Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Використання компютерв на уроках української мови в початковй школ

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 31.10.2012. Год: 2012. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 4
Розділ 1 Використання комп'ютерів на уроках української мови    
в початковій школі          6
      Особливості використання комп'ютера як засобу навчання
 в початковій школі          6
1.2 Уроки української мови  з комп'ютерною підтримкою                     12
1.2.1 Урок засвоєння нових  знань (вивчення нової літери)  12
1.2.2 Урок узагальнення  і систематизації знань (закріплення  однієї
 або декількох вивчених  літер) 14
1.2.3 Комбінований урок 15
1.2.4. Роль вчителя на  уроці із використанням комп'ютерів 15
1.3 Переваги і недоліки  використання комп'ютера у навчальному
 процесі початкової  школи 16
1.3.1 Позитивні моменти,  що забезпечуються використанням  ПК 16
 в школі
1.3.2 Негативні явища, що  супроводжують процес навчання 
з комп'ютером 18
Розділ 2  Методика використання комп'ютерних засобів на уроках української  мови (зокрема навчання грамоти)             20
2.1 Опис прикладного програмного  забезпечення для розробки 
дидактичних засобів 20
2.2 Конспекти уроку навчання  грамоти з використанням
 комп'ютерних дидактичних  засобів 21
Висновки 30
Список  літератури 32
Додаток А 35
Додаток Б 36
Додаток В 37
Додаток Г 38
 
 
 
 
 
 
Вступ
Комп'ютерні технології —  справжня знахідка для маніпулювання  з інформаційним простором. Коли ми (вчителі) навчимо свідомо і  творчо працювати в інформаційному просторі, то полегшимо формування в учнів ефективних стратегій  мислення, що сприятиме підвищенню їх самооцінки, впевненості у своїх  силах. Інформаційні технології поліпшують ерудицію дитини.[20]
Глобальна мережа Інтернет давно стала надбанням освіти. Навчити учня знаходити потрібну інформацію, зберігати і використовувати  її для розв'язання певних потреб —  ось завдання сучасної освіти.
Нині у сфері освіти є можливість індивідуалізувати  навчання, з'явились умови надати обдарованим учням доступ до більшої  кількості потрібної інформації, а тим, хто відстає, — надолужити прогаяне. Нові інформаційні технології надають величезні можливості нам, учителям, у розвитку здібностей дітей.[12]
У час стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, невпинного потоку інформації, все більш актуальним і хвилюючим стає питання бездумного використання інформаційного простору. Діти безцільно входять в Інтернет, відшуковують для себе непотрібну, а іноді й шкідливу інформацію. Комп'ютер став грою, замінив друзів, задовольнив ті потреби дитини, які  вона не змогла задовольнити у повсякденному  житті. Живе буденне спілкування  перейшло в інтерактивне. На сьогоднішній день це стало проблемою. Але ми (вчителі) розуміємо, що, набуваючи нових знань, дитина розвивається, пізнає невідоме і в майбутньому в змозі  цим скористатися. Тому необхідно зосереджувати увагу на використанні комп'ютера на уроці та дома, в позаурочний час.[25]
Нові інформаційні технології надають неабиякі можливості вчителям та батькам у розвитку загальних  здібностей дітей з використанням  усього арсеналу досягнень світової культури. Мається на увазі, що є  багато комп'ютерних енциклопедій, досконалих навчаючих програм, ілюстрованих комп'ютерних посібників, навчальних ігор, що розвивають здібності дитини. Але самі по собі інформаційні технології, без праці дорослої людини, залученої до процесу виховання дитини, без консультацій з фахівцями не нададуть максимального позитивного впливу.[8]
Метою курсової роботи є  аналіз можливостей використання комп'ютерних  засобів на уроках навчання грамоти, а також розробка прийомів застосування новітніх інформаційних технологій в навчально-виховному процесі.
Об'єкт дослідження - використання комп'ютерних дидактичних засобів  на уроках навчання грамоти.
Предмет дослідження - комп'ютерна підтримка уроків української мови у початковій школі.
Гіпотеза дослідження - навчання школярів рідної мови буде більш вдалим за умови правильного використання комп'ютерних засобів.
Структура роботи: робота складається  з двох розділів, вступу, висновків, списку джерел та додатків.
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 1. Використання комп'ютерів на уроках української мови в початковій школі
1.1 Особливості використання  комп'ютера як засобу навчання  в початковій школі
Проблема використання комп'ютера  в освіті назріла давно і пов'язана  із впровадженням у навчальний процес сучасних інформаційних технологій. Починати її розв'язання, у нашому випадку, слід із визначення функціональних можливостей  цих навчальних засобів щодо мовленнєвого розвитку школярів, формування навичок  читання та письма в двох основних аспектах - змістовому і процесуальному. Водночас слід враховувати також, яке  місце посяде застосування інформаційних  технологій на уроці і в самостійній  роботі учнів, що залежить від різних чинників: якості комп'ютерів, гігієнічних  норм та інших факторів (професійної  готовності вчителів щодо використання комп'ютерів на уроці тощо).[18]
Впровадження інформаційних  технологій гальмується низкою чинників. По-перше, школи оснащені значною  кількістю комп'ютерів, які не є  належною мірою безпечні для школярів, через що їм дозволяється працювати  за комп'ютером не більше 8 хвилин протягом уроку.[3] По-друге, комп'ютерів не вистачає на всіх учнів: у комп'ютерних класах зазвичай комп'ютерів не більше десятка, проектори для передачі зображення з дисплея монітора на великий  екран практично відсутні, тому учні мають працювати з комп'ютерами  по черзі. По-третє, дуже мало розроблено програмових навчальних засобів, а  ті, що наявні, найчастіше розроблені вчителями-ентузіастами самотужки і використовуються здебільшого  лише для перевірки знань і  вмінь школярів, тобто вузькофункціонально.[2]
У зв'язку з цим гостро постає проблема створення таких  електронних навчальних засобів, які  б, з одного боку, враховували реалії сьогодення, тобто неможливість швидкого переоснащення шкіл високоякісними і безпечними для здоров'я дітей комп'ютерами нового покоління в достатній кількості, з другого, функціонально були різноманітними, аби їх можна було використовувати на різних етапах уроку, з третього, щоб учні мали можливість працювати з програмовими навчальними засобами на електронних носіях самостійно при наявності високоякісного комп'ютера в сім'ї.[13]
Навчання українській  мові в школі розв'язується трьома рівними за значенням задачами:
- навчання грамотної письмової  мови у відповідність з правилами  орфографії і пунктуації;
- розвиток мовлення (формування  уміння розгорнути письмовий  або усний монолог відповідно  до вимог комунікативної ситуації  і проінтерпретувати мовне повідомлення  співбесідника);
- формування системи лінгвістичних  знань (знайомство з термінологією  і системою понять).
Різні навчально-методичні  комплекси щодо української мови і різноманітні системи навчання розрізняються, перш за все, постановкою  пріоритетів і, відповідними підходами  до вирішення другорядних задач. Тим часом пріоритет однієї із задач в деякій мірі не означає, що інші потрібно не брати до уваги.
Єдність трьох задач навчання рідної мови призводить до того, що урок української мови, за визначенням  включає різноманітні види навчальних дій, необхідний розвиток усного і письмового мовлення. Насправді ж, для розвитку монологічного мовлення і формування орфографічної зіркості необхідні  різні навчальні дії. Наприклад, розбір слова за складами потрібний  для засвоєння орфографічних  правил, що належать до морфемного принципу українського письма. А при написанні  творчої роботи операції аналітичного морфемного складу слова повинні  стати другорядними, щоб вивільнити інтелектуальні ресурси для розгортання змісту тексту. Природно, для різних видів навчальної діяльності і різних розумових операцій потрібні специфічні методичні засоби і прийоми.
Помічником вчителя в  структурованій діяльності школяра, оптимізації  навчання виявляється персональний комп'ютер: різноманітні комп'ютерні тести  і тренажери, мультимедійні презентації  тощо. Актуальність використання персонального  комп'ютера на уроках навчання грамоти  в даному випадку обумовлена методичним чинником.[24]
Ще один аргумент - умовно позначимо його як дидактичний - на користь вживання персонального  комп'ютера вчителем початкових класів визначається тим фактом, що насиченість  сучасних підручників лінгвістичною  теорією ставить перед вчителем додаткові задачі при підготовці до уроку української мови:
- з'ясувати значущість  даного поняття для мовної  діяльності учня;
- визначити адекватному  дитячому мовному досвіду трактування  поняття;
- підготувати матеріал  для постановки навчальних задач  з урахуванням мовної компетенції  учнів і специфіки їх мовного  досвіду.[29]
Без успішного вирішення  цих задач неможливе орієнтування в методичній діяльності. Неоцінним  джерелом дидактичного матеріалу, є  мережа Інтернет, в якій можна знайти поурочні плани, мультимедійні презентації, відеозаписи уроків і майстер-класи.[4]
Третій з аргументів актуальності та доцільності використання персонального  комп'ютера в шкільному викладанні української мови з 1 класу пов'язаний з довідниковою цінністю мережі Інтернет. У віртуальному просторі зустрічається  різноманітна інформація, проте для  вирішення конкретної дослідницької або методичної задачі необхідно чітко уявляти, де саме розміщенні необхідні (а головне - достовірні та надійні) відомості.
Нарешті, сучасні інформаційно-комунікаційні  технології дають великі можливості для підтримки школяра в процесі  оволодіння мовою. Зокрема, мультимедійна  презентація допомагає структурувати  матеріал і активізувати увагу; комп'ютерні тренажери і тести приносять  різноманітність в освоєння правил орфографії і пунктуації, являючи  собою альтернативу втомлюваним  і образним письмовим вправам.[6]
Молодші школярі легше  сприймають і краще освоюють грамоту  при використанні комп'ютерних, а  не “паперових” джерел. [19] Для розвитку зв'язного монологічного мовлення абсолютно  незамінна практика роботи з текстовими редакторами, що дозволяє моделювати структуру  відповідного твору, маніпулюючи не окремими словами, а цілими блоками (над фразовою єдністю, абзацами і  т. п.). Можна зазначити, що актуальність використання персонального комп'ютера  в методиці української мови обумовлена і суб'єктивним чинником - особливостями  суб'єкта навчального процесу.[9]
Сучасні американські школи  використовують комп'ютери на мові як доповнення до інформації, наданої  вчителем.[17]
Нині вже накопичено великий  досвід залучення для використання комп'ютерів дітей із психічними відхиленнями й інвалідів з метою підвищення ефективності процесу реабілітації. Корисні комп'ютерні ігри дітям із слабкими навичками письмового мовлення, для компенсації мовних порушень.
В Україні, а саме в місті  Києві, Ф.М. Ривкінд пропонує комп'ютерно-інтегровані  уроки з української мови. Наприклад  він обирає тему “Розвиток мовленнєвих  здібностей. Корекція знань з української  мови”. На уроці, крім того що учні краще  засвоюють правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях та вживання апострофа; розвивають мовленнєві здібності, здатність  до літературної творчості, вчаться перекладати вірші з російської на українську мову, використовуючи свій словниковий запас, художню інтуїцію, ритмічний слух; ще формують навички роботи в текстовому редакторі.[26]
Програми, які використовуються на уроках української мови викликають жвавий інтерес у дітей оригінальними  цікавими завданнями, яскравими малюнками, цікавою реакцією комп'ютера на правильність (неправильність) виконання завдань. [5]  До того ж розроблені програми дають змогу фіксувати здобуті  результати, помилки, витрачені на роботу з програмою та на відповіді час, допомагає педагогові динамічно  аналізувати рівень знань і практичних умінь учнів.[29]
Ефективному засвоєнню учнями розділу “Мова і мовлення”  допомагають мовленнєві ігрові ситуації, частину яких закладено в систему  тестів.
Мультимедійні технології виступають як ілюстрації основних ідей навчального  матеріалу та для перевірки якості знань і розв'язування задач. На такому уроці зберігається найголовніше - учні отримують знання від учителя, а мультимедійні засоби є допоміжним дидактичним матеріалом. У свою чергу, мультимедійна система не тільки на 10 - 15 % прискорює темп уроку за рахунок посилення його емоційного фону, але й може представити предмет  вивчення з різних сторін. Учитель  одержує можливість експериментувати і поліпшувати окремі методики викладання.
Готуючись до уроку, можна  скористатися як готовими програмними  засобами і створити свій урок у  вигляді сайту, презентації, фільму або мультфільму. Під час підготовки власного мультимедійного уроку  можуть виникнути проблеми з пошуком  необхідної інформації (дуже допомагає  використання мережі Інтернет), з визначенням  форми подання матеріалу, яким програмним забезпеченням користуватися. Це потребує від учителя широких знань різноманітних програм: графічні, відео редактори, flesh-анімація, програми для створення презентації, web-редактор, програма для роботи з звуком та інші. Все залежить від того, у якому вигляді ви вирішили подати інформацію. Це може бути звичайне відео, презентація, web-сторінка з різноманітними flesh-роликами і навіть програма на Delphi з включенням мультимедійних елементів. Взагалі вибір дуже великий.[32]
Отже, використання персонального  комп'ютера в шкільному курсі  української мови дозволяє вирішувати деякі актуальні задачі, пов'язані  із специфічними методичними, дидактичними і довідниковими проблемами навчання рідній мові, а також з різноманітністю  діяльності суб'єкта навчання - школяра - в процесі свідомого оволодіння мовною компетенцією в рідній мові.[6]
Підведемо підсумки. Завдяки  персональному комп'ютеру вчитель  долає обмеженість в матеріалах, дістає доступ до словників і бібліотек. Учнів, безумовно, зацікавить робота в  Інтернеті, створення гіпертекстів, подорож по корпусах текстів. Використовуючи персональний комп'ютер, педагог створює  додаткову інформацію до вивчення рідної мови, освоєння правил грамотної культури, розвитку самостійної активної особи.
Вважаємо за необхідне  підкреслити, що самі по собі персональні  комп'ютери не оптимізують навчання, а також не в якій мірі не витісняють традиційні методи і прийоми. Використання персонального комп'ютера, як, втім, і будь-якого іншого методу, не може бути самоціллю. Персональний комп'ютер лише дозволяє наблизити шкільну  методику до вимог сьогоднішнього дня.
 
 
 
1.2 Уроки української мови  з комп'ютерною підтримкою
Аналіз отриманих результатів  та відповідної літератури дозволив нам сформулювати деякі загальні положення щодо використання комп'ютера  на уроках української мови в початкових класах та, зокрема, для створення  дидактичних засобів, що застосовуються в навчанні грамоти.
Перш за все, вважаємо, що методика застосування комп'ютера на уроках з різних предметів, у різні  періоди навчання не може бути однаковою. Адже і саме використання комп'ютера  виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання.
Зміст навчального предмета, різноманітні можливості педагогічних програмних засобів, не однаковий фаховий  рівень підготовки вчителів у галузі комп'ютерних технологій впливають  на методичні прийоми використання комп'ютера. Вирішальне значення мають  також вікові особливості учнів  та їх знайомство з комп'ютерною  технікою.
Розглянемо деякі психолого-педагогічні  принципи використання комп'ютера у 1 класі (зокрема на навчанні грамоти) для розробки дидактичних засобів  на уроках наступних типів:
- засвоєння нових знань  (вивчення нової літери у букварний  період);
- узагальнення і систематизація  знань (закріплення однієї або  декількох вивчених літер);
- комбіновані уроки.[16]
 
1.2.1 Урок засвоєння нових  знань (вивчення нової літери)
Уроки цього типу при традиційній  методиці мають таку структуру:
 
а) перевірка домашнього завдання (у першому класі майже  не задається), корекція знань учнів (взаємозв'язок із попереднім матеріалом);
б) оголошення теми, мети, завдань  уроку і мотивація навчальної діяльності;
в) первинне пізнання учнями конкретного нового матеріалу;
г) узагальнення і систематизація знань;
д) підведення підсумків.
Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі  учні розподіляються на 3 групи. Урок дещо змінюється.
Актуалізація і корекція опорних знань учнів перевіряється  за допомогою комп'ютера (перша сильна група). Для них вчитель може запропонувати  виконання різних посильних цікавих  завдань (ребуси з теми, кросворди  тощо) або дидактичні ігри.
Інші працюють з учителем за запитаннями, картками (5-10 хвилин).
Пізнання учнями конкретного  нового матеріалу: група учнів із високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером (до них можуть бути направлені за бажанням вчителя і учні з інших  груп), аналізують малюнки, схеми, написання  букви тощо.
Інші слухають пояснення  вчителя (5-10 хвилин).
Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують  завдання за підручником чи у зошиті з друкованою основою.
Слабші учні працюють з  учителем.
Третя група (посередні учні) перевіряє рівень засвоєння матеріалу  за допомогою комп'ютера (посильні кросворди, логічні завдання тощо).
 
Підсумок уроку проводиться  разом для всього класу.
 
1.2.2 Урок узагальнення  і систематизації знань (закріплення  однієї або декількох вивчених  літер)
Тут виділяють такі складові:
а) постановка мети уроку  і мотивація навчальної діяльності учнів;
б) відтворення і корекція опорних знань;
в) узагальнення і систематизація основних понять, засвоєння системи  знань і їх застосування для пояснення  нових фактів. Виконання практичних завдань.
Клас ділиться на групи.
Перша працює на комп'ютерах 5-7 хвилин (використовуються кросворди, ігри, завдання творчого характеру, на розвиток логічного мислення тощо).
Друга група дітей самостійно працює з картками (завдання творчого характеру, на розвиток логічного мислення). Після виконання поставлених  завдань учні міняються місцями.
Третя група працює з учителем і виконує цікаві завдання творчого характеру.
Широка систематизація знань. Учитель ставить проблемні запитання  на які учні дають відповіді.
Підведення підсумків  уроку.
В даному випадку наявність  вже розроблених тестових завдань, спеціальних програм, які мають  навчально-інформаційну мету (звичайно, розрахованих на учнів початкових класів) дає можливість зберегти час у процесі узагальнення і повторення та полегшити роботу вчителя.
 
1.2.3 Комбінований урок
На уроках цього типу комп'ютер можна використовувати на будь-якому  етапі. Загальна схема комбінованого  уроку така: перевірка засвоєних  знань + вивчення нового матеріалу.
Методика роботи та поділ  класу на групи аналогічний до попередніх уроків (див. вище).
 
1.2.4. Роль вчителя на  уроці із використанням комп'ютерів.
Постійний контакт з класом, допомога учням у розв'язанні завдань:
- використання (або розробка) відповідних дидактичних засобів  корисних для дитини, її психічного  і фізичного розвитку;
- гнучкість застосування  методів і прийомів роботи;
- забезпечення належного  рівня підготовки всіх учнів;
- забезпечення позитивної  психологічної атмосфери у класі.
При використанні комп'ютерних  дидактичних засобів навчання (особливо при безпосередній роботі учнів  за комп'ютером) необхідно використовувати  відповідні засоби розрядки психіки  та фізичного навантаження: фізкультхвилинки, різноманітні вправи на зниження емоційного та іншого навантаження, фізкультпаузи (якщо заняття об'єднане у 2 уроки).
Позитиви, які ми виявили  при використанні дидактичних засобів, створених чи використаних за допомогою  комп'ютера:
- диференціація класу;
- високий рівень контролю  та корекційної роботи;
- високий рівень самостійності  учнів, пошуково-дослідницької та  іншої роботи.
Негативні явища, які можливі  за умови використання комп'ютера  у навчанні дітей 6-7 річного віку:
- негативний вплив на  дитячу психіку;
- погіршення самопочуття,  зору тощо у дітей;
- погана психологічна  атмосфера у класі (одні учні  працюють з комп'ютером, інші - з  учителем).
За умови правильної поведінки  вчителя, умілої організації навчально-виховного  процесу вищезазначених труднощів  можна уникнути, натомість отримати додаткові позитивні моменти.[30]
 
 
1.3 Переваги і недоліки  використання комп'ютера у навчальному  процесі початкової школи
1.3.1 Позитивні моменти,  що забезпечуються використанням  ПК в школі
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.