На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Монторинг дiяльностi органiв управлiння освiтою. Мета, завдання, порядок та вдповдальнсть за проведення монторингу. Методи опрацювання накопичення нформацї. Показники монторингу у систем загальної середної освти Автономної Республки Крим.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 25.02.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


6
методика проведення
МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТ
I УПРАВЛIНСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНIВ УПРАВЛIННЯ ОСВIТОЮ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
1. Загальні положення

1.1. Моніторинг результативностi управлiнської дiяльностi органiв управлiння освiтою в Автономній Республіці Крим (далi - МОНІТОРИНГ ) - форма організації збору, збереження й опрацювання інформації, що забезпечує беззупинний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку. Моніторинг є підставою для прийняття управлінських рішень, корегування способів дій.
1.2. Метою проведення моніторингу є одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо стану управлiнської дiяльностi органiв управлiння освiтою в Автономній Республіці Крим.
1.3. Завданнями проведення моніторингу є:
1.3.1. Спостереження за станом управлiнської дiяльностi органiв управлiння освiтою, одержання необхідної інформації;
1.3.2. Своєчасне виявлення змін, що відбуваються у системі загальної середньої освiти, факторів, що їх викликають;
1.3.3. Здійснення прогнозування, попередження негативних тенденцій у розвитку системи загальної середньої освiти.
1.4. Інформація, що збирається в ході моніторингу, повинна відповідати наступним вимогам:
- повнота;
- об'єктивність;
- вірогідність.

2. Порядок проведення моніторингу

2.1. Моніторинг проводиться на трьох рівнях:
-
перший рівень - загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності;
- другий рівень - міські (районні) органи управління освітою;
- третій рівень - Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим.
2.2. Міські (районні) органи управління освітою на підставі вимог цього положення розробляють положення про проведення моніторингу на другому рівні.
2.3. Об'єктами моніторингу є:
2.3.1. На першому рівні:
§
контингент учнів;
§ кадрове забезпечення, стан роботи з педагогічними кадрами;
§ навчально-методичне забезпечення;
§ матеріально-технічна база;
§ створення умов щодо організації навчально-виховного процесу;
§ результативність навчально-виховного процесу;
§ стан виховної роботи;
§ стан роботи з батьками і громадськістю;
§ фінансово-господарська діяльність;
§ стан управлінської діяльності.
2.3.2. На другому рівні:
§
мережа загальноосвітніх навчальних закладів;
§ реалізація конституційного права громадян на одержання загальної середньої освiти;
§ кадрове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів регіону, стан роботи з педагогічними кадрами;
§ навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів регіону;
§ стан матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів регіону;
§ результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах регіону;
§ стан управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах регіону;
§ фінансово-господарська діяльність;
§ результативність виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону;
§ організація роботи з талановитими й обдарованими учнями;
§ реалізація регіональних програм розвитку загальної середньої освiти.
2.3.3. На третьому рівні:
§
відповідність мережі загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим потребам населення, динаміка її розвитку;
§ реалізація конституційного права громадян на одержання загальної середньої освiти;
§ забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим педагогічними кадрами, їх якісний склад. Стан роботи з педагогічними кадрами;
§ відповідність навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим сучасним вимогам;
§ стан матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим і її відповідність вимогам щодо організації навчально-виховного процесу;
§ якість управлінської діяльності органів управління освітою на місцях;
§ стан фінансово-господарської діяльності;
§ результативність виховної роботи в системі загальної середньої освiти Автономної Республіки Крим;
§ організація роботи з талановитими й обдарованими учнями.
2.4. Засоби моніторингу:
-
державна атестація загальноосвітніх навчальних закладів;
- ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності;
- тематичні перевірки;
- атестація стану освiти регiонiв автономії.
2.5. Форми проведення моніторингу:
-
аналіз статистичної звітності;
- аналіз документів;
- опитування (анкетування);
- тестування;
- самооцінка;
- спостереження;
- контроль навчальних досягнень учнів.
2.6. Моніторинг у системі загальної середньої освiти проводиться згiдно з графіком на кожний навчальний рік, затвердженим Міністерством освiти i науки Автономної Республіки Крим.
2.7. Моніторинг проводиться:
- на третьому рівні - Центром проблем освiти Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством освiти i науки Автономної Республіки Крим;.
- на другому рівні - міськими (районними) органами управлiння освiтою за погодженням з Центром проблем освiти Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим;
- на першому рівні - керівниками загальноосвітніх навчальних закладів за погодженням з міськими (районними) органами управлiння освiтою.
2.8. Відповідальність за проведення моніторингу покладається:
-
на першому рівні - на керівників загальноосвітніх навчальних закладів;
- на другому рівні - на керівників органів управлiння освiтою;
- на третьому рівні - на Центр проблем освiти Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим.
3. Опрацювання і накопичення інформації
3.1. Результати моніторингу оформлюються у виглядi довідок, аналітичних записок, таблиць, графіків, діаграм та ін.
3.2. Результати моніторингу на першому рівні узагальнюються керівником загальноосвітнього навчального закладу і передаються місцевому органу управлiння освiтою.
3.3. Місцевий орган управлiння освiтою узагальнює результати моніторингу, проведеного в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території регіону, незалежно від типу і форми власності, проводить моніторинг на своєму рівні, передає результати в Центр проблем освiти.
3.4. Центр проблем освiти узагальнює інформацію, яка була отримана в результаті моніторингу, проведеного на другому рівні, і подає в Міністерство
освiти i науки Автономної Республіки Крим у виглядi аналітичних записок, створює інформаційний банк даних про систему загальної середньої освіти Автономної Республіки Крим.
3.5. За результатами моніторингу, проведеного на третьому рівні, готуються:
-
проекти програм пріоритетних напрямків розвитку галузі освiти в АРК;
- проекти наказів, рішень колегії Міністерства освiти i науки Автономної Республіки Крим;
- інструктивно-методичні листи, методичні рекомендації.
3.6. Опрацювання і накопичення матеріалів за результатами моніторингу може здійснюватися як у комп'ютерному (машинному), так і в безмашинному варіантах.
26
додаток 1
Примірні показники мониторингу
у системі загальної середної освіти Автономної Республіки Крим
(III рівень)

I. Відповідність мережі загальноосвітніх навчальних закладів АРК потребам населення

I. Таблиця 1

з/п
регіон
всього ЗНЗ
кількість учнів
за формою власності
за освітнім рівнем
всього
Iст.
IIст.
IIIст.
державна
комунальна
колективна
приватна
Iст.
I-IIст.
I-IIIст.
II-IIIст.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

II. Таблиця 2

з/п
регіон
гімназії
ліцеї
колегіуми
НВК
НВО
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
всього
школа-ліцеї
школа-гімназія
школа-колегіум
ін.
ЗНЗ-ДНЗ
школа-позашкільний навчальний заклад
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
кількість закладів
кількість учнів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

III. Таблиця 2 (продовження)

Кількість спеціалізованих ЗНЗ
У них:

Кількість вечірніх (змінних)

ЗНЗ
У них:
Кількість денних ЗНЗ з організацією вечірньої форми навчання
У них:
класів
учнів
класів
учнів
вечірніх класів
Учнів вечірніх класів
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IV. Таблиця 3

№ з/п
Регіон

Кількість ЗНЗ

всього
Кількість ЗНЗ з профільним навчанням учнів III ступеня
У них:
Кількість ЗНЗ, в яких мають місце класи з поглибленим вивченням окремих предметів
У них:
Кількість ЗНЗ, в яких відсутні
У них:
Профільних класів
учнів
Класів з поглибленим вивченням окремих предметів
учнів

класи

III ступеня с профільним навчанням
класи з поглибленим вивченням окремих предметів
класів
учнів
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

V. Таблиця 4

з/п
Регіон
Загальноосвітні навчальні заклади нового покоління
Кількість учнів
Форма власності
Профілі навчання, поглиблене вивченні предметів

гімназії
ліцеї
колегіуми
НВК
НВО

I.
Всього
I ступеня
II ступеня
III ступеня
В загальноосвітніх класах (для УВК, УВО)
В профільних класах

I.

I.

1
VI. 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VII.

VIII.

IX.

X.

Інформація про вивчення мов національних меншин

Всього загальноосвітніх навчальних закладів_________________________

Всього учнів ____________________________________________

Кількість ЗНЗ з російською мовою навчання _________________________

Кількість учнів ___________________________________________

Кількість ЗНЗ з кримськотатарською мовою навчання ________________

Кількість учнів ___________________________________________

Кількість ЗНЗ з іншими мовами навчання ___________________________

Кількість учнів ___________________________________________

Кількість ЗНЗ з двома мовами навчання _____________________________

Кількість учнів ___________________________________________

II. Реалізація конституційного права громадян на одержання повної загальної середньої освіти

I. Таблиця 1

з/п
Регіон

Кількість ЗНЗ,

всього
Кількість ЗНЗ де визначена та закріплена територія обслуговання

Кількість дітей шкільного віку, що проживають на території регіону

(по віку)
Із них:

Навчаються в ЗНЗ

(по віку)

Не навчаються в ЗНЗ

(по віку)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

II. Таблиця 2

Регіон
Кількість випускників 9-х класів
Кількість випускників 9-х класів, які
Кількість ЗНЗ, до яких організовано підвіз учнів.
Кількість учнів регіону, які повинни бути забезпечені безкоштовним підвезенням до місця навчання та додому
Кількість учнів регіону

Продовжують навчання у 10 класі

Продовжують навчання в ПТНЗ з одержанням повної загальної середньої

освіти

Продовжують навчання в ПТНЗ без одержання повної загальної середньої

освіти
Продовжують навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації

Не одержують повну загальну середню

освіту
Забезпечені безкоштовним підвезенням до місця навчання та додому
Не забезпечені безкоштовним підвезенням до місця навчання та додому

III. Таблиця 3

№ з/п
Регіон
Кількість ЗНЗ, всього

Кількість учнів,

всього
Кількість ЗНЗ, в яких не організовано харчування
Кількість ЗНЗ, в яких харчування забезпечено лише буфетною продукцією
Кількість ЗНЗ, в яких організовано гаряче харчування
Кількість учнів I ступеня в регіоні
Кількість учнів I ступеня, забезпечених безоплатним харчуванням
Кількість учнів, віднесених до окремих категорій (діти-сироти та ін)
Кількість учнів окремих категорій


Забезпечені гарячим харчуванням
Забезпечені буфетною продукцією
Не забезпечені безоплатним харчуванням


За рахунок бюджетних коштів
За рахунок інших коштів
За рахунок бюджетних коштів
За рахунок інших коштів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IV. Таблиця 4

№ з/п
Регіон
Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання
Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання
Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання (екстернат)
Кількість учнів, які одержують повну загальну середню освіту за індивідуальною формою навчання (екстернат)
Кількість учнів регіону, які не підлягають навчаннюЗа станом здоров'я
З інших причин
Одержують базову загальну середню освіту
Одержують повну загальну середню освіту
1
2
3
4
5
6
7
8
9

V. Таблиця 5

№ з/п
Регіон
Кількість ЗНЗ, всього
Кількість ЗНЗ, при яких утворено фонди загального обов'язкового навчання
Кількість учнів, яким надана допомога за рахунок коштів фонду загального обов'язкового навчання
Сума на яку надана допомога
Всього у регіоні
Середній показник на одного учня
1
2
3
4
5
6
7
III. Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим педагогічними кадрами, їх якісний склад. Стан роботи з педагогічними кадрами
Таблиця 1
Аналіз складу педагогічних кадрів
Предмети,
спецкурси,
курси за вибором
забезпеченість
Якісний склад
Курсова підготовка и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.