Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Україна у свтових торговельних вдносинах

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 22.10.2012. Год: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Україна у світових торговельних відносинах
     За  даними статистики зовнішньої торгівлі України, зовнішньоторговельний оборот України за товарами з усіма країнами світу у 2010 році склав 85138,4 млн. дол. США, в тому числі експорт –  39702,9 млн. дол., імпорт – 45435,6 млн. дол. Порівняно з минулим роком зовнішньоторговельний оборот за товарами зменшився на 44,2%, відповідно обсяги експорту зменшились на 40,7%, а імпорту – на 46,9%. Сальдо торговельного балансу за товарами на 2010 рік є від’ємним і складає 5732,7 млн. дол. США . Динаміка збільшення від’ємного сальдо зберігається декілька років поспіль. Порівняно з 2007 роком, коли обсяги експорту складали 46296,1 млн. дол., експорт у 2010 році зменшився на 19,5%. Водночас об’єми імпорту порівняно з 2007 році зменшились на 20,1%
     У географічній структурі експорту товарів  перше місце належить країнам  СНД (33,9%), друге – країнам Азії (30,6%), і третє – країнам Європи (25,9%). Найбільша частка імпорту товарів  припадає також на країни СНД (43,3%). Імпорт товарів з країн Європи становить 35,7% від загального імпорту, а імпорт з країн Азії – 14,4% від загального імпорту (табл. 2.2). 

     Таблиця 2.2
Зовнішня  торгівля України  товарами по регіонах світу за 2010 рік
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до 2009р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до 2009р. у % до загального обсягу
Всього 39702883,3 59,3 100,0 45435559,2 53,1 100,0 ?5732675,9
Країни  СНД 13473894,8 58,2 33,9 19692666,1 59,0 43,3 ?6218771,3
Європа 10269594,2 52,0 25,9 16233790,4 53,3 35,7 ?5964196,2
Азія 12131818,3 76,4 30,6 6540951,6 42,2 14,4 5590866,7
Африка 2628600,7 67,4 6,6 617592,6 39,6 1,4 2011008,1
Продовження табл. 2.1
Америка 1124437,0 27,1 2,8 2197967,1 52,5 4,8 ?1073530,1
Австралія i Океанія 21607,2 33,8 0,1 149420,8 34,6 0,3 ?127813,5
 
     Деталізована  географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за 2010 р. наведена в додатку 1.
     Основу  експорту товарів в Україні у 2010 році, як і в попередні роки, становить метали та вироби з них (32,3%), але їх обсяг зменшився на 53,6% порівняно з попереднім роком. Продукти рослинного походження – друга за обсягом складова українського експорту товарів, становить 12,7% від загального експорту, тобто 90,3% від обсягу попереднього року. Машини та устаткування становлять 12,6% від загального експорту товарів. Обсяг цієї групи товарів зменшився порівняно з попереднім роком на 20,9% (табл.2.3). 
 

 

     
     Таблиця 2.3
Зовнішня  торгівля України  товарами по товарних групах у 2010 році
Код і назва  товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до 2009р. у % до заг. обсягу тис.дол. США у % до 2009р. у % до загального обсягу
Усього 39702883,3 59,3 100,0 45435559,2 53,1 100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного  походження 595966,8 76,1 1,5 1267557,1 74,5 2,8
II. Продукти рослинного походження 5034894,2 90,3 12,7 1259948,6 86,2 2,8
III. Жири та олії тваринного або  рослинного походження 1796023,8 92,3 4,5 374265,8 61,1 0,8
IV. Готові харчовi продукти 2088052,1 82,9 5,3 2034278,2 75,9 4,5
V. Мінеральнi продукти 3900091,4 55,4 9,8 15695085,5 61,7 34,5
VI. Продукція хімічної та пов’язаних  з нею галузей промисловості 2515151,7 49,9 6,3 5319269,4 76,4 11,7
VII. Полімерні матеріали, пластмаси  та каучук 563318,2 56,5 1,4 2663829,0 59,5 5,9
VIII. Шкіряна і хутряна сировина  та вироби з них 178095,0 49,5 0,4 124198,4 53,4 0,3
IX. Деревина і вироби з деревини 669962,2 83,6 1,7 281220,9 51,5 0,6
X. Маса з деревини або інших  волокнистих целюлозних матеріалів 806971,6 92,3 2,0 1373331,5 74,8 3,0
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 712946,6 72,4 1,8 1416920,9 67,5 3,1
XII. Взуття, головні убори, парасольки 144513,5 81,1 0,4 286487,8 53,9 0,6
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу,  кераміки, скла 285233,9 62,7 0,7 635227,3 49,8 1,4
XIV. Дорогоцінне або напівдорог. каміння, метали та вироби з них 84195,2 57,3 0,2 159747,6 15,5 0,4
XV. Недорогоцінні метали та вироби  з них 12816758,1 46,4 32,3 2676558,8 41,9 5,9
XVI. Механічне обладнання; машини та  механізми, електрообладнання  5014319,1 79,1 12,6 6257043,8 46,8 13,8
XVII. Транспортні засоби та шляхове  обладнання 1596432,9 36,9 4,0 2163829,7 17,9 4,8
XVIII. Прилади i апарати оптичні, для  фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники;  музичні інст.. 278710,6 114,8 0,7 670774,2 54,9 1,5
ХX. Різні товари і вироби 310600,6 70,8 0,8 500103,7 49,5 1,1
XXІ.  Вироби мистецтва 689,6 95,3 0,0 994,9 24,2 0,0
 


     Товарна структура імпорту у 2010 році мала дещо інший вигляд: 34,5% від загального обсягу імпорту становили мінеральні продукти (особливо енергоносії). Щоправда, їх обсяг зменшився на 38,3% порівняно з попереднім роком. 13,8% від загального обсягу імпорту становили машини та устаткування, тобто 46,8% від попереднього року. Продукція хімічної промисловості складає 11,7% від загального обсягу імпорту. Обсяг цієї товарної групи зменшився порівняно з попереднім роком на 23,6%.
     Основу  товарної структури, за даними статистики зовнішньої торгівлі на 2010 р. експортних операцій України з найбільшим торгівельним партнером - країнами СНД складають  товари таких галузевих груп: метали та вироби з них; машини, устаткування, обладнання, транспортні засоби та ін.; продовольчі товари та продукція сільського господарства та інші товари. Найбільшим торговельним партнером є Російська Федерація, питома вага експорту до якої становить 8495072,3 тис. дол. США або 21,4% загального експорту. Значними торговими партнерами також є Казахстан, Польща та Білорусь.
     Серед інших країн найбільшими торговельними  партнерами України є Німеччина, Китай, Туреччина, Італія, та Індія. Основи товарної структури експорту становлять метали та вироби з них, деревина, мінеральні продукти, оптичні прилади, тощо. У структурі імпорту найбільшу частку займають полімерні матеріали, оптичні апарати, продукти рослинного походження тощо
     Отже, в 2010 році сальдо торговельного балансу  товарів склало -5732,7 млн. дол. США, спостерігалося падіння обсягів експорту та імпорту у торгівлі товарами з усіма регіонами світу. Найважливішими торговельними партнерами виявились країни СНД, Європи та Азії. У товарній структурі експорту перше місце належить металам та виробам з них, імпорту – мінеральним продуктам. У 2010 році спостерігалось падіння обсягів експорту та імпорту за всіма товарними позиціями, окрім експорту оптичних та інших приладів та апаратів, який перевищив відповідний рівень попереднього року на 14,8%.
     Зовнішньоторговельний оборот України за послугами з  усіма країнами світу у 2010 році склав 14689,6 млн. дол. США, в тому числі експорт  – 9520,8 млн. дол., імпорт – 5168,8 млн. дол. Порівняно з минулим роком зовнішньоторговельний оборот за послугами зменшився на 18,9%, відповідно обсяги експорту зменшились на 18,9%, а імпорту – на 20,1%. Сальдо торговельного балансу за послугами на 2010 рік є додатнім і складає 4352,0 млн. дол. США [5]. Порівняно з 2007 роком, коли обсяги експорту складали 9038,9 млн. дол., експорт у 2010 році збільшився на 6,2%. Водночас об’єми імпорту порівняно з 2007 році збільшились на 3,9%
     У географічній структурі експорту послуг перше місце належить, як і в  структурі експорту товарів, країнам  СНД (40,0% від загального обсягу), друге – країнам Європи (30,5%), і третє – країнам Азії (12,1%). Більше половини (51,1%) обсягу імпорту послуг припадає на країни Європи. Другу позицію за обсягом імпорту послуг (20,1%) займають країни Азії, а імпорт з країн СНД становить 15,1% від загального імпорту (табл. 2.4).
     Таблиця 2.4
Зовнішня  торгівля України  послугами по регіонах світу за 2010 рік
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до 2009р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до 2009р. у % до загального обсягу
Усього 9520757,3 81,1 100,0 5168803,6 79,9 100,0 4351953,7
Країни  СНД 3808748,8 89,7 40,0 779572,1 73,7 15,1 3029176,7
Європа 2906184,0 69,6 30,5 2641811,3 75,7 51,1 264372,7
Азія 1154540,3 83,6 12,1 1037237,8 89,7 20,1 117302,6
Африка 163853,0 80,7 1,7 42922,5 49,3 0,8 120930,5
Америка 1096132,2 87,9 11,5 449711,0 78,9 8,7 646421,2
Австралія і Океанія 31321,6 118,8 0,3 7131,1 144,4 0,1 24190,4
Інші 359977,4 77,9 3,8 210417,9 206,4 4,1 149559,6
 
     Основу  експорту послуг в Україні у 2010 році становили транспортні послуги (65,7%), але їх обсяг зменшився на 18,1% порівняно з попереднім роком. Різні ділові, професійні та технічні послуги – друга за обсягом складова українського експорту послуг, становлять 12,7% від загального експорту і 78,5% від обсягу попереднього року. Послуги з ремонту становлять 4,5% від загального експорту послуг. Обсяг цієї групи послуг збільшився порівняно з попереднім роком на 7,0% (табл.2.5). 

 

     
     Таблиця 2.5
Структура зовнішньої торгівлі послугами за 2010 рік
  Експорт Імпорт Сальдо
тис.дол. США у % до загального обсягу, розділу, підрозділу у % до 2009р. тис.дол. США у % до загального обсягу, розділу, підрозділу у % до 2009р.
Усього 9520757,3 100,0 81,1 5168803,6 100,0 79,9 4351953,7
Транспортні послуги 6256533,2 65,7 81,9 981112,3 19,0 59,2 5275420,9
Подорожі 298260,9 3,1 60,5 282468,5 5,5 66,3 15792,4
Послуги зв’язку 320513,6 3,4 96,9 152058,7 2,9 105,9 168454,9
Будівельні  послуги 123128,5 1,3 93,9 157800,7 3,1 148,3 -34672,2
Страхові  послуги 80186,5 0,8 41,9 124089,7 2,4 66,7 -43903,2
Фінансові послуги 369934,5 3,9 76,0 1318907,0 25,5 90,0 -948972,5
Комп’ютерні послуги 277929,8 2,9 102,8 156468,4 3,0 66,0 121461,4
Роялті  та лiцензiйнi послуги 14589,2 0,2 36,9 250053,3 4,8 87,1 -235464,1
Iншi ділові послуги 94984,3 1,0 68,1 156841,1 3,0 97,4 -61856,8
Різні ділові, професійні та технічні послуги 1210188,1 12,7 78,5 884656,6 17,1 78,8 325531,5
Послуги приватним особам та послуги в  галузі культури та відпочинку 30769,8 0,3 60,9 143481,1 2,8 78,1 -112711,3
Державні  послуги, які не віднесені до інших категорій 14904,5 0,2 335,0 515579,6 10,0 112,9 -500675,1
Послуги з ремонту 428834,4 4,5 100,7 45286,6 0,9 129,6 383547,8
 

     
     Товарна структура імпорту послугу 2010 році мала наступний вигляд: найбільшою за обсягом (25,5%) групою послуг є фінансові послуги. У 2010 р. вони становили 90,0% від попереднього року. 19,0% від загального обсягу імпорту становили транспортні послуги. Їх обсяг зменшився на 40,8% порівняно з попереднім роком. 17,1% від загального обсягу імпорту становили різні ділові, професійні та технічні послуги, тобто 78,8% від обсягу попереднього року.
     Серед найбільшої за об’ємом групи експорту послуг – транспортних послуг трубопровідному  транспорту належить 33,4% від загального обсягу перевезень; морському – 20,2%; залізничному транспорту – 19,7 %; повітряному транспорту – 17,7%; іншим видам транспорту – 9,2%.
     Водночас, у структурі імпорту транспортних послуг залізничному транспорту належить 42,5% від загального обсягу перевезень; повітряному – 34,0%; морському транспорту – 13,0%; трубопровідному транспорту – 0,2%; іншим видам транспорту – 10,3%.
     Серед країн СНД, які є найбільшим експортним партнером України, найбільша частка експорту послуг у загальному обсязі належить Російській Федерації (36,1%). Значними торгівельними партнерами також  є Казахстан, Білорусь та Туркменістан.
     Перше місце за обсягом імпорту послуг з Європи належить Великій Британії (24,8%). Важливими партнерами також  є Німеччина, Франція та Австрія.
     Отже, на відміну від торговельного  балансу товарів, сальдо балансу  послуг за 2010 рік є додатнім і складає 4352,0 млн. дол. США, хоча спостерігалось падіння обсягів експорту та імпорту послуг за всіма регіонами світу, окрім Австралії та Океанії, порівняно з попереднім роком. Країни СНД виявились найважливішим експортним партнером України, а найважливішим імпортним – країни Європи. У структурі зовнішньої торгівлі послугами 65,7% обсягів експорту належить транспортним послугам, а 25,5% імпорту – фінансовим послугам [5].
     Оскільки  міжнародна торгівля є взаємною економічною  залежністю виробників товарів і послуг та споживачів з різних країн, тому варто дослідити міжнародну торгівлю України, її залежність та спеціалізацію.
     Для того, щоб оцінити динаміку розвитку міжнародної торгівлі України, перш за все, варто розглянути її зовнішньоторговельний оборот за останні п’ять років. 

     
     Рис. 2.1 Зовнішньоторговельний оборот України  за 2006-2010 роки 

     Даний рисунок показує, що протягом 2006-2010 років Україна помітно збільшує як обсяги експорту, так і обсяги імпорту, тобто сукупний зовнішньоторговельний оборот зростає. Причому очевидно, що основну частку зовнішньоторговельного обороту становить експорт-імпорт товарів, а не послуг, тобто роль України в міжнародній торгівлі послугами невелика. Слід зазначити, що найбільший приріст зовнішньоторговельного обороту як товарів, так і послуг спостерігається у 2010 році порівняно з попереднім роком, адже відбулося нарощування експортних поставок, внаслідок збереження високих цін на світових ринках сировини та стабільний попит на продукцію вітчизняного машинобудування у країнах СНД та значному збільшенні обсягів імпорту, внаслідок активного розширення як споживчого, так і інвестиційного внутрішнього попиту.
     Для детальної характеристики даної  тенденції варто розглянути темпи  приросту експорту та імпорту товарів і послуг. 

     
     Рис 2.2. Динаміка темпів приросту експорту-імпорту  товарів і послуг України за 2007-2010 роки 

     Сукупний  зовнішньоторговельний оборот протягом 2006-2010 років зростає, причому як зовнішньоторговельний  оборот товарів, так і послуг, проте  варто порівняти експорт та імпорт товарів і послуг. Рис. 2.2 показує, що темпи приросту сумарного імпорту протягом 2006-2010 років перевищують сумарний експорт, за винятком 2007 року. Отже, можемо зробити висновок, що імпорт України досить швидко зростає порівняно з експортом, що може призвести до негативного сальдо з тенденцією до зростання, що в свою чергу спричинить залежність України від імпортованої продукції. Основним чинником збільшення обсягів імпортних операцій стало активне розширення як споживчого, так і інвестиційного внутрішнього попиту.
     Темпи зростання експорту та імпорту товарів  не дають змоги оцінити сальдо зовнішньоторговельного балансу, тобто  чи переважає експорт над імпортом чи навпаки. 

     
     Рис 2.3. Динаміка сальдо зовнішньоторговельного балансу України протягом 2006-2010 років 

     З рис. 2.3 видно, що існує тенденція  до збільшення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу, що і передбачалося з  рис. 2.2, оскільки протягом 2004-2007 років  спостерігається зменшення позитивного сальдо та збільшення негативного. Дане явище можна детальніше оцінити розрахувавши показники результативності міжнародної торгівлі, а саме коефіцієнт покриття імпорту експортом та квоти імпорту, експорту і зовнішньоторговельного обороту. 

     Таблиця 2.1
     Показники результативності міжнародної торгівлі України за 206-2010 роки
Роки Коефіцієнт  покриття імпорту експортом, % Експортна квота, % Імпортна квота, % Квота зовнішньоторговельного обороту, %
2006 111,96 10,22 9,13 19,35
2007 122,30 11,01 9,00 20,00
2008 103,44 9,16 8,85 18,01
2009 94,09 8,53 9,07 17,60
2010 88,85 10,09 11,36 21,46
 
     Дані  показники, що наведені у таблиці 2.1 дають можливість оцінити результативність міжнародної торгівлі України, а  також ступінь відкритості її економіки та залежності від зовнішньої торгівлі. Розглядаючи коефіцієнт покриття імпорту експортом бачимо, що до 2008 року включно даний показник перевищував 100%, тобто майже 6 і 11% імпорту у 2009 та у 2010 роках відповідно не покривалися експортом, тоді як у 2009-2010 – був менший 100%, що ще раз доводить негативне сальдо попередніх років. Загалом цей показник протягом цього періоду має спадний характер, що свідчить про те, що з кожним роком темпи зростання імпорту були вищими, ніж експорту, що в свою чергу супроводжується залежністю країни від імпорту.
     Експортна квота України протягом досліджуваного періоду залишалася в межах 9-11%, що свідчить про те, що наша країна намагається  переступити межу від закритості економіки до середньої відкритості. Імпортна квота коливалася в межах від 9 до 11%, що відображає відносну залежність України від імпорту, особливо невтішним є підвищення імпортної квоти у 2010 році до 11%, що збільшилась на 2% порівняно з попереднім роком, тобто тенденція підвищення залежності України від імпортованих товарів і послуг, що в свою чергу може призвести до значного збільшення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу. Квота зовнішньоторговельного обороту є узагальнюючим показником відкритості й водночас залежності національної економіки, що показує, майже п’яту частину ВВП протягом 2007-2010 років становить експорт ті імпорт товарів і послуг.
     За  даними показниками слідує такий  висновок, що Україні слід нарощувати обсяги експорту, а це в свою чергу  вимагає розвиток суспільного виробництва  для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на світовому ринку, невиконання чого призведе до імпортної залежності країни.
     Також варто обрахувати та проаналізувати такі показники результативності міжнародної  торгівлі як експорт та імпорт на душу населення України, що яскраво показує ступінь розвиненості країни. 

     
     Рис 2.4. Експорт-імпорт товарів і послуг на душу населення України за 2007-2010 роки 

     З рис. 2.4 очевидно, що зовнішньоторговельний  оборот на душу населення зростає, оскільки як обсяги експорту на душу населення, так і імпорту зростають, що свідчить про розвиток країни. Водночас, можна помітити тенденцію щодо переважання імпорту над експортом. З цього рисунку явно видно, що імпорт має стрімке зростання, тоді як експорт зростає повільнішими темпами. До 2005 року експорт на душу населення переважає імпорт, тобто спостерігається позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу, проте у 2005 році ці показники майже прирівнюються, тоді як з 2005 року імпорт на душу населення переважає експорт на душу населення. Сукупний обсяг експорту зростав завдяки стійкому попиту та сприятливій ціновій кон’юнктурі на світових ринках металів і хімічної продукції, активізація внутрішнього попиту як інвестиційного, так і споживчого зумовила зростання імпорту товарів та послуг.
     Варто розглянути з якими країнами Україна  підтримує торговельні зв’язки, а також яким країнам вона більше експортує товарів і послуг, а  з яких більше імпортує. 

     Таблиця 2.2
     Зовнішньоторговельний баланс України по країнах за 2009-2010 роки
Країни Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США Сальдо, млн. дол. США
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Всього (товари і послуги) 45873,5 58237,3 48758,0 65548,2 –2884,5 –7310,9
Країни  СНД 16114,8 22322,0 20886,9 26437,8 –4772,1 –4115,8
Інші  країни світу 29758,7 35915,3 27871,1 39110,4 1887,6 –3195,1
у т.ч. країни ЄС 14359,7 16873,6 17989,0 24800,3 –3629,3 –7926,7
Товари 38368,0 49248,1 45038,6 60669,9 –6670,6 –11421,8
Країни  СНД 12663,5 18615,2 20184,6 25629,5 –7521,1 –7014,3
Інші  країни світу 25704,5 30632,9 24854,0 35040,4 850,5 –4407,5
у т.ч. країни ЄС 12087,9 13916,8 16194,6 22217,9 –4106,7 –8301,1
Послуги 7505,5 8989,2 3719,4 4878,3 3786,1 4110,9
Країни  СНД 3451,3 3706,8 702,3 808,3 2749,0 2898,5
Інші  країни світу 4054,2 5282,4 3017,1 4070,0 1037,1 1212,4
у т.ч. країни ЄС 2271,8 2956,8 1794,4 2582,4 477,4 374,4
 
     В даній таблиці наведені країни, з  якими Україна найбільше підтримує  зовнішньоторговельні відносини, а  саме країни СНД, зокрема Російська  федерація та країни ЄС. Очевидно, що загалом Україна більше імпортує, ніж експортує. Проте розглядаючи окремо сальдо товарів та сальдо послуг можемо сказати, що негативне сальдо спостерігається у торгівлі товарами, тоді як у торгівлі послугами спостерігається позитивне сальдо, що свідчить, що Україна товарів імпортує більше, ніж експортує, проте послуг експортує більше, ніж їх імпортує.
     Показники результативності міжнародної торгівлі, показали, що Україна є із середньою  відкритістю економіки, оскільки її експортна квота знаходиться  в межах 10%, а також зростає залежність України від імпорту. Коефіцієнт покриття імпорту експортом говорить, що у 2009 та 2010 роках імпорт перевищував експорт.
     Що  стосується експорту та імпорту товарів  і послуг на душу населення, то вони зростали, що свідчить про зростання  економіки України.
     Найбільшими партнерами України у міжнародній  торгівлі залишаються країни СНД  та ЄС.
     Завершуючи  другий розділ, можна зробити висновок, що хоча Україна і володіє досить значним торгівельним потенціалом, в останні роки структура зовнішньої торгівлі України розвивалась нерівномірно. У 2010 році спостерігалось падіння обсягів експорту та імпорту товарів і послуг як в цілому, так і по окремим складовим. Така динаміка пояснюється комплексним впливом внутрішніх та зовнішніх економічних, політичних та інших факторів. 
 
 
 
 
 
 

Проблеми  залучення України  у міжнародну торгівлю товарами та послугами.
     Розвиток  зовнішньої торгівля України відзначився  рядом проблем, серед яких, у першу  чергу, нераціональна структуру  вітчизняного експорту, в якому домінують  сировина та продукція з низьким рівнем переробки.
     Експортний  профіль України визначають продукти з низькою часткою доданої  вартості, а також товари, випуск яких пов’язаний з шкідливим, екологічно небезпечним виробництвом (продукція  чорної металургії). Така ситуація робить країну досить чутливою до коливань попиту країн-імпортерів, цін на ринках, тарифних та нетарифних заходів та ін..
     Подібна експортна спеціалізація України  склалася ще за радянських часів, певною мірою визначалася наявністю  відповідних природних ресурсів (вугілля, залізна і марганцева руда тощо). До того ж виробництво та експортування цих товарів є значно більш простою справою, ніж виробництво і реалізація на зовнішньому ринку продукції високотехнологічних галузей економіки. Об'єм інноваційній продукції, реалізованій на експорт залишається украй низьким.
     Цим зумовлена переважно сировинна  спрямованість вітчизняного експорту, що призводить до невигідних пропорцій  міжнародного товарообміну.
     В структурі імпорту переважають  енергоресурси і високотехнологічна продукція. Таким чином, і експортний, і імпортний пакет України залишається украй уразливим, все помітніше відставання в торгівлі високими технологіями. Ринки основних експортних товарів України характеризуються посилюванням суперництва учасників і наростанням цінової конкуренції, що може позначитися на об'ємах валютних надходжень зважаючи на зниження норми прибутку (що вимагає постійного збільшенням фізичних об'ємів експорту). Прямими конкурентами України на цих ринках є країни, що володіють великими перевагами чинників, що явно звужує перспективи і знижує доцільність поліпшення позиції нашої країни
     Рівень  розвитку продуктивних сил – один з вирішальних чинників, які насамперед сприяють підвищенню ефективності участі України у системі міжнародного поділу праці і міжнародному товарообміні. За к
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.