На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Загальна характеристика дяльност пдприємства ВАТ Стаханвський вагонобудвельний завод, специфка та основн напрями його дяльност, сторя розвитку та реквзити. Оцнка кадрового потенцалу даного пдприємства, проблеми його використання.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


webkursovik.ru
Размещено на webkursovik.ru
кадровий потенціал використання
Дослідження процесів формування та використання кадрового потенціалу в ВАТ «Стаханівський вагонобудівельний завод»

1. Загальна характеристика діяльності підприємства
Акціонерні товариства відкритого типу в структурі сучасних підприємств в країнах з сучасною ринковою економікою є найбільш впливовими суб'єктами господарювання. У 1996 р. в США налічувалося 23 240 тис. підприємств, у тому числі 16 956 тис. індивідуальних, 1654 тис. партнерств і 4631 тис. корпорацій. При цьому індивідуальні власники привласнювали 5,03% загальної валової виручки; партнерства - 6,21%, а корпорації - 88,7%. Серед корпорацій найбільш впливовими корпораціями є корпорації відкритого типу, які відносяться до монополій. Їх чисельність складає приблизно 1800 підприємств, акції яких котируються на фондових біржах. Проте домінуючу роль серед них відіграють перші 500 корпорацій, списки яких щороку публікує впливовий американський журнал ділових кіл США «Форчун». В 1990 р. на долю 0,003 всієї кількості цих підприємств припадала більш як половина сукупного виробництва США.
ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» було створено на підставі приватизації державного підприємства Стахановський вагонобудівельний завод, який було побудовано у 1965 році в м. Стаханов. Предметом діяльності підприємства було виробництво зварених металоконструкцій. З 1970 року завод перейшов на випуск вантажних вагонів для залізничного транспорту та спеціального рухливого состава, а також колісних пар та візків. Сьогодні Стахановський вагонобудівельний завод - це унікальне високотехнологічне підприємство з повним циклом виробництва вантажних вагонів різних типів і конструкцій.
Форма власності - колективна. Державна доля в Уставному фонді відсутня.
Розмір уставного фонду - 39618,164 тис. грн.
Кількість акцій - 37731584 одиниць.
Номінальна вартість однієї акції - 1,05 грн.
ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» входить у холдингову компанію (ХК) «АвтоКрАЗ» фінансово-промислової групи «Фінанси і кредит»
Юридична адреса: 94018, Луганська обл., м. Стаханов, пр. Леніна, 67
Предметом діяльності підприємства ВАТ «СВЗ» є виробництво:
- вагонів для перевозки мінеральних удобрення;
- лісовози, думпкари, транспортери;
- вагони-цистерни;
- на піввагони;
- колісні пари і візки.
Товариство має 9 основних цехів та 10 допоміжних підрозділів. У цехах підприємства установлено 2444 одиниці технологічного обладнання, в тому числі:
- металорізного - 875 од;
- ковальсько-пресового - 236 од.;
- електрозварювального - 504 од.;
- іншого обладнання - 829 од.
Головною метою ВАТ «СВЗ», що відображено в Уставі підприємства, є задоволення суспільних потреб у виробленій продукції і наданих послугах, одержання максимального прибутку та задоволення на його основі інтересів акціонерів.
В своїй діяльності акціонерне товариство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Громадянським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про акціонерні товариства», Кодексом Законів України про працю та іншими законодавчими та нормативними актами, що регулюють підприємницьку діяльність та діяльність акціонерних товариств, а також Уставом та локальними нормативними актами Відкритого акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівельний завод».
Діяльність ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» характеризується наступними техніко-економічними показниками, таб. 1.
Дані таблиці показують, що протягом останніх 4 років (за 2009 рік дані за 1 півріччя) підприємство активно здійснювало економічну діяльність, нарощувало темпи обсягів виготовленої і реалізованої продукції, активно завантажувало виробниче обладнання, хоча темпи економічного зростання характеризуються нерівномірністю. Найбільш високими темпами росту відрізняється 2008 р., коли виробництво вантажних вагонів зросло у 2,1 рази. У 2009 р. у порівнянні з 2008 р. виробництво вантажних вагонів зросло ще у 1,7 рази. У 2010 р. відносно 2009 р. виробництво вантажних вагонів зросло ще майже на 10,4%. Але у 2009 році в наслідок світової фінансової кризи обсяги виготовленої продукції різко скоротилися. Зараз ситуація змінюється на краще. За словами Максима Прасолова - керівника маркетингової служби, зараз спостерігаються признаки подолання кризи. У порівнянні з першим кварталом 2009 року суттєво зросла активність клієнтів, кількість запросив від них зростає. До кінця року ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» надіється випустити 2-2,5 тис. вантажних вагонів, що становить майже 47% до 2010 року.
Необхідно відмітити, що Стахановський вагонобудівельний завод є єдиним підприємством в Україні, яке може виробляти сучасні транспортні системи, що розробляються спеціально для перевозки по залізниці найпотужніших силових трансформаторів, відходів ядерного палива й інших спеціальних вантажів.
Діяльність ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» відрізняє спроможність до новаторської праці, випуску нової продукції відповідно до запитів споживачів. Підприємство підтримує науково-технічні зв'язки з зв'язки з передовими науково-технічними центрами, що сприяє швидкому опрацьовуванню нових технічних ідей, розвитку економічної діяльності.
Таблиця 1. Основні техніко-економічні показники за 2007-2010 рр. ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод»
Показники
роки
2007
2008
2009
2010
1. Обсяги виготовленої продукції, тис. грн.
320444,0
746421,6
1347916,7
1916725,3
Обсяги реалізованої продукції, тис. грн.,
у тому числі
експортна продукція
306182,4
163400,6
726421,1
567911,3
1246115,2
778928,8
18 14622,1
946369,9
3. Основна номенклатура:
- вантажні вагони, шт.
1520
3226
5256
5511
4. Середньооблікова чисельність усіх працівників, осіб
2494
3017
2998
3189
5. Середньомісячна заробітна плата, грн.
844,0
1246,0
1398,5
1500,4
6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
156142,8
156928,6
157163,5
158843,7
7. Знос основних фондів, %
54,8
55,2
54,9
54,8
8. Використання виробничих потужностей, %
31,8
46,9
62,3
63,6
9. Балансовий прибуток,
тис. грн.
8899,0
19495,8
32043,4
95317,8
Продукція акціонерного товариства, як і само підприємство, є конкурентоспроможним, користується постійним попитом. Якщо врахувати те, що залізничній транспорт є одним із найбільш конкурентоспроможним транспортним засобом доставки вантажів до споживачів, то, можна сказати, що ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» має добрі об'єктивні умови для розвитку своєї діяльності. Продукція заводу виготовляється і поступає на ринки різних країн, в тому числі Іран, Північну Корею, Монголію, Туреччину, Оман, Австралію та інші. Однією із особливостей підприємства є те, що вона працює на підставі індивідуальних заказів. Продукція відповідає світовим стандартам (продукція сертифікована за стандартами ІСО 9001-20000), державним стандартам України (ДСТУ), а також сертифікована в системі СС ФЖТ.
З 1970 р. підприємством розроблено і випущено біля 40 типів і моделей вантажних вагонів і спеціальних транспортних засобів.
Найбільш суттєвою проблемою для ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» є залучення інвестицій та оновлення основних фондів підприємства, перш за все, технічного призначення. Великий знос основних фондів в умовах розвитку глобальних процесів, оцінки конкурентоспроможності підприємства за світовими критеріями, є негативним фактором економічного розвитку, свідчить про серйозні проблеми у розвитку виробництва на підставі корпоративної організації бізнесу. Необхідно відмітити також, що в Україні є нерозвинутим ринок цінних паперів, в наслідок чого акціонерні товариства як форми організації виробництва на підставі акумуляції всіх вільних коштів, майна, прав і інших ресурсів не отримують надійної фінансової бази, ресурсів для свого розвитку. Проблема залучення інвестицій для акціонерних товариств відкритого типу, в тому числі і для ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод», сьогоденні в Україні є однією із значних перешкод в економічному та соціальному розвитку, прогресі цих підприємств.
Аналіз техніко-економічних показників ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» показує, що для підприємства актуальним є також проблема виробничої завантаженості обладнання. Як свідчать дані, за період, в рамках якого проводиться дослідження економічної діяльності підприємства, рівень завантаженості обладнання суттєво змінювався в позитивну сторону. Однак світова фінансова криза негативно відбилась на економічній діяльності підприємства, обсяги виробництва впали, в наслідок чого знову впала завантаженість обладнання. Це суттєво погіршало умови фінансово-господарської діяльності підприємства, його розвиток.
Данні наведеної таблиці також свідчать, що впродовж вказаного періоду відбувалось не тільки зростання випуску продукції, але діє і тенденція до зростання чисельності трудового колективу акціонерного товариства, підвищення середньомісячної заробітної плати. Розрахункові данні таблиці показують, що одночасно з зростанням випуску продукції відбувалось зростання продуктивності праці. Так, у 2007 році продуктивність праці (Прп) за формулою:
Овп
Прп = -.
Счп
Овп - Обсяги виготовленої продукції
Счп - Середньооблікова чисельність працівників
Складала 128,5 тис. грн. на одного працівника, у 2008 році - 247,4 тис. грн., у 2009 році - 449,6 тис. грн., у 2010 році - 601,0 тис. грн. Необхідно зауважити, що у порівнянні з радянським періодом соціально-економічного розвитку, коли продуктивність праці була одним із вагомих показників техніко-економічної діяльності, сьогодні продуктивність праці не прийнято виносити на перший план в характеристиці економічної діяльності підприємств. Це мотивовано тим, що підприємства, у тому числі і акціонерні товариства, є самостійними суб'єктами господарювання.
Таким чином, аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства показує, що ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» за своїм потенціалом є конкурентоспроможним підприємством, має можливості до подальшого економічного та соціального розвитку, прогресу.
2. Аналіз кадрового потенціалу підприємства

Аналіз стану кадрового потенціалу відкритого акціонерного товариства «Стаханівський вагонобудівельний завод» передбачає перш за все визначення динаміки чисельності персоналу. Про це таблиця 2.
Таблиця 2. Динаміка чисельності працівників у 2007-2010 рр. ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод»
Показники
роки
2007
2008
2009
2010
1. Планова чисельність усіх працівників, осіб
2640
3105
3114
3291
Середньооблікова чисельність усіх працівників, осіб
2494
3017
2998
3189
3. Відхилення від планової чисельності (+;-), у відсотках
- 5,6
- 2,9
- 3,9
- 3,1
З наведених даних, а також враховуючи показники зростання обсягів виготовлення та реалізації продукції, видно, що у 2007-2010 рр. для ВАТ «СВЗ» характерним було зростання кадрового потенціалу підприємства. Але середньооблікова чисельність по вказаним рокам була меншою від планової необхідності. Дослідження показало, що така ситуація є усвідомленою позицією керівництва.
По-перше, керівництво вже мало практичний досвід того, наскільки тяжко відбувається скорочення чисельності персоналу. Причому це торкається не тільки працівників (психологічний стан, складність одержання нового робочого місця, а тим самим коштів для життя), але й для підприємства (складність процедур, витрати значних коштів для проведення вивільнення зайвої робочої сили).
По-друге, перерозподіл існуючої роботи серед постійного контингенту персоналу з додатковою оплатою додаткової роботи є одним із мотиваційних механізмів більш ефективної праці зайнятих.
По-третє, ринкова економіка відноситься до найбільш не стабільних економік. На Заході вже давно керівництво у розрахунках необхідного кадрового потенціалу дотримується методології, згідно якої кадровий потенціал формується за такими принципами:
- виокремлення основного потенціалу, чисельність якого розраховується відносно випуску такого обсягу продукції, який би дозволяв відшкодувати всі витрати та забезпечувати визначений рівень прибутковості;
- виокремлення резервного потенціалу, який задіється у виробництві, коли відбувається зростання попиту на продукцію;
- виокремлення додаткового потенціалу, який залучається або скорочується за умов змін у випуску продукції.
Така методологія дозволяє більш ефективно підходити до формування чисельності працюючих і корегування фактичної чисельності і планової відносно активності економічної діяльності, стану товарних ринків, фінансових, продуктових, ринків праці тощо.
Важливим показником кадрового потенціалу підприємства є аналіз
по категоріям працюючих, таблиця 3.
Таблиця 3. Динаміка чисельності персоналу по категоріям за 2007-2010 рр. ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод»
Роки
2007
2008
2009
2010
1. ВПП - всього, осіб,
у тому числі:
- робітники
- керівники
- фахівці
- службовці
2726
2365
135
202
24
2758
2384
138
210
26
2735
2356
142
212
25
2905
2522
147
212
24
2. НПП - всього, осіб,
у тому числі:
- робітники
- керівники
- фахівці
- службовці
268
202
15
45
6
259
185
16
51
7
263
188
16
52
7
284
209
16
52
7
3. Всього, осіб
2994
3017
2998
3189
Дані таблиці з врахуванням даних таблиці 1.1. про показники випуску продукції свідчать, що чисельність персоналу останніми роками зростала. Основу цього зростання складало збільшення випуску продукції. У 2008 році випуск продукції (вантажних вагонів) збільшився майже у 2,1 рази. У 2009 р. у порівнянні з 2008 р. виробництво вантажних вагонів зросло ще у 1,7 рази. У 2010 р. відносно 2009 р. виробництво вантажних вагонів зросло ще майже на 10,4%. Суттєве збільшення випуску продукції стало тим фактором, що обумовив зростання чисельності працюючих. Причому зміни у кількості працюючих торкаються усіх категорій працюючих: керівників (середня і нижча ланки оперативного управління), робітників, фахівців, а також службовців. Така політика в області зайнятості є позитивною і показує вирішення проблеми боротьби з безробіттям.
Вагомим показником кадрової політики та стану кадрового потенціалу є динаміка якісного складу персоналу. Про це дані таблиці 4.
Таблиця 4. Динаміка якісного складу персоналу за 2007-2010 рр. ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод»
Питома вага (в%)
у загальній кількості персоналу:
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
робітників
86,7
86,4
86,1
86,8
жінок
48,1
47,4
46,5
45,7
Кількість з неповною і базовою вищою освітою
41,73
46,39
47,13
47,7
у т.ч. жінок
17,54
18,80
18,88
18,5
Кількість з повною вищою освітою
10,26
10,46
11
11,53
у т.ч. жінок
5,46
5
4,89
5
Робітників за віком від 50 до 59 рр.
21,38
18,2
19,47
19,9
у т.ч. жінок
12,53
10,46
11,33
11,16
Робітників у відпустках, декреті
1,1
1,57
1,51
1,45
Пенсіонерів (за вислугу років, за віком, по інвалідності)
18,64
18,1
18,31
17,77
у т.ч. жінок
11,41
11,43
11,45
11,2
Дані таблиці показують, що останніми роками в якісному складі кадрового потенціалу ВАТ «СВЗ» намітилось декілька тенденцій:
По-перше, поступово скорочується у загальній чисельності персоналу питомої ваги жінок. На наш погляд, дана ситуація є закономірністю діяльності підприємства на ринкових принципах, оскільки розвиток підприємства залежить від зусиль самого підприємства, то воно зацікавлено і орієнтується на тих робітників, які спроможні працювати безперервно. Жінки, як фахівці, так і робітники народжують дітей, займаються їх вихованням, тобто перебувають у відпустці, що пов'язано з хворобою дітей. До того жінки негативно відносяться до різного роду мір в поза робочий день, оскільки це відриває від домашніх справ, виховання дітей.
По-друге, закономірністю якості кадрового потенціалу ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» є стійке зростання робітників з неповною і базовою вищою освітою. У 2008 р. порівняно з 2007 р. кількість працівників з неповною і базовою вищою освітою зросла на 4,66%. У 2009 р. відносно 2008 р. - на 0,74%. У 2010 р. відносно 2009 р. - на 0,57%. Необхідно відмітити, що покращення якості персоналу є характерним і для працівників-жінок. Невпинне підвищення якості персоналу спостерігається і в частині працівників, що мають повну вищу освіту. Так, у 2008 р. відносно 2007 р. вказана категорія робітників збісилась на 0,2%; у 2009 р. відносно 2008 р. - на 0,54%; у 2010 р. відносно 2009 р. - на 0,53%.
До даної тенденції необхідно особливо позитивно відноситись. Якість персоналу у формі кваліфікованих працівників складає основу сучасного виробництва, визначає якість виготовлення продукції, її ефективність, ефективність розвитку підприємства.
По-третє, важливою закономірністю у формуванні кадрового потенціалу є фактично на одному і теж рівні використання у структурі персоналу пенсіонерів. Важливим є те, що чисельність працюючого персоналу пенсійного віку не збільшується. Для західних компаній у використанні праці пенсіонерів характерним є рівень 5-6% від загальної чисельності. Для країн колишнього СРСР ця цифра значно більша, що відбиває обставини двох порядків:
- у країнах колишнього СРСР вік виходу на пенсію для жінок складає - 55 років, для чоловіків - 60 років. У західних країнах вихід на пенсію у жінок складає 60 років, а у чоловіків - 65 років;
- у країнах колишнього СРСР, в тому числі і на сучасному етапі ринкових реформ в Україні, пенсія для основної частини робітників, що покинули виробництво є надзвичайно малою.
Вагоме значення ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» в системі формування кадрового потенціалу підприємства віддає навчанню та підвищенню кваліфікації робітників. Організацію даною сферою кадрової політики здійснює відділ підготовки кадрів (ВПК), заснований на ВАТ «СВЗ» у 1965 року, раніше відділ називався відділом технічного навчання. Його штат складають два робітника: посади головного фахівця і провідного фахівця. До їх завдання входять питання управління наступними видами робіт:
1. Підготовка нових робочих. Організацію професійної підготовки на виробництві здійснює інженер по підготовці кадрів - ВПК.
2. Перепідготовка і навчання робочих другим професіям. Перепідготовку і навчання робочих другим професіям здійснює інженер по підготовці кадрів за наявності заявок від начальників структурних підрозділів, що реєструються в журналі, за умов вже наявної первинної професійної підготовки і кваліфікаційних вимог ГТКС.
3. Підвищення кваліфікації робочих. Підвищення кваліфікації здійснюється відділом підготовки кадрів і направлено па послідовне вдосконалення професійних навиків по наявній професії.
Конкретна тривалість навчання робочих по вказаних формах
підвищення кваліфікації визначається відповідними учбовими планами програмами, в межах встановлених відповідно до «Положення про професійне повчання робочих па виробництві».
4 Підвищення кваліфікація ІТР
Організацію підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців підприємства здійснює начальник ВПК. При цьому застосовуються наступні форми підвищення кваліфікації:
- короткострокові курси підвищення кваліфікації поза підприємством;
- стажування, якими передбачають оволодіння працівниками додатковими знаннями уміннями і спеціальними навиками, в межах раннє придбаній спеціальності по професійній спрямованості виробничій діяльності.
На підставі визначення потреби в професійному підвищенні кваліфікації за рекомендаціями від головних фахівців і для організації навчання персоналу начальник відділу по підготовці кадрів розробляє план-графік підвищення кваліфікації.
Организация навчання кадрів на договірних умовах за межами підприємства включає такі етапи:
- узгодження учбово-програмної документації;
- наявність ліцензії;
- узгодження кошторису витрат на підвищення кваліфікації;
- укладення договору.
Начальник ВПК організовує своєчасність прибуття працівників на навчання і після закінчення курсів підвищення кваліфікації оформляє особисту кваліфікаційну картку ІТР і направляє в ВК.
Характеристика процесів навчання та підвищення кваліфікації наведена в таблиці 5.
Дані таблиці показують, що акціонерне товариство «Стаханівський вагонобудівельний завод» розглядає навчання та підвищення кваліфікації робітників в якості центрального пункту формування кадрового потенціалу, основою ефективної господарської діяльності ВАТ. Як свідчать дані таблиці, підприємство приділяє важливе значення первинній підготовці або навчанню кадрів. У 2008 році у порівнянні з 2007 роком кількість робітників, що пройшли первинне навчання зросла на 2,6%, у 2009 році відносно 2008 року - на 1,5%, у 2010 році відносно 2009 року - на 1,6%. Необхідно відмітити, що частин робітників на «Стаханівський вагонобудівельний завод» поступає після закінчення Стаханівського професійно-технічного училища №82, учням і слухачам якого підприємство за договором представляє місця проходження практики, придбання робітничої кваліфікації.
Таблиця 5. Навчання та підвищення кваліфікації за 2007-2010 рр. ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод»
< и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.