На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Характеристика та сфера виробничо-господарської дяльност ВАТ Миколаївцемент, його довгостроков короткостроков цл. Основн обовязки та вдповдальнсть менеджера з комункацй, особливост прийняття ршень при виникненн кризових ситуацй.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра менеджменту організацій
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ МЕНЕДЖЕРА З КОМУНІКАЦІЙ ВАТ «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»
Виконала:
ст. гр. МОРм - 11
Карабін Н.М.
ЛЬВІВ - 2010
ЗМІСТ

1. Короткий опис діяльності ВАТ «Миколаївцемент»
2. Компенсаційний пакет менеджера з комунікацій
1. Короткий опис діяльності ВАТ «Миколаївцемент»

ВАТ "Миколаївцемент" - підприємство з виробництва цементу у місті Миколаєві Львівської області. Основною сировинною базою є поклади вапняку, що знаходяться неподалік від села Добряни Миколаївського району. Товариство працює з 1950 року. Поточна виробнича потужність становить 1 млн. 450 тис. тонн цементу. Випускає цемент трьох марок, в т.ч. марка "ПЦ І 500". Займає близько 10% національного ринку. Натуральний ринок складають Західні області України (в т.ч. Закарпаття) та частково Київський регіон.
1999 року ВАТ « Миколаївцемент», перебуває у складі Групи "Лафарж", якій належить 99,3% акцій.
"Лафарж" - єдина компанія у галузі будматеріалів, яка у 2009 році, і вже 5 років поспіль, буде внесена до переліку 100 найбільш стабільних світових корпорацій. Упродовж багатьох років свої головні зусилля спрямовує на стабільний розвиток компанії, працюючи в таких стратегічних напрямках як інновації в технології та підвищення ефективності виробництва, охорона навколишнього середовища, збереження природних ресурсів та енергії.
ВАТ «Миколаївцемент» займається:
ь видобутком, виробництвом, переробкою та реалізацією цементної сировини;
ь виробництвом та реалізацією цементу, клінкеру, будівельної продукції;
ь виробництвом іншої власної продукції.
Цілі ВАТ «Миколаївцемент» :
Довгострокові: відкриття нового цементного заводу;
Середньострокові:
- перехід з газу на вугілля як палива в технологічному процесі;
- вкладення інвестицій в поліпшення, модернізацію обладнання підприємства;
Короткострокові:
- перехід з газу на вугілля як палива в технологічному процесі;
- створення лабораторії для випробовування бетону та бетонних сумішей;
Пiдприємство розташоване в 38 км вiд Львова при автомобiльнiй трасi Чоп-Львiв. До складу пiдприємстсва входять:
v Демне-Добрянський кар'єр вапняку. Площа карєру 135.0 га, товщина шару вапняку до 22м, розкривних порiд 5-10м, вiддаленiсть вiд заводу 12км.
v Кагуєвський кар'єр глини - його площа становить 56 га, запаси глини - 89млн.тон.
v Щирецький кар'єр гiпсового каменю - площа становить 60 га.
v Рава-Руський кар'єр поки не експлуатується, знаходиться в стадiї закриття.
Головна промплощадка заводу займає площу 70 га, включає в себе цех виробництва цементу, залiзнично-пакувальний цех i допомiжнi цехи.
Для характеристики виробничо-господарської діяльності товариства, оцінимо динаміку за останні три роки таких показників, як обсяги виробництва та реалізації продукції (рис.1.1), собівартість (рис.1.2), прибуток (рис.1.3).
Рис. 1.1 Обсяги виробництва та реалізації продукції ВАТ «Миколаївцемент» за 2007-2009р.р.
Як бачимо з рис. 1.1. обсяги виробництва та реалізації продукції ВАТ «Миколаївцемент» у 2008 році помітно зросли (на 239085 тис.грн.) Та вже у 2009 році спостерігається спад такого росту майже на аналогічну суму - на 213098 тис.грн. Така ситуація виникла внаслідок впливу фінансової кризи на будівельну галузь України.
Рис.1.2 Обсяги собівартості реалізованої продукції ВАТ «Миколаївцемент» за 2007 - 2009 роки
З рис.1.2 видно, що у 2008р. собівартість реалізованої продукції ВАТ «Миколаївцемент», порівняно з 2007р., зросла на 134109 тис.грн. Це було пов'язано з зростанням обсягів виробництва, а також підвищенням ціни на газ, сума витрат на який становить 80% від суми усієї собівартості. Та вже у 2009р., порівняно з 2008р. собівартість реалізованої продукції знизилась на 79028 тис.грн., через зменшення обсягів продаж цементу.
Рис. 1.3 Обсяги прибутку ВАТ «Миколаївцемент» за 2007 - 2009 роки
На рис.1.3 показано, що у 2008р., порівняно з 2007р. обсяги прибутку були значно більшими (на 30114 тис.грн.) Та вже у 2009 році, порівняно з 2008р. обсяг чистого прибутку скоротився у 2,5 рази.
2. Компенсаційний пакет менеджера з комунікацій Внутрішні стимули

1. Участь у прийнятті рішень. Менеджер з комунікацій у ВАТ «Миколаївцемент» виконує такі обов'язки :
ь Розробка плану комунікацій.
ь Координація проведення внутрішніх та зовнішніх заходів.
ь Налагодження співпраці між ВАТ «Миколаївцемент» і Групою «Лафарж», зв'язки з іншими заводами Групи «Лафарж».
ь Робота зі ЗМІ та пресою.
ь Підтримка директора з персоналу в організації комунікацій.
ь Розвиток каналів комунікації в межах ВАТ «Миколаївцемент», створення корпоративної культури, забезпечення розповсюдження «Принципів діяльності «Лафарж».
ь Підтримка в управлінні кризовою ситуацією.
ь Підтримка в налагодженні зв'язків з громадськістю.
В основному, прийняття рішення про виконання певного завдання, його актуальність на даний момент, менеджер з комунікацій здійснює самостійно. Проте в залежності від масштабу та важливості, це рішення повинно бути затверджено директором з кадрової роботи та комунікацій або генеральним директором.
2. Самостійність у роботі - залежить від завдання. Наприклад організація заходів для представлення ВАТ «Миколаївцемент» зовнішнім зацікавленим сторонам (семінари, презентації ), відбувається менеджером з комунікацій. Проте, оскільки такі заходи великих масштабів і вимагають багато зусиль, то частину завдань менеджер делегує іншим задіяним в цьому проекті особам.
Якщо мова йде про розробку брошур, комерційної реклами в пресі, то такі завдання менеджер з комунікацій виконує спільно з працівниками відділу маркетингу.
Отже, перша пропозиція і ініціатива на рахунок подібних завдань надходить від менеджера з комунікацій, але деякі з них просто не можливо виконати самостійно.
3. Велика відповідальність менеджера з комунікацій полягає у тому, що від його дій та реакції залежить імідж товариства. Тут важливо правильно доносити інформації до споживачів, постачальників, конкурентів. Також «на плечах» менеджера лежить відповідальність за коректність інформації, правдивість фактів та цифр у пресі.
Відповідальність за дії менеджера з комунікацій несе він сам, а також його безпосередній керівник - директор з питань персоналу та комунікацій. Будь яка значна помилка впливає на розмір річної премії, тринадцятої зарплати.
4. Більш інтенсивна робота з'являється при виникненні кризових ситуацій. Наприклад, коли в пресі друкується неправдива інформація її потрібно спростувати. Також коли виникає аварійний випадок у працівників цеху, то потрібно донести правдиву інформацію до співробітників, преси.
Також коли виникає підтримка корпоративних програм і проектів: самооцінка, план розвитку підприємства, соціальні опитувальні листи, та інше.
5. Можливість росту.
Рис. 2.1 Відділ кадрів та комунікацій
Як бачимо з рисунку 2.1 у ВАТ «Миколаївцемент» подальший кар'єрний ріст менеджера з комунікацій може відбутись, якщо його повисять до директора з персоналу або директора з кадрової політики та комунікацій.
Проте ВАТ «Миколаївцемент» входить до Групи Лафарж, і тому кар'єрний ріст менеджера з комунікацій може відбутись аналогічно за попередньою схемою, проте вже на рівні Групи, тобто в іншій країні.
6. Різнопланова діяльність полягає у тому, що крім своїх обов'язків менеджер з комунікацій може :
· Організовувати процес надання підприємством благочинної допомоги.
· Співпрацювати з рекрутинговими агенціями.
· Надавати підтримку/співпрацювати з іншими заводами компанії «Лафарж» в Україні та світі у їх презентаційній діяльності.
· Забезпечити проведення презентац и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.