На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Основний змст процесу управлння виявляється у здйсненн безпосереднього цлеспрямованого впливу субєкта управлння на обєкт за допомогою вдповдного механзму. В господарств ВАТ Зелений Гай використовуються економчн методи управлння.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


57
Міністерство аграрної політики України
Миколаївський державний аграрний університет
Кафедра менеджменту організацій та права
К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни «Менеджмент організацій» на тему:
«Комплексне використання методів управління виробництвом у
ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району»

Виконав:
студент групи Е5/1
Резніченко Д.В.
Перевірив:
Доцент, к. с.-г. н.
Гречкосій В.В.
Миколаїв -2008 р.
Зміст

Вступ
Розділ 1. Загальна управлінська характеристика ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району
1.1. Розміщення господарства, його природні та економічні умови
1.2. Розміри та спеціалізація господарства
1.3. Організаційна структура господарства та його структура управління
1.4. Показники економічної ефективності
Розділ 2. Система методів управління, які вже склалися у ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району, їх характеристика і взаємозв'язок
2.1. Суть і класифікація методів управління
2.2. Економічні важелі управління зовнішнього і внутрішнього впливу
2.3. Організаційно-розпорядчі методи впливу на колектив
2.4. Методи соціально-психологічного впливу на колектив
2.5. Колективний підряд, орендні відносини та їх значення в управлінні господарством
Розділ 3. Удосконалення методів управління ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району
3.1. Удосконалення методів адміністративного впливу на колектив 45
3.2. Використання економічних методів впливу на колектив для покращення кінцевих результатів виробництва, їх роль в умовах радикальної економічної реформи
3.3. Удосконалення соціально-психологічних методів управління
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Вступ

Агропромисловий комплекс України відіграє визначальну роль у досягненні продовольчої безпеки суспільства, яка є однією з основних умов стійкості і незалежності держави. Сьогоднішній його стан характеризується глибокими якісними змінами. Нові умови господарювання, зміна відносин власності, структурні зміни в економіці в період переходу до ринкових відносин, які супроводжувалися значним спадом виробництва, вимагають пошук резервів для покращення ситуації. Використання внутрішніх факторів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, що є важливою умовою створення економічних резервів для сталого економічного розвитку агропромислового комплексу в майбутньому, можливе за умови широкого та ефективного використання методів управління сільськогосподарським підприємством.
Методи управління - це способи впливу керуючих систем на керовані об'єкти з метою реалізації завдань управлінської діяльності. Вони визначають (з урахуванням змін у розвитку систем) конкретні способи, прийоми досягнення мети управління і визначають вибір способів управлінської діяльності. Оскільки управління як цілеспрямований вид діяльності спирається на систему об'єктивних законів розвитку керуючих і керованих об'єктів, то методи управління є складовою частиною механізму їхнього свідомого використання.
Саме за допомогою методів управління керівники підприємств мають змогу впливати на трудові колективи, координувати їхню діяльність, спрямовувати на виконання робіт, стимулювати працівників, підвищувати рівень їхнього матеріального та морального задоволення від роботи. Від методів управління залежить ефективність функціонування структури підрозділів і підприємства в цілому як складної соціально-економічної системи.
А тому дослідження системи методів, що використовуються сучасними сільськогосподарськими підприємствами та пошук шляхів удосконалення їх використання є надзвичайно важливою проблемою сучасного управління аграрним виробництвом. Все викладене і обумовило актуальність теми даного дослідження.
Метою курсової роботи є вивчення системи методів управління, їх характеристики і взаємозв'язку, а також пошук шляхів удосконалення методів управління сільськогосподарським підприємством на прикладі відкритого акціонерного товариства «Зелений Гай» Вознесенського району, Миколаївської області.
Вказана мета обумовила наступні задачі:
· висвітити суть та класифікацію методів управління;
· дослідити економічні важелі управління зовнішнього і внутрішнього впливу;
· проаналізувати організаційно-розпорядчі методи впливу на колектив;
· вивчити методи соціально-психологічного впливу на колектив;
· знайти шляхи удосконалення методів управління сільськогосподарським підприємством.
Дана курсова робота складає 55 сторінок машинописного тексту і містить в собі 11 таблиць, 3 рисунка, при написанні курсової роботи використано 18 літературних джерел інформації.
Розділ 1
Загальна управлінська характеристика ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району

1.1. Розміщення господарства, його природні та економічні умови

Відкрите акціонерне товариство «Зелений Гай» створено 29 грудня 1929 року, як спеціалізований радгосп по виробництву плодів та винограду. В кінці 1993 року на початку 1994 року згідно з Декретом Кабінету міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 17.05.1993 року №51-93 проведена реорганізація державного підприємства радгоспу «Зелений Гай». У зв'язку з приватизацією державного майна створено відкрите акціонерне товариство «Зелений Гай». ВАТ «Зелений Гай» знаходиться у центральній частині Миколаївської області. Центральна садиба підприємства розташована за адресою: м. Вознесенськ, ВАТ «Зелений Гай», вул. Центральна садиба,1а. Відстань від господарства до обласного центру - м. Миколаїв 90км.
За географічним положенням територія господарства знаходиться у підзоні північного степу. Клімат теплий з жарким літом і м'якою зимою. Середньорічна температура повітря 8,50С. Кількість опадів за період з температурою вище 10 0С - 200-230 мм, за рік - 330-360 мм. За даними агрометеорологічної станції середня тривалість без морозного періоду в зоні складає 186-200 днів. Приморозки навесні припиняються найчастіше з другої декади квітня, але бувають роки, коли вони спостерігаються навіть у другій декаді травня.
Тривалість вегетаційного періоду за середньою температурою вище +5 0С 217 днів, вище +10 0С 171 день. Середня t 0С повітря за рік 9,2-9,9 0С.
Станом на 1 січня 2008 року загальна земельна площа господарства складала 2655,8 га у тому числі площа сільськогосподарських угідь складала 1695,7 га (ріллі - 496,2 га; багаторічних насаджень - 804,1 га; пасовищ - 395,3 га), площа зрошуваних земель - 1037,6 га; лісові насадження займають 248,6 га земельної площі господарства; інші землі складають 648,6 га (додаток 4).
Земельні площі господарства розташовані на рівнинній території. За результатами агрохімічного обстеження переважають ґрунти з середнім вмістом гумусу, значну частку також займають піщані ґрунти. В цілому природно-кліматичні умови та географічне положення господарства благодійно впливають на вирощування багатьох сільськогосподарських культур.
Основними пунктами збуту сільськогосподарської продукції є: зерна та зернобобових, а також соняшнику - ВАТ «Трикратський комбінат хлібопродуктів» (ст. Трикрати, 20 км від м. Вознесенська); овочі, плоди, ягоди, виноград (у деякій мірі) - продовольчі ринки міст Вознесенська та Миколаєва.
Основний вид транспортного зв'язку в господарстві - автомобільний, але також використовується і залізничний транспорт при поставці великих партій сировини та матеріалів (залізничні колії прокладені до території фруктосховища господарства та до промислового підрозділу ВАТ «Зелений Гай» - вино-коньячного заводу).
1.2. Розміри та спеціалізація господарства

Проаналізуємо динаміку показників розміру господарства, які свідчать про рівень концентрації виробництва, для наочності представимо їх у таблиці 1.1.
Аналізуючи показники динаміки розміру ВАТ «Зелений Гай» відмічаємо, що розміри сільськогосподарського виробництва в господарстві протягом 2005-2007 років мали тенденцію до зменшення. Так, відмічаємо, що вартість валової продукції сільського господарства у порівняних цінах у 2007 році, порівняно з 2005-2006 роками, знизилась на 62,9% та на 28,3% відповідно. Грошова виручка від реалізації сільськогосподарської продукції знизилась на 31,5% та на 29,5% відповідно. Площі сільськогосподарських угідь знизились на 21,8%. Середньорічна чисельність працівників зайнятих у сільськогосподарському виробництві у 2007 році, порівняно з 2005-2006 рр., зменшилась на 52% та на 54,8% відповідно.
Таблиця 1.1
Динаміка показників розміру ВАТ «Зелений Гай» у 2006-2007 роках
Показники
2005 р.
2006 р.
2007 р.
2007 р. у % до
2005 р.
2006 р.
Валова продукція в порівняльних цінах 2005 р., тис. грн.
9269,52
4797,15
3442,65
37,1
71,7
Грошова виручка від реалізації с.-г. продукції, тис. грн.
3790,7
3680,8
2597,2
68,5
70,5
Загальна земельна площа, га
3266
3262
3260
99,8
99,9
Площа с.-г. угідь, га
2167
2167
1696
78,2
78,2
У т.ч. рілля
600
601
496
82,6
82,5
пасовища
599
599
358
59,7
59,7
сади
590
578
446
75,6
77,1
виноградники
376
388
395
105,0
101,8
Середньорічна вартість основних виробничих фондів с.-г. призначення, тис. грн.
22807,2
22600,3
15264,2
67,0
67,5
Середньорічна чисельність працівників с.-г., чол.
470
455
201
54,3
44,1
Поголів'я худоби та птиці, умов. гол.
227
241
109
48,0
45,2
Кількість відділків
3
3
3
100
100
цехів
7
7
7
100
100
бригад
13
13
13
100
100
Слід сказати, що тенденція до зниження розмірів сільськогосподарського виробництва в господарстві викликана зростаючим розвитком промислового виробництва в господарстві, зокрема виробництві вина та коняку, добутком піску тощо.
Загалом можемо відмітити, що господарство є середнім за розмірам сільськогосподарського виробництва.
Для характеристики виробничо-економічного потенціалу ВАТ «Зелений Гай» важливе значення має аналіз процесу спеціалізації виробництва з метою вивчення її рівня, доцільності, впливу на економічні показники діяльності господарства.
Відмітимо, що спеціалізація сільського господарства - це переважний розвиток однієї чи кількох галузей у виробництві товарної продукції в окремих господарствах, районах і областях. Розвиток цих галузей і виробництво відповідних продуктів визначаються виробничими напрямами господарства. Економічний зміст спеціалізації в тому, що вона створює умови для найбільш ефективного використання основного засобу виробництва - землі. Основними економічними показниками, що характеризують спеціалізацію є структура товарної продукції та питома вага продукції домінуючої галузі.
Визначимо спеціалізацію ВАТ «Зелений Гай» за структурою грошової виручки від реалізованої продукції. Для цього розглянемо таблицю 1.2 і проаналізуємо отримані показники.
Обґрунтовуючи розраховані показники складу та структури грошової виручки від реалізації продукції ВАТ «Зелений Гай» відмічаємо, що в середньому за 2005-2007 роки найбільшу питому вагу в структурі грошової виручки господарства займала промислова продукція - 93,3%. Галузь сільськогосподарського виробництва склала - 4,3%, реалізація іншої продукції, робіт і послуг - 1,7%.
Відмітимо, що така значна питома вага промислової продукції у структурі виручки викликана нарощуванням обсягів випуску продукції вино-коньячного заводу та зростанням цін її реалізації.
Аналізуючи структуру грошових надходжень від реалізації сільськогосподарської продукції відмічаємо, що провідною галуззю сільського господарства у ВАТ «Зелений Гай» у 2005-2007 роках було рослинництво, його питома вага у структурі грошової виручки від реалізації сільгосппродукції в середньому за три роки склала 81,3%, тваринництва - 18,7%. Серед галузей рослинництва провідна роль належить плодівництву - 63,2% та зерновиробництву - 11,6%.
Отже з усього вище сказаного можемо стверджувати, що ВАТ «Зелений Гай» є вузькоспеціалізованим господарством, спеціалізується на промисловій переробці винограду та плодово-ягідної продукції, другою, допоміжною, галуззю є рослинництво, точніше садівництво.
Таблиця 1.2
Розмір та структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції у ВАТ «Зелений Гай» у 2005-2007 рр.
Галузі та види продукції
Роки
В сере-дньому за 3 роки
Структура, %
2005
2006
2007
По с.-г. продукції
По господарству
тис.
грн.
тис.
грн.
тис.
грн.
тис.
грн.
Зерно та зернобобові
378,0
400,1
391,5
389,8
11,6
0,5
Соняшник
84,8
37,0
180,6
100,8
3,0
0,1
Плоди (зерняткові, кісточкові)
2777,5
2464,1
1121,2
2121,0
63,2
2,7
Інша продукція рослинництва
89,7
125,8
69,1
94,9
2,8
0,1
Разом по
рослинництву
3330,0
3027,0
1832,0
2729,6
81,3
3,5
Скотарство, всього,
401,5
425,9
642,7
490,0
14,6
0,6
в т.ч. молоко
204,5
237,2
179,5
207,1
6,1
0,2
Вирощування (в живій масі) ВРХ
197,0
188,7
463,2
283,0
8,4
0,3
Свинарство, всього
44,4
219,5
122,5
128,8
3,8
0,1
Інша продукція тваринництва
14,0
8,4
-
11,2
0,3
0,0
Разом по
тваринництву
460,7
653,8
765,2
626,5
18,7
0,8
Разом по сільськогосподарсь-кому виробництву
3790,7
3680,8
2597,2
3356,2
100
4,3
Промислова продукція
45059,1
80894,6
91452,3
72468,6
Х
93,3
Реалізація іншої про-
дукції, робіт, послуг
2575,8
1171,0
375,4
1374,1
Х
1,7
Реалізація товарів
-
1155,6
259,1
707,35
Х
0,9
Усього по підприємству
51425,6
86902,0
94684,0
77670,5
Х
100
1.3. Організаційна структура господарства та його структура управління

Центральним елементом організаційного механізму є структура організації, або організаційна структура. Виробнича структура підприємства -- сукупність головних, допоміжних та обслуговуючих підрозділів підприємства, які забезпечують переробку «входу» системи в її «вихід» -- головний продукт з параметрами, що задані в програмі чи плані організації. Організаційна структура підприємства -- сукупність відділків та служб, які займаються побудовою та координацією функціонування системи менеджменту, розробкою та реалізацією управлінських рішень по виконанню плану (програми). Виробнича, соціальна, технологічна, управлінська структури взаємопов'язані і визначають різні сторони діяльності підприємства (технічна, економічна, виробнича, соціальна). За їх допомогою регламентуються внутрішньовиробничі зв'язки і досягається стійка система службових взаємовідносин між структурними підрозділами і працівниками апарату управління. Отже, від структури управління значною мірою залежить дієвість усього господарського механізму. Тому розглянемо організаційну структуру ВАТ «Зелений Гай» (рис. 1.1).
ВАТ «Зелений Гай» поділяється на окремі відділення, кожний з яких має свою чітко визначену конкретну задачу і обов'язки. Господарство побудоване у відповідності з видами робіт виконуваними окремими підрозділами. Так, 1 відділення (центральна садиба) спеціалізується на садівництві та ягідництві; 2 відділення (с. Пряме, 10 км від м. Вознесенська) -на виноградарстві та садівництві; 3 відділення (с. Бузьке, 8 км від м. Вознесенська) - на вирощуванні польових культур. Окремим структурним підрозділом підприємства виступає вино-коньячний завод. Також в організаційній структурі господарства виділяються підсобні та допоміжні підрозділи, зокрема фруктосховище, торговий дім «Зелений Гай», електроцех, будівельний цех, автогараж тощо.
Таблиця 1.3
Склад і розміщення допоміжних і обслуговуючих підрозділів, промислових виробництв та культурно-побутових об'єктів ВАТ «Зелений Гай»
Назва підрозділу
Кіль-кість
Кіль-кість пра-цюю-чих
Обсяг виробленої продукції
Місце знаходження, відстань від центральної садиби
Кому підпорядко-ваний керівник підрозділу
Одиниці виміру
Кількі-сть
Автогараж
1
26
Тис. тонно-км
2533,2
Ц.садиба
Головному інженеру
Ремонтні майстерні
2
28
-
-
Ц. садиба,
2 відділення (10 км)
Головному інженеру
Нафтобаза
1
2
-
-
Ц. садиба
Головному інженеру
Фруктосховище
2
5
Тис. тон
2,5
Ц. садиба
Президенту ВАТ
Вино-коньячний
завод
1
160
Тис. дал
184,0
Ц. садиба
Президенту ВАТ
Будівельний цех
1
18
-
-
Ц. садиба
Президенту ВАТ
У т.ч. будівельна бригада
1
9
-
-
Ц. садиба
Прорабу
Бригада ремонтна
1
9
-
-
Ц. садиба
Головному інженеру
Електроцех
1
8
-
-
Ц. садиба
Президенту ВАТ
Склади: насіннєвий
1
1
Тон
3 відділення, (8 км)
Головний бухгалтер
- мінеральних добрив
1
1
Тон
2 відділення (10км)
Головний бухгалтер
- запасних частин
1
1
-
-
Ц. садиба
Головний бухгалтер
Насосні станції
3
9
-
-
Цсадиба, 3 та 2 відділення
Президенту ВАТ
Магазини
4
12
Ц. садиба, 2,3 відділення, ринок
Завідуючому торгівельного дому
Будинок культури
1
6
-
-
Ц. садиба
Президенту ВАТ
Їдальня
1
4
-
-
Ц. садиба
Президенту ВАТ
Бібліотека
1
2
-
-
Ц. садиба
Президенту ВАТ
Управлінська структура ВАТ «Зелений Гай» побудована у відповідності до вимог Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. (рис.1.2).
Вищим органом управління ВАТ «Зелений Гай» є загальні збори акціонерів товариства, які визначають основні напрями діяльності товариства і його організаційну структуру, затверджують статут товариства, плани та звіти про його діяльність, обирають та відкликають членів ради товариства, правління та ревізійної комісії, затверджують правила, процедури та інші нормативні документи діяльності товариства.
Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік і вважаються правочинними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більше як 60% голосів. Рішення зборів акціонерів з основних питань приймаються більшістю три четвертих голосів акціонерів, які беруть участь у виборах, а з інших питань -- простою більшістю голосів. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом «одна акція -- один голос».
Загальні збори обирають раду товариства, яка контролює діяльність правління і визначає основні напрями діяльності товариства, вирішує питання про придбання акцій, визначає умови оплати праці посадових осіб, виносить на загальні збори питання про порядок, умови та розмір статутного фонду товариства, погоджує господарські угоди на суму, що перевищує 50% статутного фонду, затверджує за поданням правління товариства рішення про капіталовкладення на суму, що перевищує 10% річного обігу товариства за попередній рік та ін. Нині статутний фонд ВАТ «Зелений Гай» складає 15 061 998 гривень і поділений на 70 548 простих іменних акцій, номіналом 213,5 гривень кожна.
Акції підприємства є пайовими цінними паперами, що засвідчують участь акціонерів у статутному фонді, підтверджують їх членство в товаристві і дають право на участь в управлінні товариством, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та частини майна при ліквідації товариства.
На загальних зборах акціонерів обирається спостережна рада ВАТ «Зелений Гай», до складу якої входять представники трудового колективу та профспілки. Рада підприємства здійснює контроль за діяльністю її виконавчого органу (правління).
Крім того, на неї покладаються функції, що відносяться до компетенції зборів акціонерів: затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури та структури управління. Вирішення питання про збільшення статутного фонду і суми акцій, що ним випускаються; визначення умов плати праці посадових осіб товариства, затвердження заключних договорів.
Виконавчим органом ВАТ «Зелений Гай» є правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління належать всі питання діяльності товариства за винятком питань, що відносять до компетенції інших органів товариства. Правління обирається на загальних зборах акціонерів строком на 3 роки у складі голови, заступника і членів правління. Головою правління ВАТ «Зелений Гай» є президент - Лівік Петро Євтихійович.
Повноваження голови правління та його матеріального забезпечення визначаються в контракті, що укладається між головою та радою товариства. Засідання правління проводяться не рідше разу на місяць і вважаються правочинними, якщо на них присутні дві третіх його членів. Рішення приймається більшістю голосів.
Для здійснення контролю за виробничо-фінансовою діяльністю правління загальні збори акціонерів зі свого складу обирають ревізійну комісію і призначають голову ревізійної комісії. Ревізійна комісія та її голова підзвітні лише зборам акціонерів і на весь час знаходження на цій посаді без згоди зборів не можуть бути покарані в дисциплінарному порядку з ініціативи правління чи його голови.
Ревізійна комісія готує висновки про роботу товариства на підставі річних звітів і балансів. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річний баланс.
1.4. Показники економічної ефективності господарства

З метою визначення економічної ефективності господарювання вважаємо за необхідне визначити економічну ефективність використання ресурсів господарства, визначити ефективність системи управління персоналом в господарстві, розглянути основні фінансові показники господарства.
До основних ресурсів без яких неможливий процес виробничої діяльності у сільському господарстві належать земля, трудові ресурси та основні фонди.
Визначення ефективності використання ресурсного потенціалу в ВАТ «Зелений Гай» вважаємо за необхідне розпочати з аналізу показників використання земельних ресурсів, адже у сільському господарстві земля є не тільки просторовим базисом, а й основою для його розвитку, головним засобом виробництва.
Обґрунтовуючи розраховані показники економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь у ВАТ «Зелений Гай» (таблиця 1.4.) можемо зробити висновок, що загалом у 2007 році, порівняно з 2005 роком, економічна ефективність використання землі знизилась.
Так, наприклад, обсяг валової продукції сільського господарства на 100 га площі сільгоспугідь у 2007 році, порівняно з 2005 роком, знизився на 52,6%; обсяг прибутку знизився на 81,5%; виробництво молока - на 38,9%; приросту ВРХ - на 42,6%.
Виробництво валової продукції на 100 га ріллі у 2007 році, порівняно з 2005 роком, знизилось на 55%; обсяг прибутку -на 82,4%; виробництво молока - на 42%; приросту ВРХ - на 45,6%.
Зниження показників економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь у ВАТ «Зелений Гай» викликане, передусім, зменшенням обсягів виробництва продукції сільського господарства.
Таблиця 1.4
Динаміка економічної ефективності використання сільськогосподарських угідь у ВАТ «Зелений Гай»
Показники
2005 р.
2006 р.
2007 р.
2007 р. у % до 2005 р.
1
2
3
4
5
Одержано у розрахунку на 100 га с.-г. угідь:
- валової продукції с.-г. у порівняних цінах 2005 р. тис. грн.
427,75
221,37
202,98
47,4
- прибутку від с.-г. продукції, тис. грн..
32,61
33,40
6,05
18,5
- молока, ц
119,8
128,74
73,3
61,1
- приросту ВРХ, ц
18,68
15,22
10,73
57,4
- приросту свиней, ц
5,9
13,58
8,01
135,7
Одержано на 100 га ріллі:
- валової продукції с.-г. у порівняних цінах 2005 р. тис. грн.
1543,12
798,2
694,1
45,0
- прибутку від с.-г. продукції, тис. грн..
117,66
120,44
20,70
17,6
- молока, ц
432,32
464,22
250,8
58,0
- приросту ВРХ, ц
67,42
54,9
36,69
54,4
- приросту свиней, ц
21,30
48,25
27,41
128,6
Ефективне й відносно стабільне функціонування організації в ринковому просторі безпосередньо пов'язане з ритмічним використанням різноманітних ресурсів і в першу чергу ресурсів праці. Проаналізуємо трудові ресурси господарства.
Таблиця 1.5
Аналіз трудових ресурсів ВАТ «Зелений Гай»
Група працюючих
2005 рік
2006 рік
2007 рік
Чол..
%
Чол..
%
Чол..
%
Середньорічна кількість працюючих
765
100
716
100
474
100
У т.ч. керівники, спеціалісти, технічні виконавці
63
8,2
60
8,3
66
14,0
Працівники рослинництва
337
44,1
420
58,6
182
38,4
Працівники тваринництва
133
17,4
35
4,8
19
4,0
Працівники вино-коньячного заводу
122
16,0
115
16,1
118
25,0
Працівники інженерної служби
12
1,5
12
1,6
12
2,5
Працівники зайняті в будівництві
20
2,6
18
2,5
18
3,8
Працівники підсобних підрозділів
58
7,6
42
5,8
42
8,8
Працівники культурно-побутових підрозділів
12
1,5
11
1,5
12
2,5
Інші категорії, всього
8
1,0
3
0,4
5
1,0
Обґрунтовуючи показники таблиці 1.5, можемо відмітити, що у 2007 році чисельність працівників господарства знизилась, порівняно з 2006 роком, на 242 особи. Найбільше знизилась чисельність працівників рослинництва - на 238 осіб та працівників тваринництва - 16 осіб, порівняно з 2006 роком, та на 114 осіб, порівняно з 2005 роком. Найбільшу питому вагу у структурі працюючих у 2007 році займали працівники рослинництва - 38,4% та працівники вино-коньячного заводу - 25%.
На окремий аналіз заслуговує якісна характеристика управлінського персоналу господарства.
Таблиця 1.6
Якісна характеристика управлінського персоналу ВАТ «Зелений Гай»
Показники
Керівники і заступники
Головні спеціалісти
Керівники первинних підрозділів
Галузеві спеціалісти
Чисельність управлінського персоналу
4
8
29
25
Віковий склад управлінських працівників (середній)
53
49
42
38
У т.ч. 25-35 років, чол..
-
1
2
5
36-45 років, чол..
2
2
14
13
46-60 років, чол..
2
6
13
7
Стаж роботи на даній посаді (середній), років
18
21
16
11
У т.ч. до 5 років, чол..
-
1
2
8
5-10 років, чол..
2
2
12
11
Чисельність спеціалістів, усього
4
8
26
25
У т.ч. з вищою освітою
4
8
7
9
З середньо-спеціальною освітою
-
-
22
16
Чисельність працівників які підвищили кваліфікацію за останні 5 років
4
5
8
4
Обґрунтовуючи показники якісної характеристики управлінського персоналу ВАТ «Зелений Гай» у 2007 році, можемо відмітити, що середній вік управлінських працівників вищої ланки є досить високий - 53 роки, найнижчий середній вік у галузевих спеціалістів - 38 років. На нашу думку це викликано необхідністю великого досвіду та високої кваліфікації в управлінських працівників вищої ланки, порівняно з галузевими спеціалістами. Важливо відмітити, що управлінський персонал ВАТ «Зелений Гай» має тривалий трудовий стаж, що сприяє ефективному і своєчасному виконанню посадових обов'язків. Розглянемо економічну ефективність використання трудових ресурсів у ВАТ «Зелений Гай».
Таблиця 1.7
Показники економічної ефективності використання трудових ресурсів у ВАТ «Зелений Гай» у 2005-2007 роках
Показники
Роки
2007 р. у % до 2005 р.
2005
2006
2007
Отримано в розрахунку на 1 середньорічного працівника с.-г., грн.:
- вартості валової продукції с.-г. у порівняних цінах 2005 року
25052,7
10543,2
17127,6
68,3
- валового доходу від с.-г.
10245,1
8089,6
12921,4
126,1
- прибутку від с.-г.
2438,6
2031,1
510,5
21,0
Розраховані показники економічної ефективності використання трудових ресурсів у господарстві протягом 2005-2007 років свідчать, що ефективність знизилась. Це підтверджує зниження обсягу валової продукції у порівняних цінах в розрахунку на одного працівника на 31,7% та зниження обсягу прибутку на 79%. Ріст у 2007 році, порівняно з 2005 роком, обсягу валового доходу на 1 працівника на 26,1% викликане високим рівнем валового доходу у зв'язку з зростанням цін на сільгосппродукцію.
Дослідимо економічну ефективність використання основних фондів у господарстві.
Таблиця 1.8
Показники економічної ефективності використання основних фондів у ВАТ «Зелений Гай» у 2005-2007 роках
Показники
2005рік
2006 рік
2007 рік
2007 р. у % до 2005 р.
Валова продукція в порівняльних цінах 2005 р., тис. грн.
9269,52
4797,15
3442,65
37,1
Середньорічна вартість основних виробничих фондів с.-г. призначення, тис. грн.
22807,2
22600,3
15264,2
67,0
Прибуток від сільськогосподарського виробництва, тис. грн.
902,3
924,2
102,7
11,4
Фондовіддача, грн.
0,4
0,2
0,2
50,0
Фондомісткість, грн.
2,4
4,7
4,4
183,3
Норма прибутку, %
4,0
4,1
0,7
-3,3 в.п.
Аналізуючи економічну ефективність використання основних виробничих фондів у ВАТ «Зелений Гай», відмічаємо, що у 2007 році, порівняно з 2005 роком, ефективність використання фондів знизилось, зокрема фондовіддача знизилась на 50 %, фондомісткість зросла на 83,3%, а норма прибутку знизилась на 3,3 відсоткових пункти. В умовах ринкового механізму господарювання ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств у великій мірі залежить від результативності і економічності роботи управлінських кадрів. При цьому об'єктивно виникає необхідність в аналізі рівня загальної ефективності системи менеджменту персоналу.
Таблиця 1.9
Ефективність системи управління персоналом у ВАТ «Зелений Гай»
Показники
2005
рік
2006
рік
2007
рік
2007 р. у % до
2005
2006 р
Загальні показники
Площа сільськогосподарських угідь, га
2167
2167
1696
78,2
78,2
Валова продукція, всього тис. грн..
- в т.ч. сільського господарства у порівняних цінах 2005 р., тис. грн.
54425,6
9269,5
86901,0
4797,1
95420,1
3442,6
175,3
37,1
109,8
71,7
Прибуток, тис. грн.
- в т.ч. від с.-г. продукції
6421,9
902,3
8486,3
924,2
9750,5
102,7
151,8
11,4
115,0
11,1
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
- в т.ч. с.-г. продукції
48003,7
3083,9
78415,7
2956,9
85669,6
2494,5
178,4
80,8
109,2
84,3
Середньорічна чисельність працівників господарства, чол. Враховано кількість працівників сільського господарства, промислових підрозділів, допоміжних та обслуговуючих виробництв
- в т.ч. працівників апарату управління, чол.
765
63
706
60
452
66
60,0
104,7
64,0
110,0
Управлінські витрати, тис. грн.
792,5
853,6
922,1
171,8
106,1
Загальний фонд оплати праці, тис. грн.
- в т.ч. працівників апарату управління
5222,8
725,7
5736,5
806,4
3983,7
871,6
76,2
120,1
69,4
108,0
Відпрацьовано тис. люд.-год., всього
- в т.ч. працівниками апарату управління
501,8
91,1
881,6
84,8
389,0
94,3
77,5
83,7
44,1
90,0
Показники результативності діяльності персоналу управління
1. Одержано валової продукції на 1-го працівника управління, тис. грн.
864,0
1448,3
1445,7
167,3
99,8
2. Одержано валової продукції на 1 гривну витрат в управлінні, грн.
68,6
101,8
103,4
150,8
101,5
3. Одержано валової продукції на 1 люд.-год. в управлінні, грн.
597,4
1029,6
1011,8
209,3
121,4
4. Одержано валової продукції на 1 грн. заробітної плати управлінських кадрів, грн.
75,0
107,7
109,4
146,0
101,5
Показники економічності діяльності персоналу управління
1. Питома вага управлінських працівників у загальній кількості працюючих, %
8,2
8,5
14,6
6,4 в.п.
6,1 в.п.
2. Питома вага витрат на управління у загальній собівартості продукції, %
1,7
1,0
1,1
-0,6 в.п.
0,1 в.п.
3. Питома вага заробітної плати управлінських працівників у загальному фонді оплати праці, %
14,0
14,1
21,8
7,8 в.п.
7,7 в.п.
4. Питома вага заробітної плати управлінських працівників у собівартості продукції, %
1,5
1,0
1,0
-0,5 в.п.
0,0 в.п.
Аналізуючи ефективність системи управління персоналом у ВАТ «Зелений Гай» (таблиця 1.9) можемо зробити висновок, що у 2007 році, порівняно з 2005-2006 рр. , вона зросла. Зокрема збільшився обсяг валової продукції на одного працівника апарату управління на 67,3%, на одну люд.-год. в управлінні - на 109,3% та на 21,4% відповідно.
Показники економічності діяльності персоналу управління свідчать, що питома вага управлінських працівників у загальній кількості працівників в 2007 році значно зросла і склала 14,6%, це викликано тим, що значно зменшилась кількість працівників сільського господарства, а кількість управлінців навпаки дещо зросла.
Показники фінансового стану ВАТ «Зелений Гай» у 2007 році наступні: коефіцієнт фінансування, тобто кількість позикових коштів, що припадають на 1 грн. власних, становив 0,85, тобто знаходиться в межах норми; коефіцієнт автономії становить 0,48, тобто реалізувавши 52% свого майна господарство зможе погасити свої борги, що свідчить про незначну залежність господарства від зовнішнього фінансування.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2007 році становив 0,06, що є досить низьким показником і свідчить про те, що швидко ліквідними активами (готівка) підприємство зможе покрити тільки 6% платіжних вимог.
Розділ 2
Система методів управління у ВАТ «Зелений Гай» Вознесенського району, їх характеристика і взаємозв'язок

2.1. Суть і класифікація методів управління

Управління -- складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необхідно знайти найбільш ефективні шляхи та методи досягнення їх. Отже, виникає потреба у застосуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення цілей управління, тобто методів управління.
В економічній літературі під методом управління розуміється спосіб, прийом і навіть сукупність прийомів цілеспрямованого впливу на колективи людей, а через них -- на матеріальне виробництво для досягнення конкретної мети або розв'язання певної проблеми. Таким чином, суть методу становить сукупність практичних прийомів та методів здійснення функцій з повним врахуванням об'єктивних економічних законів.
Засоби цілеспрямованого впливу на трудовий колектив або на окремих його членів називають методами управління. Методи являють собою важливий елемент процесу управління (наявність прогресивних методів управління та вміле використання їх є передумовою ефективності управління і господарських процесів).
Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного члена. Цим методи управління відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які використовуються у ході вирішення комплексних виробничо-господарських завдань.
Особлива роль методів управління полягає у тому, щоб створити умови для чіткої організації процесу управління, використання сучасної техніки і прогресивної технології організації праці і виробництва, забезпечити Їх максимальну ефективність при досягненні поставленої мети. Таким чином, зміст поняття «методи управління» витікає із суті і змісту управління і належить до основних категорій теорії управління.
За допомогою різноманітних методів управління досягається організуючий вплив керуючої системи чи окремого керівника на об'єкт управління, визначаються умови економічного кругообігу фондів, час виробництва і обігу виробничих фондів. Методи управління класифікуються за різноманітними критеріями:
а) за змістом впливу: методи, що відповідають вимогам економічних, соціально-психологічних, організаційно - психологічних, організаційно-технічних, демографічних та інших законів;
б) за направленістю: методи матеріального, соціального, морального і організаційно-адміністративного впливу;
в) за організаційними формами: методи одноособового, колегіального і колективного впливу.
Використовуються і інші критерії для класифікації методів управління (рис. 2.1). У вітчизняній літературі методи управління найчастіше об'єднуються в три групи:
Ш економічні методи;
Ш адміністративні (організаційно-розпорядницькі);
Ш соціально - психологічні методи.
Економічні методи управління ґрунтуються на дії економічних факторів ринкової економіки, їм належить провідне місце в системі методів управління господарською діяльністю фірм. Вони сприяють виконанню такої функції управління, як планування. Ці методи управління пов'язані і з функціями мотивації та контролю.
57
Рис. 2.1. Класифікація методів управління
До економічних методів управління належать стратегічне і поточне планування господарської діяльності підприємств, формування системи оподаткування суб'єктів господарювання, визначення дієвої амортизаційної політики, встановлення державою мінімального рівня заробітної плати та пенсій, а також і матеріальне стимулювання праці, ціноутворення, фінансування, кредитування, штрафні санкції.
В управлінні діяльністю підприємств, поряд з економічними, важлива роль належить методам організаційно-розпорядчого впливу. Вони забезпечують чіткий розподіл обов'язків в апараті управління, дотримання правових норм і повноважень у вирішенні питань господарської діяльності, а також застосування заходів примусу і дисциплінарної відповідальності. Так, організаційно-розпорядчі методи забезпечують підтримку організованості роботи та високої дисципліни праці, координацію трудових зусиль працівників шляхом прямого (адміністративного) спонукання їх до дій, а також контроль за роботою підприємств, організацій і окремих працівників.
Застосування організаційно-розпорядчих методів впливу виключає суб'єктивізм і захоплення адмініструванням. Інакше кажучи, керівник і працівники апарату управління, вирішуючи різноманітні питання господарської та іншої діяльності, не повинні покладатися лише на силу розпоряджень і наказів.
Для успішної роботи підприємств у нових умовах господарювання передусім слід активізувати соціальну активність кожного працівника - ініціативність, творчу цілеспрямованість, самодисципліну. Цього можна досягти, управляючи інтересами і через інтереси.
Здійсненню цього загального завдання сприяють соціальні та психологічні методи управління, які забезпечують реальні умови для переходу від адміністративних до економічних методів управління. Теоретичною основою соціальних та психологічних методів управління є соціальна психологія і психологія особистості як науки про закони психофізичної діяльності індивіда, різних суспільних груп, колективів. Мета цих методів управління - вивчати і використовувати закони психічної діяльності людей для оптимізації психологічних явищ та процесів у інтересах суспільства й особистості. У цьому полягає єдність, тісний зв'язок і взаємозумовленість соціальних та психологічних методів управління. Разом з тим, між ними існують і відмінності: за допомогою соціальних методів управління здійснюється управління відносинами в колективах і між колективами, за допомогою психологічних - управління поведінкою індивіда та міжособистісними стосунками у колективі.
2.2. Економічні важелі управління зовнішнього і внутрішнього впливу

В управлінні важлива роль належить економічним інтересам і матеріальній зацікавленості, а звідси -- економічним методам управління.
Економічні методи управління -- це способи впливу на економічні процеси і явища через інтереси працівників, що досягається шляхом створення економічних умов (стимулів), які спонукають працівників і підприємства діяти в потрібному напрямі для досягнення поставлених цілей. Фактори стимулювання, що лежать в основі економічних методів, діляться на:
а) зовнішні -- реалізаційна ціна на продукцію, ціни на предмети матеріально-технічного постачання, кредити, податки, митні платежі, кошти держави на соціальну інфраструктуру, державні субсидії, державні премії, іноземні субсидії, тарифи за послуги, штрафи;
б) внутрішні -- аванс, основна зарплата, додаткова оплата, премії, привілеї, майновий і земельний пай, дивіденди, внутрішньогосподарські ціни і тарифи, спецодяг тощо.
Серед економічних регуляторів господарської діяльності, застосовуваних державою, перше місце посідають податки. Вони поділяються на прямі і непрямі. До прямих належать податок на прибуток, на землю, на транспорт, на добавлену вартість та ін. Непрямими податками є митний та акцизний збори. Мито стягується з товарів, які ввозять, вивозять і транзитних, а також цінностей, що и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.