Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Державне регулювання ЗЕД

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 13.10.2012. Год: 2012. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


  Поняття та види мита.

Мито являє собою вид державних грошових зборів, стягнутих з імпорту, експорту і транзиту товарів, торговельно-промисло ого прибутку, майна, цінностей та інших предметів, що пропускаються через митний кордон країни під контролем митних служб, а також із різних міжнародних поштових операцій.
Відповідно до різних критеріїв, що застосовуються для визначення митних платежів, розрізняють мита за об’єктом оподаткування та способом нарахування.
За об’єктом оподаткування мито поділяється на:
1) імпортне;
2) експортне;
3) сезонне.
Імпортне мито є диференційованим і залежить від країни походження товарів:
- до товарів, що походять з країн, що розвиваються, в межах товарних груп 1—24 застосовуються преференційні ставки мита;
- до товарів, що походять з країн (економічних союзів), які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, а також до товарів, що походять з країн, що розвиваються, в межах товарних груп 25—97 застосовуються пільгові ставки мита;
- до решти товарів застосовуються повні (загальні) ставки мита.
Сезонне мито встановлюється для оперативного регулювання ввезення і вивезення окремих товарів на строк до 4 місяців залежно від сезону.
За способом нарахування мито поділяється на:
1) адвалерне — нараховується у відсотках до митної вартості товару;
2) специфічне — нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товару;
3) комбіноване — поєднує обидва названих види мита.
З метою захисту економічних інтересів держави до товарів, що ввозяться, можуть тимчасово застосовуватися такі види мита:
- спеціальне (особливе) — встановлюється у кожному конкретному випадку як захисний захід, якщо товари ввозяться на митну територію в таких кількостях або на таких умовах, що завдають шкоди вітчизняному виробнику, а також як захід для припинення недобросовісної конкуренції або у відповідь на дискримінаційні дії з боку іноземних держав проти України;
- антидемпінгове — застосовується у випадках ввезення на митну територію України товарів за цінами, значно нижчими ніж їх нормальна вартість у країні вивезення, якщо такий імпорт створює загрозу або завдає шкоди вітчизняному виробнику подібних товарів або організації їх виробництва в Україні. Ставка (розмір) антидемпінгового мита не може перевищувати різниці між конкурентною оптовою ціною об’єкта демпінгу на момент експорту і заявленою ціною при його імпорті на митну територію України;
- компенсаційне — застосовується у випадках ввезення на митну територію України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовується субсидія, якщо таке ввезення завдає шкоди вітчизняному виробнику подібних товарів. Ставка компенсаційного мита не може перевищувати розміру субсидій.


2. Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Існують різні погляди на класифікацію методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основними методами регулювання ЗЕД називають: економічні, адміністративні та правові методи.
Економічні методи поділяються на методи у галузі імпорту та методи у галузі експорту. У галузі імпорту – митні тарифи, численні податки і збори з товарів, що ввозяться, та імпортні депозити. У галузі експорту – пільгові кредити експортерам, гарантії, субсидії, звільнення від сплати податків і надання фінансової допомоги.
За способом дії економічні методи поділяються на методи прямої і непрямої дії. До методів прямої дії, належать:
- державні видатки;
- безпосередній контроль за економічними процесами (регулювання експорту і імпорту);
- законодавчі постанови.
Адміністративні методи впливають безпосередньо на зовнішньоекономічні відносини. До них належать:
- ембарго (повна заборона зовнішньоекономічних операцій);
- ліцензування;
- квотування (кількісне лімітування ввезення або вивезення);
- специфічні вимоги до товару, упакування і маркування;
- зобов’язання щодо самозбереження поставок експортерам.
Правові методи ґрунтуються на використанні положень законодавчих актів України, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність: Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про державне мито"; "Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)", "Про єдиний митний тариф" тощо.
Доцільною є класифікація методів регулювання зовнішньоекономічно діяльності на методи тарифного і нетарифного регулювання.
Тарифне регулювання зовнішньоторговельно діяльності - головний інструмент торговельної політики, що впливає вартісні показники імпортованого чи експортованого товару, шляхом обкладення його відповідним митом. Окрім тарифного регулювання існує нетарифне регулювання, що об’єднує решту методів, не пов'язаних з тарифним регулюванням.

Задача 1.

Прибуток української корпорації, що підлягає оподаткуванню, становить 211 тис.грн. Частина цього прибутку у розмірі 31 тис.грн., отримано дочірньою компанією корпорацією у Німеччині. Розрахувати ефективну податкову ставку, якщо:
   Відсутня угода про уникнення подвійного оподаткування;
   Використовується система податкового заліку;
   Використовується система податкового кредиту.
  Розв’язання:
  Розраховуємо ефективну податкову ставку, якщо відсутня угода про уникнення подвійного оподаткування:
Німеччина = 31 * 0,45 = 13,95 тис.грн.
Україна = 31 * 0,25 = 7,75 тис.грн.
Е.п.с. = (13,95 + 7,75 + (211 – 31) * 0,25) / 211 = 66,7 / 211 = 0,32
2. Розраховуємо ефективну податкову ставку, якщо використовується система податкового заліку:
Німеччина = 31 * 0,45 = 13,95 тис.грн.
Україна = (31 – 13,95) * 0,25 = 4,26 тис.грн.
Е.п.с. = (13,95 + 4,26 + 45) / 211 = 63,21 / 211 = 0,3
3. Розраховуємо ефективну податкову ставку, якщо використовується система податкового кредиту:
Німеччина = 31 * 0,45 = 13,95 тис.грн.
Україна = 0
Е.п.с. = (13,95 + 45) / 211 = 58,95 / 211 = 0,28


Задача 2

На ринку існує 9 фірм. За даними наведеними у таблиці 1, необхідно визначити:
   Загальний обсяг ринку;
   Частку ринку кожної фірми;
   Ступінь концентрації галузі;
   Можливість горизонтального злиття фірм Б та Е.
Таблиця 1
Обсяг випуску, експорту та імпорту продукції фірмами

  Розв’язання:
   Визначаємо загальний обсяг ринку:
,
де В – обсяг випуску продукції;
Е – обсяг експорту;
І – обсяг імпорту
   Qр = (17 – 2) + (23 - 3) + (16 + 1) + (22 – 3 + 2) + (10 + 4) + (19 – 2 + 3) + (15 – 1 + 3) + (13 - 3) + (22 – 2 + 4) = 15 + 20 + 17 + 21 + 14 + 20 + 17 + 10 + 24 = 158 млн.дол.


    Визначаємо частку ринку фірми:

  КА = (17 – 2) / 158 * 100% = 9,49%
  КБ = (23 - 3) / 158 * 100% = 12,66%
  КВ = (16 + 1) / 158 * 100% = 10,76%
  КГ = (22 – 3 + 2 ) / 158 * 100% = 13,29%
  КД = (10 + 4) / 158 * 100% = 8,86%
  КЕ = (19 – 2 + 3) / 158 * 100% = 12,66%
  КЖ = (15 – 1 + 3) / 158 * 100% = 10,76%
  КЗ = (13 – 3) / 158 * 100% = 6,33%
  КК = (22 – 2 + 4) / 158 * 100% = 15,19%
   Визначаємо ступінь концентрації галузі за допомогою індексу Герфіндаля:

   Н = 9,492 + 12,662 + 10,762 + 13,292 + 8,862 + 12,662 + 10,762 + 6,332 + 15,192 = 1168,11 – середня концентрація галузі.
  4. Визначаємо концентрацію фірм Б та Е до злиття:
  Ндо зл. = 12,662 + 12,662 = 320,56
  Нпісля зл. = (12,66 + 12,66) 2 = 641,1
  Індекс після злиття збільшився на 641,1 - 320,56 = 320,54
  Отже, можна зробити висновок, що горизонтальне злиття фірм Б та Е не можливе, оскільки індекс після злиття зросте на 320,54 одиниць, а при середній концентрації галузі горизонтальне злиття дозволяється лише у випадку, якщо індекс зросте до 100 одиниць.
  Ситуаційна задача 1

  Вітчизняне підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
  Таблиця 2
  Характеристика підприємства та зовнішньоекономічної діяльності яку воно здійснює

  За даними таблиці 2 складаємо рахунок-фактуру.
  Рахунок-фактура
  Рахунок-фактура № АВ-С-01-07/3 від 19.11.2011р.
  Продавець: ТОВ «Владам»
  54007, Україна, м. Миколаїв, вул. Кагатна, 1
  Код ЄДРПОУ 23051989, тел.(0512)562033
  в/р 19022011010684/512 у філії ПАТ «Приватбанк», м. Миколаїв, МФО 238919

  Вантажовідправник:
  ТОВ «Владам»
  54007, Україна, м. Миколаїв, вул. Кагатна, 1

  Покупець: «Amefruits SL»
  Іспанія, 0331, м. Аліканте, вул. Пуенто-Альто, 10
  ІПН 956842135 КПП 145863254
  р/р 1854689254856321114 у філії ПАТ «ABank»
  м. Аліканте, БИК 1547851477
  Кор. рахунок 512470001457856214
  ОКВЕД 01.12.5

  Вантажоодержувач:
  «Amefruits SL»
  Іспанія, 0331, м. Аліканте, вул. Пуенто-Альто, 10

  Контракт: № N-15-08 від 10.10.2011р.
  Умови поставки: DEQ,м. Аліканте, Іспанія

  Кількість: 1000 кг


  Сорок п’ять тисяч євро, 00 копійок
  Країна походження: Україна
  Директор Іванов В.В.
  Головний бухгалтер Ситник І.С.3. Україна та Іспанія є членами Світової організації торгівлі (СОТ) та Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГААТ).
Метою діяльності СОТ є сприяння зниженню торговельних перешкод на шляху обміну товарами та послугами між країнами. Політика, яку постійно проводить ця організація, спрямована на постійне зменшення імпортних тарифів і методичне усунення нетарифних методів регулювання міжнародних економічних відносин.
Основними принципами і правилами СОТ (як і ГАТТ) є наступні:
1) Надання країнами-учасницями режиму найбільшого сприяння (РНБ) у взаємній торгівлі на не дискримінаційній основі.
2) Здійснення торговельно-політичн го регулювання торгівлі переважно за допомогою митних тарифів. Митний тариф, а не кількісні обмеження, визнається основним інструментом зовнішньоторговельн ї політики, захисту національних ринків та промисловості.
3) Взаємне надання національного режиму товарам іноземного походження.
4) Зобов`язання країн-учасниць СОТ у відмові від використання кількісних обмежень (ліцензії, квоти) у торгівлі за винятком окремих обумовлених випадків, наприклад з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу.
5) Гласності торгової політики, включаючи відкриту публікацію і надання в ГАТТ законів і правил, що регулюють зовнішньоторговельну діяльність.
6) Право держав-учасників створювати митні союзи і зони вільної торгівлі.

4. ТОВ «Владам» займається вирощуванням та реалізацією овочів та фруктів. Продукція реалізується на вітчизняному ринку та закордоном. Найбільші обсяги продукції експортуються до країн Європейського союзу та Росії. При здійсненні зовнішньоекономічних операцій підприємство керується Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», який здійснює правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю; Законом України «Про митно-тарифне регулювання», цей закон визначає ставки мита на різні види продукції, а також визначає сезонне мито, яке встановлюється на строк, що не може бути меншим 60 та більшим 120 послідовних календарних днів. Сезонні мита встановлюються стосовно товарів, які підпадають під визначення таких кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 07.01 - 07.08, 08.06.10, 08.07.10, 08.08.10, 08.08.20, 08.09.1000, 08.09.20, 10.01 - 10.05, 10.08, 12.06 - 12.08, 12.10, 12.12.91, 12.12.92, 12.13, 12.14 та при цьому оподатковуються за пільговою ставкою, яка дорівнює або перевищує 30 відсотків.
5. Україна застосовує до Іспанії, так як до країни учасниці СОТ, режим найбільшого сприяння, при якому рівень митних платежів і інших зборів, стягнутих при імпорті товарів із країни, що користується таким режимом, не повинний бути вище аналогічних платежів і зборів, що накладаються на товари будь-якої іншої країни. Це ж відноситься і до різних, пов'язаних з торгівлею формальностей і процедур. Режим найбільшого сприяння передбачає рівний з іншими торговими партнерами (не дискримінаційний) статус. Режим найбільшого сприяння представляється на взаємній основі, як правило в рамках двосторонніх і багатосторонніх торгових договорів і угод і є загальноприйнятою нормою в міжнародній торгівлі, зафіксованої в статуті ГАТТ.
Експорт цибулі ріпчастої видачі ліцензії не підлягає.
Підприємство «Владам» не знаходиться у вільній економічній зоні. При перетині державного кордону застосовуються такі митні процедури:
- процедура митного контролю;
- процедура митного оформлення;
- процедура справляння передбачених законом податків і зборів.
Митний контроль – це здійснювані митними органами необхідні дії, спрямовані на дотримання юридичними і фізичними особами встановлених законів і правил, що регулюють порядок ввезення, вивезення або транзиту вантажів.
Митне оформлення – це виконання митним органом дій (процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і які мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів. Митне оформлення полягає в документальному закріпленні відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформленні результатів цього контролю.
Процедура справляння передбачених законом податків і зборів – це операції, що полягають у справлянні передбачених законодавством податків і зборів з товарів і транспортних засобів на базі їх митної вартості з урахуванням тарифних пільг, принципів взаємності, захисту національних товаровиробників та обґрунтованості розмірів податків і зборів для іноземних товаровиробників, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою справляння яких покладено на митні органи.

Ситуаційна задача 2
Спеціальна економічна зона "Яворів" створена на період до 01.01.2020 року в адміністративно-територіальних межах Яворівського району Львівської області (за винятком території військового полігону та військових частин). СЕЗ "Яворів" поєднує в собі комплексну виробничу, митну зону та технологічний парк. Спеціальна економічна зона "Яворів" функціонує відповідно до Закону України «Про спеціальну економічну зону «Яворів»» та Закону України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон».
Підприємству надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, сплати ввізного мита, податку на додану вартість, внесків на загальнообов'язко е державне соціальне страхування на випадок безробіття, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.
Для підприємства є вигідним отримання пільг при сплаті ввізного мита, оскільки підприємство працює частково на імпортній сировині.
Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності СЕЗ "Яворів" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на території СЕЗ "Яворів" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Яворів", не підлягають ліцензуванню та квотуванню.
Спільне українсько-німецьке підприємство проходить затвердження та реєстрацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як інвестиційний проект, що реалізуються на території СЕЗ "Яворів", яке здійснюється Яворівською районною державною адміністрацією.
Основною метою створення спільного українсько-німецьког є залучення інвестицій та збільшення прибутку (наприклад, нові технології для сторони, яка є резидентом у країні розташування спільного підприємства, підвищують ефективність та продуктивність господарювання, водночас і сторона – технологічний донор максимізує прибуток, оскільки отримує не разову винагороду за продаж технологій, а можливість здійснювати прибуткову діяльність на постійній основі.
В процесі створення спільного підприємства, при ввезені на територію СЕЗ "Яворів" устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до них для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених Яворівською районною державною адміністрацією, звільняються на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на п'ять років, від сплати ввізного мита.

Після створення спільного підприємства, підприємство звільняється на п'ять років від оподаткування. Прибуток таких платників податку, отриманий у наступні роки реалізації інвестиційних проектів, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Яворів" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.
Також, підприємство звільняються від сплати внесків на загальнообов'язко е державне соціальне страхування на випадок безробіття.


Висновок

Світове господарство розвивається. Зараз все сильніше і сильніше відчувається тенденція глобальної інтеграції, необхідність розширення участі країн у міжнародних зв'язках. Для реалізації цього потрібно: подальше удосконалювання тарифної політики; розробка системи мір державної підтримки експорту, а також проведення активних стабілізуючих дій в області кредитно-грошової політики й обмінного курсу. Тобто здійснення комплексного державного регулювання зовнішньоекономічно діяльності.
Отже, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - форма управління економікою, заснована на взаємовигідних економічних відносинах у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили, передачі технологій., що представляє собою вплив державних органів на зовнішньоекономічні процеси. Воно застосовується в умовах, коли об'єкт управління безпосередньо не підпорядкований суб'єкту управління, тобто якомусь державному органу.
Мета державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - прийняття системи норм і заходів, направлених на захист національного товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринку.
До головних цілей державного регулювання зовнішньоекономічно діяльності в Україні належать:
· забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку країни;
· стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;
· створення найбільш сприятливих умов для залучення національної економіки в систему світового поділу праці;
· наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.
Основними методами регулювання ЗЕД є: економічні, адміністративні та правові методи.
Список використаної літератури
1. Митний Кодекс України (остання редакція 22.05.08)
2. Господарський Кодекс України (остання редакція 30.04.09)
3. Закону України «Про спеціальну економічну зону «Яворів»» від 15.01.1999 № 402-14
4. Закону України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2643
5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-12
6. Закон України «Про митно-тарифне регулювання»
7. Закон України «Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)» від 14.09.2006 № 139-16
8. Закон України «Про єдиний митний тариф»від 05.02.1992 №2096-12
9. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.01.2004 № 1906-4
10. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності підр. - К. ЦУЛ.2008-432с.
11. Шершун А.А. Митне оформлення товарів і транспортних засобів. Навчально-методични посібник.- К. 2007-330с.
и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.