На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Основн положення систем управлння якстю. Доцльнсть систем управлння якстю для Чугуївського авацйного технологчного заводу. Види й методи технчного контролю. Контроль якост пд час виготовлення детал типу ротору пластинчастих насосв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 28.03.2011. Сдан: 2011. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Міністерство освіти та науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Кафедра метрології та безпеки життєдіяльності
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ
з дисципліни "Методи і засоби контролю та управління якості"
на тему "Контроль якості деталі типу ротору пластинчастого насоса"
Виконала студентка групи ММ-51 Маг
механічного факультету
Золотарьова Наталя Володимирівна
Перевірив Лузганов В. С.
Харків 2010
Зміст
  Вступ
  1. Основні положення систем управління якістю
  Доцільність систем управління якістю для Чугуївського авіаційного технологічного заводу та вимоги до них
  Підхід до системи управління якістю на Чугуївському авіаційному технологічному заводі
  2. Основні цілі чугуївського авіаційного технологічного заводу та його принципи управління якістю
  3. Завдання та функції служби технічного контроля на чугуївському авіаційному технологічному заводі
  4. Види й методи технічного контролю, які використовуються на чугуївському авіаційному технологічному заводі
  Ротори пластинчастих насосів, які виготовляються на Чугуївському авіаційному технологічному заводі
  5. Організація метрологічної служби на чугуївському авіаційному технологічному заводі
  6. Вибір засобів вимірювань під час виготовлення та ремонту деталі типу ротор пластинчастого насосу
  Висновок
  Перелік посилань
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
EN
- європейські норми;
IEC - Міжнародна електротехнічна комісія;
ISO/IEC - стандарти, прийняті спільно Міжнародною організацією стандартизації та Міжнародною електротехнічною комісією;
IWA - Міжнародна робоча група (International Workshop Agreement);
OIML - Міжнародна організація законодавчої метрології;
TR - технічні звіти;
ВТК - відділ технічного контролю;
ГСТУ - галузеві стандарти України;
Держспоживстандарт України - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, раніше Держстандарт України - Державний комітет України з стандартизації, сертифікації, метрології;
ДСТУ - національні стандарти, затверджені Держспоживстандартом України;
ДСТУ EN - національні стандарти, через які впроваджено європейські стандарти;
ДСТУ ISO - національні стандарти, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації з стандартизації;
ДСТУ ГОСТ - національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ).
ДСТУ. /ГОСТ… - національні стандарти України, які прийнято Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації як міждержавні стандарти;
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;
ІРК - інструментально-роздавальні кладові;
НД - нормативна документація;
ПДКЯ - постійно діюча комісія з якості;
ТУ У - технічні умови України;
ЦВЛ - центральна вимірювальна лабораторія;
ЧАТЗ - Чугуївський авіаційний технологічний завод.

Вступ

Проблема підвищення якості продукції згідно серії ISO 9000 (10000, 14000, 17000 тощо) актуальна для будь-якого підприємства, також і для Чугуївського авіаційного технологічного заводу (ЧАТЗ). Це особливо на сучасному етапі, коли в підвищенні ефективності виробництва все більше значимості має якість продукції. Поліпшення якості готової продукції, у свою чергу, вимагає підвищення якості сировини, матеріалів, що комплектують виріб, впровадження нових прогресивних технологій і методів організації виробництва й праці. Тому задача підвищення якості продукції здобуває комплексний характер і потрібно у всіх галузях промисловості (виготовлення дорожніх машин тощо). Де ЧАТЗ - є філіалом заводу "Світло шахтаря".

Підвищити якість - це, в першу чергу, значить із тієї ж кількості сировини й матеріалів випустити продукцію, що більш повно задовольняє суспільні потреби.

У самостійній роботі на тему "Контроль якості деталі типу ротор пластинчастого насоса" розглядається принцип, зміст, завдання контролю якості ротору пластинчастого насосу, також розглянуті основні положення, основні цілі та принципи систем управління якості, також задачі та функції служби технічного контролю на ЧАТЗ. Проводиться огляд роторів пластинчастого насосу, які випускаються на ЧАТЗ. Приводиться класифікація легованої конструктивної сталі, розглядаються засоби контролю її хімічного складу.

1. Основні положення систем управління якістю

Доцільність систем управління якістю для Чугуївського авіаційного технологічного заводу та вимоги до них

Замовники ЧАТЗ вимагають продукцію, характеристики якої задовольняють їхні потреби та очікування згідно ДСТУ ISO 9001: 2009 [1]. Ці потреби та очікування оформляють у формі технічних умов України (ТУ У) на продукцію і загалом називають вимогами замовників ЧАТЗ. Вимоги замовників можуть зазначати замовники у контракті чи може визначати безпосередньо ЧАТЗ. У кожному з цих випадків саме замовник остаточно визначає прийнятність продукції. Змінення потреб і очікувань замовників, а також конкурентний тиск і технічний прогрес змушують ЧАТЗ постійно вдосконалювати машинобудівну продукцію та процеси на ЧАТЗ [1].

Підхід, що базується на застосуванні систем управління якістю, спонукає ЧАТЗ аналізувати вимоги замовників, визначати процеси, які сприяють створенню продукції, прийнятної для замовника ЧАТЗ, та керувати цими процесами. Система управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001: 2009 може бути основою для постійного поліпшування, яке дає змогу збільшити ймовірність підвищення задоволеності замовника та інших зацікавлених сторін ЧАТЗ. Вона дає його замовникам упевненість у спроможності постачати продукцію, яка постійно відповідає вимогам сільськогосподарського виробника [1].

Вимоги до продукції можуть встановити замовники, ЧАТЗ з передбаченням вимог замовників або регламенти. Вимоги до машинобудівної продукції та в деяких випадках до пов'язаних з нею процесів можна викладати, наприклад, у технічних вимогах, міжнародних, європейських, міждержавних, національних, галузевих стандартах на продукцію, міжнародних, європейських, міждержавних, національних, галузевих стандартах на процеси, контрактних угодах і технічних регламентах [2].

Підхід до системи управління якістю на Чугуївському авіаційному технологічному заводі

Підхід до розробляння та запроваджування системи управління якістю на ЧАТЗ передбачає кілька етапів, а саме [3]:

а) визначання потреб і очікувань машинобудівних та сільськогосподарських виробників та інших зацікавлених сторін;

б) установлення політики та цілей ЧАТЗ у сфері якості;

в) визначання процесів і відповідальності, необхідних для досягнення цілей ЧАТЗ у сфері якості;

г) визначання та забезпечування ресурсів, необхідних для досягнення його цілей у сфері якості;

д) установлення методів, які дають змогу вимірювати результативність і ефективність кожного процесу;

ї) використання цих вимірювань для визначання результативності та ефективності кожного процесу;

ж) визначання засобів [4], які дають змогу запобігати невідповідностям і усувати їхні причини [5], у тому числі електричних сигналів у кілах [6];

з) запровадження та застосування постійного поліпшування системи управління якістю ЧАТЗ згідно ДСТУ ISO 9004-2001.

Такий підхід також можна застосовувати для підтримування та поліпшування наявної системи управління якістю.

ЧАТЗ, яка прийняла описаний вище підхід, забезпечує впевненість у можливостях своїх процесів та в якості сільськогосподарської продукції, а також створює основу для постійного поліпшування. Це може сприяти більшій задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін, а також успіху ЧАТЗ [1].

Будь-яку роботу або сукупність робіт, для яких використовують ресурси, щоб перетворити входи на виходи, на ЧАТЗ розглядають як процес [1].

Для ефективного функціювання на ЧАТЗ потрібно визначати численні взаємопов'язані та взаємодійні процеси, щоб керувати ними. Часто вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного процесу. Систематичне визначання процесів і особливо їх взаємодій в організації та керування ними називають "процесним підходом" [3].

Політику й цілі ЧАТЗ у сфері якості встановлюють як головний напрям для заводу. Разом вони визначають бажані результати та допомагають організації використовувати ресурси для досягнення цих результатів. Політика ЧАТЗ у сфері якості забезпечує основу для встановлення та критичного аналізування цілей у сфері якості. Необхідно, щоб цілі у сфері якості були узгоджені з політикою у сфері якості й зобов'язаннями щодо постійного поліпшування та щоб їхні результати були вимірні. Досягнення цілей у сфері якості позитивно впливати на якість машинобудівної продукції, результативність роботи ЧАТЗ та його фінансові показники і, тим самим, на задоволеність і впевненість споживачів машинобудівної сільськогосподарської продукції [1].

2. Основні цілі чугуївського авіаційного технологічного заводу та його принципи управління якістю

Система керування якістю машинобудівної продукції на ЧАТЗ розробляється з урахуванням наступних принципів [1]:

орієнтація на споживача;

продукційний підхід;

охвачені всі стадії життєвого циклу продукції (принцип "петлі якості");

сполучення забезпечення керування й поліпшення якості;

попередження проблем і ін.

Така система створюється на ЧАТЗ як засіб, що забезпечує певну політику й досягнення поставленої мети в області якості.

Комплексне керування якістю - це ефективна система, що поєднує діяльність різних підрозділів ЧАТЗ, відповідальних за розробку показників якості, їхнє досягнення, підтримка досягнутого рівня якості, забезпечення виробництва й експлуатації продукції на ощадливому рівні при повнім задоволенні вимог споживача. Комплексне керування якістю вимагає участі підрозділів ЧАТЗ, включаючи виробниче, відділи проектування, постачання, збуту, технічного контролю, стандартизації, сертифікації.

Система комплексного керування якістю має дві взаємозалежні цілі: виробіток звички до поліпшень і прагнення до досконалості [3].

Головна мета ЧАТЗ - прагнення до досконалості. Щоб досягти її, необхідно виховати в працівників ЧАТЗ звичку постійно поліпшувати продукцію. Звичка до поліпшення спрямована на досягнення досконалості. Ця мета, характерна для японської системи керування якістю, одночасно близька й протилежна тому, що практикується більшістю західних компаній.

Загальне в тім, що рівень якості на даний період часу виміряється ступенем його відповідності проектним характеристикам [7]. Однак у західній практиці короткострокова цільова настанова відносно якості виходить із допущення певного відсотка бракованих виробів. Цілями забезпечення якості у Японії є подолання сформованого рівня випуску браку, й прагнення до повної відповідності продукції технічної документації [8].

Як на Заході, так і в Японії якість залежить від зусиль служб маркетингу, проектування, закупівель, відділів розробки технології, контролю якості, від виробничих підрозділів. Однак західні підприємці переконані, що варто прагнути до якогось оптимального рівня якості, тому що схильність споживачів оплачувати додаткові зусилля по поліпшенню продукції має свої границі. Японські промисловці випливають стратегії, що, не ігноруючи витрати на підвищення якості, базується на твердженні, що постійне поліпшення якості спричиняється розширення частки ринку.

Японська система комплексного керування якістю з її орієнтацією на створення зробленого виробу пов'язана з повним перерозподілом відповідальності за забезпечення якості. Вона опирається на безліч допоміжних принципів, концепцій, методів і засобів досягнення цієї мети [8].

На ЧАТЗ виділяють наступні основні принципи системи комплексного керування якістю:

контроль виробничого процесу - регулювання виробничого процесу шляхом виміру показників якості виробів на всіх етапах виробництва. На Заході контроль ведеться на окремих етапах виробничого процесу. Керівництво контролем якості має вказівки, як вибрати етап, що підлягає контролю. При цьому на ЧАТЗ основна увага приділяється приймальному контролю партій готової продукції [9];

наочність вимірювань показників якості [9] - подальший розвиток загальноприйнятого західного принципу "вимірність показників якості". На японських заводах скрізь розміщені наочні стенди. Робітники, адміністрація, замовники продукції й відвідувачі можуть ознайомитися з показниками якості, що представлені результатами перевірки, програмами підвищення якості й т.д. Західні поняття про вимір показників якості займають у японців особливе місце, однак забезпечення наочності - винятково японське досягнення [8];

дотримання вимог до якості також має західне походження, однак іноді цей принцип ігнорують. На підприємствах найчастіше уступають вимогам виробничників і пропускають вузли й деталі, які не повністю відповідають стандартам;

Зупинка ліній на ЧАТЗ пов'язана з дотриманням вимог до якості. У японців завдання забезпечення якості коштують на першому місці, виконання плану - на другому. Кожний робітник може зупинити виробничу лінію для виправлення замічених дефектів. На підприємствах західних фірм, де на першому місці стоїть план виробництва, виробничий процес не зупиняється й не сповільнюється для ліквідації дефектів, такий підхід характерний для ЧАТЗ;

самостійне виправлення помилок - робітник або бригада, що допустили брак, самі переробляють браковані деталі;

100 % - перевірка продукції - контролю підлягає кожний виріб, а не вибірка з партії. Цей принцип застосовується на ЧАТЗ до контролю готової продукції, а іноді до комплектуючих вузлів і деталей. Якщо перевіряти кожний комплектуючий виріб недоцільно (занадто дорого), використається принцип n = 2, коли перевіряється два вироби: перше й останнє. Довгострокова мета полягає в тому, щоб удосконалити процес, щоб можна було здійснювати 100 % перевірку якості всіх виробів. Головне, що відрізняє японський підхід від прийнятої на Заході та на ЧАТЗ практики, - це контроль якості готової продукції. Стандартна західна методика полягає в оцінці партії виробів за результатами згідно ДСТУ ISO/TR 10017-2005 контролю статистичної вибірки [10].

До принципів, що сприяють подальшому вдосконалюванню якості на ЧАТЗ [3]:

1) організація процесу поліпшення якості - відповідальність за забезпечення якості продукції повністю лягає на виробничі підрозділи ЧАТЗ. Завдання управлінського персоналу є забезпечення більшої ефективності вдосконалювання якості;

2) послідовне й цілеспрямоване рішення проблем якості на основі передових досягнень теорії й практики в цій області;

3) послідовна й наполеглива робота з налагодження системи вивчення рекламацій споживачів продукції ЧАТЗ;

4) прагнення до загальної участі - від національного законодавства до поглибленої оцінки помилок, що допускають виготовлювачами продукції;

5) розуміння того, що навіть відмінно працююча система керування якістю ЧАТЗ згодом губить ефективність;

6) систематичне навчання майстрів, бригадирів і інших працівників ЧАТЗ передовим методам організації робіт з підвищення якості;

7) мобілізація фізичного й інтелектуального потенціалу працівників на конкретних ділянках виробництва;

8) систематична пропаганда підвищення якості продукції ЧАТЗ на основі ДСТУ ISO 9000-2001;

9) щоденна перевірка технічного устаткування, оснащення, інструмента [11];

10) вивчення й застосування на практиці принципів Е. Деминга, як програми дій для керівників підприємств і. їхніх підрозділів, які хотіли б вести справи, ґрунтуючись на наукових розробках [8].

Філософія Деминга заснована на всеосяжній концепції якості й розумінні природи його мінливості, пов'язаної із третьою стороною - споживачем. Е. Деминг підкреслює, що споживача необхідно розглядати як "найважливішу частину виробничої мети" і що "завжди необхідно бути поперед споживача" [9].

контроль якість деталь

3. Завдання та функції служби технічного контроля на чугуївському авіаційному технологічному заводі

Організація й проведення технічного контролю якості - одні зі складових елементів системи керування якістю на ЧАТЗ та реалізації продукції.

Технічний контроль - це перевірка відповідності продукції або процесу, від якого залежить якість продукції, установленим стандартам або технічним вимогам. У машинобудуванні (у тому числі й у машинобудівному приладобудуванні) він являє собою сукупність контрольних операцій, виконуваних на всіх стадіях виробництва: від контролю якості вступників на підприємство матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують приладів і виробів до випуску готової продукції [9].

Технічний контроль є невід'ємною частиною виробничого процесу. Він виконується різними службами ЧАТЗ залежно від об'єкта контролю. Так, контроль за правильним використанням стандартів, технічних умов, що керують матеріалів і іншої нормативної документації (НД) в процесі підготовки виробництва здійснює служба нормоконтроля. Якість технічної документації контролюється безпосередніми виконавцями й керівниками всіх рівнів у відділах головного конструктора, головного технолога, головного металурга й інші служби ЧАТЗ. Але контроль якості готової продукції й напівфабрикатів виробництва здійснює відділ технічного контролю (ВТК), хоча відповідальність за якість не знімається з виконавців і керівників виробничих підрозділів ЧАТЗ.

Основним завданням технічного контролю на ЧАТЗ є своєчасне одержання повної й достовірної інформації про якість продукції, стані встаткування й технологічного процесу з метою попередження неполадок і відхилень, які можуть привести до порушень вимог міжнародних, європейських, міждержавних, національних, галузевих стандартів і технічних умов [3].

Технічний контроль покликаний забезпечувати необхідну настроєність процесу виробництва й підтримувати його стабільність, тобто стійку повторюваність кожної операції в передбачених технологічних режимах, нормах і умовах, Об'єктами технічного контролю на ЧАТЗ є вхідні матеріали, напівфабрикати на різних стадіях виготовлення, готова продукція (деталі, дрібні складальні одиниці, вузли, блоки, вироби), засоби виробництва (устаткування, інструмент, прилади, пристосування й ін.), технологічні процеси й режими обробки, загальна культура виробництва.

Функції технічного контролю ЧАТЗ визначаються багато в чому завданнями й об'єктами виробництва. Сюди ставляться контроль за якістю й комплектністю виробів, що випускають, облік і аналіз повернень продукції, дефектів, браку, рекламацій і ін.

Головні завдання ВТК на ЧАТЗ є запобігання випуску продукції, що не відповідає вимогам стандартів, технічних умов, еталонів, технічної документації, договірним умовам, зміцнення виробничої дисципліни й підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість випуску продукції [9].

Продукція ЧАТЗ може бути реалізована тільки після приймання її ВТК. Причому приймання повинна бути оформлена відповідним документом (сертифікатом), що засвідчує якість продукції.

Відповідно до перерахованих завдань ВТК на ЧАТЗ виконує ряд функцій: планування й розробку методів забезпечення якості продукції, контроль і стимулювання якості.

Планування й розробка методів забезпечення якості включає [12]:

планування рівня якості виробу, планування контролю якості й технічних засобів контролю;

збір інформації про якість, визначення витрат на забезпечення якості, обробку інформації й аналіз даних про якість зі сфери виробництва й експлуатації;

керування якістю машинобудівної продукції, що поставляє постачальниками, і продукції ЧАТЗ;

розробку методик контролю, що забезпечують порівнянність і надійність результатів контролю якості;

розробку (разом з технічними підрозділами) технічних умов, кондицій, стандартів для керування якістю продукції.

Контроль якості на ЧАТЗ включає [13, 14, 15]:

вхідний контроль якості сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, що комплектують виробів, інструментів, що надходять на склади ЧАТЗ;

виробничий поопераційний контроль за дотриманням установленого технологічного режиму, а іноді й міжопераційне приймання машинобудівної продукції;

систематичний контроль за станом устаткування, машин, що ріже й вимірювального інструментів, контрольно-вимірювальних приладів, прецизійних засобів вимірювання, штампів, моделей випробувальних апаратів і вагового господарства, нових і пристосувань, що перебувають в експлуатації, умові виробництва й транспортування виробів і інші перевірки [2];

контроль моделей і пробних зразків;

контроль готової продукції (деталей, дрібних складальних одиниць, подузлів, вузлів, блоків, виробів).

Стимулювання якості на ЧАТЗ охоплює [3]:

розробку документації, що відображає методи й засоби мотивації в області забезпечення якості продукції;

розробку положень про преміювання працівників підприємства за якість роботи (разом з відділом організації праці й заробітної плати);

навчання й підвищення кваліфікації.

На ЧАТЗ очолює ВТК начальник відділу, що безпосередньо підкоряється директорові ЧАТЗ. Призначення на посаду начальника ВТК ЧАТЗ й звільнення від цієї посади, а також застосування до даного працівника мер заохочення й дисциплінарного стягнення приймає директор ЧАТЗ.

Начальник ВТК має право припинити приймальний контроль продукції, що має повторювані дефекти, до усунення причин, що викликали ці дефекти, заборонив, використання сировини, матеріалів, що комплектують виробів і інструмента, що не відповідають установленим вимогам виготовлення нової продукції. При виникненні браку начальник ВТК пр и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.