Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Облк власного капталу

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 01.11.2012. Год: 2012. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВА  РОБОТА

на тему:
“Облік власного капіталу”
 
 
 
 
 
 
 
 


Поняття про власний капітал
              Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал) і позикові кошти (позиковий капітал).
              Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал складається із:
?      статутного капіталу;
?      пайового капіталу;
?      додатково вкладеного капіталу;
?      іншого додаткового капіталу;
?      резервного капіталу;
?      нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
?      неоплаченого капіталу;
?      вилученого капіталу.
Для реальної оцінки показника власного капіталу сума неоплаченого капіталу , вилученого капіталу та непокритого збитку підприємства віднімається при визначенні підсумку власного капіталу в балансі підприємства.

Облік статутного капіталу

              Статутний капітал – це зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариства та розмір статутного капіталу для інших підприємств, зафіксований в статутних документах.
              Джерелами формування статутного капіталу господарських товариств є грошові та матеріальні внески засновників. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення приймається лише засновниками (власниками) товариства та обов’язково реєструється в Державному реєстрі господарських одиниць.
              Для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу призначений пасивний рахунок 40 “Статутний капітал”. По дебету даного рахунку відображається зменшення статутного капіталу, а по кредиту – його збільшення.
              Сума кредитового сальдо по рахунку 40 повинна відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованого у засновницьких документах підприємства і відображається в балансі підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником (учасником), акціонером тощо.
              Статутний капітал господарських товариств (крім акціонерних) може збільшуватися за рахунок:
?      додаткових внесків учасників;
?      належних учасникам дивідендів;
?      нерозподіленого прибутку.
Збільшення статутного капіталу відображається такими записами:

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Зареєстровано статут (зміни до статуту)
46
40
2.
Збільшення статутного капіталу за рахунок:
а) нерозподіленого прибутку
 
443
 
40
б) належних учасникам дивідендів (виплата дивідендів акціями)
 
671
 
40
Для прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства необхідна згода всіх його учасників та відсутність заперечень з боку кредиторів цього підприємства. Для цього підприємство має опублікувати відповідне повідомлення в пресі.
              Зменшення статутного капіталу можливе при виході, виключенні учасника зі складу товариства. Обидва варіанти потребують, крім обов’язкової публікації в пресі та державної реєстрації, змін у засновницьких документах, розрахунку з учасником. Такому учаснику повинні бути повернуті:
?      сума його вкладу до статутного капіталу;
?      вартість частини майна пропорційна його вкладу до статутного капіталу;
?      частка прибутку, отримана товариством у поточному році.
 
 
Зменшення статутного капіталу відображається проведеннями:

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Зменшено статутний капітал в розмірі внеску учасника
40
672
2.
Відображено вартість частини майна, що належить учаснику при виході з товариства, пропорційно його вкладу до статутного капіталу
443
672
3.
Нараховано частку прибутку, що отримано підприємством у поточному році, яка підлягає виплаті учаснику при виході з товариства
443
671
              Акціонерні товариства мають свої особливості при формуванні та зміні статутного капіталу. Формування статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску певної кількості акцій рівною номінальною вартістю. При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої передплати (у відкритих акціонерних товариства) або розподілу всіх акцій між засновниками (в закритих акціонерних товариствах).
              Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал при умові, що раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
              Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом:
1)     збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
2)     збільшення вартості акцій;
3)     обміну облігацій на акції цього емітента.
І. При збільшенні кількості акцій існуючої номінальної вартості, статутний капітал збільшується за рахунок:
?      внесків засновників і учасників товариства;
?      дивідендів (реінвестування);
?      індексації основних засобів.
Таке збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається записами:

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Збільшено статутний капітал в розмірі додаткових внесків засновників
46
40
2.
Збільшено статутний капітал за рахунок дивідендів
671
40
3.
Збільшено статутний капітал за рахунок реінвестування прибутку
443
40
4.
Збільшено статутний капітал за рахунок індексації основних засобів
423
40
 
              ІІ. При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення вартості акції статутний капітал збільшується за рахунок:
?      внесків засновників і учасників товариства;
?      індексації основних засобів.
Таке збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається такими записами:

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Збільшено статутний капітал в розмірі додаткових внесків засновників
46
40
2.
Збільшено статутний капітал за рахунок індексації основних засобів
423
40
 
              ІІІ. При збільшенні статутного капіталу шляхом обміну облігацій на акції емітента статутний капітал збільшується на загальну вартість облігацій, які обмінюються на акції. При цьому номінальна вартість облігацій має дорівнювати номінальній вартості акцій. Акціонерне товариство також повинно провести реєстрацію випуску акцій. При обміні облігацій на акції збільшується статутний капітал та зменшуються зобов’язання. Позитивна різниця відноситься на доходи від реалізації фінансових інвестицій – субрахунок 741, негативна – на фінансові витрати субрахунок 952.
              Таке збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається записами:

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій номінальною вартістю на акції
46
40
521
46
              Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися шляхом:
?      зменшення вартості акцій;
?      зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.
Таке зменшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається записами:

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Зменшено статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення номінальної вартості акцій
40
672
2.
Зменшено статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій номінальної вартості при їх викупі
451
30, 31
3.
Зменшено статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій номінальної вартості (акції анульовано)
40
451
 


Облік пайового капіталу

              Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності.
              Для обліку пайового капіталу, тобто вартості основних і оборотних запасів підприємства, по яких воно розпайоване (акціонерні товариства, приватні орендні підприємства тощо) призначено рахунок 41 “Пайовий капітал”. По кредиту відображається збільшення, а по дебету – зменшення пайового капіталу.
              Цей рахунок також застосовується для обліку пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельного кооперативу, колективного сільськогосподарського підприємства, кредитної спілки та інших підприємств, передбачених засновницькими документами.
              Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 обліковують не тільки вартість розпайованих частин майна, але й вартість тієї частини, яка залишилася не розпайованою, а також збільшення (зменшення) вартості майна у процесі діяльності підприємства.
              Аналітичний облік по рахунку 41 ведеться за видами капіталу в окремих відомостях.
              Типові проведення з обліку пайового капіталу:

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
Відображено повернення пайових внесків
41
30, 31
2.
Пайові внески направлені на формування статутного капіталу
41
40
3.
Списано непокритий збиток за рахунок пайового капіталу
41
40
4.
Зменшення пайового капіталу за рахунок погашення заборгованості перед кредиторами
41
67
5.
Відображено формування пайового капіталу за рахунок внесків
10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 31, 35
41
6.
Відображено розпайовану вартість майна у КСП
40
41
7.
Відображено формування пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу
42
41
8.
Відображено формування пайового капіталу за рахунок використання прибутку
44
41
9.
Відображено формування пайового капіталу за рахунок погашення членом підприємства заборгованості підприємства за отриману продукцію (товари, послуги), отримані від цього учасника
63
41
10.
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок погашення учасником підприємства заборгованості підприємства за отриману продукцію (товари, послуги), отримані від цього учасника
63
41
11.
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок утримань із заробітної плати працівника підприємства
66
41
12.
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок зменшення заборгованості підприємства перед засновниками цього підприємства (реінвестування)
67
41
13.
Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок погашення членом підприємства кредиторської заборгованості підприємства перед цим членом
68
41
 


Облік додаткового капіталу

              Додатковий капітал являє собою інший капітал, вкладений учасниками товариства (емісійний дохід, тобто дохід отриманий від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість) або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок до оцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу. Для обліку цих сум у Плані рахунків передбачено рахунок 42 “Додатковий капітал”. По кредиту цього рахунку відображається збільшення додаткового капіталу, а по дебету – його зменшення.
              Рахунок 42 “Додатковий капітал” має такі субрахунки:
?      421 “Емісійний дохід”
?      422 “Інший вкладений капітал”
?      423 “До оцінка активів”
?      424 “Безоплатно отримані необоротні активи”
?      425 “Інший додатковий капітал”.
На рахунку 421 “Емісійний дохід” відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.
 
ПРИКЛАД. Для формування статутного капіталу акціонерним товариством було випущено 3000 акцій номінальною вартістю 50 грн. Продажна вартість акцій склала 55 грн. за акцію.

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.
Дебет
Кредит
1.
Відображено статутний капітал акціонерного товариства, виходячи з номінальної вартості випущених акцій
46
40
150000
2.
Відображено емісійний дохід
46
421
15000
 
 
 
 
 

Різниця між продажною вартістю емітованих акціонерним товариством акцій та їх номінальною вартістю (у нашому прикладі 15 000 грн.) і являє собою емісійний дохід такого акціонерного товариства.
В подальшому акціонерне товариство може викуповувати свої акції з метою перепродажу або анулювання. Накопичений товариством емісійний дохід може бути джерелом:
?      для покриття різниці між викупною і номінальною вартістю акцій, у випадку якщо ціна, за якою акції були викуплені, перевищує ціну акцій, за якою вони потім були продані;
?      для покриття різниці між викупною і номінальною вартістю анульованих акцій, у випадку якщо ціна акцій, за якою вони були викуплені, перевищує номінальну вартість анульованих акцій.
В балансі акціонерного товариства залишок суми невикористаного емісійного доходу, тобто кредитове сальдо по рахунку 421 відображається по статті “Додатково вкладений капітала”.
              На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший внесений засновниками товариства (крім акціонерного) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішення про зміну розміру статутного капіталу.
              Нижче подано кореспонденцію рахунків з обліку додаткових внесків засновників товариства без рішення про збільшення статутного капіталу підприємства:
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
Відображено додаткові внески засновників товариства без рішення про збільшення статутного капіталу підприємства:
- грошовими коштами
 
 
30, 31
 
 
422
- основними засобами
10
422
- нематеріальними активами
12
422
- товарно-матеріальні цінності
20, 22
422

              Додатковий капітал підприємства може бути одним із джерел погашення збитків підприємства, що відображається проведенням дебет 422 кредит 442.
              В балансі підприємства залишок іншого вкладеного капіталу – кредитове сальдо субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” відображається по статті “Інший додатковий капітал”.
              На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображається сума до оцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Слід мати на увазі, що лише до оцінка необоротних активів впливає на розмір власного капіталу.
              До оцінка основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” у випадку, якщо його залишкова вартість (об’єкта) значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. При цьому, слід врахувати вимогу пункту 20 П(С)БО 7, “Основні засоби” у якому зазначено: “Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх до оцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій до оцінці вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці сумою чергової (останньої) до оцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу”.
              Тому, лише у випадку, коли результат усіх попередніх переоцінок (до оцінок та уцінок) дасть певну суму перевищення всіх проведених раніше одооцінок над усіма проведеними раніше уцінками, сума останньої до оцінки буде відображена проведенням по дебету рахунку, 10 та кредиту субрахунку 423.
              В момент отримання необоротних активів підприємство збільшує свій додатковий капітал на суму справедливої вартості, за якою вони оприбутковані на баланс підприємства. Потім одночасно з нарахуванням зносу по безоплатно отриманих необоротних активах підприємство відображає дохід у розмірі нарахованого зносу.
              В регістрах бухгалтерського обліку ці операції відображаються наступним чином:

и т.д.................п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1.
До складу основних засобів зараховано безоплатно отримані основні засоби за їх справедливою вартістю
10, 12
424
2.
Нараховано знос по безоплатно отриманих основних засобах
23, 91, 92, 93
131
3.
Відображаємо дохід пропорційно сумі нарахованого зносу
424

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.