На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Теоретичн засади поняття мсї корпорацї, її значення в дяльност органзацї. Загальна характеристика пдходв щодо порядку розробки та оцнки мсї корпорацї. Особливост впровадження корпоративної мсї на приклад пдприємства ТНК-ВР Коммерс.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


26
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Кафедра філософії і психології
До захисту допустили
Керівник роботи
___________________
(підпис)
___________________
(дата)
КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Етичні аспекти місії корпорації»
Студент: Колчакова Оксана Володимирівна
ІІІ курс, Ф - 06-5
Керівник: Діденко Ніна Григорівна
Донецьк 2009
ЗМІСТ
  ВСТУП
  1. Теоретичні засади поняття місії корпорації
  2. Підходи щодо порядку розробки та оцінки місії корпорації
  3. Впровадження корпоративної місії на прикладі підприємства «ТНК-ВР Коммерс»
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРАСТОНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність даної теми полягає у тому, що в наш час важливими складовими підприємницької етики являються моральні вимоги до стилю роботи ділової людини. Як показує практика саме в цих областях українське підприємництво поки що мало себе виявило. Українська держава сьогодні найбільше порушує всю систему моралі і фактично не дотримується етики бізнесу у своїй діяльності. Саме етичні аспекти поведінки суб'єктів підприємництва відкривають чесну, порядну, відповідальну сторону ділової поведінки, що насамперед закладено в їх місії.
Практичне значення даного дослідження полягає у тому, що, опанувавши етичні аспекти діяльності організації (місії), суб'єкт підприємництва зможе значно розширити свої ділові, конкурентні або посередницькі можливості.
Мета роботи - охарактеризувати роль і вплив етичних аспектів місії на організацію управління корпорацією.
Завданнями, що спрямовані на досягнення цієї мети, є:
- дослідження теоретичних основ поняття корпоративної місії;
- виявити основні підходи щодо формування корпоративної місії;
- розгляд застосування категорії «корпоративна місія» на прикладі «ТНК-ВР Коммерс» в розрізі етики підприємництва.
Об'єктом даної роботи є місія корпорації. Предметом дослідження є етичні аспекти місії корпорації: їх визначення, роль в діяльності організації.
Методами наукового дослідження є теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування) і емпіричні (спостереження).
Інформаційною базою дослідження є джерела психологічної, управлінської, економічної літератури (підручники, посібники, збірники праць), статистична інформація.

1. Теоретичні засади поняття місії корпорації

Зовнішнє середовище, в якому доводиться діяти вітчизняним компаніям, стає якісно іншим: загострення конкурентної боротьби на насиченому ринку, зростає ступінь його невизначеності, а значить, з'являються непередбачувані чинники ризику. Очевидно, що і пріоритети управління зміщуються при цьому у галузь управління змінами (управління організаційним розвитком).
Несподівані зміни в зовнішньому ринковому середовищі, коли швидка і адекватна реакція компанії на ці зміни набуває виключно важливого значення для забезпечення конкурентоспроможності, загострюють інтерес до проблем стратегічного управління.
Його суть полягає, на думку фахівців, відповідає на питання:
- де зараз знаходиться організація;
- у якому напрямі вона повинна розвиватися в майбутньому;
- як вона збирається потрапити в те положення, де її хоче бачити керівництво [8, с. 37 -38].
Стратегічний підхід до управління діловими організаціями використовувався у всьому світі ще в 20-30 роки ХХ сторіччя, але особливо інтенсивно процес розвитку почався в 60-х, коли особливо загострилася конкуренція європейської і американської економіки з Японією. Саме у той період і знадобився такий підхід до управління, який забезпечив би можливість компаніям своєчасно адаптуватися до зовнішніх як сприятливих, так і несприятливих умов, прогнозувати альтернативні варіанти розвитку компанії і управляти цим розвитком, використовуючи нові методології передбачення і моделювання тенденцій суспільного розвитку. Так до лексикону менеджменту увійшло поняття стратегічного менеджменту (або стратегічного управління).
За визначенням фахівців, стратегічний менеджмент - "це програмний спосіб мислення і управління, що забезпечує узгодження цілей, можливостей підприємства і інтересів працівників. Він припускає не тільки визначення генерального курсу діяльності (поведінки) підприємства і організацію справи на його основі, але й підвищення мотивації, зацікавленості всіх працівників в його реалізації [9, с. 23].
Цілі компанії і мети суспільства, чи співпадають вони? Ось якими категоріями мислять менеджери сьогоднішніх компаній. Такий образ мислення менеджерів сьогоднішнього дня веде до пошуку відповідей на наступні питання:
- привести у відповідність меті компанії і мети суспільства в цілому;
- добитися, щоб кожен працівник компанії розділяв її цілі;
- переконається, що поставлені цілі виконуються співробітниками компанії. Структура цілей компанії, по ступеню їх важливості, може бути відбита наступним малюнком (див. рис. 1.1) [1, с. 12].
26
Рис. 1.1. Структура цілей компанії
Таке представлення структури цілей компанії показує, в якому ступені цілі, що стоять на більш високому рівні роблять вплив на меті нижчого рівня.
Таким чином, можна представити наступний алгоритм процесу стратегічного управління:
26
Рис. 1.2. Алгоритм стратегічного управління
Як бачимо, початковим пунктом процесу стратегічного управління є з'ясування місії компанії.
Чітке визначення місії і цілей, є першим і найважливішим кроком на шляху до корпоративного планування і визначає всю подальшу роботу по систематичній розробці планів компанії. Ці плани розробляються відповідно до місії і основних цілей і повинні відповідати їм на всіх рівнях. Саме тому недостатньо серйозна розробка місії і цілей підприємства може привести до стратегічних прорахунків в діяльності компанії [15, с. 141].
Корпоративна місія - це призначення організації як у широкому плані (для економіки в цілому, для країни, суспільства), так і у вузькому(визначення області її функціонування). При описі місії намагаються уточнити нішу, яку займає організація на ринку товарів та послуг, а також вказати на спосіб її освоєння, на свої можливості. Наприклад, аналізуючи місію фірми «Sony», кажуть [14, с. 99], що « це фірма новатор, яка виробляє новітні наукомісткі товари в області електроніки, цифрових систем, відеотехніки та лазерних технологій оригінальними способами, для неї притаманна особлива практика роботи з клієнтами в усьому світі ». Місією спортивної фірми «Nike» є «пізнати відчуття змагання; перемогти і розгромити конкурента», першою компанією для жінок № 1 у світі компанії Mary Kay Cosmetics - «надати жінкам необмежені можливості».
Місія - це мета, для якої організація існує і яка повинна бути виконана в плановому періоді.
У разі широкого розуміння місія розглядається як констатація філософії і сенсу існування організації. Філософія організації визначає цінності, вірування і принципи, відповідно до яких організація має намір здійснювати свою діяльність.
В тому випадку, якщо є вузьке розуміння місії, вона розглядається як сформульоване твердження щодо того, для чого або з якої причини існує організація, тобто місія розуміється як твердження, що розкриває сенс існування організації, в якому виявляється відмінність даної організації від їй подібною.
Місія є конкретнішим орієнтиром, ніж бачення. На відміну від бачення у місія є своя фінішна межа - період часу, по закінчення якого вона повинна бути виконана. Місія повинна бути сформульована так, щоб її виконання поєднувалося з напругою сил в організації з певним ризиком діяльності. Термін виконання місії повинен бути оглянемо і достатньо невеликий (частіше всього до п'яти років) для того, щоб нинішнє покоління працівників могло побачити результати своєї праці [12, с. 826 - 828].
Отже, визначення корпоративної місії - найважливіший етап формування корпоративної культури, який допомагає як співробітникам, так і навколишньому оточенню оцінити соціальну роль організації. Визначення місії корпорації дозволяє персоналу і керівникам поглянути на діяльність організації відсторонено, з позиції всього суспільства, що необхідно для забезпечення її довгострокової конкурентоздатності та сприятливого публічного іміджу.

2. Підходи щодо порядку розробки та оцінки місії корпорації

Важливо пам'ятати, що єдиного методологічного підходу до створення місії корпорації не існує. Ефективно підходити до формування місії індивідуально в кожній конкретній компанії. Головне, на чому варто загострити свою увагу перед тим, як приступити до розробки - це виявити цілі і завдання, стиль і формат такого орієнтиру. Саме від поставлених завдань і залежатиме, якою буде місія, і як вона працюватиме в конкретній організації.
Розробка місії є початковою точкою будь-якого вдосконалення системи управління, оскільки визначення місії необхідне для того, щоб виявити, на чому засновується основне завдання підприємства і будь-яку діяльність підприємства підпорядкувати її рішенню [14, с. 100].
Місія призначена для вирішення наступних основних завдань:
- представити в явному вигляді те, для чого існує компанія, і встановити базу для визначення і забезпечення несуперечності її цілей.
- визначити, чим компанія відрізняється від всіх інших компаній, що діють на тому ж ринку.
- створити критерій для оцінки необхідності виконання всіх дій, здійснюваних в компанії.
- погоджувати інтереси всіх осіб, пов'язаних з організацією (власників, керівництво, персонал, клієнтів і ін.).
- сприяти створенню корпоративного духу, зокрема розширити для співробітників сенс і зміст їх діяльності [2, с. 435].
Формування місії дозволяє визначити, для чого існує конкретна організація, причому дане визначення не змінюється зазвичай впродовж всього циклу життєдіяльності організації. Вироблення нової місії зазвичай приводить до створення нового підприємства.
Звичайне визначення місії організації переслідує вирішення наступних завдань:
1.Виявити область активних дій організації і відсікти шляхи розвитку, які ведуть в нікуди.
2.Визначити основні принципи конкурентної боротьби.
3.Виробити загальну базу для розробки цілей організації.
4.Виробити концепцію діяльності, що надихає співробітників організації.
При розробці місії враховуються наступні групи чинників:
1.Історії виникнення і розвитку організації, її традицій, досягнень і промахів, імідж, що склався.
2.Існуючий стиль поведінки і спосіб дії власників і керівників.
3.Ресурси, тобто все те, чим організація може управляти: готівка грошові засоби, визнані продуктові марки, унікальні технології, талант співробітників і тому подібне.
4.Навколишнє середовище, що представляє сукупність всіх чинників, які впливають на можливості організації досягати своїх цілей за допомогою вибраних стратегій.
5. Відмітні досягнення, якими володіє організація [5, с. 79].
У місії з урахуванням цих чинників відбиваються напрями діяльності організації. У ній констатується відповідальність організації перед всіма групами впливу. Вона визначає чітким чином загальну мету організації, яка надалі може бути конкретизована на окремі цілі і завдання. Наприклад, місія готельною компанії «Марріот» формулюється таким чином: «Ми прагнемо бути кращими в світі по забезпеченню перебування і їжею наших клієнтів шляхом заохочення персоналу надавати клієнтам незвичайні послуги і дотримуватись інтересів акціонерів» [7, с. 8].
Єдиних підходів до формулювання місії не існує. Використовуються як єдине формулювання місії, так і місія, сформульована в декілька позицій. Наприклад, Шотландський Рада з розвитку економіки і промисловості сформулювала свою місію таким чином: «Шотландський Рада з розвитку економіки і промисловості - це незалежна організація, членами якої є представники різноманітних секторів економіки Шотландії; Рада шукає способи підтримки економіки Шотландії шляхом формулювання і просування, інноваційних позаполітичних ідей і надання обумовлених ринковим попитом послуг своїм членам» [11, с. 200].
Визначення місії може складатися з наступних основних елементів:
1. Визначення області конкуренції. Галузевий напрям включає перелік сфер господарської діяльності, в яких збирається працювати фірма. Споживчий напрям відокремлює круг клієнтів, яких обслуговуватиме фірма. Географічна направленість характеризує країни і регіони, в яких могла би працювати компанія, чи буде вона багатонаціональною або працюватиме в географічній «ніші».
2. Стратегічний намір або бачення. Стратегічне бачення компанії припускає визначення тих ключових показників, яких прагне досягти фірма в майбутньому. Зазвичай це формулюється так: «Ми прагнемо...». Стратегічне бачення може описувати як кількісне, так і якісні показники, що визначають основні напрями розвитку компанії. Як правило, стратегічне бачення служить для мотивації работників компанії. Крім того, стратегічне бачення дозволяє суб'єктам зовнішнього середовища (клієнтам, партнерам, контрагентам) оцінити наміри компанії відносно подальших дій на ринку і перспективи розвитку взаємин.
3. Компетентність персоналу і конкурентні переваги. Місія визначає суть загальнокорпоративних цінностей. До них відносяться спеціальні знання і навички, якими володіє фірма, що дозволяють їй запропонувати клієнтам кращі товари і послуги. Наприклад, акцент на технологічних нововведеннях, висока якість продукції і послуг, ціноутворення, інженерні рішення.
4. Основні зацікавлені групи [10, с. 117 - 119].
При розробці місії необхідно враховувати, що будь-яка компанія має етичні зобов'язання перед власниками, службовцями, покупцями, постачальниками і суспільством.
Бізнес, як відомо, повинен не просто виробляти товари й надавати послуги, які необхідні суспільству, а саме ті, які найкращим чином враховують вплив цих продуктів та способів їх виготовлення на безпеку та здоров'я людей. Адже сьогодні здоров'я людей у розвинутих странах стає основною цінністю. Це, у свою чергу, передбачає вирішення проблем екології, інтелектуального розвитку, медицини, якості товарів і послуг та якості життя в цілому.
Організація створюється не тільки для її власника або, тим більше, керівника, вона створюється для широкого кола людей - насамперед споживачів і виробників. Максимальна можлива задоволеність співробітників від своєї праці - ознака морально відповідальної компанії. У гарних компаніях, як правило, висока задоволеність від роботи як такої, найбільш повна самовіддача у праці. Високий рівень зарплати, значні соціальні гарантії і тому подібне. Якщо організація не діє відповідно високих принципів моралі, зокрема не приносить користі людям, не культивує чесність, порядність у справах, то вона не може вважатися організацією з високою корпоративною культурою [15, с. 113].
До етичних норм відносяться:
- чесність і дотримання закону;
- вирішення конфліктів інтересів;
- доброзичливість в торгівлі і ринковій практиці;
- підтримка взаємин і практики прибутковості;
- оплата за виконану справу, по контрактах і векселях;
- використання інформації з інших джерел;
- використання активів, ресурсів і власності компанії;
Загальними принципами діяльності компанії можуть бути:
- першочергова вага споживачів і їх обслуговування;
- зобов'язання за якістю;
- пошана до індивідуальності службовців і зобов'язання компанії по відношенню до ним;
- важливість дотримання чесності, прямоти і етичних норм;
- пошана до акціонерів;
- пошана до фірм-постачальників;
- важливість захисту навколишнього середовища.
Зобов'язання компанії перед покупцем ґрунтується на очікуваннях, які присутні при покупці товарів або послуг. Неадекватна оцінка цього зобов'язання привела до ухвалення законів про захист прав споживачів і до створення безлічі регулюючих органів для їх захисту.
Формуючи, місію корпорації, важливо пам'ятати про те, що прибуток не може проголошуватися головною метою організації, тому що прибуток - це суто внутрішня проблема, хоча і дуже важлива.
Важливо, щоб місію компанії розуміли і приймали більшість співробітників компанії, щоб цілі і інтереси окремих людей, що беруть участь в діяльності компанії, були підпорядковані цілям компанії як цілого.
Іноді виявляється важко, а часом і неможливо сформулювати місію організації. Це може свідчити про те, що підприємство не збалансоване, тобто не існує єдиних цілей усередині організації, інтереси різних груп знаходяться в конфлікті, фірма «розривається» між напрямами розвитку і рішення, що приймаються, не направлені на досягнення загальнокорпоративних цілей [14, с. 205 -207].
Таким чином, одним з головних завдань менеджменту компанії є узгодження різних і частково суперечливих інтересів. Для реалізації цього завдання існує декілька підходів, одним з яких є складання заяви про місію компанії, в якому описуються завдання організації і її основні характеристики.

3. Впровадження корпоративної місії на прикладі підприємства «ТНК-ВР Коммерс»

ТНК-ВР є однією з провідних нафтових компаній Росії і входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній в світі за об'ємами здобичі нафти. Компанія була утворена у 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс-Ренова (ААР). ВР і ААР володіють компанією ТНК-ВР на паритетній основі. Акціонерам ТНК-ВР також належить близько 50% акцій компанії «Славнефть».
ТНК-ВР - вертикально інтегрована нафтова компанія, в портфелі якої ряд добувних, переробляючих і збутових підприємств в Росії і Україні. Добувні активи компанії розташовані, в основному, в Західному Сибіру (Ханти-Мансійськ і Ямало-Ненецький автономні округи, Тюменська область), Східному Сибіру (Іркутська область) і Волго-Уральськім регіоні (Оренбурзька область). У 2008 році здобич компанії (з урахуванням частки в «Славнефті») склала 1,85 млн барр. н.е. на добу. Роздрібна мережа компанії включає біля 1400 заправних станцій в Росії і Україні, що працюють під брендами ТНК і ВР. Компанія є ключовим постачальником на роздрібний ринок Москви і лідирує на ринку України.
Найближчим часом ТНК-ВР продовжить розробку тих зрілих родовищ, що належать компанії, підтримуючи рівень здобичі і забезпечуючи щорічне заміщення запасів в об'ємі, що перевищує річний об'єм здобичі. Одночасно ТНК-ВР продовжує розробку нових родовищ, які забезпечать компанії зростання в довгостроковій перспективі. Передбачається, що перші з нових проектів компанії будуть введені в експлуатацію в 2009 році - до цього на родовищах ТНК-ВР не очікується істотного зростання здобичі.
Одна з найважливіших причин успіху ТНК-ВР - знання і дотримання всіма працівниками корпоративної місії та найвищих стандартів поведінки, які дозволяють реалізувати основні цілі і принципи діяльності компанії.
Місія компанії ТНК-ВР звучить наступним чином: «Бачення ТНК-ВР полягає в тому, щоб стати найефективнішою компанією у світі, якою могли би пишатися ми та наші діти. Через успіх ТНК и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.