На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Групування пдприємств з виробництва неметалевої мнеральної продукцї за напрямами проведених нновацй. Опис бзнесу ВАТ Миколаївцемент. Обсяг реалзованої нновацйної продукцї пдприємствами, що виробляють ншу неметалеву мнеральну продукцю.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
НУ “Львівська політехніка”
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту організації

Контрольна робота
на тему :
«Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію»
Виконала:
ст.гр. МОРм-11
Карабін Н.М.
Прийняла:
Лісовська Л.С.
ЛЬВІВ - 2010
Зміст

Вступ
1. Опис бізнесу ВАТ «Миколаївцемент»
2. Аналіз інноваційних процесів у галузі виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції по Україні за напрямами
2.1 Кількість інноваційно-активних промислових підприємств
2.2 Групування підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за напрямами проведених інновацій
2.3 Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за джерелами
2.4 Кількість підприємств, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію, що впроваджували інновації
2.5 Кількість підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, що реалізували інноваційну продукцію
2.6 Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
2.7 Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію за межі України
Висновок
Список використаної літератури
Вступ

Останні події в світі, спричинені глобальною світовою кризою, показали, що насиченість ринків, глобальний характер пропозиції товарів та послуг переводять справу завоювання ринків у площину динамічної технологічної конкуренції на основі інновацій, які знижують усі види трансформаційних і трансакційних витрат, а також створюють можливість економії ресурсів у процесі експлуатації чи споживання. Окрім того, інновації дають можливість створювати нові ринки в разі, якщо в процесі їх реалізації вдається задовольнити нові, раніше не усвідомлені потреби.
Інновація - це результат креативної діяльності, який втілений у новому продукті або новій технології, який апробований ринком і характеризується високим рівнем конкурентоспроможності.
Українська економіка, незважаючи на численні структурні проблеми, протягом останніх семи років (2001--2007 рр.) досягала відносно високих темпів економічного зростання, які в середньому складали 7,7 % щорічно, що перевищувало показник ЄС в середньому на 2,1 %. За останні роки показники впровадження інновацій в українській економіці залишаються незмінними, а деякі навіть зменшуються. Рівень інноваційності промислових підприємств до цього часу не відповідає рівню 1991 р.
Така негативна тенденціє є наслідком відсутності в інноваційному середовищі венчурних фондів та центрів трансферу технологій, підтримки діяльності винахідників, раціоналізаторів, науковців, що мають завершені науково-технічні розробки. Також не в повному обсязі використовується освітній та науковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних технологій, а також інформаційні ресурси системи науково-технічної та економічної інформації, зокрема бази даних технологій, науково-технічних досягнень. Не визначено механізм стимулювання створення інноваційної інфраструктури.
Крім того, здійснення інноваційної діяльності є досить ризикована та й термін окупності нововведень в переважній більшості становить більше 10 років.
Метою даної контрольної роботи є дослідження інноваційної активності промислових підприємств України, зокрема тих, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію.
Проведення дослідження буде здійснене за різноманітними напрямами, основними з яких буде аналіз кількості інноваційно-активних підприємств; розподілу загального обсягу фінансування інноваційної діяльності; кількості підприємств, що реалізували інноваційну продукцію; обсягів реалізованої інноваційної продукції.
В переважній більшості, при проведенні розрахунків, будуть використо-вуватись дані Державного комітету статистики за три календарні роки (2006 - 2008 р.р.)
Результати аналізу будуть представлені із використанням таблиць, рисунків, аналітичних розрахунків. Завершальним етапом контрольної роботи буде формування висновків щодо інноваційної привабливості галузі виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції.
1. Опис бізнесу ВАТ «Миколаївцемент»
ВАТ "Миколаївцемент" створене в процесі приватизації майна Миколаївського цементно-гірничого комбінату згідно з рішенням Фонду державного майна України від 19 квітня 1995 року за №13-АТ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 року №686 "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства". Засновиком товариства є ФДМУ.
ВАТ "Миколаївцемент" - підприємство з виробництва цементу у місті Миколаєві Львівської області. Основною сировинною базою є поклади вапняку, що знаходяться неподалік від села Добряни Миколаївського району.
ВАТ «Миколаївцемент» займається:
видобутком, виробництвом, переробкою та реалізацією цементної сировини;
виробництвом та реалізацією цементу, клінкеру, будівельної продукції;
виробництвом іншої власної продукції.
Основними конкурентами є ВАТ "Волинь-цемент"; ВАТ "Подільський цемент", ВАТ "Балцем" та ВАТ"Кривий Ріг Цемент".
З 1999 року ВАТ « Миколаївцемент», перебуває у складі Групи "Лафарж", якій належить 99,3% акцій, яка є світовим лідером у виробництві будівельних матеріалів, зокрема, цементу, гіпсу, бетону й наповнювачів.
"Лафарж" - єдина компанія у галузі будматеріалів, яка у 2009 році, і вже 5 років поспіль, буде внесена до переліку 100 найбільш стабільних світових корпорацій. Упродовж багатьох років свої головні зусилля спрямовує на стабільний розвиток компанії, працюючи в таких стратегічних напрямках як інновації в технології та підвищення ефективності виробництва, створення додаткової вартості, повага до працівників, охорона навколишнього природного середовища, збереження природних ресурсів та енергії.
З метою збереження невідновних природних енергоресурсів, зокрема, газу, а також утримання своєї конкурентноспроможності на цементному ринку України, у 2008 році на заводі запровадженно два вагомі інноваційні проекти.
Перший проект - це перехід з газу на вугілля як основне технологічне паливо.
Проект включав будівництво сучасного вугільного млина закритого циклу, вартістю 23 млн. євро. та монтування установок для подачі вугільного пилу до усіх діючих п'яти печей.
Відсоток використання вугілля сьогодні становить 94% від загальної кількості технологічного палива. Натомість, газ використовується лише для розпалу печей, роботи газогенератора вугільного млина (для сушіння вугілля) та бойлерних установок на підприємстві і складає 2,5%.
Другим проектом є часткова заміна газу альтернативними видами палива (Вартість інвестиції в проект склала приблизно 1 млн. євро. ).
Альтернативне паливо - це паливо, отримане шляхом спеціальної переробки та підготовки відпрацьованих матеріалів, які мають теплотворну здатність, і відповідають санітарним та екологічним нормам. У цементній промисловості можуть використовуватися такі види альтернативного палива, як використані автомобільні шини, відходи деревообробної, текстильної та меблевої промисловостей, папір, що не надається до повторного використання, побутові відходи, використані нафтопродукти, ін.
Сьогодні в якості альтернативного палива на заводі застосовуються зношені автомобільні шини, які поставляються переважно із заводів-виробників шин (вибракована продукція) та станцій заміни автошин. Відсоток використання шин в якості палива складає близько 10% на одну піч або приблизно 3,5% за рік в цілому по заводі.
КВЕД ВАТ « Миколаївцемент» 26.51.0 - виробництво цементу.
Виробництво цементу входить до такого виду діяльності, як виробництво неметалевої мінеральної продукції (табл.1).
Таблиця 1
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції [6]
2006
2007
2008
Вироби ізоляторні багатошарові зі скла, тис. м2
Банки для консервування (в 0,5 літровому обчисленні),
млн. шт.
Ємності для напоїв і харчових продуктів, млн. шт.
Посуд столовий, кухонний, інші господарсько-побутові
вироби з фарфору, млн. шт.
Вироби вогнетривкі, тис. т
Плити і плитки керамічні, млн. м2
Цемент, млн. т
Вапно, тис. т
Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону
для будівництва, млрд. шт. умовної цегли
Цегла керамічна невогнетривка будівельна,
млрд. шт. умовної цегли
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу,
бетону чи штучного каменю, млн. м3
Листи гофровані, шифер та аналогічні вироби
з азбестоцементу, млн. умовних плит
Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах,
млн. м2
Шлаковата, вата мінеральна силікатна та аналогічні
мінеральні вати (включно суміші) в блоках, листах
чи рулонах, тис. м3
909
840
1950
99,3
1290
19,8
12,2
5342
1,8
1,9
3,2
811
56,2
191
1709
863
2196
79,1
1116
21,3
13,7
5450
2,0
2,1
3,7
748
56,6
187
2238
1045
2417
57,8
1128
27,5
15,0
5688
2,2
2,3
4,6
632
55,5
252
2. Аналіз інноваційних процесів у галузі виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції по Україні за напрямами
2.1 Кількість інноваційно-активних промислових підприємств

Інноваційна діяльність є головним джерелом ефективного функціонування сучасного промислового виробництва. Конкурентоспроможність конкретної організації, і економіки в цілому, визначається не лише обсягами виробництва та експорту, а саме, наявністю інноваційної складової у виробництві.
За сучасних умов підприємству для того, щоб завоювати та утримувати конкурентоспроможність як на світовому так і на внутрішньому ринках, необхідно мати особливі технології та випускати виняткову за споживчою цінністю продукцію. Основним принципом сучасного розвитку кожного виробничого підприємства є постійне оновлення виробничих процесів, цілеспрямоване проведення та створення нових об'єктів промисловості [1].
Інноваційним підприємством визнається підприємство будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти або інноваційна продукція. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку тощо [3].
Під інноваційно-активним підприємством вітчизняна статистика розуміє підприємство, що займалося інноваційною діяльністю.
До напрямів інноваційної діяльності традиційно відносять: здійснення досліджень і розробок; придбання нових технологій (у тому числі придбання права власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, а також ліцензій на використання зазначених об'єктів), придбання машин, обладнання, установок, інших основних фондів і здійснення капітальних витрат, пов'язаних з упровадженням інновацій, виробниче проектування [5].
Таблиця 2
Кількість інноваційно-активних промислових підприємств за видами економічної діяльності 2006-2008 р.р. [6]
2006
2007
2008
усього
відсотків до загальної кількості підприємств
усього
відсотків до загальної кількості підприємств
усього
відсотків до загальної кількості підприємств
Промисловість
1193
11,9
1118
11,2
1472
14,2
Добувна промисловість
добування паливно-енергетичних корисних копалин
добування корисних
копалин, крім паливно-
енергетичних
29
12
17
5,4
4,3
6,5
26
9
17
4,8
3,3
6,3
33
13
20
5,9
4,7
7,0
Переробна промисловість
у тому числі
виробництво харчових
продуктів, напоїв
та тютюнових виробів
легка промисловість
текстильне виробництво; виробництво одягу,
хутра та виробів з хутра
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
целюлозно-паперове
виробництво
виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення
хімічна та нафтохімічна
промисловість
виробництво іншої
неметалевої мінеральної продукції
металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів
машинобудування
виробництво машин та устатковання
виробництво електричного, електронного та оптичного
устатковання
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
1132
267
74
57
17
23
40
19
115
73
85
394
173
142
32
13,3
9,9
9,9
9,3
13,1
6,2
7,7
38,0
19,9
10,1
13,3
22,0
18,1
26,2
3,2
1058
243
53
41
12
22
42
16
123
73
86
360
157
135
34
12,4
9,4
7,3
6,9
8,8
5,6
7,7
33,3
20,1
9,7
12,9
20,2
16,7
24,7
3,6
1379
343
76
65
11
48
69
16
146
100
109
421
189
162
60
15,7
13,2
10,5
11,0
8,3
11,3
12,2
33,3
21,6
14,2
15,0
23,3
20,0
27,6
6,1
Інноваційна активність у промисловості України характеризується даними, наведеними у табл. 2.
Як бачимо з таблиці 1, кількість інноваційно-активних промислових підприємств в Україні зростає. У 2008 році, порівняно із 2006, ця кількість збільшилась на 279 од. Найбільше таке зростання відбулось у підприємствах з виробництва
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 67 од), целюлозно-паперове виробництво (на 29 од.) іншої неметалевої мінеральної продукції (на 27 од.), у підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості (на 31 од.), машино-будування (на 27 од.), виробництві машин та устаткування (на 16), виробництві електричного та оптичного устаткування (на 20 од.).
На перший погляд ці результати є досить втішними, проте слід виділити те, що сам відсоток інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств становить тільки 14, 2 %. Порівняно з 2007 роком він звичайно збільшився , проте саме за рахунок збільшення кількості промислових підприємств на 25%. Тому можемо зробити висновок що інноваційна активність промислових підприємств помітно спадає.
Що ж стосується підприємств, що виготовляють неметалеву мінеральну продукцію,то тут ситуація аналогічна. Хоча інноваційних підприємств побільшало, проте порівнюючи темпи зростання загальної кількості промислових підприємств з інноваційно-активними то тут відбувається спад (рис.1)
Рис.1 Темпи зростання інноваційно-активних підприємств, що виготовляють неметалеву мінеральну продукцію в порівнянні до загальної кількості промислових підприємств (2006-2008р.р.)
З даних рис. 1 видно, що у 2007 році порівняно з 2006 кількість інноваційно-активних підприємств, що виготовляють неметалеву мінеральну продукцію не змінилась (73 підприємства у 2006р. і аналогічна сума у 2007 році.), проте як загальна кількість промислових підприємств зменшилась на 3,6%.
Та вже через рік, у 2008р. це тенденція змінилась у негативну сторону. За даними Держкомстату, темпи зростання кількості інноваційно-активних підприємств, що виготовляють неметалеву мінеральну продукцію становили 137 %. Проте в аналогічний період цього ж року темпи зростання загальної кількості промислових підприємств становили 146, 39%.
Отже, хоча в Україні й зросла частка інноваційно-активних, що виготовляють неметалеву мінеральну продукцію, та відбулось це зростання тільки за рахунок збільшення новостворених промислових підприємств.
Держкомстатом України проводяться регулярні опитування керівників про причини низької інноваційної активності їх підприємств. За даними обстеження, проведеного у 2008 році, інноваційну діяльність підприємств стримують: нестача власних коштів (указали майже 83,0 % промислових підприємств), недостатня фінансова підтримка держави (56,6 %), великі витрати на нововведення (55,9 %), високий економічний ризик (38,9 %), недосконалість законодавчої бази (37,7 %), тривалий термін окупності нововведень (34,6 %), відсутність коштів у замовників (31,7 %). Крім того, 19,5 % промислових підприємств зазначили, що здійсненню нововведень перешкоджали нестача інформації про нові технології, 18,5 % - відсутність можливостей для кооперації з іншими підприємствами і науковими організаціями, 18,3% - нестача інформації про ринки збуту, 17,2 % - відсутність кваліфікованого персоналу, 16,0 % - відсутність попиту на продукцію, 14,5 % - несприйнятливість підприємств до нововведень [2].
Отже, дані вказаних опитувань дозволяють зробити висновок про те, що на думку керівників промислових підприємств, протягом останніх років значно збільшився ризик інноваційної діяльності, а також посилилася проблема відсутності кваліфікованого персоналу.
2.2 Групування підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за напрямами проведених інновацій

Найпоширеніші напрями проведення інновацій підприємствами, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Групування підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за напрямами проведених інновацій у 2006-2008р.р. [4]
Виробництво іншої
неметалевої мінеральної продукції
Всього
З них займалися інновацій-ною діяльністю
Утому числі витрачали кошти на
Внутрішні НДР
Зовнішні НДР
Придбання машин, обладнань,установок
Інші зовнішні знання
Інше
2006
726
73
12
7
34
14
12
2007
821
100
12
3
67
5
19
2008
874
90
11
6
50
5
13
Дані табл. 3 свідчать про те що з кожним роком кількість підприємств, що займаються виробництвом іншої неметалевої мінеральної продукції збільшується. Проте, на жаль, інновації проводять приблизно 10 % з них.
У 2007 спостерігається найбільша активність підприємств до інноваційної діяльності. З них 67 підприємств витрачали кошти на придбання машин, обладнань,установок, 12 на внутрішні НДР, 3 на зовнішні знання.
Проте вже у 2008 році кількість цих підприємств зменшилась на 10 од., попри те що нових утворилось 53. Відповідно зменшилось витрачання коштів на придбання машин, обладнань,установок, на внутрішні НДР, на зовнішні знання та інше.
2.3 Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за джерелами

Джерелами фінансової підтримки іннова и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.