Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Особлив режими митного контролю

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 14.10.2012. Сдан: 2010. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Національний  транспортний університет
навчально-консультаційний  центр
Національного транспортного університету
у м. Кривий Ріг 
 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

  з дисципліни:         «Технічні засоби митного контролю»_____________________
  тема: _______«Особливі режими митного контролю»_______________________ 
 
 

          студента______ курсу
          групи___МКтз6-1_______
          ____Бєлов О.О________
          Викладач:
          __Сольникова М.С.____ 
           
           
           

Кривий Ріг
2010
       Особливі  режими митного контролю 

       Чинне законодавство також передбачає можливість звільнення від певних форм митного контролю, особливо догляду. Вони дістали назву особливих режимів митного контролю і встановлюються виключно МК України та іншими законами України. Митниця вправі не застосовувати всі чи окремі заходи митного контролю. При цьому митні пільги при проходженні митного контролю встановлені для державних органів України, їх посадових осіб й окремих громадян. Втім незастосування до них митного контролю не означає їх звільнення від обов'язку дотримуватися встановленого порядку переміщення через митний кордон товарів та інших предметів. Тому, якщо буде достатньо даних, що свідчать про зловживання наданими пільгами та про скоєні порушення правил переміщення товарів і предметів через митний кордон, митними органами може бути прийняте рішення про проведення стосовно них митного контролю у повному обсязі. 
Не підлягає догляду особистий багаж Президента України та членів його сім’ї, які його супроводжують, особистий багаж народних депутатів. Відповідно до МК України не підлягають митному контролю військові кораблі, судна забезпечення Військово-морських сил, які повністю укомплектовані військовою командою і бойові повітряні судна, які прямують через митний кордон України. Кораблі забезпечення Військово-морських сил, які укомплектовано змішаною командою, військово-транспортні літаки та інші судна, що згідно із заявою Міністерства оборони України виконують завдання військово-оперативного характеру, і військова техніка, яка пересувається власним ходом, при проходженні митного кордону України звільняється від догляду, якщо інше не передбачено законодавством України. В той же час за загальним правилом особисті речі військовослужбовців від митного контролю не звільнені, якщо законодавством не передбачено інше. 
Відповідальність за дотримання митного законодавства при перетинанні митного кордону України військовою технікою та особовим складом чинним законодавством покладена на командирів зазначених кораблів та суден. Відповідно й іноземні військові кораблі (судна), бойові і військово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка, що прибуває в Україну чи вибуває з неї, також не підлягають митному догляду. 
Митні органи України за узгодженням з Державною митною службою України можуть також застосовувати спеціальні митні режими догляду речей. 
Такий режим застосовується при переміщенні через митний кордон України фізичними особами речей, які згідно з чинним законодавством не підлягають обов'язковому декларуванню та стягненню мита і не підпадають під категорію предметів, на переміщення яких через митний кордон встановлені заборони і обмеження. Спеціальний режим застосовується на митницях, де обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Як і вище, спрощений режим догляду речей не означає звільнення фізичних осіб від обов'язку дотримуватися встановленого порядку переміщення речей та інших предметів через митний кордон України.

       Відомості про митний режим зазначаються уповноваженою  особою суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, яка здійснює декларування митним органам будь-яких товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, в другому полі графи 1 вантажної митної декларації шляхом внесення до неї графи двозначного коду митного режиму відповідно до розділу І класифікатора процедур переміщення через митний кордон України, визначених додатком № 2 до «Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації», затвердженої зареєстрованим Міністерством юстиції України 24.09.97 р. за № 443/2247 наказом Державної митної служби України від 07.09.97 р. № 307. Найменування та коди митних режимів наведено в табл. 2.1.
       Наказом ДМСУ від 30.06.98 р. № 380, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 22.07.98 р. за № 469/2909, визначено окремі порядки заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту (випуску у вільний обіг), транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі.
       У зв'язку з відсутністю на сьогоднішній день достатньої законодавчої бази на території України митних режимів реекспорту, реімпорту, відмови на користь держави, вільної митної зони, вільного складу, переробки під митним контролем та знищення, ці режими при митному оформленні вантажів не застосовуються.
       Поряд із визначеними вище загальними митними  режимами главою 3 Митного кодексу України визначено можливість застосування в окремо передбачених законодавством України випадках особливих режимів митного контролю.
       Особливий режим звільнення від митного  контролю використовується відповідно до ст. 34 Митного кодексу України лише у випадках, установлених цим Кодексом та іншими законами України, в тому разі, коли митниця не має права застосувати всі чи окремі заходи щодо здійснення митного контролю.
       Митні пільги щодо проходження митного  контролю надаються українським  державним органам, підприємствам, їх службовим особам та громадянам виключно законами України.
       Незастосування  митного контролю не повинно означати звільнення державних органів, підприємств, їх службових осіб та громадян від обов'язку дотримання порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.
       Відповідно  до чинного законодавства України  до категорії вантажів, на які можуть розповсюджуватися спеціальні режими митного контролю, відносяться окремі вантажі військового та загального призначення, які переміщуються через митний кордон України як юридичними, так і фізичними особами за особливих умов.
       Особливий режим звільнення від митного  огляду військових транспортних засобів та військової техніки при проходженні ними митного кордону України відповідно до ст. 35 Митного кодексу України, якщо інше не передбачено законодавчими актами України, застосовується до:
       1) військових кораблів, суден забезпечення  Військово-Морських Сил, укомплектованих  повністю військовою командою;
       2) бойових повітряних суден;
       3) суден забезпечення Військово-Морських  Сил, укомплектованих змішаною  командою;
       4) військово-транспортних повітряних  суден та інших суден, що  згідно із спеціальною заявою  Міністерства оборони України  виконують завдання військово-оперативного характеру;
       5) військової техніки, яка рухається  своїм ходом.
       Іноземні  військові кораблі (судна), бойові та військово-транспортні повітряні  судна, а також військова техніка, що прибувають до України чи вибувають  за кордон, митному огляду не підлягають.
       Речі, що належать військовослужбовцям, не звільняються від огляду, якщо інше не передбачено  законодавством України.
       Командири (капітани) кораблів та суден, а також  військових частин, до складу яких входить така військова техніка, несуть відповідальність за дотримання положень цього Кодексу та інших актів законодавства про митну справу.
       Всі із зазначених вище видів військових транспортних засобів та військової техніки відповідно до переліку, затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України  від 08.12.97 р. за № 1358 «Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародною передачею товарів військового призначення», підлягають митному контролю та оформленню відповідно до затвердженого наказом Державної митної служби України 20.01.99 р. № 38 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.99 р. за № 73/3366 «Порядку пропуску через митний кордон України продукції, що підлягає експортному контролю» і здійснюються митними органами виключно за наявності дозволу Державної служби експортного контролю України.
       У разі переміщення через митний кордон військової техніки, транспортних засобів та спецтехніки у зв'язку із заходами, що проводяться Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України за межами її території або військовими формуваннями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів, здійснюється відповідно до абзацу першого пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р. № 1358 без дозволу Державної служби експортного контролю, на підставі звернення Міністерства оборони України до ДМСУ та відповідного підтвердження ДМСУ такого факту переміщення митним органам, у зоні діяльності яких воно буде здійснюватися.
       Приклад 1. Танки українського виробництва  переміщуються через митний кордон України державною зовнішньоторговельною  фірмою з метою їх продажу і  підлягають митному контролю та оформленню у внутрішній та прикордонній митних установах за умови представлення  дозволів, виданих Державною службою експортного контролю, заповнених відповідно до митного режиму експорт, ВМД товаросупровідних та інших необхідних для митного контролю документів.
       Але митне оформлення танків, які переміщуються  через митний кордон у зв'язку із заходами, що проводяться Збройними  Силами та іншими військовими формуваннями України за межами її території або військовими формуваннями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів, здійснюється без дозволу Державної служби експортного контролю на підставі звернення Міністерства оборони України до ДМСУ та відповідного підтвердження Державною митною служби України факту такого переміщення.
       Приклад 2. Спеціальні відправлення, що перевозяться службами спеціального зв'язку, відповідно до вимог ст. З Положення «Про міждержавний обмін відправленнями спеціального зв'язку», затвердженого 23.12.93 р. Угодою ради керівників Урядів Співдружності Незалежних Держав, не підлягають митному і прикордонному огляду, що однак не є підставою для звільнення їх від митного оформлення. Зазначені відправлення спецзв'язку, які підлягають експортному контролю, видаються адресату або приймаються до перевезень після проведення їх повного митного оформлення.
       Відповідно  до ст. 35 Митного кодексу України  спеціальні митні режими огляду речей  можуть використовуватися митними  органами України за погодженням  з ДМСУ.
       Спеціальні  режими застосовуються в разі переміщення  громадянами через митний кордон України речей, що не підлягають обов'язковому декларуванню та митному обкладенню і не підпадають під категорії предметів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.
       Спеціальні  режими використовуються в митницях, де обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю. Громадяни, які  проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації.
       Спеціальні  режими огляду речей громадян, які  перетинають митний кордон за принципом «зеленого коридора», застосовуються в пунктах пропуску на кордоні України.
       Поняття «зелений коридор» означає застосування в пунктах пропуску на кордоні спрощеного режиму пропуску особистих речей та інших предметів некомерційного характеру, які переміщуються через митний кордон України громадянами.
       Як  правило, «зеленим коридором» користуються громадяни, в яких відсутні супроводжуваний  багаж та предмети, які згідно з  діючим законодавством підлягають обов'язковому декларуванню і на які законодавством не передбачено обмеження чи заборони при їх переміщеннях через митний кордон України.
       Громадяни, які користуються зоною спрощеного митного контролю по «зеленому коридору», не звільняються від декларування митним органам переміщуваних через митний кордон предметів. Декларування таких предметів проводиться особою, що їх переміщує через митний кордон, в усній, а за її бажанням — і в письмовій формах.
       Звільнення  від подання митної декларації не означає звільнення громадян від  обов'язку дотримуватися порядку  переміщення через митний кордон України речей та інших предметів.
       Громадяни, які порушили умови переходу через  зони (коридори) спрощеного митного  контролю, несуть відповідальність за статтями 118, 120 цього Кодексу.
       Законодавчими актами України передбачено застосування особливих режимів митного контролю лише у викладених вище випадках та окремих випадках, передбачених умовами міжурядових угод, укладених за участю України і доведених ДМСУ до митних установ України для використання в роботі.
 
       Характеристика  форм митного контролю        
        
        
       Відповідно до МК України контроль здійснюється у таких формах: огляд та переогляд товарів і транспортних засобів (ст. 55 МК), огляд та перегляд ручної поклажі та багажу (ст. 56 МК), особистий огляд (ст. 57 МК), облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (ст. 58 МК), усне опитування громадян та посадових осіб підприємств (ст. 59 МК), перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України (ст. 60 МК), огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом (ст. 61 МК). Розглянемо деякі з них їх більш детально. 
Відповідно до СТ.55 МК України з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобів. Переогляд товарів і транспортних засобів може бути здійснено за рішенням керівника митного органу або його заступника, якщо є підстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням митного законодавства. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутності особи, яка переміщує їх через митний кордон чи зберігає під митним контролем. 
Якщо є підстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які підлягають обліку і контролю органів державної влади, чи товари, при митному оформленні яких справляються податки та збори, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган; має право провести огляд, а у разі необхідності — і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням. 
Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи. Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюється у разі: 
1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля; 
2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу; 
3) якщо товари пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях; 
4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України. 
Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі відсутності громадянина чи його уповноваженого представника проводяться в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання. Про здійснення огляду та переогляду у випадках, зазначених вище пунктах 1 та 2, складається акт, форму якого встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи. 
Відповідно до ст. 57 МК України особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, проводиться за письмовим рішенням керівника митного органу або особи, яка його заміщує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які є безпосередніми предметами порушення митного законодавства. Це, як правило, товари, що заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України. 
На митному посту особистий огляд може також проводитися за письмовим рішенням керівника поста або особи, яка його заміщує, з обов'язковим повідомленням протягом доби начальника митного органу про підстави і результати такого огляду. 
Підставами для проведення особистого догляду прийнято вважати: відповідні дані, що містяться у повідомленнях і заявах фізичних осіб, як громадян України, так і іноземців, в матеріалах, які надійшли від інших правоохоронних, контрольних та інших державних органів України, інформація митних та інших правоохоронних органів, компетентних органів іноземних держав і міжнародних організацій, у тому числі матеріалах, які надійшли з інших митних органів України. Особистий догляд проводиться й при безпосередньому виявленні посадовими особами митного органу будь-яких ознак, що прямо чи побічно вказують на то, що фізична особа приховує при собі і не видає для митного контролю товари чи предмети. 
Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмову постанову керівника митного органу, керівника митного поста чи особи, яка їх заміщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду і запропонувати добровільно пред'явити приховувані товари. 
Особистий огляд проводиться в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам, службовою особою митного органу однієї статі з громадянином, який проходить огляд, у присутності не менш як двох понятих тієї ж статі. Як поняті запрошуються особи, що не зацікавлені у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до приміщення, де проводиться огляд, громадян, які не беруть участі в ньому, і можливість спостерігати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключені. Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише спеціалістом. 
Особистий догляд проводиться в три етапи. На першому етапі посадова особа митного органу повинна пред'явити фізичній особі, щодо якої прийнято рішення про проведення особистого догляду, письмове рішення про проведення особистого огляду, ознайомити з правами і обов'язками при провадженні особистого догляду й запропонувати добровільно видати приховані предмети. 
На другому етапі оголошується про початок особистого догляду, піддаються догляду особисті речі, одягу та тіло. При необхідності вони піддаються дослідженню. Наприклад, при контрабанді наркотиків практикується заковтування їх в пакетах у шлунок, що можна виявити лише при дослідженні тіла за допомогою спеціальної апаратури. 
Особистий огляд проводиться особою однієї статі з особою, яка піддана особистому догляду, в присутності двох понятих тієї ж статі в ізольованому приміщенні, яке повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ в таке приміщення інших осіб, що не беруть участі в особистому догляді, та можливість здійснювати спостереження за провадженням такого догляду має бути виключена. 
Порядок проведення особистого догляду встановлюється ДМСІ України за узгодженням з Міністерством юстиції України і Міністерством іноземних справ. У той же час чинним адміністративним законодавством і міжнародною практикою вироблені певні правила проведення такого догляду, на чому є необхідність зупинитися І більш детально. В ході особистого догляду: 
— оглядаються всі дрібні предмети, які належать підданій такому догляду особі (парасоля, портмоне, запальничка, авторучка, портсигар і т.п.); 
—оглядається верхній одяг, взуття, головний убір: 
— общупується поверх натільної білизни все тіло особи, яка піддана догляду, зверху до низу; 
— оглядається знята натільна білизна; 
— досліджується тіло такої особи (оглядаються волосся, кисті рук, ступні ніг і інше).  
На третьому завершальному етапі особистого догляду проводиться документальне оформлення результатів особистого догляду і складається протокол особистого догляду особи. Протокол підписується посадовою особою митниці, яка проводила особистий огляд, особою, яка була піддана такому огляду, понятими, а при обстеженні тіла і медичним працівником. Особа, що була піддана особистому догляду, вправі зробити письмові заяви. В разі відмови підписати складений протокол робиться запис «Від підпису відмовився». Копія протоколу особистого догляду вручається під розписку особи, щодо якої такий догляд проводився. 
До протоколу особистого догляду додаються: 
—предмети, які добровільно видані особою; 
— предмети, які виявлені та вилучені в ході проведення особистого догляду; 
— фотографії і негативи, кіноплівки, аудіо- та відеозаписи, що виконані при проведенні догляду; 
— пояснення та заяви особи, яка була піддана особистому догляду, медичного працівника, спеціаліста, понятих; 
— документально зафіксовані результати спостереження, вимірювання, та дослідження, а також факт застосування лікарських препаратів. 
Протоколи особистого догляду підлягають обов'язковій реєстрації в спеціальному журналі особистих доглядів. У разі порушення кримінальної справи чи адміністративного провадження про порушення митних правил оригінал протоколу особистого догляду долучається до матеріалів цієї справи. В митному органі залишається копія такого протоколу. 
Для проходження митного контролю юридичні та фізичні особи, що переміщують через митну територію товари та предмети, повинні подати митниці необхідні для митного контролю документи. їх перелік та порядок надання встановлюється митною службою. 
Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, Народні депутати України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова Верховного Суду України, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Рахункової палати, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними. 
Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, по суті є реєстрацією митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю. Облік товарів, що переміщуються через митний контроль. України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку. Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. 
Для забезпечення митного контролю службовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю — це отримання інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які нею володіють. У ході усного опитування складається протокол установленої форми. 
Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, — це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України. 
Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, може здійснюватися службовими особами митних органів з метою: 
а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків та зборів; 
б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;  
в) перевірки дотримання установлених законодавством правилі 
провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.  
За результатами огляду територій та приміщень складається акті встановленої форми. Його копія вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони, власникам приміщень та складів.  
Для здійснення митного контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та рослин, і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам. 
У разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, І організації, де працює спеціаліст чи експерт.
 

Література
  Митний кодекс України; 2010;
  С. Терещенко. Основи митного законодавства України. Август. К. 2001 р.
  П. Пашко. Основи митної справи. Знання. К. 2002 р.
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.