Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Заявка на отримання патенту

Информация:

Тип работы: практическая работа. Добавлен: 23.10.2012. Год: 2011. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


      Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь – якій сфері технології. Як винахід чи корисна модель можуть бути зареєстрованими такі об'єкти:
      1. Процес або спосіб.
      2. Пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини.
      3. Нове застосування відомого продукту чи процесу.
      Право власності на винахід чи корисну модель завіряється патентом.
      Винахід - об'єкт, який відповідає критеріям для отримання патенту – новизна та можливості впровадження в промисловості.
      Термін отримання патенту на корисну модель становить від 6 до 8 місяців, для винаходу від 18 до 25 місяців. Розмір офіційного збору – від 12,5 грн.
      Основним законодавчим актом в Україні щодо винаходів та корисних моделей є Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі".
Пристрій, як об'єкт винаходу, характеризується конструктивними (компонувальними) ознаками – взаємним розташуванням елементів, їх взаємозв'язком, формами елементів (деталей, вузлів), співвідношенням  розмірів елементів, матеріалом, з якого  виконаний елемент. До пристроїв  відносяться агрегати, машини, механізми, прилади, інструменти, тощо.
      Речовина, як об'єкт винаходу, характеризується або компонентами, або хімічною будовою. Тут розрізняються, по-перше, речовини, одержані нехімічним шляхом, і, по-друге, хімічні з'єднання. Перші характеризуються інгредієнтами, їх співвідношенням (процентним, ваговим, а в деяких випадках – структурою інгредієнтів). До них відносяться: суміші, склади, метали, мастики, конструкційні речовини, сплави, керамічні маси, скло, тощо. Хімічні з'єднання – це речовина, одержана хімічним шляхом, тобто індивідуальне хімічне з'єднання, утворене будь-яким перетворенням молекули на електронному рівні шляхом будь-якої дії на неї (хімічна, фізична, механічна, мікробіологічна, теплова, світлова).
      Процесом або способом називають сукупність дій, виконуваних над матеріальними об'єктами і направлених на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту і контроль його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностика, лікування, управління процесом, тощо.
Винахід "на застосування відомого продукту або процесу" характеризується знаходженням нового взаємозв'язку відомого об'єкта з іншими об'єктами, що дозволяє використовувати його за новим, нетрадиційним для даного об'єкта призначенням. Суть такого винаходу полягає в тому, що виявляють можливість або використовувати відомі властивості об'єктів в нових умовах, або виявляють нові властивості у відомих об'єктів. В будь-якому з цих випадків пропонується використовувати відомий об'єкт в нових, нетрадиційних умовах ("застосувати за новим призначенням").
      Критерії, яким повинен відповідати винахід (корисна модель).
Щоб отримати правову охорону, винахід повинен  задовольняти трьома критеріями:
      1. винахід повинен бути новим;
      2. винахід повинен бути неочевидним (тобто мати винахідницький рівень);
      3. винахід повинен бути придатний до використання у промисловості.
Корисна модель може отримати правову охорону, якщо вона відповідає двом критеріям:
      1. корисна модель повинна бути новою;
      2. корисна модель повинна бути придатна до використання у промисловості.
Які об'єкти не визнаються винаходами (корисними  моделями)?
Не можуть бути визнані винаходами (корисними  моделями):
  Сорти рослин і породи тварин;
  Біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів;
  Топографії інтегральних мікросхем;
  Результати художнього конструювання;
  Відкриття, наукові теорії та математичні методи;
  Методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
  Правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;
  Проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;
  Умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції;
  комп'ютерні програми;
  форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).
      Яким документом засвідчується право на винахід (корисну модель)?
      Право власності, пріоритет і авторство на винахід (корисну модель)
підтверджується патентом, який видається Державним  департаментом інтелектуальної  власності. В Україні термін дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Термін дії патенту на корисну модель – 10 років. Для винаходів, що стосуються лікарських засобів, пестицидів і агрохімікатів, передбачена можливість продовження терміну дії патенту до 25 років.
Патент України  на винахід.
Патент України  на корисну модель. 

      Особа, яка бажає отримати патент на винахід і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.
Заявку  подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу:
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.
      Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені "Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель", затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі Правила) і є обов'язковими для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).
      За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), зареєстрований відповідно до "Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)", затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від  10.08.1994 за № 545 у редакції постанови Кабінету  Міністрів  України від 27.08.1997 за № 938 із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 за № 996 або інша довірена особа.Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами.
      Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.
      Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає на території України чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.
      Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту України на винахід.
      Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу).
Заявка  складається українською мовою  і повинна містити:
  заяву про видачу патенту України на винахід;
  опис винаходу;
  формулу винаходу;
  креслення (якщо на них є посилання в описі);
  реферат.
  Повне найменування заявника (назва Вашої фірми, її юридична адреса або Ваше прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання);
  Відомості про винахідників (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання).
      Патентний повірений виконує роботи по дослідженню предмета захисту і оформленню документів на державну реєстрацію (протягом одного місяця за звичайним тарифом):
  —аналіз предмета захисту і визначення системи захисту його складових;
  —класифікація технічних рішень предмета захисту відповідно до Міжнародної патентної класифікації;
  —патентно-інформаційні дослідження, пошук аналогів і визначення прототипу з використанням національної бази Укрпатенту, бази Роспатенту чи міжнародних БД;
  —визначення форми представлення технічного рішення на реєстрацію і системи його захисту;
  —оформлення заяви, опису, формули, креслень, реферату та інших заявочних матеріалів відповідно до «Правил складання і подання заявки на винахід та на корисну модель»;
  —подання особисто заявки в Укрпатент на одержання патенту з реєстрацією дати подання заявки і отриманням розписки.
      Патентний повірений супроводжує формальну експертизу Укрпатентом заявки і приймає приймає певні рішення чи надає відповідні додаткові документи на запити експерта (протягом 5 місяців).
      Укрпатент публікує інформацію про заявлене технічне рішення в офіційному бюлетені «Промислова власність»(по закінченні 18 місяців від дати подання заявки).
      Патентний повірений надає Заявнику інформацію про наявність тимчасової правової охорони на заявлене технічне рішення (відповідно до ст..21 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).
      Укрпатент проводить кваліфікаційну експертизу технічного рішення, що заявлено на отримання патенту, і видає Патентному повіреному рішення про видачу патенту України на винахід (протягом часу не менше сім місяців з дати подання заявки. Патентний повірений супроводжує кваліфікаційну експертизу заявки і приймає певні рішення чи надає відповідні додаткові документи на запити експерта. При незгоді Заявника з рішеннями експертизи Патентний повірений оскаржує їх в установленому порядку, в т.ч. і в Апеляційній палаті Держдепартаменту і суді.
      Патентний повірений оплачує державне мито за видачу патенту України на винахід і надає відповідний документ в Укрпатент (згідно Декрету КМУ «Продержавне мито»).
      Укрпатент проводить державну реєстрацію патенту на винахід, публікує відомості про винахід в офіційному бюлетені «Промислова власність» і видає
      Патентному повіреному патент України на винахід (протягом 3 місяців). Патентний повірений вручає патент України на винахід з терміном дії 20 років Заявнику і виконує роботи по його правовому супроводженню.
       Патентний повірений проводить регіональну реєстрацію поданої заявки, розрахунок витрат по державній реєстрації винаходу і отриманню патенту України, оформляє кошторис витрат з проектом договору на виконання робіт по правовому захисту винаходу.
      Заявник подає Патентному повіреному підписаний договір, кошторис, довіреність і додаткові матеріали (при наявності), що підтверджують патентоспроможність (новизну і промислову придатність) технічного рішення.
      Заявник оплачує Патентному повіреному передбачений договором аванс – 50% суми договору.
      За заявкою на винахід Укрпатент проводить спочатку формальну експертизу і потім кваліфікаційну експертизу. За заявкою на корисну модель проводиться лише формальна експертиза. При проведенні формальної експертизи встановлюється приналежність вказаного в заявці об'єкту до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), відповідність заявки і її оформлення встановленим вимогам. При проведенні кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність винаходу умовам патентоспроможності.
      До заявки додають документ, що підтверджує плату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма № 042005). Термін і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у "Про затвердження Порядку сплати за дії, пов'язані  з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності", що затверджено  Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716.
      Строк подання документу про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч.11 ст.12 Закону). Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку.
      Порядок розгляду заявки на винахід визначається "Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель".
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.