Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Экология своей области

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 18.10.2012. Год: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


1. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ  В ОБЛАСТІ 
 Екологічні проблеми  Волинської області споріднені  із загальнодержавними проблемами  України, але й мають свою  чітко виражену відмінність.
 Область характеризується  наявністю гірничодобувної, машинобудівної  галузей, промисловості будівельних  матеріалів, харчової і переробної  промисловості, з недосконалими  енерго та ресурсозатратними технологіями і значною кількістю виробництв - забруднювачів навколишнього природного середовища.
Частина Волинської області - Шацький Національний парк, зона рекреації для вітчизняних  та зарубіжних туристів, а також  значна територія водно-болотних угідь  міжнародного значення.
 Загальний земельний  фонд області становить 2014,4 тис.  га., який характеризується досить  позитивною структурою розподілу  земельних угідь, а саме станом  на 01.01.2002 р. нараховується: ріллі  - 674,3 тис. га., що становить 33,4 відсотка, оптимальний рівень - 40 відсотків,  багаторічних насаджень - 11,3 тис.  га., сіножатей - 156,4 тис. га., пасовищ  - 213,6 тис. га., крім того лісистість  території області становить  31,7 відсотка, оптимальний рівень - 30 відсотків.
 Специфічними  проблемами в області є:
Транскордонне забруднення  вод. Територією області проходить  Головний Європейський вододіл. Внаслідок  цього область отримує часткове забруднення із Львівської області (рр. Західний Буг і Стир) і Рівненської (р.Стир), але з верхів'ів рік: приток і р.Прип'ять - частково забруднюється басейн Дніпра (Чорного моря), приток і р.Західний Буг (Балтійського моря), що може створити міжобласні та міжнародні проблеми. Транзит нафтопродуктів трубопроводами по території області супроводжується технологічними і рукотворними аваріями й забрудненням поверхневих вод і грунту.
Транскордонне забруднення  атмосфери. Як прикордонна область, Волинь приймає на себе транскордонний перенос із Заходу і Сходу забруднюючих речовин і похідних від них - кислих опадів, напружений транзит автотранспорту і додаткове забруднення повітря.
 За останнi роки намiтилась тенденцiя зниження викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел, що відбувається за рахунок спаду виробництва. Кiлькiсть викидiв забруднюючих речовин в 2001 році в порiвняннi з 1992 роком змешилась на 21,658 тис. тонн. В той же час викиди від автомобільного транспорту, який є основним забруднювачем на території області, практично залишаються на рівні 1995 року, і в 2000 році склали 32,000 тис. тонн.
 На АТ “Енко” (Луцький електроапаратний з-д) з 1998 року експлуатується дільниця фарбування порошковими фарбами, в наслідок чого зменшені викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря. Технологія фарбування порошковими фарбами також введена на ВАТ “Електротермометрія”, що дало змогу підприємству мінімізувати негативний вплив на навколишнє природне середовище, впровадити міжнародні стандарти якості продукції (водолічильників) серії ISO 9000 і вийти на світовий ринок.
 На Локачинському газовому родовищі в 2001 році проводився монтаж установки комплексної очистки газу імпортного виробництва, що значно покращить екологічну ситуацію в регіоні.
Контроль за викидами в атмосферне повітря на підприємствах  області здійснювався спеціалістами  відділу аналітичного контролю, моніторингу  та геодезичного нагляду. На 26 перевірених  підприємствах області було обстежено 101-е джерело викиду (у 2000 - 91), що на 10% більше у порівнянні з минулим  роком. Виявлено перевищення гранично-припустимих  викидів на 8 джерелах та таких інградієнтах: азоту оксиди (сума), аміаку, зварювальному аерозолю і пилу (у 2000 році на 14 ДЗА по окису вуглецю, пилу).
 Перевищення гранично-допустимих викидів виявлено на слідуючих підприємствах області:
- ВАТ "Нововолинський  ливарний завод" по пилу, азоту  оксиди, вуглецю оксид;
- ВАТ "Ковельський  м'ясокомбінат" по окислах вуглецю;
- ВАТ "Луцький  комбінат хлібопродуктів №2" по  пилу;
- ВАТ "Любомльський держлісгосп" по окислах азоту (сума);
- Торфобрикетний  завод "Сойне" по зварювальному аерозолю;
- Ковельське пасажирське  вагонне депо по вуглецю оксиду  і пилу.
На 2-х джерелах виявлено додаткові викиди по сірководню, фенолу, формальдегіду (у 2000 р. на 13-и, по оксиду вуглецю, аміаку, бутилацетату, етилацетату, ксилолу, диоксиду сірки, оксидів азоту, пилу.
Додаткові викиди забруднюючих речовин, на які відсутній дозвіл, виявлено на джерелах викидів:
- Асфальто-бетонного заводу Луцького ДЕП - по фенолу та формальдегіду;
- ВАТ "Любомльський держлісгосп" - по сірководню.
Рівень забруднення  атмосферного повітря м.Луцька нижче середнього рівня забруднення атмосфери по Україні. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) м.Луцька за 2001 р. 14,93 , а в 2000 року - 13,86 .
Зростання середньорічних концентрацій в порівнянні з 2000 роком  спостерігалось по:
- оксиду вуглецю  з 0,21 ГДК с.д. до 0,24 ГДК с.д.
- формальдегіду з  5,6 ГДК с.д. до 6,00 ГДК с.д.
Стабільним лишились середньорічні концентрації по пилу та фенолу. Зменшились середньорічні  концентрації по діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду азоту.
Враховуючи те, що викиди промислових підприємств  зменшуються, із-за нестабільної роботи технологічного обладнання, а кількість  викидів від автотранспорту зростає, то стан атмосферного повітря міста, цілком залежить від пересувних джерел забруднення.
   Викиди шкідливих  речовин від стаціонарних та  пересувних джерел у розрахунку  на квадратний кілометр території  області в 2000 році становлять 2,1 тонни (статистичні дані за 2001 рік будуть в кінці травня), проти 8,3 тонни у 1990 році. Викиди  шкідливих речовин в атмосферу  стаціонарними джерелами забруднення  в 2000 році в розрахунку на  одного мешканця становлять 10 кг. проти 32 кг. у 1990 році, а сумарні  викиди від стаціонарних та  пересувних джерел відповідно  становлять 40 кг. проти 157,5 кг. на  мешканця.
 Стабільно бездефіцитним  є водний баланс області, надлишок  якого становить понад 6500 млн.  м3/рік, причому суттєвим є те, що спостерігається тенденція  по стабілізації, а по деяких  показниках і покращання якісних  характеристик водного балансу,  що підтверджується результатами  проведених хімічних аналізів  води поверхневих водойм області. 

 Простежується  тенденція по збільшенню обсягів  скидання у водойми області  нормативно очищених зворотних  вод, а саме: 1999 рік – 5,35 млн.  м3, 2000 рік – 5,41 млн. м3, 2001 рік  – 28,52 млн. м3.
        Аналізуючи вплив стічних вод на водойми області слід відмітити, що випуски очисних споруд: Луцького, Ковельського, Ківерцівського, Рожещенського водоканалів та Локачі ВУЖКГ, Горохівського УВКГ впливають на якісний склад води у контрольних створах р.р.Стиру, Турії, Путилівки, Прудніка, Луги, Г.Липи.
         В результаті виконання досліджень  виявлено, що на всіх очисних  спорудах не дотримуються нормативи  ГПС. По результатах аналізів  було оштрафовано 12 осіб на  суму 1020 грн. і виставлено 3 позови  на суму
890 грн. (Ратнівське ВУЖКГ, К-Каширське ВУЖКГ, Горохівське ВУЖКГ за неефективну роботу КОС).
     Контроль  якості поверхневих вод здійснювався  в 108 пунктах 160 створах основних  рік, а також їх приток. З  метою оцінки якості поверхневих  вод було відібрано і проаналізовано 154 проби води (проти 194 проб в  2000 році), в яких виконано 4275 визначень  (проти 4445 в 2000 році).
       Тому не дивлячись на загальний  спад виробництва, скид недостатньо  очищених стічних вод, що скидаються  комунальними очисними спорудами,  які на сьогоднішній день мають  застарілі технологічні схеми  очистки, замортизовані (на 60-80%, а в деяких випадках на 100%) і не забезпечують необхідного ступеня очистки та внаслідок змивів з сільськогосподарських угідь спостерігались перевищення ГПК рибогосподарських водойм по нітратах, сульфатах, фосфатах, амонію сольовому, магнію, марганцю, БСК5, нафтопродуктах, фенолах.
         Кількість забруднюючих речовин  у відкритих водоймах в порівнянні  з минулим роком збільшилась  по нітратах в 2-3 рази, по сульфатах  2-5 рази, амонію сольовому 2-3 рази, магнію 2,5-3 рази, зменшились по фосфатах  у 2,4-4,7 рази, по фенолах 1,5-6 рази, по хрому 6+ 1,5-4 рази.
          Згідно даних санепідслужби області перевищень по міді, цинку, кадмію, свинцю в водоймищах не виявлено. Також із 122 досліджень на наявність залишкових отрутохімікатів по 26 інградієнтах перевищень ГПК не встановлено. Дослідження проводились у таких районах: Луцькому, Ковельському, В-Волинському, Локачинському, Горохівському, Рожещенському, Ківерцівському, Любешівському, Ратнівському та Маневицькому районах.
         Волинською обласною проектно-розвідувальною  станцією хімізації сільського  господарства контроль грунту на наявність хлорорганічних пестицидів (ДДТ, ГХЦГ) проводився в 35 контрольних точках. В Старовижівському районі с.Синове КСП "17 Вересня" ГХЦГ та в Любешівському районі с.Любешівська Воля господарство "Стохід" виявлено перевищення ГПР по ДДТ, і в Любешівському районі с. Любешівська Воля господарство "Стохід" та с.Велика Глуша господарство "За перемогу" перевищення по ГХЦГ.
        Із 1500 проаналізованих проб грунтів: Іванічівського, Горохівського, В-Волинського р-нів на наявність важких металів виявлено перевищення ГПК по міді в 167 пробах, що становить 11,2% від всієї кількості проб. По інших показниках перевищень немає.
Вміст важких металів  мг/кг становить:
 Середній Максимальний
по міді - 2,1; - 5,7;
 по цинку - 1,5 - 4,3
по свинцю - 4,7 - 12,7
 по кадмію - 0,07 - 0,46
 по ртуті - 0,021 - 0,083
      Станом на 01.01.2001 на території області накопичено:
    - понад  1200 тонн токсичних небезпечних  відходів;
    - на 24 сміттезвалищах області понад 9 млн. тонн твердих побутових відходів;
     - на  території Нововолинської групи  шахт понад 30 млн. тонн відходів  вуглевидобутку. Загальна площа  териконів становить понад 115 га.
На виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 13.11.99 № 1236-р, в області вирішене питання  щодо щорічного акумулювання 2,5 відсотків  зборів за забруднення навколишнього  природного середовища (місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища) на окремому спецрахунку, для будівництва спецоб’єктів по поводженню з токсичними промисловими відходам.
З 1993 року діє, створене з ініціативи Держуправління екобезпеки в області, підприємство “Логос-Еко”, яке займається на території області збиранням відпрацьованих люмінесцентних ламп. За період 1997-2001 років зібрано від підприємств та організацій області і відправлено на ТзОВ “Микитинський ртутний комбінат” понад 119 тис. штук відпрацьованих люмінесцентних ламп, в тому числі у 2001 році зібрано понад 38 тис. штук ламп.
Крім того на території  області зберігається понад 516 тонн заборонених та непридатних пестицидів, які відносяться до небезпечних  відходів різних класів небезпеки. У  відповідності до розпоряджень голови облдержадміністрації № 608 від 13.10.97 "Про  впорядкування зберігання та реалізації хімічних засобів захисту рослин в області" на протязі 1999-2001 років  проведена інвентаризація, перезатарювання і централізоване складування понад 260 тонн непридатних та заборонених пестицидів у 8-ми районах області. Кількість складів, де зберігаються непридатні та заборонені пестициди, скоротилася з 476 до 172, що зменшило ризик виникнення надзвичайних ситуацій при поводженні з даними небезпечними речовинами та відходами.
 Суттєвим кроком  у позитивному вирішенні екологічних  проблем області та раціональному  використанню природних ресурсів  є прийняття “Регіональної екологічної програми “Екологія-2010”, головною метою якої є реалізація на території Волинської області заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки населення.
Екологічні небезпечні підприємства
Основними галузями спеціалізації Волинської області  є|з'являються,являються|: сільське господарство, промисловість (перш за все|передусім|, харчова) і транспорт.
Харчова промисловість  представлена|уявлена| 50 промисловими підприємствами, флагманами даної галузі були і залишаються такі підприємства як Гороховській, Гвідавській, Владімір-Волинській цукрові заводи. У машинобудівному комплексі виділяється, перш за все|передусім|, ТОВ "Луцький| підшипниковий завод", що є|з'являється,являється| монополістом по виробництву конічних і голчатих|голчаних,голчастих| підшипників. Іншим унікальним машинобудівним підприємством є|з'являється,являється| ВАТ "Електротермометрія", на якому проводиться|виробляється,справляється| 80% різних лічильників українського виробництва. Серед підприємств промисловості будівельних матеріалів слід виділити ВАТ "Луцький| картонно-руберойдовий комбінат".
Сільське господарство області спеціалізується на молочно-м'ясному тваринництві і рослинництві (льон, картопля, зерно, буряк).
Провідною галуззю  економіки Волинської області є  аграрний - промисловий сектор, який забезпечує майже половину її сукупного  продукту. Сільське господарство спеціалізується  на тваринництві м'ясомолочного напряму, а також на виробництві зерна, цукрового буряка, овочів, картоплі. а селі сформовані нові економічні відносини, які базуються на приватній власності: на майно і землю.
Виробництвом промислової  продукції займаються 167 підприємств. Що ведуть галузі - харчова, машинобудування, паливна, хімічна та промисловість  будівельних матеріалів.
На підприємствах  області проводяться прилади  контролю, підшипники, водолічильники, машини для тваринництва і кормовиробництва, вироби з пластмас, тканини, лінолеум, руберойд, цеглина, меблі, кондитерські, макаронні, ковбасні і горілчані вироби, консерви і інше.
У приватному секторі  області працює 3,7 тисяч малих  підприємств і близько 29 тисяч  фізичних підприємців. Тут зайнята  десята частина працездатного населення  області. Малими підприємствами проводиться 9,2 відсотка продукції, забезпечується п'ята частина надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Економічна структура  області має такий вигляд (у  відсотках від валового продукту):
сільське господарство: 35,3
послуги: 26,2
промисловість: 25,1
будівництво: 3,6
Можливості території  пріоритетного розвитку дали місту  Нововолинську реальні шанси  для становлення нових галузей  промисловості. Шляхом впровадження високотехнологічних  процесів виготовляються сучасні меблі, косметика, велосипеди, м’які-маргарини, ковбасні вироби та інша продукція.
Робота у спеціальному режимі інвестиційної діяльності пожвавлює  інвестиційні процеси, сприяє активізації  підприємницької діяльності та розвитку конкуренції, пом’якшує негативні  наслідки ліквідації групи нововолинських шахт, поліпшує ситуацію на ринку праці  і в цілому позитивно впливає  на економічний і соціальний стан міста Ново волинська та селища Жовтневе.
На території області  розташовані об’єкти підвищеної небезпеки, загальнодержавного значення, в тому числі магістральні газопроводи  високого тиску
· “Івацевичі-Долина II” (діаметр газопроводу Ду – 1200 мм, загальна довжина –168,7 км);
· “Івацевичі-Долина III”(діаметр газопроводу Ду–1200 мм, загальна довжина –171,2 км);
· “Дашава –Мінськ” (діаметр газопроводу Ду – 800 мм, загальна довжина –191,73 км);
· “Турійськ –Рівне” (діаметр газопроводу Ду – 700 мм, загальна довжина –124,18 км). 

 Дані об'єкти  належать Дочірній компанії “Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії (НАК) “Нафтогаз України” і експлуатуються Волинським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів (ВЛВУМГ). Також, ВЛВУМГ експлуатуються автоматичні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС), які розташовані в містах Луцьк, Ковель, В-Волинський. Луцька газонаповнююча станція (ГНС) ВАТ "Волиньгаз"; як об’єкт підвищеної небезпеки, розташована в межах житлової забудови м. Луцька. На даний час розроблений проект реконструкції Луцької ГНС на газонаповнювальний пункт з відповідним зменшенням об'ємів зберігання зрідженого газу, що дасть змогу знизити небезпеку при експлуатації об'єкту.
 По території  області проходить магістральний  нафтопродуктопровід, який експлуатувався  Дочірнім підприємством “Прикарпатзахідтранс” ВАТ “Південно-захід-транснафтопродукт”. акціонерної компанії “Транснафто-продукт” (м. Самара, Російської Федерації). Перекачка нафтопродуктів по магістральному нафтопродуктопроводу по території Волинської області до кордону з Білорусією було призупинено в 1992 році. Враховуючи відсутність перспективи відновлення перекачки нафтопродуктів по трубопроводу та складну криміногенну ситуацію, яка склалася навколо даного об'єкта в зв'язку з крадіжками дизельного палива, в першому півріччі 2000 року у трубопровід була закачана вода з метою звільнення його від нафтопродуктів. В такому стані трубопровід знаходиться і в даний час.
 В даний час  здійснюється дослідно-промислова  експлуатація газового родовища  Локачинським газовим промислом, який є структурним підрозділом Газопромислового управління “Львівгазвидобування”. Робочою комісією 26.09.2002 прийнятий ІІ пусковий комплекс, в тому числі установка комплексної підготовки газу, де проходить очищення природного газу від сірководню та меркаптанів з застосуванням твердих абсорбентів-цеолітів. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи на 2 газотурбінних електростанціях (виробництво фірми “Solar Turbines“ (США) потужність 5,5 МВат кожна, де будуть спалюватись продукти регенерації абсорбентів з вмістом сірководню та меркаптанів. Санітарно-захисна зона для даного об'єкту (СЗЗ) становить 1 км і витримується.
 Протягом 2002 року  аварійних ситуацій при експлуатації  даних об’єктів не встановлено.
Стан довкілля в  районі міста Нововолинська залишається  складним i згідно "Концепції поліпшення екологічного становища гірничодобувних  регіонів України", відноситься до категорії "суттєвого погіршеного". Ситуація ускладнена тим, що на території  Волинської області з 9 шахт, закриттю підлягають 6, в тому числі шахти  за N 2,3,4,6,7,8. В даний час експлуатуються шахти №1,5,9, “Бужанська”. В 2002 році Львiвсько-Волинською ГРЕ були виконані роботи по організації системи моніторингу шахт № 2,3,6,7. Відділом аналітконтролю та моніторингу держуправління проводиться постійний контроль за якістю зворотних шахтних вод, які скидаються в р. Західний Буг.
На териконах шахт м. Нововолинська накопичено понад 36 млн. тонн відходів вуглевидобутку. Проведена  проводиться пониження території  териконів шахт, які ліквідовані  для подальшої рекультивації  і висадки зелених насаджень.
Робочий проект будівництва  шахти №10 отримав позитивний висновок державної екологічної експертизи (№6/249 від 22.04.94). Будівництво даного об'єкту в даний час призупинено  через відсутність необхідного  фінансування.
 Екологічна обстановка  в районі розташування авіаційно-технічної  бази (м. Луцьк) внаслідок забруднення  підземних і грунтових вод нафтопродуктами та невжиття належних заходів з боку МО України щодо його ліквідації, залишається складною.
 Ухвалою Господарського  суду Волинської області від  13.11.02 зобов'язано МО України прискорити реалізацію “Плану-графіку робіт по вивченню забруднення території, що прилягає до Луцької авіабази і ліквідації його наслідків, провести заходи по ліквідації загрозливої екологічної ситуації, що склалася в районі військової частини А1416 по очищенню від забруднення землі і водоносних горизонтів від нафтопродуктів та вжити заходи з метою вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища, що встановить реальну загрозу для життя та здоров'я людей.
 На території  області нараховується 51 хімічно  небезпечний об'єкт, де застосовуються  сильно-діючі отруйні речовини (СДОР), в тому числі 32 об'єкта де в технологічному процесі для отримання холоду використовують аміачні холодильні установки (АХУ). В зону можливого ураження у разі виникнення аварійних ситуацій з викидом (виливом) СДОР попадає 67,2 тисячі людей. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайного та природного характеру” на 34 хімічно-небезпечних об'єктах створені диспетчерські служби для здійснення постійного спостереження. Розроблений регламент спостереження за даними об'єктами, який знаходиться на затвердженні в управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. В той же час, при перевірках об’єктів де використовуються СДОР виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства та норм екологічної безпеки при експлуатації АХУ.
Питання стану цивільної  оборони і техногенної безпеки  потенційно-небезпечних підприємств  м'ясомолочної та переробної промисловості розглянуто на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації (протокол №6 від 03.06.02.)
 Аварійних ситуацій  при експлуатації даних об’єктів  за період 2002 року не встановлено.
 На даний час,  в області експлуатується 32 каналізаційних-очисних  споруд (КОС) з випусками стічних вод у поверхневі водні об’єкти. Переважна більшість КОС, які побудовані в 70-х роках, технологічно і технічно застарілі, потребують капітального ремонту та реконструкції по причині закінчення амортизаційного терміну їх роботи.
Особливо складна  екологічна ситуація склалась у Маневицькій виправній колонії (ВК-42). Через відсутність коштів не вирішується питання будівництва КОС цієї установи, внаслідок чого забруднені стічні води в кількості понад 50 тис. м3 на рік, скидаються на прилеглу територію. Існуючі очисні споруди, які побудовані в 1961 році, внаслідок перевантаження вийшли із ладу. Дане питання держуправлінням неодноразово ставилось перед місцевими органами виконавчої влади, облдержадміністрацією, Департаментом по виконанню покарань України. На даний час ТзОВ “Текос ЛТД” (м. Київ) розроблений робочий проект будівництва очисних споруд для смт. Маневичі загальною кошторисною вартістю 3,286 млн.грн. (передбачено будівництво КНС північного району селища в тому. числі установи ВК-42.), який пройшов відповідні погодження. Будівництво даного об'єкту передбачено регіональною екологічною програмою “Екологія –2010”.
 Для покращанню  і стабілізації екологічної ситуації  в області заходами Регіональної  екологічної програми “Екологія 2010” передбачено виділення коштів в сумі суму 113,58 млн. грн. на будівництво і реконструкцію споруд та мереж водопостачання і каналізації. В 2002 році було виділено з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 500 тис. грн. будівництво очисних споруд смт. Турійськ, та 100 тис. грн. на будівництво очних споруд смт. Шацьк. На даний час введені в експлуатацію очисні споруди смт. Шацьк, та побудована I черга очисних споруд смт. Турійськ.. 

 У 2002 році на  виконання “Комплексного плану дій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у весняно-літній період 2002 року” відділом аналітичного контролю та моніторингу держуправлінням було роботу усіх КОС області з випусками стічних вод у водні об`єкти, (в тому числі 2 КОС із списку “100” - підприємство "Луцькводоканал" та Нововолинське УВКГ), які включені у перелік екологічно небезпечних об’єктів області. В результаті вжитих заходів з боку держуправління 2 червня 2002 року було припинено аварійне забруднення р. Прип'ять нафтопродуктами внаслідок затоплення землесняряду, який належав Ратнівському УОС та переданий в оренду фірмі “Голубий Днепр”. Фактів екстремального високого рівня забруднених водних об’єктів і джерел питного водопостачання на території області в 2002 році не зафіксовано.
На території області  розташовано понад 100 АЗС різного  типу, які у відповідності до постанови  Кабінету Міністрів України № 554 від 27.07.95 з змінами та доповненням  постанови Кабінету Міністрів України  № 142 від 14.02.01 відносяться до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. На даний час в області  відсутні схеми розміщення АЗС в  населених пунктах, з перспективою їх розвитку, які затверджені в  установленому порядку, що призводить до хаотичного будівництва АЗС, що передбачено  ст.ст. 10, 12 Закону України “Про планування і забудови територій”. Особливо дане становище характерне при будівництві АЗС в обласному центрі, де розташовано 55 АЗС. Держуправлінням екоресурсів в області, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.97 № 1442 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", здійснюється постійний державний контроль за дотриманням норм екологічної безпеки при експлуатації АЗС на території області суб’єктами підприємницької діяльності усіх форм власності. За порушення нормативів екологічної безпеки, держуправлінням на протязі 2000-2002 років призупинена експлуатація 17 АЗС.
 На території  області нараховується понад  550 тонн непридатних та заборонених  до використання пестицидів. На  виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” на території області проведена інвентаризація та закінчений перший етап централізованого зберігання непридатних і заборонених хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). Забезпечене централізоване зберіганню 420 тонн непридатних пестицидів в 12 районах області. Кількість складів, де зберігаються непридатні та заборонені пестициди, скоротилася з 476 до 96, що зменшило ризик виникнення надзвичайних ситуацій при поводженні з даними небезпечними речовинами та відходами. Залишається невирішеним питання забезпечення централізованого зберігання непридатних пестицидів та агрохімікатів в загальній кількості понад 100 тонн у Горохівському, Ківерцівському, Маневицькому районах області.
 Закінчується  ліквідація колишнього базисного  складу для зберігання пестицидів  колишнього районного об’єднання  “Сільгоспхімія”, розташованого на території ст. Рожище Львівської залізниці, який створює небезпеку для життя та здоров'я населення, яке проживає в районі розташування даного складу. Виникла складна ситуація, пов'язана встановленням перевищенням ГДК пестицидів в воді шахтних колодязів, розташованих в районі житлової забудови навколо складу. Через заборону органів СЕС використання для пиття забрудненої води, райдержадміністрацією було прийняте рішення про будівництво водогону до вулиць Гранична і Трудова. Кошторис витрат становив 258,1тис.грн.
 На території  ВАТ “Синтетика” проводиться будівництво дослідно-промислової установки по регенерації відпрацьованих мастил. Планова переробна потужність установки – 100000 т/рік сировини. Проект будівництва дослідно-промислової установки по переробці відпрацьованих мастил отримав позитивний висновок державної екологічної експертизи від 27.06.02 № 4/845.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.