На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Сутнсть концепцї логстики, її основн додатков положення та принципи. Реалзаця основних логстичних концепцй в логстичних системах сфери виробництва та обгу. Види та функцї логстичної дяльност. Визначення та мсце логстичного менеджменту.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 09.05.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Концепції логістики

1. Сутність концепції логістики. Основні і додаткові положення концепції логістики

Система поглядів на удосконалювання господарської діяльності шляхом раціоналізації матеріальних потоків є концепцією логістики. При цьому основним, конструктивним принципом, на якому будується управління матеріальним потоком, є принцип системності, що означає організацію і здійснення закупівель, збереження, виробництва, збуту й транспортування як єдиного процесу.
Поряд із системністю до вихідних положень (принципів) логістики відносять: комплексність, науковість, конкретність, конструктивність, надійність і варіантність.
Коротко охарактеризуємо кожний з перерахованих принципів логістики.
Комплексність:
- формування усіх видів забезпечення (розвиток інфраструктури) для здійснення руху потоків у конкретних умовах;
- координація дій безпосередніх і опосередкованих учасників руху ресурсів і продуктів;
- здійснення централізованого контролю виконання задач, що стоять перед логістичними структурами фірм;
- прагнення фірм до тісного співробітництва із зовнішніми партнерами по товарному ланцюжку і встановленню міцних зв'язків між різними підрозділами фірм у рамках внутрішньої діяльності.
Науковість:
- посилення розрахункового початку на всіх стадіях управління потоком від планування до аналізу, виконання докладних розрахунків усіх параметрів траєкторії руху потоку;
- визнання за кваліфікованими кадрами статусу найважливішого ресурсу логістичних структур фірми.
Конкретність:
- чітке визначення конкретного результату як мети переміщення
Потоку відповідно до технічних, економічних і інших вимог;
- здійснення руху з найменшими витратами усіх видів ресурсів;
- керівництво логістикою з боку обліково-калькуляційних підрозділів або структурних органів, результати роботи яких виміряються отриманим прибутком.
Конструктивність:
- диспетчеризація потоку, безперервне відстеження переміщення і зміни кожного об'єкта потоку й оперативне коректування його руху; ретельне виявлення деталей усіх операцій матеріально-технічного забезпечення й транспортування товарів.
Надійність:
- забезпечення безвідмовності й безпеки руху, резервування комунікацій і технічних засобів для зміни в разі потреби траєкторії руху потоку;
- широке використання сучасних технічних засобів переміщення і управління рухом; високі швидкості і якість надходження інформації й технології її обробки.
Варіантність:
- можливість гнучкого реагування фірми на коливання попиту й інші впливи зовнішнього середовища;
- цілеспрямоване створення резервних потужностей, завантаження яких здійснюється відповідно до попередньо розроблених резервних планів фірми.
Поряд із перерахованими принципами концепція логістики розкривається також наступними положеннями:
- облік логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюгу;
- гуманізація технологічних процесів, створення сучасних умов праці;
- розвиток логістичного сервісу.
Окремі положення концепції логістики
Одна з основних задач логістики -- управління витратами по доведенню матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Однак керувати витратами можливо лише в тому випадку, якщо їх можна точно вимірювати. Тому системи обліку витрат виробництва й обігу учасників логістичних процесів повинні виділяти витрати, що виникають у процесі реалізації функцій логістики, формувати інформацію про найбільш значимі витрати, а також про характер їхньої взаємодії. При дотриманні названої умови з'являється можливість використовувати важливий критерій оптимального варіанта системи -- мінімум сукупних витрат протягом усього логістичного ланцюга (1-ше положення).
Логістика припускає ведення обліку витрат на всьому шляху руху матеріального потоку за операціями. Наявність даної системи обліку дозволяє використовувати показник зміни суми витрат як критерій ефективності прийнятих рішень у сфері управління матеріальними потоками.
Уведемо поняття бізнес-процесу, під яким будемо розуміти сукупність послідовних дій для рішення якої-небудь підприємницької задачі (у логістиці, наприклад, задачі по забезпеченню виробництва сировиною, власне виробництву й доведенню визначеного товару до визначеного клієнта, що знаходиться на визначеному ринку).
Бізнес-процеси пронизують основні підрозділи підприємства (закупівля, виробництво, збут і ін.) По горизонталі. Традиційні методи обліку, спрямовані на визначення витрат по функціональних областях (по вертикалі), не дозволяють виділяти витрати, що виникають у ході здійснення наскрізного процесу, формувати інформацію про найбільш значимі витрати, а також про характер їхньої взаємодії.
Облік витрат по бізнес-процесах дає наочну картину того, як формуються витрати, зв'язані з обслуговуванням клієнта, яка частка в них кожного з підрозділів. Підсумовуючи усі витрати по горизонталі, можна визначити витрати, зв'язані з окремим процесом. Таким чином, виявляються детермінованими як показники наскрізного матеріального потоку (у даному випадку -- бізнес-процесу), так і окремі специфічні витрати, що виникають у різних підрозділах.
Практичне застосування концепції обліку витрат по бізнес-процесам припускає:
- по-перше, виявлення усіх утягнутих у бізнес-процес підрозділів,
- по-друге, визначення зміни витрат, викликаного відмовленням від даного бізнесу-процесу.
Іншими словами, повинні бути визначені витрати, що можуть бути відвернені, якщо даний товар не буде виготовлений і доведений до клієнта.
Гуманізація технологічних процесів і розвиток логістичного сервісу (2-ге положення).
Одним із значимих елементів логістичних систем є кадри, тобто спеціально навчений персонал, здатний з необхідним ступенем відповідальності виконувати свої функції. При цьому повинні адекватно удосконалюватися умови праці. Інакше кажучи, якщо немає сучасних умов праці і перспектив кар'єри, те немає і дисциплінованого, дієздатного, кваліфікованого персоналу, а виходить, елемент "кадри" у логістичної системі буде так називаним "вузьким місцем".
На вітчизняних підприємствах усі частіше можна зустріти сучасну імпортну підйомно-транспортну техніку. Висока комфортність роботи водія, що забезпечують сучасні засоби праці, окупається, тому що вона дає можливість залучити на роботу більш вимогливих, а, отже, і більш відповідальних робітників, що є необхідною умовою надійного функціонування будь-який логістичної системи.
Розвиток логістичного сервісу (3-тє положення).
Нішу на ринку можна зайняти:
- підвищуючи якість товару;
- випускаючи новий товар;
- підвищуючи рівень логістичного сервісу.
Застосування перших двох стратегій об'єктивно обмежено необхідністю великих капітальних вкладень. Третій шлях набагато дешевше. Тому усе більше число підприємців звертається до логістичному сервісу, як до засобу підвищення конкурентноздатності.
2. Основні логістичні концепції

Практичне застосування логістичного підходу в сфері виробництва та обігу призвело до реалізації основних логістичних концепцій в наступних логістичних системах.
Система „точно, своєчасно” (Just in Time) - система виробництва і постачання деталей, комплектуючих виробів до місця споживання в необхідній кількості і в необхідний час. Система забезпечує пристосування виробництва до змін, обумовлених „порушеннями” в технологічних лініях, а у випадку її використання в масштабі всього підприємства забезпечується ритмічність випуску готової продукції, різко скорочуються виробничі і товарні запаси.
Система ПРМ (Physical Resource Manegement) - система управління технічним обслуговуванням основних фондів на основі інтегрованого підходу до їх різноманітних елементів, включаючизбір та обробку інформації, видачу рекомендацій щодо ремонтних робіт, контроль забезпечення запасними частинами тощо.
Система СРП (Service Requirements Plannining) - це автоматизована система управління технічним обладнанням, яка забезпечує оптимізацію профілактики та ремонтного обслуговування, скорочення запасів допоміжних матеріалів, запасних частин, ріст продуктивності обладнання за рахунок скорочення аварійних простоїв.
Система ДРП (Distribution Requirement Planning) - система управління розподілом продукції, належить до класу систем, що „штовхають”, виконує важливі функції контролю за станом запасів, формування зв`язків виробництва, постачання та збуту. Система ДРП може служити базою інтегрованого планування логістичних маркетингових функцій, дозволяє прогнозувати ринкову кон`юнктуру, оптимізувати логістичні витрати, планувати поставки і запаси на різних рівнях.
Сучасна система ДРП трансформувалась в систему МРП як систему організації виробництва та матеріально-технічного забезпечення. В цій системі на першому етапі здійснюється агреговане планування використання прогнозів і даних про фактичне замовлення. На другому етапі формується графік виробництва стосовно конкретних дат, кількості комплектуючих виробів, готової продукції. На третьому етапі здійснюється розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях.
Модіфікована система ДРП, ДРП П (DRP II) є розниреним варіантом ДРП як її друге покоління. В цій системі прогнозування може бути не тільки короткостроковим, а і середньостроковим та довгостроковим.
Система Канбан - система організації виробництва та матеріально-технічного забезпечення, що дозволяє повніше реалізувати принцип „точно своєчасно” належить до класу систем, що тягнуть. Розроблена та практично вперше реалізована фірмою „Тойота” в кінці 60-х на початку 70-х років. Зараз широко використовується як і оновленому виді, так і вкомбінації з іншими системами організації виробництва (МРП, МРП -2). За цією системою цех -виготовлювач не має закінченого плану-графіку, а жорстко керується конкретним замовленням цеху-споживача, оптимізуючи в межах цього замовлення свою роботу. Система означає застосування методів управління якістю продукції, тісну співпрацю з постачальником та допомогу йому, що дає значний економічний ефект.
Система МРП (Material Requirements Planning) - система організації виробництва,яка належить до класу систем, що „штовхають”. Система МРП -1 була розроблена в 60-х роках. ЇЇ створення було засновано на використанні обчислювальної техніки, коли з`явилась можливість за допомогою досконалих обчислювальних комплексів узгоджувати та оперативно корегувати плани і дії постачальницьких, виробничих та збутових ланок фірми з врахуванням постійних змін в реальному масштабі часу.
Система МРП -2 (Manufacturing Resourus Planning) - система організації виробництва і матеріально-технічного забезпечення, що відрізняється від системи МРП за гнучкістю управління і змістом функцій. Вона включає ряд нових функцій: автоматизоване проектування, управління технічними процесами.
Система ЛРП (Logistic Requirement Planning) уособлює сучасні досягнення в логістиці, забезпечує інтегрований підхід до: управління виробничими та товарними запасами, незавершеним виробництвом; прогнозування попиту на продукцію підприємства; визначення оптимального складу логістичних ланцюгів та ін.
Система ОПТ (Optimised Production Technology) - система організації виробництва та постачання. Розроблена ізраїльськими та американськими спеціалістами на початку 80-х років та належить до класу, що „тягнуть”. Ця система вважається комп`ютерізованим варіантом Канбан. На відміну від останньої, система ОРП унеможливлює появу „вузьких місць”, її основний принцип - виявлення критичних ресурсів, якими можуть бути запаси сировини і матеріалів, машини і обладнання, технологічні процеси та персонал.
Система КАЛС (Computer - aided Acquisition & Logistic Suppot) - автоматизована система контролю і управління науковими дослідженнями та розробками в галузі створення військової техніки, організації виробництва, технічного обслуговування, забезпечення запасними частинами (2, с 26-32).
Система ЛП (Lean Production) - є розвитком концепції „точно своєчасно” та включає елементи Канбан та МРП має назву „тоще виробництво”. Таку назву ця концепція організації виробництва має тому, що використовує менше ресурсів, запасів, часу в порівнянні з традиційним, так званим, широким виробничим процесом. Основними принципами цієї концепції є: досягнення високої якості продукції; зменшення розміру партій виробів та часу виробництва; забезпечення низького рівня запасів; Підготовка висококваліфікованого персоналу; використання гнучкого обладнання та коротких термінів його переналадки.
Концепція загального управління якістю (TQM) - управлінський підхід, що ставить в центр уваги завдання підвищення якості та заснований на участі в рішенні цього завдання всіх членів фірми (організації) на всіх стадіях виробництва та просування продукції (послуг).
3. Логістичні процеси. Види логістичної діяльності

Процеси -- групи зв'язаних між собою задач, рішення яких забезпечує створення цінності для споживача, задовольняє його потреба. У ході логістичного процесу матеріальний потік доводиться до підприємства, потім організується його раціональне просування через ланцюг складських і виробничих ділянок, після чого готова продукція доводиться до споживача відповідно до замовлення останнього.
Розрізняють наступні категорії логістичних процесів:
- процеси збуту продукції - доставки продукції в магазини, дрібнооптові ринки і представництва;
- процеси управління, що забезпечують ефективне планування, контроль і регулювання управління необхідного рівня витрат при реалізації логістичних процесів;
- ресурсні процеси, що забезпечують доставку і складування продукції в пункті безпосереднього виконання дії: доставка продукції від постачальників (ресурсний процес); складський облік отриманої продукції (ресурсний процес);
- процеси перетворення - допоміжні процеси, необхідні для зміни існуючих характеристик системи обслуговування споживачів.
Мають місце наступні види логістичної діяльності:
1) Постачання і закупівлі,
2) Зовнішнє та внутрішнє транспортування,
3) Складування,
4) Контроль запасів,
5) Комплектування замовлень,
6) Вантажопереробка,
7) Управління фізичним розподілом.
Матеріальні потоки утворюються в результаті діяльності різних підприємств і організацій, що роблять і споживають ту або іншу продукцію, що роблять або користуються тими або іншими послугами. При цьому ключову роль у логістичному процесі грають наступні підприємства й організації:
- транспортні підприємства загального користування, різні експедиційні фірми;
- підприємства оптової торгівлі, що здійснюють комплекс логістичних операцій з товаром;
- комерційно-посередницькі організації, що не працюють із товаром, але послуги, що роблять, по організації оптового обороту;
- підприємства-виготовлювачі, чиї склади сировини і готової продукції виконують різноманітні логістичні операції.
Силами цих підприємств і організацій формуються матеріальні потоки, безпосередньо здійснюється і контролюється процес товаропросування.
Кожний з перерахованих учасників логістичного процесу спеціалізується на здійсненні якої-небудь групи логістичних функцій.
4. Логістичні функції. Їхні види на макро- і на мікро- рівні

Логістична функція -- це укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.
У залежності від масштабу цілі виділяють логістичні функції макро- і мікрорівнів. Розглянемо логістичні функції на макрорівні.
У табл. 1. Дається перелік основних логістичних функцій і їхній зразковий розподіл між різними учасниками логістичного процесу. Кожна з цих функцій являє собою досить однорідну (із погляду мети) сукупність дій.
Принципова відмінність логістичних функцій від аналогічних функцій, реалізованих при традиційній організації господарської діяльності, полягає, насамперед, у їх глибокому системному взаємозв'язку між собою.
Таблиця 1
Основні логістичні функції і їхній зразковий розподіл між різними учасниками логістичного процесу
Назва логістичної функції
Учасник логістичного процесу
Транспорт загального користу-вання
Підприєм-ства оптової торгівлі
Комерційно-посеред-ницькі організації
Склади сировини, склади готової продукції
Виробників продукції
Формування господарських зв'язків по постачаннях товарів або наданню послуг, їхній розвиток, коректування і раціоналізація
X
X
X
Визначення обсягів і напрямків матеріальних потоків
X
X
Прогнозні оцінки потреби в перевезеннях
X
X
X
Визначення послідовності просування товарів через місця складування, визначення оптимального коефіцієнта складської ланки при організації руху товарів
X
Розвиток, розміщення й організація складського господарства
X
X
Управління запасами у сфері обігу
X
X
Здійснення перевезення, а також усіх необхідних операцій у шляху проходження вантажів до пунктів призначення
X
Виконання операцій, що безпосередньо передують і завершують перевезення товарів
X
X
Управління складськими операціями
X
X
Розглянемо логістичні функції на рівні підприємств (мікрорівень).

Таблиця 2.

Логістичні функції підприємств

Постачання
Виробництво
Розподіл
Управління закупівлями
Управління запасами
Управління замовленнями
Організація транспортування
Організація складської діяльності
Управління складським технологічним процесом
Управління технологічними процесами
Управління запасами на виробництві
Управління замовленнями на виробництві
Організація внутрівиробничого склад-ського господарства
Організація роботи внутрівиробничого технологічного транспорту
Підтримка стандартів якості
Організація транспортування
Організація складської діяль-ності
Управління складським технологічним процесом
Планування каналів розподілу
Підтримка стандартів якості товару і логістичного сервісу
Ціноутворення
Управління замовленнями
Управління запасами
Інформаційна підтримка
Під інфраструктурою логістики на макрорівні розуміється система організацій, що забезпечують взаємозв'язки між структурними елементами товарних ринків і сприятливому вільному рухові товарів, безперервному процесові відтворення і безперебійному функціонуванню сфери споживання. При цьому особлива увага приділяється формуванню наступних підсистем:
1) Підсистема торговельних посередників і складського господарства;
2) Підсистема інформаційного забезпечення;
3) Підсистема таропакувальної індустрії;
4) Підсистема транспортного забезпечення;
5) Фінансово-кредитна підсистема;
6) Підсистема нормативно-правового забезпечення.
5. Визначення та місце логістичного менеджменту


Логістичний менеджмент на фірмі являє собою синергію основних управлінських функцій (організації, планування, регулювання, координації, контролю, обліку й аналізу) з елементарними і комплексними логістичними функціями для досягнення цілей логістичної системи. До функцій логістичного менеджменту відносяться:
- аналітико-дослідницькі;
- організаційно-планові;
- комунікаційно-стимулюючі;
- контрольно-регулюючі.
Крім логістики до ключових функцій бізнесу відносяться також: виробництво, маркетинг, організація продажів і сервіс, що створює передумови для їхньої інтеграції в досягненні загальних цілей.
Традиційна організація структура підприємства характеризується разподіленням логістичних функцій. При цьому вважається, що результати інтегрованої діяльності можуть бути поліпшені за рахунок групування роз'єднаних у традиційній організації логістичних функцій у єдину управлінську структуру. Логістичний менеджмент пройшов у своєму розвитку три стадії.

Організаційна стадія 1.Організаційні одиниці навіть із мінімальним ступенем формального об'єднання з'являються після того, як вищі керівники повірили в те, що це приведе до поліпшення результатів діяльності підприємства. Як правило, спочатку в операційні блоки поєднуються дві або більш логістичні функції без істотних змін у загальній організаційній ієрархії. Таке первісне агрегування функцій охоплює як керівний, так і рядовий склад організації.

На цій першій стадії еволюції рідко здійснювалася інтеграція закупівельних підрозділів із підрозділами, що займаються фізичним розподілом.
Серйозним недоліком організації на стадії 1 є відсутність концентрації прямої відповідальності за управління запасами. Наприклад, спочатку організаційні одиниці, що займаються фізичним розподілом, як правило, контролювали складування, транспортування й обробку замовлень. На стадії 1 лише в деяких організаціях передбачається пряма відповідальність за узгодження дій між підрозділами, що займаються транспортуванням і остаточним розміщенням запасів.

Організаційна стадія 2. Коли компанія в цілому набирається досвіду роботи на основі об'єднання логістичних функцій і повною мірою оцінює зв'язану з цим вигоду (від зниження витрат), починається друга стадія організаційної перебудови

Для стадії 2 характерно організаційне виділення логістики як самостійної служби, супроводжуване підвищенням її статусу, повноважень і відповідальності. Переміщення логістики на більш високий організаційний рівень збільшує можливості її стратегічного впливу на діяльність підприємства в цілому. Незалежний статус логістики дозволяє забезпечити управління нею. Те, яка група функцій здобуває в організації домінуючі позиції, залежить від характеру основної діяльності цієї організації.
Для того щоб завершити організаційну стадію 2, необхідно перерозподілити функції і визначити положення служби логістики на більш високому рівні в рамках загальної структури підприємства. На стадії 2 концепція цілком інтегрованого логістичного підрозділу так і залишається не реалізованої. Інтеграційні зусилля на цій стадії зосереджені скоріше або на фізичному розподілі, або на керуванні матеріальними ресурсами. Ця незавершеність перетворення управління менеджменту в цілком інтегровану систему порозумівається, зокрема, за и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.