Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Завдання щодо використання персоналу, матералв, обладнання, примщень. Найбльш поширен пдходи до складання розкладв: зустрчний та зворотний розклад. Функцї, як повинн виконувати менеджери при складанн календарних планв управлнн роботами.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 27.01.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат:

Короткострокове планування виробництва в операційному менеджменті

Вступ

Короткострокове планування на підприємстві - це перехід від агрегатного плану до більш конкретного. В результаті на підприємстві розробляється розклад (основний виробничий план).
Розклад доводить конкретні завдання щодо використання персоналу, матеріалів, обладнання, приміщень тощо.
Залежно від специфіки діяльності підприємстві існують різні види розкладів.
Організація
Розклади
Університет
розклад занять,
розклад консультацій,
розклад роботи гуртків
Лікарня
розклад приймання лікарів
розклад використання хірургічних приміщень
розклад приймання процедур
Завдяки розкладам стає можливим: звести до мінімуму тривалість виробничого процесу, знизити рівень запасів, зменшити час очікування покупців у сервісних системах, більш ефективно використовувати персонал тощо.
В залежності від направленості планування у часі розрізняють два найбільш поширені підходи до складання розкладів:
1) зустрічний розклад
2) зворотний розклад.
Зустрічний розклад передбачає, що початок виконання робіт розпочинається відразу, коли стає відома потреба у них (наприклад, у вузі, на металургійних підприємствах).
Таке планування яке спрямоване у майбутнє називається прямим. У цьому випадку система спочатку отримує замовлення, а потім планує кожну операцію, яка має бути виконана у майбутньому. Це дає можливість визначити найбільш ранній термін виконання замовлення.
У зворотному розкладі планування виконання робіт починається з кінця, тобто першою розписується операція, яка буде виконуватися останньою (календарний план виготовлення деталей).
Таким чином, зворотне планування обирає за відправну точку якусь дату у майбутньому (наприклад, день, коли замовлення має бути готовим) та планує необхідні операції в зворотній послідовності. Такий підхід дозволяє визначити, коли повинно початися виконання замовлення, щоб воно було готове до визначеного терміну.
Основний взаємозв'язок тактичних планів виробництва показаний на рис 1.
Щоб організувати виробництво у коротко-строковому періоді, необхідно налагодити поставки сировини та матеріалів так, щоб у потрібний час прибувала така їх кількість, яка необхідна для оброблення певної партії.
Для визначення потреби у матеріалах, необхідних для виконання основного плану, застосовується система планування матеріальних потреб (MRP). За допомогою цієї системи можна скласти календарний план, у якому буде точно визначено, коли замовляти або виготовляти необхідні матеріалам, компоненти, деталі.
Основна вихідна інформація для планування матеріальних потреб:
- виробничий графік;
- специфікації або відомості використовуваних матеріалів;
- наявність матеріалів на складі;
- матеріали у заявці;
- поточний час для виконання замовлення.
Рис.1.Планування виробничих потужностей
Для кожного виробу можна скласти його структуру у вигляді дерева (рис. 2).
Рис.2 Дерево структури виробу
Так, для виробництва 100 виробів виду А потреба у деталях та вузлах складатиме:
Деталь В - 100*2=200
Деталь С - 100*1=100
Елемент В1 - 200*2=400
Елемент В2 - 200*3=600
Елемент С1 - 100*1=100
Елемент С2 - 100*2=200
Календарний план на тиждень може мати такий вигляд (табл. 1)
Таблиця 1
Календарний план потреби в матеріалах
Тижні
Час виконання
1
2
3
4
5
6
7
А
Дата потреби
100
1 тиждень
Розміщення замовлення
100
В
Дата потреби
200
2 тижні
Розміщення замовлення
200
С
Дата потреби
100
2 тижні
Розміщення замовлення
100
В1
Дата потреби
400
3 тижні
Розміщення замовлення
400
В2
Дата потреби
600
1 тиждень
Розміщення замовлення
600
С1
Дата потреби
100
1 тиждень
Розміщення замовлення
100
С2
Дата потреби
200
2 тижні
Розміщення замовлення
200
Система MRP дає можливість:
- вести облік усіх запасів компонентів на всіх рівнях виробництва;
- звести запаси до мінімуму;
- об'єднати замовлення по однаковим деталям та замовляти більш великі партії.
Недолік MRP у тому, що вона не пов'язана із потужностями підприємства. Для рішення цієї проблеми була розроблена програма планування виробничих ресурсів (MRPІІ).
3. Робочий центр - це частина виробничого простору, на якому відповідним чином організовані виробничі ресурси та праця. Робочий центр може представляти собою окремий верстат, групу верстатів або ділянку, на якій виконується визначений тип робіт. У відповідності із функціональним призначенням робочі центри можуть бути основою цехової структури або більш досконалих структур типу продуктового потоку, складальної лінії та групового технологічного осередку.
Цех - це система, яка зустрічається як у виробничих, так і в сервісних організаціях.
Завантажити цех (робочий центр) означає призначити роботи, які мають бути виконані на конкретних робочих центрах.
При цеховій структурі можна досягти виконання необхідних робіт, визначивши маршрут переміщення предмета праці між робочими центрами, які організовані за функціональною ознакою. Календарне планування у цьому випадку пов'язано із визначенням порядку виконання робіт і функціональним призначенням верстату.
При складенні календарного плану необхідно також враховувати що процеси можуть бути обмежені продуктивністю устаткування або продуктивністю людини. У першому випадку критичним ресурсом є устаткування, а тому саме для нього складається календарний план. У другому випадку календарний план складається для такого критичного ресурсу як люди.
При складенні календарних планів і управлінні роботами операційні менеджери мають виконувати такі функції:
- розподіл замовлень, устаткування та персоналу по робочим центрам або іншим виробничим дільницям;
- визначення послідовності виконання замовлень, тобто пріоритетності робіт;
- диспетчеризація замовлень;
- контроль стану та ходу виконання замовлень;
- прискорення виконання критичних замовлень.
Цілями складення календарних планів для робочих центрів є: визначення термінів виконання робіт, мінімізація часу виконання замовлень, мінімізація обсягів незавершеного виробництва, підвищення коефіцієнту використання верстатів та праці.
Основними підходами до контролю завантаженості робочих центрів є метод „вхід-вихід” та графіки Гантта.
При складенні розкладів часто не враховується можливість окремих робочих центрів. Так, робота може надходити швидше, ніж очікувалося, або із запізненнями. У першому випадку збільшується перевантаженість робочих центрів, запаси, перевантажується устаткування, погіршується якість. У другому випадку - через недовантаженність центрів, втрачаються ресурси. Контроль „вхід-вихід” - необхідний для того, щоб координувати здійснення робочих процесів. Основні засоби координації: аналіз та переоцінювання можливості робочого центру, збільшення кількості обладнання, збільшення або зменшення входу робочого центру за рахунок перерозподілу робіт, використання субконтракту, корегування обсягу виробництва.
Графіки Гантта - це наочне представлення завантаженості робочих центрів та складення розкладів робіт у цеху.
У графіках для розрахунку завантаження показують робочий час (час зайнятості) та час простоїв (рис.3).
Робочий центр
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
Метало-обробка
Робота 349
Робота 350
Механіка
Робота 349
Робота 408
Електрика
Робота 408
Робота 349
Фарбування
Робота 295
Робота 408
Робота 349
Обробка
Центр виведено із процесу
Рис.3. Графік завантаженості робочих центрів на тиждень
Використання графіків дає змогу при перевантаженості одного із робочого центра тимчасово перевести працівників із низько завантаженого центра для підвищення виробничої потужності перевантаженого центра. Або роботи, що очікують свого виконання, можуть бути розподілені по іншим робочим центрам, причому роботи із високо завантажених центрів можуть бути передані у центри, що завантажені не повністю.
Графік завантаженості має кілька головних обмежень щодо використання:
- він не враховує різні виробничі ситуації (поломки, людські помилки, які вимагають повторення робіт);
- він повинен перераховуватися при появі нових робіт та перегляді часових оцінок.
Часовий графік використовується для управління роботами у процесі. Він представляє собою різновид стовпчикової діаграми, яка відображає розподіл завдань у часі. Цей вид графіку використовується для планування виконання проектів та для координації низки дій, що плануються (рис.4).
Робота
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
А
В
С
Обслуговування
Рис.4. Часовий графік Гантта
Із рис.4 видно, що якщо поточний момент часу, коли аналізується графік припадає на початок четверга, то по роботі А має місце відставання по графіку від термінів закінчення робіт, у той же час по роботі В виконання випереджає встановлений графік, а робота С виконана після проведеного технічного огляду устаткування вчасно.
Існують різні підходи и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.