На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат SWOT-аналз як визначення сильних слабких сторн пдприємства, можливостей погроз, як виходять з його найближчого оточення. Аналз обсягу прибутку та рентабельност туристичного пдприємства. Оцнка прибутковост дяльност фрми Туроператор.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


РЕФЕРАТ
На тему:
Методика розрахунку ефективності управління на ПП «Туроператор»
Київ 2010
Перед тим як перейти до розгляду ефективності управління міжнародними туристичними операціями слід визначити вплив зовнішніх і внутрішніх показників на ефективність.
Для того щоб одержати ясну оцінку сил туристичного підприємства «Туроператор» й ситуації на ринку, існує SWOT-аналіз.
SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).
Сильні сторони (Strengths) - переваги організації;
Слабості (Weaknesses) - недоліки організації;
Можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги організації на ринку;
Загрози (Threats) - фактори, які можуть потенційно погіршити положення організації на ринку.
Отже, проведемо SWOT-анализ туристичної фірми «Туроператор».
Сильні сторони фірми:
1. Наявність необхідних фінансових ресурсів.
2. Вміння професійно вести конкурентну боротьбу.
3. Наявність своїх технологій і стандартів.
4. Відносно низькі затрати.
5. Ефективна реклама.
6. Надійний і професійний менеджмент.
7. Єфективна виробнича потужність.
8.Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку.
Слабкі сторони фірми:
1. Відсутність чіткої стратегії.
2. Відсутність навичок і професіоналізма у працівників піприємства.
3. Протиріччя між елементами корпоративної культури з боку різних відділів.
4. Відставання в науково-дослідних розробках.
5. Слабкі канали збуту.
6. Високі по відношенню до конкурентів витрачання виробництва..
7. Відсутність фінансових і матеріальних ресурсів.
8. Невідома марка фірми на споживчому ринку послуг 910. Высокие по отношению к конкурентам издержки производства.
Можливості фірми:
1. Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії.
2. Диверсифікація послуг, вертикальна і горизонтальна інтеграції.
3. Падіння торгівельних бар'єрів.
4. Добросердя конкурентів.
5. Збільшення темпів зростання ринку.
Загрози фірмі:
1. Входження на ринок сильного конкурента.
2. Спад в економіці.
3. Зниження темпів зростання ринку.
4. Неблагопріятниє зміни в темпах зростання курсу валют..
5. Зміни в смаках споживачів
6. Неблагопріятная демографічна ситуація
Ці дані наведені у наступній таблиці.
Таблиця 3.1
SWOT-анализ туристичної фірми «Туроператор»
Сильні сторони фірми
Слабкі сторони фірми
1.Наявність необхідних фінансових ресурсів.
2.Вміння професійно вести конкурентну боротьбу.
3.Наявність своїх технологій і стандартів.
4.Відносно низькі затрати.
5.Ефективна реклама.
6.Надійний і професійний менеджмент.
7.Єфективна виробнича потужність.
8.Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку.
1.Відсутність чіткої стратегії.
2.Відсутність навичок і професіоналізма у працівників піприємства.
3.Протиріччя між елементами корпоративної культури з боку різних відділів.
4.Відставання в науково-дослідних розробках.
5.Слабкі канали збуту.
6.Високі по відношенню до конкурентів витрачання виробництва..
7.Відсутність фінансових і матеріальних ресурсів.
8.Невідома марка фірми на споживчому ринку послуг
Можливості фірми
Загрози фірмі
1.Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії.
2.Диверсифікація послуг, вертикальна і горизонтальна інтеграції.
3.Падіння торгівельних бар'єрів.
4.Добросердя конкурентів.
5.Збільшення темпів зростання ринку.
1.Входження на ринок сильного конкурента.
2.Спад в економіці.
3.Зниження темпів зростання ринку.
4.Неблагопріятниє зміни в темпах зростання курсу валют..
5.Зміни в смаках споживачів
6.Неблагопріятная демографічна ситуація.
Тепер перейдемо до аналізу прибутку та рентабельності туристичного підприємства «Туроператор». Саме ці показники характеризують економічну ефективність туристичного підприємства.
Основною метою аналізу обсягу прибутку є визначення змін в обсязі одержаного підприємством прибутку та його ефективності. За допомогою такого аналізу можна виявити тенденцію у результатах діяльності підприємства.
Для проведення аналізу обсягу прибутку та рентабельності підприємства туристичної індустрії використовується така інформація:
1. Форма№1 «Баланс» і форма №2 «3віт про фінансові результати».
2. Матеріали оперативного та управлінського обліку операцій, що пов'язані з формуванням та використанням прибутку підприємства за 2006-2008 рр.
В таблиці 2.4 представлено аналіз результатів діяльності туристичної фірми "Туроператор". За даними цієї таблиці видно, що доходи туристичної фірми від надання послуг у 2006 році склали 3531,9 тис.грн., у 2007 році вони зменшились на 424,6 тис.грн. (12%), а у 2008 році збільшились відносно попереднього періоду на 897,8 тис.грн. (28,9%). Подібна тенденція спостерігається й по собівартості продукції, яка у 2007 році по відношенню до 2006 року зменшилась на 6,2%, а у 2008 році відносно 2007 року - збільшилась на 23,8%. Валовий прибуток підприємства у 2006 році складав 770,4 тис.грн., а під впливом вищерозглянутих змін у 2007 році відбулося його зменшення на 24,9%, а у 2008 році відносно попереднього періоду-збільшення на 58,8%. Окрім основного доходу туристична фірма отримує ще доходи від іншої операційної діяльності та інші доходи, відповідно є й інші витрати. Такі доходи та витрати не є систематичними і не мають ніякої тенденції.
Таблиця 2.4
Аналіз структури та динаміки капіталу туристичної фірми "Туроператор "
Показники
Період
відхилення
гая за
2007 оік
відхилення за 2008рік

2006 рік
2007 рік
2008 рік
абс, тис.грн.
відносне,
%
абс, тис.грн.
відносне,
%
Дохід (виручка) від реалізації продукції, надання послуг
3531,9
3107,3
4005,1
-424,6
-12,0
897,8
28,9
Собівартість наданих послуг
2154,5
2020,4
2501,8
-134,1
-6,2
481,4
23,8
Валовий прибуток
770,4
578,5
918,8
-191,9
-24,9
340,3
58,8
Інші операційні доходи
55,7
80,5
39,2
24,8
44,5
-41,3
-51,3
Витрати
561,9
-396,3
644,4
-165,6
-29,5
248,1
62,6
Інші доходи
115,2
99,6
-115,2
-100,0
99,6
100,0
Фінансові витрати
13,2
10,5
-13,2
-100,0
10,5
100,0
Інші витрати
21,5
17,2
-21,5
-100,0
17,2
100,0
Прибуток до оподаткування
344,7
262,7
385,5
-82,0
-23,8
122,8
46,7
Податок на прибуток
103,4
78,8
115,6
-24,6
-23,8
36,8
46,7
Чистий прибуток
241,3
183,9
269,9
-57,4
-23,8
86,0
46,8

Чистий прибуток фірми склав у 2006 році 241,3 тис.грн., у 2007 році він зменшився на -23,8%, а у 2008 році по відношенню до 2007 року - він збільшився на 46,8%.
Рівень рентабельності може бути визначений як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: обсягу отриманого доходу, величини операційних витрат, середнього розміру основних фондів і оборотних коштів, суми коштів фонду оплати праці тощо. В умовах ринкової економіки та різноманітних форм власності виникає потреба в оцінці рентабельності капіталу.
Результати проведених розрахунків по туристичній фірмі "Туроператор" представлено в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Оцінка прибутковості діяльнос и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.