На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Анализ хозяйственной деятельности асфальтобетонного завода

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 27.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


?2
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Кафедра інноваційного менеджменту та управління проектами

 

 

ЗВІТ
стажування з фаху
студента освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
денної та заочної форми навчання
спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність»
групи ІВм-11-1
 
                               Кириченка Андрія Володимировича                              _                                      
(прізвище, ім’я та по-батькові)
 
Місце стажування      ТОВ «Науково-виробниче об’єднання Транссистиема»   _
                                      (найменування підприємства)
Термін стажування               з 30.01.2012 до 18.02.2012                                  _

 

Керівник стажування

від підприємства                     генеральний директор, Татаринський Віктор Борисрвич _
                             МП              (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
 
Керівник стажування
від кафедри                                 д.е.н, Каїра Зоя Степанівна                               _                                            (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
 
 
Донецьк, ДонДУУ, 2012
ЗМІСТ
ВСТУП
1.              Розділ 1. Загальна інформація про компанію ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Транссистема» та її структурну одиницю «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
Розділ 2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
2.1. Аналіз майнового стану та фінансової автономії «Ясинуватського асфальтобетонного заводу»
2.2. Аналіз ліквідності підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
2.3. Аналіз прибутку та рентабельності
2.4. Аналіз валових доходів і валових витрат підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
Розділ 3. Ситуаційний аналіз підприємсьва «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
3.1 SWOT-аналіз підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
Розділ 4. Діагностика інноваційної діяльності підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП

 
Успіх і довгострокова стійкість фірми в сучасному світі багато в чому визначається ступенем її адаптації до динаміки змін, що постійно прискорюється та ускладнюється, до змін що відбуваються у внутрішнім і зовнішнім середовищах. В умовах інформаційної економіки адаптація є, насамперед, інформаційно-інтелектуальним і соціально-психологічним процесом. Виробнича структура в розвинених країнах вже не дає можливості забезпечувати істотні переваги фірми тільки за рахунок матеріальних і фінансових факторів. Індивідуальні переваги та лідерство у все більшій мірі стають наслідком ефективного використання унікальних за своєю природою факторів нематеріального характеру, що включають в себе об'єкти інтелектуальної власності.
Інтеграція України у світовий економічний простір стримується низьким науково-технічний рівнем виробничої сфери, зношеністю матеріальних активів і дефіцитом фінансових ресурсів для їх модернізації, але вона не залишає іншого вибору вітчизняним виробникам, окрім як пошуку можливостей інтенсивного використання існуючого інтелектуального потенціалу, який є, напевно, єдиним фактором, який можна мобілізувати в короткі терміни і завоювати стійке положення на внутрішньому та міжнародному ринках. Будучи базою формування нематеріальних активів фірми, інтелектуальна власність відіграє все більшу роль у формуванні та підвищенні вартості фірми на ринку.
У більшості підприємств відсутня єдина політика в сфері охорони інтелектуальної власності і просуванні своїх товарів і технологій на ринок. В результаті українські підприємства втрачають пріоритет на ринку і програють своїм конкурентам. Ще одна причина низької ефективності торгівлі — це рівень промислового освоєння предмету продажу. Багато пропонованих українськими підприємствами технологій не мають промислового упровадження. У зв’язку з цим, потрібно, насамперед, звернути увагу менеджменту на можливості сучасного ринку технологій та інтелектуальний потенціал країни, і спираючись на отриману інформацію розробити план стратегічного розвитку конкретних фірм та країни в цілому. Для реалізації цієї мети на підприємствах треба проводити комплексну діагностику діяльності, в складі якої є аналіз науково-інноваційної і інтелектуальної її сфер.
Метою даної роботи є збір практичної інформації про фірму «Ясинуватський асфальтобетонний завод», яка є структурним підрозділом компанії ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Транссистема» для виявлення потенціальних шляхів розвитку і розробки рекомендацій щодо оптимізації її науково-виробничої та інтелектуальної діяльності та підвищення ефективності виробництва.
Для реалізації мети практики ставляться наступні завдання:
?      Здобути загальну інформацію про фірму ТОВ «НВО «Транссистема» та її структурну одиницю «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
?      Зібрати дані фінансово-економічного обліку за останні 3 роки діяльності фірми «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
?      Зібрати інформацію шодо науково-технічної та інтелектуальної діяльності підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
?      Провести техніко-економічний аналіз діяльності за останні 3 роки
?      Зробити маркетинговий аналіз
?      Провести аналіз науково-технічної та інтелектуальної діяльності
?      Розробити пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування підприємства
?      Написати звіт
Об’єкт дослідження даної роботи – підприємство «Ясинуватський асфальтобетонний завод», яке є структурною одиницею ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Транссистма».
Предметом дослідження є операційна діяльність підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод».
Робота виконувалась, переважно, за допомогою емпіричних методів дослідження, оскільки має практичний характер. Серед них можна виділити такі методи: спостереження, вимірювання, аналіз документів, опитування. Також були застосовані і такі теоретичні методи, як аналіз, синтез, дедуктивний та індуктивний методи, описовий метод та системний підхід.


1.      Розділ 1. Загальна інформація про компанію ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Транссистема» та її структурну одиницю «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
 
Історія ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Транссистема» починається з січня 1991 року. Компанія пройшла тривалий шлях становлення від науково-впроваджувального підприємства до науково-виробничого об'єднання. З моменту створення і до теперішнього часу компанією керує кандидат технічних наук Татаринський Віктор Борисович.
Головним напрямом діяльності компанії ТОВ «Транссистема» є розробка технологій енергоефективного виробництва асфальтобетону.
Крім цього, компанія також діє в наступних сферах:
1.      Дослідження і розробки у сфері технічних наук і економіки;
2.      Діяльність у сфері інжинірингу;
3.      Виробництво машин та устаткування загального і спеціального призначення;
4.      Ремонт, монтаж і налагодження машин і технічне обслуговування устаткування загального та спеціального призначення;
5.      Транспортно-експедиційні послуги;
6.      Митні послуги;
7.      Транспортні послуги;
8.      Залучення інвестицій.
Схематично, діяльність компанії виглядає наступним чином (рис.1.1):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                            
Рис.1.1 Сфери діяльності ТОВ «НВО «Транссистема»
Замовниками продукції і послуг компанії виступають державні та приватні підприємства. У їх числі: регіональні дочірні підприємства ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ДП «Донецька залізниця», ВАТ ММК ім. Ілліча, ВАТ «Костянтинівський металургійний завод», ЗАТ «Комунтранс», ТОВ «Паркінг +» та ін.
Компанією спільно з Донбаською національною академією будівництва та архітектури створено 2 науково-виробничих комплекси з ДП «Донецький облавтодор» і ДП «Луганський облавтодор». Компанія здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Стратегічними партнерами компанії виступають родинні підприємства Російської Федерації і Федеративної Республіки Німеччина.
Компанія ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Транссистема» також виконує функції адмініструючої одиниці деяких підприємств за дорученням ДП «Донецький облавтодор». Одним з таких підприємств є «Ясинуватський асфальтобетонний завод» («Ясинуватський АБЗ»). Саме це підприємство буде розглянуто в даній роботі.
«Ясинуватський АБЗ» – невелике виробниче підприємство, розташоване в місті Ясинувата, Донецької області. Основним і єдиним напрямом діяльності є виробництво асфальтобетону на замовлення державних організацій. Штат персоналу заводу складається з 8 осіб. Організаційна структура представлена на рис.1.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.2 Організаційна структура «Ясинуватського асфальтобетонного заводу
Окрім директора, головного інженера, головного економіста та головного бухгалтера, на підприємстві діють також технічний відділ, який складається з двох осіб та оперативно-виробничий відділ, також представлений двома операторами.
Завод діє на ринку з 1992 року і за цей час, основні засоби виробництва жодного разу не були оновлені. Продуктивність заводу 14000 тон асфальтобетону на рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
 
Для забезпечення ефективної діяльності підприємства в сучасних умовах, керівництву необхідно вміти реально оцінювати фінансово-економічний стан свого підприємства, а також стан ділової активності партнерів і конкурентів. Для цього необхідно:
?      Оволодіти методикою оцінки фінансово-економічного стану підприємства;
?      Використовувати формальні і неформальні методи збору, обробки, інтерпретації фінансової інформації;
?      Залучати фахівців-аналітиків, здатних реалізувати дану методику на практиці.
Фінансово-економічний стан – найважливіший критерій ділової активності і надійності підприємства, що визначає його конкурентоспроможність і потенціал в ефективній реалізації економічних інтересів всіх учасників господарської діяльності. Він характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) та джерел їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів). Основна мета аналізу – виявлення найбільш складних проблем управління підприємством в цілому і його фінансовими ресурсами зокрема.
Головними завданнями аналізу фінансово-економічного стану підприємства є правильні оцінки початкового фінансового стану та динаміки його подальшого розвитку, що складається з наступних етапів:
1.      Ідентифікації фінансово-економічного стану;
2.      Змін фінансово-економічного стану в просторово-часовому розрізі;
3.      основних чинників, що викликали зміни у фінансово-економічному стані;
4.      внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового становища.
Фінансово-економічний аналіз має в своєму арсеналі значну кількість показників серед яких: ліквідність та платоспроможність, майнове положення, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність, аналіз прибутку та витрат, аналіз ефективності виробництва тощо. Для аналізу фінансово-економічного становища підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод» були обрані наступні з них:
?      Аналіз валових витрат;
?      Аналіз валових доходів;
?      Аналіз прибутку;
?      Рентабельність;
?      Ліквідність;
?      Майновий стан;
?      Фінансова автономія.
Основними джерелами інформації для проведеного аналізу були форми бухгалтерської звітності № 1 «Баланс» і №2 «Звіт про фінансові результати».  Період, що аналізувався: 2009 – 2011 рр. Звітні документи знаходяться в додатку 1 даної роботи.
 
2.1. Аналіз майнового стану та фінансової автономії «Ясинуватського асфальтобетонного заводу»
 
Майновий стан підприємства – це забезпеченість підприємства основними засобами, оборотними активами та відповідними джерелами їх фінансування. Основні його показники можна знайти в активі балансу. Ними є:
1.      Загальна вартість майна підприємства, яка дорівнює підсумку активу балансу – рядок 280, Ф.1 «Баланс» = 15520,6 тис. грн.
2.      Вартість необоротних активів – дорівнює підсумку розділу І активу балансу – рядок 80, Ф.1 «Баланс» = 350,6 тис. грн.
3.      Вартість оборотних активів – сума підсумків розділу ІІ та розділу ІІІ активу балансу – рядок 260, Ф.1 «Баланс» + рядок 270, Ф.1 «Баланс» = 15170 тис. грн.
Для оцінки майнового стану варто також оцінити стан використовуваних основних засобів. Для цього розраховується коефіцієнт зносу основних засобів.
Коефіцієнт зносу – характеризує долю вартості основних засобів, списану на затраті в попередніх періодах, в первісній вартості:
Кзн= Накопичений знос/ Первісна вартість основних засобів
Кзн= гр.4, рядок 032, Ф.1/гр.4, рядок 031, Ф1
Кзн = 179,71/530,21
Кзн = 0,32
Отримані показники є даними на кінець 2011, звітного року. Для того щоб проаналізувати майновий стан підприємства, розглянемо значення їх в динаміці. Ці дані наведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Зведена таблиця показників майнового стану «Ясинуватського АБЗ»
 
Значення
Показник
2009
2010
2011
Темп зросту,%
Загальна вартість майна, тис. грн.
14168,1
1468,11
15520,6
8,7
Вартість необоротних активів,тис. грн.
368,8
359,7
350,6
- 5,2
Вартість оборотних активів,тис. грн.
14312,3
14321,4
15170
5,7
Коефіцієнт зносу, %
30
32
32
6,3
 
В наведеній таблиці присутній такий показник, як темп зросту. Він розраховується як відношення показника звітного періоду (2011 р.) до базисного (2009 р.). Спираючись на дані таблиці 2.1, можна зробити висновок, що майновий стан підприємства має взагалі позитивну динаміку. Про це свідчить зріст показників Загальної вартості майна та Вартості необоротних активів. Однак слід звернути увагу на показники Вартості необоротних активів та Коефіцієнт зносу. Їх значення зменшилось на 5,2% за три роки (відносно показника Вартості необоротних активів) та збільшилось на 6,3% за три роки (відносно Коефіцієнту зносу). Ця тенденція свідчить про те, що підприємство не приділяє уваги оновленню основних засобів виробництва, тобто завод працює на застарілому обладнанні. Це може впливати на якість вироблюваної продукції та ефективність виробництва. Це питання може стати проблемним в найближчий час, якщо керівництво не зверне на нього уваги.
Коефіцієнт фінансової автономії – показник частки активів підприємства, що забезпечені власними коштами. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим більш стійке та незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство. Показник розраховується як відношення розміру власного капіталу до загальної суми засобів:
Кавт= Власний капітал/Загальна сума засобів
Кавт= рядок 380, Ф.1/рядок 640, Ф.1
Кавт= 1881,647/15520,6
Кавт= 0,12
Порівняти значення коефіціенту в динаміці можна за допомогою таблиці 2.2
Таблиця 2.2
Зведена таблиця показника фінансової автономії «Ясинуватського АБЗ»
 
Значення
Показник
2009
2010
2011
Темп зросту,%
Коефіцієнт фінансової автономії, %
15
14
12
- 25
 
Значення цього показника на даному підприємстві дуже низьке. Це є результатом того, що підприємство «Ясинуватський АБЗ» є структурною одиницею ТОВ «НВО «Транссистема», тобто, основну частину коштів в діяльності підприємства має адмініструюча одиниця – ТОВ «НВО «Транссистема».
 
2.2. Аналіз ліквідності підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
 
Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які характеризують можливість своєчасного і повного здійснення розрахунків за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Аналіз платоспроможності і ліквідності важливий не тільки для підприємства, але і для зовнішніх інвесторів.
Під платоспроможністю підприємства розуміється наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів в кількості, достатній для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі. Проте між ними існують певні відмінності. Поняття ліквідності більш містке. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. У той же час ліквідність характеризує не тільки поточний стан активів, але і перспективний.
Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти без втрати вартості. Чим менше час, який потрібно, щоб даний вид активу був переведений в грошову форму, тим вище його ліквідність. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання таких термінів.
Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти; активи підприємства поділяються на такі групи:
Найбільш ліквідні активи (Л1). До них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та поточні фінансові інвестиції. Дана група розраховується наступним чином:
Л1= рядок 220, Ф.1 + рядок 230, Ф.1 + рядок 240, Ф.1
Л1=0 грн.
Швидко реалізовані активи (Л2). До цієї групи активів відносяться активи, для обертання яких у грошову форму потрібен більш тривалий час: готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, векселі отримані. Ліквідність цих активів залежить від ряду суб'єктивних та об'єктивних факторів: своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості документообігу в банках, від попиту на продукцію та її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків.
Л2= рядок 130, Ф.1 + рядок 140, Ф.1 + рядок 150, Ф.1 + рядок 160, Ф.1 + рядок 170, Ф.1 + рядок 180, Ф.1 + рядок 190, Ф.1 + рядок 200, Ф.1 + рядок 210, Ф.1
Л2= 15120 тис. грн.
Повільно реалізовані активи (Л3). Набагато більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і витрат у незавершеному виробництві в готову продукцію, а потім в грошові кошти. Крім того, до цієї групи активів відносяться витрати майбутніх періодів, а також оборотні активи, що не увійшли в перші дві групи. Розрахунок цього показника проводиться таким чином:
Л3= рядок 100, Ф.1 + рядок 110, Ф.1 + рядок 120, Ф.1 + рядок 250, Ф.1 + рядок 270, Ф.1
Л3= 50 тис. грн.
Трудно реалізовані активи (Л4). До цієї групи відносяться необоротні активи підприємства, вартість яких відображена в першому розділі активу балансу.
Л4= рядок 080, Ф.1
Л4= 350,6 тис.грн.
Пасиви балансу групуються згідно очікуваних термінів погашення наступним чином:
Найбільш термінові зобов’язання (П1). До них відносять кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги:
П1= рядок 530, Ф.1
П1= 9506 тис.грн.
Короткострокові пасиви (П2). До цієї групи відносять всі статті четвертого розділу пасиву балансу за винятком кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та статті  другого та п’ятого розділів пасиву балансу. Формула має наступний вид:
П2= рядок 640, Ф.1 – рядок 380, Ф.1 – рядок 480, Ф.1 – рядок 530, Ф.1
П2= 4132,953 тис.грн.
Довгострокові пасиви (П3). Ця група пасивів представлена довгостроковими зобов’язаннями підприємства, що відображуються в розділі ІІІ пасиву балансу, а також статтями ІІ і V розділів пасиву балансу:
П3= рядок 480, Ф.1 + рядок 430, Ф.1 + рядок 630 Ф.1
П3= 0 грн.
Постійні (стійкі) пасиви (П4). Це статті першого розділу пасиву балансу:
П4= рядок 380, Ф.1
П4= 1881,647 тис.грн.
Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо дотримуються наступні нерівності:
 
Л1? П1
Л2? П2
Л3? П3
Л4? П4
Якщо виконуються перші три нерівності в цій системі, то це тягне за собою виконання четвертої нерівності. Тому важливо зіставити підсумки перших трьох груп по активу і пасиву. Іншими словами, при розрахунку оцінки ліквідності балансу в розрахунок приймаються оборотні активи підприємства і залучені джерела фінансування. Для характеристики ліквідності підприємства «Ясинуватський АБЗ» наведена таблиця 2.3
Таблиця 2.3
Аналіз ліквідності балансу
Актив
2009
тис.грн.
2011
тис.грн.
Пасив
2009
тис.грн.
2011
тис.грн.
Платіжний надлишок(+) або нестача(-),
тис.грн.
1
2
3
4
5
6
7=2-5
8=3-6
Л1
0
0
П1
8204
9506
-8204
-9506
Л2
14280
15120
П2
4284,899
4132,953
9995,101
10987,047
Л3
32,3
50
П3
0
0
32,3
50
Л4
368,8
350,6
П4
2192,201
1881,647
1823,401
15310,47
Баланс
14681,1
15520,6
Баланс
14681,1
15520,6
0
0
 
Зробимо більш детальний аналіз ліквідності за фінансовими коефіцієнтами. До них належать:
Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності показує в якому ступені наявні оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов’язань. Його значення повинно бути в діапазоні від 1 до 2.
 
Кзаг(поточн)= Л1+Л2+Л3/П1+П2
Кзаг(поточн)= 1,11
Проміжний (уточнений)коефіцієнт ліквідності або коефіцієнт термінової ліквідності. Достатнім визнається його значення, що дорівнює 0,7-0,8, оптимальне – 1,5:
Ктерм= Л1+Л2/П1+П2
Ктерм= 1,1
Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
Кабс= Л1/П1+П2
Кабс= 0
Отримані коефіцієнти зведено до таблиці 2.4
Таблиця 2.4
Зведена таблиця коефіцієнтів ліквідності.
 
Значення
Показник
2009
2011
Темп зросту,%
Кзаг(поточн)
1,14
1,11
-3
Ктерм
1,14
1,1
-4
Кабс
0
0
незначні
Аналізуючи таблицю, можна сказати, що коефіцієнти поточної та термінової ліквідності «Ясинуватський АБЗ» задовольняють загально визначеним нормам, в принципі. Але їх значення наближуються до критичних, про це свідчить негативна динаміка цих показників. Це згодом може призвести до банкрутства підприємства. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має нульове значення. Взагалі, це означає, що підприємство нездатне, у разі необхідності, негайно погасити свої короткострокові зобов’язання. Та характер виробництва і його вузька спеціалізація цього не потребують. Оскільки підприємство виробляє тільки один вид продукції і має сезонний характер споживання, то доцільно, складати договори з постачальниками щодо погашення кредитів на сировину та матеріали протягом року. Тому цей показник, у даному випадку, не критичний.
2.3. Аналіз прибутку та рентабельності
 
Метою аналізу прибутку та рентабельності є виявлення основного центру прибутковості підприємства та факторів, які впливають на збільшення величини прибутку та підвищення рентабельності підприємства на основі ефективного управління доходами і витратами. Відповідно до мети визначають такі завдання аналізу прибутку та рентабельності:
?      оцінка виконання плану прибутку;
?      аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;
?      факторний аналіз прибутку;
?      аналіз формування та розподілу прибутку;
?      визначення тенденцій динаміки прибутку за тривалий період;
?      аналіз показників ефективності діяльності підприємства.
Аналіз прибутку «Ясинуватського АБЗ» виконується на підставі даних таблиці 2.5. Базою таблиці є Форма 2 бухгалтерської звітності – «Звіт про фінансові результати» за 2009,2010 та 2011 рр., що містяться в додатку 2.
Таблиця 2.5
Аналіз прибутку «Ясинуватського АБЗ»
 
Показник
 
Код рядка
 
2009
 
2011
 
Темп зросту, %
Прибуток від реалізації продукції за винятком ПДВ, акцизного сбору, та інш. Вирахувань,тис. грн.
035
11900
12600
5,5
Собівартість реалізованої продукції,тис. грн.
040
8428
9730
13,4
Адміністративні витрати,тис.грн.
070
951,779
786,753
-21
Витрати на збут, грн.
080
0
0
0
Інші операційні витрати, грн.
090
0
0
0
Фінансові доходи, грн.
120
0
0
0
Податок на прибуток, грн
180
729,120
602,700
-21
Чистий прибуток, грн
220
1791,101
1480,547
-21
 
На основі результатів таблиці 2.5 робляться висновки щодо прибутку підприємства:
1.      Підприємство «Ясинуватський АБЗ» отримує прибуток тільки від своєї операційної діяльності. Оскільки завод є структурним підрозділом ТОВ «НВО «Транссистема»», то, як наслідок не може мати доходів від фінансової діяльності.
2.      Витрати на збут та інші операційні витрати також мають нульові значення, оскільки виготовлення продукції відбувається тільки на замовлення підзвітної організації, яка, в даному випадку, несе всі витрати на збут.
3.      Зниження значень податку на прибуток та адміністративних витрат, до яких віднесено зобов’язання по сплаті єдиного соціального внеску, є наслідком зниження чистого прибутку.
4.      Чистий прибуток підприємства зменшився на 21% за три роки. Ця негативна динаміка може бути результатом впливу багатьох факторів, та головними з них є: підвищення собівартості продукції, за рахунок росту цін на сировину та електроенергію; зріст цін на ринку асфальтобетону.
Рентабельність – це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність – відносний показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту. Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Для оцінки рентабельності підприємства «Ясинуватський АБЗ» були обрані наступні показники рентабельності:
?      Рентабельність сукупного капіталу;
?      Рентабельність реалізованої продукції;
?      Валова рентабельність виробництва.
Рентабельність сукупного капіталу (ROA). Цей показник представляє інтерес перш за все для інвесторів. Розраховується як відношення прибутку до оподаткування до загальної кількості коштів.
RROA= Прибуток до оподаткування/Загальна кількість коштів
RROA= рядок 170,Ф.2/рядок 640,Ф.1
RROA= 2870/15520,6
RROA= 0,18
Валова рентабельність реалізованої продукції (GPM). Цей коефіцієнт показує ефективність виробничою діяльності підприємства, а також ефективність політики ціно утворювання. Розраховується наступним чином:
RGPM= Валовий прибуток/Прибуток від реалізації
RGPM= рядок 050,Ф.2/рядок 035,Ф2
RGPM= 2870/12600
RGPM= 0,23
Валова рентабельність виробництва (ВР). Цей показник представляє собою відношення валового прибутку до собівартості продукції та показує скільки гривень валового прибутку приходиться на гривню витрат, які формують собівартість реалізованої продукції.
RВР= Валовий прибуток/Собівартість продукції
RВР= рядок 050,Ф.2/рядок 040,Ф2
RВР=2870/9730
RВР= 0,3
Об’єднуючи отримані коефіцієнти маємо таблицю 2.6
 
Таблиця 2.6
Розрахунок коефіцієнтів рентабельності
 
Значення
Показник
2009
2010
2011
Темп зросту,%
Рентабельність сукупного капіталу
0,24
0,22
0,18
-33
Валова рентабельність реалізованої продукції
0,29
0,27
0,23
-26
Валова рентабельність виробництва
0,41
0,37
0,3
-37
 
Аналізуючи таблицю, можна побачити, що показники рентабельності підприємства «Ясинуватський АБЗ» мають досить низькі значення. Більш того, неприйнятною є їх негативна динаміка. Причиною цього, на думку автора є зростання собівартості продукції за рахунок підвищення цін на сировину, паливо та електроенергію. Також негативно впливають застарілі засоби виробництва та не оновлена технологія.
 
2.4. Аналіз валових доходів і валових витрат підприємства «Ясинуватський асфальтобетонний завод»
 
Для вітчизняних підприємств основні методологічні принципи формування доходів і витрат регламентуються П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати»:
Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.
Доходи і витрати за видами господарської діяльності утворюють валовий дохід () і валові витрати () відповідно.
,
де – дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); – інші операційні доходи; – дохід від участі в капіталі; – інші фінансові доходи; – інші доходи; – надзвичайні доходи (отримуються для ліквідації наслідків природних катаклізмів, техногенних аварій тощо).
,
де – операційні витрати; – витрати від участі в капіталі; – фінансові витрати; – інші витрати; – надзвичайні витрати.
,
де – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); – адміністративні витрати; – витрати на збут; – інші операційні витрати.
Для аналізу валового доходу і валових витрат «Ясинуватського АБЗ», було складено таблиці 2.7 та 2.8. Їх базою є форма 2 бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати» за 2009, 2010 та 2011 роки.
Таблиця 2.7
Аналіз валового доходу
Вид доходу господарської
діяльності, спосіб розрахунку
2009
тис.грн.
2011
тис.грн.
Темп зросту,%
Операційні доходи (рядок 010 + рядок 060)
14280
15120
5,5
Доход від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, (рядок 010,Ф2)
14280
15120
5,5
Інші операційні доходи, (рядок 060)
0
0
0
Доход від участі в капіталі, (рядок 110)
0
0
0
Інші фінансові доходи,(рядок 120)
0
0
0
Інші доходи, (рядок 130)
0
0
0
Надзвичайні доходи, (рядок 200)
0
0
0
Таблиця 2.7(продовження)
Валовий доход, (рядок 010+рядок 060+рядок 110+ рядок 120+рядок 130+рядок 200)
14280
15120
5,5
 
Таблиця 2.8
Аналіз валових витрат

и т.д.................


Вид витрат господарської
діяльності, спосіб розрахунку
 
2009
тис. грн.
 
2011
тис. грн.
Темп зросту, %
Операційні витрати, 040+070+080+090
9379,779
10516,753
11
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, 040
8428
9730
13
Адміністративні витрати, 070
951,779
786,753
-21
Витрати на збут, 080
0
0
0
Інші операційні витрати, 090
0
0
0
Фінансові витрати, 140
0
0
0

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.