На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Отчет по практике пойденой в ОАО "Ощадбанк"

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 19.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?89
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП………………………………………………………………………..……...
3
1 Загальна характеристика АТ «Ощадбанк» та основні напрямки його діяльності……………………………………………………………………………
 
5
 
1.1 Історія виникнення «Ощадбанку»…………………………………………...
5
 
1.2 Основні цілі і функції діяльності АТ «Ощадбанк» та його організаційна структура…………………………………………………………………………..
 
7
 
1.3 Основні види діяльності, що здійснює АТ «Ощадбанк»…………………..
13
 
1.4 Організація операційної діяльності АТ «Ощадбанк»………………………
15
2 Аналіз фінансової діяльності АТ «Ощадбанк»………………………………….
18
 
2.1 Аналіз обсягів наданих послуг………………………………………………
18
 
2.2 Аналіз кредитного портфелю АТ «Ощадбанк»…………………………….
24
 
2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності АТ «Ощадбанк»………………
30
 
2.4 SWOT – аналіз діяльності АТ «Ощадбанк»………………………………...
48
3
Аналіз методів оцінювання фінансового стану банку…………………………
52
 
3.1 Огляд методів для оцінювання фінансового стану банку………………….
52
 
3.2 Аналіз фінансового стану АТ «Ощадбанк»………………………………...
60
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………
76
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………..
79
ДОДАТОК А………………………………………………………………………...
80
ДОДАТОК Б…………………………………………………………………………
81
ДОДАТОК В………………………………………………………………………..
82
ДОДАТОК Г………………………………………………………………………..
83
ДОДАТОК Д………………………………………………………………………..
84
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСТУП
 
 
              У будь-який період розвитку суспільства банки активно впливають на суспільні відносини, оскільки є фінансовими інститутами, що накопичують і розповсюджують особливий товар – платіжні кошти. Банки здійснюють кредитні операції за різноманітними схемами, беруть участь у реалізації важливих загальнодержавних програм з фінансової підтримки розвитку пріоритетних сфер і галузей в економіці, впроваджують у практику ефективні й гнучкі кредитні інструменти.
              Банки посіли провідне місце серед фінансових інститутів розвинутих країн і здійснюють вплив на соціально – економічні і поличні процеси, особливо в період глобалізації світової економіки та заполітизованої вітчизняної. Не є винятком і період формування стійкої економіки в Україні, коли не вистачає надійних інструментів для акумулювання і розподілу наявних фінансових ресурсів.
              Об’єктивна необхідність проведення економічних реформ в Україні, подолання кризових явищ у виробничій та фінансовій сферах, забезпечення соціального захисту населення ставлять перед банківською системою завдання пошуку нових підходів до організації діяльності банківських установ, зокрема АТ «Ощадбанк».
              Проблеми функціонування та методи дослідження фінансового стану  банківської системи України були висвітлені у працях таких вітчизняних вчених, як О.В. Дзюблюк, Б.С. Івасів, А.М. Мороз, М.І. Савлук, К.А. Срібна. Окремі аспекти діяльності та розвитку Ощадбанку були досліджені у працях В. Другова, Г.О. Пересадько, Г. Ханаса.
              Важливість цієї теми полягає у вивченні  банківської системи через призму оцінки фінансового стану Ощадбанку, аналізуючи його діяльність. У даний час надійність і фінансова стійкість є основними факторами, що впливають на свідомість клієнтів при виборі банку.
              Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають у кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів та партнерів.
              Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
              У роботі я намагатимусь показати деякі аспекти цієї широкої теми, це стосується оцінки фінансового стану банку. Мета, яку я ставлю при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні методів, які використовуються у вітчизняній практиці при оцінці фінансового стану банку і порівняти їх із зарубіжним досвідом. Адже тепер ми маємо можливість співпрацювати із закордонними колегами не тільки на державному рівні, але і на рівні кореспондентських відносин банків.
Об’єктом аналізу переддипломної практики є Акціонерне товариство «Ощадбанк».
Теоретичною і методологічною основою написання звіту стали фінансові та річні звіти АТ «Ощадбанку» за 2007-2011 роки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  АТ «ОЩАДБАНК» ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
 
1.1      Історія виникнення «Ощадбанку»
 
 
Ощадна справа є діяльністю яка безпосередньо пов’язана із заощадженням, накопиченням і використанням грошей. Кожна людина так чи інакше зацікавлена в розумному заощадженні коштів та збільшенні свого добробуту. З огляду на історію виникнення ощадних кас можна зробити висновок, що і два століття тому люди піклувалися про покращення свого життя так само, як і зараз, і не остання роль у цьому належала саме ощадній справі.
 У Західній Україні заощадження приватних осіб приймали окружні каси губернаторства. В 1783 році такі ж каси було засновано в Галичині. Згідно зі спеціальним цісарським привілеєм у 1843 році у Львові започатковує діяльність Галицька ощадна каса, гаслом якої було "Працюй та заощаджуй". Гарантом повернення коштів на першу вимогу та своєчасної виплати процентів для вкладників був Крайовий Сейм.
 Значний вплив на розвиток ощадних кас на Заході України мав Австро-Угорський державний банк. Так, у Статуті ощадної каси міста Тернополя було зазначено, зокрема, що "...метою її створення є надання заможним верствам населення можливості безпечного збереження коштів і отримання процентів...". Необхідно додати, що така мета була дуже доречною для того часу, оскільки послугами ощадкас користувалися заможні громадяни.
 Війна 1914 року негативно позначилась на фінансово-банківській системі Західної України. Подальший розподіл території держави призвів до зруйнування єдиної мережі кас. Тільки після реформи 1924 року відновився розвиток ощадних кас на західних землях.
 На відміну від західної частини України, на Сході ощадних кас було небагато і розміщувалися вони переважно у великих містах. В 1782 році, за рік до появи Галицької ощадної каси, було відкрито касу в Одесі - першу на східній території України. Примітною особливістю східноукраїнських ощадкас того часу було те, що вони не давали позик у приватні руки. Залучені у населення кошти ощадкаси направляли виключно на підтримку державного кредиту. Так тривало до 1895 року, коли було прийнято новий Статут (перший Статут – 1842 року), згідно з яким каси офіційно почали називати державними.
 Цікаво, що клієнт мав право робити внески на книжку в будь-якій частині імперії. Право користування ощадкнижкою мали також й неповнолітні. Загалом на 1889 рік у Східній Україні діяло 125 ощадних кас (більшість – у Чернігівській губернії), які працювали при скарбницях. Як самостійні установи ощадкаси були лише у Києві, Харкові, Одесі та деяких інших великих містах.
 У період 1917-1921 років ощадкаси Східної України було ліквідовано і відновлено після входження України до Союзу - в 1922 році.
Ощадні каси радянського взірця розміщували облігації, проводили вкладні операції, сприяли впровадженню червінців і їх обміну в 1924 році на карбованці. Крім цього, до повноважень ощадкас входило страхування заробітної плати робітників від знецінення.
Потрібно зазначити, що після 1932 року ощадкаси перетворились на монопольні кредитні установи, що різнобічно залучали грошові кошти населення для державних потреб. Подальшому розвитку ощадних кас завадила війна, яка спричинила закриття та евакуацію ощадних установ, втрату книжок вкладників та інших документів. Обмеження щодо видачі готівки з вкладів були зняті після 19 січня 1944 року, і вклади почали видавати на першу вимогу вкладника.
 Істотні зміни в діяльності ощадкас відбулись у 1963 році, коли мережу Держтрудощадкас СРСР було передано Мінфіну у відання Держбанку. В результаті зміни підлеглості ощадкаси припинили передавати вклади у держбюджет і почали використовувати їх на створення єдиного союзного позичкового фонду (частка України в 1970 році – 19,6%). З 1972 року в ощадкасах запроваджується повний госпрозрахунок.
 Наприкінці 70-х і особливо у 80-ті роки стрімко зростають доходи населення, і як результат, його заощадження. Інфляція зумовила реформування банківської системи 1988 року, і мережа ощадкас трансформувалась в установи Ощадбанку СРСР.
У 1991 році Україна виходить зі складу Радянського Союзу і проголошує свою незалежність. З проголошенням незалежності України Ощадбанк відокремлюється від Ощадбанку СРСР.
 Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України "Про банки та банківську діяльність" Ощадний банк України набув спеціального статусу.
 31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України –"Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”.
 Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"(скорочена назва – «Ощадбанк»).
 На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.
 
 
1.2 Основні цілі і функції діяльності АТ «Ощадбанк» та його організаційна
структура
 
 
Акціонерне товариство  «Ощадбанк» є однією з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.
Це єдиний в Україні банк, що має закріплену Законом України «Про банки і банківську діяльність» державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян, довірених банку. Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих: Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р., Дозволу №148-2 на проведення банківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002 року.
Місією державного ощадного банку є відтворення ідеї тривалого заощадження коштів населення на принципах справедливої доходності та надзвичайної надійності. Ощадбанк має на меті відновити довіру населення, як запоруку стабільності національної банківської системи, економічного зростання країни та підвищення добробуту громадян.
Стратегічною метою «Ощадбанку»  є впровадження сучасних банківських технологій та продуктів як основи підвищення операційної ефективності та забезпечення зваженого і стійкого зростання у довгостроковій перспективі.
Основними стратегічними завданнями банку є:
1) стати ефективним інструментом успішного просування державних пріоритетів, забезпечити реалізацію низки успішних проектів, пов’язаних з державними ініціативами;
2) забезпечити позиції лідера з обслуговування розрахунково-касових операцій;
3) утримати вагомі позиції на ринку роздрібних банківських послуг, при цьому збільшити портфель кредитів фізичним особам у 5 разів та наростити портфель залучень від фізичних осіб у 2,5 рази;
4) залишитись мінімальним джерелом ризику для держави, включаючись серед іншого, зменшення відношення суми розрахункового резерву до кредитного портфеля фізичних осіб до рівня 2,3% та утримання показника відношення суми розрахункового резерву за новими кредитами юридичним особам до відповідного портфелю на рівні не більше 4%;
5) забезпечити активну позицію Банку на ринку корпоративних клієнтів, насамперед, збільшити кредити юридичним особам 7,5 рази;
6) забезпечити стовідсоткове формування резервів відповідно до вимог Національного банку України;
7) забезпечити показник адекватності капіталу на рівні не менше 11% протягом усього періоду реалізації програми розвитку;
8) підвищити внутрішню ефективність шляхом удосконалення та впорядкування бізнес-процесів та банківських технологій. Зменшити відношення накладних витрат до чистого операційного доходу до рівня 77%;
9) збільшити показник чистого прибутку до оподаткування на одного працівника не менше 9000гривень.
Ощадний банк відіграє важливу соціальну та економічну роль для держави і суспільства в цілому. Сутність Банку відтворюється у виконанні таких функцій:
1)     отримання прибутку та збільшення цінності для свого акціонера;
2)     задоволення потреб масової клієнтури, включаючи головним чином громадян України, в гарантованому заощадженні та накопиченні коштів;
3)     реалізація попиту на банківські послуги з боку фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності;
4)     виконання функції агента державної гарантії повернення заощаджень;
5)     підтримка державної функції забезпечення економічного суверенітету;
6)     обслуговування державних програм соціального та економічного розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності;
7)     в межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило, з найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги.
Ощадбанк є однією з інвестицій держави, отже, вкладення додаткового капіталу мають бути так само прибутковими для держави, як і в інші напрями її інвестування.
Статут відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261 зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним №4 (із змінами та доповненнями) За статусом Банк є спеціалізованим ощадним.
Організаційно – правова форма банку – акціонерне товариство. Засновником банку є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Відповідно до Статуту органами управлінні банку є:
1)     Наглядова рада банку;
2)     Правління банку;
3)     Функції контролю за діяльністю банку покладено на ревізійну комісію.
Організаційна структура АТ «Ощадбанк» наведена на рисунку 1.1.
 

              Рисунок 1.1 - Організаційна структура АТ «Ощадбанк»
 
Єдину систему банку становлять його центральний апарат, філії, територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва.
Структура банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням яка складається з наступних категорій:
1)     центрального апарату;
2)     філій банку, що виділені на окремий баланс;
3)     територіально відокремлених безбалансових  відділень;
4)     представництв.
Філії, територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва банку не є юридичними особами і діють від імені банку на підставі положень про їх діяльність.
Філії банку здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про філію, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу.
АТ «Ощадбанк» отримало ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20 червня 2005р. № 218398 АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним номером 599/1/06 від 21 грудня 2006 року.
У 2007 році в Ощадному банку був проведений аудит, на основі якого аудитор висловив безумовно позитивний висновок, що свідчить про відсутність шахрайства та помилок приведені банківської діяльності «Ощадбанком».
Станом на кінець дня 1 березня 2011 року в складі мережі АТ „Ощадбанк” здійснювали фінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 240 філій-відділень та 5 667 територіально відокремлених безбалансових відділень.
Основними корпоративними принципами здійснення діяльності Ощадного банку є:
1) відданість справі – репутація, імідж та авторитет банку ставиться вище від індивідуальних інтересів та потреб;
2) законність – дотримання загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, законодавства України, положень Кодексу корпоративної етики АТ «Ощадбанк» та інших локальних нормативно-правових актів банку;
3) професіоналізм – уся діяльність банку спрямована на максимальне задоволення потреб клієнтів. Сумлінно, своєчасно і на належному рівні здійснюються всі операції з обслуговування клієнтів. Основною метою є постійне  самовдосконалення, новаторство, пошук засобів та можливостей для ефективної роботи банку;
4) відповідальність – працівники є відповідальним перед державою за результати діяльності банку, за внесок у розвиток економіки України, перед клієнтами – за якість банківських послуг, перед діловими партнерами – за належне використання своїх зобов’язань, перед суспільством – за повагу особистості, її прав та свободи;
5) відвертість – дотримання політики максимальної відвертості і прозорості діяльності банку для клієнтів, ділових партнерів, органів державної влади, співробітників банку. Використання всіх доступних джерел поширення інформації про банк: прес-конференції, ділові зустрічі, засоби масової інформації, а також мережу Інтернет для вільного доступу всіх зацікавлених осіб;
6) безпека та конфіденційність – вживання всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким протиправним діям з боку третіх осіб відносно клієнтів, ділових партнерів, співробітників банку та відносно держави. Не розголошення інформації про справи клієнта, отриману при наданні послуг, не розголошення конфіденційної інформації без дозволу клієнта без обмеження в часі і не залежно від продовження безпосередніх відносин із ними.
Державний ощадний банк є універсальною банківською установою, яка зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських продуктів та послуг, збільшенні присутності на ринку.
За роки свого існування «Ощадбанк» здобув репутацію бездоганного ділового партнера, що спроможний виконувати взяті на себе зобов’язання незалежно від 
впливу зовнішніх чи внутрішніх факторів.
Банк активно працює практично в усіх секторах українського фінансового ринку, на сучасному рівні обслуговує великих корпоративних клієнтів. Його фінансова надійність – головний аргумент на користь того, що клієнтами «Ощадбанку»  сьогодні є такі поважні системні клієнти, як установи Пенсійного фонду України, ДП «Енергоринок», НАК “Нафтогаз України”, НАЕК “Енергоатом”, УДППЗ “Укрпошта”, ВАТ «Укртелеком».
 
 
1.3 Основні види діяльності, що здійснює АТ «Ощадбанк»
 
 
Основними напрямами діяльності, які здійснює АТ «Ощадбанк» є :
1)     розрахунково – касове обслуговування клієнтів;
2)     кредитування юридичних та фізичних осіб;
3)     залучення депозитів фізичних та юридичних осіб;
4)     купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
На підставі банківської ліцензії від 16.01.2002р. №148 на право здійснювати банківські операції, що визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої Закону України “Про банки і банківську діяльність”, а також Дозволу від 29.04.2002р. №148-2 на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” згідно з додатком до цього дозволу, АТ «Ощадбанк» має право здійснювати такі операції:
1)     приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2)     відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
3)     розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
4)     операції з валютними цінностями;
5)     операції з банківськими металами на валютному ринку України;
6)     емісію власних цінних паперів;
7)     організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
8)     здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
9)     надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
10) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
11) лізинг;
12) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
13) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
14) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
15) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
16) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
17) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
18) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
19) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
20) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
 
1.4 Організація операційної діяльності АТ «Ощадбанк»
 
 
Операційна діяльність –  це сукупність технологічних процесів, пов’язаних з документуванням інформації за операціями установи банку, проведенням їх реєстрацій у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю з операційними ризиками.
Керівник банку організовує операційну діяльність таким чином, щоб забезпечити виконання наступних положень:
1) розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснення операцій;
2) належне документування всіх операцій. Якщо документування операцій здійснюється з використанням інформаційних технологій, то відповідне програмне забезпечення має забезпечувати введення протоколу про всі операції та дії відповідальних працівників у захищеній від модифікації формі;
3) своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;
4) накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов’язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов’язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів та витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності Банку;
5) дотримання лімітів на здійснення окремих операцій;
6) визначення наявних та можливих операційних ризиків та управління ними;
7) виконання необхідних процедур внутрішнього контролю;
8) зберігання інформації про всі операції установи Банку;
Керівник філії діє на підставі Положення про філію та довіреності, виданої банком, у своїй діяльності керується актами законодавства України, нормативно-правовими актами Національного банку України, рішеннями наглядової ради та правління Банку, наказами та розпорядженнями керівництва Банку.
Банк відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу і додатка до дозволу, наданих Національним банком України, здійснює банківські та інші операції.
Посадова інструкція на кожного відповідального виконавця складається та затверджується відповідно до вимог Положення про посадову інструкцію працівника АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління від 04.10.2004 № 116. Кожний відповідальний виконавець ознайомлюється зі своєю посадовою інструкцією під розпис.
Перелік операцій, що підлягають додатковому контролю, передбачено Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в установах АТ «Ощадбанк».
В обов’язковому порядку контролюючим працівником підписуються такі документи:
1) грошові чеки із чекових книжок клієнтів;
2) реєстри трансакцій за операціями з платіжними картками;
3) заявки на отримання підзвіт бланків суворого обліку (чистих бланків платіжних карток);
4) заяви на продаж іноземної валюти та банківських металів;
5) меморіальні ордери за транзитними рахунками;
6) заяви на терміновий переказ готівки в сумі понад 5000грн.;
7) розрахунково-касові документи за фінансовими операціями, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
8) пенсійні листи військовослужбовців та доручення на виплату їм одноразової допомоги.
Керівник Банку зобов’язаний забезпечити контроль за належним зберіганням використанням ключової інформації, печаток, штампів, ключів, пломбірів і бланків суворого обліку відповідальними особами таким чином, щоб уникнути їх втрат або використання метою зловживання.
Керівником установи Банку або особою, що визначається згідно з його розпорядженням, здійснюється реєстрація печаток і ключів від сховища цінностей, пломбірів, кліше, іменних штампів касирів у книгах, передбачених Порядком організації касової роботи в установах АТ «Ощадбанк», затвердженим постановою правління від 29.01.2004 №11-1 (із змінами і доповненнями).
Передача пломбірів, печаток, ключів та штампів здійснюється в разі їх заміни або передачі в користування іншій особі, про що робиться запис у спеціальній книзі.
Наказом по установі Банку призначаються посадові особи, відповідні за зберігання готівки операційної каси та інших цінностей у сховищі цінностей.
Ліміти залишків готівки національній валюті в касах установ Банку розраховуються згідно Методики розрахунку та встановлення лімітів залишків готівки в національній валюті в касах установ ВАТ «Державний ощадний банк України», затверджений протоколом КУАП №0111-19 від 22.11.2001 (із змінами і доповненнями).
Отже, Державний Ощадний банк був і залишається надійною опорою вітчизняної банківської системи. Він посів друге місце серед банків України за обсягом власного капіталу та фінансовим результатом, третє місце за обсягом загальних активів, за розміром виданих кредитів [8, с.420]. Ощадбанк неодноразово було визнано лідером рейтингу надійності депозитних вкладів в українських банках. Цим АТ «Ощадбанк» довів свою стійкість і здатність оперативно реагувати на зміни в економіці.
Ощадбанк зайняв свою нішу на ринку банківських послуг, суттєво зміцнивши свою конкурентоспроможність і позицію, що є наслідком розвиненої філійної мережі та використання сучасних технологій і конкурентоспроможних ставок, тарифів у роботі з клієнтами.
Ощадбанк стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.
 
 
 
                    
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ОЩАДБАНК»
 
2.1 Аналіз обсягів наданих послуг
 
 
Зростаючі потреби суб'єктів економічної діяльності при одночасному скороченні кількості кредитних організацій створюють сприятливу для банку ситуацію на ринку послуг.
На даний момент попит на високоякісні банківські продукти суттєво перевищує пропозицію, і банк має унікальну можливість розширення обсягів та спектру послуг, що надаються.
Разом з тим, сформовані стереотипи в суспільстві свідчать про відсутність культури використання великої кількості банківських послуг, що зумовлює необхідність формування самим банком попиту на якісні банківські продукти, розвиваючи, в тому числі, український ринок безготівкових розрахунків.
Позитивні тенденції в економіці створюють основу для розширення банківських операцій, дозволяють Державному Ощадному банку України більш ефективно використовувати накопичену базу ресурсів, розширювати сферу можливих інвестицій, підвищувати потребу клієнтів в отриманні якісних банківських послуг.
АТ «Ощадбанк» надає максимальну допомогу державі в реалізації державних програм соціального та економічного розвитку. Близько 6 тисяч його установ виконують функції з виплати пенсій, соціальної допомоги, приймання комунальних платежів. Також філії Ощадбанку здійснюють депозитні операції, операції з кредитування фізичних та юридичних осіб та операції з цінними паперами. При цьому Ощадбанк залишається єдиною фінансовою установою, вклади фізичних осіб в якій повністю гарантуються державою.
Розглянемо динаміку послуг, які надаються клієнтам.
Однією з послуг банку, що користуються значним попитом клієнтів, є приймання готівкових платежів населення. Загальна сума платежів, прийнятих установами банку у 2010 році, склала 32597855,2 тис. грн, що на 5% більше порівняно з попереднім роком. У загальній сумі надходжень готівкових платежів, 57,0% складають платежі за квартирну плату та житлово-комунальні послуги. У
таблиці 2.1 наведена загальна структура послуг з розрахунково-касового обслуговування, наданих установами АТ «Ощадбанк» за чотири роки.
 
Таблиця 2.1 – Послуги з розрахунково-касового обслуговування надані клієнтам АТ «Ощадбанк»
у млрд. грн
Назва операції
Значення показниів
Відхилення, %
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2008р.
до
2007р.
2009р.
до
2008р.
2010р.
до
2009р.
Комунальні та інші платежі від населення
21,80
26,80
30,90
32,60
+22,94
+15,30
+5,50
Виплачена заробітня плата та інші доходи населенню
13,60
20,00
21,90
25,90
+47,06
+9,50
+18,26
Виплачена пенсія та допомога по безробіттю
25,70
35,20
40,00
46,60
+36,96
+13,64
+16,50
Усього
61,10
82,00
92,80
105,10
+34,21
+13,17
+13,25
 
Установами Ощадбанку протягом 2007 року прийнято комунальних та інших платежів від населення на користь юридичних осіб на суму 21,8 млрд. грн., що на 44,5% більше, ніж у 2006 році (за даними таблиці 2.1). Виплачено заробітної плати та інших доходів населенню через поточні рахунки фізичних осіб на суму 13,6 млрд. грн, що на 33,1% більше ніж у попередньому році. Також виплачено пенсій та допомоги по безробіттю на суму 25,7 млрд. грн., що на 26,2% більше ніж у 2006 році. Завдяки цьому у 2007 році порівняно з попереднім роком непроцентні доходи банку зросли на 41,7%  і становили 625 млн. грн. 
Протягом 2008 року виконано значні обсяги робіт з розрахунково-касового обслуговування  як юридичних, так і фізичних осіб. Прийнято комунальних та інших платежів від населення на користь юридичних осіб на суму 26,8 млрд. грн, що на 23% більше ніж у попередньому році. Виплачено заробітної плати та інших доходів населенню через поточні рахунки фізичних осіб на суму 20, 0 млрд. грн., що на 47,1% більше ніж в 2007 році. Виплачено пенсій та допомоги по безробіттю на суму 35,2 млрд. грн., що на 36,8% більше, ніж попереднього року.
              У 2009 році  установами Державного Ощадного банку було прийнято комунальних та інших платежів від фізичних осіб на суму 30,9 млрд. грн., що на 15,4% більше ніж у 2008 році. Виплачено заробітної плати та інших доходів населенню на суму 21,9 млрд. грн., що на 9,6% більше ніж попереднього року. Виплачено пенсій та допомоги по безробіттю на суму 40,0 млрд. грн., що на 13,8% більше ніж попереднього року.
Установами АТ «Ощадбанк» протягом 2010 року надано значні обсяги послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнтам банку – юридичним та фізичним особам. Прийнято комунальних та інших платежів від населення на користь юридичних осіб на суму 32,6 млрд. грн., що на 5,4% більше ніж у 2009 році. Виплачено заробітної плати та інших доходів населенню через поточні рахунки фізичних осіб на суму 25,9 млрд. грн., що на 18% більше ніж у 2009 році. Виплачено пенсій та допомоги по безробіттю на суму 46, 6 млрд. грн., що на 16,5% більше ніж в попередньому році.
              На рисунку 2.1 наведено діаграму  обсягів прийнятих платежів від населення установами АТ «Ощадбанк».
 

            Рисунок 2.1 – Динаміка обсягів прийнятих платежів від населення установами АТ «Ощадбанк»
 
              Як видно з рисунка 2.1 динаміка обсягів прийнятих платежів від населення кожного року має позитивну динаміку. У 2007 році даний показник склав 21800283 тис. грн., у 2008 році він зріс до 26800766 тис. грн. Загальна сума платежів прийнятих установами банку у 2009 році становила 30940895 тис. грн. У 2010 році сума прийнятих платежів сягнула 32597856 тис. грн., що на 5,35% більше, ніж у попередньому році.
Ще одним з основних видів діяльності, що здійснює Державний ощадний банк є переказ коштів фізичних осіб. Банк продовжує розвиток послуг з переказу коштів фізичних осіб через власну систему термінових переказів «Швидка копійка» та міжнародні системи. Протягом 2010 року установами банку здійснено переказів на загальну суму 3284049,6 тис. грн., у тому числі через власну систему термінових переказів – 322044, 0 тис. грн.
За результатами 2010 року банк посідає друге місце за обсягом залучених коштів на поточні та строкові рахунки фізичних осіб. Ресурсна база Ощадного характеризується широкою різноманітністю видів депозитів. Це пояснюється прагненням банку в умовах сегментованого конкурентного ринку задовольнити в повному обсязі попит різних груп клієнтів на банківські послуги і залучити заощадження й вільні грошові капітали на банківські рахунки.
АТ «Ощадбанк» залучає кошти фізичних осіб на строкові вклади в національній та іноземній валюті. Кошти фізичних осіб залучаються також на вклади на вимогу. Обсяги заощаджень населення у національній та іноземній валютах наведені у таблиці 2.2.
 
Таблиця 2.2 – Залишки заощаджень населення у національній та іноземній валюті
у тис. грн.
Назва операції
Значення показника
Відхилення, %
2007 р.
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2008р. до 2007р.
2009р. до 2008р.
2010р. до 2009р.
Вклади в національній валюті
9945535
10857802
12434607
16483659
+9,17
+14,52
+32,56
Вклади в іноземній валюті
934203
1502625
2212534
2595490
+60,85
+47,24
+17,31
Усього
10879738
12360427
14647141
19079149
+13,61
+18,50
+30,26
             
Як видно з таблиці 2.2 залишки заощаджень в установах банку за 2007 рік зросли на 46,4% і становили 10879738 тис. грн.. При цьому вклади в національній валюті склали 9945535 тис. грн., а в іноземній валюті – 934203 тис. грн. У 2008 році залишки заощаджень порівняно з 2007 роком зросли на 13,61% і сягнули суми 12360427 тис. грн.. В національній валюті залишки збільшились на 9,17% і склали 10857802 тис. грн. У іноземній валюті приріст склав 60,85% і став сягати 1502625 тис. грн..
              Залишки заощаджень фізичних осіб у 2009 році збільшились порівняно з попереднім роком на 18,50% і становили 14647141 тис. грн.. При цьому вклади в іноземній валюті збільшились на 47,24% до рівня 2212534 тис. грн., а в національній валюті відповідно на 14,52% до 12434607 тис. грн..
              За результатами 2010 року заощадження фізичних осіб становили 19079149 тис. грн., що на 30,26% більше ніж у 2009 році. Вклади в національній валюті збільшились на 32,56% і становили 16483659 тис. грн., відповідно у іноземній валюті приріст склав 17,31%.
Отже за наведеними результатами можна зробити позитивний висновок про стан залучених коштів клієнтів до банку, адже кожного року кількість вкладів збільшується.
На рисунку 2.2 графічно наведені залишки заощаджень населення за 2007-2010 роки. 
 

Рисунок 2.2 – Залишки заощаджень населення в установах Ощадбанку»
Як видно з рисунку 2.2, обсяги залишків заощаджень населення збільшувались щорічно. Ця тенденція є досить позитивною для банку, адже вклади та депозити є основною складовою залучених коштів банку. Вклади населення є тим ресурсним фундаментом, на який спирається будь який банк у своїй діяльності.
З метою підтримки виваженої політики у сфері залучення коштів банком запроваджуються нові депозитні програми і змінюються процентні ставки відповідно до ринкових умов та потреб населення.
Отже, не дивлячись на складні економічні умови, АТ «Ощадбанк» вдалося вистояти та зміцнити свої позиції на ринку фінансових послуг. Зусилля установ Державного Ощадного банку були спрямовані на забезпечення ефективної діяльності, платоспроможності, підтримання ліквідності на необхідному рівні, своєчасне та якісне обслуговування клієнтів. За останні роки банк забезпечив виконання встановлених фінансових цілей і досяг позитивних результатів.
За проведеним аналізом можна сказати, що обсяги послуг, наданих клієнтам Державного Ощадного банку збільшувались щороку. Збільшенню обсягів з розрахунково-касового обслуговування сприяла політика, яку проводить банк. Перш за все це відсутність комісійних зборів при оплаті за комунальні послуги та вчасне зарахування надходжень. Збільшенню вкладів заощаджень клієнтів сприяє позитивний імідж банку та захищеність вкладів державою.
Нами було розглянуто основні послуги з залучення Ощадбанком коштів від клієнтів, але однією з основних послуг, що надає банк є кредитування. Без видачі кредитів банківський сектор не отримає додаткові кошти на розвиток, тому аналіз кредитного портфелю є дуже важливим для більш детального аналізу діяльності Державного Ощадного банку.
 
 
 
 
 
2.2 Аналіз кредитного портфелю АТ «Ощадбанк»
 
 
В сучасних умовах діяльності банків суттєво зростає значення аналізу кредитного портфеля, і він перетворюється на одну з найважливіших частин аналізу банківської діяльності як складової загальної системи управління кредитною установою. Удосконалення теоретичних засад аналізу кредитного портфеля та формування методологічного інструментарію - необхідна умова підвищення ефективності банківського кредитування, і важливий чинник підвищення ефективності діяльності кредитної установи загалом.
Найбільш питому вагу у структурі активних операцій банку мають кредитні операції. Це пов’язано з властивістю капіталу спрямовуватись у сфери, де найвища норма прибутку.
Позикові операції являють собою один із найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банку. Водночас кредитні операції — це найбільш ризикований вид операцій банку. Кредитні операції формують його кредитний портфель.
Кредитний портфель банку – це сукупність усіх його позик, наданих з метою отримання доходу [4, с. 98].
Управління кредитним портфелем дає можливість збалансовувати та стримувати ризик усього портфеля, контролювати ризик, притаманний тим чи іншим ринкам, клієнтам, позиковим інструментам, кредитам та умовам діяльності. Аналіз кредитного портфеля потребує дослідження його структури в розрізі груп ризику, ступеня забезпеченості, галузевої структури, форм власності позичальників і т. п., а також вивчення динаміки кожної групи, сегментації кредитного портфеля.
Усі банки зобов'язані створювати резерви для відшкодування можливих витрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, у тому числі за наданими депозитами, кредитами іншим банкам, суб'єктами господарювання,  наданими гарантіями та поручительствами.
У таблиці 2.3 наведена структура кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами позичальників з 2007 по 2010 роки.
 
Таблиця 2.3 - Кредити та заборгованість клієнтів АТ «Ощадбанк» за 2007-2010 роки
у тис. грн.
Найменування статті
Значення показника
Відхилення, відсотків
2 007р.
2 008р.
2 009р.
2 010р.
2008р.
до
2007р.
2009р.
до
2008р.
2010р.
до
2009р.
Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
300
300
2396743
4541997
0,00
+79814,33
+89,51
Кредити юридичним особам
3631732
27786905
36195762
35168709
+665,11
+30,26
-2,84
Кредити за операціями репо
-
-
-
-
0,00 
0,00 
0,00 
Кредити фізичним особам-підприємцям
63873
68744
49200
38967
+7,63
-28,43
-20,80
Іпотечні кредити фізичних осіб
474591
967246
1033748
1015098
+103,81
+6,88
-1,80
Споживчі кредити фізичним особам
4754719
6194470
4925661
4012555
+30,28
-20,48
-18,54
Інші кредити фізичним особам
-
-
-
875
0,00 
0,00 

Резерв від знецінення кредитів
441467
767933
2868141
5574776
+73,95
+273,49
+94,37
Усього кредитів за мінусом резервів
8483748
34248672
41732973
39203425
+303,70
+21,85
-6,06
 
Як свідчать дані наведені у таблиці 2.3 кредити за операціями репо в аналізованому періоді не надавалися. Найбільшою є частка кредитів виданих юридичним особам. У 2008 році даний показник склав 81, 13% від загального обсягу виданих кредитів, у 2009 році значення даного показника збільшилось на 30,26% порівняно з попереднім роком. У 2010 році частка виданих кредитів юридичним особам становила 89,71%, хоча порівняно з попереднім роком обсяги даного виду кредитування зменшились на 2,84%.
Питома вага кредитів, виданих фізичним особам підприємцям незначна. Даний вид кредитування посідає незначне місце в структурі кредитного портфеля і має тенденцію до зниження. Так у 2009 році обсяги даного типу кредитування зменшились на 28,43% порівняно з попереднім роком. У 2010 році даний показник зменшився на 20,80% порівняно з 2009 роком.
У 2009 році значно зросла частка кредитів наданих органам державної влади та місцевого самоврядування. Порівняно з 2007 та 2008 роком приріст даного виду кредитування склав 79814,33 %. У 2010 році обсяги даного виду кредитування продовжили збільшуватися і їх приріст склав 89,51% порівняно з 2009 роком. Дана тенденція пояснюється цілеспрямованою роботою щодо підтримання державних підприємств.
На рисунку 2.3 наведено графічний аналіз структури кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами позичальників.
 

Рисунок 2.3 – Структура кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами позичальників за 2007-2010 роки.
 
Як видно з рисунка 2.3 у структурі кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами позичальників найбільшу частку мають кредити видані юридичним особам. Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування у 2007 та 2008 роках майже не видавалися, але вже у 2009 році їх частка значно зросла. Найбільший обсяг споживчих кредитів був виданий у 2008 році. Найбільшу частку іпотечних кредитів,  для фізичних осіб було видано у 2009 році, але вже в 2010 році частка даного виду кредитування зменшилась на 1,80%.
За підсумками 2007 року приріст кредитного портфеля склав 2679043 тис. грн., що на 88% більше ніж у попередньому році. На початок 2008 року кредитний портфель становив 8483748 тис. грн., відповідно без урахування позабалансових зобов’язань – 5200318 тис. грн. У 2007 році з фізичними особами було укладено 383838 кредитних договорів, що на 9,5% більше ніж у 2006 році. Середньостатистичний розмір виданого кредити з розрахунку на одного позичальника фізичну особу склав 9,8 тис. грн., що більше ніж у 2006 році, на 3,7 тис. грн. Сума простроченої та сумнівної заборгованості за кредитами склала 101693 тис. грн.
              У 2008 році приріст кредитного портфелю порівняно з 2007 роком склав 303,70%. З фізичними особами було укладено 253084  кредитних договори, що на 34,1% менше, ніж у 2007 році. Сума стандартної заборгованості за кредитами збільшилась на 839 549 тис. грн. і склала 5072435 тис. грн.
              Сума стандартної заборгованості по кредитам у 2009 році зменшилась на 2049482 тис. грн, або на 40% і склала 2927239 тис. грн.
Аналіз галузевої структури кредитів дає змогу визначити галузеву диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою.
Для цього розраховуємо питому вагу вкладених в окремі галузі позик у цілому та у динаміці. Галузева диверсифікація кредитних вкладень повинна сприяти розвитку пріоритетних галузей народного господарства.
Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації кредитних операцій в одному сегменті економіки, що може підвищити ступінь кредитного ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфелю створює певні труднощі в управління позиковими операціями та може стати причиною банкрутства банку, тому банки визначають для себе межі вкладання ресурсів у певний сегмент, тобто застосовують метод лімітування. Ці межі враховують у своїй діяльності кредитний комітет та керівники вищого рівня.
У таблиці 2.4 наведена структура кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами економічної діяльності з 2007 по 2010 роки.
 
Таблиця 2.4 – Структура кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами економічної діяльності
Вид економічної діяльності
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
Фактичне значення показника, тис.грн
Питома вага, %
Фактичне значення показника, тис.грн.
Питома
вага,%
Фактичне
значення
показника,
тис. грн.
Питома
вага,%
Фактичне
значення
показника,
тис. грн.
Питома
вага,%
Державне управління та діяльність громадських організацій
894
0,01
370
0,00
2396764
5,37
4541997
10,14
Виробництво
506870
5,68
1007981
2,88
1492721
3,35
2156606
4,82
Нерухомість
63906
0,72
46821
0,13
298807
0,67
333025
0,74
Торгівля
653068
7,32
1152622
3,29
1547674
3,47
1550246
3,46
Сільське господарство
457087
5,12
990951
2,83
1080077
2,42
742063
1,66
Будівництво
595914
6,68
1632761
4,66
2938297
6,59
3794327
8,47
Енергетика
1279342
14,33
3762139
10,74
4545934
10,19
5068398
11,32
Кредити, що надані фізичним особам
5229310
58,59
7161717
20,45
5959409
13,36
5028528
11,23
Інші
138824
1,56
19261303
55,01
24341431
54,58
21563011
48,16
Усього
8925215
100,00
35016665
100,00
44601114
100,00
44778201
100,00
 
Як видно з даних наведених в таблиці 2.4, банк визначається нераціональною структурою кредитних вкладень, основна їх частка у 2007 році була вкладена у кредити, що надані фізичним особам. Частка таких вкладень сягала 58,59%. Це було зумовлено великим попитом на кредитні ресурси саме в цій сфері діяльності. Зацікавленість банку здійснювати вклади саме в цю сферу діяльності обумовлена високою оборотністю цих позик.
Проте порівняно з попереднім 2007 року диверсифікація кредитних вкладень значно змінилась. Основну частку виданих кредитів стали становити інші кредити, що включають в себе кредити у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу та надання послуг підприємцям. У 2008 році їх частка у загальній кількості виданих кредитів становила 55,01%, у 2009 році вона збільшилась до 54,58%.
У 2009 році значно збільшилась частка вкладень в державне управління та діяльність громадських організацій, загальний приріст порівняно з 2008 роком склав 64767,05%, а вже у 2010 році обсяги даного виду кредитування збільшились на 89,51% порівняно з попереднім 2009 роком.
Також значно збільшились вкладення у виробництво та будівництво. У 2009 році обсяги вкладень у будівництво збільшились на  79,96% порівняно з 2008 роком. У 2010 році приріст склав 29,13%.
Інша ситуація спостерігалась із вкладеннями в сільське господарство. Найбільший обсяг кредитування сільського господарства спостерігався у 2009 році, у якому було видано кредитів на суму 1080077 тис. грн., яка склала 2,42% від загального обсягу виданих позик у 2009 році. Але вже у наступному, 2010 році частка кредитування даної галузі зменшилась на 31,30%.
Краща ситуація спостерігається з кредитуванням енергетичної галузі. У 2010 році частка кредитування даної галузі становило 11,32%, і збільшилась порівняно з 2009 роком на 11,49%.
На рисунку 2.4 наведено загальні обсяги кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за 2007 – 2010 роки
 

  Рисунок 2.4 -  Обсяги кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами економічної діяльності
Як видно з рисунку 2.4 динаміка видачі позик є зростаючою. Найменше було видано кредитів у 2007 році, загальний обсяг виданих кредитів на даний період склав 8925215 тис. грн. У 2008 році обсяг наданих позик склав 35016665 тис. грн. Найбільший обсяг кредитів, було надано у 2010 році.
Отже, проаналізувавши обсяги кредитного портфелю АТ «Ощадбанк» за видами позичальників та за видами економічної діяльності можна сказати, що за аналізований період спостерігається позитивна динаміка обсягу кредитного портфелю. Найбільшу частку у структурі кредитного портфелю Ощадбанку за видами позичальників займають кредити, що надані фізичним особам. Збільшення обсягів даного виду кредитування зумовлене великим попитом населення на даний ресурс та високою оборотністю цих позик. Якщо говорити про галузеву структуру, то найбільший обсяг виданих позик припадає на такі галузі народного господарства як будівництво та енергетика.
 
 
2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності АТ «Ощадбанк»
 
 
На сучасному етапі розвитку ринкова економіка вимагає від українських банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Головна роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу банківської діяльності. За його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів.
Аналіз фінансових результатів є основною з частин аналізу банківської діяльності. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності банків визначаються роллю і значенням прибутку банків як джерела формування їх капіталу, а отже, і фактором, що забезпечує стабільність їх фінансового стану, який, в свою чергу, є однією з умов нормального функціонування банків.
Фінансові результати діяльності банку характеризуються такими показниками як доходи, видатки, прибуток (до сплати податку на прибуток і після сплати податку – чистий прибуток).
Завданням аналізу фінансових результатів діяльності банку визначається роллю і значенням прибутку банку як джерела формування його капіталу, а отже, і фактором, що забезпечує стабільність його фінансового стану, який, в свою чергу, є однією з умов нормального функціонування банків. Як зазанчено в роботі [3, с.348] основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності банку є:
1) оцінка виконання фінансового плану за показниками доходів, видатків, прибутків та їх динаміки;
2) виявлення факторів і визначення їх впливу на зміну фінансових результатів;
3) розроблення заходів для мобілізації резервів збільшення прибутковості діяльності банку;
4) визначення резервів збільшення доходів, прибутку та зменшення видатків
Для інформаційного забезпечення аналізу доходів і витрат використовуються всі види нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової та методичної інформації. Але базовою інформацією для фінансового аналізу є дані звіту про фінансові результати, який відображає величину доходних і витратних статей, згрупованих за їх характером та основними напрямами.
Центральне місце в аналізі фінансових результатів банку належить вивченню обсягу та якості одержуваних ним доходів, оскільки, вони є головним чинником формування прибутку.
До числа пріоритетних завдань аналізу доходів банку відносяться:
1)     визначення та оцінювання обсягу та структури доходів;
2)     вивчення динаміки доходних складових;
3) виявлення напрямків діяльності та видів операцій, що приносять найбільший дохід.
Аналіз доходів АТ «Ощадбанк» розпочнемо з їх дослідження за економічним змістом в динаміці. У таблиці 2.5 наведена структура операційних процентних доходів Ощадбанку за 2008 – 2010 роки.
 
Таблиця 2.5 – Процентні доходи АТ «Ощадбанк» за 2008-2010 роки
у тис. грн.
 
 
Найменування статті
Значення показника
Відхилення, відсотків
 
2008 р.
 
2009 р.
 
2010 р.
2009 р.
до
2008 р.
2010 р.
до
2009 р.
Кредитами та заборгованістю клієнтів
2045295
6500543
6437235
+217,83
-0,97
Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
55656
635019
403837
+1040,97
-36,41
Цінними паперами в портфелі банку до погашення
238687
444493
675794
+86,22
+52,04
Коштами в інших банках
85051
56720
59535
-33,31
+4,96
Кореспондентськими рахунками в інших банках
108126
137638
57839
+27,29
-57,98
Депозитами овернайт в інших банках
48887
7278
6380
-85,11
-12,34
Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами
-
-
-


Грошовими коштами та їх еквівалентами
10090
45600
39358
+351,93
-13,69
Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди)
-
-
-


Іншим
12
2
117
-83,33
+5750,00
Усього процентних доходів
2591804
7827293
7680095
+202,00
-1,88
 
              З наведених у таблиці 2.5 даних видно, що найбільший обсяг процентних доходів за кредитами та заборгованістю клієнтів АТ «Ощадбанк» отримав у 2009 році. Даний показник порівняно з попереднім роком зріс на 217,93%. Але вже у 2010 році даний показник зменшився в порівнянні з 2009 роком, хоча дане зменшення не було дуже великим – 0,97%.
              У 2010 році обсяги доходів банку, отриманих за цінними паперами в портфелі банку збільшились на 52,04%. У 2009 році також спостерігалось збільшення даного виду доходів порівно з попереднім на 86,22%. Тобто, по даному виду доходів спостерігається позитивна тенденція зростання.
              Найбільший обсяг процентних доходів від коштів в інших банках отримано у 2008 році, у я кому даний показник сягнув значення 85051 тис. грн. У наступному році обсяги даного виду доходів зменшились на 33,31% і сягнули 56720 тис. грн.. У 2009 році обсяг процентних доходів від коштів в інших банках зріс на 4,96% і сягнув 59535 тис. грн..
              Загалом обсяги процентних доходів у 2009 році порівняно з 2008 зросли на 202%. В 2010 році обсяги даного виду доходів зменшились на 1,88%. Також за результатами аналізу таблиці 2.5 можна сказати, що найбільш стабільним видом процентного доходу Ощадбанку є доходи від операцій з цінними паперами, так як їх кількість збільшувалась щороку і досягали лише позитивної динаміки. Найбільш нестабільними доходами є доходи від кореспондентських рахунках в інших банках, так як їх динаміка не є стабільною, і їх обсяги важко прогнозувати.
              На рисунку 2.5 наведена схема зміни обсягів процентних доходів отриманих АТ «Ощадбанк» за 2008-2010 роки.
 
             
Рисунок 2.5 – Процентні доходи АТ «Ощадбанк» за 2008 – 2009 роки
 
Як видно з рисунку 2.5, найбільший обсяг процентних доходів банк отримав у 2009 році. Його обсяги за даний період склали 7827293 тис. грн.. У 2008 році даний показник становив 2591804 тис. грн., що на 202% менше ніж у 2009 році.
Аналіз витрат банку будемо починати з дослідження структури витрат за економічним змістом. Процентні та комісійні витрати Ощадбанку за 2008 -2010 роки наведені у таблиці 2.6.
 
Таблиця 2.6 – Аналіз процентних та комісійних витрат АТ «Ощадбанк»
у тис. грн
Найменування статті
Значення показника
Відхилення, відсотків
2008 р.
2009 р.
2010 р.
2009р./2008р.
2010р./2009р.
Строковими коштами юридичних осіб
34577
151218
166349
+337,34
+10,01
Борговими цінними паперами, що емітуються банком
32456
59992
65848
+84,84
+9,76
Строковими коштами фізичних осіб
531904
841593
1180337
+58,22
+40,25
Строковими коштами інших банків
149134
1810205
1830714
+1113,81
+1,13
Депозитами овернайт інших банків
29481
5327
2254
-81,93
-57,69
Поточними рахунками
255138
700421
187494
+174,53
-73,23
Кореспонденськми рахунками
56
268
5493
+378,57
+1949,63
Іншими
49290
73699
74913
+49,52
+1,65
Усього процентних витрат
1082036
3642723
3513402
+236,65
-3,55
Розрахункові операції
45543
67351
70172
+47,88
+4,19
Касове обслуговування
82501
86707
100143
+5,10
+15,50
Операції з цінними паперами
532
2439
1395
+358,46
-42,80
Інкасація
0
4484
4014
0,00
-10,48
Інші
7060
8543
9034
+21,01
+5,75
Усього комісійних витрат
135636
169524
184758
+24,98
+8,99
 
              Проаналізувавши зміни, що відбулися у структурі витрат банку за даними таблиці 2.6 можна сказати, що процентні витрати банку легше піддаються контролю і аналізу, оскільки значна їх частина є відносно постійними і відносно прогнозованими. Процентні витрати за строковими коштами юридичних осіб у 2008 році становили 34577 тис. грн., у 2009 році їх обсяг збільшився на 337,34% і став сягати 151218 тис. грн.. У 2010 році обсяг даного виду витрат продовжив збільшуватися і сягнув 166349 тис. грн., що на 10,01% більше ніж попереднього року.
              Процентні витрати за борговими цінними паперами, що емітуються банком також зазнавали збільшення щороку. У 2009 році їхній приріст порівняно з попереднім роком склав 84,84%. У 2010 році обсяг даного виду витрат сягнув 65848 тис. грн., що на 9,76% більше ніж у 2009 році.
              Процентні витрати за депозитами овернайт в інших банках зазнали позитивної тенденції до зменшення. У 2009 році їхній обсяг склав 5327 тис. грн., що на 81,93% менше, ніж попереднього року. Даний вид витрат у 2010 році зменшився до 2254 тис. грн., що на 57,69% менше, ніж у 2009 році. Даний вид витрат був єдиним із процентних, що зазнав позитивної тенденції до зменшення. Це може бути пов’язано зі зменшенням обсягу послуг наданим за депозитним овернайтом в інших банках.
              Комісійні витрати АТ «Ощадбанк» за три роки також зазнали тенденцію до збільшення. Комісійні витрати за розрахунковими операціями у 2008 році становили 45543 тис. грн., у 2009 році їх приріст склав 47,88%. У 2010 році обсяг даного виду комісійних витрат становив 70172 тис. грн., що на 4,19% більше, ніж попереднього року.
              Загалом за аналізом таблиці 2.6 виявилось, що за аналізований період відбулося істотне збільшення операційних витрат, що може відображати несприятливий стан кон’юктури ринку, на якому банк залучає ресурси. Але у нашому випадку це може бути пов’язано за збільшенням обсягів наданих послуг клієнтам Ощадбанку, адже як свідчить проведений раніше аналіз, доходи банку зазнавали позитивної тенденції до збільшення щороку. На рисунку 2.6 наведений графічний аналіз динаміки витрат банку.
 

   Рисунок 2.6 - Динаміка процентних та комісійних витрат АТ «Ощадбанк»
 
              Як видно з рисунку 2.6, найбільший обсяг процентних витрат був у 2009 році з обсягом 3642723 тис. грн. Даний показник збільшився на 236,56% порівняно з 2008 роком, у якому обсяг даного показника становив 1082036 тис. грн. У 2010 році обсяги процентних витрат становили 3513402 тис. грн., що на 3,55% менше, ніж попереднього року. Зовсім інша ситуація спостерігається з комісійними витратами. Найбільший їх обсяг припадає на 2010 рік, у якому вони становили 184758 тис. грн., що на 8,99% більше ніж у 2009 році.
Для більш ефективного аналізу доходів та видатків АТ «Ощадбанку» зіставляємо доходи і витрати  банку за їх видами з метою визначення ефективності тих чи інших банківських операцій.  Зведений аналіз обсягів доходів та витрат Ощадбанку наведений у таблиця 2.7.
 
Таблиця 2.7 – Доходи і витрати АТ «Ощадбанк» за видами діяльності за 2007-2011 роки
у тис. грн
Найменування показника
Значення показника
Відхилення, відсотків
2007р.
2008р.
2009р.
2010р.
2011р.
2009р.
до
2008р.
2010р.
до
2009р.
2011р.
до
2010р.
Процентні доходи
1350288
2591804
7827293
7680095
8453540
+202,00
-1,88
+10,07
Процентні витрати
475696
1082036
3642723
3513402
3931625
+236,65
-3,55
+11,90
Чистий процентний дохід
874592
1509768
4184570
4166693
4521915
+177,17
-0,43
+8,53
Комісійні доходи
567595
855801
1021403
1088714
1157929
+19,35
+6,59
+6,36
Комісійні витрати
90048
141226
169524
184758
221484
+20,04
+8,99
+19,88
Чистий комісійний дохід
477547
714575
851879
903956
936445
+19,21
+6,11
+3,59
Усього доходів
1917883
4101572
8848696
8768809
9611469
+115,74
-0,90
+9,61
Всього витрат
565744
1223262
3812247
3698160
4153109
+211,65
-2,99
+12,30
 
              Як видно з таблиці 2.7 обсяги чистого процентного доходу банку зазнавали позитивної динаміки з 2007 по 2009 рік. Обсяг чистого процентного доходу у 2009 році склав 4184570тис. грн., що на 177,17% більше ніж попереднього року. У 2010 році спостерігається зменшення чистих процентних доходів на 0,43%, порівняно з 2009 роком. У 2011 році обсяги чистих процентних доходів зазнали позитивного зростання і становили 4521915 тис. грн., що на 8,53% більше ніж у 2010 році. Таким чином у 2011 році ми могли спостерігати найбільший обсяг чистих процентних доходів за весь аналізований період.
              Інша ситуація спостерігається з чистим комісійним доходом. За весь аналізований період він зазнавав позитивної тенденції до збільшення. У 2009 році його обсяг склав 851879 тис. грн., що на 19,21% більше ніж попереднього, 2008 року. У 2011 році обсяг аналізованого показника збільшився на 3,59% порівняно з 2010 роком, і становив 936445 тис. грн..
              На рисунку 2.7 наведений графічний аналіз зміни показників доходів та витрат АТ «Ощадбанк» за 2007 – 2011 роки.
 

      Рисунок 2.7 – Доходи та витрати АТ «Ощадбанк» за 2007 – 2011 роки
 
              Як видно з рисунка 2.7 у 2009 році відбувся значний приріст доходів банку. У даному році загальний обсяг доходів склав 8848696 тис. грн., а обсяг витрат – 3812247 тис. грн.. Далі ми можемо спостерігати незначне зменшення доходів у 2010 році. Основною причиною зниження доходів стало зменшення надходжень від відсотків із кредитів.
              Це пов’язано з падінням чистого кредитного портфеля банку, що у свою чергу, викликано як скороченням обсягу валових кредитів, так і списанням проблемних активів. Також активна політика банків із реструктуризації клієнтських боргів стала причиною зниження відсоткових доходів – надходження із частини кредитів перенесені на майбутнє. Намагаючись збільшити рівень доходів, у 2010 році банк підвищував комісії і тарифи на свої послуги. Це можна спостерігати з позитивної структури збільшення комісійних доходів банку. Витрати банку у даний період знизились в основному унаслідок зменшення витрат на виплату депозитних відсотків.
              Втім, як видно з аналізу таблиці 2.7 та рисунку 2.7 у 2011 році відновилася позитивна тенденція до зростання доходів АТ «Ощадбанк».
              Для закінчення аналізу доходів і витрат проводимо коефіцієнтний аналіз. Формули для здійснення розрахунків наведені у таблиці 2.8
Таблиця 2.8 – Основні формули для проведення коефіцієнтного аналізу доходів і витрат [3, с. 368-369]
Найменування показника
Формула розрахунку
Коефіцієнт співвідношення комісійного і процентного доходу
Комісійні доходи / Процентні доходи
Коефіцієнт співвідношення процентних доходів та витрат
Процентні доходи / Процентні витрати
Коефіцієнт ефективності витрат
Доходи всього / Витрати всього
Коефіцієнт безризикового покриття витрат
Комісійні доходи / Витрати всього
Коефіцієнт використання доходів на утримання апарату управління
(Фонд оплати праці + Інші витрати на утримання апарату управління) / Доходи всього

 
              На основі формул, наведених у таблиці 2.8 проводимо розрахунки, результати яких наведені у таблиці 2.9.
 
Таблиця 2.9 – Основні показники оцінювання доходів і витрат «Ощадбанку» за 2007-2011 роки
 
Найменування показника
Розрахункові значення показника
2007р.
2008р.
2009р.
2010р.
2011р.
Коефіцієнт співвідношення комісійного і процентного доходу
0,42
0,33
0,13
0,14
0,14
 
Кінець таблиці 2.9
Коефіцієнт співвідношення процентних доходів та витрат
2,84
2,40
2,15
2,19
2,15
Коефіцієнт ефективності витрат
3,39
3,35
2,32
2,37
2,31
Коефіцієнт безризикового  покриття витрат
1,00
0,70
0,27
0,29
0,28
Коефіцієнт використання доходів на утримання апарату управління
0,59
0,40
0,21
0,23
0,27
 
Коефіцієнт співвідношення комісійного і процентного доходу оцінює співвідношення без ризикового і ризикового доходу банку. Чим вище значення даного показника, тим краще для країн з перехідною економікою та нестабільністю фінансового ринку [6, с. 370]. За результатами наведеними у таблиці 2.9 можна побачити, що найвищий показник даного коефіцієнту спостерігається у 2007 році і складає 42%. Найнижчий результат у 2009 році, у якому даний коефіцієнт складав 13%.
Коефіцієнт співвідношення процентних доходів та витрат оцінює здатність банку отримувати прибуток від основної діяльності. Чим вище значення даного показника, тим кращим є результат. За розрахунками, наведеними у таблиці найвищим даний коефіцієнт є як і в попередньому випадку у 2007 році, зі значенням 2,84.
Коефіцієнт ефективності витрат оцінює ефективність банку в цілому, а також його здатність покривати витрати. Найбільшим даний коефіцієнт був у 2007 році зі значенням 3,39. Найменше значення спостерігається у 2011 році зі значенням 2,31.
Коефіцієнт без ризикового покриття витрат показує наскільки без ризиковий дохід покриває сукупні витрати банку. За результатами розрахунків, отримуємо, що найнижчий ризик отримання збитку був у 2007 році, так як у ньому значення даного показника було найбільшим.
Коефіцієнт використання доходів на утримання апарату управління відображає відносну ефективність витрат банку на утримання апарату управління. Даний показник використовується як критерій матеріального стимулювання співробітників. Найбільшого значення даний коеф
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.