На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Порядок прогнозування попиту на матеральн ресурси методом екстраполяцї. Розрахунок транспортних засобв площ складських примщень. Визначення оптимальної партї замовлення методом Улсона. Оптимзаця розподльних центрв органзаця перевезень.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 02.06.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Розрахункова робота

з дисципліни «Логістика»


Суми 2007
Зміст

1. Прогнозування попиту на матеріальні ресурси методом екстраполяції
2. Розрахунок транспортних засобів перервної (циклічної) дії
3. Раціональна організація вантажоперевезень
4. Розрахунок площі складських приміщень
5. Визначення оптимальної партії замовлення методом Уілсона
6. Оптимізація величини логістичних витрат за допомогою АВС аналізу
7. Оптимізація розміщення розподільчих центрів
1. Прогнозування попиту на матеріальні ресурси методом екстраполяції

На підприємстві протягом одинадцяти місяців використовувалася така кількість металу (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 - Обсяг використання металу підприємством
t, міс.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
х, т
24,1
24,7
25,5
26
26,3
27,2
28
28,8
29
30,1
30,8
?
Необхідно визначити прогнозний попит на метал у дванадцятому місяці та оцінити погрішність прогнозу.
Розв'язання
1 За даними табл. 1.1 будується графік x = f(t) та оцінюється вид тренда (рис. 1.1).
Із графіку на рис. 1.1 можна зробити висновок, що тренд має лінійний характер, тому прогноз можна виконувати за рівнянням (1.1)
2 Визначимо значення ao та a1.
Для лінійної функції після диференціювання по ao та a1, одержуємо систему із двох рівнянь:
Рис. 1.1 - Графік тренда
(1.2)
де n=11 - число місяців спостереження
xi - обсяг використання металу за i_й місяць
ti - i_й місяць.
Таблиця 1.1 - Розрахункова таблиця
ti
xi
ti2
xi*ti
x*
?x
?x2
1
2
3
4
5
6
7
1
24,1
1
24,1
24,0
0,1
0,006
2
24,7
4
49,4
24,7
0,0
0,000
3
25,5
9
76,5
25,3
0,2
0,026
4
26
16
104
26,0
0,0
0,000
5
26,3
25
131,5
26,7
-0,4
0,130
6
27,2
36
163,2
27,3
-0,1
0,014
7
28
49
196
28,0
0,0
0,000
8
28,8
64
230,4
28,6
0,2
0,026
9
29
81
261
29,3
-0,3
0,090
10
30,1
100
301
30,0
0,1
0,020
11
30,8
121
338,8
30,6
0,2
0,032
Сума 66
300,5
506
1875,9
300,52
-
0,344
Підставивши в (1.1) значення сум з табл. 1.1 отримаємо:
Помножимо перше рівняння на 6 і віднімемо від нього друге. Отримаємо:
-110a1=-72,9
а1=0,66
ao=(1803-396*0,66)/66=23,36
Лінійне рівняння має вигляд:
3 Підставивши в рівняння 12_й місяць отримаємо прогнозний попит на метал в 12_ому місяці:
x=23,36+0,66*12=31,28.
4 Підставивши в рівняння (1.1) значення t із стовпця 1 табл. 1.1, отримаємо теоретичні (розрахункові) значення х*, які наведені в стовпці 5 табл. 1.1
Похибка прогнозу оцінюється шляхом обчислення остаточного середньоквадратичного відхилення.
.
Дані про = наведені в стовпці 7 табл. 1.1.
Прогнозне значення попиту з урахуванням похибки становить:
x12=31,28±0,18.
2. Розрахунок транспортних засобів перервної (циклічної) дії

Таблиця 2.1 - Вихідні дані
Маршрут
Відстань в один кінець, м.
звідки
куди
Склад шихти
Ливарний цех
130
Ливарний цех
Механічний цех
400
Склад металу
Ковальський цех
120
Ковальський цех
Механічний цех
240
Склад металу
Механічний цех
200
Склад напівфабрикатів
Механічний цех
280
Механічний цех
Склад готових виробів
150
Скласти шахову відомість квартального вантажообігу заводу, побудувати схему вантажопотоків, визначити необхідну кількість транспортних засобів.
Як транспортні засоби доцільно вибрати електрокари з платформою вантажопідйомністю в 1,5 т.; максимальна швидкість руху електрокара з вантажем - 4-5 км/год.; без вантажу - 9-10 км/год. Час навантажування і вивантаження (за даними заводу) - 13-15 хв.
Коефіцієнти використання вантажопідйомності електрокара: 0,5 - чорні метали, поковки, середні деталі; 0,7 - шихта; 0,6 - лиття; 0,4 - допоміжні матеріали. Електрокари працюють 13 год. на добу.
Інші вихідні дані наведені в табл. 2.1 та 2.2. Дані, наведені в табл. 2.1, є однаковими для всіх варіантів.
Таблиця 2.2 - Квартальний вантажообіг по найменуваннях вантажу
Найменування вантажу
Квартальний вантажообіг, т.
Шихтовий матеріал
1250
Лиття
800
Метал для кування
200
Поковки
300
Чорний метал
200
Напівфабрикати
150
Готові вироби
1100
1 Побудуємо шахову відомість вантажообігу (табл. 2.3).
Шахова відомість складається у такому порядку:
будується таблиця в строках якої зазначені відправники
вантажу, в стовпцях - його отримувачі, причому підрозділи
підприємства заносяться в стовпці в тому самому порядку в
якому вони розміщені у рядках;
на перехресті однакових підрозділів ставимо знак «х» -
сам собі цех нічого не відправляє і не отримує;
тепер послідовно занесемо у таблицю вихідні дані:
1) зі складу шихти в ливарний цех відправлено 1250 тонн шихти
(склад шихти є відправником, а ливарний цех - отримувачем);
2) склад металу відправляє в ливарний цех 200 тонн чорного металу, і в ковальський цех 200 тонн металу для поковок;
3) ливарний цех передає в механічний 800 тонн металу для подальшої обробки;
4) ковальський цех передає в механічний 300 тонн металу;
5) зі складу напівфабрикатів у механічний цех направлено 150 тонн напівфабрикатів;
6) із механічного цеху на склад готової продукції передано 1100 тонн готових виробів;
знайдемо підсумок з кожного рядка і стовпчика;
підсумок сум по стовпчиках повинен дорівнювати
підсумкові за рядками.
Таблиця 2.3 - Шахова відомість
Отримувачі
Відправники
Ливарний цех
Ковальський цех
Механічний цех
Складальний цех
Склад металу
Склад шихти
Склад напівфабрикатів
Склад готової продукції
Всього
Ливарний цех
x
-
800
-
-
-
-
-
800
Ковальський цех
-
x
300
-
-
-
-
-
300
Механічний цех
-
-
x
-
-
-
-
1100
1100
Склад металу
-
200
200
-
x
-
-
-
400
Склад шихти
1250
-
-
-
-
x
-
-
1250
Склад напівфабрикаті
-
-
150
-
-
-
x
-
150
Склад готової продукції
-
-
-
-
-
-
-
x
-
Всього
1250
200
1450
-
-
-
-
1100
4000
Рисунок 2.1 - Схема вантажопотоків
2 На основі шахової відомості побудуємо схему
вантажопотоків (2.1).
3 Кількість електрокар по кожному маршруту визначається за формулами 2.1 - 2.8.
Необхідна кількість транспортних засобів перервної (циклічної) дії на плановий період визначається за формулою
, (2.1)
де - добовий вантажообіг при перевезенні даного виду вантажів, т/д.; - добова продуктивність транспортного засобу, т/д.
Добовий вантажообіг при перевезенні даного виду вантажів визначається за формулою
, (2.2)
де - річний (квартальний) вантажообіг з кожного найменування вантажів, т / рік; - число робочих днів у році (кварталі); - коефіцієнт нерівномірності перевезень, розрахований по підприємству в цілому.
Коефіцієнт нерівномірності перевезень по заводу в цілому визначається за формулою
, (2.3)
де - максимальний добовий вантажообіг по підприємству в цілому, т / д.; - середньодобовий вантажообіг по підприємству в цілому, т / д.
Середньодобовий вантажообіг по підприємству в цілому визначається за формулою
, (2.4)
де - квартальний вантажообіг т / кв.; - кількість робочих днів у кварталі.
Добова продуктивність транспортного засобу визначається за формулою
, (2.5)
де - рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу, т / цикл; - число транспортних циклів у добі, цикл / д.
Рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу визначається за формулою
, (2.6)
де - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т; - коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу.
Число транспортних циклів у добі визначається за формулою
, (2.7)
де - добовий фонд часу роботи транспортного засобу, хв.; - транспортний цикл, хв.
Час транспортного циклу визначається за формулою
, (2.8)
де - час пробігу з вантажем і без вантажу, хв.; - час навантажування, хв.; - час розвантаження, хв.
Розрахуємо показники по маршрутам:
Маршрут №1 «Склад шихти - ливарний цех»
1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).
2) Qдоб. макс.=120т / добу
3) Кн=120/57,1=2,1
4) Qдоб. =(1250/70)*2,1=37,5т / добу
5) qц =1,5*0,7=1,05т.
6) Тц. х. = хв.
7) Fд.х. =13*60=780 хв.
8) mц = 780/33=23,6
9) qдоб.= 1,05*23,6=24,8 т / добу.
10) N = 37,5/24,8 =1,51 електрокарів.
Маршрут 2 «Ливарний цех - механічний цех»
1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).
2) Qдоб. макс.=120т / добу
3) Кн=120/57,1=2,1
4) Qдоб. =(800/70)*2,1= 24т / добу
5) qц =1,5*0,6=0,9т.
6) Тц. х. = хв.
7) Fд.х. =13*60=780 хв.
8) mц = 780/39=20
9) qдоб.= 0,9*20= 18 т / добу.
10) N = 24/18 =1,33 електрокарів.
Маршрут 3 «Склад металу - ковальський цех»
1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).
2) Qдоб. макс.=120т / добу
3) Кн=120/57,1=2,1
4) Qдоб. =(200/70)*2,1=6т / добу
5) qц =1,5*0,5=0,75т.
6) Тц. х. = хв.
7) Fд.х. =13*60=780 хв.
8) mц = 780/33=23,6
9) qдоб.= 0,75*23,6=17,7 т / добу
10) N = 6/17,7 =0,34 електрокарів.
Маршрут 4 «Ковальський цех - механічний цех»
1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).
2) Qдоб. макс.=120т / добу
3) Кн=120/57,1=2,1
4) Qдоб. =(200/70)*2,1= 6т / добу
5) qц =1,5*0,5=0,75т.
6) Тц. х. = хв.
7) Fд.х. =13*60=780 хв.
8) mц = 780/35=23
9) qдоб.= 0,75*23=17,25 т / добу.
10) N = 6/17,25 = 0,35 електрокарів.
Маршрут 5 «Склад металу - механічний цех»
1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).
2) Qдоб. макс.=120т / добу
3) Кн=120/57,1=2,1
4) Qдоб. =(200/70)*2,1= 6т / добу
5) qц =1,5*0,7=1,05т.
6) Тц. х. = хв.
7) Fд.х. =13*60=780 хв.
8) mц = 780/34=23
9) qдоб.= 1,05*23=24,15 т / добу.
10) N = 6/24,15 =0,25електрокарів.
Маршрут 6 «Склад напівфабрикатів - механічний цех»
1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).
2) Qдоб. макс.=120т / добу
3) Кн=120/57,1=2,1
4) Qдоб. =(150/70)*2,1= 4,5т / добу
5) qц =1,5*0,4=0,6т.
6) Тц. х. = хв.
7) Fд.х. =13*60=780 хв.
8) mц = 780/36=22
9) qдоб.= 0,6*22= 13,2 т / добу.
10) N =4,5/13,2= 0,34 електрокарів.
Маршрут 7 «Механічний цех - склад готової продукції»
1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).
2) Qдоб. макс.=120т / добу
3) Кн=120/57,1=2,1
4) Qдоб. =(1100/70)*2,1= 33т / добу
5) qц =1,5*0,5= 0,75т.
6) Тц. х. = хв.
7) Fд.х. =13*60=780 хв.
8) mц = 780/34=23
9) qдоб.= 0,75 * 23= 17,25 т / добу
10) N = 33 / 17,25 = 1,91 електрокарів.
Результати розрахунків заносимо до табл. 2.4.
Таблиця 2.4 - Результати розрахунків кількості електрокар
Номер маршруту
Розрахунковий добовий вантажообіг
(Qдоб.), т
Циклова продуктивність
(qц.), т.
Тривалість одного транспортного циклу
ц.х.), хв.
Кількість циклів 1_го електрокара за добу,
(mц)
Добова продуктивність однієї електрокари,
(qдоб.)
Необхідна кількість електрокар
(N)
Загальна необхідна кількість циклів за добу,
(mц заг.)
Витрати часу на всі транспортні цикли
ц.т. заг.)
1
2
3
4
5
6
7
8 (5*7)
9 (4*8)
1
37,5
1,05
33
24
24,8
1,51
37
1221
2
24
0,9
39
20
18
1,33
27
1053
3
6
0,75
33
24
17,7
0,34
9
297
4
6
0,75
35
23
17,25
0,35
8
280
5
6
1,05
34
23
24,15
0,25
6
204
6
4,5
0,6
36
22
13,2
0,34
8
288
7
33
0,75
34
23
17,25
1,91
44
1496
6,03
Підрахувавши необхідну кількість електрокарів по всіх маршрутах (стовпець 7 табл. 2.4) отримаємо 6,03 - тобто в даному випадку для проведення перeвозок потрібно 7 електрокар.
3. Раціональна організація вантажоперевезень

На основі даних табл. 2.1 - 2.4 розробити маршрути та графіки руху електрокар. У розрахунковій роботі потрібно розробити графік руху однієї електрокари, яка використовується на декількох маршрутах.
Маршрути руху електрокар розробляються, виходячи з того, що електрокари потрібно як найбільш повно завантажувати. При цьому завантаження кожного електрокара не повинне перевищувати 780 хв. (згідно з вихідними даними електрокари працюють 13 год. на добу).
За необхідності для більш повного завантаження електрокар можна використовувати їх для обслуговування різних маршрутів.
Розроблені маршрути руху електрокара наведені в табл. 3.1.
Таблиця 3.1 - Маршрути руху електрокар
Номер
Маршрут
Відстань, м
Найменування вантажу
Трива-лість транс-портного циклу, хв.
Кіль-кість циклів
Загальні витрати часу (хв.)
Звідки
Куди
Електрокара 1
1
Склад шихти
Ливарний цех
130
Шихтовий матеріал
33
23
759
Всього
759
Електрокара 2
1
Склад шихти
Ливарний цех
130
Шихтовий матеріал
33
14
462
3
Склад металу
Ковальський цех
230
Метал для поковок
33
9
297
Всього
759
Електрокара 3
2
Ливарний цех
Механічний цех
400
Лиття
39
20
780
Всього
780