Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Поняття дослджень розробок на пдприємств, їх рзновиди та вдмнн риси, етапи реалзацї. Характеристика лцензйної угоди з перодичними платежами. Оцнка ефективност нової технки. Показники, що враховуються при вдбор проектв для реалзацї.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 19.08.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


13

Кафедра управління і ЗЕД

Контрольна робота

з дисципліни:

«Інноваційний менеджмент»

Зміст

1. Що розуміється під дослідженнями та розробками

2. Ліцензійна угода з періодичними платежами (роялті)

3. Яке значення має управління технічним рівнем та якістю нової продукції?

4. Які показники враховуються при відборі проектів для реалізації?

Список літератури

1. Що розуміється під дослідженнями та розробками

Дослідження - заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.

Міжнародне визначення: Дослідження - систематична розробка теми з метою відкриття або перегляду фундаментальних наукових теорій, проектів, ідей або фактів.

Дослідження (випробування) - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта досліджень. Випробування бувають:

· досліджувальні (визначальні), які проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об'єкта;

· порівняльні - для порівняння характеристик об'єктів;

· контрольні - для встановлення відповідності об'єкта згідно з нормативними вимогами.

Дослідження ефективності комплексу технічного захисту інформації - оцінювання відповідності фактичного рівня технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності від витоку та спеціальних впливів або в інформаційній системі від несанкціонованого доступу вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації.

Дослідження об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем щодо безпеки інформації - вивчення та аналіз проектної, програмної документації, технологічних процесів, інформаційних потоків, умов функціонування об'єктів інформаційної діяльності, інформаційних систем з метою визначення загрози безпеці інформації щодо її витоку, блокування чи порушення цілісності.

Дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти - аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам з обов'язковим оформленням відповідного акта про результати досліджень.

Дослідник - фахівець, який безпосередньо проводить клінічне випробування лікарського засобу в лікувально-профілактичному закладі та ознайомлений чи пройшов підготовку з питань проведення клінічних випробувань.

«Дослідницький проект» означає будь-який проект, організований університетом, науково-дослідницьким інститутом або подібною організацією (приватною або державною) виключно з некомерційною дослідницькою метою, за умови, що всі отримані результати будуть доступні за ціною їх доставки та будуть надаватись одразу без будь-яких затримок, пов'язаних з їх комерційним використанням, а також, що самі дослідження будуть відкриті для публікації.

Ліцензійна угода щодо безкоштовного використання півгодинних даних зображення високого розрізнення для дослідницьких проектів між Європейською організацією з використання метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та Національним космічним агентством України.

Розробка - застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

Розробка - всі стадії робіт до початку серійного виробництва:

§ прикладні дослідження;

§ науково-дослідні роботи;

§ дослідно-конструкторські роботи, а також:

Ё проектування;

Ё проектні дослідження;

Ё аналіз проектних варіантів;

Ё розроблення концепцій проектування;

Ё складання та випробування прототипів (дослідних зразків);

Ё схеми дослідного виробництва;

Ё технічна документація;

Ё процес передавання технічної документації у виробництво;

Ё визначення проектного вигляду;

Ё компонувальна схема;

Ё макетування.

«Розробка» - усі стадії робіт до серійного «виробництва», зокрема такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації у виробництво, конструктивне виконання конфігурацій, конструктивне виконання складання, макетування.

Розробки - це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже існують.

Розробка родовища нафти і газу - технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох послідовних етапів - дослідно-промислової розробки родовища та промислової розробки родовища.

Розроблення (Development) - усі стадії робіт до серійного виробництва, такі як: проектування, проектні дослідження, аналіз проектних варіантів, розроблення концепцій проектування, складання та випробування прототипів (дослідних зразків), створення схеми дослідного виробництва, створення проектної документації, процес перетворення проектної документації у продукт, проектування конфігурації, проектування схеми компонування, макетування.

Розроблення - усі стадії робіт до серійного виробництва такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектів, проектні концепції, складання та випробування прототипів, схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес передачі технічної документації у виробництво, конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, макетування.

Розроблення засобу забезпечення технічного захисту інформації або комплексу технічного захисту інформації - стадія життєвого циклу засобу забезпечення технічного захисту інформації або комплексу технічного захисту інформації, яка пов'язана із:

· складанням технічного завдання, ескізним, технічним (ескізно-технічним), робочим проектуванням;

· розробленням експлуатаційної документації, програм і методик приймальних (атестаційних) випробувань;

· виготовленням та випробуванням дослідних зразків, приймальними випробуваннями.

2. Ліцензійна угода з періодичними платежами (роялті)

Роялті - платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об'єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згідно із законодавством України.

Доходи з авторських прав і ліцензій (роялті) - платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород за використання або за надання права використання авторських прав на будь-які твори літератури, мистецтва, науки, включаючи кінофільми, записи для радіомовлення і телебачення та відеокасети, будь-якого патенту, товарного знака, креслень або моделі, схеми, комп'ютерної програми, секретної формули або процесу, чи за використання або надання права використання промислового, комерційного або наукового обладнання, чи за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду («ноу-хау»);

Роялті та ліцензійні послуги - офіційно дозволене використання нематеріальних активів (патенти, ліцензії, авторські права, торговельні знаки, технології). Проте придбання та продаж таких активів враховується за рахунком операцій із капіталом (капітальні трансферти).

3. Яке значення має управління технічним рівнем та якістю нової продукції?

Економічна ефективність нової техніки оцінюється в трьох випадках:

- при аналізі технічного рівня виробництва;

- при виборі оптимального варіанта придбаного устаткування (модернізація чи створення нового виробництва);

- при аналізі ефективності використання нової техніки існуючого виробництва.

При аналізі й оцінці технічного рівня виробництва використовуються показники відновлення і вибуття техніки, рівень механізації (автоматизації, роботизації), середній вік устаткування, коефіцієнт фізичного зносу, фондовіддача.

Рівні відновлення і вибуття техніки характеризують інтенсивність придбання нової і вибуття застарілої техніки.

Вони відображають стан активної частини основних виробничих фондів (АЧОВФ) безпосередньо беруть участь у виробництві продукту, що випускається.

Рівень відновлення розраховується за наступною формулою:

де Фнт - вартість нової техніки, введеної протягом року, грн.;

Фкак - вартість АЧОВФ на кінець розглянутого періоду (року), грн. Рівень вибуття техніки визначається виразом:

де Фст - вартість старої техніки, що вибула за розглянутий рік, грн.;

Фнак - вартість АЧОВФ на початок року. грн.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.