На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Инвестиционная привлекательность донбасса

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 14.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст.
 
 
   Оцінить інвестиційну привабливість Донецької області...2
   Рішення задач..7
   Література.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                1.    Оцініть інвестиційну привабливість Донецької області.
 
               Розвиток економіки будь-якої країни та її регіонів залежить як від внутрішніх, так і від зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів можна віднести політичну ситуацію в країні, податкову систему, систему держаного регулювання економіки, розміщення природних ресурсів, демографічну ситуацію тощо. До зовнішніх факторів належать позиції країни на світовому ринку, участь її у діяльності міжнародних організацій, відносини з країнами-сусідами та ін. Інвестиційна діяльність є однією з головних умов успішного розвитку економіки України. Притік іноземних інвестицій в країну значною мірою сприяє розвитку виробничих відносин, створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури.
        Перед сучасною українською економікою стоять такі завдання, як децентралізація управління економічними процесами, забезпечення потреб регіонів за рахунок власних джерел, підвищення рівня життя населення. Одним з шляхів вирішення цих проблем є залучення іноземних інвестицій в економіку держави та окремих її регіонів.
           Щорічно обсяг іноземних інвестицій в українську економіку зростає. Варто зазначити, що основними країнами-донорами інвестицій є Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська федерація, Великобританія, Швеція, Австрія, Франція, США, Віргінські острови, Британські острови. Оскільки серед наведених країн є країни з офшорних зон (зокрема, Кіпр, звідки в Україну надходить найбільше інвестицій), можемо зазначити, що велика кількість формально «іноземних» інвестицій можуть здійснюватись насправді українськими інвесторами, тобто можуть мати місце порушення законодавства.  
     Також варто звернути увагу на значну географічну нерівномірність розподілу інвестицій за регіонами України.

          За 2008-2010 роки сформувався набір областей-лідерів за обсягами інвестицій: Дніпропетровська, Донецька, Київська та Харківська області.  
          Розглянемо деякі фактори інвестиційної привабливості Донецької обл. з урахуванням яких здійснений вибір пріоритетних видів діяльності.

           Трудові ресурси області складають більше 3 млн. чол.
           Економічний потенціал складає більше 800 крупних промислових підприємств.
             На території регіону діють 105 вугледобувних підприємств.
            Енергетична галузь представлена комплексом генеруючих, сітьових, ремонтно- технічних підприємств. Сім теплових електростанцій забезпечують внутрішні потреби регіона в електроенергії і дозволяють постачати її в інші області України та за її межі.
Потужним промисловим  комплексом є чорна металургія. Він  включає три великих металургійних  комбіната, чотири металургійних, трубний  і трубопрокатний завод.
Хімічна промисловість на території налічує 15 підприємств.
В машинобудуванні 200 підприємств  повністю забезпечують потреби економіки  держави в гірничо-добувному обладнанні.
Аграрна галузь має більше 2 млн Га землі.
Загальна довжина автодорог  – більше 8 тис. км.  Підприємства автотранспорту забезпечують 13% вантажних  і 90% пасажирських перевезень. Донецька залізниця забезпечує господарський  комплекс і населення Донецької  і Луганської областей.
Великою перевагою морського  транспорту є Азовське морське пароходство, що обслуговує всі райони світового  океану.
    Також до недавнього часу інвесторів могла зацікавити можливість отримати певні пільги в разі розташування підприємства в вільній економічній зоні або на території пріоритетного розвитку, що переважно були розміщені у прикордонних районах
 
 
В Донецькій області передбачені  податкові пільги, які подані в таблиці №1
 
ВЕЗ
ТПР зі спеціальним режимом  інвестування
Строк дії
60 р
30 р
Податкові пільги
А) податок на прибуток- 20% ;
Б) доходи, крім тих, що отримані від інвестицій в державні цінні  папери, оподатковуються по ставці 2/3 від чинних ставок;
В) звільнення від зборів в Інноваційний і Чорнобильский  фонди;
Г) пільги по миту і акцизним зборам.
А) звільнення на строк 5 років  від імпортного і експортного  мита на сировину і обладнання (крім підакцизних товарів);
Б) податок на прибуток для  підприємств з інвестиціями не менш ніж 1 млн $; 0% -перші три роки з моменту отримання першого прибутку, 50% від діючих ставок- наступні 3 роки;
В) звільнення від зборів в Інноваційний фонд і половина від  ставки в Чорнобильский фонд для  підприємств, де 50% і більше- колишні  працівникі гірничодобувної промисловості
  Сума інвестицій не включається  в валовий доход
Додаткові гарантії
У випадку зміни режиму діяльності зон підприємець може платити податки по ставках, що діють  на момент укладання з ним контракту  органами управління зон
 
 
          Деякі спеціалісти вважають, що ТПР можна вважати різновидом ВЕЗ. Їх відмінністю є те, що податкові і митні пільги ожуть отримати не всі підприємства, а тільки ті, що реалізують інвестиційний проект. По-суті, пільги встановлюються для діяльності, що тільки починається,  а значить не приховують в собі значної небезпеки для наповнення бюджету. З початком діяльності і реалізації її результатів бюджет отримує надходження у вигляді подоходного податку з фізичних осіб і часткових (в порівнянні з чинним порядком) відрахувань. Це так звана м’яка форма стимулювання інвестицій, яка б могла застосовуватись на всій Україні.
Можна припустити, що після  експерименту в ТПР так і відбудеться. ВЕЗ з часо дадуть позитивні результати, хоча ступінь їх успіху буде різний. Значною мірою це залежатиме від  транспортно-географічного положення  зони і її прихованої соціально-економічної  мети: на подолання депресії в регіоні  чи на економічне зростання.
Проектом постанови Кабінету Міністрів України визначено  перелік пріоритетних видів економічної  діяльності, для розвітку яких будуть залучатись інвестиції з метою створення  нових робочих місць для працевлаштування робітників, що вивільняються в ході реструктурізації вугільної галузі, подолання несприятливих соціально- економічних умов.
      Але на даний момент пільги на цих територіях скасовані. Однак, останнім часом в плани державної влади входить відновлення СЕЗ та ТПР.
        За результатами проведеного аналізу Донецької області здійснений вибір території і спеціализації економічних зон Донбасу.
       В самому обласному центрі запропановано створити ВЕЗ- технопарк “Донецьк”, враховуючи достатньо високий рівень наукового потенціалу, наявність виробничої інфраструктури і близкість до міжнародного аеропорту. Територія, яка для цього визначена, не забудована, і створення на ній технопарка направлене на розвіток високотехнологічних підприємств для виробництва товарів на експорт, для внутрішнього ринку, а також імпортозамінних підприємств.
         В Маріуполі передбачається вільна економічна зона “Азов”. Вибір міста обумовлений сприятливими умовами для розміщення зовнішньо-торгової зони, створення якої буде сприяти відновлення втрачених обсягів вантажоперевезень, в першу чергу транзитних.
            Враховуючи “депресивний характер” ряда міст, пов?язаних з закриттям гірничодобувних підприємств, необхідність формування ефективної структури їх господарського комплекса і забезпечення зайнятості населення, до територій пріоритетного розвитку віднесений ряд міст. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності розроблено на виконання статті 3 Закону України “ Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області”.Перелік пріоритетних видів економічної діяльності на території Донецької області визначено з урахуванням:
наявних виробництв та потужностей;
визначених пріоритетних напрямів розвитку продуктивних сил  області;
природно-ресурсного потенціалу та геополітичного фактору;
необхідності реструктуризації та перепрофілювання підприємств вугільної, металургійної, машинобудівної, легкої промисловостї, агопрмислового, транспортного  комплексу та в інших галузях.
        Для подолання кризових явищ у будівельної галузі та необхідністю реконструкції та будівництва великої кількості промислових об?єктів до переліку включено будівництво.
           Велика частина іноземних інвестицій Донецької області (84%) сконцентрована в 5 містах  (Донецьк, Макіївка, Артемівськ, Маріуполь, Єнакієво). Усунення диспропорції розподілу іноземного капіталу життєво необхідно для повноцінного розвитку всіх міст і районів області.
        Одним з механізмів ефективного впровадження ринкових умов і наступної трансформації промислового потенціалу області є реалізація Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, розроблена разом з Академією Наук України, яка є стратегічним планом розвитку Донецької області. Надії в регіоні, також покладають і на Угоду про регіональний розвиток, підписану Донецькою обласною радою й Кабінетом Міністрів України, при підготовці якого відпрацьовані життєво важливі для регіону стратегічні проекти.
2.  Рішення задач.
1. Іноземний інвестор  приймає рішення про доцільність  прийняття одного з проектів:
Проект 1
Показник
Проект 2
Ціна, дол. США
18000
13000
Загальний річний прибуток, дол. США
7000
5000
Термін експлуатації, роки
10
11
Ліквідаційна  вартість, дол. США
1500
1800
Необхідна норма  прибутку
14
14
Який проект варто  вибрати інвестору? При оцінці скористайтеся  методом чистого сучасного значення проекту.
Рішення.
Для 1 проекта
роки
Грошові потоки
Множитель дісконтірованія
14%
Современное значення грошового потока
0
-18000
1
-18000
1
+7000
0.8772
6140.4
2
+7000
0.7695
5386.5
3
+7000
0.6750
4725
4
+7000
0.5921
4144.7
5
+7000
0.5194
3635.8
6
+7000
0.4556
3189.2
7
+7000
0.3996
2797.2
8
+7000
0.3506
2454.2
9
+7000
0.3075
2152.5
10
+7000
0.2697
1887.9
    NPV
+18513.4
Для 2 проекту
роки
Грошові потоки
Множитель дісконтірованія
14%
Современное значення грошового потока
0
         - 13000
1
-13000
1-11
+5000
5.4528
+27264
    NPV
+14264
Відповідь:
2. Український  інвестор розглядає можливість  інвестування фінансових коштів  у російське підприємство. Відповідно  до його планів грошові потоки  по цьому проекті будуть виглядати  у такий спосіб:
 
 
Рік
Грошовий потік, дол. США
Грошовий потік, дол. США
0
(99000)
3
65000
1
31500
4
41000
2
52000
5
25000
Норма прибутку на капітал складає 22%. Чи варто інвестору  брати участь у цьому проекті, якщо він хоче покрити свої витрати  не більш, ніж за 3 роки?
 
Рішення.
Рік
Грошовий потік
Множник дисконтування
22%
Современное значення
г.п.
Накопичен.
Грошовий поток
0
-99000
1
-99000
-99000
1
+31500
0.8197
25820.55
-73179.4
2
+52000
0.6719
34938.8
-38240.9
3
+65000
0.5507
35795.5
-2445.4
4
+41000
0.4514
18507.4
16062
5
+25000
0.3700
9250
 
 
Т=3+(-2445.4/18507.4) = 3+0.1321=3.1321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. На покупку  машини українсько-польському спільному  підприємству потрібно 150000 дол. США.  Машина протягом 12 років буде  заощаджувати 31294,33 дол. США. Залишкова  вартість машини дорівнює нулю. Визначити внутрішню норму прибутковості. Перевірити результат.
 
Рішення.
 
  Знаходимо відношення значення інвестицій к кожному року притоку грошей, яке буде співпадати з множником якого коефіцієнта дисконтування:
INV=150000/32194.33=4.7932
  За допомогою таблиці знаходимо, що для n=12 показник дисконту  = 18%.
  Зробимо перевірку
 
 
Рік
Грошовий потік
Коефіцієнт дисконтування
Современий  грошовий потік
0
-150000
1
-150000
1-12
31294.33
4.7932
149999.983
    NPV=
0.0174444
 
Відповідь: внутрішня  норма прибутку проекту составила  18% . Перевірка доказує правильність рішення, получене значення  NPV максимально приближне к 0.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Який із проектів більш вигідний за р
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.