На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Сучасна управлнська парадигма. Поняття модел в науц управлння. Класифкаця моделей. Сучасна полтика розробки збереження товарного знаку. Форми та методи просування товарв на внутршнй та зовншнй ринки. Сучасна нформацйна парадигма.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 24.01.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кафедра:
«Міжнародні економічні відносини»
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни:
«Менеджмент і маркетинг»
Виконав: Курочкін В.В.
підпис
Перевірив: ___________
підпис
2008
План.
Вступ
1. Сучасна управлінська парадигма
2. Поняття моделі в науці управління. Класифікація
моделей
3. Сучасна політика розробки і збереження товарного знаку
4. Форми та методи просування товарів на внутрішній
та зовнішній ринки
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.
У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.
В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту.
Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соціокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практичне неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків. Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу Україні до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.
Впровадження ринкових відносин у практику господарювання вимагає принципової зміни методів управління на всіх рівнях управлінської ієрархії. Це висуває необхідність вивчення нових підходів і форм управління, зокрема, менеджменту як особливого типу управління. Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку. Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем.
На сьогоднішній день сильно зросла роль корпоративної символіки виробника товарів і послуг, а саме товарних знаків і марок, оскільки вони розглядаються споживачем товарів і послуг не тільки як гарантія якості, але і як символ високої ділової репутації фірми. Мати зареєстровану торгову марку стає не тільки престижним, але і необхідним. Адже марка володіє власною вартістю незалежно від цінності продукту, вона стала дорогим і довгостроковим активом компанії.
Дуже важливий образ, який несуть товарні знаки, оскільки вони повинні нести інформацію як про товар, так і про фірму, її профіль. Сьогодні продукт все більше і більше об'єднує в собі і товар і невід'ємні від нього послуги. Адже він допомагає виробникові виділити свій товар з маси однорідних, протиставити його товарам конкурентів, а покупцеві - знайти серед інших саме ваш товар і придбати його. Отже, товарний знак активно грає роль продавця і приносить фірмі прибуток.
1. Сучасна управлінська парадигма
Управлінська парадигма -- це науковий підхід, теорія, що спирається на систему понять, які виражають істотні сторони управлінської дійсності. Такими поняттями є функції управління, цілі діяльності, ефективність, комунікації, мотивація, централізація.
Успіхи діяльності підприємства на ринку, прогрес його технологічного, соціального, інтелектуального потенціалу залежать від якості економічного зростання. Якість зростання відображає міру, в якій ресурси втілюються в результати діяльності, а також структуру використовуваних ресурсів і способи їх комбінування. Якість економічного зростання в основному визначається якістю управління на всіх рівнях управлінської ієрархії. Гасло, що одержує все більшу популярність серед фахівців, «Від управління якістю до якості управління» («From the management of quality to the quality of management») має глибокий сенс і знаменує зміну пріоритетів в діяльності підприємств. Головне в новій парадигмі управління -- це нова якість управління. Воно викликане появою нових вимог до результативності, будови і функціонування підприємств, що супроводжуються розширенням складу, складності і різноманітності завдань, що підлягають вирішенню.
Досягнення нової якості управління завжди забезпечується використанням передових ідей, досконаліших інструментів, прийомів і організаційних форм управління. Оскільки воно не може бути досягнуте разовими, спорадичними заходами, якість управління зараз виступає як чинник системної організації діяльності підприємства, що забезпечує його конкурентоспроможність і ефективність. В той же час, моделюючи траєкторію і умови розвитку підприємства, зростання його ринкових можливостей, якість управління слід розглядати як стратегічну мету підприємства, досягнення якої забезпечує його економічне «здоров'я».
Стара парадигма - раціоналістична концепція, успіх фірми залежить перш за все від внутрішніх чинників організації. Фірма розглядалася як «закрита система», цілі встановлювалися на довгий час і не мінялися. Основа мета - безперервне зростання і поглиблення спеціалізації виробництва. Організаційна структура будується, як правило, за функціональним принципом. Стимул-реакції для робітників - економічні і соціальні інтереси.
У сучасній (маркетинговій, інформаційній) парадигмі управління, головними пріоритетами є :
1. Ставка робиться на людину, котра самореалізується. Людина знаходиться в постійному розвитку, активна.
2. Підприємство розглядається, як живий організм, що складається з людей об'єднаних загальними цінностями (уміння працювати в команді).
3. Організація розглядається як «відкрита система», головні передумови успіху фірми лежать поза нею. Успіх залежить від того наскільки вдало фірма вписується в довкілля і адаптується до змін.
4. Сукупність системного і ситуаційного підходу. Втіленням нового підходу стало стратегічне управління, яке передбачає доповнення до планування потенціалу фірми, стратегії фірми, на основі прогнозів майбутнього стану зовнішнього середовища.
5. Соціальна відповідальність менеджменту перед суспільством в цілому, і перед людиною і підприємством. У сучасній управлінській парадигмі велика увага приділяється чинникам внутрішнього середовища організації, таким як:
1. Цілі (мають бути визначені в часі, конкретні, вимірювані, досяжні, мають підтримувати одна одну).
2. Структура (сукупність взаємин і зв'язків елементів, буває плоска і висока).
3. Завдання (передбачувана робота, яка має бути виконана певним способом і в заздалегідь визначені терміни, приписуються посади)
4. Люди (3 аспекти - індивідуальна поведінка, поведінка в групі, характер поведінки керівника).
5. Технології (сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих процесів, а також самі процеси при яких відбуваються якісні зміни вихідного об'єкту). Також велику роль відіграють чинники зовнішнього середовища:
1. Економічні (темпи інфляції, рівень зайнятості, стабільність валюти, податкові ставки).
2. Політичні (можливість здобуття позик, політичні програми підтримки бізнесу, торгівельні стосунки з іншими країнами, нормативні документи).
3. Ринкове середовище (демографія, життєві цикли товару, легкість проникнення на ринок, рівень конкуренції в галузі, можливості постачальників, можливість появи товарів-субститутів, розподіл доходів населення).
4. Конкурентні чинники (аналіз майбутніх цілей конкурентів, оцінка поточної стратегії конкурентів, пропозиції конкурентів, їх можливості).
5. Технологічні чинники (технологія повинна відповідати стратегії, потрібно відстежувати новинки). 6. Соціально-культурні чинники (змінні потреби в суспільстві). Атрибутом наукової парадигми є її загальновизнаний характер у певному часовому періоді. Управлінська парадигма -- стохастичний (хаотичний) результат розвитку суспільного виробництва в даній соціально-економічній системі і наукових методів його досліджень. Ці дві системи взаємодіють -- соціально-економічна система якісно визначає вміст парадигми, а парадигма впливає на міру і ефективність досягнення цілей соціально-економічної системи у сфері матеріального виробництва.
2. Поняття моделі в науці управління. Класифікація моделей.
Моделювання -- це створення моделі, тобто образу об'єкту, котрий замінює його, для здобуття інформації про цей об'єкт шляхом проведення експериментів з його моделлю .
Модель в загальному сенсі (узагальнена модель) є створюваний з метою здобуття і (або) зберігання інформації специфічний об'єкт (у формі уявного образу, опису знаковими засобами або матеріальної системи), що відображає властивості, характеристики і зв'язки об'єкту-оригінала довільної природи, істотні для завдання, що вирішується суб'єктом.
Моделі об'єктів є простішими системами, з чіткою структурою, точно певними взаємозв'язками між складовими частинами, що дозволяють детальніше проаналізувати властивості реальних об'єктів і їх поведінку в різних ситуаціях. Таким чином, моделюванням є інструмент аналізу складних систем і об'єктів.
Існує безліч різних підходів до побудови моделі організації як об'єкту управління. Історично першою є так звана механістична модель. Ця модель з'явилася в кінці XIX ст. і набула широкого поширення на початку XX ст. Теоретичною основою даної моделі є положення школи наукового менеджменту. В рамках цього напряму була висунута теорія, згідно якої найефективнішою формою організації є так звана раціональна бюрократія.
З точки зору цієї моделі, підприємством є механізм, що є комбінацією основних виробничих чинників: засобів виробництва, робочої сили і матеріалів.
Метою підприємства є збільшення прибутку, рентабельності капітальних вкладень, загального оберту капіталу. Для досягнення цього з максимальною ефективністю при мінімальних витратах необхідно оптимально використовувати всі наявні в розпорядженні види ресурсів. Це означає, що управління організацією в першу чергу має бути направлене на оперативне управління, за допомогою чого оптимізується структура всього процесу виробництва. Відповідно до цього підходу ефективність функціонування організації оцінюється за деяким економічним показником. Цей показник визначає відношення випущеної продукції до витрачених ресурсів.
Механістична модель організації (також звана моделлю раціональної бюрократії) має ряд як позитивних, так і негативних рис. До плюсів можна віднести те, що дана модель дозволяє встановити технічні і економічні зв'язки між різними чинниками виробництва і визначити їх залежність один від одного. З іншого боку, ця модель недостатньо враховує роль людського чинника в ефективній роботі організації. Також в механістичній моделі використовуються деякі чинники, які критично оцінюються сучасною наукою і практикою, наприклад - прагнення до завоювання позицій на ринку головним чином за рахунок зниження витрат, зростання доходів або пріоритетна орієнтація на крупні підприємства.
Іншою моделлю, що з'явилася і широко поширилась на початку XX ст., була модель, в якій організація подавалася як колектив працівників, сформований за принципом розподілу праці. У цій моделі людина виділялася як головний чинник продуктивності підприємства.
Елементами цієї моделі є мотивація працівників, комунікації, увага до працівників, лояльність, колективне ухвалення рішень. Таким чином, моделюється система стосунків між людьми в рамках даної організації. Особлива увага при цьому приділяється стилю управління, його впливу на показники продуктивності і задоволення своєю працею. Перевага надається демократичному стилю керівництва. Він забезпечує якнайповніше розкриття здібностей робітників, шляхом залучення їх в процес ухвалення управлінських рішень, а не лише їх виконань.
Головне завдання ланки, що управляє, в рамках даної моделі - організація і управління персоналом. Організація персоналу полягає у визначенні його структури і його складу, регулюванні стосунків між працівниками, координації процесів, направлених на досягнення поставлених цілей. Управління персоналом має на увазі особистий контакт із співробітниками, необхідний для своєчасного ухвалення рішень і успішної реалізації намічених планів.
Якщо управлі и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.