На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Основн нформацйн потоки в систем матерально-технчного постачання, в плануванн величини запасв та в плануванн постачання продукцї матерально-технчного призначення. Схема органзацї матерально-технчного постачання пдприємств Нмеччини.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 12.11.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст
Вступ
1 Інформаційні потоки в системі матеріально-технічного постачання
2 Інформаційні потоки в плануванні величини запасів матеріально-технічних ресурсів та в плануванні постачання продукції матеріально-технічного призначення
Висновки
Використана література

Вступ

Нині існує багато визначень логістики, проте всі вони зводяться до такого визначення: це наукова дисципліна про управління потоками в системах. Таке загальне визначення може бути конкретизоване стосовно певних систем і їх потоків. Відомо, що система - це безліч взаємопов'язаних елементів, що функціонують для досягнення спільної для них цілі. У динамічних системах взаємозв'язок елементів та їх функціонування досягаються за допомогою відповідних потоків. Тому потоки є складовою частиною системи і, отже, їх можна розглядати як підсистеми й незалежні об'єкти управління.

Основною вимогою розробки системи ефективного керування логістикою є тісний зв'язок між вхідними і вихідними матеріальними потоками підприємства та створення системи контролю за цими потоками, що іноді називають логістичним моніторингом матеріальних потоків. Це означає, що контроль здійснюється постійно спеціальною системою.. Зв'язок між постачанням, виробництвом і розподілом важливий. Логістика має справу з керуванням матеріальним потоком і зв'язаним з ним потоком інформації від введення в систему до кінцевого продажу, тому необхідно прагнути до розробки таких систем керування і контролю, що відбивали б цей матеріальний потік.

Метою написання даної роботи є дослідження інформаційних потоків в системі матеріально-технічного постачання, в плануванні величини запасів та в плануванні постачання продукції матеріально-технічного призначення.

1 Інформаційні потоки в системі матеріально-технічного постачання

Інформаційна логістика організує потік даних, який супроводжує матеріальний потік та е тією суттєвою ланкою для підприємства, яка пов'язує постачання, виробництво та збут. Основним завданням інформаційної логістики є вироблення оптимальних логістичних інформаційних систем та їх практичне впровадження із врахуванням особливостей постачання виробництва та розподілу окремо визначених підприємств за допомогою методів моделювання.

Отриманий ефект від діяльності інформаційної логістики стимулює всіх учасників логістичного процесу підтримувати досягнутий рівень цього процесу, а також вкладати нові засоби для його оптимізації.

У головних промислово розвинених країнах існує відпрацьований стандартний механізм матеріально-технічного постачання. Наприклад, матеріальне постачання виробничого процесу обробних галузей в Німеччині базується на системі складів підприємств-постачальників, центральних складів і складів підприємств-споживачів.

Традиційна система організації матеріального постачання в Німеччині базується на принципі збереження запасів. У даному випадку вимагається оформлення документа про отримання необхідного для виробництва матеріалу з запасів власного складу. На складі підбирають потрібні матеріали та передають засобом системи транспортування отримувачу або доставляють безпосередньо на робочі місця.

У випадку, якщо потрібний матеріал відсутній на проміжному складі, робиться запит у відділ постачання. На основі запиту зазначений відділ оформляє замовлення та надсилає його постачальнику. Постачальник приймає замовлення та забезпечує відправлення товарів. На підприємство-замовник відсилаються великі партії матеріалів, як правило автомобільним або залізничним транспортом. Замовлені вантажі при їх надходженні приймають на центральному приймальному пункті підприємства. Тут перевіряють якість матеріалів, їх відповідність замовленню за кількістю та номенклатурою. Після оформлення документів про надходження товару вони постачаються на окремі виробництва.

Відділ постачання або посередник передає постачальнику 9-10 документів, а постачальник, виконуючи замовлення, передає на центральний пункт до 14 документів.

Процедура документообороту полегшується із застосуванням ЕОМ та участю автоматизованих систем управління, але потік інформації достатньо великий. Згідно з оцінкою західнонімецьких спеціалістів занадто великою є також кількість ланок системи.

Прогресивною нині є система договорів з фірмами посередниками. Ця система була розроблена та застосована в Німеччині в кінці 70-х -- на початку 80-х років. її структура має меншу кількість ланок, суттєво спрощено проходження запитів і викликаних ними матеріальних потоків. Система об'єднує постачальника та споживача продукції досить короткими зв'язками, ніж зазначена вище структура. Відділи постачання підприємства та склади звільняються від великої за обсягом роботи. Функції відбору та доставки вантажів переходять до постачальника, яким є не виробник сировини та комплектуючих, а гуртова торгівельна компанія, ака виконує розподільчі функції, володіє власними торгівельними складами та є посередником між промисловими підприємствами. Структуру та походження матеріальних та інформаційних потоків показано на рис. 1.

Споживач від виробничої дільниці відсилає замовлення на сировину та матеріали в пункт реєстрації замовлень в складському господарстві. Пункт реєстрації один-два рази в день надсилає запити на матеріали далі до постачальників, які об'єднані системою договорів. Постачальник розсилає на наступний день замовлені матеріали, які в подальшому збираються та контролюються за кожним замовленням в гуртово-роздрібних центрах (торгівельних складах).

План-графік поставок формується постачальником та замовником в формі зведення за агрегованими показниками. Замість 14 бланків запиту заповнюється лише один, який одночасно є і замовленням, і документом, який реєструє поставку та отримання товару.

Рис. 1. Схема організації матеріально-технічного постачання підприємств Німеччини з участю посередників.

Переваги системи договорів у матеріально-технічному постачанні порівняно з традиційною системою:

· скорочення справочинства, а відповідно і адміністративних витрат;

· можливість відмови від власної системи складів;

· можливість вивільнення капіталу, який заморожений у власних запасах;

· можливість організації термінових поставок.

Договірна документація охоплює:

· договір;

· каталоги матеріалів;

· погодження по організації процесу подання замовлення та виконання поставок, а також інструкції ведення контролю та обліку виконання договірних умов.

В умовах розвинутого ринку головна проблема логістичної ланки постачання полягає в тому, що ринкова потреба постійно змінюється в часі між початком поставок і використанням компонентів. Це призводить до ситуації, коли строки поставок можуть бути відсунуті з причини того, що з виробництва та від постачальників надходять деталі, потреби на які більше не існує, в той самий час, коли не вистачає Інших елементів для виконання поточних замовлень споживачів.

2 Інформаційні потоки в плануванні величини запасів матеріально-технічних ресурсів та в плануванні постачання продукції матеріально-технічного призначення

Інформаційні потоки в системах планування величини запасів матеріально-технічних ресурсів та постачання продукції матеріально-технічного призначення мають забезпечувати и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.