Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Кривошипно-шатунний механзм

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 18.10.2012. Год: 2012. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


      ТЕМА 10. ЦІННІ  ПАПЕРИ

      1. Основні поняття
      2. Сутність окремих  видів цінних паперів
      3. Система рейтингів  цінних паперів
      4. Рейтинг торговців  цінними паперами
      5. Основи організації  біржі й біржових  операцій
      6. Показники статистики  цінних паперів

      1. Основні поняття

 
      "Цінні  папери" - грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики, визначають відносини між особою, що їх випустила та їх власником і припускають, як правило, виплату прибутків у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових й інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.
      "Акція" - цінний папір, що засвідчує право власника на частку власності акціонерного товариства. Власники акцій мають право на одержання частини прибутку у формі дивідендів і на участь в управлінні акціонерним товариством. Акції мають номінальну вартість, позначену на самій акції і курсову вартість, за якою вони фактично купуються і продаються на фондовій біржі. Акції бувають: іменні, на пред'явника, прості, привілейовані.
      "Привілейовані  акції" - дають їх власникам переважне право на одержання дивідендів, а також право на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у випадку його ліквідації. По цих акціях дивіденди виплачуються в розмірі не менше заздалегідь установленого твердого відсотка до їх номінальної вартості, незалежно від суми прибутку, отриманого акціонерним товариством. У випадку недостатності прибутку виплата відсотків за даними акціям робиться за рахунок резервного фонду. Ці акції не дають права їх власникам брати участь в управлінні акціонерним товариством.
      "Прості  акції" - дивіденди по них можуть бути як більше, так і менше, ніж по привілейованих акціях, однак вони надають право їх власникам брати участь в управлінні акціонерним товариством.
      "Курсова  вартість акції" - це поточна ціна акції, що складається на фондовому ринку.
      "Дивіденд" - частина загальної суми чистого прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між акціонерами відповідно до наявних в їх розпорядженні акцій.
      "Рендит" - рівень дивіденду на одну акцію.
      "Вексель" - письмове боргове зобов'язання суворо встановленої форми, що дає його власнику (векселетримачу) безперечне право при настанні терміна зажадати від боржника сплати позначеної в ньому грошової суми. Види векселів: простий і переказний. Простий вексель виписується позичальником (векселедавцем) і містить зобов'язання платежу кредитору (векселетримачу). Переказний вексель (тратта) виписується кредитором (трасантом) і містить наказ боржнику (трасату) про сплату зазначеної суми третій особі (ремітенту) або пред'явнику.
      "Тратта" - фінансовий документ (вексель), оплачуваний по пред'явленні або на визначену дату. Він виникає на основі платежів за кордон або з-за кордону в дану країну. Відповідно до тратти банк зобов'язаний сплатити гроші пред'явнику.
      "Індосамент" - спеціальний напис на переказному векселі, за яким векселедержатель передає всі або тільки певні права придбавачу векселя. Індосамент має бути безумовним. Частковий індосамент недійсний. Індосамент буває передаточним, передорученим і заставним,  кожний з яких, у свою чергу, може бути іменним, бланковим і на пред'явника.
      "Доміцилірування  векселя" - сплата векселя за дорученням клієнта, який по попередній домовленості з банком указує місце, де буде робитися платіж.
      "Форфетирування  векселя" - купівля оформленого векселем боргу, при якому тримач індосує на покупця вексель з обумовленням "без обороту на мене".
      "Інкасування  векселя" - виконання доручення векселедержателя по одержанню в термін платежів за векселем; при непоступленні платежу вексель повертається кредитору з протестом, а у випадку недогляду протесту банк відповідає за наслідки.
      "Цесія" - загальногромадський договір про переуступлення вимог за векселем.
      "Облігація" - цінний папір, що підтверджує зобов'язання емітента повернути власнику цінного паперу її номінальну вартість у встановлений термін із сплатою винагороди фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску.
      "Номінальна  вартість облігацій" - це ціна, позначена на цінному папері, яка засвідчує, що вона представляє визначений капітал, використовуваний емітентом даного цінного паперу.
      "Казначейські  облігації держави" - вид розташовуваних на добровільній основі серед населення державних цінних паперів, які засвідчують внесення їхніми держателями коштів у бюджет і дають право на одержання фіксованого прибутку протягом усього терміну володіння цими цінними паперами.
      "Облігації  типу "Бреді" - є державними облігаціями, емітованими в обмін на реструктуризований борг перед комерційними банками. Названі по імені Ніколаса Бреді, американського міністра фінансів в адміністрації Президента США Джорджа Буша. Н. Бреді запропонував на початку 1980-х років випустити подібні облігації в якості компенсації американським комерційним банкам неповернутих боргів, що склалися на межі дефолту Мексики після її боргової кризи. Як правило, ці зобов'язання в частині номіналу гарантовані облігаціями Казначейства США. До теперішнього часу в облігаціях типу "Бреді" оформлено більше третини всіх зовнішніх державних зобов'язань країн Латинської Америки.
      "Варант" - вид цінних паперів, що надає право покупцю облігацій або привілейованих акцій купувати прості акції за визначену раніше ціну.
      "Дериватив" - стандартний документ, що свідчить права і/або обов'язки придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також гроші, на визначених у даному документі умовах у майбутньому.
      "Кастодіан" (custodian) - банк або іншій фінансовий інститут, що здійснює безпечне збереження сертифікатів, акцій та інших активів приватних і корпоративних клієнтів, взаємного фонду (mutual fund), a також управляє чужим майном (банк-депозитарій). Вимоги до нього -повинен бути резидентом держави, у якому розташовані емітенти акцій, надійним, мати досвід роботи і достатній обіговий капітал.
      "Банк-кастоді" (custody) - банк-зберігач акцій для випуску депозитарних розписок, працює під управлінням депозитарного банку і суворо виконує його розпорядження щодо закладених акцій
      "Ажіо" - відхилення убік перевищення ринкового курсу векселів та інших цінних паперів від їх номінальної вартості.
      "Емісійна  премія" - різниця від продажу акцій по ринковій ціні та їх номінальній вартості.
      "Перегрів" фондового ринку - відносна завищеність курсів акцій, викликана очікуваним зростанням прибутків суб'єктів господарської діяльності (в умовах порівняно низької інфляції зі стабільними темпами росту економіки і досить високим рівнем зайнятості).
      "Спред" - різниця в прибутковості цінних паперів однакової якості, але різних термінів і навпаки: однакових термінів, але різної якості.
      "Хеджування  ризиків" - форма страхування ціни і прибутку при здійсненні ф'ючерсних угод, при цьому продавець (покупець) одночасно з реалізацією (покупкою) товару проводить закупівлю (продаж) відповідної кількості ф'ючерсних контрактів.
      "Ф'ючерсний  договір" - вид договору про покупку акцій або товару з їх оплатою через визначений період часу за ціною, зафіксованою в даному договорі.
      "Форвардний  договір" - попередня реалізація продавцем продукції, що ще не зроблена.
      "Опціон" - угода, об'єктом якої служить зобов'язання (право) купити або продати визначене число ф'ючерсних контрактів або наявних контрактів по заданій ціні протягом визначеного терміна.
      "Американські  депозитарні розписки (ADR)" - похідний цінний папір, що випускається під заставу акцій неамериканських емітентів.
      "Фондова  біржа" - організована форма постійно діючого оптового ринку цінних паперів, на якому здійснюються біржові угоди по їх купівлі-продажу, а також формуються середні ціни на цінні папери.
      "Брокер" - біржовий посередник, що сприяє здійсненню операцій між зацікавленими сторонами - клієнтами біржі.
      "Трейдер" - представник брокера в торговельній зоні біржі. Приймає замовлення від імені фірми на продаж і покупку, збирає інформацію про товари.
      "Маклер" - професійний посередник при складанні угод на фондових, товарних і валютних біржах.
      "Ділер" - фізична або юридична особа, що здійснює біржове або торговельне представництво.
      "Маркетмейкер" - фізична особа, що є посередником між продавцем і покупцем; одночасно може самостійно вести купівлю-продаж цінних паперів на свої кошти.
      "Реєстратор" - юридична особа, що веде облік кількості випущених цінних паперів, їх розміщення, вартості і т.п.: оформляє процес передачі прав на володіння цінними паперами від одного власника іншому.
      "Депозитарій" - організація, що займається збереженням цінних паперів.
      "Реінвестування" - використання частини прибутку від капітальних вкладень або від дивідендів для повторного інвестування, поповнення капіталу.
      "Дисконт" - 1) дисконт векселя; 2) обліковий відсоток при обліку цінних паперів.
      "Андеррайтер" - банк (може бути і фізична особа), що гарантує емітенту розміщення його цінних паперів за визначену винагороду.
      "Андеррайтинг" - попередній викуп цінних паперів емітента якою-небудь юридичною або фізичною особою за власний рахунок.
      "Індекс Доу-Джонса" - середній показник курсів акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Являє собою арифметичну середню (не зважену) щоденних котувань групи 300 головних компаній США на момент закриття біржі.
      "Індекс Ніккей" - середній показник курсів акцій на Токійській фондовій біржі. Являє собою арифметичну середню (не зважену) щоденних котувань групи 225 головних компаній Японії на момент закриття біржі.

      2. Сутність окремих  видів цінних паперів

 
      Облігації. Можуть випускатися державою, акціонерними підприємствами, приватними фірмами. Прибуток по облігаціях, випущених державою, виплачується у вигляді виграшів. По облігаціях, що випускаються акціонерними компаніями, прибуток виплачується у вигляді фіксованого відсотка від номінальної вартості облігації. Власник облігації не є членом акціонерного товариства і не має права голосу. Облігації продаються і купуються на фондовій біржі за курсом, що залежить від попиту і пропозиції на них, від принесеного ними прибутку і рівня позикового відсотка. Власнику облігації процентна ставка може виплачуватися щокварталу, кожне півріччя або щорічно, процентна ставка зветься "купонною".
      Облігації бувають:
      • внутрішньої державної позики і  місцевих позик;
      • підприємств;
      • іменні;
      • на пред'явника;
      • процентні;
      • безпроцентні (цільові);
      • такі, що обертаються вільно;
      • з обмеженим колом обігу;
      • конвертовані (надають право власнику обміняти їх на визначену кількість простих акцій).
      Варант. Мають обмежений термін дії - 3-5 років. Наприклад, якщо поточна ціна акції 50 доларів США, фірма ставить покупцю умову: коли покупець купить одну облігацію фірми, то фірма дозволить купити просту акцію протягом визначеного часу (наприклад, 3 роки) за 60 доларів США. Якщо ціна акції підніметься до 70 доларів США, власник облігації може використовувати варант і купити акцію за 60 доларів США. У результаті - чистий прибуток - 10 доларів США. Природно, покупці варантів не обмінюють їх на акції, поки ціна акцій не стане вище, ніж під час купівлі варанта, тому що, якщо ціна акції буде менше вартості варанта, таку акцію можна купити на відкритому ринку. Фірма, що пропонує варант, встановлює, скільки акцій можна купити за один варант (одну або декілька).
      Таким чином, варанти випускаються під  будь-які цінні папери (акції, облігації). Цінність варанта в тому, що покупці цього виду цінних паперів сподіваються при його купівлі на підвищення ринкової ціни акції над ціною її випуску або ціною на момент купівлі варанта.
      Теоретична  ціна варанта = А (Ц поточна  - Ц визначена),
      Де:
      А - кількість акцій, що обмінюються  на варант;
      Ц поточна - поточна ціна простої акції;
      Ц визначена - Ціна акції, визначена компанією, що її випускає
      Теоретична  ціна варанта - це найменша ціна, за якою він може продаватися.
      Наприклад, якщо для варанта визначається ціна акції 60$, а поточна ціна акції 65$ і варант обмінюється на 2 акції, його теоретична ціна буде дорівнювати: 2(65 $ - 60 $) = 10 $.
      Дериватив. Згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств'', до деривативів відносяться:
      1. Форвардний контракт - стандартний документ, що підтверджує зобов’язання купити (продати) цінні папери, товари або гроші у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, із фіксацією ціни такого продажу під час складання даного форвардного контракту.
      2. Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, що підтверджує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або гроші у визначений час і на визначених умовах у майбутньому, із фіксацією цін на момент виконання зобов'язання сторонами контрактів.
      3. Опціон - стандартний документ, що підтверджує право придбати (продати) цінні папери, товари або гроші на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на момент складання такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.
      Відповідно  до видів цінностей деривативи можуть бути:
      • фондовий дериватив - стандартний документ, що підтверджує право продати і/або купити цінні папери на вказаних умовах у майбутньому;
      • валютний дериватив - стандартний документ, що підтверджує право продати і/або купити валютні цінності на вказаних умовах у майбутньому;
      • товарний дериватив - стандартний документ, що підтверджує право продати і/або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на певних стандартних умовах у майбутньому.
      Американські депозитарні розписки (ADR). Формальний емітент ADR - депозитарний банк США. Мета випуску ADR - забезпечення доступу емітента до найбільшого і розвинутого ринку капіталів - американського. Ідея даного виду цінних паперів полягає в наступному: за рубежем, як правило, у США, особа, що бажає купити акції іноземних суб'єктів економічної діяльності, звертається до свого брокера, який зв'язується з банком, який робить послуги по розміщенню розписок, і робить замовлення. Далі складається договір між даним банком і банком-зберігачем й брокерською конторою, які розташовані на території тих держав, акції чиїх підприємств бажають придбати. Відповідно до договору, “місцевий” брокер купує на внутрішньому ринку акції потрібного підприємства і поміщає їх у банку-зберігачі. Банк-зберігач інформує банк-замовник про одержання акцій (акції вважаються такими, що належать банку-замовнику іншої держави, але кордонів країни, у якій розташовані емітенти даних акцій, вони не покидають). Після цього іноземний банк-замовник випускає вже у себе, тобто за кордоном, депозитарні розписки на придбані акції і здійснює торгівлю ними без будь-яких обмежень.
      Особливістю даного виду цінних паперів є те, що хто б не придбав даний вид  цінних паперів, у країні придбання  їх від імені власника завжди виступає банк-зберігач (який знаходиться на терені держави, де перебувають емітенти акцій), що одержує прибуток від операцій по перереєстрації розписок (як правило 4-5% за реєстрацію однієї розписки номіналом 10 доларів). Розписку можна виписати на будь-яку кількість акцій, але звичайно їх не більше 100 штук.
      Принадність ADR полягає в тому, що вони номіновані у твердій валюті і нею же виплачуються дивіденди.
      Існують 6 видів програм випуску ADR:
      • програма у вигляді "не спонсує" - самий простий вид, випускаються юридичною особою, що купила акції емітента на вторинному ринку;
      • програма у вигляді "спонсує" - такі, що випускаються за участю самого емітента, 1,2,3; (ADR 1 - не можуть продаватися  на фондових біржах; ADR 2 - реєструються американською комісією з цінних паперів, але не можуть бути запропоновані  для публічного продажу в США; ADR 3 - можуть котируватися на найбільших фондових біржах, їх вартість не прив'язана до вартості акцій, що зберігаються). ADR можна торгувати й у США й у Європі;
      • випущені відповідно до правила 144 A (PADR); можуть бути поширені в обмеженому колі так званих "кваліфікованих інституціональних покупців", що повинні мати власні кошти для інвестицій у сумі не менше 100 мільйонів доларів США; не можуть випускатися на акції, що проходили лістинг на американських фондових біржах;
      • глобальні депозитарні розписки (GDR); випускаються власниками великих пакетів облігацій (або самим емітентом) із метою зміни параметрів інструмента (термінів обігу, ставки) відповідно до зміни кон'юнктури на ринку. Найбільш часто використовується для дроблення номіналів Центрального банку і зменшення термінів обігу. GDR можна торгувати тільки в Європі.

      3. Система рейтингів  цінних паперів

 
      Національна система визначення рейтингу цінних паперів.
      Рейтинг розраховується для всіх цінних паперів, що перебувають у лістингу за формулою:
      0,35А  + 0,3Б + 0,25В + 0,1Г,  де:
      А - рейтинг за обсягом угод, укладених  у системі ПФТС (Перша фондова  торговельна система) з даним  цінним папером (за кожні 5000 гривень - 10 балів);
      Б - рейтинг за кількістю угод, укладених  у системі ПФТС з даним цінним папером (за кожну угоду - 10 балів);
      В - рейтинг за спредом між кращою ціною покупки і кращою ціною  продажу (0% - 20 балів, кожен проміжок від 0% до 10% - мінус 1 бал);
      Г - рейтинг по кількості котирувань, виставлених у системі ПФТС із даним цінним папером (двостороннє котирування - 10 балів, котирування покупки - 7 балів, котирування продажу - 5 балів).
      Обсяги  торгів фондового ринку України  у 2001 році (68,5 млрд. грн.) складають 44% від  обсягів промислового виробництва  в Україні. Фондовий ринок є більшим за обсяги виробництва у хімічному комплексі (10,6 млрд. грн.), енергетиці (24,4 млрд. грн.), переробних галузях АПК (27,8 млрд. грн.), металургійній промисловості (35,3 млрд. грн.). При цьому, відношення капіталізації фондового ринку України до ВВП складає всього 4%, що є меншим за відповідні показники країн зі схожою структурою господарства (російський (25,7%) та словенський (17,3%). В Україні функціонують 878 торгівців цінними паперами, 374 реєстратори, 9 фондових бірж. 

      Міжнародна  система визначення рейтингів.
      Найбільш  відомою й авторитетною є система  рейтингів головного американського рейтингового агентства Standart & Poor's Corporation, яка визначає рейтинги цінних паперів.
      Відповідно  до цієї системи, облігаціям і привілейованим акціям привласнюються наступні рейтинги:
      ААА - вища якість цінних паперів, що забезпечує максимальну безпеку кредиторів, з точки зору як основного боргу, так і дивідендів. До таких цінних паперів відносяться цінні папери урядів розвинутих країн, великих національних і транснаціональних корпорацій; здатних протистояти перепадам кон'юнктури і які мають як довгу історію бездоганного виконання зобов'язань, так і перспективи зберігання зазначених позицій;
      АА, А, ВВВ - прийнятний рівень ризику. Для присвоєння такого рейтингу емітенти повинні мати довгу історію задовільного розвитку і дотримання своїх зобов'язань. У той же час, відношення активів або виторгу до боргу емітентів даних цінних паперів нижче, ніж у емітентів цінних паперів вищого рейтингу.
      ВВ, В, ССС, СС - привласнюється у випадку, коли у емітентів є затримки з виплатою дивідендів. Основний борг і відсотки захищені адекватно, але компанія, що випустила даний вид цінних паперів, вимагає пильної уваги через наявність внутрішніх і зовнішніх чинників, здатних послабити захист:
      С - привласнюється у випадку припинення платежів. Покриття боргу в цьому випадку є нижчим мінімального рівня, немає стабільності розвитку і впевненості, що покриття в майбутньому поліпшиться;
      D - привласнюється при повній неплатоспроможності емітента, компанія, що випустила даний вид цінних паперів, може знаходитися в процесі ліквідації;
      NR - немає рейтингу, емітент, що випустив даний вид цінних паперів, має серйозні фінансові труднощі, його майбутнє знаходиться під сумнівом;
      SD - найнижчий по шкалі рейтингів; означає, що емітент може оголосити дефолт (Selective Default) - відмову по виплатах боргу - по деяких видах зовнішнього запозичення.
      Звичайним/простим  акціям привласнюються наступні рейтинги:
      "А+" - вищий рівень цінних паперів;
      "А", "А-", "В+" - середній рівень цінних паперів;
      "В", "В-" - низький рівень цінних паперів;
      "С" - найнижчий рівень цінних паперів;
      "D" - емітент, що випустив даний вид цінних паперів, перебуває в стадії реорганізації.
      Відповідно  до міжнародних стандартів, для облігацій, підкріплених першокласними цінними паперами (таких, що мають забезпечення), розмір забезпечення має складати 105%, а ціна реалізації - LIBOR+0,5%. При "Junk bonds" ("сміттєві облігації") - проблематичних цінних паперах, розмір забезпечення має складати 130%, а ціна їх реалізації буде LIBOR+3% або LIBOR+4%.

      4. Рейтинг торговців  цінними паперами

 
      Розраховуються  для всіх торговців, що мали технічну можливість працювати в системі  ПФТС (Перша фондова торговельна  система).
      Рейтинг торговців цінними паперами визначають за наступною формулою:
      Рейтинг торговців = 0,5А + 0,4Б + 0,1В
      де: А - рейтинг за обсягом укладених даним торговцем угод (за кожні 5000 гривень - 10 балів);
      Б - рейтинг за кількістю укладених у год даним торговцем у системі (за двосторонню угоду - 10 балів- за складання клієнтської угоди - 5 балів);
      В - рейтинг за кількістю виставлених даним торговцем котирувань по цінних паперах у системі (за двостороннє котирування - 5 балів, за котирування купівлі - 3 бали, за котирування продажу - 2 бали).

      5. Основи організації  біржі і біржових  операцій

 
      Фондові біржі - найстаріші інститути ринкової економіки, що доповнюють систему банківського кредиту. Наприклад, Амстердамська фондова біржа була заснована в 1608 році. Лондонська - у 1773 році.
      За  юридичним статусом фондова біржа - приватна корпорація зі своїм статутом, виборним правлінням (радою), комітетами, членами-пайовиками, яка має дуже жорсткі правила внутрішнього регулювання. Щоб стати членом фондової біржі, необхідно внести грошовий внесок, а також одержати декілька рекомендацій старих членів біржі.
      За  формою організації біржі бувають: акціонерними товариствами або публічно-правовими інститутами. У останньому випадку приміщення для біржових операцій належать державі, а члени біржі призначаються урядовими органами.
      Загальним для всіх бірж є  наступне:
      • Правом торгівлі на біржі користуються лише її члени. Усі, хто не є членами  біржі, можуть здійснювати купівлю-продаж цінних паперів лише користуючись послугами  членів біржі або під їхнім  наглядом.
      • Кількість членів біржі суворо обмежено, її може бути збільшено лише за рішенням біржовиків, у випадку, якщо це акціонерне товариство, або урядовими органами якщо біржа є публічно-правовим інститутом.
      • Члени біржі при упорядкуванні  угод по цінних паперах діють як приватні підприємства.
      Від інших корпорацій фондова біржа  відрізняється тим, що не несе відповідальності за збитки своїх пайовиків Водночас, біржа надає їм різні за своїм характером послуги - торговельні, інформаційні й інші, беручи за них певну платню. Ця платня є тим фінансовим джерелом, що забезпечує можливість функціонування фондових бірж.
      До  основних функцій фондової біржі відносяться:
      • Мобілізація і концентрація тимчасово  вільних грошових накопичень і заощаджень шляхом продажу цінних паперів біржовими посередниками на первинному і вторинному ринках.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.