Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Суть, види та призначення приватизацйних паперв

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 13.10.2012. Год: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Київський національний торгівельно-економіч ий університет
Вінницький торговельно-економі ний інститутРеферат
На тему:
«Суть, види та призначення приватизаційних паперів»


Студентки другого курсу
групи ОАП-21д
Котик Т. ЛВінниця 2011
Приватизаційні папери — це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
Приватизаційні папери можуть бути лише іменними. Порядок випуску та обігу приватизаційних паперів визначається Законом України "Про приватизаційні папери", а також іншими законодавчими актами України.
Приватизаційні папери мають такі реквізити: запис про належність папера до України; найменування органу, що випустив папір; зазначення виду приватизаційного папера, серії та порядкового номера; дату випуску і строк використання; номінальне значення приватизаційного папера у вартісному, обчисленому виходячи з відновної вартості майна, що приватизується, та (або) натуральному вираженні, або в умовних одиницях; прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання власника, відомості про документ, що посвідчує його особу; підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, печатку установи, яка видала папір.
У приватизаційних паперах також міститься інформація про умови і порядок використання їх та про права власника.
Приватизаційні папери використовуються громадянами України лише шляхом їх обміну на паї, акції, інші документи, що встановлюють та засвідчують право власності на частку державного майна відповідно до номіналу приватизаційного папера з обов'язковим відображенням змісту обмінної операції як на самому приватизаційному папері, так і в супутніх документах, і супроводжується погашенням приватизаційного папера. Угоди, укладені з використанням приватизаційних паперів для цілей, не передбачених Законом України "Про приватизаційні папери", є недійсними.
Громадяни мають право застосовувати приватизаційні папери одного виду в різних сферах приватизації шляхом забезпечення їх взаємного конвертування. Конвертованість приватизаційних паперів у період приватизації забезпечується встановленням коефіцієнтів для перерахунку номінального значення папера одного виду при його конвертуванні в інший.

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ
Приватизаційні папери являють собою різновид державних цінних паперів, які випускають у країнах, що здійснюють перехід від централізовано-плано ого управління економікою до державно-ринкового (змішаного). Приватизаційні папери видаються громадянам. В Україні згадані цінні папери є тільки іменними. Вони свідчать про право власника приватизаційного папера на безкоштовне отримання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, а також земельного фонду.
Приватизаційні папери з'явся в Україні після прийняття Верховною Радою пакету законів, спрямованих на врегулювання процесу приватизації державного майна: "Про приватизацію майна державних підприємств". "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" "Про приватизаційні папери".
Під приватизацією державного майна слід розуміти відчуження майна, що перебуває в загальнодержавній і комунальній власності, на користь фізичних і недержавних юридичних осіб. Для забезпечення повноправної участі громадян України в приватизації законодавством передбачено випуск особливого виду державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду та земельного фонду.
Приватизаційні цінні папери - особливий вид державних цінних паперів України, що свідчать про право власника на безкоштовне одержання в процесі приватизації частини майна державних підприємств, державних житлового і земельного фондів. Емітент - Національний банк України. Використовуються для обміну на документи, що свідчать про право власності на придбані об'єкти приватизації. За законодавством України до них належать: приватизаційний майновий сертифікат, житловий чек, земельна бона, компенсаційний сертифікат.
Приватизаці?йний майнови?й сертифіка?т (ПМС) — державний привати-заційний папір, який надає право власникові на одержання належної йому частини державного майна у вигляді акцій підприємств, що приватизуються.
ПМС — іменні папери, офіційно не продаються і не купуються.
Права власника, умови і порядок використання сертифіката
1. Кожен громадянин України має право на одержання приватизаційного майнового сертифіката. Відмова у видачі сертифіката та його прийнятті у розрахунок платежу за придбання об'єкта приватизації може бути оскаржена в суді у встановленому порядку.
2. Приватизаційний майновий сертифікат може бути використаний лише для обміну на акції, паї, інші документи, що засвідчують право власності на частку майна державних підприємств. Сертифікат вільному обігу не підлягає.
3. Видача приватизаційних майнових сертифікатів здійснюється відділення-ми Ощадного банку України. При одержанні сертифіката і його обміні на акції, паї та інші документи, що засвідчують право власності на придбані об'єкти, сплачується державне мито. Дивіденди або проценти з привати-заційного майнового сертифіката не нараховуються.
4. Приватизаційні майнові сертифікати, придбані з порушенням встановленого порядку їх видачі та обміну, вважаються недійсними, а особи, які його порушили, несуть відповідальність на підставі законів України.
5. Право власності на приватизаційний майновий сертифікат у разі смерті його власника переходить у порядку спадкування, визначеному законодавством України. В разі смерті громадянина, що не одержав сертифікат з будь-яких причин, право на його одержання не успадковується.
6. Відновлення втраченого сертифіката здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
Житлови?й чек — вид приватизаційних паперів, призначений для приватизації державного житлового фонду та іншого державного майна. В Україні запроваджений 1997.
Земе?льна бо?на — вид приватизаційних паперів, які плануються до використання для обміну на документи, що засвідчують право власності на частину державного земельного фонду.
Компенсаці?йний сертифіка?т (КС) — спеціальний платіжний засіб (але не цінний папір), який видають громадянам України установи Ощадбанку та Національної страхової компанії «Оранта» як компенсацію за втрачені васлідок інфляції заощадження громадян України на рахунках в Ощадбанку та Укрдержстраху. КС можна вільно купувати, продавати, дарувати, закладати та залишати у спадок, а також використовувати для придбання акцій підприємств, що приватизуються.

Право на отримання у власність приватизаційних паперів мають усі громадяни України, які постійно проживали або переїхали на постійне проживання в Україну до 1 січня 1992 р.
Обіг приватизаційних паперів має низку специфічних рис:
>• а) приватизаційні папери вільному обігу не підлягають;
>• б) їх продаж або відчуження іншим способом є недійсним;
>• в) за приватизаційними паперами дивіденди або відсотки не нараховуються і не сплачуються;
>• г) зазначені папери не можуть використовуватися як засіб розрахунку або як застава для забезпечення платежів та кредитів;
>• д) приватизаційні папери, придбані з порушенням законодавчих вимог, вважаються недійсними.ВИДИ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ
Відповідно до законодавства України за час проведення приватизації існували такі варіанти використання приватизаційних паперів:
- обмін на паї господарських товариств, що створювалися товариствами покупців як за номіналом для працівників приватизованих підприємств, так і на аукціонній або конкурсній основі для інших громадян;
- обмін на акції відкритих акціонерних товариств, що створюються в процесі приватизації або корпоратизації підприємств, за пільгами для своїх працівників і на аукціонній основі для інших громадян;
- обмін на паї й акції орендних підприємств, що перетворюються в процесі приватизації в господарські товариства або акціонерні товариства, також на пільгових умовах для працівників підприємств і на аукціонній основі для решти власників приватизаційних паперів;
- конвертація приватизаційних цінних паперів:
>• а) обмін приватизаційного майнового сертифіката на
житловий чек і навпаки;
>• б) обмін приватизаційного майнового сертифіката на
земельну бону і навпаки;
>• в) обмін житлового чека на земельну бону і навпаки;
- обмін приватизаційного майнового сертифіката або житлового чека на інвестиційний сертифікат інвестиційного фонду або інвестиційної компанії;
- передача приватизаційного майнового сертифіката або житлового чека в довірче управління довірчому товариству - трасту.

Згідно з Законом України «Про приватизаційні папери»:
Стаття 1. Поняття і види приватизаційних паперів
1. Приватизаційні папери - це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
Приватизаційні папери можуть бути лише іменними.
2. Порядок випуску та обігу приватизаційних паперів визначається цим Законом, іншими актами законодавства України.
3. Приватизаційні папери мають такі реквізити: запис про приналежність паперу до України; найменування органу, що випустив папір; зазначення виду приватизаційного паперу, серії та порядкового номера; дату випуску і строк використання; номінальне значення приватизаційного паперу у вартісному, обчисленому виходячи з відновної вартості майна, що приватизується, та (або) натуральному вираженні, або в умовних одиницях; прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання власника, відомості про документ, що посвідчує його особу; підпис керівника емітента або іншої
уповноваженої на це особи, печатку установи, яка видала папір.
У приватизаційних паперах також міститься інформація про умови і порядок їх використання та про права власника.
4. Для випуску приватизаційних паперів використовуються бланки спеціального зразка, які затверджуються Національним банком
України.
Випуск приватизаційних паперів може здійснюватися у формі
безготівкових депозитів.

Стаття 2. Власники приватизаційних паперів
1. Право на одержання у власність приватизаційних паперів мають громадяни України, які проживають на її території, проживають або тимчасово перебувають за її межами у службових справах в період, що визначається Державною програмою
приватизації.
2. Громадяни України, які проживають за її межами, мають право одержати приватизаційні папери у разі переїзду в Україну для проживання в період, що визначається Державною програмою приватизації.
3. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних власників приватизаційних паперів представляють відповідно до законодавства України законні представники, опікуни і піклувальники.
4. Право власності на одержані приватизаційні папери в разі смерті їх власника переходить у порядку спадкування, визначеному законодавством України. В разі смерті громадянина, що не одержав приватизаційні папери з будь-яких причин, право одержання належних до видачі померлому паперів не успадковується.
5. Кожен громадянин України має рівне право на одержання приватизаційних паперів однакової номінальної вартості для приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Стаття 3. Порядок випуску, розміщення та обліку приватизаційних паперів
1. Рішення про випуск приватизаційних паперів приймається Кабінетом Міністрів України згідно з Державною програмою приватизації. Емісію приватизаційних паперів здійснює Національний банк України. Облік випущених приватизаційних паперів ведеться емітентом.
2. Видача громадянам приватизаційних паперів організується
відділеннями Ощадного банку України за списками, які складаються
місцевими Радами народних депутатів або представництвами України в
інших державах, на підставі заяви одержувача та пред'явлення
паспорта або документа, що його замінює. Порядок видачі
приватизаційних паперів встановлюється Національним банком України
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
3. Умови зберігання, обліку та погашення приватизаційних паперів установлюються при їх випуску Національним банком України.
4. При видачі приватизаційних паперів громадянину у паспорті або документі, який його замінює, робиться відповідний запис.
5. За одержання приватизаційних паперів громадянами сплачується державне мито.

Стаття 4. Використання та погашення приватизаційних паперів
1. Приватизаційні папери використовуються громадянами України для придбання частки майна державних підприємств та інших об'єктів, державного житлового фонду, земельного фонду відповідно до законодавства України про приватизацію.
2. Приватизаційні папери можуть бути використані в період проведення приватизації, визначений Державною програмою приватизації.
Погашення невикористаних приватизаційних паперів здійснюється в порядку і строки, встановлені Державною програмою приватизації.
3. Використання приватизаційних паперів здійснюється шляхом їх обміну на паї, акції, інші документи, що встановлюють та засвідчують право власності на частку державного майна відповідно до номіналу приватизаційного паперу з обов'язковим відображенням змісту обмінної операції як на самому приватизаційному папері, так і в супутніх документах, і супроводжується погашенням приватизаційного паперу.
Номінальна вартість всіх приватизаційних паперів, випущених державою, повинна дорівнювати вартості частки майна державних підприємств, інших об'єктів, державного житлового фонду, земельного фонду, що приватизуються безоплатно.
Паї, акції, інші документи, що встановлюють право на придбані об'єкти приватизації, повинні містити відомості про власника, якому їх надано.
За обмін приватизаційних паперів на паї, акції, інші свідоцтва про право власності на придбані об'єкти сплачується
державне мито.
4. Приватизаційні папери можуть бути використані лише для обміну на документи, що встановлюють право власності на придбані об'єкти приватизації.
До випуску в готівковий обіг приватизаційних паперів платежі за придбані об'єкти приватизації можуть здійснюватися з приватизаційних депозитних рахунків, на які зарахована повна номінальна вартість приватизаційних паперів тих громадян, які мають на них право відповідно до законодавства.
Порядок відкриття означених рахунків та здійснення з них платежів визначається Національним банком України.
Супровідні документи про рух приватизаційних паперів мають гриф "Приватизація&q ot; і підлягають окремому обліку.
5. Погашені приватизаційні папери інкасуються у порядку, що визначається Національним банком України.
6. Приватизовані об'єкти, понад 50 відсотків ціни яких було сплачено приватизаційними паперами, не підлягають продажу або відчуженню іншим способом до введення національної валюти України, за винятком випадку банкрутства підприємства.
Порушення зазначеної вимоги тягне за собою визнання укладених угод недійсними з наступним вилученням до відповідного бюджету майна та одержаних коштів.
7. Відновлення втрачених приватизаційних паперів здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 5. Особливі умови використання та обігу приватизаційних паперів
1. Приватизаційні папери вільному обігу не підлягають, а їх продаж
и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.