкретних знаннях у тій сфері, де він працює. Поява нині на ринку „підприємців", які не є такими, дискредитує саму суть ринкових відносин.
Відмінності між менеджерами та підприємцями очевидні. Підприємець націлений на пошук нових можливостей, на оперативне прийняття рішень. Він не може дозволити собі нескінченно чіплятися за ідею, яка не зуміла довести свою життєздатність. Менеджер - напроти, неохоче береться за нову справу, але якщо рішення прийнято - не звертає з обраного шляху.
Аналогічна відмінність спостерігається і щодо форми залучення (придбання) ресурсів. Оскільки заробітна плата менеджера залежить від реальних коштів, він заінтересований у накопиченні фондів, уникає оренди та інших форм тимчасового залучення ресурсів.
Для підприємця ж ситуація - прямо протилежна: довічний брак грошей, небажання використовувати обладнання, яке може пережити ідею, потреба виявляти гнучкість та йти на ризик змушують його широко користуватися орендою або вдаватися до інших форм тимчасового залучення ресурсів. Менеджер має справу, як правило, з організаційною структурою, що склалася, має ієрархічну природу, потребує чіткого розподілу повноважень та відповідальності. Підприємець надає перевагу горизонтальній структурі, яка грунтується на формальних зв'язках, і хоча підприємництво та менеджмент - два різних види діяльності, насправді це двоєдина функція, яку можна назвати підприємницьким менеджментом. Особливо це характерно для малого та середнього бізнесу, де функції менеджера часто виконують самі підприємці.
Сучасне підприємство бізнесу характеризується тим, що на ньому зайнято менше рядових робітників, ніж 50 або 10 років назад. А через 5,10,20 років їх буде ще менше. Вже сьогодні є фірми, де практично немає робітників, а є лише висококваліфіковані службовці та менеджери.
Менеджери стають основним і найрідкіснішим фактором виробництва та управління бізнесом. Підприємства (фірми) без них працюють малоефективно, оскільки без досвідчених менеджерів капітал сам по собі не може бути вигідно застосований.
Значущість менеджменту була чітко усвідомлена в 30-ті роки. Вже тоді стало очевидним, що ця діяльність перетворилася на професію, галузь знань, самостійну дисципліну, а соціальний прошарок (менеджери) - на досить впливову силу.
Для того щоб вже сьогодні працювати в умовах ринкової економіки, необхідно мати відповідні кадри менеджерів. Підприємства (фірми) та їх керівництво повинні здійснювати усі заходи, щоб забезпечити наявність такої чисельності кваліфікованих менеджерів, яка необхідна для успішної роботи підприємства у перспективі. Менеджерів потрібно готувати. І передусім тих, хто займається виробничим менеджментом, який має на меті задоволення матеріальних і соціальних потреб суспільства через ринкові відносини. Проте ефективність виробничого менеджменту не може визначатися лише рівнем повноти задоволення потреб. Не менш важливий економічний підхід - ціна задоволення цих потреб. Інакше кажучи, про діяльність менеджера можна реально робити висновок тільки за економічними показниками успіхів чи невдач. Тут і відбувається злиття менеджменту-науки з менеджментом-практикою. А практика пред'являє менеджеру ряд професійних вимог, серед яких основними є:
концептуальність - здатність представляти діяльність фірми в цілому та адаптувати її до умов, які змінюються, навичками стратегічного планування, вміти масштабно мислити;
оперативність - передбачає кваліфікацію на рівні рішення, що приймається. Він повинен уміти вибрати найоптимальніший варіант з кількох альтернатив, вирішувати нестандартні проблеми;
аналітичність - вміння ефективно застосовувати наукові методи аналізу, насамперед інструменти кількісного аналізу, діагностувати проблему та визначати альтернативне рішення перед внесенням коректив для плану діяльності фірми;
здатність до адміністративних рішень, що передбачає набуття навичок вирішення організаційних та процедурних питань;
комунікативність - вміння передавати свої ідеї та розробки як усно, так і письмово;
комунікабельність - здатність працювати з людьми, будувати свої стосунки у спілкуванні як всередині фірми, так і за її межами.
Крім того, менеджер повинен мати певний рівень економічних, психологічних, технологічних, технічних знань, включаючи специфічні знання, необхідні для постановки і вирішення управлінських завдань та ін.
В умовах створення ринку менеджер повинен постійно „заглядати у майбутнє". Іншими словами, вивчаючи ринок, менеджер повинен не тільки відчувати його поточну динаміку (за допомогою обліку, статистики), а й прогнозувати його перспективний розвиток (тут не обійтися без інформатики, математики та ряду інших дисциплін). Більше того, він повинен сприяти створенню нового ринку. Для цього потрібно володіти маркетингом (у всьому його обсязі) і проектувати інновації, що потребує цілого комплексу різноманітних знань.
Без менеджерів сьогодні виробництву не обійтися, вони такий самий його атрибут, як засоби виробництва, сировина, матеріали, робоча сила, тобто основні фактори виробництва Особливістю менеджера є його динамічність, інтуїція, тип мислення, певні знання, організаторський талант, здатність працювати з людьми. Чим вищий рівень підготовки менеджера, тим ефективніше працює виробництво.
Отже, наявність досвідчених менеджерів стає вирішальним фактором бізнесу, від якого залежить не тільки функціонування підприємницьких структур, а й існування їх у майбутньому.

Розділ 2 Загальна характеристика підприємництва

2.1 Сутність, функції та роль підприємництва

Сучасні економісти практично ототожнюють поняття: "підприємець", "малий бізнес", "мале підприємництво", у свою чергу, розглядаючи "великий бізнес", як явище економічного життя, що базується на інших принципах організації справи.

Термін «підприємництво» був введений ще в 18 столітті французьким економістом Кантілоном і означав «ініціативну самостійну діяльність громадян, спрямовану на отримання прибутку або особистого доходу, здійснювану від свого імені, на свій страх і ризик і під свою майнову відповідальність».

На сьогоднішній день у світі не існує загальноприйнятого визначення підприємництва. Американський учений, професор Роберт Хізріч визначає підприємництво як процес створення чогось нового, що володіє вартістю, а підприємця - як людини, яка витрачає на це все - необхідний час і сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний та соціальний ризик, отримуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим. В американській навчальній і науковій літературі дається безліч і інших визначень, що характеризують підприємництво і підприємця з економічної, політекономічної, психологічної, управлінської та інших точок зору.

Англійський професор Алан Хоскінг стверджує: "Індивідуальним підприємцем є особа, яка веде справу за свій рахунок, особисто займається управлінням бізнесом і несе особисту відповідальність за забезпечення необхідними засобами, самостійно приймає рішення. Його винагородою є отриманий в результаті підприємницької діяльності прибуток і почуття задоволення, яке він відчуває від заняття вільним підприємництвом. Але поряд з цим він повинен прийняти на себе весь ризик втрат у випадку банкрутства його підприємства.

Ні за кордоном, ні в нас поки ще не створена загальноприйнята економічна теорія підприємництва, хоча потреба в такій теорії давно вже стала вельми нагальною. "Три хвилі" розвитку теорії підприємницької функції - так умовно можна охарактеризувати розвиток процесу наукового осмислення практики підприємництва.

За М. Вебером існують два типи підприємців - раціональний і авантюрний. Перший базується на етиці (часто говорять «на протестантської або капіталістичної етики») і орієнтується на гарантований прибуток у майбутньому. Другий діє за принципом «не обдуриш - не продаси», прагнучи до щохвилинному виграшу. На жаль, більшість наших нових підприємців відноситься до другого типу, і це сформувало негативний відтінок у сприйнятті самого слова. Однак у великий бізнес мають шанс потрапити тільки раціональні підприємці.

Підприємництво - це якість, на якому грунтується будь-який бізнес на першому етапі свого розвитку. У «Психології бізнесу» наведено список вимог до підприємця в алфавітному порядку: адаптивність, активність, віра, воля, уява, гнучкість, діловитість, життєлюбність, винахідливість, індивідуалізм, ініціативність, інтуїція, контроль, винахідливість, новаторство, освіченість, спритність, оптимізм, відповідальність, пошук нових рішень, практичність, заповзятливість, самокритичність, свобода розпорядження засобами, схильність до ризику, сміливість, здатність розвиватися, уміння контактувати з людьми, уміння планувати.

"Перша хвиля", яка виникла ще у XVIII ст., Була пов'язана з концентрацією уваги на несенні підприємцем ризику. "Друга хвиля" у науковому осмисленні підприємництва пов'язана з виділенням інноваційності як його основної відмінною риси. "Третя хвиля" відрізняється зосередженням уваги на особливих якостях підприємця (здатність реагувати на зміни економічної і суспільної ситуації, самостійність у виборі і прийнятті рішень, наявність управлінських здібностей) і на ролі підприємництва як регулюючого початку врівноважує економічну систему.

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.