На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Класифкацї надзвичайних ситуацй. Врогднсть виникнення надзвичайної ситуацї

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 14.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):                   Варіант №8       
 
ЗМІСТ
1.      Теоретична частина.
    Класифікації надзвичайних ситуацій. Вірогідність виникнення надзвичайної ситуації.
 
2.      Практична частина.
 
3.      Список джерел.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І.  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Класифікації надзвичайних ситуацій. Вірогідність виникнення надзвичайної ситуації.
В Україні щорічно виникає понад одну тисячу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, в наслідок яких гине значна кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв’язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і, особливо, техногенних надзвичайних ситуацій, вагомість наслідків об’єктивно примушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишнього середовища, а також стабільності розвитку економіки країни.
Руйнівну силу техногенних катастроф і стихійних лих у деяких випадках можна порівняти з військовими діями а кількість постраждалих значною мірою залеж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Оцінити надійність інженерного захисту працівників виробничого відділення номер 1 машинобудівного заводу, маючи необхідні вихідні дані і характеристики.
Таблиця 1.1 – Вихідні дані
1. Чисельність найбільшої працюючої зміни, чол:
столярний цех
шліфувальний цех
механічний цех
конструкторське бюро
 
120
275
325
50
2. Характеристика захисних споруд:
а) площа приміщень для захищаємих, м2
ПРУ
сховище №8
сховище №12
висота, м
 
28
200
200
2,3
б) площа допоміжних приміщень, м2
ПРУ
сховище №8
сховище №12
 
6
70
70
в) тамбури та аварійні виходи
є
г) коефіцієнт послаблення радіації:
ПРУ
сховище №8
сховище №12
 
400
2500
2500
д) витримують надмірний тиск, кПа
ПРУ
сховище №8
сховище №12
 
20
100
100
є) кількість і тип ФВК, компл.
ПРУ
сховище №8
сховище №12
 
немає
3ФВК-2
3ФВК-2
 
ж) ємності аварійного запасу води, л
ПРУ
сховище №8
сховище №12
немає
2500
2500
3. Продовжуванність укриття, діб
2
4. Відстань від місця роботи до найближчої захисної споруди, м
КБ-ПРУ
КБ-сховище №8
механічний цех-сховище №8
шліфувальний цех-сховище №12
столярний цех-сховище №12
 
0
440
0
0
280
5. Час безаварійної зупинки виробництва, хв
4
6. Час заповнення сховища (ПРУ), хв
2
Продовження таблиці 1.1 – Вихідні дані
7. Швидкість руху людей, м/хв
80
8. Час встановлений для укриття людей, хв.
10
9. Зараження території чадним газом
не.очік.
10. Припустима доза випромінювання (за 4 доби), Р
50
11. Очікувана потужність вибуху, кг
200
12. Вид вибуху
наземний
13. Ймовірне максимальне відхилення від точки прицілювання
0,2
14. Віддалення об'єкта від точки прицілювання, км
2,4
15. Швидкість середнього вітру, км/год
25
16. Кліматична в районі розташування об'єкта
IV
 
 
1. Оцінка захисних споруд за місткістю
 
Таблиця 1.2 – Паспортні дані захисних споруд
 
Площа приміщень, м2
Висота приміщень
Аварійний вихід
Для людей з сан. постом
ФВП, сан. вузли
Для продуктів
Тамбур шлюз
ПРУ-1
28
6
-
-
2,3
є
Сховище-8
200
52
8
10
2,3
є
Сховище-12
200
52
8
10
2,3
є
 
1.             Виявляємо наявність основних і допоміжних приміщень, відповідність їх розмірів нормам об'ємно-планових рішень і визначаємо потрібні площі приміщень, яких не вистачає:
ПРУ - 1 - задовольняє;
Сховище - 8- задовольняє;
Сховище - 12- задовольняє.
Примітка: Норма площі допоміжних приміщень (ФВП і санвузли) по 0,І2 м2/чол; 400•0,12 = 48 м2.
 
2. Визначаємо розрахункову місткість захисних споруд за площею до і після дообладнання їх:
ПРУ-1:

Сховище-8:

Сховище-12:

Примітка: 2м2 - на санпост.
 
3. Визначаємо розрахункову місткість за об'ємом приміщень:
 
ПРУ-1:

Сховище-8:

Сховище-12:

Фактична розрахункова місткість приймається по площі приміщень (менше за значенням):
 
ПРУ-1 МПРУ = 56 чол; сховище-8 М8=396 чол; сховище-12 М12=396 чол.
 
 
4. Визначаємо загальну розрахункову місткість (всіх захисних споруд):
М3 = МПРУ+М8+М12 = 56+396+396 =848 чол.
5. Визначаємо коефіцієнт місткості:

6. Визначаємо необхідну кількість нар в приміщеннях для людей. Висота приміщень (h=2,4 м) дозволяє встановити двох’ярусні нари (одні нари на 5 людей).
НПРУ =48/5 =11 нар
Н8 =396/5 =79 нар
Н12 =396/5 =79 нар
Всього необхідно двохярусних нар: Н=169.
Висновки:
1) Захисні споруди, що є на ділянці номер 1, при дообладнанні їх у відповідності з вимогами дозволяють укрити всіх робітників найбільшої зміни з наявністю резервних місць на 78 чоловік.
2) Необхідно 169 двох’ярусних нар для всіх захисних споруд.
 
              2. Оцінка захисних споруд за захисними властивостями
 
1. Визначаємо потрібні захисні властивості споруд:
а) За ударною хвилею розраховуємо ?РФmax, що очікується на об'єкті під час ядерного вибуху.
Rmin = RM-rВІДХ = 2,4 - 0,2 =2,2 км,
При Rmin =2,2 км, q =50 кг для наземного вибуху (з додатку 1) визначаємо ?РФmax = ?РФпотр =30 кПа.
б) За іонізуючими випромінюваннями:
визначаємо потрібні коефіцієнти послаблення радіації за формулами:

P1max - максимальний рівень радіації, очікуваний на об'єкті (за додатком 2), при Rmin =2,2 км, VСВ =25 км/год Р1max =8500Р/год;
tП= Rmin/ VСВ=2,2/25=0,09 год;
tK = tП+96 =0,09+96=96,09 год;

2. Визначаємо захисні властивості захисних споруд:
а) від ударної хвилі відповідно до вихідних даних:
?РФ ЗАХ ПРУ = 20 кПа,
?РФ ЗАХ сх.8 = 100 кПа,
?РФ ЗАХ сх. 12 = 100 кПa;
б) від радіоактивного зараження: відповідно до вихідних даних. КОСЛ. ПРУ = 400; коефіцієнт послаблення радіації сховищами КОСЛ.. сх-8 = 2500; КОСЛ.. сх-12 = 2500.
3. Порівнюємо захисні властивості захисних споруд з потрібними:
а) за ударною хвилею:
?РФ ЗАХ ПРУ < ?РФпотр;
?РФ ЗАХ СХ. >?РФпотр;
б) за іонізуючим випромінюванням:
КОСЛ.ЗАХ ПРУ < КОСЛ.ПОТР;
КОСЛ.ЗАХ СХ. < КОСЛ.ПОТР.
Висновок: захисні властивості ПРУ-1, сховищ №8 і № 12 не відповідають потрібним і не забезпечують захист робітників на 100 %.
 
3. Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруд
 
Для забезпечення життєдіяльності людей захисні споруди обладнуються системами: повітропостачання, водопостачання, електропостачання, опалення, зв'язку, санітарно-технічною системою.
Проведемо оцінку найбільш важливих систем: повітро- і водопостачання. Оцінка зводиться до визначення кількості людей, які укриваються, можуть бути забезпечені повітрям (водою) за існуючими нормами на протязі встановленого строку і потім порівнюються з потрібною кількістю.
 
4. Оцінка системи повітропостачання:
1. Визначаємо, які режими роботи повинна забезпечувати система повітропостачання.
Так, як на об'єкті не очікується зараження атмосфери чадним газом, то система повітрозабезпечення повинна забезпечити роботу в двох режимах:
"Чистої вентиляції" (режим І) і
"Фільтровентиляції" (режим II).
Можливості одного комплекту:
за режимом І - 1200 м3/год;
за режимом II - 300 м3/год.
Норма подавання (W):
у режимі І – 13 м3/год (I зона),
у режимі II – 2 м3/год на одну людину.
2. Визначаємо можливості системи:
а) у режимі 1 ("Чистої вентиляції"):
у сховищі № 8:
,
у сховищі № 12:
,
б) у режимі II ("Фільтровентиляції);
у сховищі № 8:
,
у сховищі № 12:
,
 
3. Визначаємо показник, який характеризує захисні споруди за повітрозабезпеченням людей в режимі І (з найменшими можливостями)

Висновки:
1. Система повітрозабезпечення сховищ не забезпечує потреб у подаванні повітря в обох режимах.
2. Необхідно додатково встановити у сховищах №8, №12 по одному комплекту ФВК-1.
5. Оцінка системи водопостачання:
1. Визначаємо можливості системи по забезпеченню водою в аварійній ситуації:
у сховищі № 8:
 

           у сховищі № 12:
 

 
2. Визначаємо показник життєзабезпечення водою:
 

 
Висновки:
1. Водою аварійного запасу забезпечується 108 % людей, що укриваються у сховищах КЖЗ = 1,08.
2. Додаткові ємкості запасу водин7а потрібні.
 
 
 
 
6. Оцінка захисних споруд за своєчасним укриттям робітників і службовців
 
Оцінка зводиться до визначення потрібного часу на укриття робітників у сховищах за сигналами ЦО (tУКР) і порівнянню його із встановленим часом укриття людей (tВСТ).
 
1. Розподіляємо робітників і службовців по захисних спорудах (за схемою розміщення захисних споруд відносно місць роботи):
 
у сховищі № 8
механічний цех
325 чол
КБ
50 чол
Всього
375 чол
у сховищі № 12
шліфувальний цех
275 чол
столярний цех
120 чол
Всього
395 чол

 
2. Визначаємо відстань від місця роботи до закріплених захисних споруд:
до сховища № 8
механічний цех
L = 0м
КБ
L = 440м
до сховища № 12
шліфувальний цех
L = 0м
столярний цех
L = 280м

 
3. Визначаємо час на рух людей до захисних споруд:
 
у сховище № 8
КБ
tРУХ КБ = 440/80 = 5,5 хв
у сховище № 12
столярний цех
tРУХ СЦ = 280/80 = 3,5 хв

 
4. Визначаємо потрібний час на укриття людей в захисних спорудах: tУКР = tЗУП+tРУХУ+tЗ;
 

и т.д.................


сховище № 8

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.