Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Звт про виробничу управлнську практику студента в гнк "гетьман"

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 02.11.2012. Год: 2012. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?53
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
 
Науково-навчальний інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту організацій
ЗВІТ
Про виробничо-управлінську практику студента 
 
_____________________________________________
(прізвище, ім'я та по-батькові)
                        курс_________ група________________
 
Термін проходження практики
початок
 
 
закінчення
 
місто
 
підприємство
 
Звіт перевірено:
Оцінка звіту___________ дата „____”_____________2011р.
 
Керівник практики від підприємства___________________________
 
Місце печатки
 
 
 
Оцінка захисту звіту________ дата „____”_____________2011р.
 
Керівник практики від кафедри________________________________   
Львів 2011
 
Анотація
    Звіт про виробничу практику містить аналіз діяльності
підприємства згідно з функцій менеджменту
       Текстова частина включає вступ,розділи підрозділи висновок та
список літератури.
 
 
Ключові слова:готель,аналіз,менеджмент,організаційна структура.
Сторінок -50,рис-4,таблиць-9, використаних джерел-9.


ЗМІСТ
ВСТУП
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГНК "Гетьман"
2.ВИРОБНИЧА І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТЗОВ «ГОТЕЛЬ» «ГЕТЬМАН»
3.ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГНК  «Гетьман»
4.ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
5.ОЦІНКА ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ТЗОВ «ГОТЕЛЬ «Гетьман»
6. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
7.Індивідуальне завдання
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 


 


ВСТУП

Метою проходження практики на ГНК «Гетьман», що знаходиться за адресою м. Львів, вул.. В. Великого,50 є засвоєння  студентами  теоретичних знань щодо сучасних методів і форм органiзацiї  виробничої, підприємницької, економічної діяльності ГНК «Гетьман», формування на базi одержаних у навчальному закладi теоретичних знань професiйних умiнь i навичок для прийняття самостiйних управлiнських рiшень у процесі виконання своїх функцій в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичнiй дiяльностi.
Завданням виробничо-управлінської практики є: по-перше, ознайомитись з дiючими  нормативно-правовими документами, згiдно яких здiйснюється виробничо-пiдприємницька дiяльнiсть, правилами та процедурами створення виробничих пiдприємств, їх органiзацiйною та виробничою структурою, специфiкою органiзацiї виробничих процесiв. По-друге, проаналiзувати можливостi застосування своїх теоретичних знань у дiяльностi конкретних функцiональних служб пiдприємства (управлiння виробничою дiяльнiстю, управлiння iнновацiйною та iнвестицiйною дiяльнiстю, управлiння фiнансами тощо). По-третє, зiбрати i узагальнити вiдповiднi матерiали для виконання бакалаврської випускної роботи.
              Керівник практики від підприємства, Здинянчин Володимир Мирославович, який є директором,  допоміг виконати поставні задачі виробничо-управлінської практики у ГНК «Гетьман». У процесi проходження практики за допомогою керівника практики були ґрунтовно вивчені функцiї менеджера на підприємстві та в управлiнських структурах ГНК «ГЕТЬМАН»,заступник з загальних питань Кухтик Л.В. ознайомила з основними принципами і методами органiзацiї виробничих процесiв, та поділилася вмінням  аналiзувати потреби споживачів до змiн внутрiшнього i зовнiшнього середовища; поділився досвiдом прийняття оптимальних управлiнських рiшень, під час проходження виробничо-управлінської практики було дозвилено ефективно реалiзовувати свої професiйнi знания i творчi здiбностi, набути навички органiзацiйно-управлiнської роботи в сферi менеджменту.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГНК "Гетьман"

 
Назва підприємства -  готель „Гетьман”
Директор -  Зденянчин Володимир Мирославович
Адреса, телефон, факс, е-mail – м. Львів, вул. Володимира Великого, 50, тел. 64-    84-67, факс: 64-84-72,  hetman@mail.lviv.ua
Вид діяльності – готельні послуги, туризм, громадське харчування
Загальна кількість працівників та основний персонал – 101
Реквізити:
Підприємство „Готельно-навчальний комплекс „Гетьман”
79053, м.Львів,
Вул. Володимира Великого, 50
Р/р 26005301000112 в Західній регіональній філії АКБ „Трансбанк”
МФО 385435, ЗКПО 02595718
Готель „Гетьман” збудований в 1984   році і працює як  готельно-навчальний комплекс.
У  2001 р. ГНК „Гетьман”  отримав  сертифікат  тризіркового   готелю. Тут  створені  всі  умови  для  проживання, проведення конференцій та  відпочинку.
З 1 січня 2004 року готельний збір у місцевий бюджет було скасовано, що дало можливість витратити кошти на підвищення рівня обслуговування в готелі на суму 557,947 тис. грн. За цей період було досягнуто наступних змін:  
покращено зовнішній вигляд будівлі: встановлено на фасаді будівлі вивіски з підсвітленням, оформлено фасад будівлі живими квітами , які встановлено на балконах готелю ; 
повністю реконструйовано відділення служби рецепції;
відремонтовано 40 готельних номерів з повною заміною телевізорів, холодильників, меблів та сантехніки;             
реконструйовано конференцзал, зал засідань,  учбові  аудиторії;
замінено кухонне обладнання  ресторану , оновлено банкетні  зали;
встановлено сучасну цифрову  телефонну станцію та підключено міжнародний зв’язок;
підключено кабельне телебачення;
здійснено підключення до мережі „Інтернет”, створено власний веб-сайт та розроблено комп'ютерну програму по бронюванню місць в готелі.
     Готель „Гетьман ” – це вдале місце для проведення конференцій, симпозіумів та бізнес-семінарів. В готелі є  актовий зал на 300 місць, зал для проведення фуршетів та презентацій на 80 місць, конференцзал на 50 місць, зал засідань на 50 місць, учбова аудиторія на 50 місць.
     На території готелю розташована автостоянка з цілодобовою охороною та автозаправна станція, банкомат, стоматологічний кабінет, перукарня, солярій, нотаріус.
Готель розташований на вул. Володимира Великого, 50. 
ГНК "Гетьман" має самостійний баланс, розрахункові і валютні рахунки в банку, печатку з своїм найменуванням, кутовий та інші штампи,  інші реквізити.
              В своїй діяльності ГНК «Гетьман» керується законами України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими законами, та підзаконними нормативними актами, Установчою угодою між Учасниками Підприємства та Статутом ГНК «Готель «Гетьман». У випадку протиріччя положень Установчої Угоди і Статуту перевагу мають положення Установчої Угоди.
              ГНК «Гетьман» як юридична особа, здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна, на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самоврядування.
Юридична адреса ГНК "Гетьман"   м.  Львів, вул. Володимира Великого, 50
Метою створення та діяльності організації  є одержання прибутку шляхом об’єднання майнових в т. ч. фінансових засобів його учасників, а також об’єднання їх немайнових, в т.ч. особистих немайнових прав, для більш  повного задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в виконаних роботах, та наданих послуг.
Готельно – навчальний комплекс „Гетьман” є власністю об'єднаних профспілок Львівщини. За статутом метою створення ”Комплексу ”є сприяння профспілковим організаціям у розробці та реалізації економічних та соціальних програм, навчання та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу, а також здійснення різних видів господарської та комерційної діяльності в межах статутних завдань.
 
              Предметом діяльності ГНК «Гетьман» є:
-                   Організація навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників та членів профспілкових організацій;
-                   Надання науково-дослідницьких, консультаційних, клірінгових та інформаційних послуг;
-                   Організація навчання та стажування членів профспілкових організацій за кордоном;
-                   Організація та проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, виставок-продаж, бізнес-турів;
-                   Налагодження і організація ділових зв’язків між фірмами України та зарубіжних країн, надання маркетингових посередницьких та дистриб’юторських послуг;
-                   Видання наукової, навчальної, статистичної та іншої літератури, періодичних видань по профілю „Комплексу”;
-                   Туризм ,в т.ч. міжнародний;
-                   Здійснення екскурсійно-туристичної діяльності, в т.ч. в плані культурного обміну, сервісного та готельного обслуговування;
-                   Рекламно-інформаційна та інноваційна діяльність;
-                   Виробництво товарів народного споживання ;
-                   Надання транспортних, експедиторських та агентських послуг;
-                   Організація торгівлі та громадського харчування;
-                   Закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, в т.ч. від населення.  
При готелі діє автостоянка, солярій, стоматологічний кабінет, надаються послуги нотаріуса, діє банкомат. Великим плюсом готелю є наявність автономної системи водопостачання, і відповідно до цього немає перебоїв із водою.
Кожен поверх обслуговують дві покоївки, які стежать за тим, щоби від клієнтів не надходили скарги на обслуговування їх номерів. Вони пильнують також за тим, який номер потребує поточного косметичного ремонту. Його одразу ж виконує власна бригада робочих. Крім того паралельно відбувається капітальний ремонт тимчасово незаселених приміщень.
На сьогодні готельний фонд складає 180 місць.  До послуг гостей:
16 одномісних „стандартних” номерів,
52 двомісних „стандартних” номерів,
16 двомісних номери класу „євро”,             
1 одномісний номер класу „люкс”,
8 двомісних  номерів класу „люкс”.
У кожному номері вигоди, телефон, телевізор. В готелі є автономна система постачання холодної та  гарячої води.
     В готелі є ресторан на 100 місць з банкетним залом на 30 місць та бар.
Сьогодні  „Гетьман” входить  до  числа  кращих готелів  міста.

Готель "Гетьман" – це поєднання європейського комфорту та української гостинності.


2.ВИРОБНИЧА І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТЗОВ «ГОТЕЛЬ» «ГЕТЬМАН»

Виконавчим органом управління ТзОВ «Готель «Гетьман»  є директор. На даний момент директором є Здинянчин В.М. Директор призначається Президентом Підприємства, і затверджується загальними зборами Учасників ТзОВ «Готель «Гетьман».Президент може самостійно виконувати обов’язки директора. Додаткового рішення з цього приводу зборами не приймається.
Директор:
?      керує загальною діяльністю ТзОВ «Готель «Гетьман»;
?      розпоряджається майном ТзОВ «Готель «Гетьман» включаючи фінансові засоби;
?      приписує зовнішньоекономічні контракти;
?      приймає на роботу та звільняє роботи працівників, згідно штатного розпису;
?  подає на затвердження зборам Учасників проекти планів, передбачених Статутом, а також звіти про виконання цих планів, річних баланс, аналіз прибутків і збитків, річний звіт.
На директора зборами Учасників ТзОВ Готель «Гетьман»  може бути покладено виконання дій, які є компетенцією Президента або зборів Учасників. Директор призначається на невизначений строк. Питання про його відкликання може вирішуватись. Президентом ТзОВ «Готель Гетьман» і затверджуватись на загальних зборах ТзОВ Готель «Гетьман».
Контрольним органом ТзОВ «Готель «Гетьман» є Ревізійна комісія, яка здійснює контроль фінансової та господарської діяльності ТзОВ Готель «Гетьман». Ревізійна комісія вправі вимагати від службових осіб ТзОВ Готель «Гетьман» надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати своєї роботи і проведених перевірок зборам Учасників. Вона дає письмовий висновок по річному звіту та балансах ТзОВ «Готель «Гетьман».
Трудовий колектив ТзОВ «Готель «Гетьман», який складається з 101 осіб, становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів, контрактів, інших форм, що регулюють трудові відносини працівників ТзОВ «Готель«Гетьман». Між Учасниками ТзОВ «Готель«Гетьман» і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі відносини, питання охорони праці, соціального розвитку ТзОВ «Готель«Гетьман». Від Учасників колективний договір підписує Президент ТзОВ «Готель«Гетьман». Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, проводить статистичну звітність. На рис.1 зображено організаційну структуру ТзОВ «Готель«Гетьман».
 

  Рис 1 Організаційна структура ТзОВ Готель«Гетьман»
 
 
 
Структура  управління ГНК «Гетьман», яка подана на рис.1., є лінійною організаційною структурою управління, яка складається з із взаємопідпорядкованих органів у вигляді ієрархічною драбинки. У найвищій ланці ієрархії, почесне місце займає посада директора ГНК «Гетьман», йому підпорядковані : головний бухгалтер, головний інженер, заступник із загальних питань, директор ресторану. Головному бухгалтеру підпорядковані :заступник головного бухгалтер,бухгалтерія, заступник фінансового директора, відділ кадрів. Головному інженеру підпорядковані цех енергетики,цех сантехнічний, АТС, інженер по пожежній безпеці. Заступнику із загальних питань підпорядковані: служба прийому і обслуговування, портьє, швейцари, касири; служба маркетингу і реклами,завідувач складами;покоївки, костилянши; склади, вантажники; господарська служба. Директору ресторані підпорядковані : кухарі, бармени, офіціанти; заступник директора постачальники, склади, вантажники; господарська служба.
Директор виконує такі функції:
  Керує поточною діяльністю ГНК «Гетьман»;
  Здійснює оперативне керівництво роботою;
  Розпоряджається майном ГНК «Гетьман», включаючи усі технічні засоби;
  Здійснює будь-які інші дії, необхідні для досягнення мети ГНК «ГЕТЬМАН», за виключенням тих, які у відповідності з Статутом компетенцією Генерального директора, Президента, або зборів Учасників.
Бухгалтерія виконує функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності, керує процесами фінансово-кредитної діяльності, організації, оплати і матеріального стимулювання праці. Відповідає перед директором за ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне формування податкової та статистичної звітності, контролювання фінансових результатів діяльності ГНК «Гетьман»,, також відповідає перед директором ще й за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей, тощо.
Адміністрація забезпечує обслуговування техніки та підтримання приміщення в чистоті. Відповідає перед директором за стан техніки і чистоту приміщення.
Відділ кадрів забезпечує ГНК «Гетьман», необхідними трудовими ресурсами, на які є потреба в даній організації, забезпечує навчання, підвищення кваліфікації, практику на інших іноземних підприємствах для досягнення максимальної віддачі від робочої сили. Відділ кадрів співпрацює з біржою праці, яка дає інформацію про наявність необхідних спеціалістів і про можливості подальшої співпраці, а також даний відділ має тісний зв'язок з рядом коледжів і, зокрема, з «Львівською політехнікою», звідки набираються студенти для проходження практики, і є можливість, для тих хто себе проявить, перспектива подальшого працевлаштування.
Господарська служба - це найбільший підрозділ готелю. Повсякденна підтримка в належному стані великої кількості номерів вимагає великої відповідальності і пунктуальності. Від керівника цієї служби потрібна організаторська здатність, вимогливість, прагнення відповідати самим високим стандартам.
        Консьєрж повинний мати достатню інформацію як про готель, так і про найближчі визначні пам'ятки. Консьєрж має виконувати прохання гостей, не зважаючи на те, відносяться вони до компетенції служб готелю чи ні. Зазвичай до обов’язків консьєржа входить: повідомлення гостям необхідної інформації; замовлення квитків на літаки, потяги, видовищні заходи або інші місця; організація особливих заходів, таких, наприклад, як VIP-прийоми; виконання секретарських обов'язків тощо. Консьєрж також може обдзвонювати гостей після того як вони поселилися в номери, щоб дізнатися, чи не мають вони потреби в якій-небудь допомозі. У деяких готелях консьєрж відповідає на скарги відвідувачів. Під час відсутності консьєржа в багатьох готелях його функції виконує один зі співробітників.
 
 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГНК  «Гетьман»

Як згадувалося вище, одним із видів економічної діяльності ГНК  «Гетьман»,  є надання готельних послуг, але це є тільки одним із видів діяльності адже ГНК «Готель «Гетьман»,займається організацією громадського харчування, організація побутового обслуговування, організація проведення ярмарків, аукціонів,виставок.
Аналіз складових балансу ГНК «Гетьман» за 2009-2011 роки
Показники
2009
2010
2011
Динаміка змін
Динаміка змін
2009-2010 рр.
2010-2011 рр.
Абсол.
Темп приросту,%
Абсол.
Темп приросту,
тис.грн
тис.грн
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Активи
 
 
 
 
 
 
 
Необоротні активи
2449
2429
2910
-20
-0,82%
481
19,80%
Оборотні активи
692
669
1051
-23
-3,32%
382
57,10%
Витрати майбутніх періодів
13
8
11
-5
-38,46%
3
37,50%
Баланс
3154
3106
3972
-48
-1,52%
866
27,88%
Пасив
 
 
 
 
 
 
 
Власний капітал
2787
2725
2579
-62
-2,22%
-146
-5,36%
Забезпечення таких витрат і платежів
-
-
-
-
-
-
-
Довгострокові зобов’язання 
-
-
885
-
-
885
-
Поточні зобов’язання
367
381
113
14
3,81%
-268
-70,34%
Доходи майбутніх періодів
-
-
-
-
-
-
-
Баланс
3154
3106
3577
-48
-1,52%
471
15,16%
 
 
 
З таблиці 1 можна зробити висновок, що баланс ТзОВ «Готель«Гетьман», а отже і його майно має тенденцію (хоч і не дуже значну) до зменшення оскільки: абсолютне відхилення становить у 2011 році порівняно з 2010- 471 тис.грн., а відносне -15,16 %; у 2009 порівняно з 2010- (-48) тис.грн., або (-1,52)%. Окремі показники у поступово теж зменшуються: необоротні активи у абсолютному вираженні рівні-  (-20) тис.грн., відповідно у відносному - -0.82% (у порівняння 2009 з 2010 роками), а у 2010 та 2011 році -481 тис.грн., або -19,80%. На відміну від необоротних активів оборотні збільшились- на 382 тис.грн. у абсолютному вираженні і на 57,10% ( у порівнянні з 2010 з 2011 роком), і на (-23) тис. грн., або -3,32  у 2009 та 2010 роках. Витрати майбутніх періодів зросли у 2011 році: абсолютне відхилення 866 тис. грн.., відносне 27,88%, але зменшились у 2010: абсолютне відхилення (-48) тис. грн.., відносне -1,52%. Проаналізувавши активи можна зробити висновок, що динаміка готелю є в загальному зростаючою. Що стосується джерел майна, тобто пасиву, то тут зменшився  власний капітал на(-62) тис.грн. або 2,22 % в 2010 році, і зменшився на (-146) тис. грн., або (-5,36)% в 2011 році. В той же час, довгострокових зобов’язань майже немає тільки у 2006 році 1,1 тис.грн і у 2011 році 885 тис.грн, а поточні зобов’язання збільшились у 2009 році на 14 тис.грн або на 3,81 %, а у 2011 році в порівняння з 2010 роком (-268)тис.грн або на -70,34%.
Таблиця2
 
 
 
 
 
 
 
 
Динаміка звіту про фінансові результати ГНК«Гетьман»  за 2009-2011 роки
І. Фінансові результати
 
Роки
Динаміка змін
Динаміка змін
2009-2010рр.
2010-2011рр.
Стаття
Код
2009
2010
2011
Абсолютне відхилення, тис.грн
відносне відхилення,%
Абсолютне відхилення, тис.грн
відносне відхилення,%
рядка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дохід (виручка) від реалізації
10
4993,0
4928,0
5636,0
-65,0
-1,30%
708
14,37%
продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
15
822,0
811,0
923,0
-11,0
-1,34%
112,0
13,81%
Чистий дохід (виручка) від реалізації
35
4171,0
4117,0
4713,0
-54,0
-1,29%
596,0
14,48%
продукції  (товарів, робіт, послуг)
 
Собівартість реалізованої
40
3635,0
3658,0
4248,0
23,0
0,63%
590,0
16,13%
продукції  (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибуток
50
536
459
465
-77
-14,37%
6
1,31%
Інші операційні доходи
60
19
50
18
31
163,16%
-32
-64,00%
Адміністративні витрати
70
533
489
580
-44
-8,26%
91
18,61%
Витрати на збут
80
-
-
-
-
-
-
-
Інші операційні витрати
90
14
49
18
35
250,00%
-31
-63,27%
Фінансові результати від операційної діяльності:
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибуток
100
7
0
0
-7
-100,00%
0
0,00%
збиток
105
0
29
115
29
-
86
296,55%
дохід від участі в капіталі
110
-
-
-
-
-
-
-
Інші фінансові доходи
120
-
-
-
-
-
-
-
Інші доходи
130
-
-
-
-
-
-
-
Інші витрати
160
-
-
-
-
-
-
-
Фінансові результати від звичайної
 
 
 
 
 
 
 
 
діяльності до оподаткування:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продовження таблиці 2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
прибуток
170
7
0
0
-7
0,00%
0
0
збиток
 
0
29
115
29
-
86
296,55%
175
Податок на прибуток
180
49
35
30
-14
-28,57%
-5
 
від звичайної діяльності
 
 
-14,29%
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
-
-
-
-
-
-
-
-
Фінансові результати від
 
 
 
 
 
 
 
 
звичайної діяльності:
Прибуток
190
-
-
-
-
-
 
 
-
-
збиток
195
42
64
145
22
52,38%
81
126,56%
Чистий:
 
 
 
 
-
 
 
 
Прибуток
220
--
--
 
-
-
-
-
збиток
225
42
64
145
22
52,38%
81
126,56%
 
Динаміка звіту про фінансові результати ТзОВ «Готель «Гетьман» за 2009-2011 роки свідчить що дохід (виручка) від реалізації робіт і послуг зростає щорок  порівняно з 2009 роком, у 2009 році було 4993,0 тис.грн, у 2010 році – 4928,0 тис.грн, а у 2011 році становив 5636 тис.грн. . Щодо податку на додану вартість, то його найменше сплачено у 2010 році, і найбільше у 2011 р. Найбільша частка чистого доходу спостерігається у 2011р, найменша у 2009р. Валовий прибуток у 2010 році був найменшим за всі аналізовані роки і становив 459 тис.грн, у 2009 році він був найбільшим 536 тис.грн. Разом з цим найбільша частка інших операційних доходів становила у 2010 році і рівна 50 тис.грн.,  адміністративних витрат становить у 2011році, і склали в розмірі 580 тис. грн.  Щодо фінансових результатів від операційної діяльності то протягом 2010-2009 років тут спостерігається збиток в розмірі 29 тап 337,5 тис. грн. Відповідно, а у 2010 році стостерігався прибуток у розмірі 7 тис.грн. Чистий прибуток був відсутній., а у 2009 році і у 2010 році був збиток 64 та 145 тис.грн. відповідно.
    Таблиця 3
Динаміка відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Готель «Гетьман» за 2009- 2011 рік
Показник
2009 р.
Абс.
відх.
2010 р.
Абс.
відх.
2011 р.
Абс. відх.
на поч.
на кін.
на поч.
на кін.
на поч.
на кін.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Коефіцієнт автономії
0,95
0,97
0,02
0,97
0,97
0
0.97
0,97
0
Коефіцієнт заборгованості
0,05
0,03
-0,02
0,03
0,027
-0,003
0,027
0,02
0,007
Коефіцієнт фінансової залежності
1,05
1,03
-0,02
1,03
1,03
0
1,03
1,03
0
Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності
0,95
0,97
0,02
0,97
0,97
0
0,97
0,98
0,01
Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу
0,05
0,03
-0,02
0,03
0,03
0
0,03
0,03
0
Коефіцієнт фінансового левреджу
0,0003
0,0002
-0,0001
0,0002
0
0
0
0,004
0
Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел
0,0003
0,0002
-0,0001
0,0002
0
0
0
0,004
0
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел
0,999
0,999
0
0,999
1
0001
1
0,996
-0,004
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами
0,71
0,94
0,23
0,94
0,37
-0,57
0,37
0,95
0,58
Коефіцієнт маневреності власних коштів
0,12
0,39
0,27
0,39
0,38
-0,01
0,38
0,42
0,04
 
Дані таблиці свідчать про збільшення (у 2009 році) частки власного капіталу в загальній сумі всіх джерел фінансування (на 2%),а 2010 та 2011 роки залишилися без змін й, відповідно, про зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Про зменшення такої залежності й зростання фінансової стійкості підприємства свідчить також зменшення на 2% коефіцієнта фінансової залежності (у 2009 році, а у 2010-2011 без змін) і на 2% коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу. Незначне зменшення у 2009 році (на 1%) коефіцієнта фінансового левреджу не змінює попереднього висновку. Про тенденцію до зростання фінансового потенціалу майбутнього розвитку підприємства свідчить збільшення у звітному році на 2% коефіцієнта довгострокової фінансової незалежності це у 2009 році, у 2010 році – без змін, а у 2011 році на 1%. Деяке зменшення у 2009 році коефіцієнта фінансової залежності капіталізованих джерел (на 1%) і не зменшення на таку ж суму коефіцієнта фінансової незалежності капіталізованих джерел не загрожує погіршенням фінансового стану підприємства з позиції його довгострокової перспективи ( у 2010-2011 році без змін), оскільки частка власного капіталу підприємства в загальній сумі його довгострокових джерел залишається достатньо високою 99% (У 2009 році),й по 1 за роки 2010-2011,тобто значно вищою від мінімально допустимих 60%. Тенденцію до зростання мають два останніх з наведених у таблиці показників 23% та 27% у 2009 році та 37% та 38% у 2010 році, а також 58% та 4% у 20011 році, що підтверджує висновок про зміцнення фінансового стану підприємства.
Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства, його наявність і потенційні фінансові можливості. Фінансовий стан визначається здатністю підприємства формувати і залучати кошти, повертати борги і покривати збитки. Предметом аналізу фінансового стану підприємства є його фінансові ресурси,їх формування і використання. Фінансові ресурси є основним і пріоритетним видом ресурсів підприємства. Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
При цьому першочерговими завданнями аналізу насамперед є:
- загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;
- вивчення відповідності між коштами і джерелами регіональності їх розміщення та ефективності використання;
- визначення причинно-наслідкових зв’язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану, щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції зміцнення фінансового стану підприємства;
- дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни;
- визначення ліквідності і фінансової стабільності підприємства;
- прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;
- розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.
    Аналіз динаміки валюти балансу – це «читання» балансу розпочинають зі встановлення зміни валюти балансу за період, що аналізується. Це дає змогу визначити передусім напрям і темп зміни валюти балансу. .Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства можна також зіставити зміну валюти балансу зі змінами показників фінансового результату діяльності підприємства.
Коефіцієнт зміни валюти балансу (Кб) розраховують за формулою:
                                                     Кб = (ВБс1 – ВБсо) : ВБсо                                                      (1)
Де, ВБс1 та ВБсо – середня величина валюти балансу відповідно за звітний і попередній періоди.
Коефіцієнт зміни обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) (Кд) розраховується:
                                               Кд = (ДР1 – ДР0) :ДР0                                                                                           (2)
Таблиця 4
Аналіз динаміки валюти балансу ТзОВ «Готель «Гетьман» за 2007-2008рр.
Показники
2009
2010
2011
Коефіцієнт зміни валюти балансу
-
(5329,2-4001,85)/4001,85
=0,33
(5280-5329,2)/5329,2
= -0,009
Коефіцієнт зміни обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(4115,3-3693,0)/3693,0
=0,114
(4322,8-4115,3)/4115,3
=0,050
(5360-4323)/4323 =0,24
Випередження темпів приросту обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з темпами приросту валюти балансу свідчить про покращення використання майна підприємства в динаміці, про ефективніше використання фінансових ресурсів у звітному(2011 році) періоді порівняно з попереднім (2010роком), а відставання – про погіршення використання майна, про менш ефективне використання фінансових результатів (тобто 2010 рік в порівняння з 2009 роком).
    Однією з основних характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість, економічним змістом якого є забезпеченість запасів підприємства стійкими джерелами їх формування, гарантована платоспроможність, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і поведінки партнерів.
   Таблиця 5
Аналіз ліквідності балансу ТзОВ «Готель «Гетьман» за 2008 рік
 
 
Ранжування активів балансу
На початок звітного періоду, тис.грн
 
На кінець звітного періоду, тис.грн
 
Ранжування пасивів балансу
 
На початок звітного періоду, тис.грн
 
 
На кінець звітного періоду, тис.грн
 
 
Платіжний надлишок (+),недостача(-)
Рівень покриття зобов’язань
 
На початок звітного періоду, тис.грн
 
На кінець звітного періоду, тис.грн
 
На початок звітного  %періоду, тис.грн
 
На кінець звітного періоду,% тис.грн
 
1.Високо
ліквідні активи
(А1)
265
107
1.Термінові  пасиви (П1)
139
113
126
-6
190,6
94,7
2.Швидко
ліквідні активи  (А2)
1656
2107
2.Корот-костроко-ві пасиви (П2)
0
0
1656
2107
0
0
3.Повільноліквідні
активи (А3)
108
113
3.Довго-строкові
пасиви (П3)
0
23
108
90
0
491,3
4.Важко
ліквідні активи  (А4)
3123
3081
4.Постій-ні пасиви (П4)
5013
5272
-1890
-2191
62,3
 
 
 
 
58,4
 
 
 
 
Баланс
5152
5408
Баланс
5152
5408
-
-
-
-
З таблиці 5 видно, що баланс ТзОВ «Готель»Гетьман» за звітний період є абсолютно ліквідним, оскільки виконується умова А1>П1 на початок, а на кінець звітного періоду ця умова не виконується. Різниця між найліквіднішими активами і термінами (негайними) пасивами не є велика велика : на початок звітного періоду становила 126 тис.грн, на кінець звітного періоду –6 тис.грн. Рівень покриття при цьому становив відповідно 190,6 % і 94,7% відповідно. Нестачу у підприємства грошових коштів та інших найліквідніших активів групи А1 на кінець звітного періоду була частково компенсована надлишком активів групи А2, рівень покриття якими короткострокових пасивів становив на цей час 0%. Однак така компенсація є лише вартісною, а в реальній платіжній ситуації, як зазначалось вище, менш ліквідні активи не зможуть замінити більш ліквідні. Умова А3>П3 для підприємства виконується, що свідчить про високий рівень його перспективної платоспроможності, про наявність у підприємства достатнього обсягу запасів, товарів та інших активів, що повільно реалізуються. Рівень покриття такими активами довгострокових пасивів майже в 10 раз перевищує потребу в них на початок звітного періоду і у 5 разів- на кінець звітного періоду. Нерівність А4<П4 на початок і кінець звітного періоду виконується, що свідчить про присутність у підприємства власного капіталу. Сума перевищення власного капіталу над необоротними активами може бути спрямована на покриття приросту оборотних активів, що є безумовним критерієм платоспроможності підприємства. 
Оцінка відносних показників ліквідності і платоспроможності. Окрім аналіз ліквідності балансу проводять розрахунок та аналіз сукупності відносних аналітичних показників.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал = А1 /(П1 +П2)                                                 (3)
Коефіцієнт критичної ліквідності  Ккл = (А1+А2)/(П1+П2)                                          (4)
Коефіцієнт поточної ліквідності Кпл = (А1+А2+А3)/(П1+П2)                                        (5)
Таблиця 6
Відносні показники ліквідності та платоспроможності ТзОВ «Готель «Гетьман» за 2009 рік
 
Номер з/п
 
 
Показник
Значення показника
 
Абсолютне відхилення (+,-)
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
265/139
=1,91
107/113
=0,95
-0,96
2.
Коефіцієнт критичної ліквідності
(265+1656)/139
=13,82
(107+2107)/113
=19,59
5,77
3.
Коефіцієнт поточної ліквідності
(265+1656+108)/139
=14,60
(107+2107+113)/113
=20,59
5,99
 
Проаналізувавши показники ліквідності та платоспроможності, коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідає абсолютному значенню 0,2-0,35 і на початку і на кінці звітного періоду. Спочатку даний коефіцієнт був рівний 1,91  кінці періоду – 0,95 це свідчить, що підприємство не в змозі погасити свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт критичної ліквідності показує, чи підприємство може погасити свої поточні зобов’язання в разі критичного його стану. Оскільки цей коефіцієнт перевищує прийняті норми на початку звітного періоду 13,82 при тому він перевищує дані норми на кінці звітного періоду 19,59 можна стверджувати, що в короткостроковому періоді платоспроможність буде невисокою. З третього коефіцієнта (поточної ліквідності) ми бачимо, що кредитори підприємства впевнені, що їм повернуть боргу.
 
Таблиця 7
Динаміка показників ділової активності ТзОВ «Готель «Гетьман» за2009- 2010 рік
 
Ном
з/п
Назва показника
Попередній період
Звітний період
Відхилення (+,-)
1
Вихідні дані для розрахунку показників
 
 
 
1.1
Чистий дохід( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис.грн
3603
4467
864
1.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг), тис.грн
2947
3081
134
1.3
Середня вартість активів, тис.грн
5329,2
5280
-49,2
1.4
Середня вартість основних засобів, тис.грн
2947,1
3042,5
95,4
1.5
Середня вартість запасів, тис.грн
79,1
78
-1,1
1.6
Середня вартість дебіторської заборгованості, тис.грн
1434,9
1881,5
446,6
1.7
Середня вартість кредиторської заборгованості, тис.грн
12,05
27
14,95
1.8
Середня вартість власного капіталу тис.грн
5184,8
5142,5
-42,3
2
Показники ділової активності товариства
 
 
 
2.1
Коефіцієнт оборотності активів (ряд 1.1 : ряд 1.3)
0,68
0,85
0,17
2.2
Коефіцієнт оборотності основних засобів
(ряд 1.1 : ряд 1.4)
1,22
1,47
0,25
2.3
Коефіцієнт оборотності запасів(ряд 1.1 : ряд 1.5)
45,5
57,3
11,8
2.4
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
(ряд 1.1 : ряд 1.6)
2,51
2,37
-0,14
2.5
Середня тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів (360: ряд 2.4), дня
144
152
8
2.6
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
(ряд 1.1 : ряд 1.7)
299
165,4
-133,6
2.7
Середня тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів (360: ряд 2.6), днів
1,2
2,18
0,98
2.8
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
(ряд 1.1 : ряд 1.8)
0,69
0,87
0,18
 
 
Провівши розрахунки можна зробити висновок, значення, а також динаміка, більшості показників ділової активності є позитивною. Свою оборотність сповільнили такі показники як: коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (133,6%), одним з негативних факторів є також зниження середньої вартості активів (49,2%), а також незначно зменшилась середня вартість запасів (на 1,1%), також суттєво знизився середня вартість власного капіталу (на 42,3%), знизився коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (на 0,14%). Позитивною тенденцією є те що зріз чистий дохід від реалізації товарів( робіт, послуг) на 864%.
Таблиця8
Рівень і динаміка показників рентабельності ТзОВ «Готель «Гетьман» за 2011 рік
 
Показники
Код рядка
Значення показника
Відхилення (+,-)
За попередній
період
За звітний
період
Рентабельність витрат,%
Ф.2р.050/ Ф.2 р.040
0,22
0,45
-0,23
Рентабельність продажу,%
Ф.2р.050/ Ф.2 р.010
0,15
0,26
-0,11
Рентабельність чистих активів,%
Ф.2.р.220/Ф.1.? р.
(280-(480+620+630))/2
0
0,05
0,05
Рентабельність власного капіталу,%
Ф.2.р.050/Ф.1.? р.380/2
0,13
0,27
0,14
Рентабельність сумарного капіталу,%
Ф.2.р.050/Ф.1.?
Р.280/2
0,26
0,26
0
 
Висновок:
Проаналізувавши рівень і динаміку показників рентабельності ТзОВ «Готель «Гетьман» можна зробити висновки, що негативні тенденції відсутні. Рентабельність витрат зменшилась на 23%. Показник рентабельності чистих активів (збільшився на 5%) що свідчить про прибутковість інвестованого в активи капіталу. Прийнятним є також значення показника рентабельності власного капіталу він збільшився у звітному році на 14% і характеризує достатній рівень прибутку на інвестиції власників звичайних акцій.
 

 

4.ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

              Управління підприємством здійснюють:
1.      Голова правління;
2.      Генеральний директор;
В свою чергу, керувати підприємством їм допомагають головний бухгалтер, заступник з загальних питань,керівник відділу кадрів.
Управління підприємством неможливе без передачі інформації, тому обмін інформацією є обов’язковим функціональним обов’язком кожного працівника. На рис.3 можна побачити, що головний бухгалтер відіграє центральну роль при передачі інформації від головного директора,  до керівника планово – економічного відділу, керівника відділу кадрів до голови зборів та генерального директора, оскільки головний бухгалтер, в особі Бінас Л.Й., несе пряму відповідальність перед головою зборів та генеральним директором за ефективну та прибуткову поточну діяльність ГНК  «Гетьман». В свою чергу заст. головного бухгалтера, керівник планово – економічного  відділу та керівник відділу кадрів обмінюються інформацією між собою, оскільки їхні дії повинні бути злагодженими і сприяти ефективній діяльності одне одного.

Рис.2. Схема передачі інформації між лінійними керівникам на ГНК «Гетьман» у 2010 р.
Для здійснення управління ГНК  «Гетьман» необхідна така інформація:
?                  Первинна – це дані, які збирає ГНК «Гетьман» для досягнення конкретної цілі (мети) підприємства, її дані не є застарілими, методологія збирання даних контролює підприємство, доступ до результатів досліджень є обмеженим для конкурентів. Збирання даних забирає багато часу та потребує значних витрат, не всю інформацію можна зібрати таким методом, а надійність та точність інформації залежить від рівня кваліфікації дослідників;
?                  Вторинна – це дані, які зібрані для цілей, відмінних  від розв’язування досліджуваної проблеми і вже існують в обробленому вигляді Ця інформація є дешевою, доступною, її одержання є оперативним, дає можливість зіставити дані з різних джерел, наявні дані, які не можна отримати самостійно. Але водночас дані вторинної інформації є неповними, негарантована надійність інформації з деяких джерел, можлива наявність застарілих даних, можлива суперечливість даних із різних джерел, досить часто невідома методологія збирання і оброблення даних, також ця інформація доступна до конкурентів;
?                  Внутрішня – збирається в середині підприємства у результаті планування, контролю за роботою всіх функціональних підрозділів. Ця доступна та дешева інформація може використовуватися для проведення ситуаційного аналізу, дослідження динаміки розвитку ГНК «ГЕТЬМАН», визначення частки ринку;
?                  Зовнішня – збирається ззовні підприємства, поділяється на:
-Бібліотечна – доступна для всіх і офіційно публікується у різноманітних засобах інформації (державних джерелах інформації, довідниках, наукових монографіях, журналах газетах, комп’ютерних базах даних);
-Синдикативна – ця інформація недоступна для широкої публіки, збирається спеціальними інформаційно-консультативними організаціями, обробляється ними і продається за гроші;
?                  Про споживачів – отримують шляхом вивчення поведінки споживачів на тому чи іншому ринку протягом деякого періоду часу. Об’єктом дослідження є покупки кінцевих споживачів і обставини, за яких вони ї здійснюють;
?                  Про виробників – тобто інформація про постачальників промислових товарів;
?                  Патентну – інформація, яка захищена патентами;
?                  Науково-технічну – інформація про новинки техніки, яка використовується у будівництві ГНК «ГЕТЬМАН», та технології;
?                  Регулярна – це інформація, яку постійно нагромаджують за однією і тією формою з однією і тією ж періодичністю (інформація про обсяги продаж квартир, собівартість, тощо);
?                  Стохастична – пов’язана з вивченням певних додаткових даних, обумовлених імовірнісним характером виникнення подій;
?                  Ретроспективна – інформація про минулі події на ГНК «ГЕТЬМАН», найчастіше використовується при аналізі;
?                  Перспективна – це насамперед планування і часто базується на ретроспективній інформації;
?                  Платна – це інформація, заради отримання якої ГНК «Гетьман» повинна затратити певні фінансові кошти (інформація про конкурентів, тощо);
?                  Безкоштовна – це інформація у формі звітності ГНК «Гетьман», як фінансової, так і статистичної;
?                  Релевантна – інформація, яка містить такі дані, які мажуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень (дані щодо обсягів будівництва, встановлення цін на квартири, та послуги власного виробництва, тощо);
?                  Нерелевантна – інформація, яка не може бути змінена на підставі рішень управлінського персоналу і не залежить від них (політична нестабільність, відсутність відпрацьованої правової бази, попит на товари, рівень доходів покупців, загальна економічна ситуація, дії конкурентів, тощо).
ГНК «ГЕТЬМАН» здійснює обмін інформації не лише у внутрішньому середовищі, а і взаємодіє із зовнішнім середовищем (рис.3).  У зовнішньому середовищі ГНК «ГЕТЬМАН» обмінюється інформацією із постачальниками, профспілками, партіями та іншими громадськими організаціями, державними органами влади, банками та конкурентами.
              Будь-яка організація у ринкових умовах орієнтується у своїй діяльності на забезпечення потреб споживачів, тому необхідними є комунікації зі споживачами, для вивчення їх потреб, ці комунікації здійснює заступник директора з виробництва.
 
Рис.3. Схема інформаційних потоків на ГНК »Гетьман» у 2010р.
              Комунікації з постачальниками сировини здійснюються з метою коригування обсягів замовлення необхідних для якісно наданих послуг, що сприяє зниженню ймовірності створення неприємних обставин як для ТзОВ «Готель «Гетьман», так і для постачальників.
              Профспілка на ГНК «Гетьман» здійснює контроль за дотриманням трудового законодавства, дбають про покращення умов праці та її оплати, охорони здоров’я та відпочинку, розвитку спортивної та художньої самодіяльності. Профспілки укладають із керівництвом ГНК «Гетьман» колективний договір, де обумовлюються усі питання, пов’язані з умовами, оплатою та організацією праці тощо.
              До державних органів влади належать: Верховна Рада України, Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Державна податкова адміністрація України, регіональні органи управління тощо. Усі ці структури розробляють, формують та затверджують засади функціонування підприємств в державі та контролюють виконання та дотримання необхідних вимог.
              Банки є невід’ємною частиною функціонування ГНК «Гетьман», та інших підприємств, оскільки підприємства тримають в банках на рахунках гроші і щоб правильно здійснювати грошові операції необхідні комунікації з банками.
Передача інформації на ГНК «Гетьман» здійснюється за допомогою стаціонарного телефону,мобільних телефонів, комп’ютерів, комп’ютерами забезпечена лише бухгалтерія, оскільки електронні обчислювальні машини є необхідним інструментом для виконання свої прямих обов’язків.
Отже, з вище описаного можна зробити висновок, що передача інформації проходить досить довгий шлях, при чому на підприємстві відсутній відділ, який би акумулював інформацію та розподіляв її. Також відсутнє належне як програмне, так і технічне забезпечення. Тому для покращення інформаційного менеджменту необхідно:
  Створити відділ контролінгу.
  Забезпечити відділ контролінгу, керівника виробничого відділу та технічного директора належним технічним та програмним забезпеченням.
  Підключити відділ контролінгу до  мережі Інтернет, а до решти комп’ютерів провести локальну мережу, для покращення телекомунікацій.
За допомогою відділу контролінгу, знизиться завантаженість на інші підрозділи, що забезпечить ефективніше їх функціонування. На рис.5. наведений новий підхід до організації інформаційного менеджменту на ТзОВ «Готель «Гетьман».

Рис.4. Пропонована схема інформаційних потоків на ГНК «Гетьман»
              Як можна побачити з рис.4. за допомогою введення додаткового відділу процес потоку інформації спростився, і дозволив зменшити навантаження інших підрозділів. Базу даних на підприємстві буде складатися у контролінговому відділі, у цій базі даних буде міститися інформація про клієнтів, постачальників, конкурентів та фінансових установ з якими співпрацює ТзОВ «Гетьман», і ця база даних буде доступна у локальній мережі ТзОВ «Гетьман» .
 


5.ОЦІНКА ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ТЗОВ «ГОТЕЛЬ «Гетьман»

На ТзОВ «Гетьман», як така відсутня служба контролінгу, однак є деякі елементи контролінгу, а саме ведеться управлінський облік, відбувається калькульція і моніторинг витрат. Безпосередня відсутність служби контролінгу  є досить негативним явищем, оскільки контролінг покликаний забезпечувати підтримання внутрішнього балансу економіки підприємства шляхом отримування інформації про витрати й доходи як основи для прийняття оптимальних управлінських рішень.              Контролінг забезпечує оперативний рух інформаційних потоків від низових ланок до головного контролінгового відділу підприємства. В теперішній час все більшого значення набуває впровадження контролінгу, як інноваційної технології управління, в діяльність підприємств з метою вирішення проблем адаптації системи управління підприємством до нестабільних умов господарювання; підвищення ефективності інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень: підвищення координації діяльності різних підрозділів підприємств; створення на підприємстві ефективної комунікаційної системи; ефективності моніторингу діяльності підприємства як в цілому так і за окремими напрямками; формування підсистем планування, організації, контролю, що орієнтовані на задоволення потреб споживачів; забезпечення конкурентоспроможності підприємства; ефективного використання потенціалу підприємства з метою забезпечення його успішного та тривалого функціонування на ринку.
              В ТзОВ «Гетьман» розвиток контролінгу почався з аналізу виробничих і матеріальних витрат окремих підрозділів підприємства. Він проводився спочатку централізовано, винятково на оперативному рівні. Так, контролер не відповідає за ведення фінансової і виробничої бухгалтерії, процеси фінансування, управління грошовими потоками, сплату податків і страхування. Крім того, контролер не займається контрольно-ревізійною діяльністю. ТзОВ « «Гетьман» контролер має право «вето» при прийнятті багатьох управлінських рішень. Зокрема, згоду контролера необхідно при визначенні цін на продукцію і послуги, нових інвестиціях, калькулюванні собівартості продукції, прийнятті рішень типу “зробити або купувати”, визначенні асортименту продукції і т.д. Якщо контролер не дає своєї згоди або вступає в суперечку з менеджером, рішення приймається вищим
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.