Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Вплив мжнародних фнансвоих органзацй

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 19.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 17. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?План
1. Вплив діяльності міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України
2. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, як чинник економічного розвитку держави
Висновки
Список використаної літератури
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Вплив діяльності міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України
Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері. Їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі держави світу - від найпотужніших до невеликих і таких, економічний рівень яких ще невисокий, - сполучаються у світовій мережі міжнародних організацій.
              Україна сьогодні є членом багатьох міждержавних організацій. Свої взаємовідносини з міжнародними фінансовими організаціями наша країна прагне будувати, в першу чергу, на принципах дотримання національних інтересів. Співробітництво з такими фінансовими організаціями, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР) має для нашої країни першочергове значення, оскільки від їх позицій багато в чому залежать сучасний стан і перспективи розвитку української економіки.
Сучасні економісти-міжнародники в своїй діловій практиці повинні обов’язково ураховувати вплив міжнародних організацій на розвиток національної економіки і прагнути до якомога ефективнішого використання позитивних наслідків співпраці з ними. Їм необхідно вміти відстоювати інтереси як України в цілому, так і своїх фірм і закладів в стосунках з міжнародними інституціями зокрема. Для цього важливо знати принципи і цілі діяльності міжнародних організацій, механізми їх функціонування, організаційну структуру, політику. Особливо це стосується зокрема валютно-кредитних організацій.
Найбільшими міжнародними фінансовими організаціями, що проводять свою діяльність в Україні є Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Здійснюючи підтримку національної валюти і платіжного балансу країни-позичальника, МВФ сприяє економічній стабільності й потенційному розвиткові. Специфіка функціонування Фонду не дозволяє йому вкладати інвестиції в будь-яку країну. Політика МВФ може лише впливати на рішення іноземних інвесторів, для яких проведення програм цього фінансового інституту у тій чи тій державі визначає можливість інвестування.
Співпраця України з групою Світового банку розпочалася 1992 році, коли на офіційній церемонії у Державному департаменті США українська сторона підписала статут Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), який є основною структурною ланкою всесвітньої фінансової організації. Інші складові - Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство гарантування інвестицій та Міжнародний центр розв'язання спірних питань у сфері інвестицій.
Світовий банк в особі МБРР і Міжнародної асоціації розвитку є не звичайним банком, а спеціалізованою фінансовою агенцією, яка надає низькопроцентні довгострокові кредити і гранти країнам, що є їхніми засновниками, тобто власниками акцій. Україні належить 10908 акцій на суму 1315,9 млн. дол. США.
За 11 років співпраці Світовий банк надав Україні 24 позики та 4 гранти Глобального екологічного фонду на загальну суму близько 3,4 млрд. дол. США та одну гарантійну операцію сумою 100 млн. дол. США. Цей проект - „Морський старт" - спрямований на покриття політичних ризиків, пов'язаних з інвестиціями в російські та українські підприємства, залучені до виробництва й запуску комерційних супутників з рухомої морської платформи.
Співпраця України з МФК розпочалася 1995 р., коли за її участі було створено Український фонд. Загальні інвестиції в нього станов 18 млн. дол. США, з яких 1,5 млн. дол. США вклала корпорація, а решту - такі фінансові інститути, як ЄБРР, Банк Бостона та ін. Фонд інвестує в українські малі приватні компанії. За цей час він вклав 5,3 млн. дол. США у 18 компаній по всій Україні.
БАГІ надала гарантію в розмірі 19 млн. дол. США австрійському Райффайзенбанку для покриття його двадцятимільйонної інвестиції у "Райффайзенбанк Україна". Банк застрахував себе від ризиків неможливості конвертації та переказу грошей і конфіскації власності на 7 років. У 1994 р. Консультаційна служба щодо іноземних інвестицій провела діагностику інвестиційного клімату в Україні, а 1998 р. після дослідження інвестиційного законодавства дала свої рекомендації щодо проекту закону, який сприяв би залученню іноземних інвесторів.
Іншою міжнародною фінансовою організацією, яка тісно співпрацює з Україною у сфері інвестування, є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Україна стала членом ЄБРР згідно з Указом Президента від 14 липня 1992 р. Так, одним із перших кроків співпраці України з ЄБРР було підписання у грудні 1994 р. угоди про відкриття кредитної лінії для надання кредитів малому та середньому приватному підприємництву. Фінансування у вигляді чотирьох траншів надавалося Національному банку України, який розподіляв ці кошти між уповноваженими банками-учасниками.
 
2. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, як чинник економічного розвитку держави
 
Міжнародні фінансові організації набувають дедалі більшої вагомості у міжнародних економічних відносинах, оскільки через мережу цих організацій проходить значна частка світових інвестицій, відбуваються купівля та продаж валюти  для  фінансування  експорту  й  імпорту. Особливо  важлива  діяльність цих організацій для країн, які здійснюють перехід до ринкових відносин  і готові використати як управлінський досвід МФО, так і власні можливості.
МВФ – це валютно-фінансова організація міжурядового співробітництва, покликана регулювати валютно-розрахункові відносини між державами і здійснення фінансової допомоги країнам-членам через надання  їм у разі виникнення  валютних  труднощів,  зумовлених  порушенням  рівноваги  платіжних  балансів,  короткотермінових  позик  в  іноземній  валюті. Фонд  здійснює свою діяльність як спеціалізована установа ООН. МВФ є інституціональною основою сучасної міжнародної валютної системи.
Основними завданнями МФО є:
?  сприяння розвитку міжнародної валютно-фінансової співпраці;
?  розширення та збалансоване зростання обсягів міжнародної торгівлі з метою
досягнення високого рівня зайнятості та реальних прибутків;
?  зміцнення виробничого потенціалу країн-членів;
?  сприяння стабілізації валют та уникнення їх конкурентної девальвації;
?  участь  у  створенні  багаторівневої  системи  платежів  та  усунення  валютних
обмежень .
 
 
СТРАТЕГІЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МФО
Основні цілі
?  економічний і соціальний розвиток держави;
?  стабілізація виробництва;
?  економічне зростання.
Завдання
?   зміцнення фінансового сектора;
?  сприяння створенню та розвитку дрібних та середніх підприємств;
?  підтримка структурної перебудови великих підприємств;
?  створення сприятливого інвестиційного клімату;
?  залучення прямих іноземних інвестицій та заохочення спільного фінансування проектів.
Засади
?  прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабілізації та інтегрування України в Європейський Союз;
?  відповідність умов кредитування України МФО пріоритетам її економічного та соці-
ального розвитку;
?  спрямування ресурсів на забезпечення сталого економічного зростання, здійснення
структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього ринку і припинення практики їх використання для фінансування поточних витрат;
?  мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів, сприяння надходженню прямих іноземних інвестицій;
?  дотримання економічно обґрунтованих та загальновизнаних меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності держави.
Принципи
?  підтримка розвитку приватного сектора;
?  підтримка приватизації;
?  підтримка зміцнення фінансового сектора;
?  сприяння приватним інвестиціям у харчову промисловість та розвиток сільського господарства;
?  раціоналізація енергетичної галузі;
?  розвиток малих та середніх підприємств;
?  модернізація і реформа основних галузей інфраструктури
?  посилення ролі Української сторони в процесі підготовки та реалізації проектів, зокрема на стадії їх ініціювання та під час залучення міжнародної технічної допомоги;
?  підвищення якості комплексної експертизи проектних пропозицій, зокрема стосовно
доцільності залучення фінансових ресурсів МФО для підтримки загальнодержавних та галузевих програм розвитку;
?  концентрація фінансових, технічних і консультативних ресурсів, які надають МФО та міжнародні донори, на пріоритетних напрямах економічних та соціальних реформ;
?  збільшення частки самоокупних інвестиційних проектів у кредитних портфелях МФО;
?  максимальне використання можливостей МФО, зокрема МФК, БАГІ, ЄБРР та ЧБТР, з метою розширення співпраці з приватним сектором економіки, що не передбачає прямих зобов'язань держави або надання державних гарантій;
?  мінімізація нових державних запозичень для реалізації інституціональних проектів, крім тих, що пов'язані з безпекою життя людини, охороною здоров'я та освітою.
Напрями діяльності
?  реформування органів виконавчої влади;
?  збільшення кількості проектів, пов'язаних з розвитком регіонів, вирішенням соціальних та екологічних проблем територіальних громад;
?  збільшення кількості інвестиційних та кредитних проектів, спрямованих на підтримку приватного сектора;
?  залучення інвестиції для забезпечення розвитку інфраструктури, зокрема муніципальної та портової, будівництва, агропромислового комплексу, сфери роздрібної торгівлі та надання послуг, виготовлення транспортного обладнання і сфери телекомунікацій;
?  виконання програми кредитування малих та середніх підприємств;
? фінансування міжнародних транспортних коридорів (автомобільних, залізничних), міської інфраструктури та комунальних підприємств;
?  підвищення потужності енергетичних об'єктів та впровадження енергоощадливих технологій, модернізація блоків атомних електростанцій;
?  залучення ресурсів для підтримки сільського господарства та експортоорієнтованого
виробництва;
?  залучення фінансових ресурсів для реалізації проектів у сфері міської та транспортної інфраструктури, енергетики, охорони навколишнього природного середовища,
телекомунікацій, малого та середнього бізнесу;
?  розроблення прозорої політики приватизації, структурної перебудови великих дер-
жавних промислових підприємств, запровадження механізму її реалізації та механізму післяприватизаційної підтримки;
?  залучення до процесу приватизації іноземних інвесторів;
?  демонополізація підприємств шляхом виділення самостійних структурних підрозділів.
Показники результативності реалізації принципів
?  створення передумов для сталого зростання економіки України та поліпшення доб-
робуту громадян;
?  збільшення загального обсягу фінансових ресурсів МФО, які залучено у межах реалізації інвестиційних проектів;
?  досягнення цілей проектів у встановлений термін у межах відповідного бюджету;
?  збільшення частки інвестиційних проектів у структурі проектних портфелів МФО в Україні;
?  дотримання графіків підготовки і реалізації спільних з МФО проектів.
МФО  активно  сприяють  процесові  глобалізації  через  лібералізацію міжнародної торгівлі й усунення валютних обмежень для країн-позичальників. Розробляючи державні концепції і програми соціально-економічного розвитку та виходячи з пріоритету внутрішнього ринку, держава також має зважити на узалежнення показника ВВП країни від зовнішньої торгівлі .
Для  того, щоби  співпраця України  з МФО  була  якомога  ефективнішою  і  сприяла  економічному  зростанню,  державна  економічна політика  зобов'язана:
?  підтримувати конструктивні відносини з приватними кредиторами  і не бути уразливою до зовнішніх обставин завдяки обережному, завбачливому управлінню своїм зовнішнім боргом і резервами;
?  прийняти економічно й фінансово обґрунтовану програму, яка б конкретизувала  кількісні  показники  і  передбачала  заходи,  спрямовані  на  її  реалізацію для досягнення позитивних результатів;
?  спрямувати свою економічну  і фінансову політику на стимулювання економічного зростання, стабілізування цін, поліпшення добробуту та забезпечення здорового довкілля;
?  не маніпулювати обмінними курсами  та не нехтувати міжнародною валютною системою. Валютний курс впливає на конкурентоспроможність компаній та співвідношення експортно-імпортних цін.
?  сприяти становленню та розвитку міжнародних ринків товарів  і послуг, модернізації та підвищенню ефективності діяльності підприємств державного і приватного секторів країни створивши відкриту, конкурентну та справедливу систему управління закупівельними операціями МФО.
З метою підвищення ефективності співпраці з міжнародними фінансовими інституціями потрібно:
?  розробити стратегію співпраці України з МФО, удосконалити механізми управління державним боргом, збільшити питому вагу середньо-  і довготермінових кредитів;
?  істотно  поліпшити  кадрове  забезпечення  сфери  міжнародних  валютно-кредитних відносин;
?  сприяти законодавчому формуванню бюджету розвитку та створенню Українського банку реконструкції й розвитку як фінансового інструмента реалізації політики економічного зростання на основі конкурсного кредитування інвестиційних проектів.
 
Висновки
Міжнародні  фінансові  організації  мають  велике  значення для покращення економічного становища України. Співпраця України з МФО сприяє  поліпшенню  макрофінансових  показників  стабілізації,  формуванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного підприємництва.
 
 
Cписок використаної літератури
1. Бендерський Ю. Реалії  світогосподарських  процесів  і  місце  в  них України. –  К. :
Вид-во "Либідь", 2000. – 157 с.
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л.Н. Кра-
савиной // Финансы и статистика, 2000. – 367 с.
3. Шреплер Х.А. Международные  экономические  организации :  справочник. –  М. :
Международные отношения, 1999. – 46 с.

4. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації : навч. посібник. – К. : Вид-

во "КНЕУ", 2001. – 340 с.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.