На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Вплив мжнародних фнансвоих органзацй

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?План
1. Вплив діяльності міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України
2. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, як чинник економічного розвитку держави
Висновки
Список використаної літератури
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Вплив діяльності міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України
Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері. Їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі держави світу - від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, - сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій.
              Україна сьогодні є членом багатьох міждержавних організацій. Свої взаємовідносини з міжнародними фінансовими організаціями наша країна прагне будувати, в першу чергу, на принципах дотримання національних інтересів. Співробітництво з такими фінансовими організаціями, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР) має для нашої країни першочергове значення, оскільки від їх позицій багато в чому залежать сучасний стан і перспективи розвитку української економіки.
Сучасні економісти-міжнародники в своїй діловій практиці повинні обов’язково ураховувати вплив міжнародних організацій на розвиток національної економіки і прагнути до якомога ефективнішого використання позитивних наслідків співпраці з ними. Їм необхідно вміти відстоювати інтереси як України в цілому, так і своїх фірм і закладів в стосунках з міжнародними інституціями зокрема. Для цього важливо знати принципи і цілі діяльності міжнародних організацій, механізми їх функціонування, організаційну структуру, політику. Особливо це стосується зокрема валютно-кредитних організацій.
Найбільшими міжнародними фінансовими організаціями, що проводять свою діяльність в Україні є Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Здійснюючи підтримку національної валюти і платіжного балансу країни-позичальника, МВФ сприяє економічній стабільності й потенційному розвиткові. Специфіка функціонування Фонду не дозволяє йому вкладати інвестиції в будь-яку країну. Політика МВФ може лише впливати на рішення іноземних інвесторів, для яких проведення програм цього фінансового інституту у тій чи тій державі визначає можливість інвестування.
Співпраця України з групою Світового банку розпочалася 1992 році, коли на офіційній церемонії у Державному департаменті США українська сторона підписала статут Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), який є основною структурною ланкою всесвітньої фінансової організації. Інші складові - Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство гарантування інвестицій та Міжнародний центр розв'язання спірних питань у сфері інвестицій.
Світовий банк в особі МБРР і Міжнародної асоціації розвитку є не звичайним банком, а спеціалізованою фінансовою агенцією, яка надає низькопроцентні довгострокові кредити і гранти країнам, що є їхніми засновниками, тобто власниками акцій. Україні належить 10908 акцій на суму 1315,9 млн. дол. США.
За 11 років співпраці Світовий банк надав Україні 24 позики та 4 гранти Глобального екологічного фонду на загальну суму близько 3,4 млрд. дол. США та одну гарантійну операцію сумою 100 млн. дол. США. Цей проект - „Морський старт" - спрямований на покриття політичних ризиків, пов'язаних з інвестиціями в російські та українські підприємства, залучені до виробництва й запуску комерційних супутників з рухомої морської платформи.
Співпраця України з МФК розпочалася 1995 р., коли за її участі було створено Український фонд. Загальні інвестиції в нього станов 18 млн. дол. США, з яких 1,5 млн. дол. США вклала корпорація, а решту - такі фінансові інститути, як ЄБРР, Банк Бостона та ін. Фонд інвестує в українські малі приватні компанії. За цей час він вклав 5,3 млн. дол. США у 18 компаній по всій Україні.
БАГІ надала гарантію в розмірі 19 млн. дол. США австрійському Райффайзенбанку для покриття його двадцятимільйонної інвестиції у "Райффайзенбанк Україна". Банк застрахував себе від ризиків неможливості конвертації та переказу грошей і конфіскації власності на 7 років. У 1994 р. Консультаційна служба щодо іноземних інвестицій провела діагностику інвестиційного клімату в Україні, а 1998 р. після дослідження інвестиційного законодавства дала свої рекомендації щодо проекту закону, який сприяв би залученню іноземних інвесторів.
Іншою міжнародною фінансовою організацією, яка тісно співпрацює з Україною у сфері інвестування, є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Україна стала членом ЄБРР згідно з Указом Президента від 14 липня 1992 р. Так, одним із перших кроків співпраці України з ЄБРР було підписання у грудні 1994 р. угоди про відкриття кредитної лінії для надання кредитів малому та середньому приватному підприємництву. Фінансування у вигляді чотирьох траншів надавалося Національному банку України, який розподіляв ці кошти між уповноваженими банками-учасниками.
 
2. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, як чинник економічного розвитку держави
 
Міжнародні фінансові організації набувають дедалі більшої вагомості у міжнародних економічних відносинах, оскільки через мережу цих організацій проходить значна частка світових інвестицій, відбуваються купівля та продаж валюти  для  фінансування  експорту  й  імпорту. Особливо  важлива  діяльність цих організацій для країн, які здійснюють перехід до ринкових відносин  і готові використати як управлінський досвід МФО, так і власні можливості.
МВФ – це валютно-фінансова організація міжурядового співробітництва, покликана регулювати валютно-розрахункові відносини між державами і здійснення фінансової допомоги країнам-членам через надання  їм у разі виникнення  валютних  труднощів,  зумовлених  порушенням  рівноваги  платіжних  балансів,  короткотермінових  позик  в  іноземній  валюті. Фонд  здійснює свою діяльність як спеціалізована установа ООН. МВФ є інституціональною основою сучасної міжнародної валютної системи.
Основними завданнями МФО є:
?  сприяння розвитку міжнародної валютно-фінансової співпраці;
?  розширення та збалансоване зростання обсягів міжнародної торгівлі з метою
досягнення високого рівня зайнятості та реальних прибутків;
?  зміцнення виробничого потенціалу країн-членів;
?  сприяння стабілізації валют та уникнення їх конкурентної девальвації;
?  участь  у  створенні  багаторівневої  системи  платежів  та  усунення  валютних
обмежень .
 
 
СТРАТЕГІЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МФО
Основні цілі
?  економічний і соціальний розвиток держави;
?  стабілізація виробництва;
?  економічне зростання.
Завдання
?   зміцнення фінансового сектора;
?  сприяння створенню та розвитку дрібних та середніх підприємств;
?  підтримка структурної перебудови великих підприємств;
?  створення сприятливого інвестиційного клімату;
?  залучення прямих іноземних інвестицій та заохочення спільного фінансування проектів.
Засади
?  прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабілізації та інтегрування України в Європейський Союз;
?  відповідність умов кредитування України МФО пріоритетам її економічного та соці-
ального розвитку;
?  спрямування ресурсів на забезпечення сталого економічного зростання, здійснення
структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього ринку і припинення практики їх використання для фінансування поточних витрат;
?  мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів, сприяння надходженню прямих іноземних інвестицій;
?  дотримання економічно обґрунтованих та загальновизнаних меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності держави.
Принципи
?  підтримка розвитку приватного сектора;
?  підтримка приватизації;
?  підтримка зміцнення фінансового сектора;
?  сприяння приватним інвестиціям у харчову промисловість та розвиток сільського господарства;
?  раціоналізація енергетичної галузі;
?  розвиток малих та середніх підприємств;
?  модернізація і реформа основних галузей інфраструктури
?  посилення ролі Української сторони в процесі підготовки та реалізації проектів, зокрема на стадії їх ініціювання та під час залучення міжнародної технічної допомоги;
?  підвищення якості комплексної експертизи проектних пропозицій, зокрема стосовно
доцільності залучення фінансових ресурсів МФО для підтримки загальнодержавних та галузевих програм розвитку;
?  концентрація фінансових, технічних і консультативних ресурсів, які надають МФО та міжнародні донори, на пріоритетних напрямах економічних та соціальних реформ;
?  збільшення частки самоокупних інвестиційних проектів у кредитних портфелях МФО;
?  максимальне використання можливостей МФО, зокрема МФК, БАГІ, ЄБРР та ЧБТР, з метою розширення співпраці з приватним сектором економіки, що не передбачає прямих зобов'язань держави або надання державних гарантій;
?  мінімізація нових державних запозичень для реалізації інституціональних проектів, крім тих, що пов'язані з безпекою життя людини, охороною здоров'я та освітою.
Напрями діяльності
?  реформування органів виконавчої влади;
?  збільшення кількості проектів, пов'язаних з розвитком регіонів, вирішенням соціальних та екологічних проблем територіальних громад;
?  збільшення кількості інвестиційних та кредитних проектів, спрямованих на підтримку приватного сектора;
?  залучення інвестиції для забезпечення розвитку інфраструктури, зокрема муніципальної та портової, будівництва, агропромислового комплексу, сфери роздрібної торгівлі та надання послуг, виготовлення транспортного обладнання і сфери телекомунікацій;
?  виконання програми кредитування малих та середніх підприємств;
? фінансування міжнародних транспортних коридорів (автомобільних, залізничних), міської інфраструктури та комунальних підприємств;
?  підвищення потужності енергетичних об'єктів та впровадження енергоощадливих технологій, модернізація блоків атомних електростанцій;
?  залучення ресурсів для підтримки сільського господарства та експортоорієнтованого
виробництва;
?  залучення фінансових ресурсів для реалізації проектів у сфері міської та транспортної інфраструктури, енергетики, охорони навколишнього природного середовища,
телекомунікацій, малого та середнього бізнесу;
?  розроблення прозорої політики приватизації, структурної перебудови великих дер-
жавних промислових підприємств, запровадження механізму її реалізації та механізму післяприватизаційної підтримки;
?  залучення до процесу приватизації іноземних інвесторів;
?  демонополізація підприємств шляхом виділення самостійних структурних підрозділів.
Показники результативності реалізації принципів
?  створення передумов для сталого зростання економіки України та поліпшення доб-
робуту громадян;
?  збільшення загального обсягу фінансових ресурсів МФО, які залучено у межах реалізації інвестиційних проектів;
?  досягнення цілей проектів у встановлений термін у межах відповідного бюджету;
?  збільшення частки інвестиційних проектів у структурі проектних портфелів МФО в Україні;
?  дотримання графіків підготовки і реалізації спільних з МФО проектів.
МФО  активно  сприяють  процесові  глобалізації  через  лібералізацію міжнародної торгівлі й усунення валютних обмежень для країн-позичальників. Розробляючи державні концепції і програми соціально-економічного розвитку та виходячи з пріоритету внутрішнього ринку, держава також має зважити на узалежнення показника ВВП країни від зовнішньої торгівлі .
Для  того, щоби  співпраця України  з МФО  була  якомога  ефективнішою  і  сприяла  економічному  зростанню,  державна  економічна політика  зобов'язана:
?  підтримувати конструктивні відносини з приватними кредиторами  і не бути уразливою до зовнішніх обставин завдяки обережному, завбачливому управлінню своїм зовнішнім боргом і резервами;
?  прийняти економічно й фінансово обґрунтовану програму, яка б конкретизувала  кількісні  показники  і  передбачала  заходи,  спрямовані  на  її  реалізацію для досягнення позитивних результатів;
?  спрямувати свою економічну  і фінансову політику на стимулювання економічного зростання, стабілізування цін, поліпшення добробуту та забезпечення здорового довкілля;
?  не маніпулювати обмінними курсами  та не нехтувати міжнародною валютною системою. Валютний курс впливає на конкурентоспроможність компаній та співвідношення експортно-імпортних цін.
?  сприяти становленню та розвитку міжнародних ринків товарів  і послуг, модернізації та підвищенню ефективності діяльності підприємств державного і приватного секторів країни створивши відкриту, конкурентну та справедливу систему управління закупівельними операціями МФО.
З метою підвищення ефективності співпраці з міжнародними фінансовими інституціями потрібно:
?  розробити стратегію співпраці України з МФО, удосконалити механізми управління державним боргом, збільшити питому вагу середньо-  і довготермінових кредитів;
?  істотно  поліпшити  кадрове  забезпечення  сфери  міжнародних  валютно-кредитних відносин;
?  сприяти законодавчому формуванню бюджету розвитку та створенню Українського банку реконструкції й розвитку як фінансового інструмента реалізації політики економічного зростання на основі конкурсного кредитування інвестиційних проектів.
 
Висновки
Міжнародні  фінансові  організації  мають  велике  значення для покращення економічного становища України. Співпраця України з МФО сприяє  поліпшенню  макрофінансових  показників  стабілізації,  формуванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного підприємництва.
 
 
Cписок використаної літератури
1. Бендерський Ю. Реалії  світогосподарських  процесів  і  місце  в  них України. –  К. :
Вид-во "Либідь", 2000. – 157 с.
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л.Н. Кра-
савиной // Финансы и статистика, 2000. – 367 с.
3. Шреплер Х.А. Международные  экономические  организации :  справочник. –  М. :
Международные отношения, 1999. – 46 с.

4. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації : навч. посібник. – К. : Вид-

во "КНЕУ", 2001. – 340 с.




и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.